01 May 2012

Politici Publice


Ce sunt politicile publice este destul de greu de definit. Să spunem că în societăţile moderne membrii societăţii au un obiectiv comun, acela ca fiecare individ să aibă la îndemână elementele necesare supravieţuirii şi dezvoltare sau, dacă vreţi, soluţia implicării în bunăstarea membrilor societăţii. Acest deziderat se pune în practică prin politici publice. Cu alte cuvinte, politicile publice sunt date de soluţiile generale de funcţionare a societăţii, care definesc asistenţa socială, sănătatea, educaţia, transporturile... administraţie publică, sistemul legislativ, politică... Toate acestea sunt interconectate şi, în două cuvinte, sunt numite Politici Publice.

Politicile publice au la bază trei noţiuni: Valori, Autoritatea ce se revarsă asupra valorilor, Societatea definită de valori şi autoritate. Această ataşare a autorităţii asupra valorilor este, de regulă, atributul Guvernului. Iată deci că pe de o parte guvernul poate realiza politicile publice într-un mod activ prin decizia acţiunii sau pasiv prin decizia inacţiunii. Vorbim deci de guvernarea societăţii prin parlament, partide parlamentare, ministere, pe de o parte, şi administratori pe de altă parte. Primii sunt cei care dezvoltă politicile publice, ceilalţi sunt cei care le implementează.

De aici o concluzie importantă, nu ar trebuie să fie nici un moment partide care acţionează împotrivă bunăstării societăţii. Unele partide au o activitate politică care produce mai multă bunăstare, altele au o activitate politică care produce mai puţină bunăstare sau un alt tip de bunăstare... dar bunăstarea este punctul de plecare al activităţii politice a partidelor politice. De ce este important? Cetăţeanul care merge la vot trebuie să plece de la premiza că pe oricine ar vota va exista o creştere a bunăstării sale... sau oricum că nu-i va fi mai rău. Cetăţeanul se mai aşteaptă să existe un Program de Guvernare, respectiv o viziune a guvernării, care să facă, prin coerenţă şi previziune pe termen lung, diferenţa dintre guvernarea realizată de către un tehnocrat şi guvernarea realizată de către un om politic, respectiv un partid politic.

Astăzi ţinta politicilor publice este din ce în ce mai complexă. Pe lângă o clasică trecere a celor mai săraci dintre cetăţeni spre o generoasă clasă de mijloc, deziderat care a fost declarat de minimum 100 de ani, în ziua de astăzi apar preocupări mai noi precum uniformizarea distribuţiei tehnologiilor, reducerea decalajelor dintre economiile naţionale (mai ales în cazul politicilor publice ale unor economii din ţări slab dezvoltate, în curs de dezvoltare şi medii dezvoltate... aşa cum este şi România), reducerea până la eradicare a terorismului, conflictelor etnice şi religioase, controlul asupra armamentului destinat distrugerii în masă, acoperirea teritorială a noilor tehnologii din sfera telecomunicaţiilor şi informaţiei, protecţia mediului înconjurător... şi aşa mai departe.

Modul de realizare a politicilor publice are cinci etape. În prima etapă problemele ajung în atenţia sferei politice. În această etapă se formează agenda publică. Partidele politice formulează fiecare un sistem de politici publice care integrează coerent soluţiile la problemele respective în cadrul general al politicilor publice şi a sistemului instituţional. În această etapă se formulează efectiv soluţiile particulare caracteristice fiecărui partid. Evident, din mai multe soluţii se alege cea mai bună modalitate de rezolvare a problemei şi Guvernarea implementează soluţia politică. După implementare se văd rezultatele şi se evaluează aplicarea politicii publice.

În cazul unei democraţii funcţionale, votul cetăţenilor în alegerile parlamentare trebuie să inducă luarea unei decizii, acesta influenţând direct prezenţa în Parlamentul unor forţe parlamentare care sunt în concordanţă cu voinţa lor politică, astfel activitatea de guvernare a ţării find reprezentativă la nivelul celor ce au votat.

No comments:

© Gheorghe Florescu, 2008 Acest site este un pamflet politic şi, uneori, cultural, trebuie deci tratat ca atare.