04 April 2012

Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului


Se pregăteşte, se spune, o "şpagă" pentru locuitorii localităţilor "deţinute" de PDL. Lumea spune că ar fi "naşpa" şi că nu se face aşa ceva. Hmmmmmm...

Ce e cu Fondul de rezerva bugetara la dispoziţia Guvernului?

Fonduri la dispoziţia Guvernului

Art. 30. – (1) În bugetul de stat se includ Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului şi Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului.

(2) Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului se repartizează unor ordonatori principali de credite ai bugetului de stat şi ai bugetelor locale, pe bază de hotărâri ale Guvernului, pentru finanţarea unor cheltuieli urgente sau neprevăzute apărute în timpul exerciţiului bugetar.

(3) Alocarea de sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, pentru bugetele locale, se face prin majorarea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat sau a transferurilor de la bugetul de stat către bugetele locale pentru investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe, după caz.

(4) Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului se repartizează unor ordonatori principali de credite ai bugetului de stat şi ai bugetelor locale, pe bază de hotărâri ale Guvernului, pentru finanţarea unor acţiuni urgente în vederea înlăturării efectelor unor calamităţi naturale şi sprijinirii persoanelor fizice sinistrate.

(5) În cursul exerciţiului bugetar Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului poate fi majorat de Guvern din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, în funcţie de necesităţile privind asigurarea sumelor pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale.
(LEGE nr.500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice )

Când trebuia folosit acest fond? De exemplu când cu sinistraţii captivi sub zăpadă… Doar că atunci guvernul a fost neputincios, nu a avut bani. Unde se duseseră banii destinaţi exact acestor situaţii? Se poate da un răspuns exact? Probabil vom vede unde se vor duce cei 170 de milioane euro în continuare…
Premierul Mihai Răzvan Ungureanu a cedat în cele din urmă presiunilor liderilor democrat-liberali. Deşi a ameninţat că va demisiona dacă i se cer în continuare bani, Mihai Răzvan Ungureanu a decis în cele din urmă să le dea primarilor 170 de milioane de euro din fondul de rezervă, aflat la dispoziţia primului ministru, care este echivalentul a 0,44% din PIB.

Privesc în jur şi nu văd mormane de zăpadă, nu văd inundaţii, nu văd cutremure… războiul nu bate la uşă, nu e secetă… nici o urgenţă. Asta înseamnă că modificarea de buget trebuie să se facă cu acordul Parlamentului printr-o banală rectificare bugetară (Art. 6. – Legile bugetare anuale pot fi modificate în cursul exerciţiului bugetar prin legi de rectificare, elaborate cel mai târziu până la data de 30 noiembrie. Legilor de rectificare li se vor aplica aceleaşi proceduri ca şi legilor bugetare anuale iniţiale, cu excepţia termenelor din calendarul bugetar.). Sunt curios cum anume se va stabili urgenţa. După cum îl "cunosc" eu pe domnul Ungureanu, speram că acesta nu va încălca legea… speram că este una din acele dezinformări…

Am căutat nişte hotărâri de guvern care au legătură cu acest Fond... din februarie, ca să aibă legătură cu domnul premier Ungureanu (există semnătura în josul actului). Dacă este vorba despre cheltuieli ce puteau fi prevăzute în buget pentru că se ştia că vor exista în anul 2012 sau dacă exista timpul necesar unei rectificări bugetare ce putea fi trecută prin Parlament, am notat NON-URGENŢĂ, dacă este vorba despre o cheltuială cu adevărat neprevăzută şi urgentă, am notat URGENŢĂ. Ce am găsit...

20.000 mii lei * Hotararea 85 din 21 februarie 2012 privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2012, pentru inlaturarea efectelor calamitatilor naturale produse de caderile masive de zapada si viscol in unele judete ale tarii. Se aproba alocarea sumei de 20.000 mii lei din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2012, bugetelor locale ale unor unitati administrativ-teritoriale din unele judete ale tarii, potrivit anexei care face parte integranta din prezenta hotarare, pentru inlaturarea efectelor calamitatilor naturale produse de caderile masive de zapada si viscol, in vederea executarii unor lucrari operative privind deszapezirea drumurilor comunale si judetene. URGENŢĂ

750 mii lei * Hotararea 94 din 23 februarie 2012 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sanatatii din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2012. Se aproba suplimentarea bugetului Ministerului Sanatatii pe anul 2012 cu suma de 750 mii lei, din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2012, pentru completarea stocurilor Rezervei Ministerului Sanatatii cu medicamente opioide cu actiune rapida si administrarea orala, necesare pentru tratamentul antialgic al bolnavilor oncologici. URGENŢĂ

1.400 mii lei * HOTARARE nr. 137 din 13 martie 2012 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2012 din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2012, pentru Secretariatul de Stat pentru Cult... Se aprobã suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2012 din Fondul de rezervã bugetarã la dispoziţia Guvernului, prevãzut în bugetul de stat pe anul 2012, cu suma de 1.400 mii lei, la capitolul 67.01 "Culturã, recreere şi religie", titlul 59 "Alte cheltuieli", pentru Secretariatul de Stat pentru Culte, în vederea restaurãrii, consolidãrii şi reamenajãrii imobilului Reprezentanţei Bisericii Ortodoxe Române pe lângã instituţiile Uniunii Europene, Bruxelles, Belgia. NON-URGENŢĂ

Fără număr *
Hotărârea nr. 142/ 2012 - cheltuielile necesare pentru pregatirea, organizarea si desfasurarea alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2012. NON-URGENŢĂ

1.000 mii lei * Hotararea 149 din 13 martie 2012 privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2012, pentru inlaturarea efectelor exploziei produse la un bloc de locuinte din comuna Holboca, judetul Iasi... se aproba alocarea sumei de 1.000 mii lei din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2012, bugetului local al comunei Holboca, judetul Iasi, pentru inlaturarea efectelor exploziei produse la un bloc de locuinte din satul Dancu, comuna Holboca. URGENŢĂ

39.203 mii lei * HOTARARE nr. 183 din 20 martie 2012 privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2012, in vederea achitarii de catre Agentia Nationala de Imbunatatiri Funciare a obligatiilor rezultate din incetarea contractelor de munca in urma disponibilizarii... culturii şi Dezvoltãrii Rurale din Fondul de rezervã bugetarã la dispoziţia Guvernului, prevãzut în bugetul de stat pe anul 2012, cu suma de 39.203 mii lei, la capitolul 83.01 "Agriculturã, Silviculturã, Pisciculturã şi Vânãtoare", titlul 51 "Transferuri între unitãţi ale administraţiei publice", articolul 51.01 "Transferuri curente", alineatul 51.01.01 "Transferuri cãtre instituţii publice", în vederea achitãrii de cãtre Agenţia Naţionalã de Îmbunãtãţiri Funciare a obligaţiilor rezultate din încetarea contractelor de muncã în urma disponibilizãrii. NON-URGENŢĂ

Nu am pretenţia la o listă exhaustivă, este ce am găsit "pe repede înainte". După cum vedeţi nu există şi cea mai recentă alocare de fonduri (ţi cea mai controversată).

Să socotim:
20.000+750+1.400+1.000+39.203+fără număr

Asta înseamnă, pe lângă "fără număr", un "nimic" de 62.353 mii lei, deci 62, 3 milioane lei.

Ce spune legea bugetului de stat pe anul 2012?

Spune că...
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/L_293_2011.pdf pagina 23

TITLUL V FONDURI DE REZERVA, Fond de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, 219.902 mii lei, respectiv aproximativ 220 milioane lei. Scăzând cele 62 de milioane deja folosite (lăsăm "fără număr" la o parte) 220-62=158 milioane lei

Mai întâi am să spun că găsit un articol interesant care arată cum anume a evoluat "furăciunea" şi deturnarea de fonduri prin metoda Fondurilor aflate la dispoziţia Guvernului:

http://media.hotnews.ro/media_server1/image-2012-04-2-11897493-0-evolutie-fonduri.jpg


http://media.hotnews.ro/media_server1/image-2012-04-2-11897499-0-evolutie-hotarari.jpg

http://media.hotnews.ro/media_server1/image-2012-04-2-11897748-0-repartizare-fonduri.jpg

http://media.hotnews.ro/media_server1/image-2012-04-2-11897749-0-repartizare-judete.jpg

Citiţi şi articolul pe http://economie.hotnews.ro/stiri-finante_banci-11897878-fondurile-aflate-dispozitia-guvernului-intre-mita-electorala-urgente-justificate-vezi-sume-alocat-din-aceste-fonduri-din-1999-incoace.htm

Cu siguranţă, merită.

Şi acum ştirea de pe site-ul guvernului:
Guvernul a aprobat în şedinţa de astăzi o hotărâre privind alocarea sumei de 648,233 milioane de lei, din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia Guvernului, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale, a anunţat, într-un briefing de presă, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Suciu.
„Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012(…)Principiile de repartizare a acestor bani sunt plata arieratelor şi cofinanţarea unor proiecte care sunt finanţate din fonduri nerambursabile”, a afirmat Dan Suciu.
Fondurile au fost alocate de Guvern ca urmare a unor solicitări venite din partea administraţiilor publice locale aflate în criză financiară acută, generată de reducerea veniturilor la buget, unele dintre ele în incapacitate de a mai funcţiona în perioada următoare.
Purtătorul de cuvânt al Guvernului a menţionat că centralizarea acestor solicitări s-a făcut la nivelul prefecturilor, pe baza cererilor primăriilor, care apoi s-a centralizat la Ministerul Administraţiei şi Internelor, şi a subliniat că alocările de fonduri s-au efectuat fără a se ţine cont de culoarea politică a primăriilor.
Ordonatorii principali de credite răspund de modul de utilizare a sumelor alocate potrivit prezentei hotărâri, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, a mai precizat Dan Suciu.

Emitent: Guvernul Romaniei – Biroul de presa

Data: 03.04.2012
(http://gov.ro/guvernul-aloca-suma-de-648-233-milioane-de-lei-pentru-unele-unitati-adminstrativ-teritoriale__l1a116588.html)
Deci, din 158 milioane lei guvernul dă 648,233 milioane de lei. CUM?!?! Aş vrea să ştiu şi eu cum, vreau şi eu metoda rezolvării problemelor în acest mod ca să-mi plătesc şi eu facturile astfel. Vă indicam unde se găseşte în Bugetul de Stat Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului. Un pic mai jos veţi găsi... un Fond de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale. Sâc!

Nichita Stanescu - 01 Poem (Se apropie viitorul, se aude, se vede)


Nu vă luaţi după mine, cercetaţi, poate că bugetul este defalcat pe structura de cheltuieli sau oricum altcumva. Verificaţi, cercetaţi... şi spuneţi-mi şi mie unde anume greşesc atunci când spun că vorbim despre o rectificare bugetară care era musai să treacă prin Parlamentul României.

15 comments:

micutu204 said...

...........ăăăăăă, nu mai am acces la comentarii la Andronicu , de ci e posibil să ne citim doar aiurea .
nasoleala e că nu am chef să-i dau peste fălci lu musiuul rozaliu, şi să-i vorbesc despre moralitate şi alte cele în ziaristică şi politică ,Asta nouă made post pdl cică, nu de alta dar nu mai am cu cine vota. O să-l taxez prin alte şugubeţe locuri , că nu se ştie de unde-mi sare contu, votu şi degetele făcute ghem. Nu de alta dar....iert dar nu uit !
Pa !

Bibliotecaru said...

Dacă nu aveţi cu cine să votaţi, candidaţi. Este singura soluţie.

Hellas said...

Va citesc si ma cutremur (la figurat). Daca datele sunt exacte, analiza este corecta. Ce soarta are poporul asta sa duca atatea? Azi totul este pe fatza, explicatiile sunt bizare atunci cand se binevoieste sa fie date. Explicatiile sunt completate cu….asa au facut si ceilalti. Doar cei care mediatizeaza aceste stari sunt vinovati. D-v cu ce sunteti vinovat?

Bibliotecaru said...

Nu mai au de ce să se teamă, au limitat posibilitatea de reacţie a poporului. De ce? Pentru că dacă limitezi posibilitatea de a face un partid nou, limitezi şi câştigarea alegerilor de alţii. Priviţi succesul neaşteptat al Partidului Poporului care creşte şi creşte numai pe dorinţa poporului de a avea o alternativă la politica murdară. Adevărul este cetăţenilor le este frică să se mai implice, să deschidă măcar gura... cu toţii ne-am lăsat privirile în pământ şi sperăm că lucrurile nefireşti şi păguboase vor trece de la sine... Ei bine, istoria a arătat că nu ne puteam baza pe dragostea de bine a politicienilor pentru că niciodată nu-şi vor ceda avantajele ca să fie bine ţării şi poporului.

Hellas said...

Doamne, cum puteti sa spuneti asa: “au limitat posibilitatea de reacţie a poporului”. Desi romanul este liber, in mentalitatea colectiva asteapta de la politicieni sa le rezolve problemele de trai si viata, problemele cotidiene si chiar sa le plateasca facturi. Odata la 4 ani romanii pot decide. Din nefericire aleg punand prea mare valoare pe promisiuni si amagiri fara sa discearna ce este posibil, realist. Chiar si minciunile repetate devin adevar. Romanii sunt mandri fara acoperire, olteanul este “hotzoman” (sunt mai hotz ca tatal meu. ce o fi asta?), banateanul este “fruncea”, moldoveanul este “ortoman” etc. Pana una-alta ne-am inundat cu manele. Pana si cei cu o doza de invatatura turuie formule preluate din mesaje politice, cum am mai spus, clasa politica primeste un nesperat sprijin. Sa vezi vaicareala dupa rezultatul alegerilor, iar daca “alesul” a iesit, devine o victorie personala. Stiu si asta: -Decat cu un prost la castig, mai bine cu un destept la pierdere. Desteptul stie sa limiteze pierderea.

Vasile, said...

Un coleg de mai sus nu intelege ca prin manipulare poporului i se limiteaza posibilitatea de exprimare.

E mai greu...si pentru dansul dar asta e!

john said...

biblio,
am un mesaj de la Cristian777, dupa parerea mea umila cel mai valoros blogger de pe nasul.tv.
Il reproduc asa cum am fost rugat sa ti-l transmit.
Scuze pt deranj.

Leave your comment

Buna ziua tuturor,

Commentul este o rugaminte adresata prietenului Bibliotecaru de a verifica faptul ca nu exista nici o restrictie adresata dansului de catre Nasul Tv.

Cu prietenie
Cristian

Bibliotecaru said...

@ john

Poate că restricţia nu mai există, dar ea a existat. Eu ştiu că am pus acele comentarii acolo şi au fost moderate şi cenzurate. Cei de la Naşul nu au înţeles că eu acolo le fac un bine şi nu am de ce stau să fiu umilit pentru a le face un bine cu de-a sila. Toată stima pentru dumneavoastră, pentru amicul Cristian, dar toţi cei care cred că Naşul este un fel de om care se sacrifică pentru popor trebuie să înveţe dând cu capul de pragul de sus.

Bibliotecaru said...

@ Hellas
Adevărul este că sunteţi un cetăţean căruia i se cere, din când în când, să voteze ca la alba-neagra. Aparent faceţi o alegere liberă, în realitate nu alegeţi absolut nimic pentru că nu dumneavoastră hotărâţi variantele.

vib said...

@Bibliotecarul: cel putin in cercul meu de cunostinte nu e frica, e lene si defetism. Toti il injura neinfricati pe Basescu de exemplu, dar cand ii intreb de ce nu fac ceva in privinta asta spun ca nu au timp sau ca, citez: "oricum nu poti schimba nimic".
@Vasile: pai manipularea este eficienta pentru naivi si neinformati. Ca o persoana e neinformata mai inteleg, dar ca nu incearca sa se informeze asta nu mai e scuzabil. Nu e rusine sa nu stii, e rusine sa nu cauti sa inveti. Poporul de care vorbiti dumneavoastra doarme. Imnul nostru nu e ales la intamplare :).

Vasile, said...

John.

Hai sa nu fim , este vorba de Cristian, perversi! Nasul ca si alte obiecte din posesia sefului suprem, cu exceptia pupincurismului servil, nu fac si nu spun de doua ori acelasi lucru!

Vasile, said...

Vib,

Cind dumneavoastra alaturi de alte mii de romani l-ati votat "din inima" pe Traian , ati vost naiv , prost informat sau manipulat?

vib said...

@Vasile: nu l-am votat din inima :D. Initial l-am votat pe Antonescu si apoi s-a redus alegerea la Basescu si Geoana. In 12 ani nu am votat si nu voi vota PSD. Ca nu prea am atractie pentru KGB, nu de alta :D. Daca am de ales intre Securitate=Basescu si KGB=Geoana+Iliescu votez Securitatea. In plus eu am orientari doctrinare de dreapta. Partidul aflat la guvernare in acel moment (PDL) avea foarte putine persoane de dreapta, PSD deloc. Recunosc ca eram mai putin informat in privinta lui Crin Antonescu. Azi nici pe el nu l-as vota. Votul prezidential turul II din 2009 a reprezentat o mini tragedie personala pentru mine. Ma gandeam sa nu votez, dar mi-am zis ca dau un picior in fund democratiei. Si e un lucru destul de rar pe Pamantul asta si trebuie apreciata.
Daca aveti impresia ca toti cei care l-au votat pe Basescu in turul II 2009 au facut-o cu entuziasm inseamna ca aveti o intelegere simplista a psihologiei semenilor. Eu aveam trei alternative: "pumn in stomac", "pumn in gura" si fuga=neprezentare la vot :D. Nu mi-a placut niciodata sa fug de responsabilitate. Nu neaparat Geoana presedinte, dar in special o majoritate parlamentara si un guvern PSD cred ca ar fi fost mai toxice pentru tara. Nici eu nu am de unde sa stiu cum ar fi fost, nici dumneavoastra. Poate dumneavoastra credeti ca ravagiile crizei ar fi fost atenuate de PSD, eu cred ca ar fi fost accentuate. Cam asta e democratia reala, sa voteze fiecare dupa convingeri spre binele comun. Eu cel putin asa votez.

Vasile, said...

Vib,

Ocoliti subiectul dar nu si predicatul ...era vorba de alegerile din 2004!!!!!!!

Referitor Geoana nu am avut alta alternativa!

vib said...

@Vasile: si in 2004 aceeasi situatie. Cu mentiunea ca eram mai tanar, mai naiv si mai entuziast. Credeam sincer ca Basescu va schimba sistemul. Deja in 2007 am votat la referedum pentru demiterea sa. Ma lecuisem. Speram la un presedinte din partea PNL.
In ultima vreme mi-am dat seama ca am acordat importanta alegerilor gresite. Cele care conteaza sunt cele pentru parlament. Presedintele nu ar trebui sa aiba o prea mare greutate intr-o democratie functionala. Am fost totusi destul de constant in legatura cu deputatii si am fost fidel PNL. Similar si la alegerile locale.
Anul acesta nu voi mai vota PNL. Prin actualul lider, PNL se apropie de dreapta fascista. Prin asocierea cu PSD se apropie de doctrina de stanga pe care o consider toxica pentru comunitatile umane (desi poate bine intentionata).
Din fericire au aparut mici factiuni de centru-dreapta si sper sa propuna deputati pana la alegeri. PNL si PDL nu mai au sustinerea mea. PSD nu a avut-o si nici nu o va avea.

© Gheorghe Florescu, 2008 Acest site este un pamflet politic şi, uneori, cultural, trebuie deci tratat ca atare.