24 March 2012

Te dă prins Boldeo, ieşi din gaura de şarpe...


Acest post este legat de activtatea parlamentară şi nu de domnul Boldea. Pentru că încă nu s-au postat toate datele pe site-ul Camerei, voi lăsa un pic deschis acest post până voi putea să completez cu date totul. Încep cu stenograma şedinţei camerei. Fiţi atenţi la cvorumul de şedinţă a Comisiei Juridice.

Prezentarea cererii domnului Cătălin Marian Predoiu, ministrul justiţiei, privind încuviinţarea percheziţiei domiciliare, reţinerii şi arestării preventive a domnului deputat Boldea Mihail. Prezentarea şi dezbaterea raportului Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu privire la scrisoarea domnului Cătălin Marian Predoiu, ministrul justiţiei, referitoare la solicitarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia pentru Investigarea Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, de încuviinţare a percheziţiei domiciliare, reţinerii şi arestării preventive a domnului deputat Boldea Mihail.

Domnul Ioan Oltean:
................................................

Vă rog, acum, să-mi permiteţi mie să dau citire solicitării domnului Cătălin Marian Predoiu, ministrul justiţiei. (Coboară la tribună.)

"Doamnei Roberta Alma Anastase, preşedintele Camerei Deputaţilor.

Referitor la solicitarea de încuviinţare a percheziţiei domiciliare, reţinerii şi arestării preventive a deputatului Boldea Mihail.

Stimată doamnă preşedinte,

Vă transmitem alăturat, în temeiul art.72 alin.(2) din Constituţia României, republicată, al art.24 din Legea nr.962006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, precum şi al art.193 alin.(2) din Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.8/1994 privind Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicată, cu modificările ulterioare, solicitarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia pentru investigarea infracţiunilor de criminalitate organizată şi terorism de încuviinţare a percheziţiei domiciliare, a reţinerii şi arestării preventive a deputatului Boldea Mihail, în prezent deputat în Parlamentul României, în dosarul nr.68/D/P/2012.

Ataşăm prezentei adrese documentaţia pusă la dispoziţie de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia pentru Investigarea Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, respectiv, referatul şi copia Dosarului nr.68/D/P/2012 al DIICOT, serviciul teritorial Galaţi, conţinând 15 volume: volumul I - 253 file, volumul II - 261 file, volumul III - 119 file, volumul IV - 420 file, volumul IV bis - 89 file, volumul V - 467 de file, volumul VI - 381 file, volumul VII - 56 de file, volumul VIII - 203 file, Vvolumul VIII bis - 278 file, volumul IX - 414 file, volumul X - 359 file, volumul XI - 464 de file, volumul XII - 328 file, volumul XIII - 606 file, volumul XIV - 404 file, volumul XV - 113, deci 113 file, după cum rezultă din adresa cu nr.541/C/2012 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Cu deosebită consideraţie, ministrul justiţiei, Cătălin Marian Predoiu."

Vă mulţumesc. (Îşi reia locul la prezidiu.)

Mulţumesc stimaţi colegi.

Îl rog acum pe preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, domnul Daniel Buda, să prezinte raportul comisiei. Da, îl va înlocui domnul secretar Gabriel Andronache, ca de obicei.

Vă rog, domnule secretar, vă ascultăm cu atenţie.

Domnul Gabriel Andronache:

Vă mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă.

Raport cu privire la scrisoarea domnului Cătălin Marian Predoiu, ministrul justiţiei, referitoare la solicitarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia pentru investigarea infracţiunilor de criminalitate organizată şi terorism, de încuviinţare a percheziţiei domiciliare, a reţinerii şi arestării preventive a deputatului Boldea Mihail.

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu adresa nr.541/C/2012 a înaintat ministrului justiţiei, domnul Cătălin Marian Predoiu, referatul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism cu nr.68/D/P/2012 din 19.03.2012 privind pe Boldea Mihail, deputat în Parlamentul României, pentru ca în temeiul art.72 alin.(2) din Constituţia României, republicată, şi art.24 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi senatorilor să solicite încuviinţarea percheziţiei domiciliare, reţinerii şi arestării preventive faţă de învinuitul Boldea Mihail, pentru faptele descrise în referatul întocmit de procurorii de caz.

Prin rezoluţia nr.68/D/P/2012 s-a dispus începerea urmăririi penale faţă de învinuitul Boldea Mihail pentru săvârşirea infracţiunilor de: constituirea unui grup infracţional organizat, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată, instigare la fals în înscrisuri scrisuri oficiale în formă continuată, instigare la fals intelectual în formă continuată, instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, instigare la fals în declaraţii în formă continuată, instigare la fals privind identitatea în formă continuată, instigare la mărturie mincinoasă în formă continuată, favorizarea infractorului şi complicitate la spălare de bani.

Ministrul justiţiei, aşa cum am arătat, a transmis Camerei Deputaţilor solicitarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi justiţiei.

Preşedintele Camerei Deputaţilor, prin adresa nr.1/427/R/A din 19.03.2012 a transmis Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi scrisoarea domnului ministru al justiţiei.

Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi de asemenea i-au fost înaintate, alături de referatul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, şi o copie a Dosarului nr.68/D/P/2012 conţinând 15 volume.

În cadrul şedinţei, domnul Daniel Buda, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a informat membrii comisiei cu privire la faptul că a fost transmisă prin fax şi prin SMS o invitaţie scrisă domnului deputat Mihail Boldea pentru a participa la şedinţa comisiei şi pentru a-şi prezenta în plenul acesteia punctul de vedere cu privire la solicitarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Facem aici menţiunea că domnul deputat Boldea nu a fost prezent, nu s-a prezentat la şedinţa comisiei.

Conform listei de prezenţă, la lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost prezenţi 17 deputaţi din numărul total de 23 de membri ai comisiei. La vot a participat un număr de 11 deputaţi.

În cadrul activităţii, din comisie au fost distribuite după dezbateri buletinele de vot şi au fost înscrise pe buletinele de vot trei situaţii, respectiv: vot pentru încuviinţarea percheziţiei domiciliare, vot pentru încuviinţarea reţinerii şi vot pentru încuviinţarea arestării preventive.

În urma numărării voturilor valabil exprimate, domnul Daniel Buda, preşedintele comisiei, a prezentat rezultatul votului. 11 voturi pentru încuviinţarea percheziţiei domiciliare, 11 voturi pentru încuviinţarea arestării preventive a domnului deputat Mihail Boldea şi 10 voturi pentru încuviinţarea reţinerii şi un vot împotrivă.

Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât să înainteze raportul Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, în conformitate cu dispoziţiile art.193 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.

Vă mulţumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Vă mulţumesc şi eu, domnule secretar.

Dacă domnul deputat Mihail Boldea este prezent? Îl rugăm să poftească la microfon, pentru a-şi exprima poziţia în raport cu solicitarea ministrului justiţiei şi, evident, în raport cu punctul de vedere exprimat de către Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. Înţeleg că domnia sa nu este prezent în sala de şedinţă. În consecinţă, nu putem lua act de punctul de vedere al domniei sale.

Dacă din partea grupurilor parlamentare doreşte cineva să intervină pe marginea celor două materiale deja prezentate, şi anume: adresa ministrului justiţiei şi raportul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi.

Domnul deputat Mircea Toader, liderul Grupului parlamentar al Partidului Democrat Liberal.

Domnul Mircea-Nicu Toader:

Domnule preşedinte de şedinţă,

Stimaţi colegi,

Consecvent poziţie Partidului Democrat Liberal pentru a nu obstrucţiona sub nici o formă Justiţia, şi considerând că singura care poate să hotărască despre vinovăţia sau nevinovăţia unui om şi cetăţean, inclusiv a unui deputat este Justiţia, Grupul parlamentar al PDL va vota cererea Procurorului General.

Domnul Ioan Oltean:

Mulţumesc, domnule lider.

Domnul Eugen Nicolicea, vicelider, lider, lider incontestabil al Grupului parlamentar progresist din Camera Deputaţilor.

Domnul Eugen Nicolicea:

Întrucât incidentul de procedură..., şi anume faptul că se dă câte un vot pentru fiecare solicitare în parte, întrucât acest incident de procedură a fost depăşit, Grupul parlamentar progresist va vota în favoarea acestor solicitări, ţinând cont că asupra vinovăţiei şi nevinovăţiei unei persoane se poate pronunţa doar instanţa.

Domnul Ioan Oltean:

Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul? Nu doreşte nimeni să mai ia cuvântul.

Stimaţi colegi,

Rog liderii grupurilor parlamentare să-şi invite în sala de şedinţe colegii.

Vă rog, liderii grupurilor parlamentare, să faceţi propuneri pentru Comisia de numărare şi validare a rezultatului.

Rog secretarii de şedinţă să-i reţină.

Domnule Mircea Toader, vă rog.

Domnul Mircea-Nicu Toader:

Din partea grupului nostru, domnul Marius Rogin.

Domnul Ioan Oltean:

Domnul Marius Rogin, din partea Grupului parlamentar al PDL.

Domnul lider Pambuccian, vă rog, din partea Grupului parlamentar al minorităţilor naţionale.

Domnul Varujan Pambuccian:

Din partea grupului nostru parlamentar, ca întotdeauna, domnul Mihai Radan.

Domnul Ioan Oltean:

Mulţumesc foarte mult.

Domnul Máté, domnul deputat Máté András-Levente, din partea Grupului parlamentar al UDMR.

Domnul Máté András-Levente:

Domnule preşedinte, din partea UDMR, pe domnul deputat Pál Árpád, îl propunem.

Domnul Ioan Oltean:

Da, mulţumesc foarte mult.

Domnul Eugen Nicolicea:

Din partea Grupului parlamentar progresist propunem pe domnul Ţaga Claudiu.

Domnul Ioan Oltean:

Mulţumesc foarte mult.

Avem nominalizată şi Comisia de numărare şi validare a rezultatului votului.

Da, domnul preşedinte, nu... Îl rog pe domnul lider Mircea Duşa să nominalizeze şi Domnia Sa un reprezentant al Grupului PSD la Comisia de numărare a voturilor.

Domnul Mircea Duşa:

Domnul deputat Marian Neacşu.

Domnul Ioan Oltean:

Rog liderii grupurilor parlamentare să îşi invite colegii în sală.

Şi ocupaţi locurile, stimaţi colegi!

Stimaţi colegi,

Vă rog să vă ocupaţi locurile în sala de şedinţă.

(Domnii deputaţi Victor-Viorel Ponta şi Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu intră în sala de şedinţă.)

Salutăm greii opoziţiei. Greii opoziţiei sunt bine-veniţi la şedinţa noastră, stimaţi colegi.

Stimaţi colegi,

Daţi-mi voie să supun atenţiei dumneavoastră următoarea chestiune.

Domnule deputat Alin Trăşculescu, vă rog să vă ocupaţi locul în sala de şedinţă.

În temeiul unei cutume, pe care noi am neglijat-o chiar la începutul dezbaterii, repet, în situaţii similare, când s-a cerut arestarea sau reţinerea şi arestarea, Camera s-a pronunţat printr-un singur vot, şi nu prin vot distinct în raport de fiecare operaţiune juridică: arestare, reţinere, arestare.

În opinia mea, şi astăzi ar trebui să procedăm la fel, să avem un singur vot, pentru că există o singură solicitare din partea ministrului justiţiei pentru percheziţie, reţinere şi arestare, un singur raport al comisiei. Nu putem crea situaţii distincte faţă de cele pe care noi le-am avut până acum create în plenul Camerei Deputaţilor.

Vă rog, domnule deputat Márton Árpád-Francisc.

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Domnule vicepreşedinte,

Doamnelor şi domnilor,

Nu putem vorbi de cutumă, că nici măcar o dată n-am votat aşa. Am avut solicitare de percheziţie în cazul doamnei Ridzi şi am votat numai pentru percheziţie, nu şi pentru arestare preventivă. A existat în Senat o solicitare numai pentru arestarea preventivă a domnului senator care a şi fost arestat.

Eu, teoretic, sunt de acord să nu rupem reţinerea de arestarea preventivă, fiind două instituţii apropiate, deşi pentru reţinere este nevoie doar de decizia procurorului, iar pentru arestarea preventivă e nevoie de decizia judecătorului. Dar să lăsăm la latitudinea judecătorului. Dar pentru instituţia percheziţiei şi reţinere şi arestare preventivă, cred că se justifică două voturi distincte pentru că sunt două instituţii distincte şi în Codul de procedură penală sunt nişte solicitări distincte pentru care se pot da. Aşa cred eu că ar fi corect. Dacă doriţi dumneavoastră să votăm împreună, supuneţi votului şi în mod evident, dacă va exista o prezenţă şi un vot, mergeţi pe ea.

Dar, încă o dată vă spun, asta ar fi un precedent foarte periculos, pentru că sunt două instituţii distincte. Pentru percheziţie am nevoie doar de o idee că ar putea să existe o infracţiune, iar pentru arestare preventivă am nevoie... în Codul de procedură penală sunt descrise cele trei situaţii destul de grave pentru care se poate acorda.

Dar... decideţi dumneavoastră.

Domnul Ioan Oltean:

Da. Eu vă reamintesc cazul domnului deputat Dan Pasat, în care exista o solicitare din partea Ministerului Justiţiei privind încuviinţarea reţinerii şi arestării preventive, iar votul a fost unul, un singur vot secret pentru cele două instituţii distincte, dacă le luăm din acest punct de vedere.

Domnule deputat, vă rog.

Domnul Teodor-Marius Spînu:

Domnule preşedinte de şedinţă,

Stimaţi colegi,

Am fost şi eu, ca şi dumneavoastră, la acel vot legat de domnul Dan Păsat, iar atunci a fost o singură solicitare cumulată, şi pentru reţinere, şi pentru arestare. Nu au fost, ca astăzi, trei lucruri diferite cerute pe o singură hârtie. Ar fi aberant să cerem ministrului justiţiei să trimită trei hârtii diferite cerând în fiecare câte un lucru. A cerut pe o singură hârtie trei lucruri diferite. Au fost trei voturi diferite în Comisia juridică, am votat în plenul Camerei, cu o largă majoritate, trei voturi diferite, pe cele trei lucruri.

Sugestia mea, domnule preşedinte, ca să nu începem nici să ne facem de râs, să dăm aceste trei voturi diferite, pentru că nu există nicio diferenţă între două voturi şi trei voturi. Deci, ori se dă un singur vot, ori trei. Dar ar trebui date trei voturi diferite, aşa cum aţi solicitat plenului şi plenul acum trei sferturi de oră s-a exprimat spunând că fiecare trebuie să fie acceptată diferit.

Vă mulţumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Mulţumesc, domnule deputat.

Daţi-mi voie să exprim în numele dumneavoastră regretul că domnul deputat Victor Ponta ne părăseşte. Ne simţeam mult mai compleţi... Vă dorim succes, domnule preşedinte.

Domnul deputat Marian Săniuţă.

Vă rog, domnule ministru, pe procedură.

Domnul Marian-Florian Săniuţă:

Vă mulţumesc, domnule preşedinte.

Intervenţia mea este strict legată de procedură şi am să vă rog să-mi permiteţi ca, indiferent ceea ce vom hotărî prin vot, în plen, astăzi, hotărârea să conţină formularea din Constituţie, şi nu din ceea ce s-a spus până acum, respectiv "sau arestarea", pentru că atât timp cât nu putem discuta despre decizia unui magistrat, nu putem noi să ne pronunţăm ca acest om, vinovat sau nu, să fie arestat. Este o problemă pe care vă rog frumos... este consemnată în art.72 alin.(2) la care trimiterea domnului ministru Predoiu într-adevăr se regăseşte.

Şi permiteţi-mi, pentru conformitate, să dau citire art.72 alin.(2) în baza căruia se cere ca noi să hotărâm astăzi: "Deputaţii şi senatorii pot fi urmăriţi şi trimişi în judecată penală pentru fapte care nu au legătură cu voturile sau cu opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului, dar nu pot fi percheziţionaţi, reţinuţi sau arestaţi fără încuviinţarea Camerei din care fac parte, după ascultarea lor.

Urmărirea şi trimiterea în judecată penală se pot face numai de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, competenţa de judecată aparţinând Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie."

De aceea, cred, domnule preşedinte şi stimaţi colegi, să îndreptăm această eroare materială din raport şi din ceea ce s-a spus astăzi, urmând a ne pronunţa. Iar formula urmează să o hotărâm împreună, dacă va fi un vot sau trei, pentru percheziţie, reţinere sau arestarea colegului nostru.

Vă mulţumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Mulţumesc, domnule deputat.

Domnule Eugen Nicolicea, vă rog.

Domnul Eugen Nicolicea:

Nu poate fi invocat un precedent greşit. Asta este o primă regulă.

Doi, nu poate fi invocat un precedent asupra căruia votul a fost negativ. Deci, în cazul domnului Păsat, votul a fost negativ.

Trei, votul a fost negativ tocmai pentru că aţi dat un singur vot pe două chestiuni diferite.

Vă pun următoarea întrebare: dacă cineva ar fi de acord să voteze pentru arestarea preventivă, dar nu ar fi de acord pentru reţinere, cum ar vota respectivul? Există riscul să voteze contra, pentru că în totalitate nu este conform convingerii.

De aceea, cele două chestiuni nu pot să fie alipite, dacă nu vreţi să prejudiciaţi într-un fel rezultatul votului. Foarte multă lume votează cu dragă inimă arestarea preventivă, în sensul că ajunge la judecător şi acesta stabileşte. Aşa cum a spus colegul Árpád, în privinţa reţinerii este o problemă, în sensul că aceea se face imediat la dispoziţia procurorului, iar percheziţia pentru strângerea de probe, mi se pare de-a dreptul hazliu să mai faci percheziţie pentru strângere de probe după ce ai dispus arestarea, socotindu-l deja vinovat. Adică, întâi arestăm şi pe urmă căutăm strângerea de probe?

Deci, cele trei, după părerea mea, dacă vrem să avem un rezultat pozitiv, ar trebui să fie separat. În rest, plenul decide. Noi nu vrem să punem piedici justiţiei, iar intervenţia mea este tocmai în sprijinul justiţiei, pentru că amestecarea celor trei chestiuni poate să ducă la un rezultat care este nefavorabil.

Domnul Ioan Oltean:

Mulţumesc, domnule deputat.

Domnul preşedinte Daniel Buda.

Domnul Daniel Buda:

Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă.

Este o vorbă între jurişti, că unde sunt doi jurişti sunt trei păreri.

Doamnelor şi domnilor colegi,

Votul pe care trebuie să-l dăm astăzi sau votul care se va da astăzi este un vot care are în vedere cererea formulată de către ministrul justiţiei. Dacă plenul hotărăşte să se dea un vot pe cerere, fără să facă diferenţierea pe cele trei voturi, vreau să vă spun că este corect. Nu este absolut niciun fel de problemă să se dea un vot, dacă vreţi, pe toate cele trei capete de cerere formulată de către ministrul justiţiei.

Prin urmare, plenul decide asupra acestei chestiuni dacă într-adevăr facem într-o formă sau alta. De-a lungul timpului a fost o cutumă, a mai fost un vot, într-adevăr, în Parlamentul României, în care s-a dat un singur vot, fără să fie disecată cererea în două.

Închei încă o dată subliniind faptul că votul care se va da astăzi aici este un vot care vizează cererea formulată de ministrul justiţiei şi poate fi dat un singur vot.

Domnul Ioan Oltean:

Mulţumesc, domnule preşedinte.

Domnul deputat Daniel Oajdea.

Domnul Daniel Vasile Oajdea:

Domnilor colegi,

Eu vreau să fac o observaţie. Nu intenţionez nici pe departe să-l apăr în vreun fel pe domnul Boldea. Dar vreau să subliniez încă o dată în plus modul în care justiţia îşi face datoria în România. Aceste fapte pentru care Boldea este azi pericol public au fost făcute undeva prin 2007. Eu aş aştepta de la ministrul justiţiei, dacă Boldea era un pericol public de atâta vreme, să-şi fi făcut datoria, poate astăzi să fi fost şi condamnat dacă e vinovat şi aş fi aşteptat ca odată cu această scrisoare să dea vreo câteva sancţiuni sau să ne aducă la cunoştinţă care au fost persoanele din Ministerul Public sau din Ministerul Justiţiei care au fost sancţionate pentru că şi-au făcut datoria cu tardivitate sau cu rea-credinţă. Ce să aştepte ţara de la un sistem juridic care funcţionează astfel?! Un om care ziceţi că e pericol public, nu ştiu, se va vedea în urma procesului, este cercetat abia după şase ani de la săvârşirea unei fapte.

Păi dacă lucrurile merg atât de greu în această ţară pentru unii şi atât de repede pentru oamenii simpli, nu avem oare o mare problemă?!

Domnul Ioan Oltean:

Stimaţi colegi,

Vă rog să nu confundaţi instituţiile. Noi doar încuviinţăm şi nimic altceva. Încuviinţăm ca organele statului abilitate în această privinţă să-şi facă datoria.

Domnul deputat Seres. Vă rog.

Domnul Seres Dénes:

Stimaţi colegi,

Ministerul Justiţiei ne cere să avizăm urmărirea penală a colegului nostru în cele trei instituţii. Noi ori suntem de acord cu urmărirea, ori nu suntem de acord cu urmărirea. Şi nu defalcăm şi punem pe diferite instituţii. Dacă considerăm că putem fi de acord cu urmărirea şi declanşarea urmăririi penale pentru colegul nostru, atunci putem vota o singură dată. Dacă nu, nu.

Domnul Ioan Oltean:

Mulţumesc.

Domnule deputat Pambuccian, vă rog.

Domnul Varujan Pambuccian:

Domnule preşedinte,

Noi putem să stăm, să vorbim mult, dar noi am votat un lucru. Hai să trecem şi la votul acela cu bile şi să încheiem subiectul odată, că senzaţia mea este că, nu ştiu, vă face plăcere aşa să avem o şedinţă lungă de tot. Haideţi să trecem odată la votul acela cu bile, totuşi.

Domnul Ioan Oltean:

Stimaţi colegi,

Întrucât se degajă deja păreri diferite legate de procedura de vot, pentru a înlătura orice fel de dubiu, şi vă rog să mă urmăriţi cu atenţie, mai ales preşedintele Comisiei juridice.

Stimaţi colegi,

Vă rog să ocupaţi locurile în sala de şedinţă, ca să ştiţi despre ce este vorba.

Chiar dacă noi ne-am pronunţat printr-un vot asupra unor proceduri pe care să le urmăm, între timp s-au degajat mai multe puncte de vedere oarecum contradictorii. Pentru a evita o situaţie de acest fel, eu vă supun votului dumneavoastră ca raportul Comisiei juridice să fie aprobat sau respins printr-un singur vot, şi nu pe fiecare instituţie în parte.

Deci, repet, supun votului dumneavoastră propunerea ca raportul Comisiei juridice să fie aprobat printr-un singur vot secret cu bile, şi nu prin trei operaţiuni de vot distincte pe cele trei operaţiuni juridice.

Vă rog să vă exprimaţi prin vot.

96 de voturi pentru, 34 împotrivă şi 16 abţineri. Propunerea a fost adoptată.

Rog staff-ul tehnic să pregătească...

Domnul Mircea Duşa, pe procedură. Vă rog.

Domnul Mircea Duşa:

Domnule preşedinte,

Stimaţi colegi,

Sigur n-am intervenit în disputele dumneavoastră pe procedură, aveţi majoritate, puteţi să votaţi, să schimbaţi proceduri, să stabiliţi proceduri prin vot, că dumneavoastră ne spuneţi că plenul este suveran, dar am observat totuşi că cvorumul de şedinţă este la limită.

De aceea, l-am rugat şi pe colegul meu, pe domnul Tăriceanu, pentru că noi nu dorim să ne opunem mersului înainte al justiţiei, pentru a asigura cvorumul necesar să rugăm câţiva colegi pentru zece minute să înceteze protestul parlamentar şi să venim în sală pentru a asigura cvorumul.

Dacă aveţi nevoie de doi, de trei, de patru, de cinci deputaţi, să ne spuneţi de câţi aveţi nevoie, şi noi vom invita colegii noştri să participe la acest vot în sală. Încă o dată, repet, nu dorim să ne opunem mersului înainte al justiţiei şi nici să nu se dea un vot azi în Cameră datorită lipsei de cvorum.

Domnul Ioan Oltean:

Mulţumesc, domnule lider.

Domnul lider Mircea Toader.

Domnul Mircea-Nicu Toader:

Domnule preşedinte de şedinţă,

Stimaţi colegi,

Cvorumul de şedinţă a fost stabilit prin apelul nominal, dar gestul pe care doresc să-l facă sau să facă cele două grupuri parlamentare este de apreciat, pentru că într-adevăr trebuie să participe la o decizie foarte importantă prin care nimeni nu este mai presus de lege, indiferent dacă e apărat de un regulament sau o prevedere expresă pentru parlamentari. Şi-i aşteptăm să vină în sală să voteze.

Domnul Ioan Oltean:

Da. Pe procedură, domnul deputat Mircea Duşa.

Domnul Mircea Duşa:

Domnule Toader, sigur că noi purtăm acelaşi nume, dar cred că nu mai era cazul să mai interveniţi. La apelul nominal aţi stabilit dumneavoastră cvorumul, dar l-a stabilit un secretar al dumneavoastră, nu de la opoziţie. Eu totuşi că cvorumul corect este cel care se afişează pe tabela aceea şi care ne spune că nu sunteţi 164 în sală.

Domnul Ioan Oltean:

Domnul deputat Pambuccian, şi pe urmă domnul deputat Călin Popescu-Tăriceanu.

Domnul Varujan Pambuccian:

Domnule preşedinte,

Grupul nostru parlamentar rămâne în sală, votează pentru raportul acestei comisii. Dar, vă rog, pentru că ştiţi punctul nostru de vedere, niciodată n-o să ne opunem chestiunilor care ţin de justiţie, dar chestiunilor care ţin de procedură, da. O să vă rog să fie ultima oară când revenim cu voturi în felul acesta. Odată ce s-a votat un lucru, vă rog să respectăm votul şi să nu-l întoarcem de şapte mii de ori, pentru că este o formă de respect faţă de timpul nostru.

Noi am fi votat de trei ori la fel, de trei ori pentru, dar respectam o procedură pe care am hotărât-o cu toţii.

Vă rog să fie ultima oară când revenim de şapte mii de ori asupra unui vot.

Vă mulţumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Mulţumesc, domnule lider, pentru precizările făcute.

Domnul deputat Călin Popescu-Tăriceanu.

Domnul Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu:

Domnule preşedinte de şedinţă,

Stimaţi colegi,

Vreau să adaug câte ceva la ceea ce a menţionat deja colegul meu Mircea Duşa. Considerăm că momentul de astăzi este mult prea important pentru a lăsa semne de echivoc în ceea ce priveşte atitudinea Parlamentului în combaterea fenomenelor de justiţie. Cred că cu toţii ne uităm în viitor. Urmează şi aşteptăm cu toţii momentul în care Mecanismul de Cooperare şi Verificare va fi abrogat. Se va considera atunci că România îşi îndeplineşte toate condiţiile de a nu se face niciun fel de rabat în privinţa ei de la regulile Uniunii Europene. Şi, ţinând cont de acest punct extrem de important şi de interesul României de a vedea cât mai repede Mecanismul de Cooperare şi Verificare ridicat, am hotărât să venim să ne asociem la acest vot în măsura strict în care este necesar. Nu vreau să politizez foarte mult acest subiect, în tărâmul luptei dintre partidele noastre.

Cred însă că puteţi să contaţi pe ceea ce este nevoie astăzi ca număr de voturi suplimentare, în aşa fel încât cererea de ridicarea imunităţii deputatului Boldea să poată să treacă de Parlament, şi asupra Parlamentului, ca instituţie fundamentală a României, să nu planeze niciun dubiu, aşa cum de multe ori s-a încercat să se inducă această părere, că Parlamentul este o instituţie unde corupţia stă bine şi este apărată.

Din punctul nostru de vedere, această măsură trebuie adoptată şi puteţi să contaţi strict pe ceea ce este nevoie din partea noastră ca sprijin în privinţa numărului de voturi.

Vă mulţumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Mulţumesc, domnule deputat.

Vă asigur că prezenţa opoziţiei este bine-venită şi astăzi, şi mâine, şi în fiecare zi, pentru că locul opoziţiei este aici, şi nu în altă parte.

De aceea, nu faceţi decât să veniţi în întimpinarea dorinţei noastre de a fi prezentă opoziţia zilnic la lucrările în plenul Camerei şi în plenul comisiilor sesizate în fond.

Domnul secretar doreşte o precizare. Şi pe urmă trecem la vot.

Domnul Dumitru Pardău:

Mulţumesc foarte mult, domnule preşedinte de şedinţă.

Stimaţi colegi,

O singură precizare aş vrea să fac, fiindcă s-a făcut referire la numărul de parlamentari, de deputaţi prezenţi în sală atunci când am efectuat eu apelul nominal. Vă asigur că a existat cvorum la acel moment, în sală, 170 de oameni, 169 plus domnul Zoicaş care a intrat imediat ce am terminat apelul. Deci, e bine-venită prezenţa colegilor noştri din opoziţie la acest vot, dar nu aş vrea să se înţeleagă că am fraudat cumva noi cvorumul şi dumnealor salvează acest lucru. Suntem noi în cvorum. Sunt bine-veniţi şi dumnealor şi astfel şedinţa poate continua.

Vă mulţumesc mult.

Domnul Ioan Oltean:

Da. Mulţumesc.

Domnul Mircea Duşa.

Domnul Mircea Duşa:

Domnule secretar, prezenţa făcută de dumneavoastră... vedeţi acum în loc să trecem la vot discutăm alte chestiuni. Prezenţa făcută de dumneavoastră este făcută de un om, care este subiectivă. Imediat la două minute s-a făcut un vot electronic şi eraţi 163.

Domnul Ioan Oltean:

Mulţumesc, domnule lider.

Stimaţi colegi,

Supun votului dumneavoastră Comisia de numărare şi validare a votului care a fost nominalizată, dar nu a fost aprobată prin votul dumneavoastră.

Vă rog să vă exprimaţi prin vot.

143 de voturi pentru, 3 abţineri şi două voturi împotrivă. Comisia a fost aprobată.

Stimaţi colegi,

Rog chestorii să-şi ocupe locurile pentru distribuirea bilelor.

Vă reamintesc, stimaţi colegi, că potrivit art.126 din regulament, procedura de vot este următoarea: bila albă introdusă în urna albă şi bila neagră introdusă în urna neagră înseamnă vot pentru; bila neagră introdusă în urna albă şi bila albă introdusă în urna neagră înseamnă vot împotrivă; ambele bile introduse în aceeaşi urnă înseamnă vot nul.

Cred că sunt îndeplinite toate condiţiile tehnice pentru a începe votul.

Rog secretarul de şedinţă să dea citire catalogului pentru a începe votul.

Domnii chestori, domnul chestor Alin Albu, domnul chestor Seres Dénes, vă rog să vă ocupaţi locurile pentru a distribui de îndată bilele.

Haideţi, domnilor. Vă rog puţintel mai repede. Domnule Albu, eşti un greu. Vă rog să vă...

Domnule secretar, daţi citire catalogului.

Domnul Dumitru Pardău:

Dacă sunteţi de acord, domnule preşedinte, să încep cu miniştrii, pentru că am înţeles că trebuie să plece la o şedinţă.

Bode LucianNicolae - prezent
Boghicevici Claudia - prezentă
Borbély László - absent
Fuia Stelian - absent
Kelemen Hunor - absent
Mustea-Şerban Răzvan - prezent
Oprea Gabriel - prezent
Petrescu Cristian - prezent
Voinescu-Cotoi Sever - prezent



Adomniţei Cristian Mihai - absent
Albu Gheorghe - prezent
Alecu Valeriu - prezent
Almăjanu Marin - absent
Amet Aledin - prezent
Ana Gheorghe - absent
Anastase Roberta Alma - prezentă
Andon Sergiu - absent
Andronache Gabriel - prezent
Anghel Florin Serghei - prezent
Antal István - prezent
Antochi Gheorghe - absent
Apostolache Mihai Cristian - prezent
Ardeleanu Sanda-Maria - prezentă
Arion Viorel - prezent
Atanasiu Teodor - absent
Avram Marian - absent
Axenie Carmen - prezentă
Balan Ioan - prezent
Balcan Viorel - prezent
Banu Mihai - prezent
Barbu Sulfina - prezentă
Barna Maria Eugenia - absentă
Bădălan Eugen - prezent
Bădulescu Adrian - prezent
Bănicioiu Nicolae - absent
Bărbulescu Daniel-Ionuţ - prezent
Bejinariu Eugen - absent
Berci Vasile - absent
Béres Ştefan Vasile - prezent
Blaga Iosif Veniamin - prezent
Bleotu Vasile - absent
Boabeş Dumitru - absent
Bobeş Marin - absent
Bode Lucian Nicolae - prezent
Boghicevici Claudia - prezentă
Boiangiu Victor - prezent
Boldea Mihail - absent
Borbély László - absent
Bordeianu Dan - absent
Bostan Emil - prezent
Bot Octavian - absent
Botiş Ioan-Nelu - prezent
Boureanu Cristian Alexandru - prezent
Brătianu Matei Radu - absent
Brînză William Gabriel - prezent
Buciuta Ştefan - prezent
Bud Nicolae - prezent
Buda Daniel - prezent
Buda Viorel-Vasile - absent
Budurescu Daniel-Stamate - absent
Buhăianu-Obuf Cătălin Ovidiu - prezent
Buican Cristian - absent
Burcău Doina - absentă
Burlacu Cristian-Ion - prezent
Burnei Ion - absent
Buta Sorin Gheorghe - prezent
Calimente Mihăiţă - prezent
Canacheu Costică - prezent
Cantaragiu Bogdan - prezent
Cazan Mircea Vasile - absent
Călian Petru - prezent
Călin Ion - absent
Cărare Viorel - prezent
Câmpeanu Mariana - prezentă
Chircu Doiniţa-Mariana - prezentă
Chirilă Constantin - prezent
Chiriţă Dumitru - absent
Chisăliţă Ioan Narcis - absent
Chiţoiu Daniel - absent
Chiuariu Tudor-Alexandru - absent
Cindrea Ioan - absent
Ciobanu Gheorghe - prezent
Ciocan Gheorghe - absent
Cionca-Arghir Iustin-Marinel - prezent
Ciucă Liviu-Bogdan - absent
Ciuhodaru Tudor - absent
Coclici Radu Eugeniu - absent
Coroamă Gheorghe - prezent
Covaci Dorel - absent
Cristea Victor - absent
Cristian Horia - prezent
Croitoru Cătălin - prezent
Damian Ioan - absent
Dascălu Constantin - prezent
Derzsi Ákos - prezent
Dobre Ciprian Minodor - absent
Dobre Cristina Elena - prezentă
Dobre Victor Paul - absent
Dolineaschi Andrei - absent
Donţu Mihai-Aurel - absent
Dragomir Gheorghe - absent
Drăghici Mircea-Gheorghe - absent
Drăghici Sonia-Maria - absentă
Drăgulescu Iosif Ştefan - prezent
Dugulescu Marius Cristinel - prezent
Dumitrache Ileana Cristina - absentă
Dumitrescu Cristian-Sorin - absent
Dumitrică George Ionuţ - absent
Dumitru Georgică - prezent
Dumitru Ion - absent
Duşa Mircea - prezent
Edler András György - prezent
Erdei Dolóczki István - prezent
Farago Petru - prezent
Farkas Anna-Lili - prezentă
Fenechiu Relu - absent
Firczak Gheorghe - prezent
Florea Damian - absent
Florescu Adrian - prezent
Fuia Stelian - absent
Gabor Gheorghe - prezent
Ganţ Ovidiu Victor - prezent
Gavrilescu Graţiela Leocadia - absentă
Geantă Florian Daniel - prezent
Georgescu Filip - absent
Gerea Andrei Dominic - absent
Gheorghe Tinel - prezent
Gherasim Vasile - prezent
Ghiţă Cornel - prezent
Ghiţă-Eftemie Stelian - prezent
Ghiveciu Marian - absent
Giurgiu Mircia - absent
Gliga Vasile Ghiorghe - absent
Göndör Marius-Sorin - prezent
Gorghiu Alina-Ştefania - prezentă
Gospodaru Gabriel-Dan - prezent
Grama Horia - absent
Grosaru Mircea - prezent
Gurzău Adrian - prezent
Gust Băloşin Florentin - prezent
Hogea Gheorghe - prezent
Holban Titi - absent
Holdiş Ioan - prezent
Horj Pavel - absent
Hrebenciuc Viorel - absent
Iacob Ridzi Monica Maria - prezentă
Iacob Strugaru Stelică - prezent
Ialomiţianu Gheorghe - prezent
Iancu Iulian - absent
Ibram Iusein - prezent
Ignat Miron - prezent
Ionescu George - prezent
Iordache Florin - absent
Iordache Luminiţa - prezentă
Iorguş Zanfir - prezent
Irimescu Mircea - absent
Itu Cornel - absent
Jipa Florina Ruxandra - absentă
Jolţa Nicolae - prezent
Kelemen Atilla Béla-László - prezent
Kelemen Hunor - absent
Kerekes Károly - prezent
Korodi Attila - prezent
Kötö Iosif - prezent
Leşe Doru Braşoan - prezent
Liga Dănuţ - prezent
Longher Ghervazen - prezent
Lubanovici Mircea - prezent
Luca Ciprian-Florin - absent
Lup Mircea Silvestru - absent
Lupu Mihai - absent
Macaleţi Costică - absent
Manda Iulian Claudiu - absent
Manolescu Oana - prezentă
Marian Dan Mihai - prezent
Marin Mircea - prezent
Marinescu Antonella - absentă
Martin Eduard-Stelian - absent
Márton Árpád-Francisc - prezent
Máté András-Levente - prezent
Mazilu Constantin - prezent
Merka Adrian-Miroslav - prezent
Militaru Constantin Severus - absent
Mircovici Niculae - prezent
Mitrea Manuela - absentă
Mocanu Adrian - absent
Mocanu Vasile - absent
Mocioalcă Ion - absent
Moldovan Carmen Ileana - prezentă
Moldovan Emil Radu - absent
Morega Dan Ilie - prezent
Motreanu Dan-Ştefan - absent
Movilă Petru - prezent
Munteanu Ioan - prezent
Mustea-Şerban Răzvan - prezent
Nassar Rodica - absentă
Năstase Adrian - absent
Neacşu Marian - prezent
Nechifor Cătălin-Ioan - absent
Neculai Marius - prezent
Negoiţă Robert Sorin - absent
Negruţ Clement - prezent
Nica Dan - absent
Nica Nicolae-Ciprian - absent
Nicolăescu Gheorghe-Eugen - absent
Nicolicea Eugen - prezent
Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae - absent
Niculescu-Mizil Ştefănescu Tohme Oana - absentă
Nistor Laurenţiu - absent
Niţă Constantin - absent
Niţu Adrian Henorel - prezent
Nosa Iuliu - absent
Novac Cornelia Brînduşa - prezentă
Oajdea Vasile Daniel - prezent
Olar Corneliu - prezent
Olosz Gergely - prezent
Oltean Ioan - prezent
Oprea Gabriel - prezent
Oprişcan Mihai Doru - prezent
Orban Ludovic - absent
Pál Árpád - prezent
Palaşcă Viorel - absent
Palăr Ionel - absent
Paleologu Theodor - prezent
Pambuccian Varujan - prezent
Pandele Sorin Andi - prezent
Panţîru Tudor - absent
Pardău Dumitru - prezent
Păduraru Nicuşor - absent
Păsat Dan - absent
Păun Nicolae - prezent
Pâslaru Florin-Costin - absent
Petö Csilla-Mária - prezent
Petrescu Cristian - prezent
Petrescu Petre - absent
Pieptea Cornel - absent
Pirpiliu Ştefan Daniel - prezent
Plăiaşu Gabriel - absent
Pocora Cristina-Ancuţa - absentă
Ponta Victor-Viorel - absent
Pop Georgian - absent
Pop Virgil - absent
Popa Florian - absent
Popa Octavian-Marius - absent
Popeangă Vasile - absent
Popescu Adrian - absent
Popescu Cosmin Mihai - prezent
Popescu Dan-Mircea - absent
Popescu-Tăriceanu Călin Constantin Anton - prezent
Popov Duşan - prezent
Popoviciu Alin Augustin Florin - prezent
Postolachi Florin - prezent
Potor Călin - absent
Preda Cezar-Florin - prezent
Prigoană Vasile-Silviu - prezent
Radan Mihai - prezent
Rădulescu Adrian - prezent
Răţoi Neculai - absent
Rebenciuc Neculai - prezent
Resmeriţă Cornel-Cristian - absent
Riviş-Tipei Lucian - prezent
Rizea Cristian - absent
Rogin Marius - prezent
Roman Gheorghe - prezent
Roman Ioan Sorin - absent
Roşca Lucreţia - absentă
Rusu Valentin - prezent
Sava Andrei-Valentin - prezent
Săniuţă Marian-Florian - prezent
Săpunaru Nini - absent
Sârbu Marian - prezent
Scutaru Adrian George - absent
Seremi Ştefan - prezent
Seres Dénes - prezent
Socaciu Victor - absent
Solomon Adrian - absent
Spînu Teodor-Marius - prezent
Stan Ioan - absent
Stan Ion - absent
Stan Nicolae - absent
Stanciu Anghel - absent
Stavrositu Maria - prezentă
Steriu Valeriu-Andrei - prezent
Stoica Mihaela - prezentă
Stragea Sorin Constantin - absent
Stroe Ionuţ-Marian - absent
Stroe Mihai - prezent
Stroe Radu - absent
Stroian Toader - prezent
Surpăţeanu Mihai - absent
Surupăceanu Mugurel - absent
Şandru Mihaela Ioana - prezentă
Ştefan Viorel - absent
Ştirbeţ Cornel - prezent
Ştirbu Gigel-Sorinel - absent
Tabără Valeriu - prezent
Tabugan Ion - prezent
Taloş Gheorghe-Mirel - absent
Tărâţă Culiţă - prezent
Tătaru Florin-Cristian - absent
Teodorescu Horia - absent
Tiţa -Nicolescu Gabriel - prezent
Tîlvăr Angel - absent
Toader Mircea-Nicu - prezent
Trăşculescu Alin Silviu - prezent
Tudose Mihai - absent
Turcan Raluca - prezentă
Tuşa Adriana Diana - absentă
Ţaga Claudiu - prezent
Ţintean Ioan - absent
Ţîmpău Radu Bogdan - absent
Ţurcanu Florin - absent
Ţurea Răzvan - prezent
Udrea Elena Gabriela - prezentă
Uioreanu Horea-Dorin - absent
Uricec Eugen Constantin - prezent
Vainer Aurel - prezent
Varga Attila - prezent
Varga Lucia-Ana - absentă
Vasile Aurelia - prezentă
Vasilică Radu Costin - absent
Vişan Gelu - prezent
Vîlcu Samoil - prezent
Vladu Iulian - prezent
Vlase Petru Gabriel - absent
Vlădoiu Aurel - absent
Voicu Mădălin-Ştefan - absent
Voicu Mihai Alexandru - absent
Voinescu-Cotoi Sever - prezent
Vreme Valerian - prezent
Zamfirescu Sorin Ştefan - prezent
Zătreanu Dan-Radu - prezent
Zgonea Valeriu Ştefan - absent
Zisopol Dragoş Gabriel - prezent
Zoicaş Gheorghe - prezent

Domnul Ioan Oltean:

Stimaţi colegi,

Invit membrii Comisiei de validare şi numărare sau de numărare şi validare a voturilor să se deplaseze în sala de şedinţe a Biroului permanent, pentru a proceda la numărarea voturilor.

Facem o scurtă pauză, până când avem rezultatul votului.

Adoptarea Proiectului de Hotărâre privind încuviinţarea percheziţiei domiciliare, reţinerii şi arestării preventive a domnului deputat Boldea Mihail.

După pauză

Domnul Ioan Oltean:

Stimaţi colegi,

Vă rog să aveţi îngăduinţa faţă de preşedintele Comisiei de numărare şi validare a voturilor să dea citire procesului-verbal încheiat cu această ocazie.

Domnule preşedinte, aveţi cuvântul.

Domnul Marius Rogin:

Mulţumesc, domnule preşedinte.

Proces-verbal referitor la rezultatul votului exprimat de deputaţi asupra cererii ministrului justiţiei de încuviinţare a percheziţiei domiciliare, reţinerii şi arestării preventive a domnului deputat Boldea Mihail.

Procedând la verificarea şi numărarea voturilor exprimate de deputaţi, prin vot cu bile, asupra cererii ministrului justiţiei de încuviinţare a percheziţiei domiciliare, reţinerii şi arestării preventive a domnului deputat Boldea Mihail, în dosarul nr.68/DP/2012 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia pentru Investigarea Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, Comisia de validare şi numărare a voturilor a constatat următoarele: numărul total al deputaţilor - 326; numărul deputaţilor prezenţi - 177; numărul total de voturi exprimate - 168; numărul de voturi anulate - 4; numărul total de voturi valabil exprimate - 164, din care: voturi pentru - 147; voturi contra - 17.

Având în vedere că din totalul de 326 de deputaţi au fost prezenţi 177, din care şi-au exprimat votul valabil 168, iar 147 au votat pentru, se constată că a fost întrunită majoritatea de voturi necesară pentru încuviinţarea percheziţiei domiciliare, reţinerii şi arestării preventive a domnului deputat Boldea Mihail, în dosarul nr.68/DP/2012 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia pentru Investigarea Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.

Vă mulţumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Mulţumesc, domnule preşedinte.

Deci, stimaţi colegi, potrivit rezultatului votului, Camera Deputaţilor a adoptat Proiectul de Hotărâre privind încuviinţarea percheziţiei domiciliare, reţinerii şi arestării preventive a domnului deputat Boldea Mihail, în dosarul nr.68/DP/2012 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia pentru Investigarea Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.

Vă mulţumesc pentru participare, stimaţi colegi.

Vă doresc o zi bună în continuare şi o săptămână bună.

De altfel, ne vedem în plenul Camerei Deputaţilor săptămâna viitoare. Să auzim numai de bine.

Şedinţa birourilor reunite ale celor două Camere, mâine, la ora 11,00, la Camera Deputaţilor.

Şedinţa s-a încheiat la ora 15,20.

-//-

Şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi

Lu 19-03-2012 [...] Video - 3:52:01 150 kbps 384x288

Documente...? Nicidecum.



Recunosc că nu am răbdare să-l citesc...

1 comment:

ZeV said...

Biblio
Chiar asa, este nevoie de un munte de rabdare ca sa citesti tone de litere aglutinate insipid.
De fapt, nu inteleg ce urmariti.
Parlamentul s-a pronuntat asigurandu-se cvorumul de sedinta, iar votul majoritatii simple, in acest caz, este suficient pentru a consfinti suveranitatea Parlamentului in deciziile sale.
Desigur ca este de apreciat contributia opozitiei, destinata a evita un nou caz Pasat, care a compensat lipsurile puterii, evident, cu motivatii intemeiate.
;)
Cand clasa politica se va maturiza si va adopta proiectul de modificare a Constitutiei initiat de Presedinte, desigur, cu amendamentele legitime ale alesilor, probabil ca se va inclina balanta dinspre circ, spre dezbateri serioase , pe teme de interes national, la nivelul prestantei acestei institutii fundamentale in stat.
In acelasi timp, pe cale de consecinta, independenta justitiei va deveni , cu adevarat, reala si deplina. Abia dupa aceea vom avea temei sa analizam si, eventual sa judecam, prestatia procurorilor.
In incheiere as spune ca din tot acest carambol de evenimente, ramane intrebarea de referinta (dupa parerea mea), avand in vedere ca activitatea individului vedeta al acestor zile, este monitorizata de catre institutiile statului de prin 2007-2008 :
Cand se va purcede la implementarea criteriilor de integritate, in toate partidele, astfel incat locul de parlamentar sa nu depinda de contributia financiara a candidatului si de cercul complex de relatii, pe orizontala si verticala, al acestuia ?
Nu de alta, dar chiar dvs spuneti ca partidul este o expresie de vointa politica a cetatenilor. Care cetateni ?
;)

© Gheorghe Florescu, 2008 Acest site este un pamflet politic şi, uneori, cultural, trebuie deci tratat ca atare.