25 May 2012

Manipularea a cuprins întreagul grup mass-media din România


O fi rea-voinţă sau superficialitate.

Ieri toate posturile de televiziune au spus că OUG-ul prin care domnul Ponta cere înapoi banii daţi "la primării" de către domnul Ungureanu este neconstituţională. Iată însă că a apărut şi comunicatul oficial al CCR care spune invers:

25 mai 2012

COMUNICAT DE PRESĂ

În şedinţa din ziua de 24 mai 2012, Plenul Curţii Constituţionale, învestit în temeiul art.146 lit.d) teza a doua din Constituţia României şi al art.32 din Legea nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, a soluţionat excepţia de neconstituţionalitate invocată de Avocatul Poporului referitoare la neconstituţionalitatea dispoziţiilor art.V alin.(1) teza I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.15/2012 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul asigurărilor sociale de sănătate şi al finanţelor publice.

În urma deliberărilor, Curtea Constituţională, cu majoritate de voturi, a constatat că „dispoziţiile art.V alin.(1) teza I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.15/2012 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul asigurărilor sociale de sănătate şi al finanţelor publice, care au făcut obiectul excepţiei de neconstituţionalitate ridicate direct de Avocatul Poporului, sunt constituţionale în măsura în care se aplică numai sumelor alocate prin Hotărârea Guvernului nr.255/2012 şi neutilizate de către unităţile administrativ-teritoriale care nu au înregistrat arierate aferente unor cheltuieli curente şi de capital şi nu au avut în derulare cofinanţări de proiecte cu finanţare externă nerambursabilă până la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.15/2012”.

Argumentaţia reţinută în motivarea soluţiei pronunţate de Plenul Curţii Constituţionale va fi prezentată în cuprinsul deciziei, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Decizia este definitivă şi general obligatorie.

Compartimentul relaţii externe, relaţii cu presa şi protocol al Curţii Constituţionale

(http://www.ccr.ro/default.aspx?page=press/2012/25mai)
Chiar şi eu, convins că decizia a fost neconstituţionalitate (comunicatul de presă a apărut astăzi), i-am bătut obrazul premierului-jurist Ponta că dă OUG-uri neconstituţionale. Iată însă că am făcut un gest nepermis de urât şi nedocumentat. Din acest motiv îmi cer scuze premierului pe acestă cale şi am făcut-o şi pe blogul domniei sale.
@ Victor Ponta

Domnule premier,
Manipulat de televiziuni am luat de bună ştirea că OUG-ul cu pricina a fost declarat neconstituţional. În consecinţă, am comentat pe mai multe bloguri asemănându-vă cu domnul Boc. Citind comunicatul CCR îmi dau seama că nici vorbă de aşa ceva. Găsesc de cuviinţă ca pe acestă cale să vă cer public scuze. Voi face de altfel şi o postare pe blog în acest sens.

PS.
Şi mai mult m-a mulţumit faptul că în conferinţa de presă aţi fost absolut calm şi elegant.
(http://blogponta.wordpress.com/2012/05/23/raport-isd-privind-chestiunea-reprezentarii-romaniei-la-consiliul-european/#comment-15311)
Iată şi ordonanţa de urgenţă cu pricina:
OUG 15/2012 privind stabilirea unor masuri financiare in domeniul asigurarilor sociale de sanatate si al finantelor publice. Ordonanta de urgenta nr. 15/2012

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 306 din 8 mai 2012

Avand in vedere:
deciziile Curtii Constitutionale nr. 223 din 13 martie 2012 si 224 din 13 martie 2012, care stabilesc ca dispozitiile art. 259 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, dispozitii care au fost preluate in Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, incepand cu 1 ianuarie 2011, si care sunt in vigoare si in prezent, "(...) sunt constitutionale in masura in care se interpreteaza in sensul ca procentul de 5,5 se aplica numai asupra veniturilor din pensii care depasesc 740 de lei";
dispozitiile art. 147 din Constitutie, care impun Parlamentului sau Guvernului, dupa caz, un termen de 45 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a deciziilor Curtii Constitutionale pentru a pune de acord prevederile legale cu textele constitutionale;
necesitatea efectuarii modificarilor necesare astfel incat reglementarea sa fie clara si conforma normelor constitutionale, precum si in scopul protejarii veniturilor din pensii pentru categoria pensionarilor recunoscuta a fi defavorizata;
presiunile si riscurile determinate de evolutiile economice interne si externe, necesitaea sustinerii cresterii economice si a reducerii inflatiei, precum si cerinta asigurarii cu prioritate a sumelor destinate finantarii proiectelor de infrastructura si a cofinantarii proiectelor finantate din fonduri europene si a contributiei Romaniei la bugetul comunitar;
necesitaea evitarii acestor riscuri prin adoptarea unei politici de restrangere a cheltuielilor bugetare;
Hotararea Guvernului nr. 255/2012 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2012, pentru unele unitati administrativ-teritoriale, care nu poate fi aplicata de acestea, deoarece nu inregistreaza arierate si nu au in derulare proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile care sa necesite cofinantare, in considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constitutie situatii extraordinare, a caror reglementare nu poate fi amanate, in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adoptaa prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I
La articolul 296^9 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 296^9
(1) Pentru persoanele cu venituri din pensii care depasesc 740 lei, prevazute la art. 293^3 lit. f) pct. 4 si 5, baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate o reprezinta numai partea de venit care depasestge nivelul de 740 lei".

Art. II
Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 372 din 26 aprilie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 257, alinealul (2^2) va avea urmatorul cuprins:
"(2^2) Pensionarii ale caror venituri din pensii depasesc 740 lei datoreaza contributia lunara pentru asigurarile sociale de sanatate calculata potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare".

2. La articolul 259, alineatul (2) se abroga.

Art. III
Prevederile art. I se aplica incepand cu veniturile din pensii aferernte lunii mai 2012.

Art. IV
Orice alte dispozitii legale in vigoare privind contributia de asigurari sociale de sanatate datorata de pensionarii ale caror venituri din pensii depasesc nivelul de 740 lei, contrare prevederilor art. I, se abroga.

Art. V
(1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale acordate unitatilor administrativ-teritoriale in anul 2012 prin Hotararea Guvernului nr. 255/2012 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2012, pentru unele unitati administrativ-teritoriale, pentru plata unor arierate aferente cheltuielilor curente si de capital, precum si pentru cofinantarea unor proiecte cu finantare exerne nerambursabila, neutilizate pana la data intrarii in vigoae a prezentei ordonante de urgenta, se restituie de catre ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale la bugetul de stat, in contul din care acestea au fost incasate. Restituirea sumelor neutilizate se efectueaza pe baza de ordine de plata pentru Trezoreria Statului, intocmite distinct, in care la rubrica "Explicatii" se va preciza obligatoriu "Restituire sume defalcate din TVA incasate potrivit Hotararii Guvernului nr. 255/2012, ramase neutilizate".
(2) Regularizarea cu bugetul de stat a sumelor prevazute la alin. (1) se realizeaza in termen de 3 zile lucratoare de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
(3) Cu sumele restituite potrivit alin. (2) se reintregeste Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, potrivit instructiunilor emise de Ministerul Finantelor Publice.
(http://www.dreptonline.ro/legislatie/oug_15_2012_masuri_financiare_domeniul_asigurarilor_sociale_sanatate_finantelor_publice.php)
Aici domnul Ponta mi-a plăcut... jos pălăria. Voi reveni pentru a adăuga spusele premierului Ponta.

http://www.gov.ro/upload/articles/117221/lso-3435.jpg
(http://www.gov.ro/content-gallery__a117221l1.html)


(http://videonews.antena3.ro/video/politica/ponta-guvernul-isi-mentine-decizia-de-a-lua-inapoi-banii-de-la-primariile-pdl.html)


Victor Ponta: Bună ziua! Aş dori să fac o scurtă declaraţie. În primul rând, aș dori să mulţumesc tuturor celor implicaţi în gestionarea situaţiei de urgenţă din acele judeţe ale ţării afectate de precipitaţii în ultimele zile. Am fost permanent informat, atât de către ministrul Mediului, cât şi de ministrul Administraţiei asupra evoluţiilor înregistrate, a situaţiilor dificile cu care s-au confruntat şi vreau să le mulţumesc pentru efortul pe care l-au făcut, repet, tuturor celor care s-au implicat în aceste zile. Înţeleg, am fost informat că, în acest moment, codul portocaliu se menţine într-o singură zonă, în zona Motru, în celelalte zone ale ţării fiind cod galben şi am solicitat, în continuare, prezenţa şi asistenţa necesară pentru a fi îndepărtate cât mai rapid pagubele provocate şi pentru a fi salvaţi toţi cei care s-au aflat, în această perioadă, într-o stare de pericol. Vroiam, repet, să mulţumesc tuturor celor care s-au implicat şi sper ca lucrurile, în această perioadă, să treacă cu cele mai mici pierderi posibile.
În al doilea rând, aş dori să fac o precizare referitoare tot la autorităţi locale, de data aceasta la o decizie a Curţii Constituţionale, adoptată ieri. Am văzut că lucrurile n-au fost comunicate foarte clar şi aş vrea să le lămuresc din punctul meu de vedere. În primul rând, am în faţă adresa oficială, semnată de preşedintele Curţii Constituţionale, prin care sunt anunţat că - nu vă citesc toate temeiurile juridice, vă punem la dispoziţie adresa - Curtea Constituţională, cu majoritate de voturi, a constatat că dispoziţiile din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2012 privind stabilirea unor măsuri financiare şi care au făcut obiectul excepţiei de neconstituţionalitate, ridicată direct de Avocatul Poporului, sunt constituţionale. Eu am văzut de fiecare dată, la început, ştirea negativă de la dumneavoastră, că nu sunt constituţionale. Adresa oficială spune că sunt constituţionale. Ştiu că mi s-a cerut şi demisia pentru că am făcut ceva neconstituţional din partea cuiva care a fost într-un guvern care a avut vreo 30 de decizii declarate neconstituţionale. Adresa Curţii Constituţionale spune că dispoziţiile sunt constituţionale, precizând, însă, că nu vor putea fi recuperate sumele deja utilizate de către autorităţile locale, lucru pe care l-am spus şi eu foarte clar de la început, şi mai adăugându-se, însă, un lucru: că nu pot fi retrase sumele de la unităţile administrativ-teritoriale care au înregistrat arierate aferente unor cheltuieli curente şi de capital şi cofinanţări din proiecte cu finanţare externă.
Sunt două lucruri pe care vreau să le precizez: în primul rând, Ordonanţa pe care am adoptat-o în prima şedinţă de guvern şi pe care cred că în continuare că am făcut foarte bine că am adoptat-o, este o ordonanţă identică ca şi conţinut, cu Ordonanţa de Urgenţă nr. 223 din 30 decembrie 2008, adoptată de Guvernul Boc, care atunci prevedea recuperarea unor sume de bani de la alte autorităţi administrativ-teritoriale decât cele conduse de PDL. Respectiva ordonanţă a domnului Boc, cel care, dacă nu mă înşel, mă critica zilele trecute pentru Ordonanţa nr. 15 din 2012, a fost atacată de trei ori în faţa Curţii Constituţionale şi am deciziile Curţii Constituţionale, toate cele trei, o să vi le pun la dispoziţie, Decizia nr. 573 din 4 mai 2010, Decizia nr. 1162 din 28 septembrie 2010 şi Decizia nr. 1401 din 20 octombrie 2011, în toate cele trei decizii, Curtea Constituţională dând dovadă de o consecvenţă lăudabilă, vă citesc doar finalul: "Respinge excepţiile de neconstituţionalitate". În toate cele trei.
În cazul Guvernului Ponta, Curtea Constituţională nu mai e la fel de consecventă; dacă ar fi fost vorba tot de Guvernul Boc, probabil că rămânea consecventă. Nouă ne spune că e constituţional, dar nu mai putem să luăm înapoi toţi banii necheltuiţi, ci doar anumiţi bani. Vreau să vă precizez, apropo de acest lucru, am verificat la Ministerul de Finanţe, din 1657 de unităţi administrativ-teritoriale, cărora Guvernul Ungureanu le-a dat bani din fondul de rezervă, în 810 dintre acestea, vă rog să reţineţi, 810 din 1657, deci aproape jumătate, nu se înregistra niciun fel de arierat şi niciun fel de sumă necesară pentru cofinanţarea unui program european.
La cele 810 putem, fără niciun fel de problemă, să luăm toţi banii înapoi. Rămâne să explice fostul guvern de ce a dat bani la 810 primării PDL şi UDMR, care nu aveau niciun fel de datorie înregistrată şi nu aveau niciun program european care să fie cofinanţat - parcă aşa se spusese, că banii aceia sunt pentru plata unor arierate. Evident, Ministerul de Finanţe vă poate pune la dispoziţie numele localităţilor respective şi dumneavoastră veţi identifica foarte uşor şi apartenenţa politică. Deci, la cei 810 erau, direct, clar, sută la sută, bani de campanie electorală. Din fericire, Curtea Constituţională, aşa neprietenoasă cum este cu noul guvern, nu mi-a zis că nu am voie să iau înapoi aceşti bani. La celelalte, sunt în acest moment în verificare, pentru că, acolo unde aveau arierate sau eventual alte datorii de plătit, au primit bani, în unele cazuri, de cinci ori mai mult decât acele datorii. Deci o cincime erau pentru plata datoriilor şi e în regulă să plătească datorii, patru cincimi erau tot pentru campanie electorală. Iar în cazurile în care e vorba de cofinanţarea unor programe europene, acolo nu doar că nu luăm banii, considerăm şi este trecut şi în programul de guvernare, şi în deciziile adoptate până în acest moment de Ministerul de Finanţe şi de Ministerul Dezvoltării Regionale, vom asigura, dar nu doar pentru autorităţile locale, PDL sau UDMR, ci pentru toate autorităţile locale din România, indiferent de apartenenţa politică a primarului sau a preşedintelui Consiliului Judeţean, vom asigura pentru toţi cofinanţarea programelor europene, pentru că aici este vorba despre a pune din bugetul de stat o sumă mică, procentual vorbind, pentru a putea absorbi fonduri europene acolo unde, din păcate, după cum ştiţi, suntem într-o întârziere destul de gravă. Vroiam deci să trag o concluzie, să vă explic.
Sper ca acest prim incident, în care Curtea Constituţională, după ce a judecat de trei ori într-un fel o ordonanţă a Guvernului Boc, a patra oară când judecă o ordonanţă a Guvernului USL, îşi schimbă părerea. Sper să fie doar un accident de parcurs şi nu o politică a celor de la Curtea Constituţională. În al doilea rând, că şi aşa cum şi-au schimbat părerea, repet, din 1600 de localităţi în 800, categoric, banii s-au acordat ilegal, pentru că aceste 810 nu înregistrau nici un leu datorie şi nici un program european de cofinanţat, că la celelalte 847 facem verificări în acest moment. Dacă e vorba de programe europene, repet, nu doar pentru acelea, ci pentru toate unităţile administrativ-teritoriale din ţară, vom asigura cofinanţarea, dacă e vorba de campanie electorală, banii rămân luaţi şi nu o să mai fie daţi înapoi, nici la campania aceasta, nici la campania din toamnă, ci vom asigura, aşa cum ne-am obligat, o finanţare corectă şi transparentă, pentru toate unităţile administrativ-teritoriale din România, indiferent de apartenenţa politică. Criteriul politic care a stat la baza finanţărilor de până acum, ale guvernelor PDL, trebuie să înceteze şi, după cum vedeţi, suntem şi în această situaţie, cumva, după ce am văzut ieri seară ştirea, un pic m-am îngrijorat, după care am primit confirmarea oficială. Nu s-a dat, s-a luat, şi nu era vorba de 648 de milioane, ci era vorba de 215, care trebuie verificate în continuare.
Mai vreau să fac o singură remarcă: văd că Avocatul poporului este cel care a sesizat Curtea Constituţională. Nu ştiu dacă există o confuzie între popor, poporul român şi primarii PDL. Dacă în opţiunea Avocatului poporului aceste două noţiuni se confundă, cred că e o greşeală pe care trebuie să şi-o asume şi cred că rolul unei instituţii fundamentale este de a apăra populaţia României şi drepturile fiecăruia dintre noi şi nu de a-şi plăti datoriile politice faţă de cei care l-au numit în funcţie. Dacă aveţi dumneavoastră vreo întrebare pe această temă, sunt gata să vă răspund, dar vroiam să dau toate lămuririle necesare.
Mai vreau să precizez un lucru: vom folosi aceşti bani recuperaţi în mod legal şi constituţional, de la primarii şi preşedinţii de consilii judeţene PDL şi UDMR, îi vom folosi pentru finanţarea proiectelor sociale, pe care le avem în derulare sau pentru proiecte într-adevăr de urgenţă. Din fericire, aşa cum am început, vă anunţam că nu au fost pagube foarte mari în ultimele zile, dar trebuie să avem în fondul de rezervă bani pentru aşa ceva şi nu pentru campaniile electorale ale celor care până acum două săptămâni erau la guvernare şi considerau normal ceea ce se întâmpla şi deodată şi-au dat seama că lucrurile nu mai merg bine. Dacă aveţi vreo întrebare, sunt gata să vă răspund.
Reporter: În legătură cu situaţia de la Inspectoratul de Stat în Construcţii, ştiţi că Monica Macovei a avut astăzi o conferință de presă în legătură cu această situaţie...
Victor Ponta: Nu, nu ştiu.
Reporter: Şi vă acuză, citez, că "aveţi o schemă cu premeditare pentru a scăpa USL-iştii de răspundere penală". Cum comentaţi? Cât de justificate vi se par astfel de declaraţii?
Victor Ponta: Bun. Eu vreau să vă spun încă o dată, acţiunea celui care a fost director general la ISC a fost o acţiune personală, pentru care am considerat normal să-l demit imediat din funcţie. Nu are rost să mă scuz de ceva ce nu cred că m-a acuzat cineva normal sau cineva de bun simţ. Marţi, când a emis acel act, probabil că vă amintiţi că eram în Afganistan. Dar, bun, eu vorbesc de oamenii raţionali, nu de cei de rea credinţă. Domnul respectiv, din punctul meu de vedere, şi-a încălcat atribuţiile, motiv pentru care l-am eliberat din funcţie şi înţeleg că este cercetat, pentru a se stabili dacă are o altă răspundere decât cea administrativă, la care, de altfel, a şi fost supus deja. În rest, am văzut declaraţiile absolut iresponsabile nu doar de astăzi, de când noul guvern se află în funcţie, ale câtorva dintre europarlamentarii PDL şi constat cu mare neplăcere că scopul acestora este de a sabota interesul României, eventual pentru a demonstra că uite ce rău e Guvernul României.
Vreau să vă spun ceea ce şi dl Titus Corlăţean v-a spus, absolut toţi paşii şi toate obligaţiile pe care România şi le-a asumat în ceea ce priveşte Mecanismul de Cooperare şi Verificare au fost duse mai departe. Ştiţi foarte bine că am adoptat deja Codul de Procedură Civilă, Ministerul de Finanţe urmează să asigure finanţarea necesară pentru implementare noilor coduri, ceea ce nu s-a făcut totuşi de foarte mult timp, ştiţi foarte bine că, repet, tot ceea ce ne revine... Eram încă în opoziţie, am votat conducerea ANI, vom sprijini în continuare în mod clar independenţa tuturor structurilor de combatere a corupţiei şi de integritate, iar toate aceste eforturi vor duce în mod normal la elaborarea unui raport pe cinci ani în, această vară, care să arate progrese ireversibile făcute de România şi care să arate categoric determinarea tuturor guvernelor de a avea o justiţie la standard european. Iresponsabilitatea şi, permiteţi-mi să folosesc un termen, și isteria nu ne pot ajuta în niciun fel într-un demers important nu pentru guvernul..., asta cred că nu înţeleg respectivii europarlamentari, ca România să arate că şi-a îndeplinit şi-şi îndeplineşte în continuare toate obligaţiile asumate pe plan european, ăsta este un obiectiv al României. Că-l făcea guvernul Boc, că-l face guvernul Ponta sau îl va face alt guvern, e important doar pentru noi aici, în bătălia internă. Atacurile iresponsabile nu fac altceva decât să arate că există o mare parte a României care vrea să meargă înainte, într-un sens european, şi există o mică parte frustrată, care doreşte în mod clar să-i fie rău României ca să le fie rău şi celor pe care îi consideră adversari politici.
Eu personal nu mă cobor la acest nivel de a face politică şi cred că datoria mea faţă de întreaga ţară şi, sigur, faţă de guvernul pe care îl conduc este ca prin toate punctele prevăzute în Mecanismul de Cooperare şi Verificare, toate benchmark-urile îndeplinite, să sprijin ceea înseamnă un drum ireversibil al României. Pe această temă, a Mecanismul de Cooperare şi Verificare, ca şi pe tema aderării la Spaţiul Schengen, şi cu atât mai mult pe tema accesării fondurilor europene, fonduri structurale şi cele din politica agricolă comună, mai ales pentru perioada exerciţiului financiar 2014-2-2020, săptămâna viitoare voi avea întâlniri atât cu preşedintele Comisiei Europene, domnul Barosso, cât şi cu alţi comisari europeni şi cu prim-miniştrii din ţările considerate ca făcând parte din zona celor care au o contribuţie negativă la bugetul Uniunii Europene, adică primesc mai multe fonduri de coeziune şi de dezvoltare decât propria contribuţie.
Reporter: O precizare dacă se mai poate, vă rog, aţi numit deja pe altcineva la şefia Inspectoratului?
Victor Ponta: Nu, la şefia Inspectoratului se află acum în mod interimar cel care îl conducea înainte de schimbarea guvernului. Are o singură datorie, pe care sper că şi-a făcut-o întotdeauna, să aplice legea și să respecte ceea ce legea cere pentru instituţia respectivă.
Reporter: Ştim că cei de la ISC v-au trimis o notă de informare cu anumite recomandări referitoare la cazul adresei trimise la Curtea Supremă.
Victor Ponta: Mie?
Reporter: Da.
Victor Ponta: Când?
Reporter: Nu ştiu.
Victor Ponta: Nu, nu, staţi o secundă. Dacă ştiţi, trebuie să... Mie nu mi-a venit nici un fel de notă.
Reporter: În regulă...
Victor Ponta: Nu, în regulă este dacă îmi spuneţi...
Reporter: Răspunsul este că nu îl aveţi. Vreau să vă întreb altceva.
Victor Ponta: Nu, mi se pare ciudat să ştiţi dumneavoastră şi să nu ştiu eu.
Reporter: Vreau să vă întreb altceva.
Victor Ponta: Vă rog, doamnă.
Reporter: Veţi dispune să faceţi parte în cazul "Trofeul Calităţii" şi să cereţi recuperarea prejudiciului? Şi dacă da...
Victor Ponta: Să fac eu parte?
Reporter: ISC-ul. Sunteţi şeful ISC.
Victor Ponta: Nu, ascultaţi-mă o secundă. Eu nu sunt şeful ISC. Îmi pare rău, aş vrea să vă rog, înainte să îmi adresaţi întrebări, să le formulaţi în termeni juridici, ca să pot să vă răspund corect. Eu nu sunt şeful ISC, eu sunt primul-ministru al României. Inspectoratul de Stat în Construcţii...
Reporter: Este în subordinea primului-ministru.
Victor Ponta: Haideţi să vorbim pe rând. Eu vă respect. Poate pot să vă cer acelaşi lucru. În al doilea rând, Inspectoratul de Stat în Construcţii, printr-o malformaţie cu caracter personal, a fost trecut la Ministerul Dezvoltării, repet, dintr-un considerent subiectiv. Locul său, ca şi Oficiul pentru Cadastru, ca şi Agenţia Naţională pentru Sport, sunt în subordinea Guvernului, dar eu nu sunt şeful nici al ISC, nici al Cadastrului, nici al Sportului. Sunt şeful Guvernului. Aşa încât, dacă dumneavoastră cunoaşteţi vreun document pe care eu nu îl cunosc, vă rog să îl prezentaţi autorităţilor, înţeleg că există o anchetă.
Reporter: Veţi cere - că nu aţi răspuns la întrebare...
Victor Ponta: Nu, doamnă, repet încă o dată, eu sunt primul-ministru, eu sunt cel care am o singură atribuţie, de a numi şi de a demite pe şeful ISC, în rest, cei care sunt acolo trebuie să aplice legea şi nu le voi cere niciodată nimic altceva decât să aplice legea.
Reporter: Bine, care este opinia dumneavoastră în legătură cu acest caz?
Victor Ponta: Opinia mea în legătură cu acest caz este că fostul şef al ISC a avut un comportament anormal. Înţeleg, din ceea ce am văzut, că nu a trecut prin procedurile interne ale Inspectoratului, motiv pentru care l-am şi demis. Şi cred că trebuie să răspundă, dacă este cazul, şi din punct de vedere legal.
Reporter: Veţi cere ISC să facă parte din acest caz, ca parte civilă? Vă întreb Victor Ponta: O secundă. Am o rugăminte. Eu nu sunt şeful ISC.
Reporter: Deci nu veţi cere ISC să facă parte...
Reporter: Bună ziua. Există o neînţelegere între Ungaria şi România în legătură cu cazul înhumării dlui Nyiro Jozsef.
Victor Ponta: Nu, nu există. Înţeleg că fostul guvern - aşa a spus preşedintele Parlamentului, că fostul guvern a fost de acord cu înhumarea la Odorheiu Secuiesc -, actualul guvern, prin ministrul de externe şi ministrul de interne, şi-a manifestat în mod clar opoziţia la aşa ceva.
Reporter: De ce a fost guvernul împotriva acestui eveniment?
Victor Ponta: Din considerente pe care domnul ministru Marga vi le va prezenta în detaliu. E o personalitate care, din punctul de vedere al autorităţilor române, având o activitate pe care cred că o puteţi afla uşor, nu poate să primească onoruri pentru ceva ce cred că, din punctul nostru de vedere, nu e cazul să fie onorat. Vă mulţumesc.
Reporter: Dle prim- ministru, legat de subiectul banilor de la primării.
Victor Ponta: Iertaţi-mă, nu pot să răspund în două părţi.
Reporter: Legat de banii pentru primării, în cât timp veţi termina verificările la cele 840 câte au rămas în discuţie şi în cât timp...
Victor Ponta: 847 mai sunt. Cele 810, clar, nu au...
Reporter: Alea, clar, nu le mai daţi banii înapoi. La celelalte, cam în cât timp vor primi banii?În cazul în care au arierate sau au proiecte care trebuie cofinanţate, în cât timp vor primi banii?
Victor Ponta: Vor primi o dată cu toate celelalte primării. Nu facem diferenţe, nu pot să dau la PDL întâi şi după aia la alţii.
Reporter: Întrebam de primării, nu mă interesează culoarea politică.
Victor Ponta: Deocamdată e vorba doar de primării PDL şi UDMR. Ministerul de Finanţe are sarcina să dea la toate autorităţile locale sumele de cofinanţare pentru proiectele europene aflate în derulare.
Reporter: Noi am filmat un caz, un primar PNL care primise bani ca să finalizeze un obiectiv de investiţii, o grădiniţă, şi i-au fost luaţi banii.
Victor Ponta: Perfect, îi primeşte înapoi dacă e vorba de fonduri europene, da?
Reporter: Nu, era o investiţie locală.
Victor Ponta: Investiţiile locale se pot face pentru toată lumea la fel.
Reporter:Domnule prim-ministru, aţi pomenit la un moment dat de 215 milioane de lei care vor mai fi discutaţi, înţeleg, vor fi reanalizaţi.
Victor Ponta: Nu, e vorba de acele primării care figurează cu arierate, dar la care nu avem în acest moment situaţia - şi nici n-aveam cum s-o avem - dacă au folosit banii pentru plata arieratelor sau i-au folosit la altceva.
Reporter: Deci aceştia sunt în discuţie practic.
Victor Ponta: Aceştia mai sunt în discuţie, da.
Reporter: Data trecută aţi vorbit de peste 300 de milioane, nu?
Victor Ponta: Nu, cei 300 erau deja cheltuiţi. Acum problema este din cei 300, 215 o să vedem dacă s-au folosit corect. Altfel îi luăm înapoi.
Reporter: Exact. Şi, sigur, de luat înapoi mai rămân vreo 100 de milioane, înţeleg.
Victor Ponta: Sau 300. Şi s-au luat deja...
Reporter: A, s-au luat deja.
Victor Ponta: Sigur că da. Din cei 300 cheltuiţi, trebuie să verificăm dacă... trebuie să verificăm dacă au fost folosiţi pentru plata arieratelor sau dacă au fost folosiţi pentru altceva.
Reporter: Nu, pe noi ne interesa concret această decizie cum vă influenţează ca bani, practic.
Victor Ponta: În niciun fel. Nu primesc banii înapoi cei luaţi deja. Cei care s-au cheltuit, ştiţi bine, nu mai puteam oricum să-i recuperăm.
Reporter: Am înţeles. Şi mai am o întrebare tot pe acest subiect. Aţi vorbit de ordonanţa guvernului Boc din decembrie - nu? - 2010.
Victor Ponta: 2008.
Reporter: 2008, da.
Victor Ponta: O am aici.
Reporter: Da. E o mică diferenţă, totuşi.
Victor Ponta: Care?
Reporter: Eu mărturisesc că nu stăpânesc foarte bine domeniul juridic, dumneavoastră îl stăpâniţi mult mai bine. De aceea voiam să vă întreb, nu cumva în acel caz, fiind luna decembrie, era vorba de execuţia bugetară şi era normal ca banii necheltuiţi să fie retraşi?
Victor Ponta: Nu, nu. Vă precizez...
Reporter: Nu sunt diferite situaţiile?
Victor Ponta: Nu este vorba de măsuri privind reducerea unor cheltuieli bugetare. Nu. Era vorba, dacă vreţi să spunem adevărul politic, era vorba de bani daţi de Guvernul Tăriceanu din fondul de rezervă. Dar, ştiţi cum, e ciudat că tocmai domnul Boc mă acuză acum de aşa ceva. E un pic ciudat, mai ales că domnia sa a fost primul care a luat o asemenea măsură.
Reporter: Veţi face vreun demers ca prim-ministru, astfel încât acea sumă calculată iniţial de ISC ca prejudiciu să fie recuperată într-un final? Un apel către noul şef...
Victor Ponta: Asta e treaba instanţei. Eu nu sunt instanţă de judecată.
Reporter: /…/
Victor Ponta: Nu. Instanţa de judecată decide. Iertaţi-mă...
Reporter: Printr-un şef numit de către dumneavoastră, această instituţie v-a retras printr-o adresă acest prejudiciu. Veţi face vreun demers, un apel către noua conducere, astfel încât statul să recupereze suma cu pricina?
Victor Ponta: Eu am făcut un singur lucru... Îmi pare rău, dar trebuie să vă răspund de foarte multe ori acelaşi lucru şi voi face acelaşi lucru. Eu nu sunt conducătorul ISC. Cei de acolo trebuie să aplice legea.
Reporter: Dar numiţi conducătorul ISC.
Victor Ponta: Tocmai de aceea l-am demis.
Reporter: Un apel ca de la şef către subaltern, către noul şef.
Victor Ponta: Nu sunt subalternii mei, îmi pare rău.
Reporter: Îi numiţi şi îi revocaţi din funcţie.
Victor Ponta: Nu, ei trebuie să aplice legea, nu trebuie să facă nimic ilegal, da? Vă mulţumesc!
Reporter: Statul român pierde 1,5 milioane de euro din cauza unui om numit de către dumneavoastră.
Victor Ponta: Nu, doamnă. Iertaţi-mă, asta trebuie să stabilească instanţa de judecată. Nici măcar Realitatea TV nu poate stabili lucrul ăsta. Mulţumesc!


Emitent: Guvernul Romaniei – Biroul de presa

Data: 25.05.2012
(http://gov.ro/premierul-victor-ponta-vom-folosi-banii-recupera-i-in-mod-legal-i-constitu-ional-de-la-primarii-i-consilii-jude-ene-pentru-finan-area__l1a117250.html)

22 comments:

Anonymous said...

Dom' Biblio iertaţi-mi insolenţa dar mă văd nevoit să repostez cometariile mele de la postarea anterioară.
:))))))))
Nu de alta dar ele chiar trebuie citite!
:))))))))

demneura said...
Mesaj pentru cele două blonde din spatele Udrei:

Dacă nu vă potoliţi vă fac vedete pe Red-Tube! Băgaţi bine la cap ce vă spun, futu-vă rasa-n cur de babe agramate!

:D

May 25, 2012 2:31 PM
demneura said...
Biblio ce faci?
Ştergi comentarii?

May 25, 2012 2:32 PM
demneura said...
Repostez:

Nu am timp de polemici şi nici nu vreau să încalc pactul de neagresiune pe care l-am semnat şi care prevede în mod explicit că am interdicţia de a arunca cu lături în PDL sau în membri PDL, dar nu prevede nici-o restricţie în a spune adevărul şi nici-o retricţie în privinţa subiectului "Monica Macovei fiica securistului Gherghescu".

Deci iată copy-paste la un comentariu de-al meu.

Asa cum eu am dezamăgit pe alţii şi PDL-ul m-a dezamăgit pe mine.
Prima oară a fost atunci când colonelului Trosca UCIS la rebeliunea din ’89 i-au fost retrase drepturile post-mortem. (verificaţi cine a propus şi nu uitaţi că TBăsescu volens-trebuia să semneze)
A doua oară a fost atunci când PDL a fost de acord cu toate mofturile ungurilor privitoare la învăţământ.
A treia oară a fost când PDL a aprobat TACIT această reînhumare pe care se face atâta caz acum.
Atenţie la un aspect: problema acestei reînhumări a fost discutată de pe vremea lui Boc şi trebuia rezolvată de către Mihai Răzvan Ungureanu aşa cum a fost rezolvată şi problema Tg. Mureş.
Deci, chiar dacă o să mă înjuraţi ca la uşa cortului iată ce vă spun:
BOC EMIL A FOST PRIM-MINISTRU ATUNCI CÂND TOATE CELE TREI PROBLEME DE MAI SUS AU FOST DISCUTATE ŞI APROBATE!
...........
Şi de aceea şi-a permis să facă ceea ce a făcut:
1. să guverneze prin ordonanţe.
2. să-l trădeze pe TBăsescu.
3. să trântească guvernul Mihai Răzvan Ungureanu.
4. să bage mâinile până la umăr în banii publici sau europeni. (Vă aduceţi aminte ce s-a întâmplat la Cluj? Vă aduceţi aminte când zbieram că ceva nu este în regulă cu Liviu Negoiţă? Vă aduceţi aminte de ăla care a fugit prin Africa? Dar de Ridzi?….şi multe multe alte cazuri!)

Stimaţi amici, din păcate cei pe care noi i-am susţinut ne-au cam înşelat.
TOŢI!
Şi Blaga, şi Videanu, şi Berceanu, şi Udrea, şi, şi……şi toţi în frunte cu Boc.
În timp ce noi strângeam cureaua şi plăteam taxe tot mai mari, ei desfăceau baierele sacilor personali şi încasau şpăgi tot mai grase.
În timp ce noi eram vrăjiţi de paiaţa înfiptă-n vârful unui par care zbiera isteric “SĂ LUPTĂM CU CORUPŢIAAAAAA!”, ei, cei din PDL, erau cei mai corupţi!
În timp ce paiaţa isterică ţipa: “JUSTIŢIA ESTE CORUPTĂĂĂĂĂĂĂ!”, Codruţa Kovesi şi subalternii ei, după ani de anchete, se prezentau în faţa justiţiei cu nişte dosare ce frizau ridicolul. Vouă chiar nu vi se pare ciudat că dosare în care se cereau ani grei de temniţă au fost soluţionate cu achitare sau cu nişte pedepse minore?
Vouă nu vi se pare ciudat că Dinu Patriciu îşi vede linişti şi nederanjat de nimeni de afacerile lui păguboase?
Vouă nu vi se pare ciudat că pe Copos îl doare-n brişcă?
Şi multe-multe alte ciudăţenii de genul acesta.

În mod sigur mă veţi înjura şi mă veţi spurca spunând: TRĂDĂTORULEEEEEE!
Şi eu am să vă răspund:
NU ESTE ADEVĂRAT!
EU NU AM TRĂDAT PE NIMENI!
Sunt doar un alegător X care am votat şi susţinut un Z!
Şi acum la sfârşit de mandat a venit timpul să-l întreb:
BĂI Z, EU X TE-AM VOTAT ŞI SUSŢINUT! TU Z CE AI FĂCUT?
............
May 25, 2012 2:33 PM
demneura said...
Să înţeleg că ţi-a luat şi ţie minţile blonda Lulu aşa cum i le-a luat şi lui Mihai Beltechi?

May 25, 2012 2:35 PM
demneura said...
Umbli la comentarii dom Biblio?
Golan mic ce eşti!

http://bibliotecarul.blogspot.com/2012/05/un-site-aflat-la-inceput.html

PS Şi eu pe vremuri, atunci când apărea vreun comentariu "neplăcut" pentru a nu apela la moderare, la rugăminţile amicilor sau amicelor, îl piteam repede trântind o postare pe fugă!
:)))))))))

Bibliotecaru said...

:D
Un copy/paste la un copy/paste la un copy/paste...
:D

Când nu apare vreun comentariu, aşteptaţi un pic... că se mai duc şi singure în moderare, fără aportul meu intelectual. La un moment dat verific şi le scot de acolo.

Anonymous said...

Deci:

BANII NOŞTRI AU FOST LUAŢI ŞI DAŢI GRECILOR!

Cu toate că noi am făcut foamea şi greci au chefuit şi spart pahare!
Sunt curios ce are de spus madama Macovei!

ZeV said...

Biblio
Incep sa ma lamuresc, cu domnul CPreda...
Va rog sa-mi permiteti sa repostez un comentariu, despre care nu stiu sigur daca va fi lasat sa treaca.

ZeV { 05.25.12 at 4:08 PM }

Domnule profesor (CPreda n.r.), intamplarea face ca eu sa fi ascultat, live, la Radio Romania Actualitati (in masina), declaratia de presa a domnului Ponta , astazi, undeva, intre 14:30-14:45.
Va spun cu sinceritate, ca discursul domnului Ponta mi s-a parut mult mai moderat si echilibrat decat comentariile dvs, ce devin, pe zi ce trece, tot mai virulente, tot mai agresive si, mai ales, tot mai deformatoare de realitate. Deveniți, în mod surprinzător pentru mine, tot mai greu frecventabil. La fel, doamna Monica Macovei.
Iacătă că am putut afla că decizia CC nu este , în realitate, favorabilă PDL. Hotărârea de guvern nr.255/2012 este CONSTITUTIONALĂ, cu menționarea faptului că nu pot fi retrași banii deja cheltuiți, sau cei alocați pentru cofinanțarea proiectelor europene.
Dar, din păcate pentru PDL, CITEZ:
,,Potrivit premierului, din totalul celor 1.657 de primării care au primit bani de la Guvernul Ungureanu, un număr de 810 nu înregistrează “niciun leu datorie” şi nici nu necesită cofinanţarea unor proiecte UE.
“La cele 810 primării putem lua toţi banii înapoi fără niciun fel de problemă, rămâne să explice fostul Guvern de ce a dat bani la 810 primării PDL şi UDMR care nu aveau niciun fel de datorie înregistrată şi niciun program european care să fie cofinanţat. Erau clar bani de campanie electorală şi, din fericire, Curtea Constituţională, aşa neprietenoasă cum este cu noul Guvern, nu mi-a zis că nu am voie să iau înapoi aceşti bani”, a spus Ponta.
MAI ADAUG că în restul celorlalte administrații locale, ministerul de finanțe face deja verificarea sumelor care au destinațiile menționate expres în decizia CC.
Așa că, domnule profesor, PDL nu trebuie să jubileze, ci trebuie SĂ SE REFORMEZE.
Nu întâmplător , domnule profesor, domnul MRU a trântit ușa de perete. Din păcate a revenit, dezamăgindu-și și ultimii susținători autentici ai DREPTEI.
Nu întâmplător atrag, de luni de zile, atenția, PDL, că nu e bine ce face.
Nu-i nimic, îmi veți reciti postările stocate prin arhive, în următorii 4-5 ani.
;)

Your comment is awaiting moderation.

ZeV said...

Jos palaria in gata domnului Diaconu Eusebiu, care, ,,a văzut" în domnul Ponta, un politician cu o impresionantă rezervă de creștere.
;))
În acest timp, intelectualii PDL se dizolvă în mediocritatea și isteria disperată generalizată a unui partid încropit de Traian Băsescu, din scursurile altora, la plesneală. Fără Președinte, PDL este un altfel de PNȚ-CD. Păcat, dar ataete.
Cimitirele sunt pline de oameni ...de neînlocuit.
;))

ZeV said...

erată
în gata, se va citi, în fața (sau spatele, nu contează)
;)

ZeV said...

Simt nevoia, domnule Biblio, să repostez si o replică pe care i-am adresat-o domnului Preda, urmare a faptului că va jignit ca un nemernic needucat. Nemernicul este, bineînțeles, SAVANTUL politolog Cristian Preda. ;)
Deci:
Domnule profesor, nu va supărati, dar cred ca va implicati excesiv intr-o campanie care nu construieste, de fapt, nimic in PDL si nu aduce acel transfer de competență, despre care scriam, la începuturile comentariilor mele pe blogul dvs. Cândva, prin 2010. Nici atunci și nici acum, mai ales acum, PDL, în actualul format, nu vă merită.
Referința dvs la amintirile domnului Florescu (anterioare anului 1990 n.r.) mi se pare complet neinspirată, ca să nu spun jignitoare, mai ales, dacă ținem cont că și organizațiile de tineri ale epocii de aur au fost ombilical legate , într-un fel sau altul, de numele de tristă amintire. Nu mă refer , desigur, la cel al domnului Ion Iliescu, un distins anonim în spațiul public până în anul de grație 1989.
Sincer, privind retrospectiv, și eu mă întreb acum, care este semnificația prezenței numelui domnului Ion Iliescu în raportul domnului Tismăneanu de condamnare a REGIMULUI COMUNIST DIN ROMÂNIA.
Mineriadele nu sunt un argument. Pentru acestea și altele, inclusiv evenimentele tenebroase din decembrie 1989, petrecute ulterior debarcării lui Nicolae Ceaușescu, instituțiile abilitate ale statului democratic românesc ar trebui să-și facă treaba până la capăt. De ce nu și-o fac ? Aceasta este o altă problemă.
Oricum, e o temă de dezbatere interesantă, aceea legată de granița dintre personalitatea erudită , implicată politic, ce interpretează cu propriile criterii de valoare realitatea deja consumată și savantul care generează breșe în cunoașterea științifică, sau, în zona inefabilului artistic.
Dar, cine știe ? Domnul Tismăneanu este încă (relativ) tânăr și mai are timp de un Nobel.
:)
PS
Dacă vă doriți, pe perioada campaniei, doar asistența celor care cred sincer că pedeliștii, odată trecuți în opoziție, au un singur lucru de făcut, cel de a arunca cu pietre în tot ce face și spune Victor Ponta, să ne spuneți.
Eu am primit deja un semnal (de la dvs. n.r.), prin neacceptarea citatului (pe blogul dvs. n.r.) privind expertiza actualizată la ,,zero prejudicii" , în dosarul Flota, pe care am încercat să-l postez la tema anterioară. Era, în fond, doar relatarea unor evenimente istorice, efectuată de un profan, evident, fără patina de personalitate a unui ,,savant" politolog, asa cum (bineînțeles) este domnul Vladimir Tismăneanu.

ZeV said...

erata 2
v-a jignit
scuze...limbii române.
;)))

ZeV said...

MESAJ PENTRU DOBERMAN/DEUTCHEBRAK

Să-ți dea Dumnezeu sănătate și ani mulți.
Dar, în egală măsură, să-ți dăruiască, in extremis, două capabilități:
1. Să îți iubești aproapele și/sau semenul, chiar dacă îți spune adevărul. Sau...poate că tocmai de aceea ?
2. Să distingi esențele în noianul informațional, aiuritor, din jurul nostru ;

Anonymous said...

Ptiuuuuuu, fa nevastă fa adu' barda din şopron ca să fac siemn la tocul uşii c-a-nebunit moldovanul!
Io chicat cuşma di pi cap în faţa mea!

ZeV hai să-ţi vând nişte ponturi:

1. Nimic şi nimeni nu poate exista în afara unui sistem.
2. Sistemele nu dispar şi nu pot fi distruse! Ele doar se transformă!

Deci beiiii ZeV şi beiii rumâni:

CÂND VĂ VEŢI MAI ÎNTÂLNI CU DE-AL DE MONICA MACOVEI ŞI DE-AL DE CRISTIAN PREDA CARE ÎNCEARCĂ SĂ VĂ ÎNŞELE SPUNÂND CĂ EI SUNT CEI CE POT DISTRUGE SAU REFORMA SISTEMUL, SCUIPAŢI-I ŞI TRECEŢI MAI DEPARTE!
SUNT DOAR NIŞTE ESCROCI!

3. Mihai Răzvan Ungureanu nu va putea face o navă nouă cu scânduri vechi şi putrezite de la vechea navă care foarte curând va eşua.
(atenţie că nu mă refer la mineralierul România ci la Corabia Nebunilor PDL)
Are o singură soluţie:
SĂ-ŞI PUNĂ SECUREA PE UMĂR, SĂ PLECE DE UNUL SINGUR ÎN PĂDURE ŞI SĂ CAUTE COPACI BUNI CU LEMNUL TARE PENTRU NOUA NAVĂ!
Fiecare zi de campanie pe care o face alături de PDL îi ştirbeşte tot mai mult credibilitatea!

4. A nu se uita un aspect extrem de important:
PONTA ESTE LUP TÂNĂR.
ŞI UN LUP TÂNĂR CÂND AJUNGE ŞEF DE HAITĂ, ÎNTÂI DE TOATE SFÂŞIE ŞARLELE BĂTRÂNE DIN HAITĂ CARE-I CONTESTĂ AUTORITATEA!
DE-ABIA DUPĂ ACEEA DĂ IAMA-N OILE DE LA STÂNĂ.....
:)))))))

Anonymous said...

Cât despre dobermanul nu ai dreptate!
Tu ai greşit atunci când ai sărit la beregata marinarului în ograda ei.
Dobermanul este unul din oamenii marinarului.
:)))))))

ZeV said...

Posibil, dar credeam că este, în primul rând, ,,om". Abia după aceea, omul cuiva. ;)
Dacă ar fi fost un simplu ,,om", ar fi oferit o explicație abuzului descalificant de a-mi șterge replicile adresate lui Zapa.
A dovedit o TERIBILĂ lipsă de fair play, față de un admirator (al ei n.r.) de la începuturile prezenței acestuia pe bloguri.
Culmea, în comentariile mele, i-am confirmat sistematic atitudinea antiudristă, pefect justificată. ;)
În fine, am spus deseori că ,,logica" jurnalistului, fie el și fost, diferă fundamental de cea a unui inginer. Asta este. Lumea merge înainte, cu sau fără noi. Ar fi bine, totuși, cu noi.
;))

Bibliotecaru said...

@ demneura
Bine că banii noştri sunt la greci... se putea şi mai rău.

Bibliotecaru said...

@ ZeV
Eu mă îndoiesc că domnul Preda urmăreşte măcar ce se întâmplă, de foarte mult timp am impresia că primeşte discursul în plic. Este firesc să critice PSD-ul, USL-ul, Guvernarea... dar o face la un nivel foarte, foarte jos. Neplăcut.

Bibliotecaru said...

@ ZeV

Nu m-am simţit neapărat jignit, o fi şi domnia sa agasat de cele ce le spun, că nu sunt comode.

A face însă din dl. Tismăneanu un savant... e prea mult.

Anonymous said...

Re ZeV

Băi nărodule, atunci când tu ai binevoit să mă trimiţi la mormântul mamei ca să întreţin relaţii sexuale cu ea ţi-am spus clar că te fac arşice în virtual.
Că te hăitui şi că te ejaculez de pe mai toate site-urile pe unde bântui.
Deci eu sunt cel ce te-am banat la în ograda căţelului.
Pricipişi nărodu' Iaşului?
Nu te mai lua de Dobermanu' degeaba (mai ales că habar nu-i cine este).
Oricum de iertat, nu te iert!
Deocamdată sunt detaşat pe Frontul Transilvănean deoarece Transilvania trebuie recucerită!Foarte curând însă revin pe Frontul de Est!
Deci!
Când vin în Iaşi, te umflu, îţi trag o palmă pentru chestia cu coana Tincuţa (doar una, că dacă-ţi trag două se lasă cu Serviciu de Urgenţă şi Doctoraşul cel Viteaz fiind în campanie acum n-are timp de gărzi pe la spital) şi după aceea te bag în dubă şi mergem la o cârciumă ca să bem un vin şi să ciupesc chelneriţa de DOS!
:)))))))))

ZeV said...

Banarea si stergerea comentariilor de pe un blog X, trădează slăbiciunea (nu forța) celui care (ab)uzează de această...,,putere".
;)
Oricum, eu nu am treabă cu tine, ci, cu dobermanul. Dacă nu a fost în stare să ofere o banală explicație (justificare, find un cuvânt prea mare), înseamnă că nu a meritat, NICI UN MOMENT, respectul și prețuirea mea. Înseamnă că este slabă, deși, etalează forță.
Să fie sănătoasă. De la tine, nu am, oricum, nici o pretenție, sau așteptare.
:)))

Anonymous said...

Hai că asta cu "Tismăneanu savant" e tare rău!
Când îmi aduc aminte cum beat fiind precum un porc se milogea în faţa şarpelui cu privire cenuşie şi rea ca să-i dea postul de mare diplomat mare în America, mă şi pufneşte râsul!
Fire-ar savantlâcul de răs să-i fie!

Bîîîîîî rumânilor, băgaţi o dată la cap că toată hoarda asta de beizadele comuniste şcolite de americani şi trimise înapoi în România nu sunt decât nişte trădători abjecţi!
Ăştia-s oameni fără de ţară şi neam!
N-AU NICIUN DUMNEZEU!
Atunci când vor muri, de moarte bună, de boală cruntă, de accident sau de stadion, vor rămâne rătăcitori între tărâmuri.
Căci aşa cum nu-i primeşte Cel de Sus, nici Cel de Jos nu-i va primi!
Ultima oară când am fost la el ca să negociez postul de Şef la Departamentul Cazane am impus drept condiţie a angajării mele aducerea ăstora în Iad ca să-i smolesc eu cu mâna mea!
A făcut Marele Încornorat criză de isterie când a auzit cererea mea!
A răcnit că el n-are nevoie de reformişti şi politruci în Iad!

Gata, noapte bună că de măine iar mă aştern la drum lung ....şi până ajung mai am de străbătut, şapte văi şi trei câmpii pân-la primul sărut......Liviu Tudan!

Vasile, said...

Biblio,

Daca lansatorul de zvonuri este un profesionist in materie, ce putem spune despre televiziunile de stiri pro arcul guvernamental care au preluat "nestifrea" ?

Bibliotecaru said...

Asta mi se pare şi mie ciudat, prea a fost concertată acţiunea. Mai mult, chiar şi după apariţia comunicatului de presă lucrurile au continuat. Până şi auto-cunoscătorul domnul Stan în emisiunea CONEXIUNI...

Voi reveni probabil cu o postare cum se publică în monitorul oficial ca să văd exact cum au adus-o din condei judecătorii.

ZeV said...

Cred că a venim momentul să ne gândim, ca nație, dacă CC mai este necesară.
Dacă DA, atunci ar trebui să eliminăm implicarea factorului politic în numirile de judecători constituționali și, MAI ALES, să impunem prin CONSTITUȚIE ca TOATE deciziile CC să fie valide DOAR în UNANIMITATE de voturi.
Ca la jurații americani.

Bibliotecaru said...

@ ZeV

CCR este necesar dar... sunt necesare două condiţii.

1. Să fie degrevat de interesele politice.

2. Să fie respectate condiţiile de participare şi să nu mai fie acceptaţi jurişti-consulţi de la firme private.

O cale interesantă ar fi ca ei să fie aleşi prin vot naţional, câte unul pe an, şi nu numiţi de cineva.

© Gheorghe Florescu, 2008 Acest site este un pamflet politic şi, uneori, cultural, trebuie deci tratat ca atare.