05 March 2010

Revocarea lui Mircea Geoană, acum un gest oficial


Am găsit pe site-ul domnului senator Igaş Constantin Traian explicaţia pe larg...

(http://igas.ro/ultimele-articole/pd-l-a-depus-cererea-pentru-revocarea-lui-mircea-geoan)

Partidul Democrat-Liberal a depus cererea pentru revocarea din funcţia de preşedinte al Senatului pe Mircea Geoană. Această cerere are 57 de semnături, numărul fiind afectat de faptul că, în această perioadă, parlamentarii îşi continuă activitatea în teritoriu, nefiind prezenţi în Bucureşti.

Pentru mai multe detalii, sesizarea poate fi urmărită mai jos:

Catre

Biroul Permanent al Senatului

Noi, Senatorii semnatari ai prezentei solicităm

In conformitate cu dispozitiile art. 85, alin.[1] si [3] din Regulamentul Senatului

Art. 85. - (1) Proiectul ordinii de zi cuprinde proiecte de lege, propuneri legislative, rapoarte, informări şi alte acte prevăzute de lege pentru a fi dezbătute de Senat, precum şi, după caz, întrebări, interpelări, declaraţii sau alte probleme propuse de către Biroul permanent, de senatori ori de către Guvern.

(3) Alte propuneri sau documente decât cele din domeniul legislativ se transmit Biroului permanent pentru a fi incluse în proiectul ordinii de zi, cu cel puţin două zile înainte de şedinţa Biroului permanent, dacă prin lege, prin prezentul regulament sau prin hotărârea Senatului nu se prevede alt termen.

Senatorii semnatari ai prezentei, solicita Biroului Permanent al Senatului, in coroborare cu dispozitiile art. 30, alineatul [4] din Regulamentul Senatului

Art.30.

(4) Propunerea de revocare se depune la Biroul permanent care analizează, în prima sa şedinţă, îndeplinirea condiţiilor de la alin.(1) sau (2) şi decide, prin vot, introducerea acesteia în proiectul de ordine de zi a următoarei şedinţe de plen.

Precum si in temeiul dispoziţiilor art. 35 din Regulamentul Senatului

Art.35.Propunerea de revocare se prezintă în plenul Senatului. Dacă propunerea de revocare este aprobată cu votul secret al majorităţii senatorilor, funcţia respectivă din Biroul permanent devine vacantă şi, în aceeaşi şedinţă, liderul grupului parlamentar anunţă nominalizarea altui candidat care este supus votului plenului Senatului.

Şi a dispozitiilor art. 87 din Regulamentul Senatului

Art.87.-(1) Ordinea de zi poate fi modificată numai la propunerea Biroului permanent, a unui grup parlamentar sau a unei comisii a Senatului pentru motive bine întemeiate şi urgente.

(2) Modificarea ordinii de zi pentru săptămâna următoare este supusă spre aprobare Senatului şi se adoptă cu votul majorităţii senatorilor prezenţi, în ultima zi de activitate în plen a săptămânii in curs.

(3) Motivarea cererii de modificare a ordinii de zi se face printr-o singură luare de cuvânt, limitată în timp. În cazul în care există opoziţe, se va da cuvântul unui singur vorbitor pentru fiecare grup parlamentar, după care se va trece la vot.

Sa dispuna includerea pe ordinea de zi a urmatoarei sedinte de plen subsecvente sedintei Biroului de Plen de marti 09 martie 2010, adica pe ordinea de zi a sedintei Plenului Senatului din data de 10 martie 2010, solicitarea noastra de

REVOCAREA DIN FUNCTIA DE PRESEDINTE A SENATULUI A D-LUI SENATOR MIRCEA GEOANA

Motivarea in drept si fapt a solicitarii noastre :

In drept,

Conform dispozitiilor Constitutiei Romaniei, NIMENI NU ESTE MAI PRESUS DE LEGE.

Textele de lege din Regulamentul Senatului incalcate de Presedintele Senatului :

1. art. 37, alineatul[1] si [2]

2. art. 39, alineatul [1], litera [e]

3.art. 85, alin [3]

4. art. 87, alineatele [1]- [3]

Incalcarile Regulamentului Senatului de la pct. 1 si 2 au fost savarsite in sedinta Biroului Permanent al Senatului din data de 02 martie 2010, conform reclamatiei depuse cu numarul 265/03.03.2010 de catre Grupul Parlamentar al PDL la BP al Senatului [ atasata la prezenta impreuna cu documentele doveditoare ale acestor incalcari ] , iar incalcarile Regulamentului Senatului de la pct. 3 si 4 au fost savarsite in Sedinta de Plen de la Senat din data de 03 martie 2010 conform argumentatiei de mai jos, si conform stenogramei sedinte de Plen de astazi.

In Fapt,

In sedinta Plenului Senatului din data de 03 martie 2010 , liderul Grupului Senatorilor Independenti , sprijinit de Grupurile Parlamentare ale PDL si UDMR au formulat o cerere conform art. 85 si 87 din Regulamentul Senatului prin care au cerut introducerea pe ordinea de zi a solicitarii formulate de Grupul Mixt al Senatorilor Independenti sa isi pastreze calitatea de membri ai Comisiilor Permanente ale Senatului in care au fost desemnati la inceputul mandatului, pe configuratia politica rezultata din alegeri.

Cu incalcarea Regulamentului Senatului, Presedintele Senatului, dl. Mircea Geoana a refuzat sa supuna la vot o cerere formulata si sprijinita de trei din cele cinci grupuri parlamentare actuale din Plenul Senatului Romaniei, incalcand flagrant dispozitiile legale si abuzand de pozitia ocupata.

Daca am admite faptul ca, Presedintele Senatului poate incalca legea [ in cazul nostru Regulamentul Senatului ] fara sa poata fi supus nici unei forme de sanctiune implicit revocarii sale din functie [ si vorbim aici de incalcarea Regulamentului Senatului si nu de decizii de ordin politic] , ar insemna sa creem primul si singurul politician /roman care este MAI PRESUS DE LEGE.

In consecinta nu credem ca se poate considera ca respectarea configuratiei politice a Senatului poate constitui un impediment in calea revocarii presedintelui Senatului, in conditiile in care acesta INCALCA LEGEA, adica Regulamentul Senatului sau, posibilitatea de a cenzura dreptul senatorilor de a se manifesta prin vot fata de o propunere adresata Plenului Senatului de catre un grup /grupuri parlamentare sau de catre senatori.

A atribui o asemenea putere discretionara in mainile unei singure persoane si sa nu ai nici o posibilitate de sanctiune si implicit revocarea acestuia din functia detinuta si exercitata abuziv cu incalcarea legii, incalcaca si depaseste inclusiv prerogativele puse de art. 95 din Constitutie in atributele si formele de sanctionare de catre Parlament a Presedintelui tarii. S-ar ajunge in situatia in care, Parlamentul are dreptul sa ceara revocarea/suspendarea din functie a Presedintelui tarii, fara a exista posibilitatea ca acelasi Parlament, forul suprem si garantul democratiei romanesti, sa poata aplica aceiasi sanctiune in cazul in care Presedintele Senatului [ al doilea om in statul roman ] incalca legea, aceasta fiind o discriminare inadmisibila.

Incalcarea legii si abuzul de functie savarsit de Presedintele Senatului aflat in exercitiu, nu poate ramane in afara oricarei forme democratice de sanctiune, iar singurii care se pot pronunta prin vot daca o persoane care a incalcat legea si a abuzat de functia de Presedinte al Camerei Superioare a Parlamentului national , sunt senatorii alesi sa reprezinte UNINOMINAL alegatorii din circumscriptiile din care provin. NU SE POATE CENZURA DE CATRE NIMENI DREPTUL SENATORILOR DE A SE PRONUNTA PRIN VOT IN ORICE PROBLEMA CE VIZEAZA DESFASURAREA ACTIVITATII SENATULUI, IAR O CENZURA IMPUSA IN ACEST SENS AR ECHIVALA CU IMPUNEREA FAPTULUI CA ORICE ABUZ SAU INCALCARE A LEGII SAVARSITA DE PRESEDINTELE SENATULUI, SUNT GIRATE IN ALB FARA SA EXISTE NICI UN CONTROL DIN PARTEA NIMANUI, LUCRU ILEGAL SI NECONSTITUTIONAL.

Manifestarea vointei majoritatii senatorilor de a propune revocarea presedintelui senatului, nu poate fi ingradita, urmand a se vedea dupa dezbateri si vot daca aceeiasi majoritate care a initiat procedura ori o alta majoritate vrea sau nu vrea revocarea.

Conform art. 31 din Regulamentul Senatului [ care a fost declarat CONSTITUTIONAL prin decizia CCR 601/2005 ] , solicitam sa se ia act de faptul ca, Presedintele Senatului caruia i s-a cerut revocarea, dl. senator Mircea Geoana,

1. nu poate conduce sedinta Biroului Permanent sau

2. pe cea de plen in care se discuta revocarea sa.

ABUZURILE SAVARSITE DE PRESEDINTELE SENATULUI MIRCEA GEOANA IN SEDINTA BIROULUI PERMANENT DIN DATA DE 02 MARTIE 2010

Senatului Romaniei, va adresam prezenta sesizare prin care aducem la cunostinta Biroului Permanent gravele incalcari ale Regulamentului Senatului si abuzurile savarsite in sedinta BP din data de 02 martie 2010 de catre Presedintele Senatului , dl. Mircea Geoana, care a supus in mod ilegal la vot un punct de vedere al Comisiei Juridice din Senat, punct de vedere care la randul lui a fost adoptat cu incalcarea Regulamentului Senatului si a Regulamentului Comisiei Juridice.

In drept, invocam incalcarea de catre Presedintele Senatului, dl. Mircea Geoana a dispozitiilor art. 37, alin.[1] si [2] din Reg. Senatului, dispozitiilor art. 39, alin.[1] , litera [e] din Reg. Senatului.

In fapt, conform stenogramei sedintei Biroului Permanent al Senatului Romaniei din data de 02 martie 2010 [ consemnata audio-video cf. art. 36, alin.[2] ] , se poate observa faptul ca, ORDINEA DE ZI SUPLIMENTARA a continut doar trei puncte :


1.solicitarea senatorului Diaconescu


2.solicitarea senatorului Silistru


3.scrisoare din partea Grupului PDL adresata BP


Conform art. 37 din Regulamentul Senatului, presedintele Senatului are urmatoarele atributii , LIMITATIV PREVAZUTE DE LEGE :Art.37.-(1) Biroul permanent se convoacă din oficiu de către preşedintele Senatului sau la solicitarea a cel puţin 5 dintre ceilalţi membri ai săi, a unui grup parlamentar sau a cel puţin 7 senatori independenţi.

(2) Convocarea trebuie însoţită de o propunere de ordine de zi şi, eventual, de o propunere privind invitarea altor persoane la anumite puncte de pe ordinea de zi.

Iar art. 39, litera [e] prevede :

Art.39.-(1) Preşedintele Senatului are următoarele atribuţii:

e) convoacă şi conduce lucrările Biroului permanent;


Asadar, odata de ordinea de zi era adoptata, precum si ordinea de zi suplimentara, NICI UN ALT PUNCT NU MAI PUTEA FI INSCRIS PE ORDINEA DE ZI A BIROULUI PERMANENT DE LA SENAT, IN VEDEREA SUPUNERII LUI LA VOT.


Cu toate acestea, urmarind stenograma sedintei BP din data de 02 martie 2010, observam faptul ca in mod ILEGAL, presedintele Senatului, senatorul Mircea Geoana, a introdus pe ordinea de zi [ modificand-o astfel din mers, in mod ilegal ] votarea punctului de vedere emis de Comisia Juridica in problema solicitarii formulate de Grupul Independentilor care solicitau sa li se aprobe de catre Plenul Senatului pastrarea pozitiilor de membri in comisiile permanente ale Senatului in care activeaza.


Desi d-lui Presedinte Mircea Geoana i s-a cerut in mod REPETAT, in trei randuri [ conform stenogramei sedintei ] sa nu introduca abuziv pe ordinea de zi acest punct de vedere dat de Comisia Juridica , acesta a refuzat .


Asadar, incalcand Regulamentul Senatului a procedat la spunerea la vot in mod ilegal a punctului de vedere emis de Comisia Juridica, punct de vedere emis la randul lui cu nerespectarea dispozitiilor Regulamentului Senatului, intrucat acest punct de vedere a fost adoptat in lipsa cvorumului legal de lucru al Comisiei Juridice si mai mult de atat, este un vot grav viciat intrucat Comisia Juridica s-a pronuntat deja asupra acestui aspect la data de 23 februarie 2010. Cu incalcarea dispozitiilor art. 54, alin.[1] litera [a] din Regulamentul Senatului, Comisia Juridica din Senat lucrand in afara cvorumului legal de sedinta, a emis un punct de vedere, care nu a fost inscris pe Ordinea de Zi din data de 02 martie 2010 a lucrarilor acestei comisii.

Pe cale de consecinta, cerem Biroului Permanent al Senatului sa constate faptul ca Presedintele Senatului, dl. Mircea Geoana a incalcat in mod REPETAT prevederile Regulamentului Senatului [ art. 30, alineatul [1], litera [b] din Regulamentul Senatului ] nefiind la prima abatere intrucat incalcand aceleasi dispozitii legale, amintim faptul ca dl. Presedinte Mircea Geoana a incalcat si Regulamentul Sedintelor Comune atunci cand a utilizat un drept de supervot, ce a fost ulterior declarat neconstitutional de catre Curtea Constitutionala, nefiind asadar la prima abatere grava.

La 5 nov. 2009, Presedintele Senatului, Mircea Geoana spunea invocand dreptul majoritarii parlamentare de a decide :

Considerăm că prin demonstrarea existenţei acestei majorităţi de 65% prin votul din Parlament, regula democratică trebuie să învingă interesul politic pe termen foarte scurt.

La 16 nov. 2009, tot Presedintele Senatului, Mircea geoana invocand acelasi drept suveran al majoritatii parlamentare de a decide [ majoritatea atunci era formata de PSD-PNL-UDMR ] , principiu pe care acum l-a uitat si il ignora, a refuzat sa convoace Birourile Permanente reunite ale celor doua Camere - abuzand de functia de Presedinte al Senatului - pentru a se decide calendarul intrarii in dezbaterea Parlamentului a guvernului Liviu Negoita; la acel moment, dl. Mircea Geoana a spus ca acest refuz este intemeiat pe faptul ca exista o ...MAJORITATE parlamentara care se opune acestui lucru; La acest moment, avem asadar o noua majoritate in Senatul Romaniei insa aceste principii enuntate si clamate in nov. 2009 de catre Mircea Geoana nu mai sunt valabile !????

Ca rezultat al specializării sale, Dreptul parlamentar este format din trei componente:

1. Drept parlamentar instituţional, care se referă la organele de lucru ale Parlamentului . preşedinte, birou permanent, comisie parlamentară şi altele - şi la organizarea, funcţionarea, compoziţia lor politică şi rolul pe care îl au în funcţionarea Camerelor.

2. Drept parlamentar al mandatului reprezentativ, care se referă la statutul parlamentarilor potrivit mandatului lor (dobândire, încetare, drepturi şi obligaţii, mijloace de protecţie).

3. Drept parlamentar al procedurilor parlamentare care cuprinde regulile specifice procesului de legiferare, de control al executivului şi de realizare a celorlalte competenţe constituţionale şi legale ale Parlamentului.

1.3.2. Principiul majoritatea decide, opoziţia se exprimă

Acest principiu este consecinţa naturii elective a mandatului reprezentativ şi a

caracterului pluralist al Camerelor Parlamentului, fiind de esenta democratiei si mai ales constituind fundamentul si garantul exprimarii vointei majoritatii si expresie de baza a dreptului parlamentar. Cenzurarea dreptului de vot al senatorilor sau refuzul de a supune la vot Plenului Senatului solicitari ale acestora, echivaleaza cu instalarea de catre Presedintele Senatului a unei cenzurari si limitari a exprimarii dreptului de vot, a manifestarii vointei majoritatii senatorilor .

Majoritatea, este legitimată să decidă asupra măsurilor necesare îndeplinirii programului său politic, iar intr-un stat democratic nici o persoana nu poate cenzura manifestarea prin vot a vointei majoritatii.

Minoritatea, în egală măsură, reprezintă opţiunea unui segment semnificativ al corpului electoral, fiind astfel legitimată să se exprime tot ptin vot. De aceea, binomul majoritate-opoziţie este fundamental pentru dinamica luptei politice din Parlament, indiferent de faptul că majoritatea, respectiv opoziţia sunt alcătuite din unul ori mai multe partide ori regrupari ale fortelor politice prezente in Parlament, intrucat pana la urma aceste forte politice sunt reprezentate de oameni, de senatori care sunt obligati in fata alegatorilor sa isi indeplineasca si duca pana la capat mandatul de reprezentare primit de la cetateni.

Din punct de vedere politic, .legea este politica care a învins.; de aceea, ea reflectă şi este un produs al relaţiei dintre majoritate şi opoziţie. În fond, specificul activităţii unei Camere a Parlamentului, cât şi a acestuia în întregul său este de a adopta o rezoluţie colectivă, luată cu majoritate de voturi, după o dezbatere publică, în care opoziţia s-a putut exprima. Este scopul principal alconceperii şi aplicării procedurii parlamentare indiferent de obiectul său.

Un alt drept incalcat de Presedintele Senatului atunci cand a refuzat sa inscrie pe ordinea de zi a Plenului Senatului a solicitarii formulate de un grup de senatori, este acela al liberului acces al tuturor parlamentarilor la procedura parlamentară; Refuzand sa dea curs cererii lor de consultare prin vot a celorlalti colegi senatori, Presedintele Senatului a abuzat grav de functia ocuoata si de prerogativele acesteia, ingradind acest dreptul constitutional , fundamental si parlamentar al senatorilor, fara de care se poate considera ca functia de senator este redusa la un rol decorativ, aflat la bunul plac si vointa suverana si dictatoriala a unui singur om, Presedintele Senatului!

Conform Deciziei Curtii Constitutionale 601 din 2005, noi senatorii semnatari ai prezentei cereri, membrii ai Grupurilor Parlamentare ale PDL , UDMR si Grupul Mixt al Senatorilor Independenti, dam posibilitatea Presedintelui Senatului Mircea Geoana sa isi prezinte apararile pe care intelege sa le invoce fata de acuzatiile de incalcare a Regulamentului si abuzul in functie pe care le formulam, in sedinta Plenului Senatului din data de 10 martie 2010 cand se va supune votului Plenului Senatului solicitarea noastra.


Atasam acestei sesizari, stenograma sedintei Biroului Permanent al Senatului din data de

02 martie 2010:


Adresa catre Biroul Permanent al senatului cu nr: 265/03.03.2010

Adresa catre Biroul Permannet al Senatului cu nr: 258/02.03.2010

Decizia nr: 1588/18.11.2009

Stenograma Biroului Permanent din data de 02.03.2010

Stenograma sedintei de Plen din data de 03.03.2010

Adresa cu nr XIX/168/2010 inaintata Biroului Permanent al Senatului de catre ComIsia Juridica,de numiri,disciplina,imunitati si validari si semnata de domnul senator Toni Grebla

5 comments:

nimrod said...

Găsesc normal ca Geoană să plece puţin... de peste tot!

Bibliotecaru said...

Ce bine ar fi ca România să meargă prost din cauza unui singur om politic. Dacă priveşti însă cu ochii minţii întredeschişi, cam toţi ar trebui să plece puţin şi anume de peste tot. :(

Radu Humor said...

Idiotii care ne conduc :mrgreen:
Ce-i in capul astora nici porcii nu mananca !

ion adrian said...

Dnii senatori s-au ostenit inutil sau doar din politete sa documenteze erorile in functie, savarsite de Mircea Geoana.
Asa cum arat in postarea de pe blogul lui AN:
http://nastase.wordpress.com/2010/03/06/memento/#comment-85616
prezentata si la Elena Udrea, prin disparitia art 30 al (1)revocarea nu mai trebuie sa fie motivata, ci doar ceruta de jumate plus unu din senatori si se pare ca sunt atatia semnatari.

ion adrian said...

Oricum se pae ca am gresit 57 nu sunt suficienti asa ca cererea rebuie respinsa.

© Gheorghe Florescu, 2008 Acest site este un pamflet politic şi, uneori, cultural, trebuie deci tratat ca atare.