27 December 2012

Programul de Guvernare 2013-2016 a treia parte


Episodul trecut:

Programul de Guvernare 2013-2016 a doua parte


AGRICULTURĂ

Agricultura și dezvoltarea satului romanesc sunt priorităţi absolute ale actualului Guvern.
România a pierdut foarte mult, în urma deteriorarii situatiei in sectorul agricol, prin distrugerea filierelor pe produse si ca urmare a divizarii in milioane de exploatatii de mici dimensiuni, lipsite de utilajele necesare unei agriculturi moderne si care cu greu se aliniaza cerintelor pietei si unei agriculturi moderne, performante.
În acest mandat ne propunem să fructificăm potenţialul agricol real al României,
concomitent cu revitalizarea zonelor rurale.
Ne propunem ca sectorul agricol să devină un motor de creștere economică și o sursă de locuri de muncă pentru populaţia din mediul rural, odată cu garantarea veniturilor agricultorilor.
Se impune accelerarea modernizarii agriculturii pentru a-i permite să asigure hrana necesară intregii populaţii, recâştigarea pieţei interne, un nivel de trai decent fermierilor, reducerea importurilor si cresterea exporturilor de produse agro-alimente.
Guvernul USL consideră fundamentală reducerea decalajelor dintre mediul rural din
Romania si cel din statele membre din vestul Europei.
Creșterea nivelului de trai, crearea de locuri de muncă și asigurarea accesului la serviciile de sănătate și educaţie publică reprezintă obiective fundamentale ale Guvernului Uniunii Social Liberale.

DIRECTII DE ACTIUNE
Dezvoltarea agriculturii şi a satului românesc
· Cresterea competitivitatii agriculturii romanesti pentru a face fata concurentei pe piata europeana si internationala; cresterea productivitatii agriculturii pentru a permite acoperirea necesarului de produse agroalimentare si creşterea exporturilor, în special de produse finite;
· Dezvoltarea sistemului de irigaţii, finalizarea infrastructurii primare de irigat (Canalul Siret – Baragan) si reabilitarea sistemului de îmbunătăţiri funciare;
· Stabilirea filierelor pe produse – altfel, multe produse de calitate nu vor ajunge la piata sau se vor vinde la preturi derizorii;
· Revizuirea sistemului de impozitare si combaterea evaziunii; pe termen mediu, stabilirea unei cote reduse de TVA la produse agroalimentare de bază, cu condiţia asigurării spaţiului fiscal necesar;
· Incurajarea agriculturii de nişă (de ex. agricultura ecologică şi produse tradiţionale);
· Dezvoltarea sectorului de producere a fructelor;
· Crearea platformelor de preluare, sortare, condiţionare, păstrare, ambalare şi analiză a legumelor şi fructelor, precum şi funcţionarea corectă a pieţelor acestora.
· Stabilirea fondului de creditare agricola si a celui mutual in agricultură;
· Identificarea de masuri menite sa conduca la dezvoltarea rolului economic al organizatiilor asociative din agricultura;
· Reforma in domeniul cercetarii si inovarii in agricultură; elaborarea unui program naţional de cercetare – dezvoltare agricolă pe perioada 2014 – 2020, care să fie în concordanţă cu prevederile viitorului PAC;
· Adoptarea de măsuri care sa conduca la comasarea terenurilor si reducerea numarului de ferme şi exploataţii ;
· Revigorarea şi dezvoltarea zonei montane;
· Identificarea de noi masuri de sustinere a tinerilor fermieri;
· Adoptarea de masuri pentru stabilirea unei piete funciare functionale  infiintarea unei scheme de creditare pentru achizitia de terenuri Fonduri europene
· Accelerarea absorbtiei fondurilor europene. Este esential ca Romania sa reduca la minimum sumele ce vor fi dezangajate in final ;
· Negocierea unui buget european cat mai mare pentru agricultura si dezvoltarea rurala in perioada 2014 - 2020.
· Pregătirea şi negocierea Programului National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020; viitorul program va asigura identificarea prioritatilor reale ale mediului rural romanesc si concentrarea fondurilor doar pe proiecte din cadrul prioritar
· Intreprinderea demersurilor necesare la nivel european pentru cresterea platilor directe astfel incat sa se reduca decalajul fata de statele membre vecine, dar si sa conduca la cresterea competitivitatii fermierilor romani in ansamblul Uniunii Europne.

Acte normative
· Simplificarea legislatiei si procedurilor – aceasta este o necesitate obiectiva, avand in vedere ca legislatia europeana agricola este deja foarte complexa, iar Romania de obicei o complica si mai mult
· Un dialog mai bun şi consistent cu organizaţiile producătorilor, procesatorilor şi comercianţilor în procesul de adoptare a legislatiei din domeniu; Reforma instituţională a Ministerului Agriculturii şi instituţiilor din subordine
Aplicarea politicilor agricole comune nu se va putea realiza fara o reforma importanta in domeniul administratiei romanesti.
· Introducerea managementului modern in structura ministerului;
· Îmbunătăţirea informării fermierilor privind măsurile de sprijin (măsuri de eguvernare);
· Realizarea unei proiecţii bugetare a MADR, pentru o perioadă de minim trei ani şi cu perspectivă aferentă perioadei 2014-2020. Programul pentru agricultură va reflecta
nevoile de finanţare ale sectorului astfel încât să se poată realiza o planificare
multianuală a bugetului
· Eficientizarea activităţii agenţiilor prin comasarea acestora;
· Asigurarea de personal suficient, bine pregatit si remunerat corespunzator.
· Implicarea treptată a organizaţiilor profesionale reprezentative în derularea plăţilor, ca o măsură de responsabilizare a acestora.

Camerele agricole
· Transformarea lor în furnizori de consultanţă pentru fermieri şi tineri întreprinzători în mediul rural;
· Elaborarea cadrului legal necesar pentru ca acestea să îşi poată asigura autofinantarea;
· Îndeplinirea rolului Camerelor Agricole aşa cum sunt definite acestea pentru a indeplini cerintele la nivel national si european.

Toate aceste deziderate se vor realiza prin:
· întărirea capacitătii institutionale;
· utilizarea eficientă a resurselor naturale
· formarea şi educaţia profesională continuă;
· întărirea capacitătii de prognoză, cu estimarea corectă a evoluţiilor sectorului agricol;
· dezvoltarea cercetării şi inovării în domeniu;
· emiterea de avize ştiinţifice consultative după caz.

VIITORUL AGRICULTURII ŞI SATULUI ROMÂNESC

· Readucerea agriculturii pe locul dat de potenţialul şi tradiţia ei;
· Asocierea în agricultură va atinge nivelul necesar promovarii unei agriculturi performante, bazate pe cererea pietei europene si internationale;
· Dezvoltarea zootehniei şi creşterea ponderii acesteia în totalul producţiei agricole este prioritară;
· Promovăm şi susţinem produsele ecologice şi tradiţionale româneşti;
· MADR va avea o structură administrativă funcţională şi depolitizată;
· Agricultorii vor fi informati si pregatiti profesional prin programe dedicate în PNDR ;
· Organizaţiile patronale vor juca un rol mai important în luarea deciziilor în
agricultură;
· Cresterea rolului jucat de agricultori astfel încât aceştia să aibă posibilitatea de a influenţa decisiv politicile agricole;
· Cresterea suprafetelor irigate prin măsuri de stimulare a utilizării eficiente a apei şi prin facilitarea accesului agricultorilor la un preţ rezonabil al energiei electrice;
· România poate deveni din piaţă de desfacere un jucător pe piaţa internaţională;
· Procedurile de acordare a fondurilor agricole europene vor fi simplificate pentru a facilita accesul beneficiarilor.
· Se va redefini rolul turistic, dar nu numai, al satului românesc.
(http://www.gov.ro/upload/articles/117322/program-de-guvernare-2013-2016.pdf)

Agricultura românească are două probleme principale.
1. Nu a beneficiat de câteva decenii de infuzie de capital prin politici pro-agricole, aşa cum s-a întâmplat în cadrul ţărilor europene. Cei câţiva ani în care am primit ceva bani de la UE nu au fost folosiţi cumsecade de către statul român şi nici de către agricultori.
2. Fermierii din România (şi majoritatea românilor de altfel) nu au abilităţi în a duce hârtii de colo-colo, când văd birocraţie, mai bine se lipsesc.

Soluţia este simplă, banală... dar aproape imposibilă în România. Statul ar trebui să preia efortul birocratic de pe umerii fermierilor şi să facă ei hârţoagele pe care le cere UE. Astfel, în loc să se facă concedieri prin structurile ministerului agriculturii, funcţionarii s-ar realoca unei munci utile şi productive.

Episodul viitor:

Programul de Guvernare 2013-2016 a patra parte

13 comments:

ZeV said...

Solutie pentru agricultura:
Coabitare intre ferme si CAP-uri reinfiintate pe baze..evreiesti.

Bibliotecaru said...

D'astea nu aveam, kibbutzuri ne lipseau. :D

Katrina said...

Toute autorité imposée par la force est à combattre. Mais la force, la violence, ne sont pas toujours du côté où l’on croit les voir. La violence institutionnalisée, celle qui prétend s’appuyer sur la volonté du plus grand nombre, plus grand nombre devenu gâteux non sous l’action de la marijuana, mais sous l’intoxication des mass media et des automatismes culturels traînant leur sabre sur le sol poussiéreux de l’histoire, le violence des justes et des bien-pensants, ceux-là même qui envoyèrent le Christ en croix, toujours solidement accrochés à leur temple, leurs décorations et leurs marchandises, la violence qui s’ignore ou se croit justifiée, est fondamentalement contraire à l’évolution de l’espèce. Il faut la combattre et lui pardonner car elle ne sait pas ce qu’elle fait. On ne peut en vouloir à des êtres inconscients, même si leur prétention a quelque chose d’insupportable souvent. Prendre systématiquement le parti du plus faible est une règle qui permet pratiquement de ne jamais rien regretter. Encore faut-il ne pas se tromper dans le diagnostic permettant de savoir qui est le plus faible. (…) Et tout cela n’est valable que si vraiment vous ne pouvez pas vous faire plaisir autrement. Si, en d’autres termes, vous êtes foncièrement masochiste. Sans quoi, la fuite est encore préférable et tout aussi efficace, à condition qu’elle soit dans l’imaginaire. Aucun passeport n’est exigé.

Bibliotecaru said...

Asta cu paşaportul pică bine... că al meu e expirat de 20 de ani. :D

Katrina said...

Biblio
Cu toate astea, acel pasaport este gratuit si obtinerea lui nu depinde de starea de spirit al dominantului care decide daca ai dreptul sau nu; este singurul moment candesti "liber"sa'ti alegi "destinatia", fara conditii....pana si religia'ti pune conditii ca sa ajungi in Eden.....

Bibliotecaru said...

@ Katrina

Aşa este, dar aş merge şi mai departe şi aş spun că lipsa paşaportului înseamnă şi lipsa unei tentaţii. Sunt unii care îşi fac paşaport pentru cazul în care apare o oportunitate, sunt alţii care îşi fac paşaport atunci când au nevoie să plece undeva... mai sunt unii, grup din care fac şi eu parte, care spun... ce să mai plec, nu am nici măcar paşaport...

Uneori preţul de cost al creditului este înzecit faţă de ceea ce ai obţinut prin credit... În ultimul timp astfel de cazuri sunt din ce în ce mai dese.

Eu cred că la asta se referă cumva Henri Laborit când vorbeşte despre morala lui Don Quijote, cavalerul de la Mancha, în textul de mai sus. Lupta cu aparenţa nu este îndreptăţită de faptul că "toţi văd aşa". La un moment dat se poate ca toţi să vadă mori de vânt şi totuşi ele să fie cu adevărat balaurii periculoşi.

ZeV said...

..,,Oamenii de afaceri din PD i-au cerut, sâmbătă, liderului lor naţional, senatorul Marius Marinescu, să susţină propunerile de organizare favorită a comerţului între membrii PD şi amendarea mai drastică a supermagazinelor care practică preţuri de dumping. Liderul filialei bihorene a OOA, Petruţ Marcel, a susţinut că este timpul ca oamenii de afaceri să se ajute între ei, după modelul de CHIBUT, să cumpere servicii unii de la alţii, iar produsele să le vândă în afara comunităţii. Oamenii de afaceri ai PD s-au mai plâns de concurenţa neloială practicată de supermagazine, care practică preţuri mici, uneori sub preţul de fabricaţie ale produselor, periclitând existenţa micilor magazine din jur."
COMENTEZ:
Am primit informatia pe e-mail de la vaisamar.
Daca patinoarele, terenurile de fotbal in panta si telegondolele de milioane de euroi au intregistrat succesuri atat de notabile, ducand la cresterea turismului in cluburile din Mamaia, nu vad de ce nu am promova si principiul organizarii de tip chibut, in agricultura si...nu numai. Daca functioneaza ?
;)

Bibliotecaru said...

@ ZeV

Marius Marinescu, senator şi lider naţional PD?

Mihai Bacalu lansa această ştire în Adevărul în... 17 aprilie 2006. :D

vaisamar said...

zev vezi ca patentez mailurile netrimise si nici nepotii tai nu o sa poata platii daunele=))))

ZeV said...

vaisamar
Stiu sa ma protejez de daune colaterale. Folosesc doar prezervative de firma. Iacata o industrie cu potential. Intelighentie avem, haimanale pe toate drumurile(inclusiv pe bloguri) de asemenea, etc.
;)
PS
Biblio
Oamenii de afaceri pedelisti transced politicienilor vremelnici.
;)

Bibliotecaru said...

Pe mine nu mă deranjează politicienii bogaţi cât timp nu se folosesc de avere să facă politică şi de politică să facă avere. Mă deranjează în schimb "organele statului" care închid ochii la nereguli numai pentru că este vorba despre cineva cu protecţie politică. La un moment dat însă vor ieşi toate la iveală şi atunci sabia media va defrişa şi capetele politicii româneşti ce se ocupă cu "afacerile". Eu sunt încrezător.

ZeV said...

Biblio
Buna diminteta
Sabia media, va taia capete ??
Hmm...stimate prieten, cred ca ati dormit bine asta noapte, de sunteti atat de optimist.
;))
Media este o institutie a SISTEMULUI (vorba dementului), care traieste in simbioza perfecta cu oamenii de afaceri, politicienii si vip-urile/brandurile din showbiz(z) create/siliconate artificial. NU POT SUPRAVIETUI UNII FARA ALTII, DOMNULE BIBLIOTECAR.
Ascultati ce va spun...cad doar capetele celor care exced sistemul, sau, incearca sa o faca, fara a fi beton armat.
;))

Bibliotecaru said...

Media este o instrument puternic pentru că există o parte "a lui..." dar şi o parte "a lui..." ba chiar şi o parte "a lui..." Cineva tot informează.

© Gheorghe Florescu, 2008 Acest site este un pamflet politic şi, uneori, cultural, trebuie deci tratat ca atare.