04 October 2010

Lecţie de "Poezie Patriotică"


Am văzut că PDL a început campania electorală. Nu-mi este prea clar dacă această campanie a început cu doi ani mai devreme (caz în care nici nu ştiu de ce se opreşte vreodată) sau, de frica alegerilor anticipate, după programul stabilit de domnul Voiculescu, şi PDL doreşte să "ciupească" startul.

Am să fac, iată, ceea ce nu a făcut nimeni niciodată. Vă voi învăţa cum se scrie o poezie moralizatoare, patriotică, pentru ca viitorul să sune perfect consonant cu statul totalitar.

1. Primul pas, atunci când clădeşti o poezie patriotică este să construieşti o melodicitate a versurilor. Fiecare vers nu trebuie să fie nici foarte scurt, pentru că atunci ar avea o sonoritate populară, naivă, dar nici foarte lung, pentru că atunci cititorul ar obosi şi nici nu ar putea fi versuri uşor de ţinut minte, greu pentru recitatori.

Să spunem... ta ta-ta, tatatata, ta tata ta... 9 silabe.

2. Se alege un prim vers care să spună, din prima, cea anume este în poezie... Să spunem... ăăăăă...

Iubesc al ţării preşedinte

Nu e bine. Atunci poezia ar fi despre mine, or... Nu e bine.

Bărbatul cel dintâi al ţării

1, 2, 3... 9 silabe. Gata, este foarte bine.

3. Se alege un al doilea vers care să aibă o continuitate cu primul. Ce face un preşedinte? Să privim în Constituţie:

ARTICOLUL 80 - Rolul Presedintelui
(1) Presedintele Romaniei reprezinta statul roman si este garantul independentei nationale, al unitatii si al integritatii teritoriale a tarii.
(2) Presedintele Romaniei vegheaza la respectarea Constitutiei si la buna functionare a autoritatilor publice. In acest scop, Presedintele exercita functia de mediere intre puterile statului, precum si intre stat si societate.


Să zicem...

Veghează-n stat la instituţii

Ve ghea ză-n stat la in sti tu ţii, 9 silabe... Nu, nu merge. Sunt 9 silabe, dar nu merge. Păi ce, suntem aici la munca de partid unde prelucrăm ce face preşedintele ţării. El este bărbat, viril, potent, înţelept... Asta cu "veghează" este precum soldatul în post, aproape adormit. Nu e bine. Mai bine...

Atent în stat la instituţii

Nu e bine, că nu dau silabele...

Atent în stat la mers de instituţii

Prea multe...

Atent mereu la mers de instituţii

Nu e bine... Mă încurcă acel "atent" greu de pronunţat... şi "instituţii"

Analizând a ţării cale

A na li zând a ţă rii ca le... perfect. 9 silabe... Să analizăm cum se leagă...

Bărbatul cel dintâi al ţării
Analizând a ţării cale

Al doilea vers între virgule, să nu uit...

Bărbatul cel dintâi al ţării,
Analizând a ţării cale,

Marcam ca bun de tipar primele două versuri...

4. Versul trei. Aici este mai complicat, trebuie stabilit tipul rimei. Să vedem ceva rime...

Acătării, mai acătării... arhaic, prea arhaic, cum să spui... nu are a face nimic mai acătării... nu merge deloc, deloc.
Uitării... ăsta nu este arhaică, dar ce poate să uite un preşedinte atunci când analizează treburile ţării? Opaaa, acum văd că s-au repetat ţării de două ori în primul vers, în al doilea vers...

3 bis. Cu ce să înlocuim ţării? patrie ar fi prea lung... "a firii". Păi cum "a firii cale"... da ştii că se leagă? Spunând "analizând a firii cale" înseamnă deja o filosofie profundă a lucrurilor. Cum spunea ieri colegul de dialog romanasul, Est modus in rebus, un optim în toate lucrurile. Dacă studiezi firea lucrurilor o faci pentru a obţine acest optim. Oare nu asta este filosofia politică?

În plus, fiind între virgule, ca un fel de explicaţie a primul vers... avem dominanta "bărbatul", adică viril, curajos, potent, capabil să ia decizie, să conducă... şi apoi calea, calea filosofică. Este perfect.

RĂMÂNE AŞA!
Bărbatul cel dintâi al ţării,
Analizând a firii cale,

Este foarte, foarte bine... sunt mândru. Dar să mergem mai departe...

4 continuare. Trebuie să găsesc ceva care să rimeze cu "ţării". Acătării, uitării... ăăă... nectarii... O fi accentul pe "a" sau pe "i". Trebuie să verifică că este un cuvânt poetic care se potriveşte cu bogăţia, belşugul...

NECTÁRII s. f. pl. Glande nectarifere. – Din fr. nectaires (după nectar).

Perfect, accentul pe "a". Numai că "arii" nu este "ării".
Ce ar mai putea fi cu "ării"? Funeralii, oţelării, tării... tării ar fi perfect. Să nu se înţeleagă că este vorba despre alcool... Trebuie folosit cu grijă.

TĂRÍE, (rar) tării, s. f. 1. Forţă fizică; putere, vigoare. 2. Capacitate de luptă, putere de afirmare, forţă morală; fermitate. 3. Autoritate; stăpânire. 4. Soliditate, trăinicie; duritate. ♦ Fig. Valoare, valabilitate. 5. (Înv.; concr.) Fortificaţie. 6. Moment culminant. 7. Fig. Boltă cerească, firmament; văzduh. ♦ Altitudine, înălţime; (concr.) vârf, pisc. 8. Grad (mare) de concentraţie de alcool, de aromă etc. 9. Intensitate auditivă a unui sunet.

Tăriile ţării. Cum anume acţionează preşedintele asupra tăriilor ţări? Dezrobeşte, dezleagă, dezghioacă... nu e prea pretenţios dezghioacă, dezleagă parcă merge... Dezleagă, tării, ale cui tării? Ale ţării, iar pic în capcană, ale românilor, ale poporului, ale... neamului... Dezleagă ale neamului tării... Ia să verificăm, dez lea gă a le nea mu lui tă rii... înlocuiesc "ale" cu "a"? Nu merge... Stârneşte neamului tării... Stâr neş te nea mu lui tă rii... Stârneşte româneştile tării... Sintetizând a neamului tării. Ia să vedem Sin te ti zând a nea mu lui tă rii... fără "a", Sintetizând neamului tării. Este aici un mic pericol în legătura cu alcoolul de sinteză. Dar merge.

Bărbatul cel dintâi al ţării,
Analizând a firii cale,
Sintetizând neamului tării

Nu merge. Şi tocmai când o trecusem ca definitiv... accentul este pe ultima silabă şi nu pe prima... ţării, tării... offff. Plus că este şi acea aluzie prezumtivă la alcool. Tării zboară din poezie. Zboară puiule, zboară! Ce ar mai putea preşedintele să sintetizeze... culturii... să nu zică cineva că e la mişto, ştim cu toţii că preşedintele cu cultura... prea mult exces de filosofi în şcoli... unturii, figurii... figurii... Sintetizând aspect figurii... nu e cam pretenţios pentru o poezie patriotică? Poate că da, dar tocmai asta ar putea da valoare... Preşedintele merge la esenţa... ăăăă... firii... mda
Sin te ti zând as pect fi gu rii... perfect. Pur şi simplu PERFECT!

Bărbatul cel dintâi al ţării,
Analizând a firii cale,
Sintetizând aspect figurii

Nu e deloc bine, analizând, sintetizând... Sinteticul în gând, naturii... 9 silabe...

Bărbatul cel dintâi al ţării,
Analizând a firii cale,
Sinteticul în gând, naturii

Cam pretenţios... şi naturii trebuieşte încheiat în următorul rând... să vedem, ce va ieşi.

5. Naturii... Naturii cum? Naturii eterne. Să vedem rima. Chimicale, diamanticale, bazilicale, fecale... ha ha ha, foacale... Foacale? Nici nu ştiu cum mi-a venit în minte un asemenea cuvânt... Poate fi folosit chibritul la ceva? Hmmmm... Să mai vedem... nevricale, politicale. Politicale este de reţinut... Eterne cu capacităţi politicale... nu... eterne căi, eterne potriviri, eterne a mişcării sindicale... nici de frică nu se fac 9... trebuie să fac din "a mişcării" două... naturii eterne a rănii sindicale... încă prea lung... naturii efemere-n răni sindicale... e fe me ren răni sin di ca le... să vedem cum sună...

Bărbatul cel dintâi al ţării,
Analizând a firii cale,
Sinteticul în gând, naturii
Efemere-n răni sindicale

E cam la limită... Acele efemere-n răni sună urât din punctul de vedere al melodiei. Dar şi cale-sindicale este de bine. Reiese şi social-democraţia, rănile sindicale care trec ca o părere, efemer... Nu e bine... Esenţiale sindicale... Aşa da... E sen ţi a le sin di ca le... Mult mai bine... cu mult mai bine... Ia să vedem.
Bărbatul cel dintâi al ţării,
Analizând a firii cale,
Sinteticul în gând, naturii
Esenţiale sindicale

Oooo da. Merge perfect. Se leagă frumos şi Naturii Esenţiale. Da domnule, aşa da.

6. Trebuie să fie acum ceva esenţial... esenţial... "Simbol". Dar simbolul cui? ceva legat de sindicate... Simbolul luptei sindicale... Perfect din prima, 9 silabe... dar ce să pun în locul luptei sindicale... Simbolul furiei de clasă. Se potriveşte la silabe... dar "furiei de clasă". Păi asta înseamnă un eşec pentru preşedinte... furie de clasă... Vaaaaai, nu se poate... Ha ha ha... proletar... Simbolul proletar de clasă. MERGE!

Bărbatul cel dintâi al ţării,
Analizând a firii cale,
Sinteticul în gând, naturii
Esenţiale sindicale,
Simbolul proletar de clasă

7. Să nu se spună însă că preşedintele este socialist. Este adevărat că se prea poate să fie socialist, dar în ziua de astăzi socialismul este uşor marginalizat. Trebuie şi ceva de dreapta, nu numai de stânga... Capitalist de clasă mondială... Păi iar de clasă?!?!? Capitalist recunoscut în lume... altceva... dar prea multe silabe... Capitalist vestit în lume... Pur noroc transformat în talent poetic...
Bărbatul cel dintâi al ţării,
Analizând a firii cale,
Sinteticul în gând, naturii
Esenţiale sindicale,
Simbolul proletar de clasă,
Capitalist vestit în lume

8. Cred că ar trebui insistat... uniunea dintre clasele sociale... Unind întreaga naţiune... Noroc chior... Pardon, nu chior, nu tocmai chior... Norocul şi-l face fiecare cu mâna sa. Să verificăm în întreg...
Bărbatul cel dintâi al ţării,
Analizând a firii cale,
Sinteticul în gând, naturii
Esenţiale sindicale,
Simbolul proletar de clasă,
Capitalist vestit în lume,
Unind întreaga naţiune

Stop, stop, stop... se schimbă tipul de rimă... Păi pot porni într-un fel şi ajunge în alt fel? Hmmmm... Este adevărat, dă un aer de surpriză, lumea nu se aşteaptă îi ia pe nepregătite... Se separă astfel cele două strofe fără a fi real separate. Cred că voi lăsa aşa.

9. Ultimul vers... Ultimul vers condamnat să se refere tot la unire... clasă-acasă... Imaginând un cald acasă... Pur noroc şi talent poetic...

Da capo al fine

Bărbatul cel dintâi al ţării,
Analizând a firii cale,
Sinteticul în gând, naturii
Esenţiale sindicale,
Simbolul proletar de clasă,
Capitalist vestit în lume,
Unind întreaga naţiune,
Imaginând un cald acasă.

SFÂRŞIT

Forma finală:

Bărbatul cel dintâi al ţării,
Analizând a firii cale,
Sinteticul în gând, naturii
Esenţiale sindicale,
Simbolul proletar de clasă,
Capitalist vestit în lume,
Unind întreaga naţiune,
Imaginând un cald acasă.


Sunt bun sau sunt bun?

Sigur, lumea mă va întreba ce legătură are această poezie cu preşedintele Traian Băsescu. Păi bine măi, oameni buni, este posibil să nu fi observat acrostihul Băsescu întâiul, sau BASESCU I? Nu se poate aşa, trebuie să fiţi atenţi...

Mă angajează cineva poet de curte?

4 comments:

Anonymous said...

http://www.trilulilu.ro/Eleutheria/e1ecfbd59e82f7

Anonymous said...

Esti perfect !
Din pacate pentru tine are o pleiada de poieti iubareti mai talentati ,mai catifelati la limbi .
li

Bibliotecaru said...

:)

Bibliotecaru said...

Mulţam de link.

© Gheorghe Florescu, 2008 Acest site este un pamflet politic şi, uneori, cultural, trebuie deci tratat ca atare.