02 March 2009

REUNIUNEA INFORMALĂ A SEFILOR DE STAT SAU DE GUVERN DIN 1 MARTIE 2009


Şefii de stat sau de guvern s-au reunit astăzi la Bruxelles şi au purtat o discuţie aprofundată pe marginea actualei crize economice şi financiare. Aceştia au convenit asupra faptului că Europa poate face faţă acestei provocări şi poate depăşi criza actuală numai acţionând în continuare împreună, în mod coordonat.

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/RO/misc/106391.pdf

No comments:

© Gheorghe Florescu, 2008 Acest site este un pamflet politic şi, uneori, cultural, trebuie deci tratat ca atare.