23 April 2009

Răspunsul Consiliului Superior al Magistraturii


Acum ceva timp, mai precis în data de 14 aprilie 2009, am trimis următoarea scrisoare către Consiliul Superior al Magistraturii:

Bună ziua!
Sunt un simplu cetăţean care priveşte cu îngrijorare realitatea reflectată de buletinele de ştiri. Astăzi am aflat că a da mită unor arbitrii face din mituitor un pericol social pentru care este necesară arestarea. Întrebarea mea, care nu are neapărat legătură cu arestările din ultimul timp, este următoarea...

Există undeva în sistemul instituţional al României definit exact acest termen de "pericol social"?

Aş fi interesat să aflu exact ce înţelege justiţia prin "pericol social" pentru că văd că înţelegerea "civilă", de la nivelul meu de înţelegere şi cunoaştere, diferă esenţial de înţelegerea juridică.
Vă mulţumesc,
Gheorghe Florescu


Astăzi am primit următorul răspuns:

Nr.2/12757/1154 /BIPRMM
Data:23.04.2009

Domnului Gheorghe Florescu,

Stimate domnule,
Referitor la solicitarea dumneavoastră, adresată Consiliului Superior al Magistraturii şi înregistrată la Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass Media sub numărul 12757/1154/14.04.2009, vă comunicăm următoarele:
Potrivit dispoziţiilor art. 18 din Codul penal „pericolul social” este definit astfel: „…Art. 18 - Pericolul social al faptei - Fapta care prezintă pericol social în înţelesul legii penale este orice acţiune sau inacţiune prin care se aduce atingere uneia dintre valorile arătate în art. 1 şi pentru sancţionarea căreia este necesară aplicarea unei pedepse. ...”
Conform “Cursului universitar de drept penal – Partea generală” scris de către domnul Al. Boroi, pericolul social este definit astfel:
“…. Prin faptă care prezintă pericol social înţelegem acea manifestare exterioară, de natură a vătăma sau a pune în pericol valorile sociale ale căror integritate şi siguranţă este condiţionată desfăşurarea normală a relaţiilor sociale…”; Pentru a forma o trăsătură esenţială a infracţiunii, pericolul social trebuie să aibă caracter penal, adică să prezinte un anumit grad, specific infracţiunii, ca illicit penal, distingând-o de alte forme de illicit juridic şi să determine aplicarea unei pedepse. Pericolul social al infracţiunii prezintă grade deosebite, unele infracţiuni având un grad mai mare de pericol social şi atrăgând o pedeapsă mai aspră, altele un pericol social mai mic, fapt pentru care legiuitorul a prevăzut pedepse mai uşoare.”
Pentru informaţii suplimentare, vă solicităm să consultaţi un avocat ( raportat la dispoziţiile art. 10 alin. 2 din Legea nr. 303/2004 republicată cu modificările şi completările ulterioare).

Cu consideraţie,

Judecător Cecilia Morariu
Purtător de cuvânt al Consiliului Superior al Magistraturii


Recunosc că în urma acestui act de normalitate din partea CSM, încrederea mea în justiţie a crescut un pic.
art. 10 alin. 2 din Legea nr. 303/2004
(2) Judecătorii şi procurorii nu pot să dea consultaţii scrise sau verbale în probleme litigioase, chiar dacă procesele respective sunt pe rolul altor instanţe sau parchete decât acelea în cadrul cărora îşi exercită funcţia şi nu pot îndeplini orice altă activitate care, potrivit legii, se realizează de avocat.

No comments:

© Gheorghe Florescu, 2008 Acest site este un pamflet politic şi, uneori, cultural, trebuie deci tratat ca atare.