17 August 2010

Cum de avem creştere economică pe semestrul II...


Badabim, badabum, hocus, pocus... preparatus. Ei da, dacă este cu preparatus, atunci este posibil orice.

Conform primelor estimări, Produsul intern brut în trimestrul II 2010 a fost, în termeni reali, mai mare cu 0,3% comparativ cu trimestrul I 2010 (date ajustate sezonier).
Vizualizare in format PDF

COMUNICAT DE PRESĂ
Nr. 172 din 13 august 2010
Produsul intern brut în trimestrul II 2010
– estimări “semnal” –

Conform primelor estimări, Produsul intern brut în trimestrul II 2010 a fost, în termeni reali, mai mare cu 0,3% comparativ cu trimestrul I 2010 (date ajustate sezonier). Faţă de acelaşi trimestru din anul 2009, Produsul intern brut a înregistrat o scădere cu 0,5% pe seria brută şi cu 0,6% pe seria ajustată sezonier.
In semestrul I 2010 Produsul intern brut s-a redus cu 1,5%, comparativ cu semestrul I 2009, atât pe serie brută cât şi pe seria ajustată sezonier.

Precizări metodologice
În ultimii ani, necesitatea elaborării unor conturi naţionale credibile şi operative a devenit din ce în ce mai importantă. Cerinţele utilizatorilor nu mai pot fi satisfăcute de indicatorii pe termen scurt disponibili deoarece aceştia nu au omogenitatea şi consistenţa unui sistem de conturi naţionale trimestriale. Aceasta a condus la necesitatea de a dispune de un sistem rapid de estimări “semnal”
preliminare privind Produsul intern brut trimestrial pentru a avea o imagine operativă şi consistentă a evoluţiei economiei.
Estimările “semnal” ale Produsului intern brut trimestrial prezintă următoarele caracteristici:
• oferă o imagine operativă a evoluţiei economiei;
• sunt în concordanţa cu conceptele contabilităţii naţionale;
• sunt produse şi publicate cât mai rapid posibil după încheierea trimestrului de referinţă;
• au la bază un set incomplet de informaţii comparativ cu conturile naţionale trimestriale provizorii.

Diferenţele dintre estimările “semnal” şi estimările provizorii ale Produsului intern brut se pot defini în fucţie de următoarele aspecte:
• Operativitate: estimările “semnal” sunt disponibile mai devreme decât cele provizorii (40-45 zile).
• Acurateţe: se face un compromis între operativitate şi acurateţe. Estimările “semnal” sunt, în general, mai puţin precise decât cele provizorii dar se urmăreşte ca pierderea în precizie să fie redusă la un nivel cât mai scăzut.
• Sferă de cuprindere: numărul variabilelor acoperite de estimările “semnal” este limitat.
• Informaţii disponibile: estimările “semnal” au la bază un set limitat de date. Adesea, unele informaţii furnizate de anchete statistice sau surse administrative nu sunt disponibile.
• Metodă de estimare: în funcţie de sursele de date disponibile se poate utiliza metoda directă (prin utilizarea datelor existente şi a estimărilor pentru cele nedisponibile) sau metoda indirectă (prin utilizarea tehnicilor de regresie).
Estimările “semnal” ale Produsului intern brut trimestrial în conturile naţionale româneşti se realizează prin aplicarea metodei directe având în vedere existenţa surselor de date infra-anuale, în special a anchetelor statistice ce oferă informaţii care permit estimarea Produsului intern brut trimestrial (PIBT)
la preţul pieţei prin metoda de producţie, conform relaţiei:
PIBT = VAB + IP – SP
unde:
VAB = valoarea adăugată brută la preţ de bază;
IP = impozitele pe produs;
SP = subvenţiile pe produs.
Pe lângă estimările brute ale Produsului intern brut trimestrial se calculează şi estimări ajustate sezonier, utilizând metoda regresivă, metodă recomandată de regulamentele europene.
Ajustarea sezonieră are drept scop eliminarea efectelor sezoniere din cadrul seriei de date pentru a se evidenţia evoluţia economică reală din perioade consecutive.
Produsul intern brut pentru trimestrul II 2010, în variantă provizorie, va fi publicat prin comunicat de presă, conform calendarului de pe site-ul INS, în data de 1 septembrie 2010.
Date comparative cu celelalte State Membre ale Uniunii Europene se pot obţine din Comunicatul de presă al Eurostat care va fi publicat pe data de 13 august 2010 şi care poate fi consultat la adresa: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/.

Mă întreb eu, oare faptul că BNR spune că între iul.2010 / iul.2009 rata inflaţiei este de 7,14%, o avea legătură cu creşterea de 0,3%? Împărţind la cele patru trimestre ale unui an, ar veni cam 1,785% inflaţie pe trimestru. Dat fiind că în ultimul trimestru avem şi impactul provocat de creşterea TVA, fără a putea interveni impactul scăderilor salariilor bugetarilor cu 25%, este posibil să ne gândim că nu avem de fapt o creştere economică, ci că această creştere este "una din pix", în plus şi semi-oficială, pentru că este provizorie? Ba bine că nu...

2 comments:

Radu G said...

Rapoarte umflate au fost mereu, de altfel avem chiar o traditieŞ=

Bibliotecaru said...

Cam aşa este...

© Gheorghe Florescu, 2008 Acest site este un pamflet politic şi, uneori, cultural, trebuie deci tratat ca atare.