30 June 2010

Ba din contra...


... şi dăi, şi luptă...

Comisia de buget-finanţe din Camera Deputaţilor a discutat o propunere legislativă de modificare a Codului Fiscal iniţiată de un grup de parlamentari PSD, PC şi PNL.
Deputaţii prezenţi la şedinţă au adoptat, cu majoritate de voturi, un amendament al PNL privind eliminarea impozitului forfetar, prevăzut la articolul 18 din Codul Fiscal.
Un alt amendament al PNL acceptat vizează modificarea articolului 140 din actul normativ, în sensul stabilirii TVA de 5% pentru livrarea de locuinţe noi , inclusiv terenurile pe care vor fi construite locuinţele.


Pl-x nr. 243/2010
Propunere legislativă privind modificarea părţii introductive a alin.(2¹) al art.140 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal

Nr. înregistrare:
- B.P.I.:701/08-10-2009
380/28-04-2010
- Camera Deputaţilor:243/03.05.2010
- Senat:L24/02.02.2010
Procedura legislativă:cf. Constituţiei revizuită în 2003
Camera decizională:Camera Deputaţilor
Tip iniţiativă:Propunere legislativă
pentru modificarea L. nr. 571/2003
Procedura de urgenţă:nu
Stadiu: trimis pentru raport la comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor
Iniţiator:56 deputaţi+senatori
deputaţi PSD+PC:Apostolache Mihai Cristian, Barna Maria Eugenia, Bănicioiu Nicolae, Brătianu Matei Radu, Călin Ion, Chiriţă Dumitru, Ciocan Gheorghe, Damian Ioan, Drăghici Mircea-Gheorghe, Dumitrache Ileana Cristina, Dumitru Ion, Frunzulică Doru-Claudian, Gliga Vasile Ghiorghe, Grama Horia, Hrebenciuc Viorel, Iordache Florin, Itu Cornel, Luca Ciprian-Florin, Lup Silvestru Mircea, Mitrea Manuela, Năstase Adrian, Neacşu Marian, Nechifor Cătălin-Ioan, Niculescu-Mizil Ştefănescu Tohme Oana, Nosa Iuliu, Petrescu Petre, Ponta Victor-Viorel, Popa Daniela, Popescu Dan-Mircea, Pop Georgian, Rizea Cristian, Roman Ioan Sorin, Roşca Lucreţia, Sârbu Marian, Stan Ion, Steriu Valeriu-Andrei, Surdu-Soreanu Raul-Victor, Surupăceanu Mugurel, Vasile Aurelia, Vlădoiu Aurel, Zgonea Valeriu Ştefan
deputaţi PNL:Horj Pavel, Nicolăescu Gheorghe-Eugen, Pocora Cristina-Ancuţa, Ştirbu Gigel-Sorinel, Tuşa Adriana Diana
senatori PSD+PC:Corlăţean Titus, Daea Petre, Greblă Toni, Mardare Radu Cătălin, Mihăilescu Petru Şerban, Saghian Gheorghe, Silistru Doina, Vasilescu Lia Olguţa, Voiculescu Dan
senatori PNL:Nedelcu Vasile
Consultaţi:
Format PDF - 101  kb Expunerea de motive
Format PDF - 27 kb Forma iniţiatorului
Format PDF - 473  kb Avizul Consiliului Legislativ
Format PDF - 65  kb Punctul de vedere al Guvernului
mai multe documente la caseta electronica a deputatului
fisa de la Senat

Derularea procedurii legislative
Data Actiunea
CD
12.10.2009 prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor
SE
12.10.2009 înaintat la Senat
26.04.2010 respinsă de către Senat
CD
03.05.2010 prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor
Format PDF - 75  kb Adresa iniţiatorului
Format PDF - 198  kb Adresa Senatului
înregistrat la Camera pentru dezbatere
trimis pentru raport la:
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci
termen depunere amendamente: 17.05.2010
termen depunere raport: 27.05.2010
trimis pentru aviz la:
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi
26.05.2010 primire aviz de la:
PDF format Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare
primire aviz de la:
PDF format Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi
(sursa: http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?idp=10493)

29 June 2010

...oare... ?
Eu mă întreb dacă doamna respectivă a leşinat de emoţie că a dat peste ea un premier şi alţi oameni politici... sau pentru că, văzând camerele video, a crezut că sunt mascaţii. Interesant este că deşi a scăpat de inundaţii, femeia era să fie înecată cu doi litri de apă turnaţi generoşi pe gâtul său... Nu mai vorbesc de generoasele zeci de palme...

Soluţia Imorală


https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgMcDWc3WviBHz_WqulIn-XnwPbPG6QsvhjUfWJL-0oKzrgHUvgygXmYyC2dLJCFIHwY7AYr6sCOomJsfvcK8nRzoqsAg1UAC88SEOame7yqYYpoAzuFQRnv6UFv2lMm2ewdR8gKkZ8888/
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg0ucXWo4HKCvA_V5nJ0jEz8lJhiS5d17YV4BM0aiUuCdwzJKn3luWWSgVdLtYoouZ4K1-HLysPDJ7fqafilnGXGl465oTfAmUiWe2Oj2jmvrFWYtbnESuwBDyHWxHn08eOEuD9hym4xa4/
(sursa: http://www.scribd.com/doc/33663864/r3056A http://www.cdep.ro/interpel/2010/r3056A.pdf)

LEGEA 102 PUBLICATA IN MONITORUL OFICIAL. NR.236 DIN: 24 SEPTEMBRIE 1992
LEGE PRIVIND STEMA TARII SI SIGILIUL STATULUI

ARTICOLUL 10 - Autoritatile publice isi pot elabora insemne heraldice si sigilii proprii, in conditiile legii.

Stemele judetelor, municipiilor, oraselor si comunelor se aprobă de Guvern, la propunerea consiliilor judetene sau, dupa caz, a consiliilor locale, cu avizul Comisiei Nationale de Heraldică si Genealogie.


HOTĂRÂRE nr.25 din 16 ianuarie 2003
privind stabilirea metodologiei de elaborare, reproducere şi folosire a stemelor judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelorHotararea 402 din 21 aprilie 2010 (Hotararea 402/2010)
privind aprobarea stemei comunei Ilieni, judetul Covasna
Publicat in Monitorul Oficial 306 din 11 mai 2010 (M. Of. 306/2010)
In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema tarii si sigiliul statului,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.
Articol unic. -
(1) Se aproba stema comunei Ilieni, judetul Covasna, prevazuta in anexa nr. 1.
(2) Descrierea si semnificatiile elementelor insumate ale stemei sunt prevazute in anexa nr. 2.
(3) Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemneaza:
---------------
Ministrul administratiei si internelor,
Vasile Blaga

Soluţie imorală? Pentru unii da, pentru alţii nu...

http://civicmedia.ro/acm/images/stories/marko%20bela%20tinutul%20secuiesc.jpg
(sursa: http://civicmedia.ro/acm/index.php?option=com_content&task=view&id=643&Itemid=88)

http://roxanaiordache.files.wordpress.com/2010/03/tinutul_secuiesc_10831.jpg?w=300&h=225
(sursa: http://roxanaiordache.wordpress.com/2010/03/13/care-i-treaba-cu-tinutul-secuiesc/)

http://imagine.tion.ro/imagine/news-20090902-12301862-1675626814.jpg
(sursa: http://www.tion.ro/engine.aspx/page/article-detail/cn/news-20090902-12301862/dc/im:all:news-romania/ag/im-online)

28 June 2010

Soluţii de criză


Decizii, decizii


şi motivaţii...

(28 Iun 2010) PDF, 183KB
(28 Iun 2010) PDF, 184KB
(28 Iun 2010) PDF, 168KB

Probabil că lumea este interesată de acest fragment din Decizia 872:

IV. Cu referire la critica de neconstituţionalitate privind reducerea
cuantumului pensiilor, Curtea constată că aceasta este întemeiată pentru
următoarele motive:
Pensia este o formă de prestaţie de asigurări sociale plătită lunar
[art.7 alin.(2) şi art.90 alin.(1) din Legea nr.19/2000, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.140 din 1 aprilie 2000] în baza
legii, inerentă şi indisolubil legată de calitatea de pensionar, obţinută în
baza unei decizii de pensionare, cu respectarea tuturor prevederilor legale
impuse de legiuitor. Potrivit prevederilor art.1 din Legea nr.19/2000,
dreptul la asigurări sociale este garantat de stat şi se exercită, în condiţiile
legii menţionate, prin sistemul public de pensii şi alte drepturi de
asigurări sociale. Acesta se organizează şi funcţionează, printre altele şi
pe principiul contributivităţii, conform căruia fondurile de asigurări
sociale se constituie pe baza contribuţiilor datorate de persoanele fizice şi
juridice, participante la sistemul public, drepturile de asigurări sociale
cuvenindu-se pe temeiul contribuţiilor de asigurări sociale plătite [art.2
lit.e) din Legea nr.19/2000]. Aceasta înseamnă că pensia, ca prestaţie din
partea sistemului public de pensii, intră sub incidenţa principiului
contributivităţii.
Art.9 alin.(1) teza întâi din legea criticată reglementează diminuarea
cu 15% a cuantumului brut al pensiilor cuvenite sau aflate în plată, de
asemenea, art.9 alin.(2) teza întâi din aceeaşi lege prevede că valoarea
punctului de pensie utilizat pentru determinarea cuantumului brut al
pensiilor ce vor fi stabilite sau acordate începând cu data intrării în
vigoare a legii este de 622,9 lei. În consecinţă, în mod evident,
prevederile anterior menţionate vizează pensiile contributive cuvenite sau
aflate în plată şi cele ce vor fi stabilite sau acordate.
În cauza Stec şi alţii împotriva Regatului Unit, 2006, Curtea
Europeană a Drepturilor Omului a stabilit că art.1 din Protocolul adiţional
la Convenţie nu vizează un drept de a dobândi proprietatea în sistemul
regimului de securitate socială. Este la libera apreciere a statului de a
decide cu privire la aplicarea oricărui regim de securitate socială sau de a
alege tipul sau cuantumul beneficiilor pe care le acordă în oricare dintre
aceste regimuri. Singura condiţie impusă statului este aceea de a respecta
art.14 din Convenţie privind nediscriminarea. Dacă, în schimb, statul a
adoptat o legislaţie care reglementează drepturi provenite din sistemul de
asigurări sociale – indiferent dacă acestea rezultă sau nu din plata unor
contribuţii-, acea legislaţie trebuie să fie considerată ca generând un
interes patrimonial în sensul art.1 din Protocolul adiţional la Convenţie.
Cu alte cuvinte, Curtea a abandonat distincţia dintre beneficiile de natură
contributivă şi cele necontributive sub aspectul incidenţei art.1 din
Protocolul adiţional la Convenţie.
Distinct de exigenţele Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului
şi a libertăţilor fundamentale, Constituţia României prevede, în mod
expres, la art.47 alin.(2) dreptul la pensie, ca drept fundamental. Textul
constituţional nu califică dreptul la pensie doar din perspectiva unui
interes patrimonial al persoanei, ci, consacrând în mod expres dreptul la
pensie ca un drept fundamental, impune statului obligaţii constituţionale
suplimentare, astfel încât să se asigure un nivel de ocrotire al acestui
drept superior celui prevăzut de Convenţie şi de Protocoalele sale
adiţionale. În aceste condiţii devine aplicabil art.60 din Convenţie,
potrivit căruia „nici o dispoziţie din prezenta convenţie nu va fi
interpretată ca limitând sau aducând atingere drepturilor omului şi
libertăţilor fundamentale care ar putea fi recunoscute conform legilor
oricărei părţi contractante sau oricărei alte convenţii la care această
parte contractantă este parte.”
Curtea constată că dreptul la pensie este un drept preconstituit încă
din perioada activă a vieţii individului, acesta fiind obligat prin lege să
contribuie la bugetul asigurărilor sociale de stat procentual raportat la
nivelul venitului realizat. Corelativ, se naşte obligaţia statului ca în
perioada pasivă a vieţii individului să îi plătească o pensie al cărei
cuantum să fie guvernat de principiul contributivităţii, cele două obligaţii
fiind intrinsec şi indisolubil legate. Scopul pensiei este acela de a
compensa în perioada pasivă a vieţii persoanei asigurate contribuţiile
vărsate de către aceasta la bugetul asigurărilor sociale de stat în temeiul
principiului contributivităţii şi de a asigura mijloacele de subzistenţă a
celor ce au dobândit acest drept în condiţiile legii (perioadă contributivă,
vârstă de pensionare etc.) Astfel, statul are obligaţia pozitivă de a lua
toate măsurile necesare realizării acestei finalităţi şi de a se abţine de la
orice comportament de natură a limita dreptul la asigurări sociale.
Deşi sumele plătite cu titlu de contribuţie la asigurările sociale nu
reprezintă un depozit la termen şi, prin urmare, nu pot da naştere vreunui
drept de creanţă asupra statului sau asupra fondurilor de asigurări sociale
(Decizia Curţii Constituţionale nr. 861 din 28 noiembrie 2006, publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.45 din 22 ianuarie 2007),
ele îndreptăţesc persoana care a realizat venituri şi care a plătit contribuţia
sa la bugetul asigurărilor sociale de stat să beneficieze de o pensie care să
reflecte nivelul veniturilor realizate în perioada activă a vieţii.
Cuantumul pensiei, stabilit potrivit principiului contributivităţii, se
constituie într-un drept câştigat, astfel încât diminuarea acesteia nu poate
fi acceptată nici măcar cu caracter temporar. Prin sumele plătite sub
forma contribuţiilor la bugetul asigurărilor sociale, persoana în cauză,
practic, şi-a câştigat dreptul de a primi o pensie în cuantumul rezultat prin
aplicarea principiului contributivităţii; astfel, contributivitatea, ca
principiu, este de esenţa dreptului la pensie, iar derogările, chiar şi
temporare, referitoare la obligaţia statului de a plăti cuantumul pensiei
rezultat în urma aplicării acestui principiu afectează substanţa dreptului la
pensie.
Aceasta nu înseamnă că legea nu poate în viitor să reaşeze sistemul
de calcul al pensiilor, bazându-se, însă, tot pe principiul contributivităţii,
pentru că, în caz contrar, s-ar ajunge la negarea evoluţiei în reglementarea
juridică a acestui domeniu. De aceea, dacă, prin reaşezarea sistemului de
calcul al pensiei în sensul arătat mai sus, rezultă un cuantum mai mic al
acesteia, statul este obligat să adopte reglementări similare art.180 alin.(7)
din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de
asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr.140 din 1 aprilie 2000, şi anume să menţină în plată cuantumul pensiei
stabilit potrivit reglementărilor anterior în vigoare dacă acesta este mai
avantajos. Aceasta este o măsură de protecţie a persoanelor care
beneficiază de pensie în sensul art.47 alin.(2) din Constituţie, constituind,
de asemenea, o speranţă legitimă a asiguratului, întemeiată pe prevederile
legale în vigoare cu privire la obţinerea şi încasarea unui anumit cuantum
al pensiei.
De asemenea, Curtea constată şi anumite insuficienţe de redactare a
textului art.9 din lege. Astfel, potrivit art.9 alin.(1) din legea criticată, are
loc o diminuare cu 15% a cuantumului pensiilor cuvenite sau aflate în
plată, ceea ce coroborat cu art.17 alin.(1) din lege duce la concluzia că o
atare diminuare este temporară – până la 31 decembrie 2010. Însă, cu
privire la pensiile ce vor fi stabilite sau acordate, a fost diminuată chiar
valoarea punctului de pensie, astfel încât coroborarea acestui text legal cu
art.17 alin.(1) din lege nu mai apare ca fiind una clară, ceea ce înseamnă
că pentru aceste pensii legiuitorul va trebui să adopte ulterior o lege
pentru a le aduce după 1 ianuarie 2011 la nivelul pensiilor care erau în
plată la momentul intrării în vigoare a legii criticate. Altfel, s-ar crea o
diferenţă de tratament nepermisă între pensiile aflate în plată şi cele ce
vor fi stabilite sau acordate. Mai mult, proporţional, valoarea punctului de
pensie în ipoteza art.9 alin.(1) din lege ar fi mai mică decât cea
reglementată de art.9 alin.(2) din lege, ceea ce este, de asemenea,
inadmisibil.
Totodată, Curtea constată că dificultăţile bugetului asigurărilor
sociale de stat nu pot fi opuse dreptului la pensie în sensul diminuării,
chiar şi temporare, a cuantumului pensiei, dreptul constituţional la pensie
neputând fi afectat de proasta gestionare a bugetului respectiv de către
stat.
De asemenea, Curtea observă şi unele considerente de principiu
referitoare la dreptul la pensie în jurisprudenţa altor curţi constituţionale.
Astfel, Curtea Constituţională a Ungariei, prin Decizia nr.455/B/1995, a
stabilit că pensia calculată după regulile sistemului de asigurări sociale nu
poate fi afectată, iar prin Decizia nr.277/B/1997 a statuat că modificarea
unilaterală a cuantumului pensiilor este neconstituţională, cu referire
directă la imposibilitatea legiuitorului de a scădea pensiile mari pentru a
creşte pensiile mici. Totodată, prin Decizia nr.39/1999 (XII.21), aceeaşi
instanţă constituţională a statuat că pensia (contributivă) este un drept
câştigat şi cumpărat într-o atât de mare măsură, încât modificarea
cuantumului său nominal este neconstituţională. De altfel, considerente
similare se regăsesc şi în Decizia Curţii Constituţionale din Letonia
nr.2009-43-01 din 21 decembrie 2009.
În consecinţă, având în vedere gradul ridicat de protecţie oferit prin
Constituţie acestui drept, pentru motivele sus arătate, reducerea
cuantumului pensiei contributive, indiferent de procent şi indiferent de
perioadă, nu poate fi realizată. Rezultă că art.53 din Constituţie nu poate
fi invocat ca temei pentru restrângerea exerciţiului dreptului la pensie.
Totodată, Curtea constată că, potrivit art.54 lit.a) din Legea
nr.19/2000, invaliditatea de gradul I este caracterizată „prin pierderea
totală a capacităţii de muncă, a capacităţii de autoservire, de autoconducţie
sau de orientare spaţială, invalidul necesitând îngrijire sau
supraveghere permanentă din partea altei persoane”. În consecinţă,
diminuarea cu 15% a indemnizaţiilor de însoţitor pentru pensionarii de
invaliditate gradul I, precum şi stabilirea unei valori a punctului de pensie
inferioară celei existente necesară la calculul cuantumului brut al
indemnizaţiei de însoţitor contravine art.47 alin.(1) din Constituţie, statul
neîndeplinindu-şi obligaţia de a lua măsuri adecvate de protecţie socială.
IV. Curtea constată că prestaţiile sociale care au fost eliminate de
textul art.16 din legea criticată nu sunt prevăzute la nivel constituţional,
astfel încât legiuitorul este liber să aprecieze asupra acordării sau
neacordării acestora, în funcţie de posibilităţile bugetare ale statului. În
consecinţă, eliminarea acestor prestaţii sociale nu contravine prevederilor
constituţionale invocate.

De ce avem nevoie de inflaţie?


PRODUSUL INTERN BRUT PE CATEGORII DE RESURSE ŞI UTILIZĂRI ÎN TRIMESTRUL II 2009
Cifrele sunt exprimate în milioane de lei

Agricultură, silvicultură şi piscicultură: 7.729,2
Industrie: 27.990,8
Construcţii: 12.068,2
Produs Intern Brut: 120.433,4

Cu alte cuvinte, din PIB latura care produce este de aproximativ 40%.

Restul PIB-ului este obţinut dintr-o formă de consum... Pentru susţinerea economică corectă, ceea ce se produce ar trebui să fie cel puţin egal cu ceea ce se consumă. Tot ceea ce consumăm noi, în totalitatea noastră, ar trebui să fie cel puţin egal cu acest 40% pentru ca economia să fie sustenabilă economic, în realitate ea este de cel puţin 60%. Se observă, în consecinţă, că cel puţin 20% din PIB se face prin consumul banilor care nu sunt ai noştri.

Concluzia:
Sau reducem consumul României (aici nu este vorba despre cheltuielile Bugetare, ci de cheltuielile întregii Românii) până ce zona productivă a PIB ajunge mult peste 50%, sau scădem nivelul de trai până ce zona productivă a PIB ajunge mult peste 50% sau creştem zona productivă a PIB până aceasta ajunge la peste 50%. Până acum Guvernul a acţionat mai mult în primele două variante fără să obţină nici un rezultat. E timpul să producem cel puţin încă jumătate din ceea ce producem deja, singura cale de ieşire din criză.

PS.
Eu am spus "la mişto" o pseudo explicaţie macro-economică... dar dacă este adevărat?

http://www.adevarul.ro/bbtcontent/clipping/ADVIMA20090408_1465/4.jpg
(sursa: http://www.adevarul.ro/societate/dupa_20_de_ani/Colectivizarea-ucis-satul-romanesc_0_20999382.html)

Dialogul Politic


Comunicarea prin intermediul Weblog poate apropia omul politic de alegător. Rămâne de văzut dacă politicienii din România vor recurge la un astfel de instrument.

Astăzi, 28.06.10, este anunţată posibilitatea de dialog cu domnul Victor Banţa, cu începere de la ora 18:50Victor Banta de la Partidul National Liberal s-a nascut la data de 25 octombrie 1964 si este de cetatenie si nationalitate romana. CV-ul lui Victor Banta poate fi vizualizat mai jos.

Nume: Victor Banta
Partid: Partidul National Liberal
Data nasterii: 25.10.1964
Nationalitatea: romana
Cetatenia: romana
Site web: victorbanta.weblog.ro

Studii:

# 2006 – 2007 Universitatea „Constantin Brancusi” Tg.-Jiu – Departamentul pentru Pregatirea Cadrelor Didactice.Modul pedagogic
# 2003 – 2005 Universitatea „Constantin Brancusi” Tg.-Jiu – Facultatea de Stiinte Economice. Management. Economist - diploma de licenta
# 1984-1989 Institutul Politehnic „Traian Vuia” Timisoara – Facultatea de Electrotehnica – Sectia Electronica si Telecomunicatii. Electronica si Telecomunicatii – Electronica Industriala. Inginer / diploma

# Cariera:

# 01.01.2007 - Prezent S.C. Romtelecom S.A. - Operatiuni in Teren Comutatie Digitala
# 01.01.2005 – 01.01.2007 S.C. Romtelecom S.A. - Compartiment Operare in Teren Comutatie Digitala Gorj, Inginer management, administrare si intretinere Centrale telefonice digitale
# 06.01.2004 – 01.01.2005 S.C. Romtelecom S.A. – Directia Regionala de Telecomunicatii, Dolj Compartiment O&M Centrale Digitale GORJ Sef Compartiment Management
# 01.03.2002 – 01.01.2004 S.C. Romtelecom S.A. – Directia de Telecomunicatii Gorj, Servicul comutatie, Inginer Sef serviciu comutatie management, dimensionare buget, urmarire-control, coordonare, planificare activitati comutatie
# 01.11.2001 – 01.03.2003 S.C. Romtelecom S.A. – Directia de Telecomunicatii Gorj, Compartiment centrale digitale Forj, Sef Copartiment management, administrare si intretinere Centrale telefonice digitale
# 01.11.1995 – 01.11.2001 S.C. Romtelecom S.A. – Directia de Telecomunicatii Gorj, Formatia Centrala Digitala Alcatel, Sef Formatie CTD management, administrare si intretinere Centrala digitala Alcatel
# 30.06.1993 – 01.11.1995 S.C. Romtelecom S.A. – Directia de Telecomunicatii Gorj, Servicul Tehnic si Proiectare, Referent special II Proiectare, eficientizare retele de telecomunicatii
# 01.10.1989 – 29.06.1993 S.C. Teleconstructia S.A. Bucuresti Formatia Tg.-Jiu, Inginer Instalare/testare retele de telecomunicatii
# 15.09.1991 – 15.07.2000 Gr. Scolar Industrial „Ion Mincu” Tg.-Jiu, Cadru Didactic Asociat. Profesor Activitati de predare ore informatica si telecomunicatii
# 01.01.2007 – 01.10.2007 Universitatea „Constantin Brancusi” Tg.-Jiu,Cadru Didactic Universitar Asociat. Profesor Activitati de seminarii si tutoriale: Management Turistic si Managementul Serivciilor
# 01.05.2007 – Prezent S.C. Min Pres SERV S.A. Rovinari - Consiliul de Administratie, Administrator Management participativ
# 01.05.2007 – Prezent Agentia Pentru Valorificarea Activelor Statului A.G.A. Complexul Energetic Turceni, Reprezentant A.V.A.S. în A.G.A. Management

Lucrari importante publicate:

# Sesiunea de comunicari stiintifice - Institutul Politehnic "Traian Vuia " Timisoara - Functii "Padice", Editura Banatul - Timisoara - 1985
# Sesiunea de comunicari stiintifice - Institutul Politehnic "Traian Vuia " Timisoara - Metoda "Leverier" de calcul, Editura Banatul - Timisoara - 1985
# Sesiunea de comunicari stiintifice - Universitatea "Constantin Brancusi Tg.-Jiu" - Comutatia digitala - mijloc de productie în telecomunicatii, Editura Ecotrend - iulie - 2004
# Analele Universitatii "Constantin Brancusi" Tg.-Jiu - Prin Romtelecom catre o Societate Informationala în Romania, Revista de Economie nr.3-4/2005 - Institutul National de Cercetari Economice
# Cotidianul "Gorjeanul" - Peste 30 articole de specialitate publicate

Programe relevante de formare profesionala:

# Implementarea proiecte pentru dezvoltare rurala 2005, 2006
# Evolutie software - Alcatel-Lucent University 2006
# WIMAX - Autorizare în curs - Redline Communication 2007
# Managementul Afacerii - Romtelecom 2003
# Evolutie software - Alcatel University 2001
# Comutatie digitala grad expert - Alcatel University 2000
# Caracteristici Software Chill - Alcatel Romania 2000
# O&M ISDN &SS7 &ISUP - Alcatel Network Systems 1999
# Franceza/Engleza - Romtelecom 1998
# Transmisiuni digitale nivel 1 - Alcatel CIT 1996
# Comutatie digitala nivel 1 - Alcatel CIT 1995
# Fibra Optica - Alcatel CIT 1994
# Analist Programator - S.S. I. 1993

Implementari speciale:

# Studiu si Implementare a 36 proiecte de dezvoltare rurala pentru judetul GORJ - OG 7/2006
# Actiuni politice de ecologizarea zonelor turistice si responzabilizarea publicului în acest sens
# Studiu si Implementarea a 21 proiecte pentru reabilitare scoli în judetul GORJ
# Management politic campanii electorale. Implementare Comunicare electronica, IT/C
# Contributie la implementarea sistemelor de date ADSL - Proiect Data Connectivity ROMTELECOM - jud.GORJ
# Project management pentru proiectele de implementare a retelei de comunicatii digitale ROMTELECOM -jud.GORJ
# Promovarea, proiectarea, vanzarea si punerea în functiune a unor solutii integrate de comunicatii avansate de voce si date IPMPLS & PABx
# 2 Premii obtinute pentru promovarea si punerea in functiune serviciilor IP - ROMTELECOM 2003-2006
# 1 Premiu obtinut pentru campania "known The Enemy" - ROMTELECOM 2007

Aptitudini speciale:

# PC
o Utilizator final avansat
o Programare intermediar
o Mentenanta avansat

# Detalii
o Soft:TURBO PASCAL, FOX PRO, C
o Hard: O&M PC, Ethernet, ISDN etc.
o Sisteme de operare Windows OS, Linux
o Aplicatii Office Linux&Windows, Browser's, Oracle end user

# Limbi straine

* Franceza avansat
* Engleza intermediar

27 June 2010

Undeva ascuns este şi un mesaj care trădează respnsabilitate... Descoperiţi-l!


http://www.wright.edu/rsp/Security/images/Cartoons/Flaws.jpg
(sursa: http://www.wright.edu/rsp/Security/S5improp/Security.htm)

Vineri 25 iunie 2010
Reactia premierului Emil Boc după ce a luat act de decizia Curţii Constituţionale referitoare la sesizările cu privire la neconstituţionalitatea Legii privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar şi a Legii privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor


Emil Boc: Buna ziua tuturor! Am luat act de decizia Curţii Constituţionale, pe care nu o comentez în niciun fel.

Doi, soluţia temporară propusă de Guvern, dar neacceptată de către Curtea Constituţională, pe componenta pensiilor, reprezenta cea mai bună soluţie din punct de vedere economic pentru România, chiar dacă avea costuri politice foarte mari.

Acum, avem această situaţie a deciziei Curţii Constituţionale.

Ce face Guvernul în continuare? Unu: Guvernul are pregătit pachetul alternativ de măsuri în vederea reducerii deficitului bugetar, pachet ce se negociază cu partenerii de la Comisia Europeană, Fondul Monetar Internaţional şi Banca Mondială. Doi: acest pachet alternativ de măsuri de reducere a deficitului bugetar va fi prezentat opiniei publice după negocierile ce vor fi finalizate cu FMI, Comisia Europeană şi Banca Mondială. Precizez faptul că, potrivit deciziei Curţii Constituţionale, componenta care vizează reducerea salariilor cu 25% în sectorul bugetar nu este afectată, ea este şi poate fi aplicată. De asemenea, în privinţa recalculării pensiilor, cu excepţia recalculării pensiilor magistraţilor, toate celelalte prevederi rămân în vigoare şi, în consecinţă, pot fi aplicate. Din acest punct de vedere, în acest moment discutăm cu partenerii noştri aceste măsuri care sunt în componenţa pachetului alternativ şi, imediat ce vom avea finalizat pachetul, în urma discuţiilor rezultate cu FMI, Comisia Europeană şi Banca Mondială, îl vom prezenta opiniei publice. Dacă dumneavoastră aveţi trei întrebări.

Reporter: Pachetul alternativ presupune creşterea TVA, a cotei unice, ne puteţi spune ceva?

Emil Boc: Este firesc ca, înainte de a anunţa orice măsură, ea sa fie discutată şi negociată cu partenerii cu care suntem în acord. În consecinţă, nu vă voi putea face nicio declaraţie concretă înainte de finalizarea acestei negocieri pe care o avem cu Comisia Europeană, Fondul Monetar Internaţional şi Banca Mondială.

Reporter: Se întoarce din nou Fondul şi ce se întâmplă cu următoarea tranşă, cea care trebuia discutată luni?

Emil Boc: Facem tot ce ne stă în putinţă, evident, să rămânem în acordul cu FMI şi ca săptămâna viitoare Fondul să poată lua o decizie cu privire la România, inclusiv decizia care să vizeze acordarea următoarei tranşe de împrumut.

Reporter: Nu renunţaţi la eliminarea pensiilor „nesimţite” şi la reducerea salariilor cu 25%?

Emil Boc: Curtea Constituţională a validat aceste măsuri în privinţa pensiilor speciale, cu excepţia recalculării pensiilor magistraţilor, unde Curtea a spus că nu se poate interveni. Celelalte aspecte ale recalculării pensiilor merg mai departe, deci se pot aplica.

Reporter: Domnule prim-ministru, când se întoarce delegaţia FMI în România? Când veţi începe?

Emil Boc: Nu este neapărat nevoie să se întoarcă delegaţia FMI în România, negocierile pot avea loc pe acest pachet de măsuri şi fără reîntoarcerea delegaţiei în România.

Reporter: Ne puteţi da câteva alternative? Am înţeles că nu ne puteţi da soluţia finală, dar câteva alternative pe care discutaţi?

Emil Boc: Nu. Atâta vreme cât nu sunt finalizate negocierile pe care le avem cu partenerii pe care îi avem, este firesc ca ele să nu fie prezentate opiniei publice. Vreau însă să îi asigur pe toţi cetăţenii români că ştim ce pachet de măsuri putem implementa, ştim ce avem de făcut în relaţia cu Comisia Europeană şi FMI, avem responsabilitate faţă de ţară de a rămâne într-un deficit bugetar de 6,8%, care să poată asigura în continuare susţinerea activităţii economice şi a plaţii obligaţiilor sociale ale statului. Acest pachet alternativ îl avem pregătit, îl discutăm şi îl vom implementa.

Reporter: Aveţi un termen la care vă gândiţi, până la care vor fi luate aceste decizii?

Emil Boc: Repet, obiectivul nostru este să păstrăm acordul cu FMI şi să ne încadrăm în termenele pe care Fondul ni le va stabili.

Reporter: Domnule prim-ministru, celelalte măsuri sunt constituţionale, reducerea salariilor de exemplu, dar legea nu poate fi promulgată până nu se fac corecţiile impuse de Curtea Constituţională. Când credeţi că va intra în vigoare legea şi de când se vor aplica celelalte măsuri care au fost aprobate de Curte?

Emil Boc: Avem soluţie şi pentru acest subiect, el va fi prezentat la pachet, odată cu toate alternativele pe care le discutăm împreuna cu FMI.

Reporter: Dar asta înseamnă că el nu se va putea aplica.

Emil Boc: Mai fac o singură precizare: vă voi prezenta concret toate soluţiile punctuale din cadrul pachetului alternativ pe care îl avem şi, repet, pachet care va asigura României în continuare banii necesari pentru a se finanţa într-un deficit bugetar de 6,8%. Mandatul meu, al Guvernului şi al coaliţiei este să scoatem România din recesiunea economică şi, pentru asta, vom face ceea ce trebuie pentru ţară.

Reporter: Cât reprezenta din PIB diminuarea cu 15% a pensiilor? Adică cu cât ar trebui să compenseze acum Guvernul?

Emil Boc: Peste 1,3% din PIB. Vă mulţumesc foarte mult.


Emitent: Guvernul Romaniei – Biroul de presa

Data: 25.06.2010
(sursa: http://www.guv.ro/reactia-premierului-emil-boc-dupa-ce-a-luat-act-de-decizia-curtii-constitutionale-referitoare-la-sesizarile-cu-privire-la-neconstitutionalitatea__l1a109497.html)

Şedinţa de Guvern din 26.06.2010
Briefing de presă susţinut de primul-ministru Emil Boc, la finalul şedinţei de GuvernEmil Boc: Bună ziua tuturor. Am încheiat şedinţa de guvern de astăzi. Aşa cum ştiţi, iniţial, în vederea încadrării în deficitul bugetar, de 6,8% din PIB, deficit care să poată fi susţinut de România până la sfârşitul acestui an, propusesem Parlamentului două măsuri: una de diminuare a salariilor cu 25% şi una de diminuare a pensiilor cu 15%. Am în continuare convingerea că, din punct de vedere economic, soluţia propusă de către guvern iniţial era cea mai bună pentru România. Spun asta în contextul în care măsura propusă de noi era practic ţintită şi ataca acolo unde era problema: în sectorul bugetar - necesitatea de restructurare, în sectorul de pensii - problema deficitului la bugetul de pensii, ca urmare a lucrurilor structurale care s-au acumulat în decursul anului, şi anume nevoia de împrumut de miliarde de euro de la bugetul de stat la bugetul de pensii, pentru ca acesta să fie susţinut. Repet, măsura noastră era ţintită, ea viza acolo unde este problema, temporar, astfel încât să se diminueze aceste derapaje structurale.
Decizia Curţii Constituţionale este obligatorie şi definitivă şi, în acest context, aşa cum am precizat încă de ieri Guvernul a intrat în negocieri avansate cu partenerii americani şi europeni, cu Banca Mondială, Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, astfel încât planul pe care l-am avut în vedere să fie negociat şi pus în aplicare. Ieri am discutat toate aspectele pe care Guvernul le avea în vedere atât cu partenerii politici din coaliţie cât şi cu partenerii de la Comisia Europeană, FMI, astfel încât astăzi, în Guvern, am putut aproba forma finală a scrisorii către FMI care practic implică următorul lucru: guvernul a decis majorarea TVA-ului cu 5 procente. În aceste condiţii, acordul cu FMI merge mai departe şi obiectivul nostru este ca miercuri, când este board-ul FMI, board amânat de luni pe miercuri, tocmai pentru a da răgaz României să-şi pună în acord noile prevederi, în raport cu decizia Curţii Constituţionale, să avem un rezultat pozitiv de la FMI şi implicit, după aceea, de la Comisia Europeană, în continuarea acordului pe care România îl are cu structurile internaţionale, lucru ce ar menţine credibilitatea României pe pieţele internaţionale şi, în acelaşi timp, ar asigura finanţarea deficitului bugetar pe care România îl are. Cu asta am rezolvat o parte a problemei, adică menţinerea credibilităţii României în planul raporturilor internaţionale şi posibilitatea de finanţare a deficitului în 6,8%, cu condiţia, evident, ca aceste măsuri să se aplice. Dar partea cea mai grea rămâne în continuare pe umerii Guvernului care trebuie să ducă până la capăt procesul de restructurare în sectorul public, să continue măsurile împotriva evaziunii fiscale, prioritizarea investiţiilor şi susţinerea activităţii economice şi, evident, absorbţia accelerată a fondurilor europene. Aceste lucruri depind în continuare de guvern şi continuăm imediat cu restructurarea aparatului bugetar în baza temeiului dat de legea despre care am vorbit de reducere a salariilor pentru a putea avea un aparat bugetar suplu, eficient, în concordanţă cu nevoile şi posibilităţile României. Iar acest lucru se va întâmpla mai departe. În consecinţă, din punctul meu de vedere abordăm cu calm, dar cu maximă responsabilitate situaţia pe care o avem, ne vom corela politicile fiscal-monetare cu Banca Naţională a României astfel încât inflaţia să fie limitată şi ţinută sub control şi de asemenea cursul Euro-Leu prin implicaţiile, repet, corelărilor politicilor fiscale cu cele monetare de asemenea să rămână sub control. Ştim ce avem de făcut, ştim ce trebuie făcut în continuare, în aceste condiţii date de decizia Curţii Constituţionale; soluţia pe care am propus-o era singura pe care o mai aveam la dispoziţie; din punctul nostru de vedere o altă soluţie mai bună nu aveam în acest moment din perspectiva, repet, a deciziei Curţii Constituţionale. Două întrebări, vă rog.

Reporter: De ce s-a ales tocmai majorarea TVA-ului şi de ce nu s-a mers pe majorarea cotei unice sau impozitarea pensiilor sau creşterea CAS-ului pentru că au tot circulat nişte zvonuri?

Emil Boc: Repet, am ales cea mai bună soluţie. Domnul Ministru Vlădescu o să vă poată da detaliile de natură economică şi tehnică. În acest moment, era cea mai bună soluţie dintre toate celelalte pe care le aveam la dispoziţie astfel încât să putem merge mai departe atât cu acordurile internaţionale cât şi din perspectiva implicaţiilor economice.

Reporter: Andreea Gheorghe, Antena 3. Este vorba despre un pachet sau doar despre o majorare a TVA-ului de la 19 la 24%? Vor fi aplicate modificări şi în ceea ce priveşte CAS-ul, o impozitare mai mare asupra pensiilor, o taxă mai mare aplicată băncilor pe profitul lor?

Emil Boc: Nicio altă măsură suplimentară nu s-a adoptat decât majorarea TVA-ului. Nimic altceva nu s-a adoptat astăzi şi aceasta este măsura pe care am convenit-o cu Fondul Monetar.

Reporter: Şi de când va fi aplicată? Când va intra în vigoare?

Emil Boc: De la 1 iulie.

Reporter: Pentru legea privind reducerea salariilor ca să intre în vigoare, trebuie promulgată, veţi cere convocarea Parlamentului într-o sesiune...

Emil Boc: Parlamentul este în sesiune astfel încât să ia în discuţie...

Reporter: Ei au concediu în patru zile, Parlamentul...

Emil Boc: Parlamentul este în sesiune până în 30 iunie.

Reporter: Aţi făcut o simulare, un calcul? Ce venituri în plus va aduce asta la bugetul de stat?

Emil Boc: Acele venituri necesare pentru a ne putea încadra în deficitul bugetar; detaliile tehnice o să le discutaţi cu domnul Ministru Vlădescu.

Reporter: Când credeţi că vor intra în vigoare reducerile de salarii?

Emil Boc: După publicarea actelor normative în Monitorul Oficial. Să vedem şi discuţia de la Parlament. Dar suntem cu toate soluţiile pregătite ca ele să intre în vigoare. Aşteptăm săptămâna viitoare ca ele să fie adoptate şi să intre în vigoare, actele normative în integralitatea lor, pentru a putea fi impus întregul acord cu Fondul Monetar Internaţional. Vă mulţumesc şi îl rog pe domnul Vlădescu să vă răspundă la întrebările de natură tehnică. Vă mulţumesc.

Emitent: Guvernul Romaniei – Biroul de presa

Data: 26.06.2010
(sursa: http://www.guv.ro/briefing-de-presa-sustinut-de-primul-ministru-emil-boc-la-finalul-sedintei-de-guvern__l1a109504.html)

Şedinţa de Guvern din 26.06.2010
Declaraţii de presă susţinute de Ministrul Finanţelor Publice, Sebastian Vlădescu, la finalul şedinţei de GuvernReporter: Să înţeleg că această formulă a fost deja agreată de Fondul Monetar Internaţional?
Sebastian Vlădescu: Da.
Reporter: Aşteptăm ca o delegaţie să vină mai devreme de iulie?
Sebastian Vlădescu: Nu.
Reporter: Ce venituri în plus aduce această măsură de majorarea a TVA-ului la 24%?
Sebastian Vlădescu: Între 3,5 şi 4 miliarde de lei.
Reporter: Anul acesta?
Sebastian Vlădescu: Până la sfârşitul anului 2010.
Reporter: Şi când veţi aproba ordonanţa? Astăzi să înţeleg că a fost aprobat doar această scrisoare către FMI.
Sebastian Vlădescu: Nu. A fost aprobată modificarea codului fiscal. Şi se integrează în legea de modificare a codului fiscal.
Reporter: Deci vorbim despre ordonanţă de urgenţă?
Sebastian Vlădescu: Nu. Ordonanţa de urgenţă privind modificarea codului fiscal.
Reporter: Dacă ne puteţi da nişte cifre, cât înseamnă această majorare a TVA-ului faţă de necesarul dumneavoastră după ce pensiile nu am mai putut fi reduse cu 15%.
Sebastian Vlădescu: Deocamdată această sumă este necesară şi reuşim să ne închidem deficitul bugetar de 6,8%.
Reporter: Să înţeleg că urmează şi alte măsuri până la finalul acestui an?
Sebastian Vlădescu: Deocamdată aşteptăm trecerea legii prin Parlament şi vom vedea.
Reporter: Luaţi totuşi în calcul şi o majorare a CAS-ului şi o majorare a impozitului pe pensii?
Sebastian Vlădescu: Deocamdată nu discutăm acest lucru.
Reporter: Premierul a declarat ieri că declararea neconstituţională a reducerii pensiilor cu 15% aduce un deficit de 1,3% din PIB. Când s-ar fi creat acest deficit, în cele şase luni rămase din acest an?
Sebastian Vlădescu: În cele şase luni rămase din acest an.
Reporter: Un mic calcul arată că bugetul asigurărilor sociale este de 40 miliarde pe anul acesta. Când facem calculul cu cifrele nu prea se pupă.
Sebastian Vlădescu: Faceţi calculele pe care le credeţi de cuviinţă, noi vom veni cu proiectul de buget rectificat şi veţi vedea cum se pupă cifrele.
Reporter: Iar această majorarea a TVA-ului va fi inclusă în OUG care s-a aprobat miercuri şi care nu a fost încă publicată?
Sebastian Vlădescu: Da şi care a fost rediscutată azi în guvern.
Reporter: Care au fost toate scenariile discutate la Ministerul de Finanţe?
Sebastian Vlădescu: Dincolo de calmul pe care l-a menţionat domnul prim-ministru vis-a-vis de felul în acre trebuie să lucrăm în acest moment eu nu pot să îmi ascund profunda dezamăgire vis-a-vis de majorarea TVA-ului. Aşa cum a spus şi domnul prim-ministru, această măsură este o măsură pe care în nici un caz nu o considerăm cea mai bună măsură pentru România în momentul de faţă. Am avut un program în care făceam chirurgie. Operam acolo unde era problema. Operam acolo unde au fost excesele. Operam acolo unde bugetul României o luase razna. Şi acest lucru nu ne-a fost permis. În loc să ajustăm bugetul României în zonele în care el era nesustenabil pe termen lung, acolo unde cheltuielile crescuseră absolut iraţional, în doi ani cu 55% la salarii şi cu 75% la pensii, în loc să putem face acest lucru care este un atribut al Guvernului, această capacitatea ne-a fost luată şi suntem în situaţia în care majorăm taxele. Aţi spus-o dumneavoastră la televizor: “apocalipsa taxelor”, nu este expresia mea, este expresia dumneavoastră. Nu este ceea ce ne dorim. Nu este ceea ce credem că este bine pentru România, nu este ceea ce credem că este bine pentru economia românească şi ceea ce cred că este bine pentru români. O măsură cum este cea luată, de majorare a taxelor, în care toată lumea este afectată, inclusiv cei de la care aveam speranţa că vor putea să-şi revină în anul 2010 şi în anul 2011, este o măsură pe care nu ne-am dorit-o. Această măsură este o măsură pe care o luăm pentru că este important să asigurăm în România stabilitatea macroeconomică şi pentru că este important să asigurăm României capacitatea de finanţare, chiar şi în aceste condiţii. Primul lucru pe care vreau să vi-l spun este că această măsură nu este o măsură pe care să o consider o măsură bună pentru România. Măsurile bune erau cele pe care le decisesem. Acele măsuri trebuiau implementate. Această măsură este o măsură care ne asigură stabilitatea şi această măsură este o măsură care ne asigură finanţarea şi trebuie să o luăm în ciuda faptului că atât înainte cât şi acum scenariile de evoluţie macroeconomică, şi am analizat zeci de scenarii, zeci de formule de creştere, şi nu acum, ci acum o lună şi jumătate când am discutat cu organismele financiare internaţionale. Nu am ajuns la acea concluzie pur şi simplu pentru că ne-am trezit într-o dimineaţă. Am ajuns la aceea concluzie pe baze de analize economice, pe bază de analiză a evoluţiei parametrilor macroeconomici şi a fiecărui tip de cheltuială bugetară în sine, atât pe termen scurt cât şi pe termen lung. Deci, am analizat toate scenariile, ca să vă răspund, nu vă pot da un număr pentru că nu am numărat scenariile, sunt combinaţii de x, luate câte y, consideraţi toate tipurile de taxe şi impozite, consideraţi toate tipurile de cheltuieli bugetare, şi o să puteţi calcula un potenţial număr de scenarii.Sunt zeci.
Reporter: Consideraţi că, chiar şi cu o majorare a TVA-ului de pâna la 24% - disponibilizările ar trebui să fie mai mari decât cele anunţate, de 25% în aparatul central local?
Sebastian Vlădescu: Deocamdată, noi nu am discutat de disponibilizări de 25%, ca număr, noi am discutat de o reducere a cheltuielilor de personal pentru anul viitor, care să ne permită menţinerea ţintei de cheltuială de 39.000. Nu am discutat niciodată de 25% din personalul bugetar, care să plece acasă.
Reporter: Consideraţi că schimbarea sistemului de pensii în România, care este în pericol de a intra în colaps, devine o prioritate a guvernului în continuare?
Sebastian Vlădescu: Absolut. O nouă lege a pensiilor şi un sistem de pensii care să fie echilibrat şi să-i permită funcţionarea, nu în următorul an, ci în următorii zeci de ani, schimbarea tendinţei transferului de la bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale, către bugetul de pensii, care este o tendinţă de creştere - am ajuns la peste 2% din PIB, ne vom duce la 3%, avem perspectiva ca, în doi ani de zile, să ajungem la 5% din PIB dacă continuăm această tendinţă - această tendinţă trebuie stopată. În niciun caz nu vom ajunge imediat la un buget echilibrat, dar măcar tendinţa creşterii procentului din PIB care se transferă trebuie stopată. Asta cred că este o problemă de responsabilitate politică a tuturor, inclusiv a celor care le plâng astăzi de milă pensionarilor. Le plâng de milă pentru că sunt complet inconştienţi.
Reporter: În cazul în care, la un moment dat, veţi reuşi să inversaţi tendinţa, putem discuta de o revenire a TVA-ului la nivelul actual?
Sebastian Vlădescu: Discutăm despre tendinţe economice pe perioade medii, pe următorii 2-3 ani. Care va fi sistemul de taxe şi impozite în România în următorii 2-3 ani, ţinând cont şi de ceea ce se întâmplă în lume? Vreau să vă atrag atenţia că, pe plan mondial, inclusiv ziarişti pe care nu cred că-i puteţi contrazice, care scriu la Financial Times, au spus că măsurile luate de România erau cele mai bune, inclusiv în context european. Deci în această situaţie, în momentul de faţă, capacitatea de a defini ce se va întâmpla este mult mai scăzută, pentru că avem o criză economică, în acest moment, avem recesiune, mergem către criză, dacă continuăm în acest fel, această măsură de creştere a TVA-ului nu este în niciun caz o măsură care să vină în sprijinul mediului de afaceri, este o măsură care afectează toată populaţia, iar ideea că, la această măsură, ar fi existat posibilităţi alternative în buget - tăieri de nu ştiu cât la sută din cheltuielile materiale sau din cheltuielile de capital - este o idee absolut absurdă. Vă invit oricând la Ministerul Finanţelor ca să discutăm pe cifrele efective din buget, să vedem unde pot fi aceste reduceri şi cum ar funcţiona România dacă mâine nu am mai cheltui niciun ban pentru încălzire, pentru electricitate, pentru telefoane sau pentru altele.
Reporter: S-a schimbat prognoza de PIB, în condiţiile acestea?
Sebastian Vlădescu: Vă daţi seama că atât prognoza de inflaţie cât şi prognoza de PIB vor trebui modificate.
Reporter: Se menţin şi celelalte impozite pe bonurile de masă?
Sebastian Vlădescu: Acelea au fost aprobate şi vor intra în vigoare de la 1 iulie.

Emitent: Guvernul Romaniei – Biroul de presa

Data: 26.06.2010
(sursa: http://www.guv.ro/declaratii-de-presa-sustinute-de-ministrul-finantelor-publice-sebastian-vladescu-la-finalul-sedintei-de-guvern__l1a109503.html)
http://sureba67.files.wordpress.com/2009/05/subprime_lending1.jpg
(sursa: http://sureba67.wordpress.com/2009/05/29/traits-of-a-responsible-man-trader/)
© Gheorghe Florescu, 2008 Acest site este un pamflet politic şi, uneori, cultural, trebuie deci tratat ca atare.