08 November 2010

Domnii Dinescu şi Băsescu: Separat Împreună


Ce legătură este între cântecul Mirunei Pascu şi domnii Dinescu şi Băsescu?

Mirona Pascu - Separat impreuna


Aparent nici una...

Doar că l-am auzit de nenumărate ori pe Mircea Dinescu promovând ideea unui turism pe Dunăre. De atâtea ori poetul a spus că vechile oraşe dunărene au decăzut şi vapoarele cu turişti trec pe Dunăre fără să oprească în oraşele portuare româneşti. Se aude viitorul, se simte, se vede... se pare că însăşi doamna ministru Elena Udrea a ajuns la concluzia că trebuie făcut ceva pentru turismul pe Dunăre. Iată că această "piatră a filosofiei turismului" a fost descoperită şi de domnul preşedinte Traian Băsescu.

La început am vrut să pun titlul... Da. Nu. Be Summit... M-am gândit că este prea preţios şi nu va înţelege nimeni ce vreau să spun. Mai bine îi spun...

DISCURSUL
preşedintelui României, Traian Băsescu,
la Summit-ul Dunării
(Bucureşti, 08 noiembrie 2010)
Domnule preşedinte al Comisiei Europene,
Domnilor prim-miniştri,
Domnilor viceprim-miniştri,
Doamnelor şi domnilor,

România este astăzi gazda unui eveniment de o importanţă majoră: Summit-ul Dunării. Ne întâlnim la Bucureşti pentru a marca angajamentul politic al statelor riverane privind Strategia Uniunii Europene pentru regiunea Dunării. Acest Summit-ul este un eveniment cu rezonanţă aparte pentru cetăţenii europeni care locuiesc în macro-regiunea dunăreană. Ei aşteaptă lansarea unui proiect viabil, cu rezultate concrete pentru calitatea vieţii lor.

Acum doi ani, în octombrie 2008, mă aflam la Bruxelles, dând curs invitaţiei Landului Baden - Wurttemberg care organiza la Reprezentanţa sa pe lângă Uniunea Europeana, conferinţa pe tema viitorului spaţiului dunărean. Am avut atunci ocazia să vorbesc participanţilor despre o serie de proiecte europene ambiţioase în domeniul transporturilor, despre un mediu mai curat, despre dezvoltarea echilibrată şi coeziunea socială. Proiectul major de care vorbeam era o Strategie pentru regiunea extinsă a Dunării - un nou instrument comunitar menit să ajute la dezvoltarea durabilă a întregului bazin dunărean şi să micşoreze decalajele de dezvoltare economico-socială dintre diversele zone ale acestui areal.

În tot acest timp, din 2008 şi până astăzi, am fost martorii unui entuziast proces de promovare, elaborare, dialog şi dezbateri. România şi Austria au dat tonul în „orchestra” diversă, dar armonioasă, a spaţiului dunărean şi au fost susţinute, încă de la început, de toate ţările riverane. Am deschis un drum care astăzi este aproape de finalizarea etapei de concepţie. Mulţumesc colegilor din toate statele din regiune pentru excelenta colaborare, implicare, pentru angajamentul politic şi însufleţirea cu care au lucrat, împreună, la construirea acestui proiect inovator european.

De asemenea, Comisia Europeană ne-a fost alături încă de la început, ne-a susţinut şi a încurajat parteneriatul pe care l-am lansat. Pentru aceasta, mulţumesc domnului preşedinte Barroso care a înţeles atât de bine importanţa fluviului dunărean pentru Uniunea Europeană şi legătura pe care acesta o realizează cu sud-estul continentului şi, mai departe, cu Asia Centrală prin conexiunea sa cu Marea Neagră. Urmează, în luna decembrie, adoptarea de către Comisia Europeană a Strategiei Dunării şi a Planului de acţiune aferent. Aşteptăm cu mare interes acest moment.

Doamnelor şi domnilor,
În opinia mea, cea mai importantă dimensiune economică a Dunării este, fără îndoială, sectorul de transport naval. Indicatorii transportului pe Dunăre, Coridorul Pan-European de Transport VII, indică o sub-utilizare a potenţialului existent, nu numai în comparaţie cu Rinul, dar şi faţă de rutele navigabile mult mai mici din unele zone ale Europei.

Dunărea trebuie să devină o adevărată magistrală fluvială modernă, în vederea asigurării rolului de axă majoră de transport la nivel european.

Alături de transport, strategia noastră va însemna proiecte şi investiţii în infrastructura portuară şi de energie, şi va acorda mai multa atenţie protecţiei mediului, va modela cooperarea teritorială între regiuni şi localităţi învecinate. Crearea unui sistem de gestiune a factorilor de mediu, inclusiv înlăturarea efectelor negative asupra mediului în caz de catastrofe naturale, păstrarea şi extinderea zonelor împădurite, a parcurilor şi zonelor verzi din zonele urbane, reprezintă priorităţi pentru noi toţi în contextul dezbaterilor asupra schimbărilor climatice şi a rolului Uniunii ca actor global în acest proces.

Delta Dunării este unul dintre cele mai întinse ţinuturi umede din lume în stare naturală şi are triplu statut internaţional de protecţie. Delta are nevoie de un program special şi România este decisă să acţioneze pentru îmbunătăţirea şi întărirea protecţiei acestui ecosistem unic.

În acelaşi timp, Strategia urmează să propună dezvoltarea turismului şi valorificarea patrimoniului natural şi a moştenirii cultural-istorice prin dezvoltarea infrastructurii specifice şi intense acţiuni de promovare. Dunărea constituie un important catalizator al creativităţii şi al dialogului intercultural, o sursă de inspiraţie şi o punte de legătură şi comunicare între culturi şi civilizaţii dezvoltate prin relaţiile comerciale, sociale şi culturale prilejuite de proximitatea sa.

Aş vrea să amintesc aici câteva proiecte transfrontaliere pe care România le propune pentru a le realiza împreună cu statele vecine, sub “umbrela” Strategiei Dunării. Cu vecinii bulgari de la sud împărţim cea mai mare parte a cursului Dunării, însă, avem un singur pod care ne leagă, la Giurgiu - Ruse. Un alt pod, cel de la Vidin - Calafat, nu este, încă, finalizat. Dorim să dezvoltăm turismul, schimburile economice şi să dinamizăm viaţa pe cele două maluri. Ne propunem construirea a două noi poduri, la Bechet - Oreahovo şi la Călăraşi - Silistra, precum şi construirea unui nou complex hidro-energetic pe Dunăre.

În sud-vestul şi vestul României avem nevoie de noi proiecte de cooperare cu alte două state vecine, Ungaria şi Serbia. Deja există programele de cooperare teritorială care valorifică potenţialul local şi propun investiţii care să apropie comunităţile din vecinătatea graniţelor. Sunt convins că strategia noastră va consolida şi diversifica această cooperare, aducând elemente noi, proiecte mai importante precum interconectările energetice sau colaborarea în managementul riscurilor, al inundaţiilor sau al accidentelor cu impact transfrontalier.

Este momentul să urez succes colegilor unguri care vor avea o misiune importantă, cea a asigurării preşedinţiei Uniunii Europene în semestrul I al anului 2011. În această perioadă vor fi realizaţi primii paşi în implementarea strategiei, şi doresc să vă asigur că România va acorda întreg sprijinul necesar pentru ca proiectul nostru comun să fie un adevărat succes.

La est, Republica Moldova şi Ucraina sunt alţi doi parteneri importanţi ai noştri, cu care vom lucra la elaborarea proiectelor de interes comun. Trebuie să lansăm proiecte importante de conectare a infrastructurii şi să utilizăm mult mai bine potenţialul extraordinar al regiunilor limitrofe. Asigurarea navigabilităţii Prutului inferior şi legarea regiunilor vecine prin construirea unor poduri peste Prut şi Dunăre reprezintă proiecte prioritare pentru locuitorii acestor zone.

Doamnelor şi domnilor,
Într-adevăr, poate că cea mai mare realizare a noastră este, de fapt, instituirea unui nou mod de colaborare. Strategia Dunării este deja un succes fiindcă ne-a adus împreună, angajându-ne într-un tip inovator de cooperare, mai dinamic, orientat spre rezultate.

La dezbaterile publice organizate în oraşele situate de-a lungul fluviului, din Germania, de la Ulm şi până la Constanţa, în România, au participat reprezentanţi marcanţi ai societăţii civile şi ai autorităţilor locale. M-am bucurat să văd că proiectul nostru este atât de bine primit de cei cărora, de fapt, li se adresează: cetăţenii din regiunea Dunării.

Rămân extrem de multe lucruri de făcut. Avem nevoie de investiţii serioase şi de angajamentul permanent al guvernelor şi al autorităţilor locale. De asemenea, avem nevoie de asistenţă, transfer de expertiză şi tehnologie dinspre regiunile dezvoltate din vest spre cele mai puţin avansate din est.

De aceea, consider că principala probă pe care Strategia Dunării va trebui să o depăşească este menţinerea unui interes constant şi a implicării statelor din regiune. Nu este uşor ca, în plin proces de reconstrucţie după o criză financiară şi economică cu efecte globale, să găsim resursele financiare necesare pentru finanţarea investiţiilor majore de infrastructură. Va fi extrem de important să alocăm resurse umane şi de capital pentru guvernarea acţiunilor prioritare ale Strategiei şi să reuşim să implementăm atât proiectele de interes local, cât şi cele de interes naţional şi cu impact transfrontalier.

Există la dispoziţia noastră însemnate fonduri europene pe care le putem şi trebuie să le folosim în beneficiul cetăţenilor noştri. Avem nevoie de o capacitate ridicată de a absorbi fondurile comunitare; trebuie să administrăm cât mai eficient resursele de care dispunem din bugetul Uniunii. Vom putea să ne atingem obiectivele valorificând deplin expertiza privind utilizarea fondurilor comunitare care există în cadrul Comisiei Europene, dar şi în statele membre din regiune.

Trebuie să combinăm trei aspecte esenţiale: utilizarea experienţei bogate din unele state membre ale Uniunii Europene din regiune, state precum Germania sau Austria, de asemenea, trebuie să valorificăm creşterea expertizei naţionale şi, nu în ultimul rând, simplificarea reglementărilor comunitare. Vom lucra împreună cu colegii noştri din Comisia Europeană şi din statele membre ale Uniunii pentru a face un adevărat salt calitativ în acest domeniu.

Strategia Dunării este un proiect în care autorităţile române, eu personal am investit foarte mult. Permiteţi-mi să-mi exprim convingerea că această Strategie va fi un proiect de mare succes, nu numai pentru statele riverane, dar pentru întreaga Europă.
Vă mulţumesc.

Departamentul de Comunicare Publică
08 Noiembrie 2010
(sursa: http://www.presidency.ro/?_RID=det&tb=date&id=12511&_PRID=lazi)

Autor Sorin Lupsa / Administraţia prezidenţială
08 noiembrie 2010 - Participare la deschiderea lucrărilor Summit-ului Dunării


(sursa: http://www.presidency.ro/?_RID=fdet&id=3210)

4 comments:

nimrod said...

Biblio,

Nimic mai degeaba decât acest discurs... demagogie curată! Şi ştiţi de ce? Fiindcă spre final se aminteşte de experienţa bogată a Germaniei şi Austriei. De ce nu şi de experienţa olandezilor, egiptenilor sau a chinezilor? Gaură-n cer, redescoperirea roţii, nu alta! La noi e pe cale de dispariţie calea ferată şi vorbim de cum o să facem Dunărea ghem. N-aveţi idee cum arată Rinul... Stau şi mă-ntreb cu ce se ocupă de fapt ăia cu salarii nesimţite plătiţi tocmai ca să înveţe şi să aplice loco experienţa altora...Ce bine că pot lua de la Iaşi avionul de Viena...

Bibliotecaru said...

Dunărea are un avantaj evident, nu sunt gropi de asfaltat. Poate valuri...

România a avut o zonă portuară înfloritoare pe Dunăre acum 100 de ani. Cum ar fi un circuit cu vaporaşul între izvoarele Dunării şi Deltă? Te urci undeva şi, după întreg circuitul, cobori unde te-ai urcat. O lună în care poţi vedea toate oraşele mari pe lângă care trece Dunărea.

http://www.vikingrivercruises.com/regions/europe/rivers/danube/index.aspx

Alţii pot face, noi de ce nu?

nimrod said...

Biblio,

a.Un şenal navigabil e mult mai dificil de întreţinut decât o autostradă fiindcă gropile sunt doar de la furt şi incompetenţă pe când aluviunile sunt de la Mama Natura.
b.Nu-i gigea din partea mea dar nu mă pot abţine să nu observ că toate oraşele mari şi frumoase de pe Dunăre sunt la "ei" şi nu la noi. La noi ce să vadă? Că Dunărea nu-i Volga ca să-i accepţi malurile aşa cum sunt...

Bibliotecaru said...

Păi tocmai asta este partea frumoasă. Vapoarele trec pline de turişti, de colo-colo... nu opresc însă prin oraşele Româneşti.

Oraşele româneşti port la Dunăre au fost înfloritoare acum 100 de ani. Nu ar trebui decât un boost-up. Ceva de văzut este...
http://turism.nicuilie.eu/2008/04/porturi-romanesti-in-croazierele-pe-dunare/

© Gheorghe Florescu, 2008 Acest site este un pamflet politic şi, uneori, cultural, trebuie deci tratat ca atare.