05 March 2011

Câteva cuvinte pe marginea unei conferinţe


Doamna Ana Birchall mi-a atras atenţia asupra unei conferinţe. Am urmărit deci o conferinţă interesantă, fără însă a-mi aduce însă foarte multe informaţii noi.

Dan Tapscott, MacroWikinomics
http://www.macrowikinomics.com/wp-content/uploads/2010/09/MacroWikinomics.jpg


Ce anume nu spune domnul Don Tapscott? Nu spune că în toate reacţiile de previziune ale diferiţilor vizionari... aceştia nu iau în calcul stabilitatea naturii umane. Toţi cei care construiesc o societate a viitorului, pleacă de la principiul că relaţiile umane, şi însuşi omul, sunt entităţi evolutive. În realitate natura umană este foarte puţin schimbată în ultimele milenii. Oamenii nu pot fi acele păsări care zboară în stol pentru că, natural, cineva se va zbate pentru a fi lider şi va impune o anumită ordine.

Legea socială iniţială, prima formă scrisă care a depăşit stadiul de cutumă, este legea religioasă. TOATE LEGILE RELIGIOASE se exprimă în sensul de a modera natura umană. Se pleacă deci de la faptul că omul are o natură imperfectă şi se cere omului să se silească la a-şi depăşi imperfecţiunile. Legile sociale constituite, într-un fel sau altul, politic... pleacă de la premisa că omul este imperfect, dar în viitor va ajunge un alt nivel, superior. Continuă să fie în funcţie Codul Civil şi Codul Penal plus multe alte reguli care încearcă să ofere pedepse atunci când regula socială este încălcată, dar nu mai există legile care se adresează moderării naturii umane ci doar faptei umane. Ceea ce lipseşte legii actuale este tocmai imperativul relaţiei cu divinitatea, cea care care constituie pedeapsa sigură. Iată de ce nu mă miră că în ţările arabe se doreşte tocmai acest lucru, restabilirea relaţiei cu o instanţă de judecată superioară ce nu poate fi păcălită.

Concluzia mea? Ceea ce lipseşte societăţii umane în mileniul al treilea este tocmai credinţa în ceva irefutabil. De aceea, dacă acest mileniu nu va fi despre credinţă, probabil că societatea umană se va dizolva până la atomizare şi extincţie spiritului uman.

No comments:

© Gheorghe Florescu, 2008 Acest site este un pamflet politic şi, uneori, cultural, trebuie deci tratat ca atare.