13 April 2009

Credeam că preşedintele este împotriva numărului numelui diavolului.


Când am citit că preşedintele respinge ordonanţa cu paşapoartele biometrice mă gândeam că iată, preşedintele a aplecat urechea la cele spuse de preoţi şi alţi oameni şi a sesizat că paşapoartele încalcă constituţia silind nişte oameni să fie însemnaţi cu cifra fatidică înscrisă pe CIP-ul de identificare. Şi ce să vezi?

COMUNICAT DE PRESÃ
(10 aprilie 2009)

REF: Cererea de reexaminare asupra Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2008 pentru stabilirea unor măsuri privind punerea în circulaţie a paşapoartelor electronice, precum şi producerea altor documente de călătorie

Preşedintele României, Traian Băsescu, a trimis vineri, 10 aprilie a.c., Parlamentului României, în temeiul articolului 77 alineatul 2 din Constituţia României, cererea de reexaminare asupra Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2008 pentru stabilirea unor măsuri privind punerea în circulaţie a paşapoartelor electronice, precum şi producerea altor documente de călătorie.

Vă transmitem textul integral al cererii:

Bucureşti, 10 aprilie 2009


Domnului Mircea-Dan Geoană
PREŞEDINTELE SENATULUI


În temeiul articolului 77 alineatul (2) din Constituţia României, formulez următoarea

CERERE DE REEXAMINARE
a
LEGII privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2008 pentru stabilirea unor măsuri privind punerea în circulaţie a paşapoartelor electronice, precum şi producerea altor documente de călătorie


Motivele cererii sunt următoarele:

1. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2008 pentru stabilirea unor măsuri privind punerea în circulaţie a paşapoartelor electronice, precum şi producerea altor documente de călătorie, în forma iniţială, prevedea, la art. III, trecerea unui imobil din proprietatea privată a Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, în domeniul public al statului, cu plată, la valoarea de inventar actualizată cu indicele de inflaţie.

2. Cu ocazia aprobării prin lege a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2008, Parlamentul României a modificat art. III al Ordonanţei şi a dispus trecerea imobilului din proprietatea privată a RAPPS în proprietate publică a statului, cu titlu gratuit.

3. Având în vedere prevederile art. 44 din Constituţia României care garantează proprietatea indiferent de titular şi interzice exproprierea fără dreaptă şi prealabilă despăgubire, considerăm că modificările aduse Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2008 prin legea de aprobare, încalcă dreptul de proprietate şi contravin ordinii constituţionale.

Având în vedere competenţa legislativă exclusivă a Parlamentului, vă solicit reexaminarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2008 pentru stabilirea unor măsuri privind punerea în circulaţie a paşapoartelor electronice, precum şi producerea altor documente de călătorie.

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
TRAIAN BÃSESCU

Departamentul de Comunicare Publică

10 Aprilie 2009

(sursa: http://www.presidency.ro/)

Opa, deci nu este vorba despre paşapoarte aici, ci despre un imobil. Şi ce este în neregulă la acest imobil? Este în neregulă preţul, valoarea de inventar nu este actualizată cu indicele de inflaţie.
Interesant, foarte interesant. Despre ce imobil este vorba? Am căutat deci ordonanţa... OUG nr. 94/2008, Ordonanta de urgenta pentru stabilirea unor masuri privind punerea in circulatie a pasapoartelor electronice, precum si producerea altor documente de calatorie

Este vorba despre imobilul din Calea Floreasca, nr. 202, sectorul 1 Bucureşti...
Dar tocmai când spuneam că nu este nimic (motiv pentru care nu am considerat necesar să scriu despre el), ce văd?

COMUNICAT DE PRESĂ
(13 aprilie 2009)

REF: Cererea de reexaminare asupra Legii privind trecerea unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Montanologie Cristian - Sibiu în domeniul public al oraşului Cisnădie şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Cisnădie, judeţul Sibiu

Preşedintele României, Traian Băsescu, a trimis luni, 13 aprilie a.c., Parlamentului României, în temeiul articolului 77 alineatul 2 din Constituţia României, cererea de reexaminare asupra Legii privind trecerea unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Montanologie Cristian - Sibiu în domeniul public al oraşului Cisnădie şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Cisnădie, judeţul Sibiu.

Vă transmitem textul integral al cererii:

Bucureşti, 13 aprilie 2009


Domnului Dan Mircea Geoană
Preşedintele Senatului


În temeiul articolului 77 alineatul (2) din Constituţia României, republicată, formulez următoarea

CERERE DE REEXAMINARE
asupra
Legii privind trecerea unor terenuri din domeniul public al statului
şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Montanologie Cristian - Sibiu
în domeniul public al oraşului Cisnădie şi în administrarea
Consiliului Local al Oraşului Cisnădie, judeţul Sibiu


Motivul cererii este următorul:


Actul normativ trimis spre promulgare, aprobă trecerea unor mari suprafeţe de teren (84,40 ha), agricole şi neagricole, din domeniul public al statului în domeniul public al oraşului Cisnădie, judeţul Sibiu. Totodată, se realizează transferul dreptului de administrare de la Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” la Consiliul Local al Oraşului Cisnădie.

În condiţiile în care legea nu prevede destinaţia acestor terenuri, diminuarea domeniului public al statului este nejustificată şi inoportună.

Faţă de cele afirmate, am aprecia înţelegerea manifestată de legiuitor pentru neadoptarea acestei iniţiative legislative în forma propusă spre promulgare.

Având în vedere competenţa legislativă exclusivă a Parlamentului, vă solicităm reexaminarea Legii trimise spre promulgare, urmând ca Parlamentul să decidă asupra acesteia.

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
TRAIAN BĂSESCU

Departamentul de Comunicare Publică
13 Aprilie 2009

(sursa: http://www.presidency.ro)

Observând Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti" care rimează foarte bine cu o "manevră" la modă în aceste zile pentru categoria afaceri cu terenuri prin bunăvoinţa primarului "suspect"... Primăria din Cisnădie este condusă de dl. Johann Krech, din partea Forumului Democrat al Germanilor din România (FDGR), Viceprimar - Gheorghe Huja (PD-L). Poate este bine de ştiut şi faptul că Serviciul Public De Administrarea Domeniului Public – Privat Si Gospodarie Comunala este în subordinea videprimarului. Poate că viceprimarul a anuţat partidul său, care la rându-i a anunţat pe preşedinte că nu-i bine să... O supoziţie doar.
Preşedintele spune foarte translucid: "În condiţiile în care legea nu prevede destinaţia acestor terenuri, diminuarea domeniului public al statului este nejustificată şi inoportună."
Iată că la unii se poate, la alţii nu se poate... Sunt curios cine şi cum ar fi beneficiat de această "afacere". Probabil că nu voi ştii niciodată.

Număr Titlu Stadiu
1. Pl 514/16.12.1999 Propunere legislativă privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice Gheorghe Ionescu-Siseşti. Lege 290/2002
15.05.2002
2. PL 330/20.06.2002 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.62/2002 pentru modificarea Anexei nr.1 din Legea nr.290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniul agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice Gheorghe Ionescu - Şişeşti. Lege 633/2002
07.12.2002
3. PL 555/12.09.2003 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.78/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr.290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice " Gheorghe Ionescu-Şişeşti " Lege 147/2004
11.05.2004
4. PL-x 515/07.09.2004 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.56/2004 privind prorogarea termenului prevăzut la art.II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.78/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr.290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice Gheorghe Ionescu-Şiseşti Lege 431/2004
25.10.2004
5. PL-x 608/11.10.2004 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr.290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole Gheorghe Ionescu-Şişeşti Lege 525/2004
25.11.2004
6. PL-x 206/30.05.2005 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.29/2005 pentru modificarea Legii nr.290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" Lege 232/2005
13.07.2005
7. PL-x 382/09.05.2007 Proiect de Lege privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice " Gheorghe Ionescu-Şişeşti" respins
definitiv
23.09.2008
8. PL-x 740/05.11.2007 Proiect de Lege privind trecerea unui teren, proprietate publică a statului, din administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti", în administrarea Ministerului Economiei şi Finanţelor Lege 124/2008
27.05.2008
9. Pl-x 343/12.05.2008 Propunere legislativă privind trecerea unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Studii Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu - Şişeşti" - Institutul de Cercetare - Dezvoltare pentru Montanologie Cristian - Sibiu în domeniul public al oraşului Cisnădie, Judeţul Sibiu la promulgare
28.03.2009
10. PL-x 652/04.11.2008 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2008 privind modificarea art.III alin.(1) lit.b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.29/2005 pentru modificarea Legii nr.290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" în reexaminare
la Senat
31.03.2009
11. PL-x 62/11.02.2009 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.134/2008 privind transmiterea unei suprafeţe de teren din proprietatea publică a statului şi administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Staţiunea de Cercetare şi Dezvoltare Agricolă Suceava, în administrarea Ministerului Educaţiei şi Tineretului pentru Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava, în scopul construirii unui laborator complex pentru controlul alimentelor pe ordinea de zi
30.03.2009


No comments:

© Gheorghe Florescu, 2008 Acest site este un pamflet politic şi, uneori, cultural, trebuie deci tratat ca atare.