18 February 2011

Ţeapa creşterii cu 0,1%


INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA - 151 de ani de traditie
Produsul intern brut - date estimative
5.02.2011 Produsul intern brut - date estimative

Conform primelor estimări, Produsul intern brut în trimestrul IV 2010 a fost, în termeni reali, mai mare cu 0,1% comparativ cu trimestrul III 2010 (date ajustate sezonier).
Vizualizare in format PDF


Nr. 36 din 15 februarie 2011
Produsul intern brut în trimestrul IV 2010
– estimări “semnal” –
Conform primelor estimări, Produsul intern brut în trimestrul IV 2010 a fost, în termeni
reali, mai mare cu 0,1% comparativ cu trimestrul III 2010 (date ajustate sezonier). Faţă de
trimestrul corespunzător din anul 2009, Produsul intern brut a înregistrat o scădere cu 0,6% pe
seria brută şi cu 0,5% pe seria ajustată sezonier.
In anul 2010, comparativ cu anul 2009, Produsul intern brut (serie brută) s-a redus cu 1,2%.
Precizări metodologice
În ultimii ani, necesitatea elaborării unor conturi naţionale credibile şi operative a devenit din ce în
ce mai importantă. Cerinţele utilizatorilor nu mai pot fi satisfăcute de indicatorii pe termen scurt
disponibili deoarece aceştia nu au omogenitatea şi consistenţa unui sistem de conturi naţionale
trimestriale. Aceasta a condus la necesitatea de a dispune de un sistem rapid de estimări “semnal”
preliminare privind Produsul intern brut trimestrial pentru a avea o imagine operativă şi consistentă a
evoluţiei economiei.
Estimările “semnal” ale Produsului intern brut trimestrial prezintă următoarele caracteristici:
• oferă o imagine operativă a evoluţiei economiei;
• sunt în concordanţa cu conceptele contabilităţii naţionale;
• sunt produse şi publicate cât mai rapid posibil după încheierea trimestrului de referinţă;
• au la bază un set incomplet de informaţii comparativ cu conturile naţionale trimestriale
provizorii.
Pentru interpretarea rezultatelor vă rugăm sa consultaţi precizările metodologice
Diferenţele dintre estimările “semnal” şi estimările provizorii ale Produsului intern brut se pot
defini în fucţie de următoarele aspecte:
• Operativitate: estimările “semnal” sunt disponibile mai devreme decât cele provizorii (40-45
zile).
• Acurateţe: se face un compromis între operativitate şi acurateţe. Estimările “semnal” sunt, în
general, mai puţin precise decât cele provizorii dar se urmăreşte ca pierderea în precizie să fie
redusă la un nivel cât mai scăzut.
• Sferă de cuprindere: numărul variabilelor acoperite de estimările “semnal” este limitat.
• Informaţii disponibile: estimările “semnal” au la bază un set limitat de date. Adesea, unele
informaţii furnizate de anchete statistice sau surse administrative nu sunt disponibile.
• Metodă de estimare: în funcţie de sursele de date disponibile se poate utiliza metoda directă
(prin utilizarea datelor existente şi a estimărilor pentru cele nedisponibile) sau metoda
indirectă (prin utilizarea tehnicilor de regresie).
Estimările “semnal” ale Produsului intern brut trimestrial în conturile naţionale româneşti se
realizează prin aplicarea metodei directe având în vedere existenţa surselor de date infra-anuale, în special
a anchetelor statistice ce oferă informaţii care permit estimarea Produsului intern brut trimestrial (PIBT)
la preţul pieţei prin metoda de producţie, conform relaţiei:
PIBT = VAB + IP – SP
unde:
VAB = valoarea adăugată brută la preţ de bază;
IP = impozitele pe produs;
SP = subvenţiile pe produs.
Pe lângă estimările brute ale Produsului intern brut trimestrial se calculează şi estimări ajustate
sezonier, utilizând metoda regresivă, metodă recomandată de regulamentele europene.
Ajustarea sezonieră are drept scop eliminarea efectelor sezoniere din cadrul seriei de date pentru a
se evidenţia evoluţia economică reală din perioade consecutive.


Sigur, lumea va spune... ce dacă acestea sunt date estimative şi nu efective, ce dacă eroarea estimării este mult sub acest 0,1%...

Avem creştere!


Poate că şi cursul ascendent al euro pe perioada anului 2010 are legătură cu această creştere de 0,1%... Zic şi eu.

No comments:

© Gheorghe Florescu, 2008 Acest site este un pamflet politic şi, uneori, cultural, trebuie deci tratat ca atare.