03 July 2010

Discuţii "ca la coadă"


Pe vremuri stăteam ore în şir la cozile nesfârşite ce se terminau la navetele de lapte, de pui, de unt, de pâine... "La coadă" înseamnă socializare. Şi astăzi există discuţii "ca la coadă".


PS.
Acest filmuleţe nu reprezintă numai ce s-a întâmplat ieri...

Update:

5 comments:

Anonymous said...

Opozitia se teme, societatea civila se teme.

Exista in Tratatul de la Lisabona o prevedere care a fost folosita impotriva Austria atunci cand pe scena politica a aparut Jorg Haider.

Ia si citeste, te rog, articolele 2 si 7 ale Tratatului de la Lisabona.

Comisia Europeana poate impune sanctiuni unei tari (la nivel diplomatic -izolare diplomatica in principiu) daca se constata incalcarea valorilor si principiilor democratice.

E nevoie doar de o sesizare oficiala: din partea societatii civile, a opozitiei, a presei etc. Asta pentru ca CE sa trimita un control in Romania si lui Zeus sa i se faca oleaca frica.

Sunt destule exemple de incalcare a democratie (conform definitiei din Tratatul de la Lisabona): CCR, Strategia de aparare a tarii etc.

Opozitia stie de posibilitatea asta de 2 saptamani. De ce nu apeleaza la ea?

Bibliotecaru said...

Articolul 2 Uniunea se întemeiază pe valorile respectării demnității umane, libertății, democrației, egalității, statului de drept, precum și pe respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care aparțin minorităților. Aceste valori sunt comune statelor membre într-o societate caracterizată prin pluralism, nediscriminare, toleranță, justiție, solidaritate și egalitate între femei și bărbați.

Bibliotecaru said...

Întrebarea mea este, cu ce mă ajută pe mine dacă România este penalizată?

Bibliotecaru said...

Dacă liderii ar face puşcărie pentru că-mi încalcă mie drepturile sau pentru că încalcă principiile democratice, ar fi o chestiune, dar dacă tot România este penalizată, nu mă ajută cu nimic. Dimpotrivă.

Bibliotecaru said...

Articolul 7

(1) La propunerea motivată a unei treimi din statele membre, a Parlamentului European sau a
Comisiei Europene și cu aprobarea Parlamentului European, Consiliul, hotărând cu o majoritate de
patru cincimi din membrii săi, poate să constate existența unui risc clar de încălcare gravă a valorilor
prevăzute la articolul 2, de către un stat membru. Înainte de a proceda la această constatare, Consiliul
audiază statul membru în cauză și îi poate adresa recomandări, hotărând după aceeași procedură.
Consiliul verifică cu regularitate dacă motivele care au condus la această constatare rămân valabile.
(2) Consiliul European, hotărând în unanimitate la propunerea unei treimi din statele membre sau
a Comisiei Europene și cu aprobarea Parlamentului European, poate să constate existența unei
încălcări grave și persistente a valorilor prevăzute la articolul 2, de către un stat membru, după ce
a invitat acel stat membru să-și prezinte observațiile.
(3) În cazul în care a fost făcută constatarea menționată la alineatul (2), Consiliul, hotărând cu
majoritate calificată, poate decide să suspende anumite drepturi care îi revin statului membru în cauză
în urma aplicării tratatelor, inclusiv dreptul de vot în Consiliu al reprezentantului guvernului acelui
stat membru. Procedând în acest fel, Consiliul ține seama de eventualele consecințe ale unei astfel de
suspendări asupra drepturilor și obligațiilor persoanelor fizice și juridice.
RO 30.3.2010 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83/19
Obligațiile care îi revin statului membru în cauză în temeiul tratatelor rămân obligatorii în orice
situație pentru statul membru respectiv.
(4) Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, poate decide ulterior să modifice sau să revoce
măsurile luate în temeiul alineatului (3), ca răspuns la modificarea situației care l-a determinat să
impună măsurile respective.
(5) Modalitățile de vot care, în înțelesul prezentului articol, se aplică Parlamentului European,
Consiliului European și Consiliului sunt prevăzute la articolul 354 din Tratatul privind funcționarea
Uniunii Europene.

© Gheorghe Florescu, 2008 Acest site este un pamflet politic şi, uneori, cultural, trebuie deci tratat ca atare.