14 March 2009

Lege pentru protectia patrimoniului national initiata de senatorii PD-L


Senatorii PD-L Anca Boagiu, Gheorghe David si Alexandru Peres au initiat un proiect de lege pentru completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice. Proiectul preia din recomandarile Comisiei Prezidentiale pentru Patrimoniul Construit, Siturile Istorice si Naturale din România pentru a asigura o mai buna protectie a patrimoniului atât în fata factorilor naturali, cât mai ales a distrugerilor provocate de oameni.

Printre modificarile propuse se numara "finalizarea delimitarii si reglementarii tuturor zonelor construite protejate în asezarile urbane sau rurale si a cartarii tuturor imobilelor din toate zonele protejate" si "clasificarea lor în trei categorii valorice: monumente istorice cuprinse în Lista Monumentelor Istorice sau propuse spre clasare, imobile, constructii si situri - împreuna cu componentele acestora - protejate prin reglementarile urbanistice aferente zonei protejate din care fac parte si imobile comune. Dintre acestea, primele doua categorii nu pot constitui obiectul unei cereri de desfiintare.

Proiectul prevede ca cererea de desfiintare a unui imobil sa fie însotita de solutia arhitecturala a imobilului care urmeaza sa fie construit în loc. În acelasi timp se instituie practica posibilitatii de amânare a procedurii de autorizare sau desfiintare a unei constructii situata într-o zona protejata, în urma unor sesizari, pâna la verificarea legalitatii procedurii respective.

Pentru a asigura transparenta administratiei publice în gestionarea patrimoniului national, Consiliile locale si Directiile de cultura trebuie sa faca publice, în termen de 15 zile, solicitarile pentru modificarea, declasarea sau desfiintarea monumentelor si a imobilelor situate în zonele protejate.

Pâna la terminarea operatiunii de cartare a cladirilor, orice interventie asupra unui imobil situat într-o zona protejata nu se va putea face decât pe baza unei cercetari in situ si a unui studiu de evaluare a semnificatiei sale cultural-istorice. Înainte de a fi supus avizarii, studiul va fi facut public, inclusiv prin afisarea pe website-ul Directiei de Cultura si Patrimoniu Cultural National în raza careia se afla imobilul.

Biroul de presa al
Partidului Democrat Liberal

(sursa: http://www.pd.ro)

No comments:

© Gheorghe Florescu, 2008 Acest site este un pamflet politic şi, uneori, cultural, trebuie deci tratat ca atare.