08 January 2011

Atenţie la neatenţie... episodul 2.


Evoluţia unei incompatibilităţi.

Este vorba despre Propunere legislativă pentru modificarea Legii 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar

Documente asociate proiectului de lege:

PDF format - Adresa de înaintare a initiativei legislative pentru dezbatere
PDF format - Forma iniţiatorului
PDF format - Expunerea de motive la initiativa legislativa
PDF format - Avizul Consiliului Legislativ


La început incompatibilitatea era destul de dură...

Legea nr.7 din 11 ianuarie 2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar

Art. 9. - (1) Funcţionarii publici parlamentari nu pot deţine funcţii şi nu pot desfăşura alte activităţi, remunerate sau neremunerate, după cum urmează:


a) în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice, cu excepţia cazului în care raportul de serviciu este suspendat, conform art. 59 alin. (1) lit. a);
b) în cadrul cabinetului demnitarului, cu excepţia cazului în care funcţionarul public parlamentar este suspendat din funcţia publică, în condiţiile legii, pe durata numirii sale;
c) în cadrul regiilor autonome sau al societăţilor comerciale din sectorul public sau privat;
d) în calitate de membru al unui grup de interes economic.

(2) Funcţionarii publici parlamentari nu pot fi mandatari ai unor persoane în ceea ce priveşte efectuarea unor acte în legătură cu funcţia publică pe care o exercită.

(3) În situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), la încetarea perioadei pentru care a fost numit sau ales ori la încheierea mandatului demnitarului, după caz, funcţionarul public parlamentar este reîncadrat în funcţia publică deţinută sau într-o funcţie similară.


Apoi a apărut Legea nr.221 din 4 iulie 2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar care a mai îndulcit pastila.

5. La articolul 9, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
„(4) Dispoziţiile prezentei legi privind activitatea politică a funcţionarului public parlamentar nu se aplicǎ persoanelor care desfăşoară activităţile prevăzute la art. 3 la Cancelaria Preşedintelui, la cabinetele membrilor Biroului permanent, la cabinetele liderilor grupurilor parlamentare şi la grupurile parlamentare.”
Iată că domniile lor sunt mai egale decât ceilalţi... nu-i aşa? Dar ce face actualul proiect, cel despre care vorbeam mai sus şi pentru care termenul de consultare expiră în data de 22 ianuarie 2011:
Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 9. - Funcţionarii publici parlamentari pot exercita funcţii sau activităţi în domeniul didactic, al cercetării ştiinţifice, al creaţiei literar-artistice şi în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuţiile exercitate ca funcţionar public parlamentar potrivit fişei postului."
Geroge Orwell vorbea despre astfel de schimbări în Ferma Animalelor. Acolo sta scris "7. All animals are equal. " şi apoi "All animals are equal, but some are more equal than others."

Observă cineva cât de subtil s-a modificat acel "Funcţionarii publici parlamentari nu pot deţine funcţii şi nu pot desfăşura alte activităţi" în "Funcţionarii publici parlamentari pot exercita funcţii sau activităţi"?

DOMNILOR PARLAMENTARI,
NU SUNT DE ACORD CU ACEASTĂ INIŢIATIVĂ LEGISLATIVĂ.
EXISTĂ UN MOTIV PENTRU CARE S-A INTRODUS ACEST TIP DE INCOMPATIBILITATE ŞI ACEST MOTIV CONTINUĂ SĂ EXISTE.

NU SUNT DE ACORD CU ACEASTĂ MODIFICARE A LEGII

Doamnelor şi domnilor,
Vă rog să intraţi pe site-urile oamenilor politici şi să vă comunicaţi propria părere.

2 comments:

atreides said...

Asadar, daca esti profesor la o universitate de stat nu ai voie sa fii functionar parlamentar, dar daca esti la o universitate privata vei avea voie. Pun pariu ca legea asta e facuta cu dedicatie pentru cineva. De altfel, si formularea sugereaza asta:
''...didactic, al cercetării ştiinţifice, al creaţiei literar-artistice şi în alte domenii de activitate din sectorul privat'' Din moment ce nu ni se spune care sunt acele ''alte'' putem deduce ca e vorba despre ''oricare'', si atunci de ce s-au simtit obligati sa ne spuna treaba cu domeniul didactic sau de cercetare?

Bibliotecaru said...

:)
Se pregăteşte următoarea mişcare, ca să spun aşa...
:)

© Gheorghe Florescu, 2008 Acest site este un pamflet politic şi, uneori, cultural, trebuie deci tratat ca atare.