02 July 2010

Din STENOGRAMA şedinţei Senatului


Da, este vorba despre desemnarea şi alegerea unui judecător al Curţii Constituţionale de către Senat...
14 iunie 2010
Domnul Mircea-Dan Geoană:
Trecem la punctul 4 din ordinea de zi – mult aşteptat şi anticipat – numirea unui
judecător la Curtea Constituţională.
Am să invit pe domnul preşedinte al Comisiei juridice, de numiri, disciplină,
imunităţi şi validări, domnul senator Toni Greblă, să prezinte raportul pe care comisia ce o
prezidează l-a întocmit în vederea luării acestei decizii a Senatului României. Domnule
preşedinte, aveţi cuvântul.
Domnul Toni Greblă:
Mulţumesc, domnule preşedinte.
Stimaţi colegi,
Biroul permanent al Senatului a învestit Comisia juridică, de numiri, disciplină,
imunităţi şi validări să examineze dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 143 din
Constituţia României şi ale art. 61 alin (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi
funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată.
Propunerile nominale pentru funcţia de judecător la Curtea Constituţională au fost
următoarele: doamna Iulia Antoanella Motoc, din partea Grupului parlamentar al PDL şi a
Grupului senatorilor independenţi; domnul Teodor-Viorel Meleşcanu, din partea Grupului
parlamentar al PNL.
În şedinţa publică din 2 iunie 2010, Comisia juridică, de numiri, disciplină,
imunităţi şi validări a analizat prevederile constituţionale ale Legii nr. 47/1992 şi actele
doveditoare depuse de candidaţi în favoarea susţinerii candidaturii acestora şi a hotărât, cu
unanimitate de voturi, că ambii candidaţi îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru
ocuparea funcţiei de judecător la Curtea Constituţională.
La dezbatere au participat candidaţii propuşi, în calitate de invitaţi, care şi-au
prezentat activitatea ştiinţifică şi universitară, precum şi proiectele pe care le-ar promova
în cazul ocupării funcţiei de judecător la Curtea Constituţională, în vederea îmbunătăţirii
organizării şi funcţionării Curţii Constituţionale, ca unică autoritate de jurisdicţie
constituţională.
În expunerea prezentată, cei doi candidaţi au dovedit, în mod convingător, prin
argumente sistematizate şi coerente, membrilor Comisiei juridice, de numiri, disciplină,
imunităţi şi validări că deţin o înaltă competenţă profesională, condiţie esenţială pentru
asigurarea garanţiei supremaţiei Constituţiei.
În acest sens, membrii Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări,
în urma expunerilor celor doi candidaţi şi a studierii documentelor depuse, au convenit că
ambii candidaţi au pregătirea juridică superioară, înalta competenţă profesională şi o
vechime de cel puţin 18 ani în activităţi juridice sau în învăţământul juridic superior, astfel
încât, îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru acea funcţie.
Membrii Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări au hotărât să
supună votului aceste două candidaturi în vederea întocmirii unui raport care va fi supus
dezbaterii şi aprobării plenului Senatului. Totodată, s-a stabilit ca votul să fie secret,
exprimat prin buletine de vot.
În urma votului, candidaţii au obţinut următoarele rezultate: domnul Teodor-Viorel
Meleşcanu a obţinut 5 voturi pentru, niciun vot împotrivă; doamna Iulia Antoanella Motoc
a obţinut 0 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 3 abţineri, care au fost exprimate de colegii
noştri din Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări.
În consecinţă, Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări, în
temeiul art. 5 alin (4) al Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii
Constituţionale, propune plenului Senatului, ca urmare a opiniei majoritare şi a textului de
lege, recomandarea ca domnul Teodor-Viorel Meleşcanu să fie ales în vederea numirii în
funcţia de judecător la Curtea Constituţională. Învederez faptul că această ultimă menţiune
am făcut-o întrucât am fost obligaţi de prevederile legii care ne arată, citez: „Fiecare
cameră a Parlamentului numeşte, la propunerea Biroului permanent şi pe baza
recomandării Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări, în calitate de
judecător, persoana care a întrunit numărul cel mai mare de voturi”.
Drept urmare, în plenul de astăzi, ambii candidaţi vor fi votaţi, iar cel care va obţine cel
mai mare număr de voturi va fi numit judecător la Curtea Constituţională. (Discuţii în sală.)
Domnul Mircea-Dan Geoană:
Mulţumesc domnului preşedinte Greblă pentru prezentarea raportului.
Dau cuvântul domnului senator Urban, care doreşte să intervină. Microfonul 2.
Domnul Iulian Urban:
Vă mulţumesc frumos, domnule preşedinte.
Scurt, ca să putem trece la vot.
Aţi auzit ce spune Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări, că a
venit cu o recomandare în faţa plenului Senatului prin care recomandă plenului Senatului
votarea unuia dintre cei doi candidaţi, pentru că aşa ar fi dorit Comisia juridică, de numiri,
disciplină, imunităţi şi validări.
Vreau să vă spun că numirile şi propunerile pentru funcţia de judecător la Curtea
Constituţională le fac grupurile parlamentare. Comisia juridică, de numiri, disciplină,
imunităţi şi validări este, conform atribuţiilor pe care le are, doar un filtru care trebuie să
cerceteze dacă aceşti candidaţi îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru a accede la
posibilitatea de a fi supuşi votului plenului Senatului.
Acesta este motivul pentru care, în momentul în care s-a supus la vot în Comisia
juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări una dintre cele două propuneri, pentru
că am primit nişte bileţele de vot prin care cei doi candidaţi erau excluşi reciproc, am spus
că este redundant să procedăm la o asemenea opţiune, întrucât noi, la Comisia juridică, de
numiri, disciplină, imunităţi şi validări, nu facem decât să analizăm dacă sunt îndeplinite
condiţiile prevăzute de lege, de către candidaţi. Aşa se explică faptul că domnul Teodor-
Viorel Meleşcanu a primit 5 voturi pentru, iar doamna Iulia Antoanella Motoc niciunul,
pentru că, pur şi simplu, noi, reprezentanţii Grupului parlamentar al Partidului Democrat
Liberal din Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări, am spus că nu
votăm, întrucât rolul Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări este doar
unul de analiză şi nu acela de a face recomandări plenului. Recomandări şi propuneri
plenului Senatului pentru funcţia de judecător la Curtea Constituţională pot face numai
grupurile parlamentare.
De altfel, aţi văzut că este uşor stranie şi decizia cu care se încheie raportul
Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări care spune că ambii candidaţi
vor fi votaţi. Care a fost, atunci rolul acelui bileţel de vot prin care noi trebuia să alegem
între unul sau altul. Vă mulţumesc.
Domnul Mircea-Dan Geoană:
Vă mulţumesc, domnule senator.
Aş dori să vă informez că în concordanţă cu art. 139 din Regulamentul Senatului,
candidaţii vor fi invitaţi şi la dezbaterea în plen, a raportului, iar Senatul poate hotărî
audierea lor chiar şi în plen.
Nu ştiu dacă doamna Motoc este aici. Este? Dacă este în sală, o rog să ia loc în
locul rezervat candidaţilor. Domnul Meleşcanu este prezent.
(Din sală) A fost invitată?
Domnul Mircea-Dan Geoană:
A fost invitată, în mod evident, aşa cum se întâmplă de fiecare dată.
Dau cuvântul domnului senator Daea.
Domnul Petre Daea:
Mulţumesc, domnule preşedinte al Senatului.
Domnule preşedinte,
Doamnelor şi domnilor senatori,
Am ridicat mâna să intervin deoarece, conform procedurii, dumneavoastră aţi
nuanţat informând corect plenul Senatului ca aţi invitat pe cei doi candidaţi. Întrebare.
Doamna este în sală? Dacă este în sală, să o vedem. Pe domnul Meleşcanu îl cunoaştem, îl
ştim, îl vedem.
Domnule preşedinte, nu trebuie să dialoghez cu sala, (Discuţii aprinse în sală) însă
eu cred că este lipsă de respect dacă persoana respectivă, care aşteaptă girul Senatului, a
fost îndemnată să nu fie în sală. Eu cred că Domnia Sa pe exerciţiul de 18 ani de pregătire
juridică, nu cred – încă o dată spun – că a decis să nu fie în sală, pentru că altminteri, îmi
pun un semn mare de întrebare vizavi de deciziile Domniei Sale la Curtea Constituţională.
(Discuţii în sală.) Vă întreb şi vă rog să informaţi plenul dacă este în sală.
Domnul Mircea-Dan Geoană:
Mulţumesc.
Procedurile de vot nu sunt legate în derularea lor de prezenţă. Art. 139 din
Regulamentul Senatului prevede invitarea acestora şi eventuala audiere, chiar de către
plenul Senatului. Nu am sesizat până acum şi nu am fost sesizat – poate plenul va dori – să
trecem la o audiere suplimentară în plen, dincolo de Comisia juridică, de numiri,
disciplină, imunităţi şi validări. Acest lucru nu l-am auzit până acum.
În aceste condiţii, vă propun să avansăm în procedura noastră. Mesajul domnului
Daea a fost foarte clar, şi mesajul meu a fost la fel de clar, dar acum vă supun atenţiei
modalitatea de vot. După cum ştiţi, acest tip de decizii se iau prin vot secret. Fiind vorba de
mai mulţi candidaţi, cutuma Senatului a fost de a avea un vot cu buletin de vot secret;
există, evident şi celelalte posibilităţi pe care Regulamentul ni le permite şi aş dori să întreb
plenul Senatului dacă modalitatea de vot secret, cu buletine de vot, în cabinele de vot, cu
tot ce înseamnă această tipologie de vot este acceptabilă pentru plenul Senatului României.
Dacă nu există alte obiecţiuni…
Supun votului dumneavoastră ca votul să fie secret, cu buletine de vot, în cabinele
de vot pregătite pentru astfel de vot secret.
Vă rog să votaţi. Deci buletin secret de vot, în cabinele de vot, cu tot ce înseamnă…
122 de voturi pentru, 2 voturi împotrivă, nicio abţinere.
Vom trece la constituirea unei comisii de numărare şi validare a votului şi rog deja
să începem să pregătim acest lucru.
Rog atenţia liderilor de grup. Liderii de grup, vreau să fiţi atenţi în acest moment,
pentru că vă voi solicita câte un reprezentant pentru constituirea unei comisii de numărare
şi validare a votului, un reprezentat pe grup parlamentar. De aceea, îl invit pe domnul
senator Igaş, liderul Grupului parlamentar al PDL, să facă o propunere din partea grupului
Domniei Sale. Ceilalţi lideri vă rog să vă pregătiţi câte un reprezentat pentru comisia
pentru numărare şi validare a votului..
Domnule Igaş, microfonul 2.
Domnul Traian-Constantin Igaş:
Din partea Grupului parlamentar al PDL, noi îl propunem pe domnul chestor
Dumitru Constantin.
Domnul Mircea-Dan Geoană:
Domnul senator Dumitru Constantin.
- 58 -
Domnul lider Toma. Propunerea Grupului parlamentar al Alianţei Politice
PSD+PC.
Domnul Ion Toma:
Propunerea Grupului parlamentar al Alianţei Politice PSD+PC este domnul senator
Moga Nicolae.
Domnul Mircea-Dan Geoană:
Domnul senator Moga Nicolae, din partea Grupului parlamentar al Alianţei Politice
PSD+PC.
Domnul lider şi aniversat al zilei, domnul Haşotti, din partea Grupului parlamentar
al PNL.
Domnul Puiu Haşotti:
Vă mulţumesc, domnul preşedinte.
Ca de obicei, Grupul parlamentar al PNL îl propune pe domnul senator Liviu-Titus
Paşca.
Domnul Mircea-Dan Geoană:
Domnul senator Liviu-Titus Paşca, din partea Grupului parlamentar al PNL.
Grupul parlamentar al UDMR?
Domnul Fekete-Szabó András-Levente:
Din partea Grupului parlamentar al UDMR, domnul senator Albert Álmos.
Domnul Mircea-Dan Geoană:
Mulţumesc.
Din partea Grupului senatorilor independenţi, domnul senator Câmpanu.
Domnul Liviu Câmpanu:
Din partea Grupului senatorilor independenţi, domnul senator Nedelcu Vasile.
Domnul Mircea-Dan Geoană:
Nedelcu Vasile.
Mulţumesc foarte mult.
Rog stafful să treacă la pregătirea buletinelor de vot. Rog, de asemenea, să verificaţi
şi accesul în cabinele de vot şi starea de pregătire a acestora.
Buletinele de vot sunt deja pregătite.
Domnule Pereş, vă rog.
Domnul Alexandru Pereş:
Mulţumesc, domnule preşedinte.
Onorat Senat,
Două lucruri am dori să se îndeplinească, dacă este posibil, sigur, înainte de vot.
Este vorba ca aceste buletine de vot, domnule preşedinte, să fie ştampilate şi semnate de
către stafful care pregăteşte buletinele de vot. Este un lucru banal, sigur, dar facem şi acest
gest. Pe de altă parte, am o singură rugăminte, domnule preşedinte, pe procedură de data
aceasta, dacă-mi permiteţi.
Sigur, Constituţia României, revizuită, prevede la Titlul V, art. 142 alin. (5)
următoarele: „Curtea Constituţională se înnoieşte cu o treime din judecătorii ei, din trei în
trei ani, în condiţiile prevăzute de legea organică a Curţii Constituţionale”, respectiv Legea
nr. 147/1992, republicată.
De asemenea, mai există un document, domnule preşedinte şi stimaţi colegi, o
Decizie a Curţii Constituţionale nr. 392 din aprilie 2007, publicată în Monitorul Oficial, în
mai 2007, intrată în vigoare, sigur, tot în luna mai. Reţinem următoarele: Curtea
Constituţională constată că, de regulă, hotărârile Parlamentului se adoptă cu majoritatea
simplă de voturi, dacă legea fundamentală nu prevede altfel. Vedeţi – şi revin la prima
mea afirmaţie privind legea fundamentală, care prevede condiţiile prin care se alege un
judecător la Curtea Constituţională – de altfel, art. 5 alin. (4) din Legea 47/1992, specifică
expres: „Fiecare Cameră a Parlamentului numeşte, cu votul majorităţii membrilor săi, la
propunerea Biroului permanent şi pe baza recomandării Comisiei juridice, de numiri,
disciplină, imunităţi şi validări, în calitate de judecător, persoana care a întrunit numărul
cel mai mare de voturi.”
De această dată, domnule preşedinte, stimaţi colegi, sigur este vorba despre un vot
calificat de 69, pentru a nu ajunge în situaţia în care a ajuns Camera Deputaţilor, tot la un
asemenea vot. Vă rog atât: să rămână în stenogramă, iar noi să convenim pentru numirea
unui judecător. Este vorba de 69 de voturi. Totuşi este vorba despre un judecător care nu
are deasupra lui decât pe Dumnezeu şi, bineînţeles, judecă, în anumite situaţii, inclusiv
actele emise de către Parlament, legile, timp de nouă ani de zile. Cred că merită ca acest
număr de voturi şi această condiţie să fie îndeplinite. Vă mulţumesc.
Domnul Mircea-Dan Geoană:
Mulţumesc.
Domnul senator Corlăţean.
Domnul Titus Corlăţean:
Mulţumesc, domnule preşedinte.
Doar pentru a se lua notă de faptul că argumentele sunt cunoscute, după cum şi
poziţia altor grupuri parlamentare, inclusiv poziţia grupului nostru, fundamentată pe
Constituţie şi pe decizia Curţii Constituţionale pe care Grupul parlamentar al PDL a
solicitat-o anterior: care este majoritatea cu care se adoptă hotărârile Parlamentului, cu
excepţia, potrivit deciziei Curţii Constituţionale, celor prevăzute expresis verbis în textul
Constituţiei? Nu prin normă de trimitere, ci majoritatea prevăzută expres, care poate deroga
de la acea majoritate decisă de Curtea Constituţională, majoritatea celor prezenţi şi votanţi.
Vă mulţumesc.
Domnul Mircea-Dan Geoană:
Mulţumesc.
Aş dori, înainte de a avansa, să supun votului dumneavoastră comisia de numărare
şi validare pe care liderii de grupuri ne-au avansat-o.
Vă rog să votaţi componenţa nominală a acesteia.
109 voturi pentru, niciun vot împotrivă, nicio abţinere.
Doresc, de asemenea, ca unul dintre chestorii Senatului să fie… aha, sunteţi deja în
comisie, domnul chestor Dumitru Constantin. Microfonul 2.
Domnul Dumitru Constantin:
Mulţumesc, domnule preşedinte.
Noi, de fapt, acum ne stabilim, o să ne întâlnim şi o să stabilim forma de vot, ca
tehnică de votare, ca să zic aşa, pentru că este clară, este stabilită prin Regulament şi nu o
să fie nicio problemă.
Domnul Mircea-Dan Geoană:
Mulţumesc foarte mult.
Aş dori, în continuare, să o rog pe doamna senator Doina Silistru, secretar al
Senatului, să se pregătească pentru citirea alfabetică a listei senatorilor. Rog să fie pregătiţi
şi colegii care… Un alt coleg chestor, domnul Ruşanu, să înmâneze aceste buletine, care,
evident, conform solicitării domnului Pereş, să aibă şi ştampila necesară. Este o solicitare
şi nu văd dificultăţi în onorarea acesteia.
Fiecare buletin are ştampila Senatului pe verso paginii.
Domnul senator Paşca, vă rog ca, împreună cu domnul senator Dumitru Constantin,
să preluaţi… Şi pe domnul Ruşanu, chestorul Senatului, îl rog să vină alături de domnul
senator Dumitru Constantin şi de domnul senator Titus Paşca pentru a se pregăti pentru
înmânarea acestor buletine de vot senatorilor care vor fi apelaţi în ordine alfabetică de către
doamna senator Doina Silistru, secretar al Senatului.
Stimaţi colegi, aş dori să vă informez, pentru a fi în bună rânduială, asupra modalităţii
de vot. Cine votează pentru un candidat dintre cei doi înscrişi pe buletinele de vot va lăsa
neatins pe buletinul de vot numele şi prenumele persoanei pe care doriţi să o votaţi şi
- 61 -
căreia să-i acordaţi încrederea dumneavoastră. Dacă veţi dori să votaţi împotriva unuia
dintre candidaţi, veţi şterge numele şi prenumele respectivei persoane pe buletinul de vot.
Deci votul pentru va fi numele candidatului favorit lăsat neatins pe buletinul de
vot, iar prin tăiere energică ştergeţi numele şi prenumele candidatului pe care nu îl votaţi.
Îl rog pe domnul chestor Verestóy să se implice în procesul de înmânare a
buletinelor către senatorii care vor fi citiţi în foarte scurt timp de doamna secretar Doina
Silistru. Îi mulţumesc pentru promptitudine şi solicitudine.
Rog atenţia dumneavoastră. Doamna senator Doina Silistru, vă rog să începeţi
citirea listei alfabetice a senatorilor noştri.
Domnul senator Verestóy va înmâna aceste buletine. Votul se face în cabinele de vot.
Doamna Doina Silistru:
Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Voi citi mai rar, pentru că sunt doar două
cabine de vot.
1. Albert Álmos prezent
2. Andrei Florin-Mircea prezent
3. Andronescu Ecaterina prezentă
4. Antonescu George-Crin-Laurenţiu prezent
5. Arcaş Viorel prezent
6. Ariton Ion prezent
7. Badea Viorel-Riceard prezent
8. Banias Mircea-Marius prezent
9. Bara Ion prezent
10. Başa Petru prezent
(Din sală, mai multe voci): Nu mai citi, că nu are rost, dacă stau patru acolo.
Doamna Doina Silistru:
Domnule preşedinte, sunteţi solicitat la prezidiu. (Discuţii, rumoare, vociferări.)
Domnul Mircea-Dan Geoană:
Rog să creaţi condiţii ca votul senatorilor să fie neîngrădit şi, cu adevărat, secret.
Aşa cum am acceptat propunerea de securizare suplimentară a buletinelor de vot, cred că
este o chestiune de minimă decenţă pentru a permite senatorilor să...
Domnule senator Daea, microfonul 4.
Domnul Petre Daea:
Domnule preşedinte, v-aş ruga să apelaţi la cei care au primit mandatul nostru prin
vot, senatorii care urmăresc cabina de vot, să nu mai fie alte persoane acolo. Constat că
sunt reprezentanţi ai partidelor care urmăresc votul. Este inadmisibil acest lucru. Am votat
secret, secret să fie! (Rumoare, discuţii)
Domnul Mircea-Dan Geoană:
Vă rog să degajaţi accesul către cabinele de vot şi să asiguraţi condiţii decente.
(Discuţii, rumoare, vociferări.)
Vă rog să continuaţi, doamna senator Silistru. (Discuţii, rumoare, vociferări.)
Rog liderii de grup să revină la locurile grupurilor lor şi să nu mai dea subiecte de
senzaţie presei. (Discuţii, rumoare, vociferări.)
Domnul Tiberiu-Aurelian Prodan (din sală):
Domnule preşedinte, ce caută presa în sală?
Domnul Mircea-Dan Geoană:
Rog şi presa să părăsească sala de plen. Rog reprezentanţii presei să părăsească
plenul şi să permită reluarea votului în condiţii decente.
Rog liderii de grupuri, în special pe liderul Grupului parlamentar al PDL, să nu mai
creeze senzaţia de supraveghere a votului şi să atragă presa pentru a monitoriza acest
moment interesant. Mulţumesc foarte mult.
Rog presa să părăsească sala de plen. Vă mulţumesc. Mulţumim presei foarte
mult. Vă rog să ne permiteţi să reluăm procedura de vot. Rog presa să permită senatorilor
să parcurgă procesul de vot, în condiţii normale. Am rugat presa să părăsească sala de plen
şi rog şi cameramanii să permită reluarea votului. Evident, veţi avea tot accesul la lucrările
noastre, conform obiceiului nostru de transparenţă şi obiectivitate.
Mulţumim încă o dată presei. (Rumoare, discuţii) Doamna senator Silistru, vă rog
să continuaţi citirea listei. Puţin mai rar, doamna senator, ca să fie un interval de timp
necesar pentru deplasarea la cabinele de vot.
Doamna Doina Silistru:
11. Bădescu Iulian prezent
12. Bălan Gheorghe-Pavel prezent
13. Belacurencu Trifon prezent
14. Berca Gabriel prezent
. Berceanu Radu-Mircea prezent
16. Bîgiu Marian-Cristinel prezent
17. Bîrlea Gheorghe prezent
18. Blaga Vasile prezent
Domnul Puiu Haşotti (din sală):
Haideţi, doamnă, mai repede!
- 63 -
Doamna Doina Silistru:
Păi, unii spun mai repede, alţii mai încet... Hotărâţi-vă!
19. Boagiu Anca-Daniela prezentă
20. Boitan Minerva prezentă
(Discuţii în sală, vociferări)
Domnule Verestóy, sunt colegi care îmi cer să citesc mai rar, alţii care vor să citesc
mai repede.
(Discuţii, rumoare)
Bokor Tiberiu prezent
Domnul Puiu Haşotti (din sală):
Haideţi, doamnă...
Doamna Doina Silistru:
Lăsaţi-mă, domnule senator...
Domnule senator Haşotti, vă dau locul!
22. Borza Dorel-Constantin-Vasile prezent
23. Bota Marius-Sorin-Ovidiu prezent
24. Calcan Valentin-Gigel prezent
25. Câmpanu Liviu prezent
26. Chelaru Ioan prezent
(Discuţii în sală; intervenţii neinteligibile)
Domnule Verestóy, eu văd când se eliberează cabina de vot.
27. Chirvăsuţă Laurenţiu prezent
(Intervenţie neinteligibilă din sală)
Nem szabad. Nu ştiu ce înseamnă, dar...
28. Chivu Sorin-Serioja prezent
29. Cibu Constantin-Sever prezent
Domnul Mircea-Dan Geoană:
Domnule senator Câmpanu... Domnule senator Câmpanu, nu mă obligaţi să permit
încă o dată presei să revină în sala de plen, vă rog!
Doamna Doina Silistru:
30. Cinteză Mircea prezent
31. Coca Laurenţiu Florian prezent
32. Constantinescu Florin prezent
33. Constantinescu Viorel prezent
34. Cordoş Alexandru prezent
Domnul Mircea-Dan Geoană:
Rog ca tot staff-ul parlamentar de pe coridorul din stânga să evacueze imediat acea
zonă. Tot staff-ul parlamentar evacuează imediat acea zonă, vă mutaţi în altă parte a sălii sau
în afara sălii de plen. Da? Nu aveţi ce căuta acolo, în acest moment.
Doamna Doina Silistru:
35. Corlăţean Titus prezent
36. Crăciun Avram prezent
37. Cseke Attila-Zoltán prezent
(Domnul senator Petre Daea solicită cuvântul.)
Domnul Mircea-Dan Geoană:
Domnul senator Daea, microfonul 4.
Domnul Petre Daea:
Domnule preşedinte, anunţ plenul că nu mă duc la vot până nu se instituie ordinea în
sală. Este inadmisibil un asemenea mod de a aborda o problemă extrem de importantă pentru
ţară şi este inadmisibil să stea reprezentanţi ai partidelor, lideri de la PDL, să urmărească
votul la urnă! Nu e posibil aşa ceva!
Domnul Mircea-Dan Geoană:
Deci staff-ul parlamentar care stă pe zona de stânga a plenului, plecaţi în acest
moment din acea zonă. Fie vă ocupaţi locurile în zonele dedicate dumneavoastră, fie părăsiţi
sala de plen. Toţi cei de acolo, vă rog să evacuaţi imediat sala de plen. De la ministere, de
unde sunteţi, plecaţi din sala de plen până revenim la agenda de legiferare. Căutaţi un alt loc
pentru şezătoarea dumneavoastră.
Doamna Doina Silistru:
Daea Petre prezent
39. David Cristian prezent
(Discuţii în sală; rumoare)
Domnule Verestóy, vă rog foarte mult, se citeşte pe buzele dumneavoastră ce spuneţi.
Dacă domnul preşedinte îmi spune să citesc în ritm alert, acum îi citesc pe toţi. (Discuţii în
sală)
Vă rog foarte mult. Deocamdată, eu sunt secretar aici, la tribuna asta. Dumneavoastră
sunteţi chestor. (Aplauze)
Cred că nu vreţi să spun ce aţi spus.
David Gheorghe prezent
41. Diaconescu Cristian prezent
42. Diaconu Mircea prezent
43. Dobra Nicolae prezent
Dumitru Constantin prezent
Domnule senator Dumitru Constantin, veniţi şi luaţi buletinul de vot.
45. Fekete-Szabó András-Levente prezent
46. Feldman Radu-Alexandru prezent
47. Filip Petru prezent
48. Fodoreanu Sorin prezent
49. Frâncu Emilian-Valentin prezent
50. Frunda György prezent
51. Găină Mihăiţă prezent
52. Geoană Mircea-Dan prezent
53. Ghişe Ioan prezent
54. Greblă Toni prezent
55. Grosu Corneliu prezent
56. Günthner Tiberiu prezent
57. Gyerkó László prezent
58. Haşotti Puiu prezent
59. Hărdău Mihail prezent
60. Humelnicu Augustin-Daniel prezent
61. Ichim Paul prezent
62. Igaş Traian-Constantin prezent
63. Ion Vasile prezent
64. Iordănescu Anghel prezent
65. Jurcan Dorel prezent
66. Lazăr Sorin-Constantin prezent
67. Luca Raymond prezent
68. Mang Ioan prezent
69. Marcu Gheorghe prezent
70 Mardare Radu-Cătălin prezent
71. Marian Ovidiu prezent
72. Marian Valer prezent
73. Markó Béla prezent
74. Mazăre Alexandru prezent
75. Măgureanu Cezar-Mircea prezent
76. Mărcuţianu Ovidius prezent
77. Meleşcanu Teodor-Viorel prezent
78. Mihăilescu Petru-Şerban prezent
79. Mitrea Elena prezentă
80. Mitrea Miron-Tudor prezent
81. Mîrza Gavril prezent
82. Mocanu Alexandru prezent
83. Mocanu Toader prezent
84. Moga Nicolae prezent
85. Mustăţea Vasile prezent
86. Mutu Gabriel prezent
87. Necula Marius-Gerard prezent
88. Nedelcu Vasile prezent
89. Nicoară Marius-Petre prezent
90. Nicoară Romeo-Florin prezent
91. Nicolaescu Sergiu-Florin prezent
92. Nicula Vasile-Cosmin prezent
93. Nistor Vasile prezent
94. Niţă Mihai prezent
95. Onofrei Orest prezent
96. Oprea Dumitru prezent
97. Oprea Mario-Ovidiu prezent
98. Panţuru Tudor prezent
99. Paşca Liviu-Titus prezent
100. Păran Dorin prezent
101. Pereş Alexandru prezent
102. Pintilie Vasile prezent
103. Plăcintă Sorina-Luminiţa prezentă
104. Pop Gheorghe prezent
104. Popa Cornel prezent
106. Popa Mihaela prezentă
107. Prodan Tiberiu-Aurelian prezent
108. Prunea Nicolae-Dănuţ prezent
109. Rasaliu Marian-Iulian prezent
110. Rădulescu Cristian prezent
111. Rădulescu Şerban prezent
112. Robu Nicolae prezent
113. Rotaru Ion prezent
114. Ruşanu Dan-Radu prezent
115. Ruşeţ Ion prezent
116. Saghian Gheorghe prezent
117. Savu Daniel prezent
118. Sârbu Ilie prezent
119. Sbîrciu Ioan prezent
120. Secăşan Iosif prezent
121. Severin Georgică prezent
122. Silistru Doina prezentă
Prezentă şi am să votez la sfârşit.
123. Staicu Dumitru-Florian prezent
124. Stănişoară Mihai prezent
125. Şova Dan-Coman prezent
126. Tămagă Constantin prezent
127. Toma Ion prezent
128. Ţopescu Cristian-George prezent
129. Ţuţuianu Adrian prezent
130. Udriştoiu Tudor prezent
131. Urban Iulian prezent
132. Valeca Şerban Constantin prezent
133. Vasilescu Lia-Olguţa prezentă
134. Verestóy Attila prezent
135. Voicu Cătălin absent
136. Voiculescu Dan prezent
137. Vosganian Varujan prezent
Domnul Mircea-Dan Geoană:
Vă mulţumesc.
Cu aceasta, procedura de vot s-a încheiat.
Rog membrii Comisiei de numărare şi validare a votului să procedeze la
numărarea… S-au distribuit 136 de buletine de vot. Rog membrii comisiei să preia urna de
vot şi, în sala Biroului permanent, să procedeze la numărare, la validare şi să revină în plen
pentru prezentarea procesului-verbal privind votul pentru numirea unui judecător la Curtea
Constituţională din partea Senatului României.

***
În continuare a pus o parte din stenograma şedinţei senatului care cuprinde o declaraţie politică relativă la cel desemnat ca Judecător la CCR şi care nu a avut nici un vot "pentru" în Comisia Juridică... Interesant de urmărit.


din 21 iunie 2010

Domnul Adrian Ţuţuianu:
Vă mulţumesc, domnule preşedinte.
Stimaţi colegi,
Declaraţia politică de astăzi am intitulat-o „Stăpânul amazoanelor”.
Stimaţi colegi,
Declaraţia politică de astăzi mi-a fost sugerată de comportamentul abuziv,
discreţionar al doamnei Roberta Anastase în modul de a conduce Camera Deputaţilor. Este
aproape unanim recunoscut că ilustra doamnă s-a remarcat prin faptul că, din 1990
încoace, este preşedintele cel mai abuziv şi necunoscător al procedurilor parlamentare.
Ultima ispravă şi cea mai elocventă: refuzul de a semna numirea lui Valer Dorneanu ca
judecător al Curţii Constituţionale.
Doamna Anastase este una dintre preferatele şefului suprem, înscriindu-şi cu succes
numele în pleiada de starlete lansate de pe Dealul Cotrocenilor.
Elena Băsescu, Elena Udrea, Roberta Anastase, Monica Iacob-Ridzi, Mioara
Mantale, Cristina Pârvulescu, Georgia Gabriela Voicu, Anca Cristina Zevedei. Şi
inventarul ar putea continua. Ce au în comun doamnele şi domniţele menţionate? Toate au
obţinut funcţii şi responsabilităţi pe baza unui argument incontestabil: obedienţă şi
servilism faţă de stăpânul de la Cotroceni. Adăugaţi în fişa personală şi nepriceperea
dovedită în toate posturile ocupate şi veţi avea un tablou aproape complet al modului în
care înţelege Traian Băsescu să se înconjoare de profesionişti, cu ghilimelele de rigoare.
Interesantă ar fi o analiză a procedurii folosite în alegerea unor astfel de persoane, care mai
de care mai „pricepute” în treburile ţării. Îndrăznesc să intuiesc câteva probe ale
exerciţiului de recrutare.
Mai întâi de toate ar fi tupeul. Trebuie din belşug, altfel cum să reuşeşti să treci cu
vederea criticele întemeiate, iar tu, perfect incompetent, să te faci că plouă?!
Stimaţi colegi,
Aruncaţi o privire pe numele de mai sus şi vă veţi aminti, sunt sigur, că aţi fost
martori în repetate rânduri ai demonstraţiilor de tupeu şi nesimţire, dar şi ai
neprofesionalismului dus la extrem.

Nu este însă destul să ai tupeu. El trebuie dublat de incompetenţă. Obligatoriu.
Aproape că aş crede că este o probă eliminatorie, altfel există riscul ca, înfipte într-un scaun
călduţ de şef, tinerele cadre chiar să-şi facă treaba. Iar aceasta este inadmisibil pentru PDL.
Şi pentru că am adus aminte de PDL, deşi îmi promisesem o cură de dezintoxicare,
o altă probă la care sunt supuse este ataşamentul faţă de partidul oranj. De fapt, nu atât faţă
de partid, cât faţă de preşedintele oranj. Şi nu mă refer la Emil Boc, pe care nu-l putem
suspecta că ar fi preşedinte de ceva. Slugărnicia în raport cu Traian Băsescu este, cumva,
mândria CV-ului respectiv. De ea depinde ca tinerele amazoane din armata prezidenţială
să fie luate în seamă. Restul vine de la sine: ministere, agenţii, Aston Martin, Vuitton,
Prada şi alte bagatele.
Stimaţi colegi,
Acum aproape 2 000 de ani, Caligula intra într-o ridicolă nemurire ridicându-şi
calul la rang de senator. Deşi ceea ce se întâmplă astăzi în România dominată de Traian
Băsescu ne pune pe gânduri, refuz să cred că vom trăi clipa în care, din dorinţa acestuia de
a avea un Parlament supus, armăsarii Mariei Băsescu şi ai Elenei Udrea vor depune
jurământul în faţa naţiunii.
Vă mulţumesc. (Aplauze)
Domnul Adrian Ţuţuianu:
Text consemnat conform materialului depus în scris de către domnul senator:
Declaraţia politică este intitulată ,,Asumarea răspunderii sau «Scapă cine poate!»”.
Stimaţi colegi,
Fidel până la capăt politicii lui Băsescu „Scapă cine poate!”, Emil Boc îşi duce
slugărnicia la bun sfârşit, neîndrăznind să ridice ochii la stăpân. A venit în faţa
Parlamentului, cu un tupeu nemărginit, dublat de o incompetenţă crasă, chipurile pentru a-şi
asuma răspunderea. Răspunderea pe dezastru. Dar ce zic eu răspundere, când aici vorbim de
iresponsabilitate în stare pură? Practic, pentru Boc şi ai lui a fost un exerciţiu de figuraţie şi
de formalitate ieftine. A venit în faţa unui Parlament care îi stă în gât lui Băsescu, motiv
pentru care şi-l doreşte ciuntit, dar şi în faţa unei naţiuni sărăcite şi umilite peste măsură.
Emil Boc s-a jucat din nou de-a premierul, spunând că prezintă măsuri economice
anticriză. De fapt, a vrut să aplice o formă de genocid cu faţă umană. Ciuntirea pensiilor, a
salariilor şi a ajutoarelor sociale a fost ridicată la rang de demers responsabil, aruncarea în
braţele disperării a unei populaţii sărăcite, umilite şi minţite devenind strategie
guvernamentală, iar bătaia de joc a miniştrilor la adresa românilor – politică de partid. Şi
Boc şi-a asumat răspunderea pe asta!

Ne-am obişnuit să nu ştie ce spune sau să recite partiturile scrise la Cotroceni, dar
acum prea a întrecut măsura. În loc să se ocupe de cifre, de calcule şi previziuni, adică să-
facă serviciul pentru care sunt plătiţi, dalmaţienii lui Boc compensează cu nesimţire. Şi vin
cu scuza penibilă că nu au putut să prevadă ce o să vină pe capul nostru, fiindcă e criză
datele problemei nu ar ţine de ei. Ceva mai lamentabil nu mi-a fost dat să aud! Adică
ungurii au putut să prevadă, letonii, la fel, polonezii aşijderea. Numai ai noştri nu pot. Păi,
dacă tot nu puteţi, atunci plecaţi, domnilor guvernanţi, şi lăsaţi locul altora, mai capabili!
Plecaţi, domnule Boc! Plecaţi, domnule Videanu, şi nu uitaţi să-l luaţi în zbor şi
Vlădescu! Plecaţi cu toată gaşca de incompetenţi!
Nici dacă ar fi susţinut probe de cinism, actualii reprezentanţi ai puterii n-ar fi reuşit
să scoată atâtea mizerii pe bandă rulantă. Domnul Funeriu spunea că nu a văzut profesori
morţi de foame. Pe domnul Vlădescu îl incomodează „huzurul” bugetarilor cu 600 de
salariul şi al pensionarilor cu 350 de lei pensia. Doamna Anca Boagiu ne anunţa cu mândrie
patriotică şi revoluţionară că „românii simt deja că trăiesc mai bine”, probabil, de-aia se
pregăteau de grevă generală! În fine, campion de categorie, aşa cum îi stă bine unui
preşedinte, este Traian Băsescu, cel care a făcut din România un concurs de miss, unde graşii
sunt eliminaţi. Nu ne-a spus preşedintele dacă în categoria asta intră şi asfaltatorii
Berceanu sau băieţii deştepţi ai lui Videanu. Ăia cu energia.
Şi tot legat de Cotroceni! Preşedintele Băsescu a încercat să convingă că nu e laş
vezi Doamne, de-aia ne-a anunţat el Apocalipsa în joia neagră. Întrebat însă cine
răspunde pentru eşecul, previzibil de altfel, al măsurilor aberante, a răspuns bărbăteşte,
umflându-şi pieptul de marinar: Guvernul, fireşte! Curat act de responsabilitate!

De fapt, ce-am înţeles noi din ieşirile la rampă ale domnului Băsescu? Că, deşi e în
fruntea ţării de peste cinci ani, el nu are nicio legătură cu dezastrul actual. Că, deşi a avut
toate guvernele pe care şi le-a dorit, el nu a fost lăsat niciodată să facă treabă. Că, deşi este
notoriu faptul că are un Guvern de marionete slugarnice, el nu are niciun dram de autoritate
asupra lor. Că, deşi directorul FMI declară tranşant că măsurile anunţate nu vin din partea
FMI, FMI e de vină! Şi că, de fapt, Ponta, Antonescu, Iliescu, minerii şi mogulii sunt unicii
vinovaţi pentru situaţia în care ne aflăm. Vă mulţumesc.

Ei da, la acest nivel se află Senatul României, la acest nivel se află politica românească, cei ce ne conduc... Greu de crezut? Se prea poate, dar pur şi simplu adevărat.

No comments:

© Gheorghe Florescu, 2008 Acest site este un pamflet politic şi, uneori, cultural, trebuie deci tratat ca atare.