05 March 2009

DNA...


4 martie 2009
Nr. 49/VIII/3

COMUNICAT

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Cluj efectuează cercetări penale faţă de inculpatul VITAN FLORICEL, în sarcina căruia s-a reţinut infracţiunea de trafic de influenţă.
Din Ordonanţa de punere în mişcare a acţiunii penale întocmită de procurori a rezultat că la începutul lunii februarie 2009, inculpatul Vitan Floricel le-a pretins reprezentanţilor unei societăţi comerciale din municipiul Cluj Napoca procente din valoarea unui contract de achiziţie publică, iniţial 1,5 % (echivalând cu 45.000 Euro) iar ulterior de 0,5 % (echivalând cu 15.000 Euro), contract ce făcea obiectul unei licitaţii. Inculpatul le-a propus ca, în schimbul promisiunii de plată a sumei solicitate, prin relaţiile pe care le are în cadrul Ministerului Apărării Naţionale şi o pretinsă influenţă asupra membrilor comisiei de licitaţie, să îi ajute să câştige licitaţia de achiziţie de produse alimentare pentru o unitate militară din judeţul Cluj.
Inculpatului i s-au adus la cunoştinţă acuzaţiile în conformitate cu prevederile art. 6 alin. 3 Cod de procedură penală.
La data de 3 martie 2009, inculpatul Vitan Floricel a fost reţinut de procurorii anticorupţie pe o perioadă de 24 de ore, iar la data de 4 martie 2009, Tribunalul Cluj a dispus arestarea acestuia pe o perioadă de 29 de zile.
Facem precizarea că punerea în mişcare a acţiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală necesară în vederea propunerii unor măsuri preventive, activitate care nu poate, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.

BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE

5 martie 2009
Nr. 51/VIII/3

BULETIN DE PRESĂ

Biroul de Informare şi Relaţii Publice a întocmit o sinteză a cauzelor finalizate de procurorii anticorupţie în luna februarie, altele decât cele deja mediatizate prin intermediul comunicatelor de presă:

1. Procurorii anticorupţie din cadrul Serviciului Teritorial Galaţi au dispus trimiterea în judecată a inculpatei IFTENI MARIANA, şeful Biroului Autorizări, Licenţe din cadrul Primăriei Municipiului Galaţi, în sarcina căreia s-a reţinut infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, în formă continuată.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea situaţie de fapt:

În perioada 6-15 martie 2006, inculpata Ifteni Mariana, în calitate de şef Birou Autorizări, Licenţe din cadrul Primăriei Municipiului Galaţi, a dispus eliberarea unui număr total de nouă autorizaţii pentru executarea serviciului public de transport persoane în regim de taxi în favoarea unei companii de taximetrie din Galaţi, încălcând dispoziţiile legale în vigoare. Prin atribuirea acestor autorizaţii cu încălcarea ordinii cronologice din lista de aşteptare, au fost vătămate interesele legale ale celorlalţi operatori înscrişi în lista respectivă şi în această modalitate compania de taximetrie favorizată a obţinut un avantaj patrimonial în sumă de 212.959 RON.
În cauză, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor imobile aparţinând inculpatei Ifteni Mariana.
Dosarul a fost înaintat spre judecare la Judecătoria Galaţi.


2. Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Bucureşti - Biroul Teritorial Slobozia au dispus trimiterea în judecată a inculpatului ISPAS GHEORGHE, administrator al SC „VILIS” SRL Mihai Bravu, judeţul Giurgiu, consilier local şi preşedinte al Comisiei Economice din cadrul Primăriei Mihai Bravu, în sarcina căruia s-au reţinut următoarele infracţiuni:
- folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor;
- fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată;
- participaţie improprie la fals intelectual, în formă continuată.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:

La data de 26 iunie 2006, inculpatul Ispas Gheorghe, în calitate de administrator al SC „VILIS” SRL Mihai Bravu, judeţul Giurgiu (societate comercială cu activitate în domeniul agricol), a depus la Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (A.P.D.R.P.) Bucureşti documentaţia solicitată în vederea obţinerii de fonduri SAPARD, scopul finanţării fiind „Achiziţionarea de utilaje specifice activităţilor agricole”.
Una din condiţiile de eligibilitate era ca solicitantul să facă dovada că exploatează terenuri agricole pe o perioadă de arendare mai mare de 5 ani de la data implementării Proiectului SAPARD. Întrucât nu îndeplinea o astfel de condiţie, inculpatul a falsificat un număr de 94 de contracte de arendare, înscriind ca termen de arendă perioada 2005 – 2015. De asemenea, inculpatul a întocmit şi Tabele centralizatoare cu arendatorii, în care a înscris aceleaşi menţiuni false cu privire la perioada de arendare.
Înscrisurile astfel falsificate au fost prezentate de inculpatul Ispas Gheorghe la A.P.D.R.P. Bucureşti, obţinând pe nedrept fonduri SAPARD în cuantum total de 50.420 euro, sumă cu care Autoritatea Contractantă s-a constituit parte civilă.
În vederea recuperării acestui prejudiciu, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurător asupra a trei terenuri arabile aparţinând inculpatului.
Dosarul a fost înaintat spre judecare la Judecătoria Giurgiu.


3. Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Oradea au dispus trimiterea în judecată a inculpatului SOPONOŞ CONSTANTIN AUREL, administrator al S.C. Marathon S.R.L. Satu Mare, în sarcina căruia s-au reţinut infracţiunile de: uz de fals şi tentativă de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:

La data de 26 februarie 2008, inculpatul Soponoş Constantin Aurel, în calitate de administrator al S.C. Marathon S.R.L. Satu Mare, a folosit în faţa a două unităţi bancare din România, prin intermediul unui executor judecătoresc, două instrumente comerciale de plată (bilet la ordin şi cambia alonjă), emise de către o persoană juridică inexistentă, documente investite cu formulă executorie. Folosind înscrisurile respective, inculpatul a încercat să execute silit una dintre bănci şi să obţină pe nedrept suma de 5,05 milioane de euro (din care 5 milioane de euro pentru sine, restul fiind onorariul executorului judecătoresc). Demersul său nu a avut succes iar ulterior Judecătoria Sectorului 2 a anulat executarea.
Inculpatul Soponoş Constantin Aurel a cunoscut împrejurarea că înscrisurile sunt false şi că fuseseră anulate de către Tribunalul Suceava, instanţă care a avut pe rol dosarul penal prin care a fost judecat inculpatul Răducanu Şinculeţ Ion (comunicat nr. 232/VIII/3 din 27.12.2006, afişat pe site-ul www.pna.ro). În această cauză, Soponoş Constantin Aurel a avut calitatea de parte civilă şi în acest context a intrat în posesia instrumentelor de plată false.
Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul Satu Mare.


Precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă, spre judecare, situaţie care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.

BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE

5 martie 2009
Nr. 53/VIII/3

COMUNICAT

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor:

MIRON TUDOR MITREA, fost ministru în cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei (M.L.P.T.L.), în perioada 2000-2004, în sarcina căruia s-au reţinut infracţiunile de:
- luare de mită;
- instigare la fals material în înscrisuri oficiale, în legătură directă cu infracţiunea de corupţie;
- uz de fals, în legătură directă cu infracţiunea de corupţie;

IRINA PAULA JIANU, fost inspector de stat şef adjunct la Inspectoratul de Stat în Construcţii (I.S.C.), ulterior inspector general de stat în construcţii la I.S.C., în sarcina căreia s-au reţinut infracţiunile de:
- dare de mită, în formă continuată;
- folosirea, cu rea-credinţă, a bunurilor societăţilor comerciale într-un scop contrar intereselor acestora, în formă continuată şi în forma participaţiei improprii, în legătură directă cu infracţiunea de corupţie;
- fals intelectual, astfel cum este reglementat în Legea contabilităţii, în formă continuată şi în forma participaţiei improprii, în legătură directă cu infracţiunea de corupţie ;
- fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată şi în forma participaţiei improprii, în legătură directă cu infracţiunea de corupţie;
- folosirea, cu rea-credinţă, a bunurilor societăţilor comerciale într-un scop contrar intereselor acestora, în formă continuată şi în forma participaţiei improprii;
- fals intelectual, astfel cum este reglementat în Legea contabilităţii, în formă continuată şi în forma participaţiei improprii;
- fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată şi în forma participaţiei improprii;

NICOLAE POPESCU, fost arhitect şef în cadrul Primăriei Voluntari, în sarcina căruia s-au reţinut infracţiunile de:
- fals material în înscrisuri oficiale şi favorizarea infractorului, ambele în legătură directă cu infracţiunile de corupţie.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:

În perioada 2001- 2002, inculpatul Miron Tudor Mitrea, în calitate de ministru al M.L.P.T.L., a primit de la inculpata Irina Paula Jianu foloase necuvenite în cuantum de 9.274.202.542 ROL, în schimbul numirii şi menţinerii acesteia în funcţia de inspector şef adjunct şi inspector şef al Inspectoratului de Stat în Construcţii. Această sumă reprezintă contravaloarea lucrărilor de construcţii, amenajare şi dotare efectuate, cu titlu gratuit şi în lipsa unor contracte de antrepriză sau subantrepriză, de S.C. Conimpuls S.A. Bacău, S.C. Vertcon S.A. Bacău, S.C. Durimpuls S.R.L. Bacău şi S.C. Regal Glass S.R.L. Bacău la un imobil din judeţul Ilfov, proprietatea mamei inculpatului Miron Tudor Mitrea. La momentul numirii în funcţia publică, inculpata Irina Paula Jianu avea calitatea de vicepreşedinte, respectiv acţionar la aceste societăţi comerciale.
Lucrările astfel efectuate au fost evaluate la suma de 9.274.202.542 ROL. Până în prezent, doar S.C. Vertcon S.A. Bacău a recuperat suma de 3,5 miliarde ROL (din care 1.584.886.000 ROL de la Irina Paula Jianu şi 1.915.114.000 ROL de la Miron Tudor Mitrea).
Pentru a nu fi evidenţiate în contabilitate cheltuielile efectuate pentru executarea lucrărilor menţionate mai sus, în perioada 2001 – 2006, inculpata Irina Paula Jianu i-a determinat pe administratorii şi pe unii angajaţi ai S.C. Conimpuls S.A. Bacău, S.C. Vertcon S.A. Bacău şi S.C. Regal Glass S.R.L. Bacău să opereze înregistrări inexacte în contabilitate, să omită efectuarea unor asemenea înregistrări, să falsifice documente contabile (situaţii de lucrări, devize ofertă, devize generale, chitanţe de încasare, dispoziţii de încasare şi facturi fiscale) şi să le depună, ulterior, la compartimentele de specialitate.
La începutul anului 2004, pentru a elimina orice dovezi privind foloasele necuvenite date inculpatului Miron Tudor Mitrea, inculpata Irina Paula Jianu a dat dispoziţie administratorilor S.C. Vertcon S.A şi S.C. Conimpuls S.A. să şteargă înregistrările din evidenţa contabilă informatizată, să înstrăineze calculatoarele pe care fuseseră implementate şi să distrugă toate documentele financiare şi tehnice.
În schimbul foloaselor necuvenite primite, inculpatul Miron Tudor Mitrea, în perioada executării lucrărilor, a numit-o, promovat-o şi menţinut-o pe inculpata Irina Paula Jianu în funcţiile de inspector şef adjunct şi inspector general de stat în cadrul I.S.C.
În cursul anului 2006, fiind determinat de inculpatul Miron Tudor Mitrea, inculpatul Popescu Nicolae, în calitate de arhitect şef al Oraşului Voluntari, a falsificat autorizaţia de construire emisă în cursul anului 2001 de Primăria Voluntari pentru edificarea imobilului respectiv, înscris pe care l-a încredinţat, ulterior, inculpatului Miron Tudor Mitrea. La rândul său, Miron Tudor Mitrea a predat acest document organelor de urmărire penală, cu prilejul efectuării cercetărilor în prezenta cauză, în scopul înlăturării acuzaţiile vizând infracţiunile de corupţie reţinute în sarcina sa.
Procurorii au instituit sechestru asigurător asupra bunurilor imobile aparţinând inculpaţilor Miron Tudor Mitrea şi Irina Paula Jianu, în vederea recuperării prejudiciului produs firmelor de construcţii. Acestea, la rândul lor, s-au constituit părţi civile în cauză.
Dosarul a fost înaintat spre judecare la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
Precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă, spre judecare, situaţie care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.

BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE

(sursa: http://www.pna.ro)

No comments:

© Gheorghe Florescu, 2008 Acest site este un pamflet politic şi, uneori, cultural, trebuie deci tratat ca atare.