14 November 2011

După puţin insistenţă, bugetul a început să aibă un pic de înţeles


Este adevărat, sunt de multe ori vinovat pentru insistenţa mea uşor prea persuasivă.
Uneori însă insistenţa mea funcţionează.

Iată un exemplu:

Bibliotecaru says:

@ Andreea Vass Paul

Ministerul Afacerilor Externe 646,2 mil. + 105,6 mil
Cât vine asta?, în jur de 20% creştere bugetară?

Stimată doamnă,
Oricât aş vrea eu să mă gândesc la altceva, nu pot să nu mă gândesc că se măreşte bugetul pe la Ministerul Afacerilor Externe pentru a se obţine, într-un fel sau altul, ceva mai multe voturi pentru PDL pentru alegerile parlamentare (se observă că PDL este foarte iubit în străinătate).

Administrația Prezidențială 29,6 mil. +0,8 mil
Am căutat prin bugetele de pe site-ul Ministerului de Finanţe cheltuielile Administraţiei Prezidenţiale (desigur sunt cheltuielile prevăzute şi nu executate).
2010 -> 29.272 mii lei
2009 -> 48.817 mii lei
2008 -> 29.202 mii lei

Se observă o “mică” creştere în 2009, an electoral.

Pot înţelege că cei de la Ministerul de Externe se plimbă un pic mai mult în deplasările cu campania electorală… dar peste 100 de milioane?!

(http://www.andreeavass.ro/blog/2011/11/cresterea-bugetului-alocat-ani-depaseste-cresterile-cumulate-ale-bugetelor-alocate-sri-sie-si-spp/#comment-27023)

La care am primit următorul răspuns:
Andreea Paul says:

Ce bine ar fi sa ne documentam inainte de a emite concluzii!?!

Suplimentarea fondurilor MIN AFACERILOR EXTERNE in anul 2012 fata de anul 2011 se datoreaza in principal fondurilor necesare cofinantarii nationale aferente programelor finantate din Fondul Social European si din Fondul Frontierelor Externe (31,5milioane lei), finantarii din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeana aferente acestor programe ( 60,5 milioane lei) precum si organizarii expozitiei EXPO 2012-Yeosu-Coreea.

Cresterea sumelor pentru MIN AFACERILOR EUROPENE se datoreaza suplimentarii sumelor aferente proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare (FEN), acest minister fiind si autoritate de management pentru Programul Operational Asistenta Tehnica si avand ca misiune principala cresterea gradului de absorbtie al fondurilor externe nerambursabile

(http://www.andreeavass.ro/blog/2011/11/cresterea-bugetului-alocat-ani-depaseste-cresterile-cumulate-ale-bugetelor-alocate-sri-sie-si-spp/#comment-27028)

Iar eu am răspuns...

Bibliotecaru says:

@ Andreea Paul

Ştiu că sunteţi iritată de această postare… dar are o logică care se va vedea la finele comentariului meu (mai ales).

În primul rând eu vorbea despre Ministerul de Externe şi nu despre Ministerul Afacerilor Europene… Nici nu observasem ministerul domnului Leonard Orban, pentru că bănuiesc că de el este vorba.

Ministerul Afacerilor Externe 646,2 mil. + 105,6 mil
este un copy/pate de la ceea ce aţi postat mai sus.

Stimată doamnă,
Oricât m-aş documenta eu, nu cred că pot ajunge în acest moment să ştiu de ce anume sunt mai mult de 100 de milioane la Ministerul Afacerilor Externe (Europene) cât timp nici parlamentarii nu au asemenea informaţii şi nicăieri nu sunt puse la dispoziţia clientului (respectiv a cetăţeanului român). Dumneavoastră poate aveţi acces la astfel de documente, motiv pentru care m-am şi adresat aici şi nu în altă parte… deci am fost inspirat şi am obţinut un răspuns, pentru care vă mulţumesc, un răspuns oferit tuturor la care am contribuit indirect într-un mod inspirat (adică mă felicit şi eu, totodată).

Cofinanţarea instrumentelor structurale sau a altor fonduri externe nerambursabile postaderare este, desigur un motiv, deşi cumva acea cofinanţare a Fondului Frontierelor Externe era strecurată în memoria mea pe la Ministerul Administraţiei şi Internelor, ca şi programele din Fondul Social European de altfel. Ba parcă şi de Programul Operational Asistenta Tehnica corespunde, în proasta mea memorie, tot pe la MAI… Desigur memoria îmi joacă feste sau…

Or poate că ele au fost transferate de la Interne la Ministerul Afacerilor Europene, caz în care avem 100 de milioane în plus la acest minister şi 100 de milioane în minus la Interne… şi aceştia sunt undeva la cei minus 1.7 miliarde.

Iată că o astfel de interpretare are o logică majoră total diferită de prima citire a acelui raport de plus/minus, nu-i aşa?

Iată deci că o mică provocare a mea aduce la suprafaţă faptul că aceste sporuri sau reduceri bugetare nu au consistenţă decât dacă se explică cumva de ce unii au în plus şi alţii au în minus.

Stimată doamnă,
Nu credeţi că acest post ar trebui să facă chiar acest lucru, să explice unde anume se scade şi de ce anume se creşte… la fiecare minister?

SRI, SPP, SIE… Administraţia Prezidenţială… au tot timpul creşteri bugetare şi, la o privire superficială, cineva ar spune că se scaldă în bunăstare. Deşi bănuiesc că nu este chiar aşa şi cred că şi acolo sunt reduceri de personal până dincolo de aberaţie, hai să nu zic totuşi “aberaţi”… dincolo de normalitate… Cât timp nu se spune ce e cu creşterile, ce anume generează aceste creşteri, sunt silit să cred că ele au caracter politic, cum ar spune oamenii de pe stradă, “Băsescu se asigură că nu-l trădează” sau aşa ceva.

Chiar şi acolo unde guvernul este înconjurat de bune intenţii, se prea poate ca mediatic să se prăbuşească totul pentru că nimeni nu oferă astfel de informaţii… Şi cine e de vină? Eu?

Poate că vă irită intervenţiile mele, dar aţi putea totuşi să le folosiţi pentru binele domniilor voastre… Sau aţi putea să răspundeţi cu iritare la iritare.

(http://www.andreeavass.ro/blog/2011/11/cresterea-bugetului-alocat-ani-depaseste-cresterile-cumulate-ale-bugetelor-alocate-sri-sie-si-spp/#comment-27036)

Rezultatul...?

Care sunt principalele modificari propuse in proiectul de buget la nivelul institutiilor publice?

1. Suplimentări ale bugetelor:

• Ministerul Mediului si Padurilor
Suplimentarea de la 2,28 mld. lei la 2,994 mld. lei se datorează în principal asigurării sumelor aferente contribuţiei naţionale la POS Mediu.

• Ministerul Sanatatii
Suplimentarea de la 4,82 mld. lei la 5,46 mld. lei se datoreaza aplicarii prevederilor art.213 alin.(2) lit.h) din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, potrivit carora contributia de asigurari sociale de sanatate pentru veniturile din pensii pana in 740 de lei se suporta de la bugetul de stat.

• Ministerul Transporturilor si Infrastructurii
Suplimentarea de la 14,27 mld. lei la 14,79 mld. lei se datorează în principal asigurării sumelor aferente fondurilor externe nerabursabile pentru POS Transport

• Ministerul Finantelor Publice
Suplimentarea de la 2,85 mld. lei la 3 mld. lei in anul 2012 fata de anul 2011 se datoreaza in principal fondurilor necesare pentru plata despăgubirilor in numerar de catre Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietăţilor aferente legilor de restituire , fiind incluse fonduri suplimentare de la bugetul de stat pentru echivalarea diminuarii Fondului Proprietatea.

• Ministerul Afacerilor Externe
Suplimentarea de la 540,7 mil. lei la 646,27 mil. lei se datoreaza in principal fondurilor necesare cofinantarii nationale aferente programelor finantate din Fondul Social European si din Fondul Frontierelor Externe (31,5milioane lei), finantarii din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeana aferente acestor programe ( 60,5 milioane lei) precum si organizarii expozitiei EXPO 2012-Yeosu-Coreea.

• Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri
Suplimentarea de la 1.607 mld. lei la 1.67 mld. lei se datorează în principal asigurării sumelor necesare subvenţionării dobânzii aferente cardului Kogălniceanu, asigurării sumelor necesare acoperirii angajamentelor aferente proiectului pentru închiderea minelor, regenerarea mediului şi reconstrucţia socio-economică a regiunilor afectare finanţat din cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă precum si a asigurării sumelor aferente contribuţiei naţionale la POSCCE.

• Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale
Suplimentarea de la 214,95 mil. lei la 266,44 mil. lei se datorează în principal asigurări sumelor necesare acoperirii contravalorii licenţelor în şcoli precum şi a asigurării sumelor aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare pentru care MCSI este beneficiar de proiecte.

• Curtea de Conturi
Suplimentarea de la 149,4 mil. lei la 185,8 mil. lei se datoreaza in principal majorarii numarului de posturi finantat cu 30 posturi pentru Autoritatea de Audit, personal care beneficiaza de prevederile Legii nr. 490/2004, derularea in anul 2012 de proiecte noi finantate din fonduri europene si asigurarii fondurilor pentru achizitionarea unui sediu pentru Camera de Conturi Dolj.

• Agentia Nationala de Integritate
Suplimentarea de la 13,7 mil. lei la 42.9 mil. lei se datoreaza in principal pentru finantarea in anul 2012 a 10 posturi suplimentarea fata de anul 2011, achizitionarea serviciilor de arhivare electronica a declaratiilor de avere si de interese si servicii asociate, serviciilor de implementare si mentenanta pentru aplicatie informatica destinata suportului administrativ al Agentiei, derularea din anul 2012 a unui proiect cu finantare nerambursabila din Programul Operational “Dezvoltarea capacitatii administrative” (22,3 milioane lei).

• Ministerul Afacerilor Europene
Suplimentarea de la 65,45 mil. lei la 86,7 mil. lei se datoreaza suplimentarii sumelor aferente proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare (FEN), acest minister fiind si autoritate de management pentru Programul Operational Asistenta Tehnica si avand ca misiune principala cresterea gradului de absorbtie al fondurilor externe nerambursabile

• Consiliul Superior al Magistraturii
Suplimentarea de la 71,7 mil. lei la 79,1 mil. lei se datoreaza in principal derularii in anul 2012 a unor proiecte noi finantate din fonduri externe nerambursabile.

• Consiliul Concurentei
Suplimentarea de la 34,65 mil. lei la 41,4 mil. lei se datoreaza in principal majorarii numarului de posturi finantat cu 10 posturi si derularii de proiecte noi finantate din fonduri externe nerambursabile.

• Curtea Constitutionala
Suplimentarea de la 12,44 mil lei la 13,9 mil. lei se datoreaza in principal pentru asigurarea fondurilor aferente organizarii manifestarilor consacrate sarbatoririi a 20 de ani de la înfiintarea Curtii, cât şi pentru finanţarea cheltuielilor de întreţinere a bazei materiale şi de protocol a RA-APPS-ului efectuate în conformitate cu prevederile HG nr.60/2005 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”.

• Administratia Prezidentiala
Suplimentarea fondurilor de la 28,8 mil. lei la 29,6 mil. lei este pentru medalii si pentru Muzeul Cotroceni.

• Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Suplimentarea de la 8,78 mil. lei la 9,1 mil. lei se datoreaza necesitatii asigurarii cheltuielilor necesare desfasurarii activitatii CNSC, respectiv a solutionarii contestatiilor al caror numar a crescut anual (de la 700-800 contestatii in anul 2006 la 7000-9000 contestatii in prezent)

• Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989
Suplimentarea de la 2,39 mil. lei la 2,5 mil. lei se datorează cresterii numarului de beneficiari ai Legii nr.341/2004 carora li se acorda orteze, proteze, materiale sanitare etc., a cheltuielilor destinate actiunilor de comemorare a Revolutiei din Decembrie 1989, precum si a cheltuielilor pentru plata sentintelor civile

2. Diminuări ale bugetelor:

• Ministerul Administratiei si Internelor
Diminuarea in de la 9,5 mld. lei la 7,86 mld. lei se datoreaza in principal trecerii Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor in subordinea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului. De asemenea, reducerea in anul 2012 se datoreaza si faptului ca in cursul anului 2011 numarul de posturi din minister se reduce cu 10.000 de posturi, precum si a faptului ca in anul curent au fost prevazute fonduri pentru recensamantul populatiei si locuintelor (94,7 milioane lei), actiune specifica numai anului 2011.

• Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale
Diminuareade la 33,22 mld. lei la 31,93 mld. lei se datorează scăderii transferurilor din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetul asigurarilor pentru somaj si neacordarea unor indemnizatii prevazute de lege pentru luptatorii remarcati prin fapte deosebite in cadrul Revolutiei din Decembrie 1989.

• Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
Diminuarea de la 15,9 mld. lei la 14,97 mld. lei se datorează în principal reduceri sumelor aferente contribuţiei naţionale la fondurile externe nerambursabile postaderare (FEADR şi FEP) la nivelul de 5% precum şi reducerea sumelor aferente împrumuturilor acordate fondurilor de garantare în vederea garantării creditelor acordate beneficiarilor proiectelor dinanţare din FEN.

• Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului
Diminuarea de la 3,44 mld. lei la 3,15 mld. lei se datorează în principal reducerii sumelor aferente programelor de: “Pietruirea, reabilitarea şi/sau asfaltarea drumurilor”, ”Alimentarea cu apa a satelor” datorită trecerii acestora ca sursa de finanţare în cadrul PNDI, precum şi a finalizării în anul 2011 a “Programelor PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila”.

• Secretariatul General al Guvernului
Diminuarea de la 964,8 mil. lei la 712,36 mil. lei se datoreaza diminuarii sumelor pentru obiectivul de investitii “Cladire Palat Victoria” cu termen de finalizare 2011, a proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile pre si postaderare, a cheltuielilor aferente sustinerii cultelor pentru care in anul 2011 bugetul SGG a avut şi o suplimentare din Fondul de rezerva de 35 mil lei, precum şi a sumelor aferente recensamantului populatiei si locuintelor

• Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului
Diminuarea de la 8,92 mld. lei la 8,71 mld. lei se datoreaza, in principal, reducerii sumelor aferente proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare (FEN) si a celor pentru active nefinanciare-titlu la care s-au propus sume mai mici pentru finantarea cheltuielilor de capital aferente unitatilor de invatamant preuniversitar de stat care, potrivit legii, se asigura cu precadere din bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale de care apartin unitatile de invatamant respective. In anul 2011, bugetul MECTS a fost suplimentat din Fondul de rezerva cu 86,2 milioane lei pentru finantarea cheltuielilor de capital aferente unitatilor de invatamant preuniversitar

• Ministerul Culturii si Patrimoniului National
Diminuarea de la 795,9 mil. lei la 600,406 mil. lei se datoreaza faptului ca in anul 2012 nu au fost cuprinse sume pentru Festivalul Enescu-care se desfasoara o data la 2 ani, precum si faptului ca au fost propuse sume mai mici la titlul “Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila” ca urmare a finalizarii obiectivului Biblioteca Nationala

• Ministerul Justitiei
Diminuarea de la 2,25 mld. lei la 2,13 mld. lei se datoreaza in principal finalizarii proiectelor PHARE si a celor finantate din fonduri externe nerambursabile

• Academia Romana
Diminuarea de la 396,5 mil. lei la 354,3 mil. lei se datoreaza reducerii sumelor aferente proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare (FEN)

• Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
Diminuarea de la 45,5 mil. lei la 20,8 mil. Lei se datorează în principal asigurării în anul 2011 din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului a sumei de 21.283 mii lei necesare pentru finanţarea cheltuielilor legate de reprezentarea României în faţa Curţii de Arbitraj Internaţionale a Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiţii.

• Societatea Romana de Radiodifuziune
Diminuarea de la 182,67 mil. lei la 159,1 mil. lei se datoreaza diminuarii cheltuielilor cu bunurile si serviciile, titlu de la care se suporta cheltuielile aferente inchirierii statiilor si circuitelor de catre SN Radiocomunicatii

• Societatea Romana de Televiziune
Diminuarea de la 173,1 mil. lei la 150,2 mil. lei se datoreaza diminuarii cheltuielilor cu bunurile si serviciile, titlu de la care se suporta cheltuielile aferente inchirierii statiilor si circuitelor de catre SN Radiocomunicatii.

• Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor
Diminuarea de la 546 mil. lei la 534,8 mil. lei se datorează finalizării în anul 2011 a “Programelor PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila”.

• Autoritatea Electorala Permanenta
Diminuarea de la 21,4 mil. lei la 15,38 mil. lei se datoreaza in principal fapturlui ca in anul 2011 s-au alocat sume ( 295 mii lei conform HG nr. 748/2011) din Fondul de rezerva la dispozitia Guvernului pentru alegeri parlamentare partiale. In anul 2011 s-au alocat fonduri pentru implementarea Registrului electoral (actiune specifica anului curent).

• Senatul Romaniei
Diminuarea de la 90,7 mil. lei la 85,3 mil. lei se datoreaza in principal faptului ca in anul 2011 s-au alocat sume ( 11 milioane conform HG nr. 465/2011) din Fondul de rezerva la dispozitia Guvernului pentru finantarea cheltuielilor aferente organizarii la Bucuresti a Sesiunii Anuale a Adunarii Parlamentare NATO. Prin proiectul de buget pe anul 2012 comparativ cu bugetul institutiei pe anul 2011, exclusiv sumele din Fondul de rezerva, s-au alocat credite bugetare mai mari cu 7%.

• Camera Deputatilor
Diminuarea de la 210 mil. lei la 209,8 mil. lei se datoreaza in principal faptului ca in anul 2011 s-au alocat sume ( 12,1 milioane conform HG nr. 465/2011) din Fondul de rezerva la dispozitia Guvernului pentru finantarea cheltuielilor aferente organizarii la Bucuresti a Sesiunii Anuale a Adunarii Parlamentare NATO. Prin proiectul de buget pe anul 2012 comparativ cu bugetul institutiei pe anul 2011, exclusiv sumele din Fondul de rezerva, s-au alocat credite bugetare mai mari cu 6 %.
(http://www.andreeavass.ro/blog/2011/11/5181/#comment-27088)

Vedeţi, sumele acelea au căpătat carne, nu mai sunt atât de abstracte.

9 comments:

Aura Vasile said...

@Bibliotecaru

Nu ma pot abtine sa nu-mi amintesc gluma lui Victor Ponta: Andreea Vass poate fi un Emil Boc cu fusta. Nu vreau sa fiu interpretata nicicum, e o simpla gluma iar umorul este creatia lui Dumnezeu pina la urma.

Ca sa revenim, cea mai buna aparare e atacul - si atunci aveti un raspuns.

Ca sa realizeze toata lumea cam despre ce e vorba, am sa dau un simplu exemplu despre cum se face bugetul pentru 2012, pornind de la un caz simplu, concret: in bugetul Camerei pe 2012, se prevad cheltuieli cu combustibilul mai mari cu 20 si ceva la suta (nu am cifrele in fata acum dar pe aici ne invirtim). Acum, intrebarea e asa: domniile lor prevad o crestere a pretului combustibilului cu 20% sau se aloca bani pentru deplasari in campania electorala pe banii statului? Ca in orice alt caz, trebuie sa plecam de la intrebarea: qui prodest? cui foloseste?

Motanul_Incaltat said...

@Aura Vasile
Stiti... gluma D-lui Ponta contine, daca se poate spune asa, un element straniu. Daca e sa ne luam dupa zodii si D-na Andreea Vass si Dl. Boc sunt in aceeasi zodie - Fecioara:
D-na Vass:
10 septembrie 1978, Zalau, Judetul Salaj
Dl. Boc:
06 septembrie 1966, Rachitele, Judetul Cluj
Ambii sunt ardeleni!! Dupa locul nasterii sunt relativ aproape unul de altul!
O fi stiind Dl. Ponta ceva...
:)

Bibliotecaru said...

@ Aura Vasile

:D Să continui şi eu o glumă, poate că 20% în plus pentru carburanţi este un fel de provizion legat de încălzirea globală. Dacă 2012 este un an mai cald ca de obicei, combustibilul se va evapora şi, în consecinţă, va lipsi din rezervoare.

Combustibilul a intrat în 2011 cu un preţ de 4,88 RON/litru şi va ieşi probabil pe la 5,4 RON/litru adică o creştere de cam 10%. Dar dacă domnul Boc ştie "pe surse" că se pregăteşte ceva război cu Iranul sau o sancţiune economică... preţul combustibilului va sparge orice recorduri.

Stimată doamnă,
Anul 2012 va fi un an greu de tot şi nu mă gândesc la el cu plăcere... dar tot sunt curios ce vor mai promite politicienii în campanie. Oare domnul Boc va spune că măreşte pensii şi salarii? 800 de km de autostradă? Pardon 750 pentru că 50 s-au făcut deja. Dacă nu ar fi tragic, ar fi amuzant.

Bibliotecaru said...

@ Motanul_Incaltat

M-aţi pus pe gânduri... Acum mă gândesc dacă i-am văzut pe domnul Boc şi doamna Vass împreună. Dacă vorbim de fapt de un travesti? :D

Dincolo de glumă, personal cred că dacă doamna Vass ar fi premier... nu ar avea cum să fie mai rău de atât.

Bibliotecaru said...

Cod indicatori 20.06 deplasări, detaşări, transferări

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/docs/2010/ph049_phcd49.pdf

2011: 24.550 mii lei

http://freelex.juridic.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=143827

2012: 23.667 mii lei

În concluzie, teoretic, deplasările scad.

Practic, dacă e nevoie de mai mulţi bani pentru combustibil deşi sunt mai puţini bani pentru deplasări, vorbim deja despre o enigmă.

Aura Vasile said...

@Bibliotecaru

Pentru lamurire, o analiza a colegilor intr-o conferinta de presa: http://www.ziare.com/psd/deputati/psd-bugetul-camerei-pe-2012-a-crescut-nejustificat-sunt-cheltuieli-aberante-1129754

Ca idee, parerea mea e ca pretul combustibililor nu va creste, daca stau sa ma gindesc cum a fost in primul val al crizei cind pretul combustibilului a scazut pina la 2.8 lei de la, parca, 4 lei. Cel putin pina la jumatatea lui 2012 nu cred ca va creste. Despre Iran, iarasi mi-e greu sa cred ca se va petrece ceva, deocamdata. Asta pentru ca, desi crizele economice mondiale s-au "reparat" prin razboi intotdeauna (ei n-au stiut sa faca altceva), un alt conflict in acea regiune nu cred ca ar oferi suficient profit, ba din contra, suprapus peste scaderea puterii de cumparare s-ar putea sa faca mai mult rau. Nu stiu, asa imi imaginez eu acum, la prima..vedere.

Pe de alta parte probabil ca totusi e ceva. E clar ca energia regenerabila reprezinta viitorul. Dar pentru urmatorii 40-50 de ani cit mai exista petrol, acest petrol va fi "supapa" de preaplin a sistemului financiar.

@Motanul_Incaltat
Observatia e buna, nici n-as vrea sa mergem mai departe cu cercetarile. Si ii dau dreptate Bibliotecarului, nu ar avea cum sa fie mai rau.

Bibliotecaru said...

@ Aura Vasile

Nu veţi crede poate, dar se pare că soluţia energetică a viitorului este legată de... deşeurile radioactive. Din câte am înţeles şi eu de la specialişti mondiali "cu care mă mai cunosc eu" (să citez şi eu pe "Mârlanul" din Trăzniţi în NATO), există o nouă generaţie de reactoare nucleare care pot funcţiona cu aceste deşeuri... îndestulător pentru mai mult de un secol de acum încolo. Evident însă, reactoarele nucleare reprezintă cele mai scumpe uzine electrice, adică o investiţie iniţială colosală.

Cât despre un profit al unui eventual război în Iran... Profitul apare în viitor, dacă SUA va pune mâna pe acele rezerve petroliere imense... dar mai ales profitul va fi imediat prin simpla creştere a preţului petrolului. Vorbim aici despre sume totale câştigate din creşterea preţului barilului cât PIB-ul României de mari, pentru că se scumpeşte tot petrolul, de peste tot, nu numai cel de Iran (exportul de petrol din Iran este şi el semnificativ pentru consum mondial).

Eu estimez un război în Iran în câteva luni. Numai Rusia şi China pot împiedica desfăşurarea NATO în zonă... aşa că personal monitorizez cu atenţie ce spun cele două guverne.

Bibliotecaru said...

Cât despre buget... o să caut dezbaterea în Parlament. Poate o voi pune pe blog, căci se anunţă un "meci" interesant.

Bibliotecaru said...

@ Aura Vasile

Nu am reuşit să-mi dau seama de unde are domnul Mircea Drăghici acele date... Dar mai "sap".

© Gheorghe Florescu, 2008 Acest site este un pamflet politic şi, uneori, cultural, trebuie deci tratat ca atare.