08 November 2011

Un senator se legăna pe o pânză de paianjen


Un nu ştiu de ce mai vine Cirque du Soleil în Bucureşti când noi avem prea mult circ în Parlamentul României. Iată de exemplu circul demiterii preşedintelui Senatului...
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiTlR5zLyZXaxntKC4lmPQU-gMd2_dBwecbj-0gn3MhrGxkXHl6KUEVpAWykjeq88eALio632DgbNg_LdCaaR5ezF2q8Vaq-Zg5DMvQyCSzvKf1aSFiyqWjuKDjPobcctTd-x-6pJUTwHLR/s320/MirceaGeoana.jpg
(http://demnitar.blogspot.com/2010/01/geoana-se-crede-iliescu.html)

Domnul Mircea-Dan Geoană:
Good afternoon! (Rumoare, vociferări, râsete, aplauze)
Iată ce înseamnă impactul politic al unei vizite reuşite în America.
Bună ziua tuturor! Vă salut cu multă prietenie.
Cu scuzele de rigoare, suntem în întârziere, pentru că aţi observat că anumite grupuri
politice sunt un pic mai nărăvaşe în această perioadă.
Daţi-mi voie să declar deschisă şedinţa Senatului – era să spun american – al României din 7
noiembrie 2011. Colegii mei, domnii senatori Gheorghe David şi Orest Onofrei, mă vor asista în
conducerea acestei şedinţe.
Suntem în cvorum de şedinţă, 117 colegi şi colege şi-au înregistrat prezenţa. Există
observaţii cu privire la ordinea de zi?
Domnul senator Ilie Sârbu.
*
Până ajunge la microfon domnul senator Sârbu, daţi-mi voie să prezint nota cu privire la
exercitarea de către senatori a dreptului de sesizare a Curţii Constituţionale asupra Legii privind
trecerea satului Fînaţele Mădăraşului din componenţa comunei Band în componenţa comunei
Mădăraş, judeţul Mureş.
Vă rog, domnule senator Sârbu.
*
Domnul Ilie Sârbu:
Domnule preşedinte,
Stimaţi colegi,
Grupul parlamentar al PSD are de făcut o propunere.
În conformitate cu dispoziţiile art. 64 alin. (2) şi (5) din Constituţia României, republicată,
precum şi ale art. 23 alin. (3), ale art. 24, 26, 27 din Regulamentul Senatului, Grupul parlamentar al
PSD solicită înlocuirea din funcţia de preşedinte al Senatului a domnului senator Mircea-Dan
Geoană.
Potrivit dispoziţiilor constituţionale şi regulamentare precitate şi având în vedere Decizia nr.
601 din 14.11.2005 a Curţii Constituţionale a României, din care rezultă că numai grupul care l-a
propus poate cere revocarea politică a acestuia şi faptul că această înlocuire se poate face numai cu
o persoană din acelaşi grup parlamentar… (râsete, rumoare)… respectându-se…
Domnul Mircea-Dan Geoană:
Rog să fie consemnat „ilaritate în sală”. (Vociferări, râsete)
Domnul Ilie Sârbu:
Eu ştiu că vă distraţi. (Râsete, discuţii, aplauze)
Ştiu că vă distraţi şi că dumneavoastră, în frunte cu preşedintele ţării, apreciaţi deciziile
Curţii Constituţionale numai atunci când vă interesează şi vă favorizează: când s-a constituit grupul
UNPR, de exemplu, când nu aţi respectat la Camera Deputaţilor o serie de cutume; şi chiar la Senat
aţi încercat. Ştim lucrul acesta, dar îl repetăm, că este bine totuşi să vă gândiţi că nu sunteţi veşnici
la putere… (Rumoare, discuţii)
Domnul Mircea-Dan Geoană:
Domnule senator, aveţi o propunere pentru ordinea de zi?
Domnul Ilie Sârbu:
… şi că veţi avea nevoie de aceste decizii. (Rumoare, discuţii)
Ca atare, propunem, conform acestor… dacă mai există Curte Constituţională, dacă mai
există ceva în ţara asta… (Discuţii, rumoare)
Domnul Mircea-Dan Geoană:
Puteţi propune conform Regulamentului Senatului, domnule senator.
Domnul Ilie Sârbu:
Dacă nu mai există, nu aveţi nimic de făcut, decât să vociferaţi, să vă manifestaţi poate chiar
susţinerea pentru domnul preşedinte Geoană. Vă onorează. Este onorabilă pentru ambele părţi.
Propunem deci, în temeiul acestor legi, dacă vreţi, cutume – cum vreţi să le spuneţi
dumneavoastră –, înlocuirea domnului Geoană cu domnul senator Titus Corlăţean. Şi în acest
context… (Râsete, rumoare, aplauze)
Staţi, că nu am terminat. Este o propunere pentru ordinea de zi, domnule secretar, că nu mai
sunteţi vicepreşedinte, să nu încurc funcţiile.
În acest context, mă refer iar la Regulamentul Senatului, dacă contează. La art. 31, se spune:
„Preşedintele Senatului căruia i s-a cerut revocarea nu poate conduce şedinţa Biroului permanent
sau pe cea de plen (…).”
Cum aţi spus dumneavoastră în repetate rânduri, că de asta am ajuns la această formulă,
plenul este suveran şi am apelat la suveranitatea plenului. E o propunere pentru introducerea în
ordinea de zi a acestei formule, care este perfect legală, constituţională, cum vreţi dumneavoastră să
o luaţi. O supunem la vot şi mergem mai departe.
Din sală:
Nu e cvorum. (Discuţii în sală)
Domnul Mircea-Dan Geoană:
Domnule senator Sârbu, propunerile care se fac în faţa plenului Senatului pentru ordinea de
zi trebuie să fie, în primul rând, regulamentare. Constituţia şi ceea ce aţi invocat dumneavoastră,
evident, sunt dreptul şi apanajul suveran al grupului pe care îl reprezentaţi, dar, din punct de vedere
al acestui tip de propunere, vă citez din Regulamentul Senatului, singurul care guvernează
întâlnirile noastre. La art. 30 alin. (4), se precizează că propunerea de revocare a preşedintelui
Senatului – ceea ce aţi sugerat dumneavoastră – „se depune la Biroul permanent, care analizează, în
prima sa şedinţă, îndeplinirea condiţiilor de la alin. (1) sau (2) şi decide, prin vot, introducerea
acesteia în proiectul ordinii de zi a următoarei şedinţe de plen”.
Vreau să vă reamintesc că în urmă cu un an şi ceva de zile, când un alt grup parlamentar a
avut aceeaşi bună intenţie faţă de mine, grupul pe care îl reprezentaţi a invocat exact acest temei din
regulament. De aceea, din dorinţa de a fi consecvent şi imparţial în conducerea şedinţei, vă sugerez
ca această solicitare să fie adresată Biroului permanent al Senatului, care va judeca, iar, evident,
plenul, în cele din urmă, se va pronunţa.
Alte intervenţii?
V-am spus din punct de vedere regulamentar.
Domnul senator Rădulescu.
Domnul Petru-Şerban Mihăilescu (din sală):
Şi grupurile parlamentare!
Domnul Mircea-Dan Geoană:
Şi grupurile.
Domnul lider Mihăilescu, îmi cer scuze. După aceea, domnul senator Rădulescu.
Microfonul 3.
Domnul Petru-Şerban Mihăilescu:
O chestiune de procedură, domnule preşedinte, ca să aibă timp să scrie domnul de acolo. Am
crezut că este o doamnă.
În primul rând, având în vedere noutatea absolută a acestei propuneri, solicit o pauză de
consultări… (discuţii, râsete, aplauze)… ca să vedem elementele regulamentare.
În încheiere, vă rog frumos, ca să nu ne pierdem aplombul, potrivit obiceiului, înainte de a
da pauza de consultări, să le ziceţi „La mulţi ani!” tuturor sărbătoriţilor de mâine, adică de Sfinţii
Mihail şi Gavril, că nu o să avem şedinţă. Dar întâi am solicitat pauză de consultări.
Domnul Mircea-Dan Geoană:
Mulţumesc, pauză de consultări.
La mulţi ani tuturor colegilor!
Pauza de consultări, conform Regulamentului Senatului, are prioritate faţă de orice altceva.
PAUZĂ
Domnul Mircea-Dan Geoană:
Rog colegii să revină, pentru a încerca să avansăm. Scurta pauză de consultări a fost
consumată.
Reluăm şedinţa noastră.
Domnule senator Cristian Rădulescu, liderul Grupului parlamentar al PDL, vă rog,
microfonul central.
Domnul Cristian Rădulescu:
Stimaţi colegi,
Sigur, a fost o pauză de consultări în care, ca de obicei, poziţiile nu s-au aliniat. Am auzit
poziţia expusă de reprezentantul Grupului parlamentar al PSD, care a făcut apel la Constituţie, la
articole din Regulamentul Senatului. Sigur că, atunci când vrei să escamotezi o realitate, citezi
numai jumătate din articolele care operează şi de obicei pe acelea care îţi folosesc ţie.
Decizia Curţii Constituţionale nr. 601, la care se referă domnul preşedinte Sârbu, este din 14
noiembrie 2005, de acum şase ani. Atunci, Curtea Constituţională a fost sesizată referitor la mai
multe articole din Regulamentul Senatului şi le-a declarat pe unele constituţionale, pe altele
neconstituţionale. În ceea ce priveşte revocarea preşedintelui Senatului, de atunci avem în
regulament nişte lipsuri, nişte lacune care, nu ştiu din ce interese sau din ce neglijenţe, până în
momentul de faţă nu au fost completate. Există însă prevederi în Regulamentul Senatului care au
rezistat controlului Curţii Constituţionale şi care arată foarte clar cum se procedează.
Dacă este vorba despre o cerere de revocare, ea trebuie făcută în scris, semnată de senatorii
care o doresc şi, după aceea, adresată Biroului permanent, care analizează, în prima sa şedinţă,
îndeplinirea unor condiţii şi decide, prin vot, introducerea acesteia în proiectul ordinii de zi a
următoarei şedinţe de plen. Deci nu putem noi, în momentul de faţă, să introducem în ordinea de zi
o astfel de temă, dacă ea nu a trecut prin Biroul permanent şi nu au fost îndeplinite exigenţele pe
care regulamentul le trece în dreptul acestei proceduri.
Dacă este vorba de demisie, am vrea să vedem dacă există demisia domnului Geoană. Dacă
este vorba de rocadă, o asemenea instituţie nu există în Regulamentul Senatului, iar la art. 29 – ca să
citez şi eu – se spune că se pierde calitatea de preşedinte al Senatului, „înainte de expirarea
mandatului, ca urmare a pierderii calităţii de senator (…), a demisiei din funcţie sau a revocării în
condiţiile prezentului regulament”.
Pe de altă parte, studiul acestei Decizii nr. 601/2005 a Curţii Constituţionale, care a fost
citată, aşa, pentru necunoscători, pentru a da senzaţia, aparenţa de seriozitate, ne arată că este vorba,
într-adevăr, de o aserţiune a Curţii Constituţionale care spune că „revocarea preşedintelui Senatului,
ca şi a preşedintelui Camerei Deputaţilor nu poate fi reglementată prin regulamentele acestora decât
la iniţiativa exclusivă a grupului parlamentar care a susţinut candidatura şi numai pentru abateri
grave în exercitarea funcţiei”.
Apoi ne mai zice, de asemenea, că revocarea membrilor Biroului permanent, printre care şi
preşedintele, înainte de îndeplinirea mandatului, „nu poate avea loc decât cu titlu de sancţiune, iar
procedura nu poate fi declanşată fără acordul grupului parlamentar care i-a propus”.
Foarte bine, am luat notă, ştim asta de şase ani de zile, dar nicăieri nu este vorba de rocadă.
Aici este vorba despre o procedură prin care preşedintele în exerciţiu îşi încetează mandatul – şi
trebuie să vedem şi o să vă rugăm să vă exprimaţi clar prin ce modalitate îşi încetează mandatul: e
revocat sau poate şi-a dat demisia; nu ştim noi – şi după aceea postul vacantat este ocupat o
perioadă de un vicepreşedinte, care girează această funcţie şi îndeplineşte atribuţiile la desemnarea
Biroului permanent, după care se fac propuneri. Şi aici, sigur, putem avea multe dezbateri
constituţionale dacă numai dumneavoastră sau şi noi – şi vom face şi noi – putem face o propunere
şi cum se procedează ulterior.
În orice caz, există texte clare în Regulamentul Senatului, neabrogate după controlul Curţii
Constituţionale, care se referă la această temă şi care nu au fost respectate. Procedura de rocadă pe
care o propuneţi dumneavoastră nu există nicăieri, iar decizia Curţii Constituţionale de acum şase
ani de zile vă dă doar un mic sprijin în această privinţă, fiindcă, într-adevăr, se referă la o implicare
a grupului care l-a propus pe preşedinte, dar nu spune că se poate face, aşa, tam-nisam, într-o
secundă şi doar prin anunţarea voinţei dumneavoastră politice a acestei manevre.
Că veni vorba, grupul care l-a propus atunci era un grup care acum nu mai există, Grupul
parlamentar al Alianţei Politice PSD+PC, şi trebuie lămurită şi această chestiune.
Eu acum înţeleg dorinţa dumneavoastră de a rămâne, ca într-o zicală veche transilvană, şi cu
tigaia unsă, şi cu slănina în pod; şi mai erau şi nişte referiri mai lumeşti la asemenea situaţii în care
vrei să împaci toate taberele. Dar eu v-aş sfătui să o faceţi într-o manieră care să ne atace ceva mai
puţin simţul nostru de cunoscători ai regulamentului şi de senatori în Legislativul României, care
trebuie, mai ales când este vorba de noi, să aplicăm foarte corect litera regulamentului.
Să ştiţi că ne-am gândit şi noi la această temă a schimbării domnului Geoană, dar cu mult
mai multă seriozitate decât dumneavoastră. Oricum, fiind vorba despre o temă care nu se poate
tranşa, aşa, pe picior şi pe sub mână, cer şi eu o pauză de consultări, fiindcă asta priveşte nu numai
partidul, nu numai coaliţia, ci ne priveşte pe toţi.

(http://www.senat.ro/pagini/stenograme/Stenograme2011/11.11.07.pdf)

3 comments:

Anonymous said...

Nu imi place deloc ce se intampla in PSD. Il vreau jos pe Geoana dar nu cu orice risc. Nu imi place Corlatean .... nu mai imi place nimic ... mi-a placut vreodata ceva?

Nicu S. said...

Poţi să dai şah cu nebunul, dar, până la a fi şi mat mai e cale lungă... De departe se vede că nu au rumegat bine problema schimbării celui de-al doilea om în Stat. Ce aşteptări să mai am de la aleşii neamului?

Bibliotecaru said...

Jocul pe contre e abia la început, PSD va pierde foarte mult, mult mai mult, din imaginea publică. Pe de altă parte este o lecţie utilă care spune că orgoliile nu-şi au locul în politică.

© Gheorghe Florescu, 2008 Acest site este un pamflet politic şi, uneori, cultural, trebuie deci tratat ca atare.