02 June 2010

Apa Politică


Sigur, aţi auzit de apa dulce, apa potabilă, apă grea sau uşoară, apă gazoasă, apă plată, apă minerală, apă de ploaie... Există şi o apă politică care este un fel de apă potabilă asezonată cu şpăgi, comisioane sau mai ştiu şi eu ce alte lucruri, pentru că sunt secrete-secrete.

Iată ceva interesant...

8. Pl-x 186/2010 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.11/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.458/2002 privind calitatea apei potabile (PL-x 186/2010)- lege ordinară- Adoptat de Senat - 13.04.2010
Raport - Comisia pentru sănătate (Adoptare)- distribuit - 13.05.2010
Cameră decizională
13-05-2010 Raportul Comisiei pentru sănătate şi familie PDF format
27-04-2010 Avizul Comisiei juridică, de disciplină şi imunităţi PDF format
19-04-2010 Adresa Guvernului PDF format - 20 kb
19-04-2010 Expunerea de motive PDF format - 174 kb
19-04-2010 Ordonanţa Guvernului PDF format - 189 kb
19-04-2010 Avizul Consiliului Legislativ PDF format - 239 kb
19-04-2010 Adresa Senatului PDF format - 46 kb
19-04-2010 Tabel comparativ PDF format - 269  kb
13-04-2010 Forma adoptată de Senat PDF format - 26 kb

14-05-2010 RAPORT asupra P.L.privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.11/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.458/2002 privind calitatea apei potabile
a.Adresa comisiei (nr.147/12-05-2010)
b.Raport (nr.147/12-05-2010)
PDF format - 4679 kb
20-04-2010 Forma primită de la Senat a P.L.privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.11/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.458/2002 privind calitatea apei potabile
a.Adresa de însoţire a Senatului (din 14-04-2010)
b.Hotărâre privind supunerea spre adoptare a proiectului de lege (nr.E12/29-01-2010)
c.Expunerea de motive
d.Forma adoptată de Senat
e.Ordonanţa de urgenţă a Guvernului (nr.11/29-01-2010)
f.Avizul Consiliului Legislativ (nr.53/22-01-2010)
PDF format - 8321 kb
(sursa: http://www.cdep.ro/pls/caseta/eCaseta.ordinezi?oid=699)

LEGE nr.458 din 8 iulie 2002 privind calitatea apei potabile(sursa: http://www.cdep.ro/pls/steno/steno.ram?rmfile=2010/20100602dep.rm)

Şedinţa a început la ora 10,35.

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul Ioan Oltean, vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor, asistat de domnii Dumitru Pardău şi Mihai Alexandru Voicu, secretari.

*

Domnul Ioan Oltean:

Bună dimineaţa!

Doamnelor şi domnilor deputaţi,

Vă rog să vă ocupaţi locurile în sala de şedinţe.

Rog liderii grupurilor parlamentare să-şi invite colegii în sală. Sunt multe locuri libere. Astăzi e sala mai mare decât ieri.

Vă anunţ, stimaţi colegi, spre satisfacţia dumneavoastră, că din numărul total de 334 de deputaţi şi-au înregistrat prezenţa astăzi un număr de 170; absenţi 164, din care 31 participă la alte acţiuni parlamentare.

Şedinţa noastră de astăzi este în cvorum, după cum constataţi şi dumneavoastră, de aceea o să intrăm direct în ordinea de zi pentru a recupera timpul pierdut.

Poziţia 8 pe ordinea de zi: Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.11/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.458/2002 privind calitatea apei potabile.

Dacă din partea iniţiatorului este cineva? Da, domnul secretar de stat Irimie, din partea Ministerului Sănătăţii. Domnule ministru, aveţi cuvântul.

Domnul Cristian-Anton Irimie (secretar de stat, Ministerul Sănătăţii):

Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă.

Stimate doamne şi domni deputaţi,

Prezentul proiect de act normativ a fost promovat în baza Legii de abilitare a Guvernului de a emite ordonanţe pe perioada vacanţei parlamentare şi ca urmare a procedurii de infringement ce urma a fi aplicată de la data de 01.04.2010 de către Comisia Europeană.

Ordonanţa prevede derogări ce pot fi acordate României de către Comisia Europeană, precum şi procedura de acordare a acestora.

Ministerul Sănătăţii şi-a însuşit raportul comun de admitere, cu amendamente ale celor două comisii de specialitate.

Având în vedere cele sus-menţionate, Ministerul Sănătăţii vă adresează rugămintea de a adopta proiectul de lege în baza raportului întocmit.

Vă mulţumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Mulţumesc, domnule ministru.

Din partea comisiei sesizate în fond, Comisia pentru sănătate şi familie, doamna preşedinte Rodica Nassar. Aveţi cuvântul pentru a prezenta raportul comisiei.

Doamna Rodica Nassar:

Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă.

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.11/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.458/2002 privind calitatea apei potabile a fost adoptat de către Senat, în calitate de primă Cameră sesizată, şi trimis Comisiei pentru sănătate şi familie pentru examinare în fond, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.

La întocmirea raportului, comisia a avut în vedere avizul favorabil, cu observaţii şi propuneri, al Consiliului Legislativ, avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, avizul favorabil, cu amendamente, al Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, precum şi punctul de vedere al Ministerului Sănătăţii.

Având în vedere cele prezentate mai sus, Comisia pentru sănătate şi familie propune plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege cu amendamentele prezentate în anexă.

Precizez că raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

Proiectul de lege, potrivit art. 75 din Constituţia României republicată, şi a art. 92 alin. (9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, este de competenţa decizională a Camerei Deputaţilor.

Domnul Ioan Oltean:

Mulţumesc, doamna preşedinte, pentru prezentarea raportului.

Dacă din partea grupurilor parlamentare doreşte cineva să ia cuvântul? Vă rog, din partea Grupului parlamentar al Partidului Naţional Liberal. Domnule coleg, aveţi cuvântul.

Domnul Horia Cristian:

Domnule preşedinte de şedinţă,

Stimaţi colegi,

Grupului parlamentar al PNL doreşte să atragă atenţia asupra problemelor pe care le ridică această ordonanţă, dar nu ordonanţa în sine, care se transpune în legislaţii europene, ci a modului original în care România va aplica această ordonanţă.

Ca de obicei, eu, personal, am o problemă cu "bunul plac" şi, aşa după cum vedeţi, în ordonanţă, derogările de la calitatea apei sunt solicitate de către furnizorul de apă şi sunt la "bunul plac" al unui funcţionar din direcţiile de sănătate publică, care pot acorda prima derogare pe o perioadă de trei ani, după aceea mai acordă o derogare cu informarea Inspecţiei de Sănătate Publică şi după care mai adaugă o derogare cu notificarea Ministerului Sănătăţii şi a Comisiei Europene. Dar, în final, aceste derogări, care însumează în total timp de nouă ani de zile, sunt acordate de către direcţiile de sănătate publică.

O să spuneţi că aceste derogări se dau pentru parametrii care nu afectează sănătatea şi viaţa populaţiei, dar vreau să vă citesc o listă de substanţe care sunt în apă şi care nu se verifică în mod constant: arsen, cadmiu, cupru, crom, nichel, mercur, plumb, seleniu, stibiu, achelamidă, benzen, benzapirem, hidrocarburi aromatice. O parte din acestea sunt metale grele, care pot da intoxicaţii pe termen lung şi o parte sunt substanţe care au efecte cancerigen.

Toate acestea, coroborate cu faptul că direcţiile de sănătate publică se reorganizează într-un mod încă nebănuit (o parte din aceşti funcţionari vor trece la autorităţile locale) coroborat cu faptul că programele de mediu sunt încheiate şi nu mai pot fi accesate finanţări pentru alimentările cu apă, în programele operaţional regionale s-au schimbat regulile şi alimentările cu apă nu mai sunt priorităţi, ci drumurile sunt priorităţi. Şi, de asemenea, coroborat cu lista de interes a autorităţilor locale privind înfiinţarea grupurilor de acţiune locală, la care etapele I şi II de finanţare s-au încheiat, toate acestea ridică un mare semn de întrebare asupra modului în care calitatea apei în România poate să fie fentată de către furnizorii de apă.

Toate acestea m-au făcut să mă abţin la vot în Comisia pentru sănătate şi familie şi intervenţia mea reprezintă doar un punct de vedere şi are rolul de a atrage atenţia autorităţilor privind modul în care se monitorizează calitatea apei şi cum furnizorii de apă din România pot să solicite derogări timp de nouă ani de zile.

Cu toate acestea, Grupului parlamentar al PNL va aviza favorabil acest proiect de lege.

Vă mulţumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Mulţumesc, domnule deputat Horia Cristian.

Din partea Partidului Social Democrat, al grupului parlamentar, domnul deputat Cristea Victor.

Domnul Victor Cristea:

Mulţumesc, domnule preşedinte.

Profit de prezenţa domnului ministru Irimie, şi de a domnului ministru secretar de stat Cârlan de la Mediu.

Sunt de acord cu conţinutul materialului prezentat al acestei ordonanţe, dar pentru a se realiza o astfel de ordonanţă şi a vorbi cu adevărat de calitatea apei, trebuie să ne îndreptăm atenţia spre investiţii.

Mă întreb dacă sunt investiţii privind staţie de tratare, staţie de epurare, reţele de apă care trebuie înlocuite prin programe aprobate de Guvernul României şi ele nu sunt finanţate, nu cumva atunci suntem la faza de declaraţie? Aşa că vă rog să ne îndreptăm, domnilor miniştri, atenţia spre astfel de investiţii şi nu investiţii care nu au nimic cu calitatea aerului şi cu calitatea apei potabile.

În Vaslui, de exemplu, este o investiţie de 68 de milioane de euro, care se tărăgănează pe motive politice din 2002, din 2005, în funcţie de cum au fost campaniile electorale.

Ar fi cazul, la începutul mileniului III, să ne debarasăm de astfel de practici şi să vorbim cu adevărat aici, în Parlamentul României, de calitatea apei, condiţiile şi investiţiile care trebuie făcute cu adevărat, ca oamenii să folosească apă curată, apă potabilă şi un aer curat.

Vă mulţumesc, cu respect.

Domnul Ioan Oltean:

Mulţumesc şi eu, domnule deputat. Dacă mai sunt şi alte intervenţii? Vă rog, domnul deputat Iancu.

Domnul Iulian Iancu:

Îmi cer scuze, stimate coleg, mă înscrisesem puţin mai înainte. De ce, stimaţi colegi? Vreau să vă uitaţi foarte atent pe acest document. Vă rog foarte mult să solicitaţi, să vă uitaţi cu mare atenţie şi am să vă spun de ce. Este actul normativ care sfidează Parlamentul României. Nu am crezut că am să văd în scris trecut un astfel de text, în care, pe mâna Parlamentului României, se cere nerespectarea normelor de calitate a apei în România. Şi se solicită derogare trei ani şi încă trei ani. Îmbolnăvim populaţia şi ni se cere ca acest lucru să fie făcut prin lege şi aprobat de Parlament.

Au avut tupeul ca, în timpul şedinţei, solicitaţi, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Mediului nu au mai venit la comisie. Au fost siguri că acest act normativ îl pot strecura şi aduce în plenul Camerei. Nu am crezut că va fi posibil şi iată, astăzi, îl vedem în plenul Camerei, supus în discuţia Parlamentului într-o zi în care colegii noştri poate sunt prinşi la alte activităţi în comisii sau în altă parte.

Este incredibil. Vă rog să vă uitaţi cu foarte mare atenţie. Îmbolnăvim populaţia României, pe mâna acestor operatori, care au reuşit să-şi facă lobby la direcţiile de sănătate, iată la ministere, iată în Parlamentul României. Adică ni se cere explicit să nu respectăm condiţiile impuse de standarde privind calitatea apei populaţiei.

Vă rog să verificaţi, şi cred că ştiţi, în Bucureşti câtă populaţie se alimentează de la robinet? Sunt mai bine de 50 % dintre bucureşteni care beau apă direct de la robinet. În aceste condiţii, este limpede că putem crea epidemii, îmbolnăviri în masă, dacă ei ne solicită prin lege să nu respecte standardele.

Şi aţi văzut foarte corectă argumentaţia colegului nostru de dinainte, care a spus foarte limpede: sunt modificate şi programele operaţionale privind finanţarea din fonduri europene, privind susţinerea financiară a lucrărilor de investiţii, care nu pot fi realizate nici în următorii trei, nici în următorii şase ani. Şi ce-o să facem? O să ajungem în situaţia în care, peste şase ani, o să ni se spună că din lipsa resurselor financiare vă rugăm să mai derogăm cu trei ani de zile. Dacă mai avem la cine, pentru că până atunci putem crea această îmbolnăvire în masă a populaţiei.

Vă rog, solicit întoarcerea la comisie, solicit să se ia în analiză şi punctul de vedere al Comisiei pentru industrii şi servicii şi solicit să fie modificat în mod expres acest text şi această abatere de la standarde şi normele privind calitatea apei în România.

Mulţumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Mulţumesc, domnule deputat.

Domnul doctor Negruţ, domnul deputat Negruţ Clement, din partea Grupului parlamentar al Partidului Democrat Liberal.

Domnul Clement Negruţ:

Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Apreciez eleganţa pe care o faceţi de fiecare dată când conduceţi şedinţele Camerei.

Nu pot fi de acord cu ceea ce a spus colegul nostru, domnul Iancu, vizavi de faptul că îmbolnăvim populaţia, din următorul motiv: în corpul ordonanţei sunt valori maxime admisibile. Dar, am şi eu câteva obiecţii vizavi de ceea ce este cuprins în această ordonanţă şi mă refer, în mod special, la faptul că nu condiţionăm operatorii să prezinte şi un program de măsuri cu termene precise şi o a doua obiecţie este legată de aceste trei derogări, toate trei făcând referire la acelaşi termen. Or, eu consider că, în momentul în care dai posibilitatea de a remedia ceva, trebuie să restrângi termenele. Or, asta înseamnă că, prin această ordonanţă, prin aceleaşi termene de câte trei ani, nu facem altceva decât de a prelungi, timp de nouă ani, o stare de fapt.

De aceea, cu rugămintea, domnule preşedinte de şedinţă, o să am intervenţii şi pe discuţii pe articole. Grupului parlamentar al Partidului Democrat Liberal, categoric, va susţine această ordonanţă, cu intervenţiile pe care le vom avea în plen.

Mulţumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Mulţumesc.

Domnilor colegi,

Ţin să vă reamintesc că ne aflăm la capitolul Dezbateri generale, unde fiecare grup parlamentar ia cuvântul printr-un singur reprezentant.

Procedură, domnul Nicolăescu? Pe procedură?

Domnul Gheorghe-Eugen Nicolăescu:

Domnule preşedinte de şedinţă,

Şi stimaţi colegi,

Cred că suntem în faţa unei situaţii foarte clare şi pe care, din păcate, fiecare o interpretează cum vrea şi cum doreşte. România are această problemă şi trebuie s-o spunem clar şi răspicat. De asemenea, România a negociat cu Uniunea Europeană o serie de perioade de tranziţie, ca să poată să-şi realizeze investiţiile. Altfel, dacă nu face acest lucru şi dacă nu are acceptul Uniunii Europene pentru perioada de tranziţie, România trebuie să plătească penalităţi.

Deci, suntem în situaţia în care trebuie, din punctul meu de vedere, să adoptăm acest proiect de lege, ca să putem să realizăm în această perioadă toate investiţiile necesare să ajungem la standarde.

Problema mea este alta: dacă acest Guvern este capabil să facă aceste investiţii în această perioadă. Dar, în acest moment, cred că soluţia raţională este să votăm pentru acest proiect de lege.

O voce din sală:

Ne-ai dezamăgit!

Domnul Ioan Oltean:

Mulţumesc, domnule vicelider. Domnilor colegi, domnilor deputaţi de la Partidul Social Democrat, vă rog nu conversaţi în timpul dezbaterilor.

Doamna preşedinte, vă rog să exprimaţi un punct de vedere, pentru că mi se pare ciudat ca un raport votat în unanimitate de către membrii comisiei să fie contestat de către unii deputaţi cu vehemenţă.

Doamna Rodica Nassar:

Da. Doresc să vă informez că noi nu am primit avizul negativ al Comisiei pentru industrii şi servicii. În acelaşi timp, sigur că am înţeles foarte bine motivaţia colegului nostru, preşedintele Comisiei pentru industrii şi servicii, dar sunt convinsă că domnia sa nu a avut timp să se uite pe raportul nostru, care, sigur, în unanimitatea votului colegilor noştri din comisie a abrogat art.14 din acest text de ordonanţă, care se referă, până la urmă, la obiecţiile pe care le-a avut domnia sa.

Dacă, prin votul colegilor noştri se va adopta decizia de a fi retrimis raportul la comisie, personal sunt de acord, dar vă spun, susţin acest text al ordonanţei, cu menţiunea că au fost aduse corecţii şi că art.14 a fost abrogat.

Domnul Ioan Oltean:

Mulţumesc, doamna preşedinte.

Domnul deputat, v-am ruga să precizaţi dacă vă menţineţi punctul de vedere şi dacă acesta al dumneavoastră personal sau al grupului din care faceţi parte.

Domnul Iulian Iancu:

Este punctul de vedere al comisiei din care fac parte. Comisia noastră, aşa cum bine ştiţi, lucrează în special pe probleme de natură tehnică şi mai puţin ideologică.

Colegii mei, în unanimitate, au fost de acord şi vreau să subliniez faptul că, iată, colega noastră ne spune că nu au avut avizul de la noi, ceea ce cred şi acesta este aspectul principal pe care-l scot acum în evidenţă. Deşi noi am dat aviz negativ, pentru care aducem acum copia avizului negativ, el, totuşi, prin labirintul birocratic al Camerei, nu a ajuns la comisia pe fond şi, ca atare, colegii noştri au decis fără să ia la cunoştinţă faptul că noi am dat aviz negativ.

De asemenea, noi am dat aviz negativ şi pentru faptul că am solicitat o dată, de două ori, de trei ori să vină reprezentanţii Ministerului Sănătăţii şi ai Mediului în faţa comisiei să discutăm aceste aspecte. Refuzând să vină, am fost obligaţi să dăm aviz negativ.

De aceea, îi rog şi pe colegii de la comisia de fond, pe care îi cred că s-au aplecat cu atenţie, să fie de acord să reîntoarcem acest proiect la comisie, ocazie cu care vom lua în dezbatere fiecare aspect de la articolul legat de derogare, dar şi cel legat de standardul de calitate şi cel privind condiţiile de implementare pe următorul interval de timp, pe următoarea perioadă. Şi, cu această ocazie, sunt sigur că plenului îi va fi adus la cunoştinţă un act normativ care poate fi uşor înţeles, uşor aplicat, dar care să respecte întocmai, conform normelor europe, condiţiile de calitate a apei potabile pentru populaţie.

Domnul Ioan Oltean:

Mulţumesc, domnule deputat.

Luând în considerare labirintul birocratic al Camerei, calitatea intervenţiei distinsului nostru coleg, am să supun votului dumneavoastră propunerea de retrimitere la comisie.

Vă rog pe toţi aceia care nu v-aţi uitat cartela în costumul de ieri să o introduceţi în aparat şi să vă pregătiţi de vot.

Deci, domnul deputat Iancu şi preşedintele Comisiei pentru industrii şi servicii a propus retrimiterea la comisie a acestei ordonanţe.

Aţi ascultat şi punctul de vedere al preşedintelui comisiei sesizate în fond. Aveţi toate informaţiile, vot deplin, în cunoştinţă de cauză, şi încă o dată cu propria dumneavoastră conştiinţă.

Vă rog, domnilor colegi, votul.

Da, domnilor colegi, cu o largă majoritate, concretizată în 59 de voturi împotrivă, 17 pentru şi şase abţineri, propunerea a fost respinsă.

Domnul deputat Negruţ, pe chestiuni de procedură, vă rog.

Domnul Clement Negruţ:

Domnule preşedinte de şedinţă,

Stimaţi colegi,

Grupul parlamentar al Partidului Democrat Liberal a votat împotriva trimiterii la comisie şi fac următorul amendament: susţin propunerea domnului preşedinte de şedinţă de la Comisia pentru industrii şi servicii că această comisie, pe probleme tehnice, cum este foarte importantă şi această ordonanţă de urgenţă, să fim şi noi - să spun aşa - parteneri, cel puţin, la discuţie, un aviz sau dacă nu chiar un raport, pentru că această comisie pentru industrii zic eu că are un rol foarte important în tot ce înseamnă legislaţia pe aceste domenii.

Vă mulţumesc foarte mult.

Domnul Ioan Oltean:

Mulţumesc, domnule deputat.

Fac şi eu un apel la colegii noştri de la Secretariatul general să manifeste mult mai multă atenţie atunci când fac repartiţia pe comisii a unor acte normative, în aşa fel încât să asigurăm tuturor comisiilor a căror activitate este implicată într-o ordonanţă sau într-un act normativ să poată să participe fie pe fond, fie prin aviz.

Cu aceasta, putem aprecia că am încheiat dezbaterile generale.

Stimaţi colegi,

Intrăm în dezbaterile pe articole. Vă rog să pregătiţi cu toţii rapoartele. Mesele dumneavoastră sunt deja încărcate cu materialul de lucru pentru astăzi.

La primul punct din raportul comisiei avem titlul legii.

Dacă sunt observaţii? Nu avem.

Punctul 2? Nu avem observaţii.

O să rog secretarii să urmărească cu atenţie pe cei ce doresc să intervină.

Poziţia 3?

Poziţia 2, domnul Negruţ? Nu? Atunci vă rog să rămâneţi pe scaun, că mă induceţi în eroare.

Poziţia 4?

Poziţia 5? Domnul deputat Negruţ la poziţia 5, art. 9.

Domnul Clement Negruţ:

Mulţumesc, domnule preşedinte.

Stimate colege şi stimaţi colegi,

Aş începe spunându-vă că ceea ce ne spun specialiştii se pare că va fi o certitudine în viitorul apropiat vizavi de o criză mondială a apei. De aceea, eu consider că, în corpul ordonanţei, va fi trebui să fim foarte riguroşi cu ceea ce înseamnă aceste derogări. De aceea, vă rog frumos să fiţi de acord...

Domnul Ioan Oltean:

Domnule deputat!

În raportul meu nu există amendamente la acest articol. Dacă nu sunt amendamente pe care le-aţi făcut în cadrul comisiei nu puteţi interveni pentru a amenda acest text în plenul Camerei. Îmi pare foarte rău.

Domnul Clement Negruţ:

Nu este un amendament, domnule preşedinte. Este o propunere pe care vreau s-o fac vizavi de art. 9. Avem un punct 9¹...

Voci din sală:

N-am ajuns la 9¹!

Domnul Clement Negruţ:

Daţi-mi voie, stimaţi colegi, nu fiţi chiar aşa de orgolioşi. Eu vreau să spun că vrem să condiţionăm operatorii prin prezentarea unui plan de măsuri şi să fie prezentat ca o condiţie. Este undeva un articol următor, care este tot la 9, stimate coleg, dacă vă uitaţi.

Deci art. 9 să fie completat cu art. 9¹, unde să fie o condiţie a operatorilor de a prezenta un plan de măsuri cu termene precise.

Mulţumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Mulţumesc, domnule deputat.

Domnul deputat Iancu, la acelaşi articol? Domnule deputat, aceeaşi constatare, nu avem amendamente respinse.

Domnul Iulian Iancu:

O singură menţiune.

Stimaţi colegi,

Vă rog să vă uitaţi cu atenţie în text. Îi rog pe toţi colegii care au votat la îndemnul liderului. În text se spune explicit, atenţie: "Ministerul Sănătăţii poate solicita comisiei aprobarea unei a treia derogări pentru perioada de cel mult trei ani pe baza documentaţiei... etc." Despre ce vorbim? O derogare, două derogări, trei derogări, ca să ştiţi.

Domnul Ioan Oltean:

Mulţumesc, domnule preşedinte.

Doamna deputat Varga, aceleaşi precizări şi pentru dumneavoastră. Nu le repet pentru că sunt convins că aţi luat cunoştinţă de ele.

Doamna Lucia-Ana Varga:

Mulţumesc.

Aş vrea doar să spun că nu este nevoie de niciun plan de măsuri suplimentar, care să fie prevăzut în textul legii, pentru că orice operator de distribuţie a apei nu poate să funcţioneze fără un plan de măsuri aprobat de către Ministerul Mediului.

Prin acel plan de măsuri, operatorul are prevăzute termenele şi lucrările necesare pentru conformarea la directivele europene.

Aşa cum este textul legii, de fapt, este o foarte bună prevedere aceea că, pe lângă derogările pe care le obţine operatorul de apă, România trebuie să facă nişte raportări periodice. Deci nu se pot obţine aceste derogări oricum.

Primele derogări se obţin de la nivel local, următoarele derogări prin Ministerul Sănătăţii, deci de la nivel naţional, cu informarea Comisiei Europene, şi următoarele derogări date de Comisia Europeană la solicitarea ministerului. Deci actul normativ nu face altceva decât să transpună în mod real directiva. Ceea ce trebuie noi să facem este să ne asigurăm că investiţiile în reţelele de apă şi în staţiile de tratare a apei se derulează în mod corespunzător.

Din păcate, atât programul operaţional sectorial pe mediu, cât şi celelalte programe operaţionale europene nu fac altceva în acest moment decât să fie oprite şi nu se realizează aceste investiţii.

Deci noi vom vota legea sub forma care este, pentru că în acest fel se pot realiza investiţiile, cu condiţia ca ministerele să deblocheze procedurile birocratice şi să înceapă lucrările pentru realizarea reţelelor de apă şi a investiţiilor în staţiile de tratare.

Vă mulţumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Mulţumesc, doamna deputat Varga.

Domnul deputat Negruţ, aveţi cuvântul.

Domnul Clement Negruţ:

Mulţumesc.

Stimată doamnă colegă,

Sunt de acord cu afirmaţia dumneavoastră din urmă că vom vota această lege. Dar, ca membru în Comisia pentru industrii şi servicii, vă rog să-mi permiteţi, domnule preşedinte, stimaţi colegi, să putem să avem acum o poziţie în plenul şedinţei, pentru că n-am avut posibilitatea la comisie să ne manifestăm.

De aceea, eu încă o dată, grupul parlamentar va vota, dar daţi-ne voie să încercăm să facem o lege bună. Dumneavoastră ne vorbiţi că avem planuri de măsuri, dar, când cerem o derogare, stimată doamnă colegă, spune aşa, vin cu informaţii. Eu am spus să condiţionăm, nu să dea informaţii, deci să-i condiţionăm pe operatori la prima derogare să îşi rezolve problemele într-un termen de trei ani. Mi se pare onorabil să venim cu a doua derogare, dar deja când dăm trei derogări pe un plan de măsuri care este doar informativ prezentat ministerului sau organelor de resort, mi se pare un pic forţată nota.

Domnul Ioan Oltean:

Mulţumesc.

Domnilor colegi, după cum observaţi, v-am permis să conversaţi, dar orice propunere rămasă nu se poare regăsi în corpul legii. Deci aceasta e o conversaţie care nu-şi găseşte utilitatea.

Domnule preşedinte Iancu.

Domnul Iulian Iancu:

Domnule preşedinte,

Aveţi dreptate. Vă mulţumesc că ne-aţi îngăduit nouă, celor de la Comisia pentru industrii şi servicii, aţi văzut şi colegul nostru şi eu încep să aduc la cunoştinţă plenului ceea ce n-am putut să facem în cadrul comisiei. Şi, pentru că s-a spus aici că lucrurile se vor desfăşura în regulă şi că nu vor fi surprize şi că şi chiar cea de-a treia derogare va fi în conformitate cu legea, haideţi să vedeţi cum se poate strecura, procedural, se poate ajunge la a treia derogare.

Uitaţi ce spunem aici: "În baza documentaţiei...

Domnul Ioan Oltean:

Acolo unde? Nominalizaţi-ne.

Domnul Iulian Iancu:

Oricum nu mai are importanţă ce spun eu, că se va trece, nefiind amendament de la noi, evident că nu mai are importanţă.

Eu însă, vreau pe dumneavoastră, domnule preşedinte şi pe stimaţii colegi, să vă conving că nu suntem de rea-voinţă. Şi că nu avem nici un interes absurd. Uitaţi-vă ce se prevede în acest text de ordonanţă.

În baza documentaţiei primite, Direcţia de Sănătate Publică judeţeană... Păi, Direcţia de Sănătate Publică judeţeană nu ne este foarte clar că va da aviz pentru că primesc totdeauna şpagă şi şpagă vor primi în continuare şi vor da aviz! Nu e limpede? Şi cine mai poate să dea? Direcţia municipiului Bucureşti. Evident că referatul tehnic de la Bucureşti a fost dat tot timpul că e în conformitate, şi apa de la robinet în Bucureşti este maro. Şi că este în afara normelor şi că populaţia riscă să se îmbolnăvească. Ei, şi ce face? După care, zice: înaintează Centrului Regional de Sănătate Publică. Nu e clar că pe lanţul birocratic fiecare din aceşti oameni va încălca sistematic legea în baza şpăgii primite? Şi că ne vom afla la a treia derogare şi că oamenii vor avea în continuare apă maro la robinet, iar cei de la distribuţia de apă îşi măresc tariful lună de lună, an de an?

În ultimii ani, Apa Nova n-a făcut altceva decât să mărească preţul apei în Bucureşti. La fel fac şi ceilalţi distribuitori din ţară. Iar noi acum, prin acest act normativ nu le facem altceva decât să le spunem: puteţi oferi apă în continuare la preţurile pe care le vreţi dumneavoastră, în afara standardelor de calitate. Asta spune actul normativ.

Domnul Ioan Oltean:

Vă mulţumesc, domnule preşedinte.

Aş mai face un comentariu legat de şpaga pe care o sugeraţi, dar cred că e prea mult...

Mi-aş permite să continuăm dezbaterile pe articole.

Ajungem la punctul 6, din raport. Aici nu avem intervenţii. Aici nu mai avem şpagă.

La punctul 7. Nu avem intervenţii.

Punctul 8. Da, doamna preşedinte, numai puţin.

Domnul secretar de stat.

Doamna preşedinte... Ca o furtună sunteţi, nu vă mai opreşte nimeni.

Vă rog.

Doamna Rodica Nassar:

Aici este vorba despre art.14, comisia noastră, la fel şi Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, precum şi Ministerul Sănătăţii au fost de acord să modifice art.14 în felul următor. La art.I pct.4 se modifică şi va avea următorul cuprins: "4. art.14 se abrogă". Aşa va fi, este textul propus de comisie.

Domnul Ioan Oltean:

Am observat, sunt convins că şi colegii din sală au observat ceea ce dumneavoastră aţi precizat.

Domnule ministru, mai adăugaţi? Nu. Ministerul subscrie.

Domnul Iancu subscrie.

În consecinţă, putem trece mai departe.

Poziţia 9 din raport. Dacă sunt observaţii?

Poziţia 10.

Poziţia 11 din raport. Nu mai sunt observaţii. Apreciez iniţiativele dumneavoastră, proiectul de lege rămâne pentru votul final.

(sursa: http://www.cdep.ro/pls/steno/steno.stenograma?ids=6838&idm=1&idl=1)

2 comments:

Anonymous said...

Nevoia de capodopere şi prezenţa târfelor.


….adevărul este că actualul genocid, cel care elimină amintirile vremurilor bune, este gazatorul românilor de după ciuma comunistă…efectuat prin manipulare politică, dar care la o singura privire a unei sclipiri de inteligenţă – toţi manipulatorii se dizolvă în minciună…..

….ignoranţa ne-a transformat în nebuni de legat, aminteşte-mi să-ţi povestesc ce am văzut astăzi în privirea celor “ aleşi “ : exterminarea unui popor, cu zâmbetul pe buze….

….mai greu e să te prefaci că eşti sănătos, că faci faţă exterminării, că eşti puternic, că ai credinţă, dar cel mai greu e să mimezi libertatea…

…mai nou se vorbeşte mult despre nimic. Tocmai limbajul esenţial lipseşte liderilor opoziţiei. Zilele ăstea Piaţa Universităţii e un incubator al grevei avortate.

….rănile postdecembriste ne-au afectat inima, creierul, plămânii, rinichii, ficatul…rănile guvernului curent ne vor afecta ovarele, uterul, ovulul, stomacul , sănătatea, maţele… terapia cea mai apropiată astăzi este navigarea spre statele europene, care ne denigrează atât de mult, dar care ne dau de muncă.

Din lagărele de muncă obligatorie, azi suntem o ruină.

--------------------------------------------------------------------------------

PS. Vrei sa-ti exprimi opinia ? Intra pe

www.nekunoscut.wordpress.com

Te astept. ANTIPDL.

Bibliotecaru said...

Eu nu sunt anti-PDL şi nici nu cred că aş putea fi de acord cu cineva anti-PDL sau anti-oricine. Lupta mea este tocmai pentru eliminarea acestor ANTI şi înlocuirea lor cu PRO. Este bine ca toată lumea să lupte pentru un principiu, pentru o idee şi nu împotriva cuiva.

© Gheorghe Florescu, 2008 Acest site este un pamflet politic şi, uneori, cultural, trebuie deci tratat ca atare.