11 May 2012

Mai mult, dar prea puţin... spune Consiliul Fiscal


Ţinta de deficit pare să fie un vis pentru România. Statul este prea lacom cu fondurile pentru a se putea opri acolo unde trebuie. În acest context s-a înfiinţat Consiliul Fiscal, o autoritate independentă înfiinţată în baza Legii responsabilităţii fiscal-bugetare, care îşi propune să sprijine activitatea Guvernului şi a Parlamentului în cadrul procesului de elaborare şi derulare a politicilor fiscal-bugetare şi să promoveze transparenţa şi sustenabilitatea finanţelor publice.

Cu ceva timp în urmă am prezentat un alt document al Consiliului Fiscal: Compactul fiscal european. Implicatii asupra Romaniei, text si prezentare


De data aceasta aş vrea să vă prezint un document poate şi mai interesant şi important: Raportul anual al Consiliului Fiscal


După un an 2010 dificil de ajustare fiscal-bugetară, economia românească a înregistrat o creștere economică de 2,5% în 2011, cu un punct procentual mai mare decât estimările, în principal ca urmare a șocului favorabil de ofertă în agricultură. În schimb, perspectivele pentru 2012 indică un avans economic mai slab decât cel estimat iniţial, în principal ca urmare a efectelor înrăutăţirii mediului economic extern, care afectează direct exporturile prin canalul comercial şi, indirect, cererea internă, prin canalul fluxurilor de capital.
Bugetul iniţial prevedea reducerea deficitului bugetar la 4,4% din PIB potrivit metodologiei cash și 5%, potrivit ESA95. Execuția bugetară a consemnat un deficit bugetar de 4,12% din PIB în bază cash, ţinta stabilită pentru finele anului 2011 fiind realizată cu o marjă confortabilă de aproximativ 0,3% din PIB. În ceea ce privește deficitul bugetului general consolidat conform ESA 95, clarificarea tratamentului statistic al obligațiilor salariale ale statului față de anumite categorii de salariați din sectorul bugetar apărute în urma unor sentințe judecătorești definitive a implicat depășirea plafonului de 5% din PIB cu 0,2 puncte procentuale.
În opinia Consiliului Fiscal, riscurile la adresa evoluţiei indicatorilor macroeconomici sunt îndreptate către un avans economic mai redus față de scenariul de bază. De asemenea, balanţa riscurilor în ceea ce priveşte evoluția execuției bugetare înclină mai degrabă pe partea negativă (un deficit mai mare decât cel proiectat, mai ales în contextul anului electoral 2012).
Cele mai mari riscuri pe plan intern se pot materializa dacă angajamentul politic pentru procesul de consolidare fiscală scade, pe fondul unor turbulenţe politice în anticiparea alegerilor programate pentru 2012. Eventualele derapaje de la o politică fiscal-bugetară restrictivă și prudentă (cum ar fi reversarea unor măsuri de austeritate implementate deja) pot conduce la depăşirea ţintelor de deficit bugetar pentru 2012 şi la deteriorarea percepţiei de risc faţă de România.
Pe partea pozitivă, o absorbţie mai bună a fondurilor europene nerambursabile şi o încredere îmbunătăţită la nivelul economiei pot conduce la o performanţă economică mai bună decât aşteptările, dublate şi de posibile investiţii străine directe mai mari, atrase de un ritm al reformelor structurale mai alert.
În opinia Consiliului Fiscal, în noul context creat de schimbarea de guvern și de configurație a majorității parlamentare survenite recent este necesara o actualizare cu celeritate a strategiei fiscal-bugetare, cu scopul promovării unui cadru fiscal bugetar predictibil, bazat pe reguli și ținte clare. Din perspectiva legii responsabilităţii fiscal bugetare, art. 23 lit. c) prevede drept clauză derogatorie pentru revizuirea cadrului fiscal bugetar schimbarea guvernului.
La momentul redactării acestui raport, informaţiile disponibile indicau renegocierea de către noul Guvern cu misiunea FMI şi UE a ţintei de deficit bugetar (la 2.2% din PIB). Chiar şi în cazul revizuirii ascendente a ţintei de deficit bugetar, in opinia Consiliului Fiscal sunt persistente riscuri în ceea ce priveşte atingerea acesteia, având în vedere revizuirea descendentă a proiecţiei de creştere economică, precum şi datele privind execuţia bugetară la finele trimestrului întâi, în condiţiile în care încadrarea în plafonul de deficit s-a produs pe fondul decalării în luna martie a plăţii trimestriale a impozitului pe profit, precum şi a unei recrudescenţe a acumulării de arierate la nivelul bugetului de stat şi al bugetelor locale.
În anii următori, ca urmare a noului pact fiscal, deficitele bugetare maxime permise vor fi mult mai mici, iar absorbția fondurilor UE apare ca o soluție de stimulare a economiei în condițiile unui spațiu mult mai limitat la nivelul politicii fiscal-bugetare și a dimensiunii reduse a stabilizatorilor automați. Din păcate, până acum, performanța României în termeni de absorbție a fondurilor UE este foarte slabă. România trebuie să aibă ca prioritate zero creșterea urgentă și substanțială a absorbției fondurilor UE. În plus, constrângerile bugetare impuse de compactul fiscal reclamă o dată în plus necesitatea îmbunătățirii eficienței cheltuielilor bugetare, în special cele legate de investițiile publice și achizițiile de bunuri și servicii.
Eficienţa colectării impozitelor rămâne în continuare scăzută
România are una dintre cele mai mici ponderi în PIB a veniturilor fiscale (impozite şi contribuţii sociale) dintre țările UE, acestea reprezentând în 2011 doar 27,2% din PIB, cu 12,4 pp din PIB mai mici decât media europeană. Astfel, la nivelul anului 2011, gradul de eficienţă al taxării în cazul taxei pe valoarea adăugată şi a contribuţiilor sociale – calculat ca raport între rata implicită de impozitare şi cea legală – este printre cele mai reduse din ţările est europene din eşantion, 54% în cazul TVA-ului, faţă de Estonia (82%) sau Bulgaria (71%), şi 61% în cazul contribuţiilor sociale.
În aceste condiţii, plusuri semnificative de venituri bugetare pot fi realizate pe seama reducerii evaziunii fiscale.
Starea financiară a sistemului de pensii de stat este foarte precară
Ponderea cheltuielilor cu asistența socială în România este semnificativă, iar problema deficitului sistemului public de pensii nu este rezolvată: cheltuielile bugetare cu pensiile sunt nesustenabile în raport cu contribuţiile încasate, chiar dacă s-au luat unele măsuri în vederea ameliorării acestei deficienţe (noua lege a pensiilor). Există riscuri importante cu privire la sustenabilitatea pe termen mediu a bugetului de asigurări sociale, iar oportunitatea unor eventuale majorări de cheltuieli sau reduceri de contribuții trebuie analizată numai în contextul identificării unor soluții alternative de reducere a deficitului, în special prin lărgirea bazei de impozitare.


Desigur, înăuntru veţi găsi multe, grafice şi cifre...

Iată însă un paragraf care sintetizează minunat activitatea Guvernului Boc.

Contibuțiile principale la creșterea economică înregistrată au revenit formării brute de capital fix (+1,5 pp., corespunzătoare unei creșteri anuale în termeni reali de 6,3%) și variației stocurilor (+1,4 pp.), în condițiile în care creșterea cheltuielilor de consum final ale populației și ale instituțiilor fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației au avut o contribuție pozitivă de 0,8 pp. (creștere anuală reală de 1,3%), datorată expansiunii componentei autoconsum și piață țărănească. Contribuții negative au revenit exportului net (-0,8 pp.), în condițiile unei expansiuni mai ridicate în termeni reali a importurilor (+10,5%) decât cea a exporturilor (+9,9%) și, pe fondul ajustărilor de cheltuieli din sectorul public, consumului total al administrațiilor publice (-0,6 pp., corespunzător unei contracții de 3,5% în termeni reali). Pe partea de ofertă, cele mai mari creşteri ale volumului de activitate s-au înregistrat în agricultură, silvicultură și pescuit (+11,3%), industrie (+5%) și construcții (+2,6%), în timp ce evoluţii negative s-au înregistrat în informații și comunicații (-2,2%), intermedieri financiare și asigurări (-1,1%), precum și administrație publică și apărare, învățământ, sănătate și asistență socială (-2,7%).

Dacă sunteţi interesaţi de cum a mers economia, răsfoiţi neapărat acest document şi nu ocoliţi nici finalul unde este un mic dicţionar de argou economic.Consiliul Fiscal vorbeşte însă despre deficitul bugetar în evoluţia sa din 2012. Dar până la ştire, câteva link-uri retrospective:

20-12 2011 Emil Boc: Nu avem în vedere creşterea taxelor pentru reducerea deficitului în 2012
21-12 2011 Premierul Boc a cerut MFP să rămână în ţinta de deficit de 4,4% din PIB pe 2011, indiferent de nevoi
27-12 2011 MFP: Deficitul bugetar la 11 luni a fost de aproape 3% din PIB
... următorul link mi-a plăcut în mod deosebit...
30-12 2011 Deficitul bugetar ar fi ajuns la 14% din PIB în 2010 şi 2011 fără măsurile de austeritate
... şi trecem spre ştirile din acest an...
26-03 2012 Deficit bugetar de 0,44% din PIB după primele două luni
08-04 2012 Ţinta de deficit bugetar de 3% din PIB va fi greu de atins din acest an
11-04 2012 Bogdan Drăgoi: Deficitul bugetar (pe metodologia cash) în 2012 va fi, în mod ferm, 1,9% din PIB
25-04 2012 Deficit bugetar de 0,56% din PIB la finele primului trimestru
02-05 2012 Florin Georgescu: Deficitul bugetar în 2012 va fi sub 3% din PIB

Şi am ajuns la momentul de faţă cu următoarea ştire AGERPRES:
Consiliul Fiscal consideră că sunt riscuri persistente în ceea ce priveşte atingerea ţintei de deficit bugetar pentru 2012, chiar şi în condiţiile în care ţinta de deficit pe cash a fost revizuită în creştere la 2,2% de la 1,9%.

'Chiar şi în cazul revizuirii ascendente a ţintei de deficit bugetar, în opinia Consiliului Fiscal sunt persistente riscuri în ceea ce priveşte atingerea acesteia, având în vedere revizuirea descendentă a proiecţiei de creştere economică, precum şi datele privind execuţia bugetară la finele trimestrului întâi, în condiţiile în care încadrarea în plafonul de deficit s-a produs pe fondul decalării în luna martie a plăţii trimestriale a impozitului pe profit, precum şi a unei recrudescenţe a acumulării de arierate la nivelul bugetului de stat şi al bugetelor locale', se arată în Raportul anual pe 2011 al Consiliului Fiscal, remis, joi, AGERPRES.

În opinia Consiliului Fiscal, în noul context creat de schimbarea de Guvern şi de noua configuraţie a majorităţii parlamentare survenite recent este necesară o actualizare cu celeritate a strategiei fiscal-bugetare, cu scopul promovării unui cadru fiscal bugetar predictibil, bazat pe reguli şi ţinte clare. Din perspectiva legii responsabilităţii fiscal bugetare, art. 23 lit. c) se prevede drept clauză derogatorie pentru revizuirea cadrului fiscal bugetar schimbarea Guvernului.

Instituţiile financiare internaţionale şi autorităţile române au convenit, recent, o relaxare a ţintei de deficit bugetar pe cash, de la 1,9% la 2,2% din PIB, a anunţat, miercuri, şeful misiunii Fondului Monetar Internaţional în România, Jeffrey Franks, la conferinţa de la finalul celei de-a cincea misiuni în România.

Bugetul general consolidat înregistra, la finalul lunii martie, un deficit de 3,4 miliarde lei, respectiv 0,56% din PIB, încadrându-se în ţinta de deficit stabilită cu organismele financiare internaţionale, conform datelor operative ale Ministerului Finanţelor Publice /MFP/, publicate în 27 aprilie. AGERPRES
(http://www.agerpres.ro/media/index.php/economic/item/121025-Consiliul-Fiscal-Sunt-riscuri-persistente-in-ceea-ce-priveste-atingerea-tintei-de-deficit-bugetar-pentru-2012.html)
Eu sper că cineva ţine seama de astfel de avertismente, nu de alta... dar chiar nu-i suspectez pe cei de la Consiliu Fiscal că nu se pricep... ei fac nişte analize absolut minunate.

26 comments:

ZeV said...

Daca ne mentinem , intr-un an electoral, in limita de 3%, putem spune ca politicienii romani nu sunt irecuperabili.
;)

ZeV said...

Daca ne mentinem , intr-un an electoral, in limita de 3%, putem spune ca politicienii romani nu sunt irecuperabili.
;)

nimrod said...

Dacă se va relua plata primelor pentru întoarcerea din concediu, din sistemul bugetar, că văd că cu asta (sic!) s-a început, în scurt timp nimeni n-o să mai fie recuperabil...

ZeV said...

nimrod,
Oi fi eu nostalgic al dreptei, dar ma straduiesc sa fiu cat mai putin subiectiv cu putinta. ;)
Prin urmare, nu am auzit ceea ce spuneti dvs, in schimb, toata media pune accent pe salariile bugetare si CASS-ul pensionarilor.
Stimabilul Emil Boc, a ,,uitat" sa lase prin sertarele guvernul si niscaiva parai pentru reparatia morala atat de asteptata de parintii si bunicii nostri.
In schimb, PDL, de ca si cum ar fi in opozitie de nu se stie cand, jubileaza, asteptand ca ...ceilalti sa gaseasca ,,solutiile " la marasmul lasat chiar de portocalele proaspat fragezite. Adica verzi. ;)
Fie si doar pentru asta, in urmatorii 4-5, de acum inainte, sper sa aud din ce in ce mai (de) bine despre aceasta bucata vopsita de FSN.
;)

nimrod said...

ZeV,

Chestia cu primele nesimţite e pe bune. Soţiei mele i-au dat lacrimile când a auzit ce au de gând uslaşii cu banii luaţi din impozite. Altfel, eu nu sunt un nostalgic al dreptei, eu sunt de dreapta iar modul în care şi-a început guvernarea USL-ul m-a îmbrâncit spre extremă aşa că şi acum la locale şi în toamnă la parlamentare voi vota orice altceva decât USL-ul... Cum am mai spus, încă mai sper că electoratul e mai puţin oportunist decât oamenii politici :)

Vasile, said...

Nimrod sugereaza ca o nedreptate ar putea continua cu alta.
Tot cei posibil , dar nu era drept ca primele, sporurile prevazute in contractul de munca sa nu fie platite sau sa fie imputate beneficiarului contractulului de munca respectiv.
Asta ar trebui sa inteleaga colegul inainte de a avansa chestii nefondate!
Si nu mai doresc sa merg pmai departe deoaarece Zev continua logic explicatia , care se pare trebuie amintita tutoror,electoratului pe care-l aminteste colegul nimrod, poate o sa inteleaga si ei ever or whenever!

Vasile, said...

tot ce-i posibile

Bibliotecaru said...

@ ZeV

Da, vom vedea... vânzoleala adevărată va fi pentru parlamentare.

Bibliotecaru said...

@ nimrod

"primelor pentru întoarcerea din concediu"

Există şi aşa ceva?

Bibliotecaru said...

@ nimrod
Păi nu ne înlăcrimaţi şi pe noi?

nimrod said...

Biblio,

De mai mulţi ani, câţiva dintre amicii mei din presă şi nu numai, cu grijă pentru bătrâneţe, şi-au căutat şi găsit locuri călduţe prin ministere, prefecturi şi primării, la un nivel la care n-ajunge coasa politică. Îi constat mulţumiţi, ajunşi, calmi. Cum, Doamne iartă-mă, să nu-mi sară muştaru' când USL-ul nu-şi face griji decât pentru ei şi alţii ca ei. Pentru ceilalţi, văd, se pregăteşte doar impozitarea progresivă...

PS :) Să arunc o lacrimogenă pe blog?

ZeV said...

nimrod
Atrag atentia PDL-ului, de mai bine de un an de zile, ca ne-a promis, nouă, votantilor Aliantei D.A., ca are obligatia de a-si tine cuvantul si sa se reformeze, naibii, odată.
Eroare si iluzie.... Baietii si fetele au decis, mecanico-portocaliu, ca tot rețetarul electoral clasic este mai sigur. In consecință, au cedat pe toate planurile in relatia cu UDMR, s-au umflat cu ,,Solomoni" (de la PSD) si cu ,,domni Costel" de la PNL si ne-au izbit frontal și hodoronctronc cu ,,reintregirea fara bani". Ca să nu mai spun de cei 170 milioane din fondul de rezervă.
Ne mai miră ...oportunismul generalizat al politicienilor ?
De ce a, crede că stanga e nocivă, în raport cu dreapta, cand ei își dau singuri cu stângul în dreptul si vițeversa ?
Asa că, nu stiu daca voi vota USL, dar nu cred că voi mai acorda încredere unui partid fără cap dar cu fuste mulate, așa cum grotesc arată actualul PDL . Un partid, care, oricând, își poate pierde parlamentarii si iar rămân cu buza umflată si cu ,,cecul în alb", adică votul, risipit.
;)))
PS
Dacă îl mai văd pe Traian Băsescu că tinde iarăși să controleze tot și toate, inclusiv premierul, m-am decis : mă urc în vârful celui mai apropiat stâlp de curtea Cotrocenilor și urlu : ,,Out, domnule Presedinte, cap compas, toate panzele sus si vânt la pupa, căpitane !" ... Si plec si eu ca mus.
;)))))

ZeV said...

PS-nimrod
Da, impozitul progresiv e corect si cat de cat echitabil.
Prea multe resurse se acumuleaza la o minoritate prin MONOPOLISM SI SPECULATIE. Nu prin muncă onestă, valoare intrinsecă și creativitate.
Egalitatea de sanse ? Liberatea concurentiala ?
Iluzii, prietene. Ca mic intreprinzator, stiu bine ce spun.
;))

nimrod said...

ZeV,

:) a.Ca să evit riscul votului risipit, la alegerile "mari" eu votez, de obicei, UDMR-ul. La locale, anul ăsta o să votez "cioclopedica" cum îi zic eu, o alianţă care cuprinde şi PDL-ul. USL-ul chiar aşa, frumos ca crinu', vorba cântecului, n-o să capete de la mine niciodată, nimic.
b. Despre Băsescu numai de bine. A luat-o în barbă cu MRU şi mi se pare suficient cât să-i strice tot cheful pe următorii ani. Aşa-i trebuie dacă s-a spijinit, iată, pe servicii, pe care, bag seamă că le-a supersupraapreciat.
c. :) Nu ştiu ce probleme au micii întreprinzători, fiindcă şi eu şi soţia mea suntem salariaţi la mari întreprinzători, da' vă cred

Bibliotecaru said...

@ nimrod
o dramoletă minunată... :D

ZeV said...

Asa este nimrod.
Si eu l-am supraapreciat pe MRU crezndu-l in stare se reziste la tendinta, nativa, dominatoare, a Prezidentului.
Nu-mi vine sa cred ce spun, dar imi doresc ca macar...Ponta sa reziste. Pur si simplu, in acest moment, ,,anticorpii" mei resping cu inversunare ,,modelul" Basescu.
Acest om si-a nimicit propriul partid, promovand carieristi si mazete, si-a umilit...inclusiv prezumtivul succesor. Ajunge.
As face o reverenta daca in toamna, si-ar da demisia fara nici un fel de conditii sau presiuni, in interesul reconcilierii nationale.

nimrod said...

Zev,

În opinia mea, Traian Băsescu, aşa cu toate metehnele lui, n-are înlocuitor imediat. Oferta USL e cel mult amuzantă. Ca să fii preşedinte, chiar unul cu un milion de defecte, îţi trebuie sânge în instalaţie... Aşa, toţi putem să ne băgăm în seamă. Oricum, mă gândesc, poate n-ar fi rău ca după Băsescu să urmeze o femeie...

ZeV said...

nimrod
Depinde ce fel de femeie si mai ales, cat este ea de independenta, DECI, cu adevarat, puternica.
Singura ,,dependență" a unui înalt demnitar trebuie să fie doar în conivență cu poporul român , cu legea si, nu in ultimul rând, cu Constituția.
;)
PS
Sincer, este un mister care ar fi prototipul unei astfel de femei.
Oricum, nu este un nume dintre cele pomenite de Traian Basescu,dupa cum urmeaza (CITEZ) :
,,"Udrea n-are sanse la Bucuresti, cand stii ca n-ai sanse... Asa arata toate sondajele (...) Cat de grea e Elena Udrea? Elena Udrea si Roberta Anastase acum cresc. Cand vor avea 20 de ani, 15 ani in PDL, atunci vor fi grele. Mai au de mancat politica, sunt in devenire", a explicat Basescu."
COMENTEZ:
Poate ar putea fi Anca Boagiu ? Sau Andreea Paul Vass ? Sau Olguta Vasilescu ? Sau Rowana Plumb ?
Pe ultima am asculta-o recent si, sincer, m-a impresionat in mod placut. ;)
Monica Macovei nu este pregatita. Chiar domnia sa a declarat, intrebata fiind de ce nu candideaza la PG a Capitalei, cu modestie, că (redau din memorie) ,,nu se pricepe la administratie".
Dar, pe de alta parte, la bugetari exista mentalitatea că, virgulă, cu cat stii mai putin, cu atat ai sanse sa ajungi mai sus. De ce nu, chiar si la Cotroceni ? Din fericire, Monica Macovei nu este un astfel de personaj ahtiat de carieră, spre deosebire de... ;)

ZeV said...

Si inca ceva, stimate prietente...
Sunt pline cimitirele de oameni,,de neinlocuit".
Asa este, fiecare om e unic si irepetabil.
Poate daca am generaliza clonarea, dar a r fi o tragedie pentru special umană. Dar nici in acest caz, nu se poate duplicita o personalitate si/sau o constiinta de sine. S-ar perpetua doar ...instinctele, lacrimile (de crocodil), hăhăitul, poate că și ..țigancă împuțită"..
:D :D

ZeV said...

scuze, a se citi :
,,nu se poate duplica", in loc de,
,,nu se poate duplicita".
..Si cand te gandesti ca aveam numai 10 la limba romana...undeva, candva...
;)))

z said...

..mai spun ceva si gata...
IN NICI UN CAZ, nu are ce căuta la Cotroceni, altfel decat intr-o vizită matinală de orele 14:00 (02:00 PM), maimutoiul retardat, analfabet si isteric cunoscut sub numele de Crin Antonescu zis si Chiulangiul nației.
Asta, ca să nu apară confuzii.
Nici nu cred că va fi candidatul USL, în 2014, dacă atunci vor fi alegerile.
;)

nimrod said...

ZeV,

:) a.A fost unu' ţinut în şa mort ca să-i sperie pe sarazini... Acum când scriu, realizez că şi Cidul avea două fete...
b. Cât sunt eu de oltean, Olguţa Vasilescu nu! Poate maxim primăriţă într-un oraş mare...
Andreea Vass are stofă şi clasă da' trebuie să înceteze să creadă că dacă ştie, ştie numai ea... Nu dă bine la popor...

nimrod said...

ZeV,

Şi la mine ultima pe azi: la chestia cu Crinu' sunt de acord: no way!

Bibliotecaru said...

Trebuie căutat un preşedinte care să aibă cunoştinţele necesare.

Primul om în stat, preşedintele are ca rol:
- CSAT/Armata
- Externe/Diplomaţie
- Promulgarea legilor, respectiv întoarcerea lor la parlament sau sesizarea lor, înainte de promulgare, la CCR
- Veghere asupra funcţionării instituţiilor într-o formă conformă cu respectarea constituţiei
- Moderare/mediere între instituţii sau între acestea şi societate (sper că nu am uitat nimic)

Preşedintele ar trebui să mă asigure că:
- Este independent politic
- Are cunoştinţe de geopolitică şi strategie militară
- Are experienţă în diplomaţie
- Are cunoştinţe de drept
- Este un bun cunoscător al înţelesului Constituţiei
- Are capacităţi bune de mediere

ZeV said...

...In concluzie,
domnule Bibliotecar, pregătiți-vă: eu vă votez.
:D

Bibliotecaru said...

@ ZeV
Nu-mi doresc aşa ceva...

© Gheorghe Florescu, 2008 Acest site este un pamflet politic şi, uneori, cultural, trebuie deci tratat ca atare.