31 July 2009

Cine spunea că nu se face cercetare în România...


... probabil că a căutat în curtea ministerului Educaţiei această cercetare şi nu acolo unde este, în subordinea Ministerului Turismului.

Ministerul Turismului
Ordin nr. 508 din 02/06/2009 (Ordin 508/2009)
pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare in Turism - INCDT Bucuresti

Publicat in Monitorul Oficial nr. 529 din 31/07/2009


In temeiul prevederilor art. 24 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, in conformitate cu prevederile art. 5 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. 1.719/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Turismului, cu modificarile ulterioare, avand in vedere referatul de aprobare a bugetului de venituri si cheltuieli al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare in Turism - INCDT Bucuresti pe anul 2009, avizat de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si de Ministerul Finantelor Publice,

ministrul turismului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare in Turism - INCDT Bucuresti, din coordonarea Ministerului Turismului, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale inscrise in bugetul de venituri si cheltuieli prevazut la art. 1 reprezinta limite maxime ce nu pot fi depasite.
(2) In cazul in care in executie se inregistreaza nerealizari ale veniturilor aprobate, Institutul National de Cercetare- Dezvoltare in Turism - INCDT Bucuresti va efectua cheltuieli in functie de realizarea veniturilor, cu incadrarea in indicatorii de eficienta aprobati.
Art. 3. - Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Turism - INCDT Bucuresti din coordonarea Ministerului Turismului va duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 4. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
p. Ministrul turismului,
Gheorghe Nastasia,
secretar general


Cam de ce sume vorbim? Cam de două milioane lei noi... o nimica toată.

(sursa: http://www.legestart.ro/Ordin-nr-508-din-2009-(MzM2MjQy).htm)

Eu sunt mulţumit că acest institut înfiinţat din 1971 şi care şi-a dublat cifra de afaceri din 2004 în 2008, există şi există în 2009 aproximativ la aceiaşi parametrii ca în 2008 şi dă o pâine celor peste 20 de angajaţi.

2 comments:

maca said...

da trebuie facuta multa cercetare in Romania.. penala. Cat mai multa cercetare penala. Clienti sunt garla.

Bibliotecaru said...

Adevărul este că aceşti oameni sunt cu adevărat profesionişti iar bugetul lor nu este ceva care să dărâme psihicul. Din păcate, căci trebuie să zic asta, ei fac studii şi nimeni nu ia în serios munca lor, nimeni nu se foloseşte cu randament de aceste cercetări... Studiile ar fi putut aduce foarte, foarte mulţi bani...

© Gheorghe Florescu, 2008 Acest site este un pamflet politic şi, uneori, cultural, trebuie deci tratat ca atare.