15 July 2011

Ba se poate...


Lucrurile sunt destul de încurcate...

Mesajul Preşedintelui României, adresat Parlamentului, cu privire la probleme de politică internă, Şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului din 27 iunie 2011

Un al doilea comentariu pe care l-aş face şi pentru care, de asemenea, am rugămintea să priviţi, dacă există posibilitatea să găsiţi o soluţie în Constituţie, este legat de art. 44 alin. (8) în care se spune foarte clar că averea nu poate fi afectată, dar se continuă - şi aceasta este fraza pe care eu am încercat să o elimin - cu prezumţia că orice avere este licită.

În decizia Curţii Constituţionale veţi observa că, după ce Curtea Constituţională îşi menţine punctul de vedere că trebuie menţinută la alin. (8) prezumţia că averea este licită, pe urmă, Curtea Constituţională dă drumul Parlamentului şi Guvernului să iniţieze o lege prin care să se transpună în legislaţia română Decizia 2005/212 JAI, din 24 februarie 2005.

Această decizie este un act normativ european şi toate statele Uniunii Europene au avut obligaţia ca până în martie 2007 să implementeze această decizie în propria legislaţie.

Dacă aţi observat şi vecinii bulgari au anunţat că au adoptat legea, care va intra în vigoare la 1 ianuarie. Această decizie, ca şi legea vecinilor bulgari, se referă la confiscarea averilor ilicite, prin inversarea sarcinii probei. Deci la nivelul Uniunii Europene există în toate legislaţiile statelor membre, mai puţin în legislaţia României şi Bulgariei, soluţia de inversare a sarcinii probei pentru cei care au fost condamnaţi la minimum un an de închisoare.

De asemenea, decizia Consiliului Justiţiei şi Afacerilor Interne (JAI) precizează şi dreptul şi obligaţia statului de a merge la confiscare extinsă. Este una din prevederile legislative care funcţionează pe tot teritoriul Uniunii Europene şi care vizează lupta împotriva corupţiei.

Vreau să ştiţi că nu numai România este o ţară care are probleme legate de corupţie. Toate statele Uniunii Europene luptă împotriva corupţiei. Este adevărat, noi suntem mult mai puţin eficienţi.

Ce spune domnul preşedinte? Spune că trebuie modificată Constituţia pentru a pune în acord o prevedere europeană cu valoarea principială a Constituţiei, acord care se traduce prin introducerea prezumpţiei de vinovăţie în cazul posesiunii de avere.

Problema este însă cu mult mai nuanţată decât spunea domnul Băsescu în faţa Parlamentului...

Potrivit expunerii de motive a proiectului de lege pentru modificarea si completarea Codului penal si a Legii 286/2009 privind Codul penal, Consiliul Uniunii Europene a adoptat Decizia-cadru nr. 2005/212/JAI privind confiscarea produselor, instrumentelor si altor bunuri aflate in legatura cu criminalitatea, “al carei scop este acela de a garanta ca toate statele membre dispun de norme eficiente in materie de confiscare a produselor avand legatura cu infractiunea, inter alia, in ceea ce priveste sarcina probei privind sursa bunurilor detinute de o persoana condamnata pentru o infractiune avand legatura cu criminalitatea organizata”.

Pe de alta parte, se arata in documentul citat, desi in prezent Romania beneficiaza de un cadru legislativ coerent si cuprinzator, dezvoltat in concordanta cu standardele internationale in materia confiscarii produselor infractiunilor, acest cadru are anumite lacune, raportat la cerintele europene in materie. Mai exact, la nivelul legislatiei interne decizia cadru a Consiliului UE nu este transpusa in totalitate, lipsind prevederile privind confiscarea extinsa. “Netranspunerea totala a acestui instrument normativ al Uniunii Europene se datoreaza in buna parte aspectelor controversate legate de raportarea cuprinsului actului normativ amintit la principiul constitutional al prezumtiei dobandirii licite a averii, aspecte pe care prezentul proiect isi propune sa le rezolve printr-o reglementare stricta si in concordanta atat cu exigentele constitutionale, cat si cu cerintele Uniunii Europene”, potrivit documentului citat.

Expunerea de motive a proiectului de lege consemneaza faptul ca nu in toate cazurile se poate proba legatura directa si concreta existenta intre infractiunea pentru care persoana a fost condamnata si anumite bunuri ale acesteia, desi provenienta de natura infractionala a acestor bunuri este evidenta. “Preluarea in dreptul intern a confiscarii extinse presupune reglementarea acelor cazuri expres si limitativ prevazute, in care desfasurarea de catre o persoana in mod constant pe o anumita perioada de timp de activitati cu caracter infractional de o gravitate sporita, cumulata cu lipsa altor venituri licite, este considerata ca fiind un probatoriu suficient pentru a permite instantei sa constate caracterul ilicit al veniturilor obtinute pe perioada derularii activitatilor cu caracter infractional, instituind astfel o noua viziune asupra sarcinii probei in materia dobandirii in mod licit a averii”, se mai arata in document.

Totodata, documentul subliniaza faptul ca introducerea confiscarii extinse nu este incompatibila cu prezumtia caracterului licit al averii, cuprinsa in Constitutia Romaniei. “Aceasta prezumtie este una relativa, asa incat ea va fi rasturnata, de la caz la caz, prin administrarea probelor care vor crea convingerea instantei ca bunurile detinute de persoana condamnata sunt obtinute din savarsirea de infractiuni”, se arata in expunerea de motive, potrivit careia “conditiile prevazute prin prezentul proiect, si care trebuie dovedite in prealabil, sunt suficiente pentru a rasturna prezumtia fara a se incalca totusi principiul constitutional amintit”.

In cazul in care proiectul de lege va fi adoptat, procurorul ar fi obligat sa probeze doar faptul ca o persoana anume, intr-un interval de timp, a fost implicata in savarsirea anumitor infractiuni, spre exemplu fapte de crima organizata, iar din acel moment, judecatorul poate prezuma ca bunurile dobandite sunt rezultatul unor activitati infractionale desfasurate de persoana condamnata in cursul unei perioade anterioare condamnarii care este considerata rezonabila de catre instanta. “In aceasta ipoteza ar reveni persoanei condamnate sarcina probei privind caracterul licit al averii dobandite. Daca judecatorul ajunge la concluzia ca valoarea bunurilor detinute este disproportionata in raport cu veniturile legale poate dispune confiscarea acestora de la persoana condamnata”, se subliniaza in documentul pus in dezbatere publica pe site-ul MJ.

(vezi: http://www.ziuaonline.ro/politica/prezumtia-de-avere-ilicita-varianta-ministerului-justitiei-via-basescu.html)

Este un pic diferit de ceea ce spune domnul Băsescu,"norme eficiente in materie de confiscare a produselor avand legatura cu infractiune". Păi aici avem norme, nu ducem lipsă... chiar aşa se spune în legea românească, produsele având legătură cu infracţiunea se confiscă.

Să luăm, de exemplu, Lege nr. 143/2000, privind combaterea traficului si consumului ilicit de droguri. Acolo stă scris, la art. 17:
Art. 17
(1) Drogurile si alte bunuri care au facut obiectul infractiunilor prevazute la art. 2-10 se confisca, iar daca acestea nu se gasesc, condamnatul este obligat la plata echivalentului lor in bani.
(2) Se confisca, de asemenea, banii, valorile sau orice alte bunuri dobandite prin valorificarea drogurilor si a altor bunuri prevazute la alin. (1).


Se observă deci că acest tip de confiscare există şi nu este împiedicat, în nici un fel, de Constituţie.

Mai mult, faptul că
el se poate aplica, constituţional, şi politicienilor, este dovedit de decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) în procesul privind averea dobândită de fostul ministru PSD Dan Ioan Popescu şi soţia sa de a confisca a peste 4 milioane de lei. Vom vedea dacă această confiscare va fi şi definitivă, cert este însă că prevederea Constituţiei nu a intervenit şi această decizie este posibilă.

Spuneam că lucrurile sunt destul de încurcate... Preşedintele a indus, prin discursul şi opinia domniei sale, o realitate neconformă cu realitatea obiectivă. Eu unul aş aştepta scuze din partea domniei sale pentru această dezinformare, altfel voi crede că această dezinformare este una voită... şi lucrurile sunt cu mult mai grave decât simpla necunoaştere a normelor juridice.

Am lăsat la final decizia-cadru invocată...
20050224

Decizia-cadru 2005/212/JAI a Consiliului

din 24 februarie 2005

privind confiscarea produselor, a instrumentelor și a bunurilor având legătură cu infracțiunea

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29, articolul 31 alineatul (1) litera (c) și articolul 34 alineatul (2) litera (b),

având în vedere inițiativa Regatului Danemarcei [1],

având în vedere avizul Parlamentului European,

întrucât:

(1) Criminalitatea organizată transfrontalieră urmărește, în principal, scopuri lucrative. Pentru a preveni și combate eficient acest gen de criminalitate, eforturile trebuie concentrate pe depistarea, înghețarea, sechestrarea și confiscarea produselor având legătură cu infracțiunea. Cu toate acestea, aceste operațiuni sunt dificil de realizat, printre altele, datorită diferențelor existente între legislațiile statelor membre în acest domeniu.

(2) În concluziile reuniunii sale de la Viena din decembrie 1998, Consiliul European a solicitat întărirea eforturilor UE de combatere a criminalității organizate internaționale în conformitate cu un plan de acțiune privind modalitățile optime de punere în aplicare a dispozițiilor Tratatului de la Amsterdam într-un spațiu de libertate, securitate și justiție [2].

(3) În conformitate cu alineatul (50) litera (b) din Planul de acțiune de la Viena, în termen de cinci ani de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Amsterdam, dispozițiile de drept intern care reglementează sechestrul și confiscarea produselor având legătură cu infracțiunea trebuie îmbunătățite și apropiate, luând în considerare drepturile terților de bună credință, în cazul în care este necesar.

(4) Alineatul (51) al concluziilor Consiliului European de la Tampere din 15- 16 octombrie 1999 subliniază faptul că în centrul criminalității organizate se află spălarea banilor, și aceasta trebuie eradicată oriunde se produce, iar Consiliul European este hotărât să asigure adoptarea de măsuri concrete pentru identificarea, înghețarea, sechestrarea și confiscarea produselor având legătură cu infracțiunea. Consiliul European solicită, de asemenea, la alineatul (55), apropierea dispozițiilor de drept material și procedural în materie penală referitoare la spălarea banilor (în special în ce privește identificarea, înghețarea și confiscarea fondurilor).

(5) În conformitate cu Recomandarea 19 din Planul de acțiune 2000 intitulat "Prevenirea și controlul criminalității organizate: o strategie a Uniunii Europene pentru începutul noului mileniu", care a fost adoptat de Consiliu la 27 martie 2000 [3], ar trebui să se analizeze eventuala necesitate de adoptare a unui instrument care, luând în considerare cele mai bune practici din statele membre și cu respectarea corespunzătoare a principiilor fundamentale de drept, să prevadă posibilitatea introducerii în dreptul penal, civil sau fiscal, după caz, a unei reduceri a sarcinii probei în ceea ce privește sursa bunurilor deținute de o persoană condamnată pentru o infracțiune ce are legătură cu criminalitatea organizată.

(6) În conformitate cu articolul 12 privind confiscarea și sechestrarea din Convenția ONU din 12 decembrie 2000 împotriva criminalității organizate transnaționale, statele părți pot analiza posibilitatea de a solicita autorului unei infracțiuni să demonstreze originea licită a unor produse presupuse având legătură cu infracțiunea sau a altor bunuri care ar putea face obiectul unei confiscări, în măsura în care această solicitate este conformă cu principiile dreptului lor intern și cu natura procedurii judiciare.

(7) Toate statele membre au ratificat Convenția din 8 noiembrie 1990 a Consiliului Europei privind spălarea, descoperirea, sechestrarea și confiscarea produselor având legătură cu infracțiunea. Unele state membre au prezentat declarații cu privire la articolul 2 al convenției privind confiscarea, astfel încât să nu fie obligate să confiște decât produsele având legătură cu un anumit număr de infracțiuni specificate.

(8) Decizia-cadru 2001/500/JAI a Consiliului [4] cuprinde dispoziții referitoare la spălarea banilor, identificarea, urmărirea, înghețarea, sechestrarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunii. În conformitate cu prezenta decizie-cadru, statele membre sunt, de asemenea, obligate să nu formuleze și nici să nu mențină rezerve în ce privește dispozițiile Convenției Consiliului Europei privind confiscarea, în cazul în care infracțiunea se pedepsește o pedeapsă privativă de libertate sau cu o măsură de siguranță cu o durată maximă mai mare un an.

(9) Instrumentele care există în acest domeniu nu au contribuit în mod suficient la asigurarea unei cooperări transfrontaliere eficace în materie de confiscare, întrucât un număr de state membre nu sunt încă în măsură să confiște produsele având legătură cu toate infracțiunile pedepsite cu pedepse privative de libertate cu o durată mai mare un an.

(10) Scopul prezentei decizii-cadru este acela de a garanta că toate statele membre dispun de norme eficiente în materie de confiscare a produselor având legătură cu infracțiunea, inter alia, în ceea ce privește sarcina probei privind sursa bunurilor deținute de o persoană condamnată pentru o infracțiune având legătură cu criminalitatea organizată. Prezenta decizie-cadru este asociată unei propuneri daneze de decizie-cadru privind recunoașterea reciprocă în cadrul Uniunii Europene a deciziilor referitoare la confiscarea produselor având legătură cu infracțiunea și la partajarea bunurilor, care este prezentată simultan.

(11) Prezenta decizie-cadru nu împiedică un stat membru să aplice propriile principii fundamentale referitoare la dreptul la un proces echitabil, în special prezumția de nevinovăție, drepturile de proprietate, libertatea de asociere, libertatea presei și libertatea de exprimare în alte mijloace de informare,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE-CADRU:

Articolul 1

Definiții

În sensul prezentei decizii-cadru:

- "produs" înseamnă orice avantaj economic obținut din infracțiune. Acest avantaj poate consta din bunuri de orice natură, astfel cum sunt definite la liniuța următoare;

- "bun" înseamnă un bun de orice natură, corporal sau incorporal, mobil sau imobil, precum și actele juridice sau documentele care atestă un titlu sau un drept asupra unui astfel de bun;

- "instrument" înseamnă orice obiect utilizat sau destinat a fi utilizat, în orice mod, în tot sau în parte, pentru săvârșirea uneia sau mai multor infracțiuni;

- "confiscare" înseamnă o pedeapsă sau o măsură dispusă de o instanță în urma unei proceduri în legătură cu o infracțiune sau infracțiuni, având ca rezultat deposedarea definitivă de bunul respectiv;

- "persoană juridică" înseamnă o entitate având acest statut în temeiul dreptului intern aplicabil, cu excepția statelor sau altor entități publice în exercițiul prerogativelor lor de putere publică și a organizațiilor internaționale publice.

Articolul 2

Confiscare

(1) Fiecare stat membru ia măsurile necesare pentru a-i permite acestuia să confiște, în totalitate sau în parte, instrumentele și produsele care sunt rezultatul unei infracțiuni, care se pedepsesc cu o pedeapsă privativă de libertate cu o durată mai mare de un an, sau bunurile de o valoare corespunzătoare acestor produse.

(2) În ceea ce privește încălcările de natură fiscală, statele membre pot recurge la alte proceduri decât cele penale pentru a-l deposeda pe autor de produsele având legătură cu infracțiunea.

Articolul 3

Atribuții de confiscare sporite

(1) Fiecare stat membru ia cel puțin măsurile necesare care să-i permită, în condițiile prevăzute la alineatul (2), să confiște în totalitate sau în parte bunurile deținute de o persoană condamnată pentru o infracțiune

(a) comisă în cadrul unei organizații criminale, astfel cum este definită în Planul de acțiune 98/733/JAI din 21 decembrie 1998 privind incriminarea participării la o organizație criminală din statele membre ale Uniunii Europene [5], în cazul în care infracțiunea este prevăzută de:

- Decizia-cadru 2000/383/JAI a Consiliului din 29 mai 2000 privind consolidarea, prin sancțiuni penale și de altă natură, a protecției împotriva falsificării, cu ocazia introducerii monedei euro [6],

- Decizia-cadru 2001/500/JAI a Consiliului din 26 iunie 2001 privind spălarea banilor, identificarea, urmărirea, înghețarea, sechestrarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunii [4],

- Decizia-cadru 2002/629/JAI a Consiliului din 19 iulie 2002 privind combaterea traficului de persoane [7];

- Decizia-cadru 2002/946/JAI a Consiliului din 28 noiembrie 2002 privind consolidarea cadrului penal pentru a preveni facilitarea intrării, tranzitului și șederii neautorizate [8];

- Decizia-cadru 2004/68/JAI a Consiliului din 22 decembrie 2003 privind combaterea exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei infantile [9];

- Decizia-cadru 2004/757/JAI a Consiliului din 25 octombrie 2004 de stabilire a dispozițiilor minime privind elementele constitutive ale infracțiunilor și sancțiunile aplicabile în domeniul traficului ilicit de droguri [10];

(b) care este prevăzută de Decizia-cadru 2002/475/JAI a Consiliului din 13 iunie 2002 privind combaterea terorismului [11],

cu condiția ca infracțiunea vizată de deciziile-cadru menționate anterior,

- în cazul în care nu privește spălarea de bani, să se pedepsească cu o pedeapsă privativă de libertate maximă cu o durată de cel puțin 5 până la 10 ani;

- în cazul în care privește spălarea de bani, să se pedepsească cu o pedeapsă privativă de libertate maximă cu o durată de cel puțin 4 ani;

și ca infracțiunea să fie de natură să genereze câștiguri financiare.

(2) Fiecare stat membru ia măsurile necesare pentru a-i permite acestuia ca, în temeiul prezentului articol, să confiște cel puțin:

(a) în cazul în care o instanță națională este convinsă pe deplin, pe baza unor fapte specifice, că bunurile respective sunt rezultatul unor activități infracționale desfășurate de persoana condamnată în cursul unei perioade anterioare condamnării pentru infracțiunea prevăzută la alineatul (1) care este considerată rezonabilă de către instanță, având în vedere împrejurările cauzei, sau, alternativ;

(b) în cazul în care o instanță națională este convinsă pe deplin, pe baza unor fapte specifice, că bunurile respective sunt rezultatul unor activități infracționale similare desfășurate de persoana condamnată în cursul unei perioade anterioare condamnării pentru infracțiunea prevăzută la alineatul (1) care este considerată rezonabilă de către instanță, având în vedere împrejurările cauzei, sau, alternativ;

(c) în cazul în care se stabilește că valoarea bunurilor este disproporționată în raport cu veniturile legale ale persoanei condamnate și o instanță națională este convinsă pe deplin, pe baza unor fapte specifice, că bunurile respective sunt rezultatul unor activități infracționale desfășurate de persoana condamnată.

(3) De asemenea, fiecare stat membru poate avea în vedere luarea măsurilor necesare pentru a-i permite acestuia să confiște, în tot sau în parte, în conformitate cu condițiile prevăzute la alineatele (1) și (2), bunurile obținute de asociații persoanei respective și a bunurilor transferate unei persoane juridice asupra căreia persoana respectivă exercită, fie acționând de una singură, fie în colaborare cu asociații săi, o influență determinantă. Aceste dispoziții sunt valabile și în cazul în care persoana respectivă primește o parte importantă din veniturile persoanei juridice.

(4) Statele membre pot recurge și la alte proceduri decât cele penale pentru a-l deposeda pe autor de respectivele bunuri.

Articolul 4

Căi de atac

Fiecare stat membru ia măsurile necesare pentru a asigura ca părțile afectate de măsurile prevăzute la articolele 2 și (3) au la dispoziție căi de atac efective pentru apărarea drepturilor lor.

Articolul 5

Garanții

Prezenta decizie-cadru nu are ca efect modificarea obligației de respectare a drepturilor fundamentale și a principiilor fundamentale, inclusiv în ce privește prezumția de nevinovăție, astfel cum sunt consacrate la articolul 6 din Tratatul privind Uniunea Europeană.

Articolul 6

Punere în aplicare

(1) Statele membre iau măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prezentei decizii-cadru până la 15 martie 2007.

(2) Statele membre transmit Secretariatului General al Consiliului și Comisiei, până la 15 martie 2007, textele dispozițiilor care transpun în dreptul intern obligațiile care decurg din prezenta decizie-cadru. În conformitate cu un raport întocmit pe baza acestor informații și a unui raport în scris din partea Comisiei, Consiliul verifică, până la 15 iunie 2007, în ce măsură statele membre au luat măsurile necesare pentru a se conforma prezentei decizii-cadru.

Articolul 7

Intrarea în vigoare

Prezenta decizie-cadru intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 24 februarie 2005.

Pentru Consiliu

Președintele

N. Schmit

[1] JO C 184, 2.8.2002, p. 3.

[2] JO C 19, 23.1.1999, p. 1.

[3] JO C 124, 3.5.2000, p. 1.

[4] JO L 182, 5.7.2001, p. 1.

[5] JO L 351, 29.12.1998, p. 1.

[6] JO L 140, 14.6.2000, p. 1.

[7] JO L 203, 1.8.2002, p. 1.

[8] JO L 328, 5.12.2002, p. 1.

[9] JO L 13, 20.1.2004, p. 44.

[10] JO L 335, 11.11.2004, p. 8.

[11] JO L 164, 22.6.2002, p. 3.
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32005F0212:RO:HTML)

5 comments:

Vasile, said...

Biblio,

Strict privind doar dezinformarea , pomelnicul cuprinzind scuzele poate naste controverse din cauza volumului!
In rest ce pot spune afirmatiile corecte , adevarate ar trebui sa merga numai insotite de logica din pacate logica la romani disimuleaza adevarul sau pur si simplu il neaga!

Bibliotecaru said...

Sunt frustrat pentru că atunci când am încercat să spun că prevederea constituţională nu stabileşte că averile nu se pot confisca, ci doar stabilesc că probaţiunea ilicitului trebuie făcută de procuror... toţi mi-au dat şuturi că nu înţeleg eu cum stă treaba cu legea şi domnul preşedinte este primul cercetător de drept al ţării.

Vasile, said...

Probabil suturile se datoreaza neintelegerii fenomenului juridic o racila veche a acestei natii privata si abuzata de militieni,politisti si procurori si chiar judecatori.
Ar fi trebuit sa adaugi ca in logica faptelul necesitatea probatiunii sau probatiunea in sine nu inseamna sa fapta dovedita ci o acuza,supusa judecatii instantei judecatoresti!

Bibliotecaru said...

Aşa este, numai că aici este ceva ciudat. Ei pun sechestru pe avere şi apoi te chinui prin instanţă să-şi iei proprietatea înapoi şi să dispui de ea cum crezi de cuviinţă. Iar dacă înainte de a ajunge într-o sală de judecată toată lumea te huiduie, după ce se ajunge la o sentinţă finală, eventuala exonerare de vinovăţie nici nu mai contează.

Vă mai amintiţi mesajul "Năstase 4 case" care a contribuit la nealegerea domnului Năstase? Ei bine, un ministru al guvernului Năstase este cercetat acum că a cumpărat atunci un bloc întreg, plus diferite terenuri şi alte case... Păi 4 case acum (despre care domnul Năstase spune că oricum nu au fost toate patru în acelaşi timp) par o glumă când te uiţi la averea politicienilor în funcţie. Totuşi, de Adrian Năstase s-a lipit eticheta de corupt, cei de acum sunt "afacerişti cinstiţi". Cel despre care se spunea că este cel mai bogat om din România este astăzi "prins" de DNA cu nişte termopane.

Vasile, said...

Biblio,

Eu nu as discuta despre politicianul corupt deoarece toti politicienii sunt corupti sau coruptibili.
Cu vreo sase ,sapte luni in urma am primit un telefon de un domn , o figura proieminenta ,care ma ruga o chestie pentru o fosta colega , cu alte cuvinte un trafic de influenta.Tipul respectiv este unul caruia ii acordam "circumstante atenuante" ..
Credeti ca mi-ar fi refuzat un contraserviciu?
Proiectia pe care o face sau si-o face politicianul in societate este legata de puterea publicului de a intelege fenomene,de a filtra stiri , tine de ce sa nu fiu sincer de o inteligenta alta decit aceea pe care unii o trambiteaza ca un apanaj al intelectualitatii a "alesilor".. Ion Roata ar fi un exemplu al acestei inteligente.
Mesajul "Nastase patru case " a mers , cel asemanator si de ce nu real despre Traian nu!
Termopanele lui Nastase sunt caltabosii lui Remes sau renovarea unui apartament de doua camere ale
ale ungurului Bob,razbunari ,facaturi politice
josnice..eu nu uit cit si a patimit Ciuvica cu armaghedonul..lui Nastase...asa ca nu uit nici de pusculitele , Bitner,Neculae, Petrache....!

© Gheorghe Florescu, 2008 Acest site este un pamflet politic şi, uneori, cultural, trebuie deci tratat ca atare.