08 March 2009

Cum este până la urmă cu CASS-ul, creşte, scade...


Contributia de asigurari sociale de sanatate (CASS) pentru anul 2009

Atat angajatorii, cat si salariatii au obligatia platii de contributii banesti lunare pentru asigurarile de sanatate, contributii reglementate de Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare.

Potrivit acestei legi, contributia lunara datorata de angajati se stabileste sub forma unei cote de 5,5%, care se aplica asupra veniturilor din salarii.

Contributia de asigurari sociale de sanatate (CASS) nu se datoreaza asupra sumelor acordate in momentul disponibilizarii, venitului lunar de completare sau platilor compensatorii, potrivit actelor normative care reglementeaza aceste domenii, precum si asupra indemnizatiilor reglementate de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile ulterioare.

Obligatia virarii contributiei de asigurari sociale de sanatate revine angajatorului.

Angajatorii au obligatia sa calculeze si sa vireze la fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, o contributie de 5,2% asupra fondului de salarii realizat.

Prin fond de salarii realizat, in sensul prezentei legi, se intelege totalitatea sumelor utilizate de o persoana fizica si juridica pentru plata drepturilor salariale sau asimilate salariilor.
(sursa: http://www.legislatiamuncii.ro)

No comments:

© Gheorghe Florescu, 2008 Acest site este un pamflet politic şi, uneori, cultural, trebuie deci tratat ca atare.