16 April 2010

Loviţi de CCR, ANI dă o replică


Comunicat al Consiliului Naţional de Integritate din data de 16 aprilie 2010

CCOONNSSI IILLI IIUULL NNAAŢ ŢI IIOONNAALL DDEE I IINNTTEEGGRRI IITTAATTEE
SSEECCRREETTAARRI IIAATT CCNNI II
SECRETARIATUL CONSILIULUI NAŢIONAL DE INTEGRITATE Adresă: B-dul Lascăr Catargiu 15, cod poştal: 010661, sector 1, Bucureşti – România Telefon: + 40 - 21 – 303 00 71; fax: + 40 - 21 - 212 07 02; e-mail: secretariat.cni@gmail.com; website: www.integritate.eu 1 / 1
COMUNICAT 16 aprilie 2010

Precizăm că în conformitate cu prevederile Am luat act, din mass-media, despre Decizia Curţii Constituţionale nr. 415 din 14 aprilie 2010, prin care s-a admis excepţia de neconstituţionalitate a unor dispoziţii din Legea nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate. Suntem preocupaţi de situaţia gravă în care se află Agenţia Naţională de Integritate, instituţie fundamentală pentru lupta împotriva corupţiei, dar şi statul român, în pericol de a nu putea îndeplini una dintre condiţionalităţile stabilite în cadrul Mecanismul de Cooperare şi Verificare al Comisiei Europene. Asigurăm Agenţia Naţională de Integritate şi celelalte instituţii implicate de sprijinul nostru în identificarea soluţiilor optime pentru punerea în acord, de urgenţă, a dispoziţiilor Legii nr. 144/2007 cu prevederile constituţionale. art. 147 din Constituţia României, Decizia Curţii Constituţionale este definitivă şi general obligatorie, are putere numai pentru viitor şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Dispoziţiile legislative constatate ca fiind neconstituţionale, îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. Pe durata acestui termen, dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale sunt suspendate de drept. Nicu MARCU, Preşedinte, Consiliul Naţional de Integritate
(sursă: http://www.integritate.eu/1293/section.aspx/1492)

Pentru cine nu înţelege de ce titlul arată astfel, precizez că în originalul PDF scrisul are umbră...

Aş putea spune... o umbră electronică... adică ştim noi a cui... :D

Să cântăm prieteni
Cu sergentul major
De la noi din sector
Care tainic de leagă...

Iată o melodie care mă ia la mişto... rău de tot.


No comments:

© Gheorghe Florescu, 2008 Acest site este un pamflet politic şi, uneori, cultural, trebuie deci tratat ca atare.