05 September 2011

Profitând de bălmăjeala politică, BNR pregăteşte o schimbare din temelii


Să nu spuneţi că nu v-am spus:

Proiectele de reglementări ce urmează a fi adoptate de Banca Naţională a României sunt publicate pe website-ul BNR, înaintea parcurgerii procedurii de aprobare a acestora în cadrul instituţiei, astfel încât persoanele interesate să poată lua cunoştinţă de conţinutul acestora şi să formuleze eventuale propuneri şi observaţii.

Termen limită pentru transmiterea comentariilor Reglementare supusă dezbaterii publice Persoane de contact
7 septembrie 2011

Proiect de Ordin pentru aprobarea Regulamentului BNR şi al CNVM privind modificarea şi completarea Reg. BNR/CNVM nr. 13/18/2006 privind determinarea cerinţelor minime de capital pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii

Scurtă prezentare

Cristina Morar Triandafil

5 septembrie 2011

Proiect de Ordin pentru aprobarea Regulamentului BNR/CNVM/2011 privind modificarea şi completarea Reg. BNR/CNVM nr.25/30/2006 privind cerinţele de publicare pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii

Scurtă prezentare

Cristina Morar Triandafil

31 august 2011

Proiect de Regulament privind clasificarea creditelor şi constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit aplicabil entităţilor supravegheate de BNR, altele decât instituţiile de credit

Scurtă prezentare

Paula Moranciu

Gabriel Valvoi

*

Proiect de Ordin privind raportarea situaţiilor aferente aplicării Regulamentului BNR/2011 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi determinarea şi utilizarea ajustărilor prudenţiale de valoare

Scurtă prezentare

*

Proiect de Regulament privind lichiditatea instituţiilor de credit

Scurtă prezentare

*

Proiect de Ordin privind raportarea situaţiilor referitoare la indicatorul de lichiditate şi riscul mare de lichiditate

Scurtă prezentare

*

Proiect Ordin pentru aprobarea Reg. BNR şi al CNVM nr. / /2011 pentru modificarea şi completarea Reg. BNR şi al CNVM nr.18/16/2010 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi poziţiilor din securitizare

Scurtă prezentare

*

Proiect Ordin pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene

Scurtă prezentare

*

Set de proiecte de acte normative privind unele măsuri ce se impun a fi luate, din perspectivă prudenţială, în contextul trecerii la IFRS

Scurtă prezentare


* Proiectul Regulamentului privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi determinarea şi utilizarea ajustărilor prudenţiale de valoare
* Proiectul Regulamentului pentru modificarea şi completarea Reg. BNR şi al CNVM nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordării standard
* Proiectul Regulamentului pentru modificarea şi completarea Reg. BNR şi al CNVM nr.18/23/2006 privind fondurile proprii ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investiţii, cu modificările şi completările ulterioare
* Proiectul Regulamentului pentru completarea Reg. BNR şi al CNVM nr. 22/ 27/ 2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investiţii
* Proiectul Normei pentru abrogarea Normei nr. 4/2001 privind supravegherea poziţiilor valutare ale băncilor
* Proiectul Ordinului privind unele dispoziţii tranzitorii de aplicare a cerinţelor de prudenţă bancară în contextul implementării IFRS la nivel individual începând cu 1 ianuarie 2012
*

Proiect Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului BNR nr. 8/2008 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială a instituţiilor de credit, instituţiilor financiare nebancare şi a Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar

Scurtă prezentare


*

Proiectul Regulamentului privind deţinerile temporare de acţiuni/părţi sociale în cursul unei operaţiuni de asistenţă sau restructurare financiară a unei entităţi din afara sectorului financiar

Scurtă prezentare


*

Proiectul Regulamentului BNR pentru modificarea şi completarea Reg. BNR nr. 3/2009 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit

Scurtă prezentare


*

Proiectul Regulamentului pentru modificarea Regulamentului BNR nr.18/2009 privind cadrul de administrare a activităţii instituţiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri şi condiţiile de externalizare a activităţilor acestora şi a Ordinului BNR nr.7/2010 privind raportarea expunerilor faţă de persoanele aflate în relaţii speciale cu instituţia de credit

Scurtă prezentare


*

Proiectul Regulamentului pentru modificarea şi completarea Regulamentului BNR nr. 25/2009 privind utilizarea abordării avansate de evaluare şi aprobarea utilizării acestei abordări de către instituţiile de credit, pentru riscul operaţional

Scurtă prezentare


*

Regulamentul privind raportarea de date şi informaţii statistice la BNR şi anexe:

Scurtă prezentare


*

Regulamentul BNR privind plăţile (pdf-4Mb)

Scurtă prezentare


(http://www.bnro.ro/Proiecte-legislative-2204.aspx#peloc)

Nu mi-ar fi atras atenţia acest "amănunt" dacă BNR nu ar fi avut... şcoală de vară. Cum domnule şcoală de vară? Nu m-aş mira ca BNR să fie, până la urmă, Partidul Albă ca DST-ul.

Vă amintiţi că am mai scris despre un "conflict" între domnii Băsescu şi Isărescu?

http://bibliotecarul.blogspot.com/2011/08/presedintele-traian-basescu-faulteaza.html

Ei bine, domniile lor şi-au renegociat poziţiile. Iată dovada.

Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a declarat luni, la Constanţa, că a decis instituirea unui comitet de lucru care să analizeze structura viitoarei rezerve a României, susţinând că în prezent rezerva de aur a băncii centrale este adecvată, dar nu se ştie ce se poate întâmpla în următorii ani.
"Am văzut că s-a speculat pe acest lucru. Când am spus că rezerva de aur a Băncii Naţionale este adecvată, m-am referit la un moment dat, la momentul actual, peste 3-5-10 ani vom face alte judecăţi. (...) am hotărât instituirea unui comitet de lucru care să discute despre structura viitoare a rezervei naţionale a României, despre mărirea ei, sunt lucruri pe care le vom face publice la momentul respectiv", a adăugat Isărescu.
Întrebat ce-ar însemna pentru BNR reactivarea minelor de aur de la Roşia Montana, guvernatorul a afirmat că subiectul va fi analizat în cadrul Consiliului de Administraţie al băncii centrale.
"Preşedintele a făcut o opţiune strategică, ea nu se întâmplă peste noapte, exploatarea zăcămintelor de aur ale României se va face în timp. Eu cred că nimeni nu a înţeles că mâine se vor dubla rezervele de aur. Rezerva internaţională a Băncii Naţionale este, de fapt, rezerva statului român, administrată de către Banca Naţională. Noi o administrăm, dar legat de structura ei, de mărimea ei, aceasta este o decizie strategică, are o importantă componentă politică. Noi am luat notă de opţiunea pe care a luat-o preşedintele şi o vom analiza în cadrul Consiliului de Administraţie al BNR", a arătat Isărescu.
În luna iulie a acestui an, rezerva de aur a BNR era de 103,7 tone, în valoare de 3,767 miliarde euro, reprezentând circa 10% din rezervele internaţionale totale. România se plasează pe poziţia a 33-a în lume după cantitatea de aur din rezervă.
Isărescu a participat, luni, la deschiderea oficială a Forumului-dezbatere "Şcoala de vară BNR", care a avut loc la sediul Universităţii Ovidius din Constanţa.
(http://www.mediafax.ro/economic/isarescu-bnr-a-instituit-un-comitet-de-lucru-care-sa-discute-structura-viitoare-a-rezervei-nationale-8699843)
http://www.adevarul.ro/bbtcontent/clipping/ADVIMA20110824_0602/1.jpg
(http://www.adevarul.ro/actualitate/eveniment/Romania-rezerva-aur-lume_0_541746363.html)

"La ochi" observ şi eu că pe timp de criză e bine să ai aur.

No comments:

© Gheorghe Florescu, 2008 Acest site este un pamflet politic şi, uneori, cultural, trebuie deci tratat ca atare.