18 August 2009

Tridentul educaţiei Miclea-Andronescu-Adomniţei


Varianta Cristian Adomniţei:

LEGEA ÎNVATAMÂNTULUI PREUNIVERSITAR


Varianta Miclea, Comisia Prezidenţială pentru Analiza şi Elaborarea Politicilor din Domeniile Educaţiei şi Cercetării din România:
Varianta Andronescu:
Codul Educaţiei complet

Comparatie intre Codul Miclea si Codul Andronescu, part. I

Comparatie intre Codul Miclea si Codul Andronescu, part. II

O încheiere apoteotică, deşi despre un eveniment deja trecut de mult, este mesajul doamnei Andronescu relativ la situaţia de la Universitatea Spiru Haret.

Ecaterina Andronescu: Concluziile Raportului realizat de Ministerul Educaţiei în legătură cu situaţia Universităţii Spiru Haret
În urma finalizării Raportului pe care o comisie ministerială l-a elaborat după controlul efectuat la Universitatea Spiru Haret (USH), suntem în măsură să facem următoarele propuneri pentru intrarea în deplină legalitate a acestei instituţii:

1. Intrarea în lichidare a programelor de studii la forma de învăţământ la distanţă. Studenţii înmatriculaţi la această formă de învăţământ urmează să finalizeze studiile la alte programe de studii acreditate.
2. Desfiinţarea centrelor teritoriale din ţară în care se desfăşoară activităţi de învăţământ la distanţă.
3. Interzicerea desfăşurării de activităţi de învăţământ la centrele din străinătate.
4. Invalidarea Cartei universitare existente şi elaborarea unei noi Carte, conform legislaţiei în vigoare.
5. Elaborarea şi adoptarea în Senatul universitar a unui nou Regulament privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor conducerii academice a USH, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.

6. Organizarea alegerilor structurilor de conducere a USH de la toate nivelurile, în conformitate cu noua Cartă şi noul Regulament.
7. Actualizarea tuturor regulamentelor USH în conformitate cu Carta USH şi prevederile legale în vigoare.
8. Invalidarea tuturor titlurilor ştiinţifice de conferenţiar universitar şi profesor universitar conferite de către USH fără respectarea procedurilor legale.
9. Organizarea procesului de învăţământ şi completarea documentelor de studii, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
10. Referitor la absolvenţii care au finalizat studiile la specializarea Drept cu o durată de studii de 3 ani (180 de puncte credit), se impune, conform legii, completarea la 240 credite de studii transferabile, cu îndeplinirea tuturor obligaţiilor profesionale din planul de învăţământ şi susţinerea examenului de licenţă.
11. Corelarea cifrelor de şcolarizare cu elemente legate de capacitatea instituţională şi reducerea lor astfel încât să fie asigurat raportul studenţi/cadre didactice la nivelul standardelor (de la un raport studenţi/cadre de 438, cât este în prezent, la maximum 30).
12. Retragerea dreptului de a organiza examen de licenţă pentru USH până la finalizarea evaluării instituţionale externe de către ARACIS.
13. Monitorizarea USH pe o perioadă de trei ani, în baza Metodologiei elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării (MECI), conform legii.
14. Intrarea imediată în proces de evaluare instituţională, de evaluare a programelor de studii autorizate în vederea acreditării şi de evaluare periodică de către ARACIS.
15. În cazul în care Universitatea Spiru Haret nu aplică măsurile prezentate mai sus în vederea intrării în legalitate, MECI va declanşa procedurile de lichidare a universităţii.


Măsurile pe care le-am propus vor deveni efective printr-un document normativ care va fi promovat în şedinţa de Guvern de miercuri, 12 august.

(Bucureşti, 8 august 2009)

Ecaterina ANDRONESCU,
Ministrul Educaţiei, Cercetării
şi Inovării


MECI va continua demersurile privind intrarea în legalitate a Universităţii Spiru Haret
14.08.2009

Curtea de Apel Bucureşti a pronunţat astăzi, 14. august, o hotărâre în procesul intentat Guvernului României de către Universitatea Spiru Haret.
În acest proces, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării a avut calitatea de intervenient în interesul Guvernului României.
Referitor la decizia pronunţată de completul de judecată facem următoarele precizări:
1. Instanţa a suspendat doar aplicarea prevederilor art. 6 alin (2) şi 7(1) din Hotărârea Guvernului nr. 749/2009, raportate la nota nr. 1 din subsolul anexei nr. 3 din hotărârea menţionată. Prin urmare, Universitatea Spiru Haret din Bucureşti va putea organiza examen de admitere la specializările, programele de studiu la formele autorizate sau acreditate.
2. Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării aşteaptă comunicarea sentinţei şi motivele avute în vedere de aceasta pentru a decide în legătură cu introducerea unui recurs la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Recursul va fi introdus întrucât excepţiile invocate de Guvern şi Minister nu au fost reţinute de instanţă.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării va rămâne consecvent ideii de respectare a legislaţiei şi va întreprinde toate măsurile necesare pentru reinstaurarea legalităţii în activitatea de învăţământ desfăşurată de Universitatea Spiru Haret.

BIROUL DE PRESĂ
(sursa: http://www.edu.ro)

No comments:

© Gheorghe Florescu, 2008 Acest site este un pamflet politic şi, uneori, cultural, trebuie deci tratat ca atare.