22 February 2010

Cum am mers anul trecut


Anul 2009 l-am terminat fără să simţim încă foametea... De ce? Iată părerea ministrului de finanţe...

DIRECŢIA DE COMUNICARE, RELAŢII PUBLICE,
MASS-MEDIA ŞI TRANSPARENŢĂ

COMUNICAT DE PRESĂ

Execuţia bugetului general consolidat la data de 31decembrie 2009

Conform datelor operative, execuţia bugetului general consolidat în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2009 a înregistrat un deficit estimat de 36,4 miliarde lei, reprezentând 7,2 % din PIB, fiind sub ţinta anuală, în sumă de 36,5 miliarde lei, stabilită prin acordul Stand - By încheiat cu FMI.

Veniturile bugetului general consolidat au fost de 156,6 mld.lei, înregistrând un decalaj de -5,4% faţă de anul precedent, respectiv 1,8% din PIB, ca urmare, în principal a reducerii încasărilor din impozitul pe profit (-8,9%), precum şi a celor din TVA (-16,0%) şi a taxelor vamale (-31,9%).

Aceste reduceri au fost parţial compensate de creşterea încasărilor din impozitul pe venit cu 0,3%, accize cu 14,2%, impozite si taxe pe proprietate cu 3,8%.

Cheltuielile bugetului general consolidat s-au cifrat la 193,0 miliarde lei, respectiv o creştere de 1,4% faţă de anul precedent.

Cheltuielile de personal au crescut cu 2,4% faţă de cele din anul precedent. Creşterea a fost determinată, în principal, de majorările salariale aprobate în a doua parte a anului 2008.

Cheltuielile cu bunuri şi servicii s-au redus cu 12,6% faţă de cele din anul precedent, ca urmare a măsurilor de restrângere aprobate prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2009.

Cheltuielile cu asistenţa socială s-au majorat cu 9,8 miliarde lei, faţă de cele din anul precedent, ca urmare a majorării punctului de pensie în octombrie 2008 şi acordării pensiei sociale minim garantate începând cu luna aprilie 2009.

Pentru a diminua efectele crizei economice şi financiare asupra categoriilor sociale vulnerabile, Guvernul a adoptat o serie de măsuri de protejare a categoriilor sociale cu venituri reduse: acordarea pensiei sociale minime pentru pensionarii cu venituri mici (până la 300 de lei de la 1 aprilie 2009 iar diferenţa până la 350 de lei de la 1 octombrie 2009); indexarea pensiilor cu 3% de la 1 aprilie 2009 şi 2% de la 1 octombrie 2009; majorarea venitului minim garantat cu 15%, asigurată în întregime de la bugetul de stat.

Cheltuielile cu dobânzile au crescut cu 66,0% în comparaţie cu anul precedent ca urmare a înrăutăţirii condiţiilor interne şi internaţionale de finanţare a deficitului.

Cheltuielile pentru investiţii, care includ cheltuielile de capital precum şi transferuri pentru programele de dezvoltare au fost în perioada 01 ianuarie – 31 decembrie în sumă de 35,2 miliarde lei, respectiv 7,0% din PIB.

(sursa: http://www.mfinante.ro/link.jsp?body=/homebody/comunicat15022010.html)

http://www.tc.ro/images/macarale01.jpg

(sursa: http://www.tc.ro/arhiva/201-10.01.2003/?cat=international#)

Deficitul bugetar a fost cam o cincime din venitul bugetului general consolidat, imens aş spune eu. Avem o reducere substanţială a impozitului pe profit, adică o scădere de 10% a economiei într-un singur an. Avem o scădere de 16% la TVA, adică o prăbuşire a consumului, şi o scădere de 32% a taxelor vamale, adică stoparea importurilor şi/sau evaziune fiscală tulburător de mare. Avem 14% creştere a accizelor, ceea ce în condiţiile scăderii consumului şi a profitului, înseamnă o valoare mult mai mare în real. Avem şi o creştere cu 4% a taxei pe proprietate, ceea ce este nepermis, mai ales pe timp de criză.

Cheltuielile bugetare au crescut, moderat, dar în condiţiile în care tot anul 2009 s-au trâmbiţat reduceri bugetare din toate părţile.

De unde s-au acoperit toate? Din împrumuturi... cheltuielile cu dobânzile ajungând la 66% creştere. Încă o dată, subliniez, se plătesc mai multe dobânzi cu 66% în 2009 decât în 2008. Mi-e şi frică să aflu creşterea acestui indicator pe parcursul anilor viitori, cred că vor depăşi cu mult 100%.

Cheltuielile de investiţi... aici se renunţă la a prezenta un procent comparativ, dar se observă cu uşurinţă că sunt mai mici decât deficitul bugetar. Cu alte cuvinte, Bugetul oe anul 2009 nu a investit absolut nimic din banii adunaţi la buget, a "mâncat" numai pe deficit.

No comments:

© Gheorghe Florescu, 2008 Acest site este un pamflet politic şi, uneori, cultural, trebuie deci tratat ca atare.