08 March 2009

Ce m-aş aştepta eu să fie înscris în agenda electorală a PD-L la europalamentare


În primul rând mi-aş dori ca fiecare candidat la alegerile pentru Parlamentul European să înţeleagă că un parlamentar european nu reprezintă nici partidul său şi nici România, el reprezintă cetăţenii Uniunii Europene.

Să deschidem carneţelul de bal european şi...

PDL, notiţe din carnetul de alegeri europene

Promovarea conceptului de societate civică europeană prin înfiinţarea unui organism internaţional european menit să activeze în sfera unui domeniu de răspuns unic social vis-a-vis de interesul public european.

Demararea mai energică a procesului de conservare a identităţii culturale prin stabilirea unor termene şi condiţii de conservare patrimonială culturală şi religioasă, mai ales prin înregistrarea electronică a memoriei culturale şi punerea ei la dispoziţie în mod gratuit. În acest sens este necesară reglementarea (în sensul încetării) drepturilor de autor pentru formatul electronic al produselor de patrimoniu: carte, artă, etnografie...

Înfiinţarea unui Institut al diversităţii culturale prin care statele membre să ia contact cu cultura celorlalte state europene.

Stabilirea unui congres anual în care să fie analizate în fiecare an activitatea culturală europeană având ca rezultat stabilirea modalităţilor de întrajutorare în scopul promovării unui capital cultural european comun.

Măsuri pentru deschiderea spaţiului European şi ridicarea reală a graniţelor interioare Uniunii Europene.

Stabilirea unui program de interschimb cultural, social şi politic.

Construirea unui sistem bancar coerent la nivelul european, astfel încât să creeze avantaje cetăţenilor europeni în zona monedei EURO.

Stabilirea unui sistem simplificat şi mai eficient de verificare a respectării legilor europene.

Crearea unor condiţii optime pentru inter-relaţionarea cetăţenilor europeni, începând de la sistemele de comunicare, sistemul de radio-televiziune, mergând până la construirea unei reţele INTERNET cu conexiuni rapide pe teritoriul Uniunii Europene cu acces gratuit pentru toate statele europene.

Stabilirea unor măsuri de maximă coerenţă în domeniul economiei europene menite să crească influenţa economiei europene pe piaţa mondială. Conlucrarea economică la nivel de state europene, eliminând cazurile interne de concurenţă neloaială şi prin măsuri unice pe întreg spaţiul Uniunii Europene, astfel încât UE să ajungă la fel de competitivă precum Statele Unite.

Generarea de noi locuri de muncă prin conlucrarea mai judicioasă a marilor industrii. Creşterea economică, mai ales prin baza micşorării domeniul fiscal.

Egalizarea condiţiilor de piaţă astfel încât să avem la nivel european o piaţă unică, preţuri mai mici şi posibilitatea de alegere motivată a consumatorului. Actualizarea unui sistem de distribuţie comun tuturor statelor europene astfel încât fiecare să aibă acces la produsele tuturor.

Regândirea economiei europene în conformitate cu noile condiţii economice şi realizarea unei coeziuni de politică economică astfel încât să traversăm mai uşor aceşti ani de criză economică.

Creşterea, prin investiţii, a gradului de cunoaştere, calificare, a cercetării şi a responsabilizării conceptuale.

Stabilirea unor măsuri de concordanţă astfel încât să permită cetăţenilor europeni să realizeze o muncă de acasă (desigur, unde este posibil) pentru orice colţ al Uniunii Europene, dar şi uşurarea modalităţii de a munci peste hotare prin crearea unor condiţii speciale.

Înfiinţarea unor instituţii comune specializate în lupta împotriva crimei organizate, a corupţiei la nivel înalt şi a terorismului.

Un sistem comun de securizare pentru graniţelor externe ale Uniunii Europene.

Modificarea legislaţiei în vigoare astfel încât să se exercite un control sporit împotriva abuzurilor sistemelor de tip azil şi emigraţie ilegală.

Urmând principiul că natură este un bun al tuturor, realizarea unei poliţii de mediu cu jurisdicţie internaţională care să dubleze poliţia de mediu naţională în scopul reducerii poluării aerului, apei şi a solului.

Înfiinţarea unui centru european pentru energie curată care să implementeze, funcţie de specificul fiecărei ţări, soluţiile trecerii de la producerea energiei cu combustibil fosil la energia regenerabilă.

Stabilirea unor ajutoare pentru susţinerea vieţii în mediul rural şi încurajarea domeniului ocupaţional în ferme agricole, ferme piscicole şi stabilirea unor condiţii de creştere a siguranţei alimentare prin exercitarea unui control direct din faza de producţie agro-zootehnică.

Realizarea unei infrastructuri care să asigure legăturile vitale ale transportului european printr-un master-plan european şi implicarea directă a organismelor europene, astfel încât să avem o coerenţă sporită a sistemelor de transport.

Construirea unui sistem unic european soci-culturalo-economic, astfel încât prin coeziunea europeană, prin avansarea democraţiei europene, să ajungem la dezvoltarea rolului pe care Europa îl are la nivel mondial.

Proiectarea unui sistem unic diplomatic pe baza unui concept de vecinătate cu Uniunea Europeană, în scopul atenuării şi eliminării stări conflictuale care să ducă, în timp, la prosperitate şi linişte zonală.

Stabilirea unui sistem de apărare a securităţii europene şi a capacităţii de apărare astfel încât interesele Europene să aibă o coerenţă în politica de apărare a NATO.

No comments:

© Gheorghe Florescu, 2008 Acest site este un pamflet politic şi, uneori, cultural, trebuie deci tratat ca atare.