04 April 2009

PNL - Scrisoare Deschisă


1/4/2009

SCRISOARE DESCHISĂ
Domnului Ion Bazac, ministrul Sănătăţii

De câteva săptămâni asistăm la o criză care tot creşte în sistemul de sănătate, la o criză născută din minciuna şi demagogia cu care dumneavoastră trataţi medicii şi sistemul sanitar, în general, şi medicii de familie, în special.

Domnule ministru, aţi ştiut şi ştiţi şi astăzi că aţi acceptat un buget al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate fără nici o raţiune, un buget care dă bani unde nu este nevoie şi taie acolo unde banii ar putea dezvolta servicii de prevenţie, profilaxie, tratament şi risipeşte în unele programe de sănătate pe post de sugativă a banului public.

Cu toate că aţi susţinut în Parlament un buget neghiob şi lipsit de respect faţă de cetăţean, aţi încercat să-i păcăliţi pe reprezentanţii medicilor de familie semnând cu aceştia un proces-verbal care promitea soluţionarea gravelor aspecte sesizate.

Medicii de familie, de bună credinţă, obisnuiţi cu dialoguri cinstite şi corecte cu vechea conducere a Ministerului Sănătăţii au semnat actul şi au aşteptat îndeplinirea celor convenite cu dumneavoastră - ministrul Sănătăţii, iar pe site-ul MS se găseşte o declaraţie de liniştire a acestei bresle profesionale.

Între timp, fără nici o consultare, fără a se ţine cont de cele semnate, de cele convenite, de promisiunile făcute medicilor de familie, aţi promovat Hotărârea de Guvern privind aprobarea contractului cadru pe anul 2009 şi aţi propus o Ordonanţă de Urgenţă referitoare la realizarea serviciului de permanenţă de către medicii de familie, fără măcar să-i atenţionaţi asupra înrobirii la care-i supuneaţi şi la pericolele care-i pândesc, fără să luăm în considerare riscurile ce decurg pentru pacienţi.

Medicii au fost puşi în faţa faptului împlinit, după ce au dat dovadă de bună credinţă şi un profund ataşament faţă de cetăţeni, adică li s-au introdus în contract alte prevederi decât cele convenite, alte norme decât cele promise, alte obligaţii decât cele pe care ei le pot profesa legal, alte reglemenătri confuze, dubioase.

Atenţie, medicii de familie sunt efectiv puşi în situaţia de a presta servicii medicale pentru care nu au competenţă profesională şi vor fi cazuri sigure de malpraxis, cum este, de exemplu, cea referitoare la practicarea medicinei de urgenţă.

Evident că şi-au dat seama că au fost păcăliţi şi au reacţionat, strângându-se într-o adunare a disperării, a consternării, a protestelor faţă de modul iraţional, necinstit şi mârşav , faţă de modul de lucru al unui ministru care deja este implicat în situaţii în care se dovedeşte că nu respectă legea, că apelează la şmecherii pentru a-şi rezolva problemele, utilizează pe şest consuli generali, servicii secrete, intrând în posesia de informaţii confidenţiale fără să aibă abilitarea legală.

Această situaţie demonstrează clar obiceiurile, năravurile unui demnitar care a învăţat că ocolirea legii şi apelarea la pile, cunoştinţe, relaţii este un mod de viaţă.

Încerc să dovedesc că medicii sunt cei care suportă lipsurile majore din sistem, dar ei îşi fac datoria, consultă şi sfătuiesc pacienţii, prescriu reţete, urmăresc bolnavii, fac vaccinări şi mai prestează o mulţime de alte servicii medicale, multe neplătite.

Lor nu li se respectă drepturile, ci dimpotrivă li se ştirbesc, iar obligaţiile le cresc pentru că aşa vrea un ministru care nu ştie ce se întâmplă în cabinetele acestor medici şi cum supravieţuiesc acestea.

In mandatul meu de ministru, cu toate riscurile asumate, am promovat dialogul, am constituit comisia ministerului de medicină de familie din acei medici aleşi de colegii lor, tocmai pentru a impune reguli democratice, singurele care pot promova valoarea şi respectul.

Am văzut că aţi schimbat componenţa acestei comisii punându-vă în ea oameni care să vă slujească pe dumneavoastră şi nu breasla medicală în folosul cetăţenilor români.

De asemenea, fac o paranteză şi vă spun că aţi sfidat medicii oncologi care în 2007 şi-au ales reprezentanţii prin vot, iar cei care atunci nu au primit votul colegilor lor, astăzi, sunt numiţi de dumneavoastră coordonatori şi mari şefi în această comisie.

Oare nu este normal să îi respectăm pe profesionişti, să aleagă ei în cunoştinţă de cauză şi să nu îi tratăm atât de brutal administrativ?

In ciuda meschinăriei pe care aţi manifestat-o, aţi mai adus acuzaţii că s-au cumpărat maşini de consultaţii la domiciliu degeaba, v-aţi lansat în calcule de care sunteţi străin, uitând un lucru esenţial: excepţionalul expert în medicină de urgenţă, dr. Raed Arafat, a stabilit o strategie şi un plan concret în acest domeniu pe care, din pacate, nu le aplicaţi.

Vă sfătuiesc să nu vă lansaţi în subiecte pe care nu le stăpâniţi, nu le cunoaşteţi şi nu le înţelegeţi şi să îi lăsaţi pe specialişti să facă ceea ce trebuie.

Vă informez public că voi urmări toate abuzurile pe care aţi început să le săvârşiţi în numai trei luni de mandat şi vă voi cere socoteală în calitatea mea de cetăţean şi deputat, reprezentant al românilor.

Medicii de familie au înţeles că îi veţi folosi în relaţia cu pacienţii şi că le veţi submina credibilitatea şi respectul de care se bucură în rândul cetăţenilor şi au ales calea de a da de la ei, cel puţin în prezent, dar că vor continua să-şi susţină revendicările fireşti şi întemeiate.

Au mai semnat cu dumneavoastră un protocol numai şi numai din respect pentru pacienţi şi de a nu fi utilizaţi în campaniile de manipulare pe care la orchestraţi, deşi angajamentele dumneavoastră sunt fără bază legală şi vindeţi vrabia de pe gard.

Totodată, vă recomand să nu mai faceţi de râs funcţia şi să ţipaţi la partenerii de dialog, să participaţi la discuţii şi să ajungeţi la timp pentru că nimeni nu este obligat să vă suporte toanele.

Voi încerca să sprijin lupta corectă, sinceră, adevărată, necesară a personalului medical, a medicilor de familie pentru binele cetăţenilor, fiindcă este evident că tratarea normală a medicilor de familie, inclusiv financiar, se va regăsi în activitatea medicilor de familie în relaţia cu pacienţii.

Indiferent de ce voi fi acuzat, aşa cum face actuala guvernare care din neputinţă se luptă cu stafiile vechii guvernări fiind incapabilă să propună ceva concret, coerent şi eficient, consider că demersul este deasupra interesului de partid, de grup sau de orice altceva, urmărind interesul general al pacienţilor servit de medici, în general, de medicii de familie, în special.

Slujirea pacienţilor şi a medicilor este mai presus de orice şi merită ca tot mai mulţi oameni să se implice şi să contribuie la schimbări majore în sistemul de sănătate românesc.

Vă întreb mai multe lucruri prin această scrisoare publică pentru că în ciuda tuturor declaraţiilor politice pe care le-am făcut de la tribuna Parlamentului aţi ales să nu răspundeţi, să vă comportaţi ca struţul fudul, apelând la ignorare, ceea ce vă face şi mai vulnerabil şi mai nefericit pentru că nu ştiţi ce înseamnă dialogul, schimbul de idei şi opinii, chiar când nu ne convine.

Oricum, sper că mandatul dvs. va fi mai scurt decât şi-a imaginat şeful şi protectorul dvs. Mircea Geoană şi cred că o să fiţi lăsat din braţe foarte repede din cauza numeroaselor gafe pe care le faceţi ca şi cum aţi bea apă.

Domnule ministru, iată câteva întrebări la care aştept un răspuns documentat, nu unul politic:

A. Bugetul pe care l-ati sustinut pentru ce perioadă din acest an va ajunge pentru medicina primară şi medicina spitalicească, ştiind că aici sunt scăderi masive fata de anul 2008? La ce volume de bani veţi încheia contractele pentru acest an şi cum veti acoperi diferenţele?

B. Ce se întâmplă cu valoarea minim garantată a punctului "per capita" şi a punctului "per serviciu" care este stabilită doar pentru trimestrele II si III?

Precizarea că valorile pentru trimestrul IV al anului 2009 se vor calcula în funcţie de fondurile aprobate pentru această destinaţie şi că bugetul FNUASS pentru asistenţa medicală primară este redus cu 40.69% faţă de anul precedent, ceea ce relevă că fondurile alocate asistenţei medicale primare pentru 2009 vor acoperi maximum activităţile medicilor de familie pentru trimestrul II şi III al anului în curs.

V-ati gândit la consecinţele pentru pacient, cum ar fi :

- imposibilitatea sau accesul extrem de limitat la serviciile de asistenţă medicală primară oferite în cadrul contractului cadru 2009?

- creşterea cheltuielilor "personale" prin transferul accesului la servicii de asistenţă medicală primară oferite în regim privat?

- suprasolicitarea serviciilor de urgenţă şi a serviciilor din ambulatoriul de specialitate dar mai ales a serviciilor spitaliceşti cu consecinţe directe în creşterea costurilor şi a deficitului bugetului sănătăţii?

C. În contractul cadru pe anul 2009 introduceţi plafoanele la farmacii sub o formă mascată cât timp în HG se prevede că decontarea medicamentelor eliberate se face în limita fondurilor aprobate, ceea ce înseamnă că decontări se vor realiza cât timp vor fi bani, iar sumele bugetate sunt la nivelul anului 2008 sau decontarea se va face la alte termene, inclusiv acceptarea adunării de arierate, de plăţi restante?

D. De ce aţi schimbat prescrierea medicamentelor compensate când în acest fel procedează obligatoriu numai două ţări din UE (Estonia şi Portugalia), alte 12 pot aborda prescrierea pe DCI, iar în 7 ţări nu este permisă?

Ştiaţi că în UE, în anul 2006, potrivit datelor European Generics Pharmaceutical Market, 89% din prescrieri se efectuau pe denumire comerciala şi doar 11% pe DCI?

De ce i-aţi mintit pe medicii de familie că FMI a cerut prescrierea medicamentelor pe DCI, când de fapt se vorbeşte de încurajarea consumului de medicamente generice, conform protocolului pe care l-aţi semnat cu reprezentanţii medicilor?

E. Aţi informat cetăţenii ce implicaţii decurg din această modificare?

Vă spun că măsura luată de specialiştii dv. va avea drept consecinţă diminuarea responsabilităţii medicului prescriptor vis-à-vis de prescrierea medicamentelor compensate, unul din factori fiind calitatea variabilă a diferitelor produse generice arondate aceluiasi DCI (biodisponibilitate, toleranţă individuală) la care am mai putea adăuga scheme terapeutice insuficient controlate, prognostic nefast al bolii şi implicit scăderea şanselor de vindecare, ameliorare sau stabilizare ale acesteia;

In plus, insatisfacţia pacientului urmare a rezultatelor nesatisfăcătoare ale tratamentului poate conduce la costuri adiţionale mai mari prin solicitarea unei a doua opinii, cumpărarea unei reţete necompensate, investigaţii suplimentare.

Pe de altă parte, ţin să vă amintesc că prescrierea pe denumire comercială nu afectează negativ accesul populaţiei la medicamente în contextul formulării din HG 1714/2008.

Din păcate avem de a face cu:

- inexistenţa definirii situaţiilor justificate din punct de vedere clinic în care medicul poate prescrie medicamente pe denumire comercială;

- lipsa unei educaţii corecte, a informării continue şi a stimulării medicilor de a prescrie medicamente generice;

- posibilitatea farmacistului de a efectua alegerea medicamentului cu "acordul" pacientului" ceea ce oferă acestuia posibilitatea de a influenţa decizia medicală şi inclusiv prognosticul afecţiunii în condiţiile în care pacientul va achiziţiona produsul recomandat de farmacist;

- lipsa sancţiunilor pentru farmacistul care eliberează alt medicament în afara genericului care dă pretul de referinţă;

- respectarea extrem de variabilă a modalităţii de eliberare a medicamentelor cu prescripţie şi mai ales a antibioticelor la nivelul farmaciilor cu circuit deschis.

F. De ce minţiţi cetăţenii când le spuneţi că se vor ieftini medicamentele în condiţiile în care le-aţi recalculat la un curs mult mai mare? Poate aţi descoperit alte reguli ale aritmeticii şi, în felul acesta, ne îmbogăţim cu totii!

Exemplu:

Medicament

Canamed 2008

Canamed 2009

Procent %

Antidiabetic oral

Avandamet 4mg/1000mg

160.75

185.53

15

Antidiabetic oral

Avandia®4mg

77.65

94.48

22

Insulina

Lantus 100ui/ml-3ml

228.28

257.83

13

Antiulceros

Losec 40 mg

88.07

107.72

22

Antitumoral

Lucrin Depot 11.25 mg

815.26

938.54

15

Lucrin Depot 3.75 mg

316.58

407.81

29

Hormon sexual

Luveris 75ui

671.51

703.06

5

Antitumoral

Mabthera 100mg

2192.46

2313.85

6

Mabthera 500mg

5481.16

5678.51

4

Antiparkinsonian

Madopar ® 250

33.27

45.40

36

Imunomodulator

Pegasys 180mcg

900.98

919.96

2

Antibiotic

Penicilina G potasica

1.53

1.94

27

Vasodilatator

Pentoxi retard 400 mg

11.44

16.15

41

Preductal MR

43.66

46.70

7

Antiasmatic

Seretide50/100

92.83

110.26

19

Seretide 50/500

186.61

210.21

13

Bifosfonat

Zometa

1137.84

1164.38

2

Antipsihotic

Zyprexa 10 mg

15.73

18.74

19

Zyprexa velotab 15 mg

723.65

734.74

2

G. De ce nu aţi emis normele privind transferarea spitalelor la Primăria Capitalei?

H. De ce nu aţi publicat strategia şi reforma pe care vreţi să o faceţi şi pe site-ul MS aveţi tot direcţiile stabilite de fostul ministru sub titlul "reforma continuă", ceea ce echivaleaza că faceţi acest lucru dar spuneti altceva?

Cine să mai creadă ceva când una spuneţi, alta faceţi şi altceva vă asumaţi?

I. De ce de două luni nu ştim cum sunt organizate direcţiile de specialitate din minister, cine lucreaza în ele, chiar şi temporar, paginile fiind în construcţie fără nici o transparenţă elementară?

J. Câţi bani aţi cheltuit pentru publicitate pentru că, desi faceţi greşeli cu carul nimeni nu vă critică, chiar daţi interviuri laudative, unii din jurnaliştii dvs. luptându-se cu vechiul ministru?

K. Cum aţi stabilit atribuţiile direcţiilor de sănătate publică judeţene având în vedere faptul că aţi schimbat directorii deşi aceştia erau funcţionari publici? Cum au fost modificate atribuţiile lor cu mai mult de 50% astfel încât să îi schimbati fără să călcaţi legea în picioare?

Referitor la programele naţionale de sănătate:

- De ce au o structura incoerentă, fragmentată?

- De ce managementul programelor este realizat printr-un program separat?

- De ce se suprapun inutil şi se dedubleaza activităţile de promovare/prevenţie în special la bolile netransmisibile în cadrul mai multor programe?

- De ce au fonduri insuficiente, alocate ineficient, criterii de alocare netransparente şi nu în concordanţă cu nevoile de sănătate?

Cred că a venit momentul să vă cereţi iertare medicilor pentru inducerea acestora în eroare, pentru manipularea ordinară la care i-ati supus, pentru stilul pompieristic practicat în rezolvarea unor probleme de fond, pentru absenţa unor politici publice asumate şi prin care să se vadă care sunt prioritatile si cum se pot acestea solutiona.

Vă asigur de tot sprijinul meu dacă veţi fi corect, onest, slujitor al intereselor cetăţenilor şi personalului medical, altfel vă voi solicita demisia pentru fiecare greşeală, pentru fiecare încălcare a legii şi sfidare a utilizării banului public potrivit aprobării Parlamentului.

1 comment:

Ovidiu. said...

Imi pare rau, dar asa ceva nu se face d-le Marius Mioc.

Vedeti si voi

http://stirea.wordpress.com/2009/04/04/marius-mioc-2/

Va multumesc stimate presedinte Ion Iliescu.

© Gheorghe Florescu, 2008 Acest site este un pamflet politic şi, uneori, cultural, trebuie deci tratat ca atare.