10 July 2011

Legea egală pentru toţi fraierii. "Cine trebuie" însă...


Vă amintiţi de un mare actor izbucnit în lacrimi, la o emisiune de ştiri, pentru că domnul Boc îl sileşte să renunţe la pensie pentru a putea conduce un teatru?

Vă amintiţi că doamna Rodica Culcer este considerată spiritul PDL în Televiziunea Română?

Ei bine, pentru un actor, fie el şi mare, legea stabilită de PDL nu are aceiaşi valoare ca pentru o doamnă devenită o falangă politică într-o instituţiei bugetară "de la stat" (şi când spun "falangă" mă refer la unitatea de luptă şi nu la unitatea socială Fourier). Când am întrebat diferiţi membrii marcanţi ai PDL cum se poate de-au ajuns să fie candidaţi ai partidului fără a fi membrii de partid decât cu 5 secunde înaintea declanşării companiei electorale... mi-au răspuns că este posibil să se încalce statutul cu derogare. Cu alte cuvinte, ceea ce hotărăşte partidul la cel mai înalt forum poate fi derogat de un şef sau un grup de şefi ai partidului. Cu aceiaşi derogare, s-a ajuns ca ceea ce a hotărât Parlamentul ca lege să fie supus derogării de... chiar aşa, cine îi permite doamnei Culcer să încalce legea. Să o luăm de la început.

Aş vrea să încep prin a spune că aici nu este vorba despre doamna Culcer, în particular, ci despre un mod de exprimare dictatorial. Nu am nimic împotrivă ca doamna Culcer să fie şi pensionar şi salariat la stat, am ceva împotriva demagogiei şi statutului cu apucături dictatoriale aflat sub tutela Băsescu/Boc/PDL. După părerea mea, domniile lor ar trebui să renunţe fie la posturile lor, fie la a mai induce anormalitatea în sistem. Nu se poate să faci astfel de lucruri ca şi când ar fi "moşia proprie". S-au dus momentele feudale unde seniorul avea drept de viaţă şi de moarte al celor de pe moşie.

Să recapitulăm.

8 Ianuarie 2009 -> OUG nr. 230/2008 pentru modificarea unor acte normative in domeniul pensiilor din sistemul public, pensiilor de stat si al celor de serviciu
Art. I. — Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 92 alineatul (1), dupa litera f) se introduce o noua litera, litera g), cu urmatorul cuprins:
„g) beneficiarul unei pensii pentru limita de varsta realizeaza venituri din exercitarea unei functii remunerate in cadrul autoritatilor si institutiilor publice centrale si locale, indiferent de modul de finantare si subordonare, precum si in cadrul regiilor autonome, societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor la care capitalul social este detinut integral sau majoritar de stat sau de o unitate administrativ-teritoriala.”
2. Articolul 94 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 94. — (1) Pot cumula pensia cu veniturile realizate dintr-o activitate profesionala, indiferent de nivelul veniturilor respective:
a) copiii urmasi, orfani de ambii parinti, pe perioada scolarizarii, pana la varstele prevazute la art. 66 lit. a) si b);
b) nevazatorii;
c) pensionarii de invaliditate de gradul III.
(2) Beneficiarii pensiei de urmas pot cumula pensia cu veniturile realizate dintr-o activitate profesionala, daca veniturile brute lunare realizate nu depasesc o patrime din salariul mediu brut lunar pe economie, stabilit conform art. 5 alin. (3).
(3) Pensionarii pentru limita de varsta pot cumula pensia cu veniturile realizate dintr-o activitate profesionala, indiferent de nivelul veniturilor respective, cu exceptia celor obtinute din
exercitarea unor functii remunerate in cadrul autoritatilor si institutiilor publice centrale si locale, indiferent de modul de finantare si subordonare, precum si in cadrul regiilor autonome, societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor la care capitalul social este detinut integral sau majoritar de stat sau de o unitate administrativ-teritoriala. In perioada incadrarii pe functii remunerate in cadrul autoritatilor si institutiilor publice centrale
si locale, indiferent de modul de finantare si subordonare, precum si in cadrul regiilor autonome, societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor la care capitalul social este detinut integral sau majoritar de stat sau de o unitate administrativ-teritoriala, plata pensiei pentru limita de varsta se
suspenda.”
Art. II. — Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 748 din 14 octombrie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 26, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(2) Persoanele prevazute la alin. (1), cu exceptia celor aflate in situatiile prevazute la art. 59 alin. (1) lit. g), pot cumula pensia cu veniturile realizate dintr-o activitate profesionala, indiferent de nivelul veniturilor respective.”
2. La articolul 59 alineatul (1), dupa litera f) se introduce o noua litera, litera g), cu urmatorul cuprins:
„g) pensionarul realizeaza venituri din exercitarea unei functii remunerate in cadrul autoritatilor si institutiilor publice centrale si locale, indiferent de modul de finantare si subordonare, precum si in cadrul regiilor autonome, societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor la care capitalul social este detinut integral sau majoritar de stat sau de o unitate administrativ-teritoriala.”
3. La articolul 59, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
„(3) Persoana care beneficiaza de pensie de serviciu si opteaza pentru exercitarea unei functii remunerate in cadrul autoritatilor si institutiilor publice centrale si locale, indiferent de modul de finantare si subordonare, precum si in cadrul regiilor autonome, societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor la care capitalul social este detinut integral sau majoritar de stat sau de o unitate administrativ-teritoriala, restituie institutiei publice din cadrul careia s-a pensionat, in termen de pana la 30 de zile de la data incadrarii, ajutorul primit conform art. 31 alin. (1), (2) si (21) din Legea nr. 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, precum si acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii, cu modificarile si completarile ulterioare, sau plata compensatorie prevazuta la art. 7 teza a 2-a din Ordonanta Guvernului nr. 7/1998 privind unele masuri de protectie sociala a personalului militar si civil care se vor aplica in perioada restructurarii marilor unitati, unitatilor si formatiunilor din compunerea Ministerului Apararii Nationale, aprobata cu modificari prin Legea nr. 37/2001, cu modificarile ulterioare, precum si cele prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 100/1999 privind unele masuri de protectie sociala a cadrelor militare si a salariatilor civili, care sevor aplica in perioada restructurarii aparatului central, comandamentelor de arma, inspectoratelor generale, marilor unitati, unitatilor si a formatiunilor din compunerea Ministerului de Interne, aprobata prin Legea nr. 267/2001, dupa caz.”
Art. III. — Legea nr. 179/2004 privind pensiile de stat si alte drepturi de asigurari sociale ale politistilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 485 din 31 mai 2004, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 26, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(2) Persoanele prevazute la alin. (1) pot cumula pensia cu veniturile realizate dintr-o activitate profesionala, indiferent de nivelul veniturilor respective, cu exceptia celor obtinute din exercitarea unor functii remunerate in cadrul autoritatilor si institutiilor publice centrale si locale, indiferent de modul de finantare si subordonare, precum si in cadrul regiilor autonome, societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor la care capitalul social este detinut integral sau majoritar de stat sau de o unitate administrativ-teritoriala.”
2. La articolul 26, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (3) si (4), cu urmatorul cuprins:
„(3) Pentru persoanele prevazute la alin. (1), in perioada incadrarii pe functii remunerate in cadrul autoritatilor si institutiilor publice centrale si locale, indiferent de modul de finantare si subordonare, precum si in cadrul regiilor autonome, societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor la care capitalul social este detinut integral sau majoritar de stat sau de o unitate administrativ-teritoriala, plata pensiei de serviciu se suspenda.
(4) Persoana care beneficiaza de pensie de serviciu si opteaza pentru exercitarea unei functii remunerate in cadrul autoritatilor si institutiilor publice centrale si locale, indiferent de modul de finantare si subordonare, precum si in cadrul regiilor autonome, societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor la care capitalul social este detinut integral sau majoritar de stat sau de o unitate administrativ-teritoriala, restituie institutiei publice din cadrul careia s-a pensionat, in termen de pana la 30 de zile de la data suspendarii platii pensiei, ajutorul primit conform art. 27 din Ordonanta Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea si alte drepturi ale politistilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 353/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.”
Art. IV. — Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 826 din 13 septembrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 83, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(2) Judecatorii si procurorii care au fost eliberati din functie prin pensionare pot cumula pensia de serviciu cu veniturile realizate dintr-o activitate profesionala, indiferent de nivelul veniturilor respective, cu exceptia celor obtinute din exercitarea unor functii remunerate in cadrul autoritatilor si institutiilor publice centrale si locale, indiferent de modul de finantare si subordonare, precum si in cadrul regiilor autonome, societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor la care capitalul
social este detinut integral sau majoritar de stat sau de o unitate administrativ-teritoriala.”
2. La articolul 83, dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alineatele (4) si (5), cu urmatorul cuprins:
„(4) In situatia prevazuta la alin. (3), plata pensiei de serviciu se suspenda pana la incetarea reincadrarii.
(5) In termen de 30 de zile de la data suspendarii platii pensiei de serviciu in conditiile alin. (4), judecatorii si procurorii pensionari sunt obligati sa restituie institutiei din cadrul careia s-au pensionat indemnizatia prevazuta la art. 81.”
3. La articolul 831, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(3) Beneficiarii pensiei de serviciu prevazute la alin. (1) nu pot cumula pensia de serviciu cu veniturile realizate dintr-o activitate profesionala, indiferent de nivelul veniturilor respective, pana la varsta de 60 de ani. Dupa aceasta varsta devin aplicabile prevederile art. 83 alin. (2).”
Art. V. — Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.197 din 14 decembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 683, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(2) Personalul auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea care beneficiaza de pensie de serviciu poate cumula pensia de serviciu cu veniturile realizate dintr-o activitate profesionala, indiferent de nivelul veniturilor respective, cu exceptia celor obtinute din exercitarea unor functii remunerate in cadrul autoritatilor si institutiilor publice centrale si locale, indiferent de modul de finantare si subordonare, precum si in cadrul regiilor autonome, societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor la care capitalul social este detinut integral sau
majoritar de stat sau de o unitate administrativ-teritoriala,
Reincadrarea in functia de personal auxiliar de specialitate se face in conditiile alin. (3), pana la implinirea varstei de 65 de ani.”
2. La articolul 683, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (21) si (22), cu urmatorul cuprins:
„(21) In situatia prevazuta la alin. (2), plata pensiei de serviciu se suspenda pana la incetarea reincadrarii.
(22) In termen de 30 de zile de la data suspendarii platii pensiei de serviciu in conditiile alin. (21), pensionarii sunt obligati sa restituie institutiei din cadrul careia s-au pensionat indemnizatia prevazuta la art. 69 alin. (1).”
3. La articolul 684, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(3) Beneficiarii pensiei de serviciu prevazute la alin. (1) nu pot cumula pensia de serviciu cu veniturile realizate dintr-o activitate profesionala, indiferent de nivelul veniturilor respective, pana la varsta de 60 de ani. Dupa aceasta varsta devin aplicabile prevederile art. 683 alin. (2).”
Art. VI. — (1) Pe perioada incadrarii pe functii remunerate in cadrul autoritatilor si institutiilor publice centrale si locale, indiferent de modul de finantare si subordonare, precum si in cadrul regiilor autonome, societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor la care capitalul social este detinut integral sau majoritar de stat sau de o unitate administrativ teritoriala, plata pensiei stabilite in temeiul actelor normative cu caracter special, indiferent de categoria acesteia, se suspenda.
(2) Dispozitiile art. VII se aplica in mod corespunzator.
Art. VII. — (1) Persoanele care, la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, cumuleaza pensia cu venituri obtinute din exercitarea unor functii remunerate in cadrul autoritatilor si institutiilor publice centrale si locale, indiferent de modul de finantare si subordonare, precum si in cadrul regiilor autonome, societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor la care capitalul social este detinut integral sau majoritar de stat sau de o unitate administrativ-teritoriala, au obligatia de a opta intre suspendarea platii pensiei si incetarea raporturilor de munca sau de serviciu, in termen de 15 zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
(2) In termen de 30 de zile de la data suspendarii platii pensiei, in conditiile alin. (1), persoanele care cumuleaza pensia cu venituri obtinute din exercitarea unor functii remunerate in cadrul autoritatilor si institutiilor publice centrale si locale, indiferent de modul de finantare si subordonare, precum si in cadrul regiilor autonome, societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor la care capitalul social este detinut integral sau majoritar de stat sau de o unitate administrativteritoriala, sunt obligate sa restituie ajutoarele, platile compensatorii sau alte drepturi primite la data pensionarii.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemneaza:
Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,
Marian Sarbu
p. Ministrul justitiei si libertatilor cetatenesti,
Zsuzsánna Péter,
secretar de stat
Ministrul apararii nationale,
Mihai Stanisoara
Ministrul administratiei si internelor,
Gabriel Oprea
Ministrul finantelor publice,
Gheorghe Pogea
Bucuresti, 30 decembrie 2008.
Nr. 230.

15 ian 2009 -> Curtea Constituţională a decis, joi, că dispoziţiile OUG 230/2008 prin care a fost interzisă cumularea pensiei cu salariul de la stat sunt neconstituţionale, admiţând astfel sesizarea Avocatului Poporului. Punctul de vedere al Guvernului.
DECIZIA nr.82
din 15 ianuarie 2009
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.230/2008 pentru modificarea unor acte normative in domeniul pensiilor din sistemul public, pensiilor de stat si al celor de serviciu
Ioan Vida - presedinte
Nicolae Cochinescu - judecator
Aspazia Cojocaru - judecator
Acsinte Gaspar - judecator
Petre Lazaroiu - judecator
Ion Predescu - judecator
Puskás Valentin Zoltán - judecator
Tudorel Toader - judecator
Augustin Zegrean - judecator
Simona Ricu - procuror
Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.230/2008 pentru modificarea unor acte normative in domeniul pensiilor din sistemul public, pensiilor de stat si al celor de serviciu, exceptie ridicata direct de Avocatul Poporului.


La apelul nominal, se prezinta din partea Institutiei Avocatului Poporului expert pentru probleme juridice Bianca Draghici.

Magistratul-asistent refera asupra actelor depuse de la dosar prin care Stanica Vergica, Asofie Ionel, Ristea Voicu, Constantin Stancu, Popescu Razvan Dragos, Iancu Florin, Trusca Adrian si Chiriac Constantin, reprezentati prin avocat Lucian Bolcas, formuleaza o cerere de interventie in cauza. De asemenea, a mentionat si actul depus de Radu-Cristian Braileanu prin care se solicita interventia in interes propriu.

Domnul avocat Lucian Bolcas, prezent in sala, solicita admiterea cererii de interventie, invocand art.14 din Legea nr.47/1992.

Presedintele da cuvantul reprezentantului Ministerului Public asupra cererilor formulate.

Reprezentantul Ministerului Public solicita respingerea cererilor de interventie accesorie si interventie in interes propriu, aratand ca acestea sunt aplicabile doar in procesul civil, iar nu si in fata jurisdictiei constitutionale.


Curtea, deliberand, respinge cererile de interventie formulate, intrucat dispozitiile art.49 din Codul de procedura civila, referitoare la cererile de interventie, sunt aplicabile doar in ceea ce priveste procesul civil, iar nu si in fata Curtii Constitutionale, care isi exercita atributiile potrivit unei proceduri jurisdictionale autonome.


Cauza fiind in stare de judecata, Presedintele Curtii acorda cuvantul pe fond reprezentantului Avocatului Poporului.

Reprezentantul Avocatului Poporului solicita admiterea exceptiei de neconstitutionalitate, asa cum a fost formulata.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, in care sens sustine ca Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.230/2008 nu aduce atingere dreptului la pensie si dreptului la munca.

CURTEA,

avand in vedere actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarele
:

Prin Adresa nr.000108 din 7 ianuarie 2009, inaintata Curtii Constitutionale in temeiul art.146 lit.d) teza finala din Constitutie, Avocatul Poporului a ridicat direct exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.230/2008 pentru modificarea unor acte normative in domeniul pensiilor din sistemul public, pensiilor de stat si al celor de serviciu.


In motivarea exceptiei, Avocatul Poporului invoca trei aspecte principale care pun in discutie constitutionalitatea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.230/2008.


1.
Actul normativ criticat este contrar art.115 alin.(6) din Constitutie, intrucat afecteaza drepturi fundamentale, respectiv dreptul la munca si dreptul la pensie prevazute de art.41 si art.47 alin.(2) teza intai din Legea fundamentala. In acest sens, aminteste ca, potrivit celor statuate de Curtea Constitutionala in Decizia nr.1189/2008, sensul juridic al verbului „a afecta” cuprinde mai multe nuante, precum pe cel de „a suprima”, „a aduce atingere”, „a prejudicia”, „a vatama”, „a leza” sau „a antrena consecinte negative”.

Or, potrivit acestor conotatii, prin interdictia ce se impune pensionarilor pentru limita de varsta, precum si celor ai institutiilor din sistemul justitiei, de aparare, ordine publica si siguranta nationala de a cumula pensia cu veniturile obtinute dintr-o functie remunerata de la bugetul de stat sunt afectate dreptul la munca si dreptul la pensie in insasi substanta lor. In plus, prin continutul lor, acestea sunt drepturi complexe care includ si dreptul la salariu si dreptul la conditii rezonabile de viata, care sa asigure un trai civilizat si decent al cetatenilor.


Prin prisma aceleiasi critici, privind incalcarea dreptului la munca, Avocatul Poporului considera ca este incalcat si art.20 din Constitutie prin raportare la prevederile art.6 pct.1 din Pactul international cu privire la drepturile economice, sociale si culturale, care recunoaste si garanteaza dreptul la munca.


In lumina tuturor acestor texte, arata ca dreptul la munca al unei persoane nu poate forma obiectul vreunei ingradiri sau limitari, fiecare persoana fiind libera sa munceasca in masura posibilitatilor sale fizice si intelectuale pe care singura le poate aprecia.


2.
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.230/2008 contravine art.135 alin.(2) lit.f) din Legea fundamentala, care stabileste in sarcina statului obligatia de a crea conditiile necesare pentru cresterea calitatii vietii.

De asemenea, sunt incalcate si prevederile art.44 din Constitutie, referitor la dreptul de proprietate privata, precum si ale art.1 paragraful 1 din Primul Protocol aditional la Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale prin care este consacrat si protejat dreptul de proprietate. In acest sens, arata ca, potrivit jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului pronuntate in cauza Bucheň contra Cehiei- 2002, notiunea de „bun” inglobeaza orice interes al unei persoane de drept privat ce are o valoare economica, astfel ca dreptul la salariu si dreptul la pensie pot fi asimilate unui drept de proprietate. Asa fiind, interdictia de a cumula pensia cu salariul echivaleaza practic cu o expropriere, fapt ce contravine art.44 alin.(3) din Constitutie.


Avocatul Poporului considera, de asemenea, ca actul normativ criticat nu poate desfiinta un drept castigat, de vreme ce dreptul la pensie este un drept garantat de art.47 alin.(2) teza intai din Legea fundamentala.


3.
Prin nerespectarea drepturilor fundamentale amintite, se incalca si prevederile art.1 alin.(5) din Legea fundamentala care instituie obligatia respectarii Constitutiei si a suprematiei sale. In aceste conditii, motivele de ordin financiar care au stat la baza emiterii ordonantei nu pot justifica incalcarea dispozitiilor constitutionale mentionate.

In conformitate cu dispozitiile art.33 din Legea nr.47/1992, sesizarea a fost transmisa presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si formula punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.


Guvernul considera ca Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.230/2008 este constitutionala. In acest sens, arata ca acest act normativ prevede exercitarea unui drept de optiune si nu o suprimare a dreptului la munca sau la pensie, asa incat nu sunt incidente prevederile art.115 alin.(6) din Constitutie. Astfel, „dreptul la munca prevazut de art.41 din Constitutie nu limiteaza exercitarea acestuia doar in cazurile in care cetateanul este angajat cu contract individual de munca sau desfasoara o activitate pe baza unor raporturi de serviciu, ci vizeaza si acele situatii in care prestatiile se platesc cu ora sau in alte moduri, stabilite prin conventia partilor”. De asemenea, dreptul la pensie nu este desfiintat, suspendarea intervenind doar ca urmare a optiunii exprimate a persoanei pensionate de a se reincadra in corpul activ al societatii, prin angajarea in cadrul sistemului public. Aceasta suspendare nu opereaza si in situatia reincadrarii in sistemul privat.


Guvernul mai arata ca, „asa cum prin lege se impun conditii specifice referitoare la studii, vechime etc., in acelasi mod, printr-un act normativ cu forta juridica de lege, poate fi stabilita conditia de a nu beneficia de pensie la momentul incadrarii intr-o functie din sistemul public”, fapt ce nu contravine art.41 alin.(1) din Constitutie. In sprijinul acestor argumente este invocata si Decizia Curtii Constitutionale nr.739/2008, in care s-a aratat ca art.41 din Legea fundamentala nu interzice stabilirea unor conditii in legatura cu exercitarea dreptului la munca atat timp cat orice persoana care doreste sa aleaga o profesie sau un loc de munca este chemata sa intruneasca aceste conditii legale.


In legatura cu sustinerea potrivit careia Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.230/2008 ar contraveni art.115 alin.(6) din Constitutie, Guvernul arata ca posibilitatea de a cumula dreptul pensiei cu salariul „nu reprezinta un drept in sine, cu atat mai putin un drept fundamental”, ci o optiune a legiuitorului in functie de realitatile sociale si economice de la un moment dat. In acelasi sens, sustine ca „nu se poate pune nici problema unei limitari a exercitiului unor drepturi, care, fiecare

in sine si separat, se pot exercita in conditii nemodificate de actul normativ contestat”, iar dreptul la munca „nu presupune obligatia corelativa a statului de a asigura tuturor angajarea in sistemul public”.

In sensul celor aratate, invoca si considerentele retinute de Curtea Constitutionala in Decizia nr.375/2005 si Decizia nr.290/2004. In schimb, se apreciaza ca jurisprudenta invocata de Avocatul Poporului in motivarea sa are in vedere alte situatii decat cele in speta.


In legatura cu sustinerea de neconstitutionalitate raportata la art.135 alin.(2) lit.f) din Constitutie, Guvernul arata ca acest articol instituie o obligatie de mijloace, iar nu de rezultat, iar aceasta obligatie trebuie apreciata „in raport cu circumstantele unui anumit stadiu de dezvoltare economica.”


Critica privind incalcarea dreptului de proprietate si realizarea unei exproprieri este respinsa cu motivarea ca, potrivit Legii nr.33/1994, obiectul exproprierii poate fi doar bunuri imobile, iar nu si sume de bani pe care o persoana nu le-a obtinut inca, iar exproprierea se realizeaza pentru lucrari de interes public, ceea ce nu este cazul in speta.


In sfarsit, in ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate raportata la prevederile art.1 din Primul Protocol aditional la Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale si modul in care Curtea Europeana a Drepturilor Omului a interpretat notiunea de „bun” in cauza Bucheň contra Cehiei, Guvernul, fara a contesta ca dreptul la pensie poate fi considerat un „bun”, arata ca acest drept nu este incalcat, ordonanta de urgenta criticata vizand doar cumulul pensiei cu salariul. In plus, arata ca, in speta amintita, Curtea de la Strasbourg nu s-a pronuntat asupra acestei probleme.


Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.


CURTEA
,
examinand sesizarea formulata de Avocatul Poporului, punctul de vedere al Guvernului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, actele depuse la dosar, sustinerile partii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr.47/1992, retine urmatoarele:

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art.146 alit.d) teza finala din Constitutie, precum si ale art.1 alin.(2), ale art.2, 3, 10 si 29-33 din Legea nr.47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicata direct de Avocatul Poporului.


Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.230/2008 pentru modificarea unor acte normative in domeniul pensiilor din sistemul public, pensiilor de stat si al celor de serviciu, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.4 din 5 ianuarie 2009.


Avocatul Poporului sustine ca acest act normativ incalca urmatoarele prevederi constitutionale: art.1 alin.(5) care consacra suprematiei Constitutiei si instituie obligatia respectarii sale, art.41 alin.(1) referitor la dreptul la munca, art.44 privind dreptul de proprietate privata, art.47 alin.(2) teza intai referitor la dreptul la pensie si art.135 alin.(2) lit.f) care instituie obligatia statului de a crea conditiile necesare pentru cresterea calitatii vietii. De asemenea, considera ca este incalcat si art.20 din Constitutie prin raportare la dispozitiile art.1 din Primul Protocol aditional la Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, care se refera la dreptul de proprietate, si in raport cu prevederile art.6 pct.1 din Pactul international cu privire la drepturile economice, sociale si culturale, care recunoaste si garanteaza dreptul la munca.


Analizand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca, potrivit sustinerilor Avocatului Poporului, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.230/2008 contravine dispozitiilor constitutionale sub mai multe aspecte. Unele dintre aceste aspecte pun in discutie constitutionalitatea extrinseca a actului normativ, in timp ce altele se refera la continutul reglementarii in sine.


Astfel, autorul exceptiei sustine ca acest act normativ afecteaza drepturi fundamentale, precum dreptul la munca si dreptul la pensie, contravenind astfel art.115 alin.(6) din Constitutie care stabileste domeniile in care ordonantele de urgenta nu pot reglementa. De asemenea, intre motivele invocate in sustinerea exceptiei se regasesc si cele referitoare la incalcarea dreptului de proprietate, nerespectarea obligatiei statului de a crea conditiile necesare pentru cresterea calitatii vietii, actiunea retroactiva a prevederilor ordonantei prin desfiintarea unor drepturi castigate si nerespectarea suprematiei Constitutiei.


Curtea urmeaza sa analizeze mai intai daca Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.230/2008 respecta conditiile de constitutionalitate extrinseca puse in discutie de Avocatul Poporului, respectiv daca afecteaza drepturi fundamentale, contravenind, in consecinta, art.115 alin.(6) din Constitutie.


Din aceasta perspectiva, Curtea constata ca, prin dispozitiile cuprinse in ordonanta, se interzice cumulul pensiei cu veniturile realizate dintr-o activitate profesionala desfasurata in cadrul autoritatilor si institutiilor publice si, corelativ, se impune obligatia persoanelor aflate in situatia mentionata de a opta pentru pensie ori pentru veniturile realizate din activitatea profesionala, altfel spus, de a renunta la pensie continuandu-si activitatea profesionala sau de a inceta activitatea profesionala aducatoare de venituri si de a-si conserva pensia.


Interdictiile si obligatiile impuse prin ordonanta afecteaza prin limitare atat dreptul la pensie prevazut de art. 47 alin.(2) din Constitutia Romaniei, cat si dreptul la munca consacrat prin art. 41 din Legea fundamentala.


Luand in considerare prevederile art. 115 alin.(6) din Constitutie, in conformitate cu care ordonantele de urgenta nu pot afecta drepturile si libertatile prevazute in Constitutie, Curtea Constitutionala urmeaza sa constate ca prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 230/2008 sunt neconstitutionale, deoarece afecteaza drepturile fundamentale mentionate mai sus.

Fata de cauza de neconstitutionalitate astfel retinuta, Curtea Constitutionala constata ca nu mai este cazul sa se examineze si celelalte motive de neconstitutionalitate invocate de Avocatul Poporului.

Curtea face, de asemenea, precizarea ca, prin constatarea neconstitutionalitatii Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.230/2008, Guvernul nu este impiedicat sa promoveze, cu respectarea dispozitiilor constitutionale amintite mai sus, a principiilor neretroactivitatii legii, nediscriminarii si egalitatii in drepturi si a celorlalte norme si principii prevazute de Constitutie, masurile necesare cu privire la cazurile si conditiile in care pensia poate fi cumulata cu veniturile realizate din munca.

Pentru considerentele expuse mai sus, in temeiul art.146 lit.d) si al art.147 alin.(4) din Constitutie, precum si al art.1-3, al art.11 alin.(1) lit.A.d) si al art.32-33 din Legea nr.47/1992, cu majoritate de voturi,

CURTEA CONSTITUTIONALA
In numele legii
DECIDE
:

Admite exceptia de neconstitutionalitate
ridicata direct de Avocatul Poporului si constata ca Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.230/2008 pentru modificarea unor acte normative in domeniul pensiilor din sistemul public, pensiilor de stat si al celor de serviciu este contrara art.115 alin.(6) din Constitutie.

Definitiva si general obligatorie.


Decizia se comunica celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului.


Pronuntata in sedinta publica din data de 15 ianuarie 2009.

15 Ianuarie 2009 -> Emil Boc: Guvernul va initia un proiect de lege pentru interzicerea cumulului pensiei cu salariul 29 Octombrie 2009 -> Interzicerea cumulului pensie-salariu, pe ordinea de zi a deputatilor9 Decembrie 2009 -> Pensionarii bugetari pot opta pana miercuri intre pensie sau salariu 29 iunie 2011 -> TVR aprobă ca Rodica Culcer să fie reangajată prin cumul cu pensia08 Iulie 2011 -> USL protesteaza fata de mentinerea Rodicai Culcer la TVR

Eu îl aştept pe domnu Boc s fie maximum de indignat pentru că se încalcă dispoziţiile legii. La cât a luptat pentru ea, la cât oprobriu a suportat, la cât s-a chinuit să fie cât de cât constituţională... Iată însă că au trecut câteva zile şi domnul Boc încă nu a intervenit în nici un fel. Să fie doamna Culcer susţinută chiar de... Atunci chiar nu mai contează un astfel de amănunt precum legea.

6 comments:

Vasile, said...

Colegul trambitas Harabula zice ca doamna Culcer nu poate fi chiar asa de tembela ca sa incalce legea!
Ideea este ca o incalca sustinuta chiar de , adica o incalca de mai multe ori!

ADRIAN said...

e din clasica gama "noi vrem egalitate dar nu pentru catei!"
exact ca in cazul declaratiei dlui ahitect sef Patrascu pe pagina "o Romanie curata". Domnia sa spune acolo ca instanta a declarat ilegala operatiunea Buzesti ca o chestie de forma nu de fond. Si explica faptul ca imobilele monument demolate erau ale primariei care putea dispune cum doreste de ele !? Deci primaria care cere legalitate de la privati incalca si desconsidera copios legea ...

Bibliotecaru said...

@ Vasile,
Doamna Culcer nu încalcă legea, la mijloc sunt derogările... :D

Legea nu se aplică pentru oricine. Unde s-a văzut ca aproape jumătate de Parlament să strige că cineva este angajat contrar legii. Nici măcar în ţările din lumea a treia cred că nu se întâmplă asta. Am ajuns ultima ţară din lume...

Bibliotecaru said...

@ ADRIAN
Până când aceşti oameni care se dedau la decizii dictatoriale, semi-dictatoriale, mini-dictatoriale şi micro-dictatoriale...nu vor ajunge un pic prin puşcării, nimic, absolut nimic, nu se va întâmpla.

Vasile, said...

Derogarea de la lege pentru Culcer dar nu si pentru Vasile, unde-i legea atunci, la regretatul fabulist Grigore Alexandrescu?

Bibliotecaru said...

Şi mai grav decât derogarea în sine este că cineva poate face asemenea derogări.

© Gheorghe Florescu, 2008 Acest site este un pamflet politic şi, uneori, cultural, trebuie deci tratat ca atare.