26 April 2012

INS - salarii octombrie 2011


Doamna Andreea Paul Vass mi-a atras atenţia cu următoarea postare:

Spre finalul anului 2011 salariul mediu brut incasat a crescut cu 12% fata de anul 2010

Mai ales mi-a plăcut următorul grafic:

http://www.andreeavass.ro/blog/wp-content/uploads/2012/04/Distributia-salariilor-pe-grupe-de-salarii-realizate.jpg
De ce mi-a plăcut? Pentru că... Pentru că deşi cunosc aproape numai persoane sub salariul mediu, mă întrebam câţi sunt oare peste salariul mediu astfel încât să se ajungă la nivel naţional la un salariu mediu atât de ridicat faţă de media celor pe care îi cunosc eu. Poate că statistica ar fi putut fi făcută pe felii şi mai înguste şi, de ce nu, poate ar fi trebuit specificat dacă acel grafic se referă la salariul net sau brut (bănuiesc că ar fi brut de bază)… oricum acest grafic mă face pe mine să estimez ceva neaşteptat, anume că nu este un dezechilibru de la cer la pământ (aşa cum mă aşteptam) în ceea ce se află peste şi sub salariul mediu pe economie.

Iată însă şi fişierul de la INS:

http://www.insse.ro/cms/files/statistici/comunicate/com_anuale/salarii/salarii-oct2011r.pdf

Clasificări utilizate:
• Clasificarea Activităţilor din Economia Naţională (CAEN Rev.2), armonizată cu clasificarea europeană
în domeniu (NACE Rev.2):
Cod CAEN Rev.2
Nivel secţiune Denumirea activităţilor
A Agricultură, silvicultură şi pescuit
B Industrie extractivă
C Industrie prelucrătoare
D Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer
condiţionat
E Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de
decontaminare
F Construcţii
G Comerţul cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor,
motocicletelor
H Transport şi depozitare
I Hoteluri şi restaurante
J Informaţii şi comunicaţii
K Intermedieri financiare şi asigurări
L Tranzacţii imobiliare
M Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice
N Activităţi de sevicii administrative şi activităţi de servicii suport
O Administraţie publică (exclusiv forţele armate şi asimilaţi)
P Învăţământ
Q Sănătate şi asistenţă socială
R Activităţi de spectacole, culturale şi recreative
S Alte activităţi de servicii
• Clasificarea Ocupaţiilor din România (COR) armonizată cu clasificarea europeană în
domeniu (ISCO-08):
Cod COR
Nivel Grupă Majoră (GM) Denumire grupe majore de ocupaţii
GM1 Membri ai corpului legislativ, ai executivului, înalţi conducători ai
administraţiei publice, conducători şi funcţionari superiori
GM2 Specialişti în diverse domenii de activitate
GM3 Tehnicieni şi alţi specialişti din domeniul tehnic
GM4 Funcţionari administrativi
GM5 Lucrători în domeniul serviciilor
GM6 Lucrători calificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit
GM7 Muncitori calificaţi şi asimilaţi
GM8 Operatori la instalaţii şi maşini; asamblori de maşini şi echipamente
GM9 Muncitori necalificaţi

Salariul mediu brut de bază în luna octombrie 2011 a fost de 1719 lei
pentru salariaţii care au lucrat 21 de zile, cu program complet, iar salariul
mediu brut realizat de 1922 lei.
Efectivul salariaţilor la 31 octombrie 2011 şi numărul salariaţilor
care au lucrat cel puţin 21 de zile, cu program complet
Efectivul salariaţilor la 31 octombrie 2011 (exclusiv unităţile din sectorul economic cu mai puţin
de 4 salariaţi) a fost de 4201,2 mii persoane, bărbaţii reprezentând 53,6%. Numărul salariaţilor
care au lucrat 21 de zile, cu program complet, în luna octombrie 2011 a fost de 3534,0 mii
persoane (84,1% din efectivul total al salariaţilor). Ponderea femeilor în această categorie a
fost de 46,5%.
Repartizarea salariaţilor pe grupe de salarii realizate
Repartizarea salariaţilor după salariile brute realizate arată că 4,9% din numărul
salariaţilor care au lucrat cel puţin 21 de zile, cu program complet, în luna octombrie
2011 au realizat sub şi la nivelul salariului minim pe economie (670 lei), 50,3% dintre
salariaţi au realizat salarii brute cuprinse între 671 şi 1500 lei, 30,9% între 1501 şi 3000 lei,
9,4% au realizat salarii brute între 3001 şi 5000 lei, iar 4,5% au realizat salarii brute de peste
5000 lei. Distribuţia salariaţilor după salariile brute realizate relevă o concentrare în zona
salariilor mai mici de 1500 lei, atât în rândul femeilor (58,1%), cât şi al bărbaţilor (52,5%).

Salariul mediu brut de bază în luna octombrie 2011 a fost de 1719 lei pentru salariaţii care au
lucrat 21 de zile, cu program complet, iar salariul mediu brut realizat de 1922 lei.
Comparativ cu anul precedent, salariul mediu brut de bază a crescut cu 12,7%, iar salariul
mediu brut realizat cu 11,7%.
Salariul mediu brut realizat cuprinde pe lângă salariul de bază şi o parte variabilă compusă din
sporuri şi prime acordate ca procentaj din salariu sau ca sumă fixă.

http://fs69.trilulilu.ro/imgs/Bibliotecaru/fig-1-structura-salariului-mediu-brut-realizat_2462bc6c0cef50.jpg

Analiza raportului dintre salariul de bază şi salariul realizat, pe activităţi economice, arată că
cele mai mari sporuri şi adaosuri se regăsesc în activităţile: industria extractivă (36,8%),
producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat
(28,8%), transport şi depozitare (23,8%).
În ceea ce priveşte activităţile „sectorului bugetar”, începând cu 01.01.2010 s-au aplicat
prevederile Legii-cadru nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din
fondurile publice. Conform acestui act normativ, salariile de bază ale categoriei de salariaţi
căreia i se aplică, au fost stabilite pe funcţii în raport cu nivelul pregătirii profesionale,
experienţa şi răspunderea în muncă, precum şi cu nivelul de complexitate a activităţii specifice
fiecărui post. Astfel, sporurile (de vechime etc.), majorările, precum şi indemnizaţiile de
conducere au fost incluse în salariul de bază, în condiţiile prevăzute de lege, spre deosebire
de anii precedenţi când aceste drepturi salariale erau cuprinse în salariul realizat.
De asemenea, începând cu luna iulie 2010, cuantumul brut al salariilor lunare de încadrare,
inclusiv sporuri, indemnizaţii şi alte drepturi salariale aferente personalului plătit din fonduri
publice au fost diminuate cu 25% (în conformitate cu prevederile Legii nr.118/2010 privind
unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar), iar începând cu ianuarie
2011 au fost majorate cu 15% (în conformitate cu prevederile Legii nr. 285/2010). De la
aceeaşi dată, conform Legii nr. 284/2010, în salariul de bază corespunzător personalului din
sectorul bugetar au fost incluse „sporurile, indemnizaţiile, compensaţiile, precum şi celelalte
elemente ale sistemului de salarizare”. Prin urmare, consecinţa aplicării acestor acte
normative a fost de creştere a sferei de cuprindere a salariului brut de bază în luna octombrie
2011, comparaţia cu perioada precedentă (octombrie 2010) nefiind relevantă.

Salariul brut realizat în luna octombrie 2011 faţă de luna octombrie 2010 a înregistrat creşteri
în toate activităţile economice. Cele mai semnificative creşteri din sectorul economic (exclusiv
activităţile: administraţie publică, învăţământ şi sănătate şi asistenţă socială) au fost în:
activităţile profesionale, ştiinţifice şi tehnice (17,1%), comerţ (17,0%), agricultură, silvicultură şi
pescuit (14,6%) şi tranzacţii imobiliare (14,1%).

Câştigul salarial mediu brut realizat de salariaţii care au lucrat cel puţin 21 de zile, cu program
complet, pe total economie a fost de 2023 lei. Femeile au câştigat în medie cu 12,1% mai
puţin decât bărbaţii, realizând un câştig salarial mediu brut de 1884 lei (faţă de 2143 lei al
bărbaţilor). Bărbaţilor le revin câştiguri salariale medii brute superioare femeilor în majoritatea
activităţilor economice, cele mai mari diferenţe regăsindu-se în intermedieri financiare şi
asigurări (39,2%), industria prelucrătoare (31,1%), alte activităţi de servicii (26,5%), comerţ
(18,1%), învăţământ (16,6%), informaţii şi comunicaţii (16,5%) şi sănătate şi asistenţă socială
(14,4%).

http://fs68.trilulilu.ro/imgs/Bibliotecaru/fig-2-ponderea-castigului-salarial-mediu-brut-al-f_13a284b4788427.jpg

Distribuţia câştigurilor salariale medii brute pe grupe majore de ocupaţii evidenţiază că
salariaţii din grupa majoră 1 - membri ai corpului legislativ, ai executivului, înalţi conducători ai
administraţiei publice, conducători şi funcţionari superiori – realizează câştigurile cele mai mari
în majoritatea activităţilor (4818 lei), cu valori între 2772 lei în activităţile hoteluri şi restaurante
şi 9035 lei în activităţile de intermedieri financiare şi asigurări.
Cele mai mici câştiguri salariale brute se realizează în grupele majore de muncitori necalificaţi
– grupa majoră 9 şi de lucrători în domeniul serviciilor – grupa majoră 5 (1032 lei, respectiv
1096 lei ).


http://fs66.trilulilu.ro/imgs/Bibliotecaru/tabelul-1-efectivul-salariatilor-la-sfarsitul-luni_6e3174babe8799.jpg
http://fs68.trilulilu.ro/imgs/Bibliotecaru/tabelul-2-structura-numarului-de-salariati-care-au_9f26291099cf2b.jpg

http://fs69.trilulilu.ro/imgs/Bibliotecaru/tabelul-3-salariul-mediu-brut-de-baza-ai-realizat_8e35a956f11e71.jpg

http://fs66.trilulilu.ro/imgs/Bibliotecaru/tabelul-4-salariul-mediu-brut-realizat-de-salariat_47877aa01ba4d2.jpg

http://fs67.trilulilu.ro/imgs/Bibliotecaru/tabelul-5-castigul-salarial-mediu-brut-pe-activita_5b038eba896946.jpg

4 comments:

ZeV said...

Nu mai am rabdare sa citesc statisticele aride ale doamnei Andreea Paul Vass.
Spuneti dvs, in cateva cuvinte , ce semnificatii ati desprins din cifrele de mai sus.
;)

vaisamar said...

dezechilibrul e doar la haznale si vizitatori acestora =)

Bibliotecaru said...

@ ZeV
:D
Nu sunt ale doamnei Paul Vass, sunt ale INS.

Nu este neapărat o semnificaţie anume, dar se pot extrage concluzii "la nevoie".

De exemplu, pe vremea dezbaterilor parlamentare pe legea salarizării unice, domnul Boc spunea că sporurile trebuiesc introduse în salariu.

Vedem în Fig. 1 că domeniile în care avem cel mai mult prime şi sporuri sunt în industria extractivă, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă, transporturi... în timp cele mai lipsite de prime şi sporuri sunt în domeniile administraţiei publice şi serviciilor administrative.

FRANK ZAPA[KING] said...

Ei uite vezi,asatai marele tau defect Bibklio-cunosti prea multi oameni cu salriul mic,mic,mic.
Tot ce-ti pot recomanda este sa-ti schimbi anturajul,ar fi de bon ton pt tine.
A si inca ceva,cum se face ca toti cunoscutii tai,cistiga atit de poutin?
Ar fi interesant sa stim ce profesii au,dar mai ales ,UNDE PRESTEAZA.
Pt ca ,Bucurestiul,se detaseaza categoric de zonele sarace ale Rom.
De ex. compara veniturile bucurestenilor ,cu cele ale vasluienilor.
Ceva nu se potriveste-CRED CA IAR MINTI SI FABULEZI,ORI................ASISTATII SOCIALI SUNT GRUPUL TAU DE PRIETENI.

© Gheorghe Florescu, 2008 Acest site este un pamflet politic şi, uneori, cultural, trebuie deci tratat ca atare.