03 July 2012

Şedinţa Camerei Deputaţilor din 3 iulie 2012


. Prezentarea Proiectului de hotărâre privind încetarea unui mandat de deputat (PH CD 23/2012). (s-a luat act)

Şedinţa a început la ora 19,03.

Lucrările au fost conduse de doamna deputat Roberta Alma Anastase, preşedintele Camerei Deputaţilor, asistată de domnii deputaţi Mihai Alexandru Voicu şi Georgian Pop, secretari ai Camerei Deputaţilor.

*

Domnul Valeriu Ştefan Zgonea:

Eu o să rog Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a Camerei Deputaţilor să lucreze pe procedura care i-a fost atribuită.

Deputaţii PNL, şi PSD, şi ai minorităţilor şi ai UNPR-ului îi rog frumos să rămână în sală pentru a continua sesiunea extraordinară a Camerei Deputaţilor.

Vă mulţumesc foarte mult.

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Domnule preşedinte, domnule vicepreşedinte,

Doamnelor şi domnilor deputaţi,

Resping această formulare de a continua şedinţa unei camere numai cu anumite grupuri parlamentare. Şedinţa se continuă de către plen. Cine doreşte participă, dar numai cu anumite grupuri, nu suntem de acord.

Din sală:

Corect!

Domnul Bogdan Nicolae Niculescu Duvăz:

Stimaţi colegi,

Şi stimaţi colegi de la UDMR,

A fost o neînţelegere, sunt convins. Nu s-a pus problema nicio clipă să se continue şedinţa cu anumite grupuri parlamentare. S-a anunţat... sau ceea ce trebuie anunţat de aici este că se continuă şedinţa în formatul Camerei Deputaţilor, în întregul său.

Îmi cer scuze dacă acest lucru a fost înţeles greşit. (Aplauze.)

Domnul Valeriu Ştefan Zgonea:

Colegii de la UDMR m-au înţeles greşit şi am observat că s-au supărat. Mă cunosc de 12 ani, nu fac asemenea afirmaţii. Rugămintea mea a fost una singură: i-am rugat pe colegii din partea stângă a plenului să rămână prezenţi cât timp Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi este convocată pentru o şedinţă.

Îmi cer scuze faţă de colegii mei de la UDMR dacă s-au simţit ofensaţi.

Domnul Mircea-Nicu Toader:

Doamnă preşedinte,

Să înţeleg şi eu, este şedinţa care trebuia să fie la ora 16,00, nu? Cred că aia este.

Deci, vă solicit 10 minute pauză de consultări cu liderii de grup, să stabilim ce facem.

Domnul Bogdan Nicolae Niculescu Duvăz:

Procedură, vă rog.

Domnule Toader,

Stimaţi colegi,

Da, este şedinţa de la ora 16,00, prelungită cu cele 3 ore de consultări pe care dumneavoastră le-aţi cerut.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Invit secretarii la prezidiu.

Domnule secretar Georgian Pop, vă invit la prezidiu, sau domnul Mircovici. Haideţi, ca să începem plenul.

Da, a venit domnul Georgian Pop.

Începem lucrările sesiunii extraordinare, având patru...

Din sală:

Să ne consultăm!

Doamna Roberta Alma Anastase:

Păi, solicitaţi pauză.

Atunci ne întoarcem peste 10 minute. da, la ora 19,20.

după pauză

Doamna Roberta Alma Anastase:

Primul punct pe ordinea de zi este Proiectul de hotărâre privind încetarea unui mandat de deputat. Este vorba de constatarea încetării calităţii de deputat a domnului Culiţă Tărâţă, începând cu data de 5 iulie 2012, şi se declară vacant locul de deputat în Circumscripţia electorală nr. 29 Neamţ, Colegiul uninominal nr. 3.

Aşa cum ştiţi, domnul deputat Culiţă Tărâţă a fost ales preşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ.

Întreb dacă este în sală domnul Culiţă Tărâţă şi doreşte să-şi retragă această solicitare? Nu.

Există observaţii din partea dumneavoastră? Nu sunt.

Atunci luăm act de acest lucru.

2. Retrimiterea la comisie a unor iniţiative legislative:
- Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative (PL-x 57/2012);
- Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor (PL-x 673/2011).

consultă fişa PL nr. 673/2011 57/2012

Doamna Roberta Alma Anastase:
................................................

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/2011 pentru modificarea şi...

Vă rog, pe procedură.

Domnul Marian Neacşu:

Doamnă preşedinte,

Aş vrea să vă informez că în urma înţelegerilor dintre liderii de grup, care sunt prezenţi în sală, am vrea să vă rugăm să supuneţi la vot retrimiterea la comisie a proiectului de pe poziţia 2 (PL-x 57/2012) şi a proiectului de pe poziţia 5 (PL-x 673/2011), în condiţiile în care observăm că PL-x de pe poziţia 3, proiectul de pe poziţia 3 nu are raport. Şi rămâne în discuţie doar proiectul legislativ aflat pe poziţia 4 (PL-x 55/2012).

Doamna Roberta Alma Anastase:

Am să supun la vot. Vă rog să pregătiţi cartelele.

Întâi, propunem retrimiterea la comisie.

Votul este deschis. Vă rog să votaţi propunerea de retrimitere.

122 voturi pentru, 3 împotrivă şi 5 abţineri.

S-au retrimis la comisie.

Termen: o lună.

3. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2011 privind preluarea de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a unor creanţe deţinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului şi pentru reglementarea unor dispoziţii referitoare la înfiinţarea unei societăţi comerciale (PL-x 55/2012). (adoptat)

consultă fişa PL nr. 55/2012

Doamna Roberta Alma Anastase:
................................................

Atunci luăm în discuţie poziţia 4.

Domnule Neacşu, Legea nr. 119/2011, este corect?

Domnul Marian Neacşu:

Da.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Bun. Este Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2011 privind preluarea de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a unor creanţe deţinute de autoritatea pentru valorificarea activelor statului şi pentru reglementarea unor dispoziţii referitoare la înfiinţarea unei societăţi comerciale.

Punctul de vedere al Guvernului? Nu există.

Raportul comisiei.

Domnul Mihai Tudose:

Vreau să vă prezint, stimaţi colegi, raportul comun asupra proiectului de lege mai sus menţionat privind...

Domnul Gheorghe-Eugen Nicolăescu:

Mai tare!

Domnul Mihai Tudose:

Scuze, domnule ministru Nicolăescu.

Este vorba despre raportul comun al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, al Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare asupra Proiectului de Lege privind Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 119/2011 privind preluarea de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a unor creanţe deţinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului şi pentru reglementarea unor dispoziţii referitoare la înfiinţarea unor societăţi comerciale.

Proiectul de lege mai sus menţionat a fost adoptat de Senat, în condiţiile art. 115 alin. (5) teza a III-a din Constituţia României, iar prin obiectul său de reglementare acest proiect de act normativ se încadrează în categoria legilor ordinare, iar Camera Deputaţilor este Cameră decizională.

La lucrările Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci s-a înregistrat prezenţa unui număr de 21 de deputaţi din totalul de 33, iar din cadrul Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare a unui număr de 20 de deputaţi, din totalul de 21.

În urma dezbaterii proiectului de lege, comisiile propun, cu unanimitate de voturi, supunerea spre dezbaterea şi adoptarea plenului Camerei Deputaţilor a proiectului de lege, cu amendamentele prezentate în anexă.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Intervenţii din partea grupurilor parlamentare pe marginea acestui proiect de lege?

Nu ştim poziţia Guvernului.

Avem o problemă de procedură.

Domnule ministru Chiţoiu, vă rog, aveţi cuvântul.

Domnul Daniel Chiţoiu (ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri):

Mulţumesc, doamnă preşedinte,

Doamnelor şi domnilor deputaţi,

Actul normativ prevede preluarea de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a unor active pentru înfiinţarea Complexului Naţional Energetic Hunedoara.

Această măsură este prevăzută în acordul cu Fondul Monetar Internaţional şi aveam termen până la sfârşitul lunii iunie.

Vă mulţumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Şi eu.

Intrăm în dezbaterea amendamentelor admise.

Titlul legii: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 119/22 decembrie 2011 privind preluarea de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a unor creanţe deţinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului şi pentru reglementarea unor dispoziţii referitoare la înfiinţarea unei societăţi comerciale.

Dacă sunt observaţii din partea dumneavoastră? Nu sunt. Adoptat.

Punctul 2. Observaţii? Nu sunt. Adoptat.

Punctele de la 3 la 9, dacă sunt observaţii? Nu sunt. Adoptate.

Punctul 10. Observaţii? Nu sunt. Adoptat.

Punctele 11 şi 12 - dacă sunt observaţii? Nu sunt. Adoptate.

Acum urmează să ne exprimăm votul final asupra acestui proiect.

Vă rog, consult liderii de grup: vreţi să dăm un vot-test, să verificăm cartelele? Bun. Haideţi să verificăm cartelele.

Votul este deschis: prezent - da.

S-a încheiat votul.

Vă rog, liderii de grup să-şi ia listele ca să poată să verifice.

Supun la vot acest proiect.

Votul este deschis. Vă rog să votaţi.
detalii vot

165 voturi pentru, un vot împotrivă şi 3 abţineri.

Cu aceasta am epuizat ordinea de zi.

Încheiem sesiunea extraordinară a Parlamentului.

4. Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaţilor, în vederea exercitării de către deputaţi a dreptului de sesizare a Curţii Constituţionale, a Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2011 privind preluarea de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a unor creanţe deţinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului şi pentru reglementarea unor dispoziţii referitoare la înfiinţarea unei societăţi comerciale.

Doamna Roberta Alma Anastase:
................................................

Şi anunţ, înainte de a încheia, faptul că, în conformitate cu prevederile constituţionale, a fost depus acest proiect la secretarul general, în vederea exercitării de către deputaţi a dreptului de sesizare a Curţii Constituţionale.

Termenul este de 2 zile, pentru că este procedură de urgenţă.

Încheiem sesiunea extraordinară.

Vă mulţumesc. Vă doresc o zi bună!

Domnul Gheorghe-Eugen Nicolăescu:

Stimaţi colegi,

În acest moment, la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi se întocmeşte raportul privind revocarea din funcţie a preşedintelui Camerei Deputaţilor.

Vă rog să rămâneţi pe loc şi să aşteptaţi venirea raportului ca să putem să facem următoarea sesiune extraordinară. (Aplauze.)

Şedinţa s-a încheiat la ora 19,40.

1. Aprobarea ordinii de zi şi a programului de lucru.

Şedinţa a început la ora 21,15.

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Florin Iordache, vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor, asistat de domnii deputaţi Niculae Mircovici şi Mihai Alexandru Voicu, secretari ai Camerei Deputaţilor.

*

Domnul Florin Iordache:

Bună seara, stimaţi colegi.

Declar deschisă şedinţa extraordinară a Camerei Deputaţilor din ziua de marţi, 3 iulie 2012, ora 21,15 - decizie conformă Biroului permanent, cu următoarea ordine de zi: Raportul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi asupra cererii grupurilor parlamentare PSD şi PNL din Camera Deputaţilor, transmisă Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu nr.51/537/CP din 24.10.2011.

Programul de lucru: începerea lucrărilor - ora 21,15 - până la finalizare. Dezbateri asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi.

vreau să menţionez, stimaţi colegi, că din totalul de 311 deputaţi, participă la lucrări 264; sunt absenţi 47; sunt la alte activităţi parlamentare 6.

Dacă asupra proiectului ordinii de zi sunt discuţii? Nu.

Supun votului dumneavoastră proiectul ordinii de zi.

Cine este pentru? Vă rog să votaţi.

(S-au înregistrat 107 deputaţi prezenţi; 100 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere.)

Repetăm votul, înţeleg că sunt probleme.

Vă rog să votaţi, stimaţi colegi.

Facem verificarea cvorumului, da: prezenţi 163.

Vă rog, liderii de grup să verifice prezenţa, folosind listingul de la secretariatul tehnic. Vă mulţumesc.

Pe procedură, domnul Toader, vă rog.

Domnul Mircea-Nicu Toader:

Deoarece a fost o neconcordanţă între primul şi al doilea vot, vă solicit verificarea cvorumului prin apel nominal. (Vociferări.)

Domnul Florin Iordache:

Vă rog, domnule Neacşu, aveţi cuvântul.

Domnul Marian Neacşu:

Domnule preşedinte de şedinţă,

Cred că votul este indiscutabil. Noi, liderii de grup am verificat cartelele, suntem OK cu prezenţa. Şi, mai mult decât atât, prezenţa va fi verificată în momentul în care se va vota, pentru că, indiscutabil, se va vota prin strigarea apelului nominal. (Aplauze.)

Domnul Florin Iordache:

Fiind un vot pentru persoane, şi prima şi a doua oară se va vota cu buletine de vot. Deci, aveţi ocazia să verificaţi cvorumul.

Mulţumesc.

În aceste condiţii, supun votului dumneavoastră ordinea de zi şi programul de lucru, repet, până la finalizarea lucrărilor.

Vă rog să votaţi.

Cine este pentru?

Deci, ordinea de zi a fost aprobată cu 160 voturi pentru, zero împotrivă şi 10 abţineri.

Supun votului dumneavoastră programul de lucru, până la finalizarea lucrărilor.

Vă rog să votaţi. Mulţumesc.

159 voturi pentru, 12 abţineri şi zero voturi împotrivă.

2. Prezentarea şi dezbaterea Raportului Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi asupra cererii Grupurilor parlamentare PSD şi PNL din Camera Deputaţilor transmisă Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu nr.51/537/CP din 24.10.2011 şi a Hotărârii privind revocarea doamnei Roberta Alma Anastase din funcţia de preşedinte şi de membru al Biroului permanent al camerei Deputaţilor. (Adoptată.)

Domnul Florin Iordache:
................................................

Procedură, vă rog.

Domnul Marian Neacşu:

Domnule preşedinte de şedinţă,

În numele Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat, vă solicit limitarea timpilor de dezbatere la câte 5 minute pentru fiecare grup parlamentar.

Domnul Florin Iordache:

Vreau să reamintesc propunerea Biroului permanent, pe care o supun atenţiei dumneavoastră, aceasta fiind: după prezentarea raportului Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, fiecare grup parlamentar are câte 5 minute pentru fiecare intervenţie.

Mulţumesc.

Supun votului dumneavoastră această propunere.

Cine este pentru? Vă rog să votaţi. Mulţumesc.

158 de voturi pentru, 10 abţineri, 2 voturi împotrivă.

A fost adoptată.

Procedură, domnule Canacheu, vă rog.

Domnul Costică Canacheu:

Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă.

am să mă refer la procedură, şi anume la procedura prin care noi ne confirmăm mandatul aici, şi anume, la jurământul nostru de început de mandat. Pe rând, venim la acest microfon şi, cu mâna pe Constituţie şi pe Biblie, spunem fiecare: "Jur să respect Constituţia şi legile ţării".

Ce se întâmplă azi nu are nicio legătură cu acel jurământ. În fapt, vă invalidaţi mandatul. în fapt, dumneavoastră sunteţi acuzabili de sperjur, pentru că nu este vorba de respectarea Constituţiei şi de respectarea regulamentelor noastre.

În nicio acţiune a Camerei Deputaţilor nu veţi găsi precedent în aceşti 22 de ani pentru un asemenea demers. Şi nici această zi nu va fi precedent pentru viitoarea funcţionare a Camerei Deputaţilor. Va fi doar un accident grav al democraţiei în statul nostru.

Vă acuz public de sperjur, domnilor şi doamnelor! (Vociferări.)

Domnul Florin Iordache:

În continuare, dau cuvântul reprezentantului Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, domnul deputat Ciprian Nica, pentru a prezenta raportul asupra sesizării grupurilor parlamentare ale PSD şi PNL din Camera Deputaţilor privind o presupusă încălcare a Regulamentului celor două Camere de către doamna Roberta Anastase.

Şi, în acelaşi timp, vreau să dea citire şi hotărârii privind revocarea doamnei Roberta Anastase din funcţia de preşedinte şi de membru al Biroului permanent al Camerei Deputaţilor.

Vă rog, domnule deputat, aveţi cuvântul.

Domnul Nicolae-Ciprian Nica:

Mulţumesc frumos, domnule preşedinte de şedinţă.

Doamnelor şi domnilor deputaţi,

În conformitate cu prevederile art.59 pct.11 şi ale art.218 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, şi ale art.52-54 din Legea nr.96/2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, secretarul general al Camerei Deputaţilor a transmis Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi scrisoarea Grupurilor parlamentare ale PNL şi PSD privind o presupusă încălcare a regulamentelor celor două Camere ale Parlamentului de către doamna Roberta Anastase, preşedinte al Camerei Deputaţilor, domnul deputat Ioan Oltean, vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor, şi doamna deputat Maria Barna, preşedinte al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci în cadrul şedinţelor comune ale celor două Camere din 20 şi 27 septembrie 2011.

În scrisoarea celor două grupuri parlamentare se evidenţiază următoarele aspecte: abaterile grave şi deosebit de grave de la regulament săvârşite de preşedintele Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor, Maria Eugenia Barna, în cadrul şedinţelor Comisiilor reunite pentru buget din 20 şi 27 septembrie 2011 şi în cadrul şedinţelor comune ale celor două Camere din 20 şi 27 septembrie, aşa cum sunt definite prin art. 218 din Regulamentul Camerei Deputaţilor şi ale art. 52 lit. b) din Legea nr. 96/2006 privind statutul deputaţilor şi senatorilor, fapt ce a condus la adoptarea de rapoarte comune în condiţii neregulamentare şi ilegale, prin încălcarea dispoziţiilor art. 12 din Regulamentul şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului; abaterile grave şi deosebit de grave de la regulament, săvârşite de preşedintele Camerei Deputaţilor Roberta Anastase şi vicepreşedintele Ioan Oltean, în cadrul şedinţei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului din 27 septembrie 2011, astfel cum sunt definite prin art. 218 din Regulamentul Camerei Deputaţilor şi ale art. 52 lit. b) din Legea nr. 96/2006.

Pentru considerentele menţionate mai sus, cele două grupuri parlamentare solicită Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi să analizeze prezenta sesizare, pentru a stabili, ca şi în cazul preşedintelui Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, deputat Maria Eugenia Barna, sancţiunea de interzicere de a participa la lucrările Camerei Deputaţilor şi pentru preşedintele Camerei Deputaţilor, Roberta Alma Anastase, şi vicepreşedintele Camerei Deputaţilor, Ioan Oltean, conform dispoziţiilor art. 53 alin.(1) lit. f), art. 54 alin. (3), (4) şi (5) din Legea nr. 96/2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicat, şi ale art. 213 alin. (1) lit. e) şi alin. (3), precum şi ale art. 218 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.

Membrii Comisiei juridice de disciplină şi imunităţi au luat în dezbatere scrisoarea Grupurilor parlamentare ale PSD şi PNL în şedinţa din 3 iulie 2012.

În temeiul dispoziţiilor art. 54 alin. (3) din Legea nr. 96 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, domnul deputat Florin Iordache, vicepreşedintele comisiei, a supus la vot propunerea ca şedinţa comisiei să se desfăşoare în secret.

Supusă la vot, propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi.

Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei juridice au exprimat puncte de vedere diferite, formulate atât în favoarea susţinerii sesizării celor două grupuri parlamentare, cât şi împotriva acesteia.

Cu prilejul dezbaterilor şi în urma votului secret exprimat, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au constatat următoarele: cu privire la solicitarea de sancţionare disciplinară a doamnei deputat Maria Barna, preşedinte al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, membrii comisiei au hotărât cu majoritate de voturi, 8 voturi pentru, 3 împotrivă şi o abţinere, să nu propună Biroului permanent aplicarea vreunei sancţiuni disciplinare.

Cu privire la solicitarea de sancţionare disciplinară a domnului deputat Ioan Oltean, vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor, membrii comisiei au hotărât cu majoritate de voturi, 8 pentru, 4 voturi împotrivă, să nu propună Biroului permanent aplicarea vreunei sancţiuni disciplinare.

În ceea ce o priveşte pe doamna deputat Roberta Anastase, preşedinte al Camerei Deputaţilor, membrii comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi, 12 voturi pentru, să propună Biroului permanent revocarea domniei sale din funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor şi de membru al Biroului permanent, în baza Regulamentului Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 602/2005, care statuează posibilitatea revocării din funcţie a membrilor Biroului permanent, inclusiv a preşedintelui Camerei Deputaţilor, ca sancţiune juridică pentru încălcarea regulamentului. Această posibilitate se sprijină, conform Deciziei Curţii Constituţionale nr. 602/2005, pe dispoziţiile art. 64 alin. (2), teza ultimă din Constituţie.

Faţă de solicitarea transmisă de secretarul general al Camerei Deputaţilor, înaintăm Biroului permanent proiectul de Hotărâre privind revocarea doamnei Roberta Alma Anastase din funcţia de preşedinte şi de membru al Biroului permanent al Camerei Deputaţilor.

În urma votului secret, valabil exprimat, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât să înainteze Biroului permanent prezentul raport însoţit de proiectul de hotărâre aferent.

Vă mulţumesc.

Domnul Florin Iordache:

Şi eu vă mulţumesc, domnule deputat.

Invit acum reprezentanţii grupurilor parlamentare. Domnul Mircea Toader. Cinci minute, domnule Toader, vă rog.

Domnul Mircea-Nicu Toader:

Domnule preşedinte care conduceţi şedinţa, domnule deputat şi vicepreşedinte al Camerei,

Sigur, am asistat cu stupoare, pur şi simplu, la o sentinţă pur politică. N-are nicio legătură cu realitatea. Cu dorinţa, da! Dorinţa dumneavoastră este de revocare a doamnei preşedinte Roberta Anastase. Modul în care o faceţi poate să intre în istorie. Şi am să încerc să mă motivez.

Am participat la şedinţa comisiei. Ştiţi pentru ce a fost judecată Roberta Anastase? Pentru că a condus o şedinţă de plen unde n-a fost. Deci, şedinţa de plen pentru care a fost incriminată nu a fost condusă de Roberta Anastase. Deci, n-are nici o legătură cu această sancţiune.

Pe de altă parte şi, mai ales, o să ia cuvântul şi colegul meu Ioan Oltean, care o să vă explice că dânsul a condus acea şedinţă pentru care dumneavoastră aţi hotărât să o revocaţi pe Roberta Anastase.

Gândiţi-vă foarte bine! Sigur, aveţi o comandă politică, o ştim dinainte, dar aveţi o conştiinţă la care trebuie să răspundeţi. peste un an, doi, cinci, şapte, poate şi în istorie se va scrie: "s-a hotărât decapitarea lui Roberta Anastase, pur şi simplu, fără să existe cea mai mică probă".

Pe de altă parte, ce a spus vicepreşedintele Comisiei juridice, că revocarea este constituţională.

Stimaţi colegi, revocarea unui preşedinte al unei Camere se face numai la solicitarea grupului din care face parte şi în numele grupului vă spun că noi n-am cerut revocarea preşedintei Roberta Anastase, nu am solicitat acest lucru, deci sunteţi în afara Constituţiei.

Sigur, veţi lua o decizie, urmează eşafodul, e problema dumneavoastră. Dar gândiţi-vă că istoria ne va judeca şi vă va judeca pe dumneavoastră. Găsiţi alte motive, găsiţi ce motive vreţi dumneavoastră! Nimic nu este constituţional, decât o decizie politică, pe care dumneavoastră trebuie să v-o asumaţi. Şi v-o asumaţi nu în faţa noastră, ci în faţa celor care v-au ales şi veţi veni din nou în faţa lor să le cereţi votul. Ce-o să le spuneţi? Asta a fost sarcina? Cum o să motivaţi dumneavoastră ...

Din sală:

Da!

Domnul Mircea Nicu Toader:

Lăsaţi-mă să vorbesc, că am dreptul să vorbesc, măcar acest drept! Am mai auzit un coleg de-al dumneavoastră că vrea să supună la vot demiterea mea din funcţia de lider de grup. Aştept, nu e nici un fel de problemă. Poate şi asta se poate în acest Parlament pe care dumneavoastră îl consideraţi... că majoritatea poate să facă orice!

Deci, încă o dată vă spun, vă asumaţi o condamnare pur politică, fără justificare. Orice justificare puteţi să faceţi dumneavoastră, dorinţa o ştim cu toţii, dar modul în care o faceţi, modul în care încălcaţi şi regulament, şi Constituţie este stupefiant. Să condamni pe cineva pentru o faptă care nu există... să spună în comisie domnul Oltean: "eu am condus-o, eu am condus acea şedinţă" şi dumneavoastră să spuneţi: "nu, n-a condus-o Oltean, a condus-o Anastase", este un lucru incredibil!

Gândiţi-vă foarte bine, stimaţi colegi, la ce vă asumaţi dumneavoastră. Sigur, cunoaştem rezultatul, ştim votul, dar să ştiţi că întotdeauna istoria îi condamnă pe cei care hotărăsc asemenea gesturi. Şi nu numai că-i condamnă, vor trebui să răspundă. Şi vor răspunde! Şi fiţi convinşi că de acum încolo avem libertatea de a vă cere cont de ce judecaţi. Orice proces politic care se desfăşoară în templul democraţiei mi se pare cu totul şi cu totul în afara bunului-simţ, nu a legii.

Faceţi un proces unde vreţi dumneavoastră, faceţi un proces juridic, dar nu un proces de intenţie în cadrul templului Parlamentului, acolo unde trebuie să fie democraţie.

Deci eu, încă o dată, fac apel la raţiunea dumneavoastră şi să vă asumaţi ceea ce votaţi dumneavoastră şi ceea ce trebuie să explicaţi celor care v-au trimis în Parlament. Nu aşa se execută un politician!

Domnul Florin Iordache:

Mulţumesc.

Dacă mai sunt alte intervenţii? Mulţumesc.

Pe procedură... Fiecare grup parlamentar cinci minute.

Domnule Ioan Oltean, pe procedură înţeleg că vreţi să interveniţi. Mulţumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Credeam că sunteţi obosiţi şi vă grăbiţi să mergeţi acasă. Mă bucur!

Domnule preşedinte de şedinţă...

Domnule preşedinte de şedinţă, îmi permiteţi?

Domnul Florin Iordache:

Da, domnule, vă rog.

Domnul Ioan Oltean:

Dacă-mi permiteţi, domnule preşedinte de şedinţă, şi vă rog să-mi asiguraţi condiţiile optime pentru a putea să mă exprim...

Domnul Florin Iordache:

Două minute, domnule deputat.

Domnul Ioan Oltean:

Am să fac o primă intervenţie pe procedură.

Domnule preşedinte de şedinţă şi stimaţi colegi,

Înţeleg că aceasta este o şedinţă a unei sesiuni extraordinare a Camerei Deputaţilor, care are ca ordine de zi revocarea din funcţia de preşedinte a doamnei Roberta Anastase.

Dacă stau aşa lucrurile, stimate domnule preşedinte şi stimaţi colegi, vă rog să observaţi că în acest moment această şedinţă este ilegal convocată.

În temeiul art. 84 alin. (2): "Camera Deputaţilor se întruneşte şi în sesiuni extraordinare, la cererea Preşedintelui României, a Biroului permanent sau a cel puţin unei treimi din numărul deputaţilor".

Alineatul (3): "Cererea de convocare a unei sesiuni extraordinare se face în scris şi va cuprinde ordinea de zi, precum şi perioada de desfăşurare a sesiunii".

"Convocarea Camerei Deputaţilor" în alin. (4) se spune că "se face de către preşedintele acesteia".

Vă rog să observaţi, stimaţi colegi, că nu suntem în momentul acesta în prezenţa unei convocări în scris. La biroul preşedintelui Camerei Deputaţilor nu există o cerere depusă în scris, prin care să ceară convocarea unei sesiuni extraordinare, cu o ordine de zi şi cu o durată.

Mai mult, în "Monitorul Oficial", la această oră, nu este publicată convocarea sesiunii extraordinare, cu ordinea de zi şi cu durata de desfăşurare. Acum trei minute nu era publicată, domnilor colegi.

Deci, din acest punct de vedere, în momentul în care şedinţa a început, ea s-a desfăşurat şi şi-a început lucrările în afara procedurilor legale.

Pe de altă parte, stimaţi colegi, chiar dacă este de prisos, dar simt nevoia să subliniez abuzul fără precedent la care recurgeţi astăzi, prin revocarea din funcţie a preşedintei Camerei Deputaţilor. Ca sancţiune, vreau să vă spun că...

Domnul Florin Iordache:

Procedură, domnule vicepreşedinte, două minute, vă rog.

Domnul Ioan Oltean:

Da, domnule preşedinte.

...la Comisia juridică, astăzi, s-a supus dezbaterii în plenul Comisiei juridice adoptarea unei sancţiuni pentru o faptă inexistentă. Şedinţa Camerelor reunite din 27 septembrie, la care se făcea trimitere în cererea de sancţionare a fost condusă de la un capăt la altul de către subsemnatul, şi nu de către preşedinta Camerei Deputaţilor, Roberta Anastase. În consecinţă, nu puteaţi să o sancţionaţi pentru o faptă care nu există.

Mai mult, stimaţi colegi, vă rog să observaţi, la Secţiunea a V-a, Capitolul "Sancţiuni", că nu există sancţiunea revocării din funcţie. (Rumoare.)

Domnul Florin Iordache:

Vă rog să concluzionaţi, domnule vicepreşedinte.

Domnul Ioan Oltean:

Domnule preşedinte,

Străduiţi-vă să asiguraţi minima condiţie pentru a putea să mă exprim. Vă rog, aveţi în atributul dumneavoastră de preşedinte de şedinţă această competenţă.

Domnule preşedinte de şedinţă, pot să-mi continui intervenţia?

Domnul Florin Iordache:

Aţi depăşit timpul, domnule vicepreşedinte. Vă rog să închideţi.

Domnul Ioan Oltean:

Mulţumesc. Vă asigur că istoria va consemna astăzi un abuz de putere fără precedent şi va consemna o manifestare totalmente în afara cadrului legal a dumneavoastră.

Vă mulţumesc.

Domnul Florin Iordache:

Mulţumesc. Constat că nu mai sunt alte luări de cuvânt.

Pe procedură, te rog, Eugen.

Domnul Gheorghe-Eugen Nicolăescu:

Domnule deputat Iordache, preşedinte de şedinţă,

Înainte de a trece la vot, după cele spuse aici, aş dori să stabilim o problemă de procedură, ca să nu fie dubii.

În Regulamentul Camerei Deputaţilor, care din păcate nu este modificat cu hotărârile Curţii Constituţionale, se prevede cum se iau deciziile ca număr de voturi pentru diverse cazuri.

În cazul în care ne aflăm, avem, cred, toată clarificarea în hotărârea Curţii Constituţionale, care ne spune în felul următor: "Hotărârile Parlamentului" - hotărârile, reţineţi, şi ceea ce dăm noi astăzi este o hotărâre - "se iau cu jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi la şedinţă, în condiţii asigurate de cvorum".

Deci astăzi noi avem obligatoriu nevoie de un cvorum de 156 de deputaţi şi putem să luăm o hotărâre a Camerei Deputaţilor cu jumătate plus unu din 156 de deputaţi. Şi ca să nu fie dubii şi ca să nu fie contestaţii ulterioare, vă propun, domnule preşedinte de şedinţă, să votăm această procedură de luare a hotărârilor, ca să nu mai avem ulterior niciun fel de problemă. Şi, ca atare, vă rog să supuneţi la vot această propunere.

Mulţumesc.

Domnul Florin Iordache:

Vă mulţumesc.

Supun... Pregătiţi cartelele, stimaţi colegi. Vă rog, domnule Márton Árpád.

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Domnule vicepreşedinte,

Doamnelor şi domnilor,

Multe lucruri s-au întâmplat în Camera aceasta, dar chiar să supuneţi votului decizia Curţii Constituţionale ar fi prea de tot, nu vă supăraţi!

Domnul Florin Iordache:

Decizia nu!

Vă rog, domnule deputat Duvăz.

Domnul Bogdan Nicolae Niculescu Duvăz:

Domnule Márton Árpád,

Stimaţi colegi,

Domnule preşedinte,

Acest vot ţine loc sau mai bine zis modifică, prin voinţa noastră, ceea ce nu a fost modificat la timp în urma deciziei Curţii Constituţionale, şi anume regulamentul nostru.

Deci, în acest sens, acest vot consfinţeşte sau... (Rumoare.) Eu am greşit. Îmi cer scuze, atunci!

Domnul Florin Iordache:

Mulţumesc.

Supun atenţiei dumneavoastră Hotărârea privind revocarea doamnei Roberta Anastase...

Pe procedură, domnul Zgonea.

Domnul Valeriu Ştefan Zgonea:

Domnule preşedinte de şedinţă,

Stimaţi colegi,

Nu aş fi dorit să intervin pe procedură, dar l-am ascultat pe domnul Oltean, nu ştiu ce cuvânt să folosesc... minţind este puţin spus. Am respectat toate procedurile parlamentare în secţiunea cu privire la convocarea sesiunii extraordinare. Preşedinta Camerei Deputaţilor, observând că singurul punct al ordinii de zi pe care trebuia să o trimită la "Monitorul Oficial" era cererea de revocare a domniei sale, aflată în dezbaterea Comisiei juridice, noi ceream de la Comisia juridică un raport, a refuzat să facă acest lucru şi ne-a trimis o scrisoare Grupului parlamentar PSD şi PNL, spunându-ne că ea nu face aşa ceva, pentru că ea nu poate să facă aşa ceva, că trebuie doar PDL-ul să facă aşa ceva.

Din punctul nostru de vedere, regulamentul a fost respectat, procedura a fost îndeplinită, a fost publicată în "Monitorul Oficial", este "Monitorul Oficial" nr. 443. Această şedinţă de plen extraordinară a Camerei Deputaţilor este regulamentară.

Domnule preşedinte, eu am să vă rog frumos să procedaţi la supunerea la vot a raportului Comisiei juridice.

Vă mulţumesc.

Domnul Florin Iordache:

Şi a hotărârii, domnule lider de grup.

Eu voi da citire hotărârii, apoi voi invita fiecare grup parlamentar să facă nominalizări pentru...

Domnul Valeriu Ştefan Zgonea (din sală):

După!

Domnul Florin Iordache:

Nu, Comisia de numărare. Fiecare grup parlamentar trebuie să facă nominalizări pentru componenţa Comisiei de numărare. Vă rog frumos.

Voi da citire Hotărârii privind revocarea doamnei Roberta Alma Anastase din funcţia de preşedinte şi de membru al Biroului permanent al Camerei Deputaţilor.

"În temeiul dispoziţiilor art. 64 alin. (2) şi (5) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 25 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

Camera Deputaţilor hotărăşte revocarea doamnei Roberta Alma Anastase din funcţia de preşedinte şi de membru al Biroului permanent al Camerei Deputaţilor.

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa de astăzi, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată."

Eu solicit... Vot de revocare cu buletin, dar pentru aceasta, rog întâi fiecare grup parlamentar să facă nominalizări pentru Comisia de numărare a voturilor, chestorii să ia loc în partea dreaptă, pentru a distribui buletinele de vot, iar prima listă de prezenţă să fie citită de domnul secretar Mihai Voicu. Vă rog. Daţi-mi un buletin de vot. Deci fiecare dintre dumneavoastră veţi primi de la chestori un buletin de vot privind revocarea din funcţia de preşedinte a preşedintelui Camerei Deputaţilor, a doamnei Roberta Alma Anastase.

În condiţiile în care buletinul de vot îl veţi primi, se poate introduce aşa cum este în urnă, dacă doriţi revocarea; dacă nu doriţi revocarea, cu un pix baraţi numele Roberta Alma Anastase.

După ce... stimaţi colegi, mulţumesc domnului ministru pentru relaţia cu Parlamentul... Va urma apoi un vot... După revocare, fiecare grup parlamentar are posibilitatea de a face nominalizare pentru funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor. Va fi iar vot nominal. Deci, de două ori va fi vot nominal. În primă fază îl invit pe domnul deputat Mihai Voicu...

Pentru Comisia de numărare, propuneri.

Domnule Márton Árpád, vă rog.

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Domnule vicepreşedinte, eu sunt mai greu de cap şi, după cum foarte mulţi distinşi colegi mi-au spus, nu prea înţeleg limba română. Adică aţi încercat să ne explicaţi cum să votăm, dar eu n-am înţeles.

Domnul Florin Iordache:

Mai explic o dată!

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Cine doreşte să revoce pe doamna preşedinte pune acolo un semn...

Domnul Florin Iordache:

Nu!

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Cine nu doreşte s-o revoce, o barează! Nu vă supăraţi, e cel puţin haios!

Domnul Florin Iordache:

Nu s-a pus, domnule Márton Árpád... Repet: cine doreşte revocarea doamnei Roberta Alma Anastase introduce buletinul de vot aşa cum este, cine nu doreşte revocarea doamnei Roberta Alma Anastase barează numele ...

Din sală:

Taie!

Domnul Florin Iordache:

Taie, poftim! Pentru că, uitaţi, aşa arată buletinul de vot, stimaţi colegi.

Precizare: dacă se doreşte revocarea se introduce buletinul în urna de vot aşa cum este, nu se doreşte revocarea, se barează cu o linie. S-a înţeles? Bun.

Pentru Comisia de numărare ...

Domnul Marian Neacşu:

Din partea Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat îl propunem pe domnul deputat Adrian Solomon.

Domnul Florin Iordache:

Grupul PNL?

Domnul Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu:

Din partea Grupului PNL, domnul deputat George Dumitrică.

Domnul Florin Iordache:

Din partea Grupului UDMR?

Domnul Máté András-Levente:

Domnule preşedinte,

Stimaţi colegi,

Grupul UDMR este prezent, nu participăm la vot şi nu propunem pe nimeni în Comisia de numărare a voturilor.

Domnul Florin Iordache:

Mulţumim.

Din partea Grupului minorităţilor naţionale? Domnul deputat Varujan Pambuccian. Vă rog.

Domnul Varujan Pambuccian:

Dacă o să fie ceva de numărat, pe domnul Adrian Merka.

dar eu vreau să vă întreb un lucru, aţi vorbit de o hotărâre, acum vorbiţi de un buletin pe care se taie sau nu o persoană. Cu hotărârea aceea cum rămâne?

Domnul Florin Iordache:

Este un proiect de hotărâre, domnule deputat.

Grupul UNPR. Vă rog, doamnă deputat.

Doamna Luminiţa Iordache:

Grupul UNPR îl propune pe domnul deputat Emil Bostan.

Domnul Florin Iordache:

Grupul PDL? Grupul PDL văd că nu face propuneri. Mulţumesc.

Îl invit pe domnul secretar al Camerei Deputaţilor, Mihai Voicu.

Domnul Mihai Alexandru Voicu:

Albu Gheorghe - absent
(...)
Zoicaş Gheorghe - prezent

Trebuie să mai votez şi eu şi domnul Motreanu, când se termină.

Domnul Florin Iordache:

Invit colegii să ia loc.

Supun atenţiei dumneavoastră componenţa Comisiei de numărare şi validare a voturilor.

Domnul Adrian Solomon - Grupul parlamentar al PSD; George Dumitrică - Grupul parlamentar al PNL; Emil Bostan - Grupul parlamentar progresist; Adrian Merka - Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale.

Vreau să vă reamintesc, stimaţi colegi, că Grupul PDL nu a desemnat reprezentant şi nici Grupul UDMR nu a desemnat reprezentant, dar sunt prezenţi.

Dacă sunt observaţii? Am supus atenţiei şi votului dumneavoastră. Dacă sunt observaţii? Nu sunt observaţii. Vă mulţumesc.

Procedură. Îl invit pe domnul secretar Mihai Voicu. Vă rog frumos, domnule deputat.

Domnul Mihai Alexandru Voicu:

Vă mulţumesc, domnule preşedinte.

Doresc să precizez, desigur şi pentru dumneavoastră şi pentru stenogramă, că în urma apelului nominal au răspuns prezent 177 de deputaţi. Condiţia de cvorum prevăzută de regulament este astfel îndeplinită.

Vă mulţumesc.

Domnul Florin Iordache:

Vă mulţumesc.

Invit comisia, împreună cu membrii Biroului permanent, să se retragă în sala Biroului permanent. Rog şi membrii Biroului permanent să fie prezenţi. Vă rog.

Pentru a nu fi dubii vizavi de componenţa comisiei v-am întrebat, stimaţi colegi, voturi împotrivă nu au fost.

Rog colegii să ia loc în bancă.

Vă rog, domnule Hrebenciuc, haideţi să luăm loc.

Vă rog, supun votului, pentru mai multă rigoare, supun votului dumneavoastră componenţa.

Cvorumul a fost anunţat de domnul secretar al Biroului permanent, domnul Mihai Voicu.

Supun votului dumneavoastră componenţa, aşa cum v-am citit-o. Pregătiţi cartelele.

Sunteţi pregătiţi? Vă rog să votaţi. Cine este pentru componenţa comisiei, aşa cum am dat citire.

Vă rog să votaţi.

Şi-au exprimat prezenţa 136 de colegi pentru, niciun vot împotrivă şi 3 abţineri.

Vă mulţumesc.

Invit comisia să înceapă numărarea voturilor.

După pauză

Domnul Florin Iordache:

Invit Comisia de numărare. Domnul deputat Adrian Solomon. Vă rog.

Domnul Adrian Solomon:

Ştiu că sunt orele înaintate, dar puţină linişte, pentru că de-abia de acum se termină cu adevărat cea mai neagră perioadă a Parlamentului.

Stimaţi colegi,

"Proces-verbal privind revocarea preşedintelui Camerei Deputaţilor

Procedând la verificarea şi numărarea voturilor exprimate de deputaţi prin vot secret cu buletine de vot privind revocarea doamnei deputat Roberta Alma Anastase din funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor, Comisia de numărare şi validare a voturilor a constatat următoarele: numărul total al deputaţilor - 311; numărul deputaţilor prezenţi - 177; numărul total de voturi exprimate - 161; numărul total de voturi anulate - zero; numărul de voturi valabil exprimate - 161, din care: voturi contra - 1, voturi pentru - 160.

Ca urmare a faptului că din totalul de 311 de deputaţi au fost prezenţi 177, din care 160 au votat pentru revocare, ceea ce reprezintă majoritatea voturilor necesare pentru revocarea din funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor.

3 iulie 2012, Parlamentul României."

Felicitări, stimaţi colegi! (Aplauze.)

Domnul Florin Iordache:

Vă mulţumesc, domnule deputat.

3. Alegerea preşedintelui Camerei Deputaţilor.

Domnul Florin Iordache:
................................................

Invit, în aceste condiţii, grupurile parlamentare, pentru a face nominalizări pentru funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor.

Domnul deputat Neacşu. Vă rog, din partea Grupului parlamentar al PSD, vă rog frumos.

Domnul Marian Neacşu:

Domnule preşedinte,

Stimaţi colegi,

Din partea Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat, îl propunem pe colegul nostru, domnul deputat Valeriu Ştefan Zgonea. (Aplauze.)

Domnul Florin Iordache:

Alte propuneri?

Grupul parlamentar al PNL, dacă aveţi propuneri? Nu.

PDL? Nu.

Grupul UDMR? Nu.

Grupul minorităţilor naţionale? Nu.

Grupul progresist, UNPR? Nu.

Vă mulţumesc.

În aceste condiţii, v-aş propune, stimaţi colegi, să păstrăm aceeaşi comisie de numărare şi validare a voturilor.

Supun votului dumneavoastră propunerea de a păstra această comisie.

Cine este pentru? Vă rog să votaţi, stimaţi colegi.

Rog să pregătiţi cartelele. Repetăm votul.

Supun votului dumneavoastră. Vă rog să votaţi.

Supun votului dumneavoastră aceeaşi componenţă a comisiei.

Cu 147 de voturi pentru şi 8 abţineri, componenţa comisiei s-a păstrat.

Vă mulţumesc mult.

Îl invit pe domnul secretar Niculae Mircovici, pentru a da citire prezenţei.

Numai puţin, stimaţi colegi! Orele sunt înaintate, de acord cu dumneavoastră. Stafful tehnic să pregătească şi buletinele de vot, vă rog frumos!

Mulţumesc staffului. Invit chestorii. Îl rog pe domnul deputat Niculae Mircovici, secretar al Camerei Deputaţilor, să dea citire listei listei de prezenţi.

Vă rog, domnule deputat.

Domnul Niculae Mircovici:

Vlădoiu Aurel - prezent
(...)
Zoicaş Gheorghe - prezent

Domnule preşedinte de şedinţă,

Avem 177 de deputaţi prezenţi.

Domnul Florin Iordache:

Vă mulţumesc mult.

Invit comisia validată prin votul dumneavoastră la sala de Biroul permanent. Vă rog.

După pauză

Domnul Florin Iordache:

Îl invit pe domnul deputat Solomon să prezinte rezultatul. Vă rog.

Domnul Adrian Solomon:

Domnule preşedinte,

Doamnelor şi domnilor deputaţi,

Proces-verbal pentru alegerea preşedintelui Camerei Deputaţilor

Procedând la verificarea şi numărarea voturilor exprimate de deputaţi prin vot secret, cu buletine de vot, potrivit art.21 alin.(1) din regulament, asupra candidatului propus în vederea alegerii preşedintelui Camerei Deputaţilor,

Comisia pentru numărarea şi validarea voturilor a constatat următoarele:

Numărul total al deputaţilor - 311

Numărul deputaţilor prezenţi - 177

Numărul total de voturi exprimate - 161

Numărul total de voturi anulate - 0

Număr de voturi valabil exprimate - 161

din care:

- voturi pentru - 161

- voturi contra - 0

Aplauze.)

Ca urmare a faptului că din totalul de 311 deputaţi au votat pentru 162, ceea ce reprezintă majoritatea necesară pentru alegerea preşedintelui Camerei Deputaţilor, domnul Zgonea Valeriu Ştefan este ales în funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor.

Să aveţi un mandat lung şi fructuos! (Aplauze.)

Domnul Florin Iordache:

Mulţumesc, domnule deputat.

În urma votului dumneavoastră, domnul Valeriu Ştefan Zgonea a fost ales, cu 161 de voturi pentru, preşedinte al Camerei Deputaţilor.

Îl invit pe colegul nostru, domnul Zgonea, să ne adreseze...

Multe felicitări, domnule deputat, şi mult succes în activitatea dumneavoastră!

Vă rog.

Domnul Valeriu Ştefan Zgonea:

Bineînţeles că vă iubesc şi o să fiu scurt.

Probabil că este cea mai înaltă funcţie pe care un parlamentar poate să o deţină atunci când visează să reprezinte cetăţenii dintr-un colegiu sau din România.

Este un moment unic în viaţa mea şi am muncit foarte mult şi vă mulţumesc tuturor colegilor mei, de la care am învăţat şi pe care-i văd aici, o parte, de când am intrat în Parlament. Unii sunt în spatele sau în stânga mea şi vreau să le mulţumesc tuturor.

Vreau să le mulţumesc şi celor din Grupul parlamentar al minorităţilor şi al UDMR şi al Grupului progresist, pentru că au fost alături de mine astăzi şi au votat.

Dar, în primul rând, vreau să le mulţumesc prin dumneavoastră milioanelor de pensionari care astăzi au simţit că ceva se schimbă în România. (Aplauze.)

Şi vreau să le mulţumesc acelor oameni care s-au simţit umiliţi în trei ani şi jumătate şi au simţit că, în Parlamentul României, cel care conduce şi are funcţia de preşedinte nu-i reprezintă şi i-a umilit, celor care s-au simţit, prin asumări de răspundere şi prin voturi numărate aiurea, că nu sunt reprezentaţi în Parlament.

Şi poate vreau să-i mulţumesc unui om care, acum câţiva ani de zile, mi-a dat unul dintre cele mai elocvente exemple de drumul greşit pe care Roberta Anastase a adus această instituţie, domnului Sobaru, care poate a făcut cea mai importantă declaraţie politică pe care, vreodată, Parlamentul României a putut s-o facă.

Şi, în numele dumneavoastră, celor care m-aţi votat astăzi, vreau să le mulţumesc, pentru că această instituţie este redată din nou celor care reprezintă suveranitatea cetăţenilor României.

Vă mulţumesc foarte mult. (Aplauze.)

Domnul Florin Iordache:

Şi noi vă mulţumim, domnule preşedinte, vă pot spune de acum încolo.

Acestea fiind spuse, declar închisă şedinţa noastră.

La revedere! Numai bine!

Şedinţa s-a încheiat la ora 22,55.
(http://www.cdep.ro/pls/steno/steno.data?cam=2&dat=20120703&idl=1)

No comments:

© Gheorghe Florescu, 2008 Acest site este un pamflet politic şi, uneori, cultural, trebuie deci tratat ca atare.