10 November 2010

O reexaminare care nu a făcut vâlvă


COMUNICAT DE PRESĂ
(10 noiembrie 2010)

Cererea de reexaminare a Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar

Preşedintele României, Traian Băsescu, a trimis miercuri, 10 noiembrie a.c., Parlamentului României, în temeiul articolului 77 alineatul (2) din Constituţia României, cererea de reexaminare a Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar.

Vă transmitem textul integral al cererii:

Bucureşti, 10 noiembrie 2010

Domnului Mircea-Dan Geoană
PREŞEDINTELE SENATULUI

În temeiul articolului 77 alineatul (2) din Constituţia României, formulez următoarea

CERERE DE REEXAMINARE
a
LEGII pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar

Motivele cererii sunt următoarele:

1. Legea transmisă spre promulgare prevede, la Articolul I, pct. 2, completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2010 după cum urmează: „Pentru personalul din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice finanţate integral de le bugetul de stat sau din bugetele de asigurări sociale, care beneficiază lunar de drepturi băneşti acordate din fondurile constituite în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, salariile de bază se calculează prin includerea în acestea a valorii medii a acestor drepturi băneşti acordate în cursul anului 2009 pentru fiecare funcţie publică pe categorii, clase şi grade profesionale, respectiv pentru fiecare funcţie contractuală, în funcţie de nivelul studiilor, pe grade sau trepte profesionale.”

2. Considerăm că existenţa unor fonduri precum cele la care face referire această dispoziţie, reglementate de art. 227 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură Fiscală, alimentate prin reţinerea unor cote din sume destinate a se face venit la bugetul de stat, este de natură a produce dezechilibre şi inechităţi în colectarea şi distribuirea fondurilor bugetare. În acest sens, considerăm că se impune abrogarea dispoziţiilor legale care reglementează instituirea unor astfel fonduri care privează bugetul de stat de încasări în scopul stimulării personalului pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu.

3. Legea nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice impune ca începând cu anul 2010, toţi salariaţii din administraţia publică centrală să fie reîncadraţi pe aceeaşi grilă. Având în vedere acest aspect, considerăm că şi personalul vizat de prevederile Legii transmise spre promulgare trebuie să beneficieze de aceste prevederi şi, implicit, de aceleaşi drepturi de salarizare cu personalul din celelalte instituţii şi autorităţi din administraţia publică centrală.

4. Ţinând cont de aspectele menţionate mai sus, considerăm că prevederi de natura celor cuprinse în Art. I pct. 2 din Legea transmisă spre promulgare creează discriminări în rândul salariaţilor din administraţia publică, încălcând în mod vădit principiile salarizării unitare în sistemul bugetar.

5. Având în vedere competenţa legislativă exclusivă a Parlamentului, vă solicit reexaminarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar.

TRAIAN BĂSESCU
PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

Departamentul de Comunicare Publică
10 Noiembrie 2010
(sursa: http://www.presidency.ro/?_RID=det&tb=date&id=12523&_PRID=lazi)
http://lideruldeopinie.ro/images/2009/iunie/salarii.jpg
(sursa: http://lideruldeopinie.ro/13304/bugetarii-se-aleg-de-la-boc-cu-o-grila-salarii-ioc)

No comments:

© Gheorghe Florescu, 2008 Acest site este un pamflet politic şi, uneori, cultural, trebuie deci tratat ca atare.