03 January 2011

La început a fost cuvântul...


... apoi s-a născut abuzul.

Este vorba despre PL-x nr. 412/2010 Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată

Ceea ce ziarele au atras atenţia a fost o anumită modificare "pe şest".

Legea 51/1995
spunea aşa:

Art. 19. - (1) Dobândeşte calitatea de avocat definitiv, în condiţiile art. 16, cel care înainte de primirea în profesie a îndeplinit funcţii juridice timp de cel puţin 5 ani.
(2) Foştii magistraţi nu pot pune concluzii la instanţele unde au funcţionat, iar foştii procurori şi cadre de poliţie nu pot acorda asistenţă juridică la organele de urmărire penală din localitate timp de 2 ani de la încetarea funcţiei respective.

Care este logica acestui articol. Acesta spune că cineva care lucrează cu legile poate căpăta aceiaşi experienţa precum un avocat. Articolul se referă la judecători, procurori, poliţişti...

Care este forma nouă?
11. Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 19. - (1) Calitatea de avocat definitiv se dobândeşte în baza
unui examen organizat de U.N.B.R., anual şi la nivel naţional, potrivit
prezentei legi şi Statutului profesiei de avocat sau prin promovarea
examenului de absolvire a Institutului Naţional pentru Pregătirea şi
Perfecţionarea Avocaţilor, în condiţiile prevăzute de Statutul profesiei de
avocat.
Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor şi se desfăşoară
în mod unitar, pe centre teritoriale, având la bază o metodologie
elaborată şi aprobată de Consiliul U.N.B.R.
(3) Tematica examenului de definitivare este unică la nivelul
U.N.B.R., iar selectarea subiectelor se face de comisia naţională de
examen.
(4) Comisia naţională de examen este formată, cu precădere, din
avocaţi – cadre didactice universitare, care au minimum 10 ani vechime
în profesie. Desemnarea acesteia se face de Comisia permanentă a
U.N.B.R., la propunerea barourilor.
(5) Cel care a promovat examenul de primire în profesia de avocat
şi care până la data susţinerii examenului de primire în profesia de avocat
a îndeplinit funcţia de judecător, procuror, notar public, consilier juridic
sau jurisconsult timp de 5 ani, dobândeşte calitatea de avocat definitiv,
fără susţinerea examenului de definitivare prevăzut la alin. (1), cu
condiţia promovării examenului de definitivat în profesia din care
provine.
(6) Dispoziţiile alin. (5) se aplică şi persoanelor care au promovat
examenul de intrare în profesia de avocat şi care au îndeplinit funcţii de
specialitate juridică în aparatul Parlamentului, Administraţiei
Prezidenţiale, Guvernului, Curţii Constituţionale, Avocatului Poporului,
Curţii de Conturi şi Consiliului Legislativ timp de 5 ani neîntrerupţi.
(7) Avocatul stagiar care a exercitat cel puţin un mandat de
parlamentar, primar, viceprimar, preşedinte de consiliu judeţean sau
vicepreşedinte de consiliu judeţean, dobândeşte la cerere calitatea de
avocat definitiv
.
(8) Avocaţii - foşti judecători nu pot pune concluzii la instanţele
unde au funcţionat, iar foştii procurori şi cadrele de poliţie nu pot acorda
asistenţă juridică la unitatea de urmărire penală la care şi-au desfăşurat
activitatea, timp de 5 ani de la încetarea funcţiei respective.”

(http://www.cdep.ro/proiecte/2010/400/10/2/leg_pl412_10.pdf)

Eu unul am rămas cu gura deschisă când am citit aşa ceva. De ce nu şi fotbalist, vrăjitoare autorizată, sau evazionist fiscal?

În timp ce procurorul, magistratul şi poliţistul au obligaţia profesională de a cunoaşte toate legile pentru a profesa, parlamentarii, primarii, viceprimarii, preşedintele de consiliu judeţean sau vicepreşedinte de consiliu judeţean nu au această obligaţie. De vreme ce nu este obligatoriu nici măcar să aibă studii de natură juridică, aceşti noi introduşi au posibilitatea de a apela la un juristconsult pentru a fi consiliaţi juridic, dacă consideră necesar acest lucru. De unde concluzia că ei profesează prin aplicarea legii? Orice s-ar spune, ei nu au obligaţia cunoaşterii legii şi nicidecum nu dau măcar un examen şi nici nu le face cineva o evaluare în acest sens.

Aberaţie, numele tău este România.

http://images1.wikia.nocookie.net/__cb20101228002322/runescape/images/9/9d/Aberrant_Spectre_Champion_Scroll.png
(sursa: http://runescape.wikia.com/wiki/Aberrant_Spectre_Champion)

2 comments:

Bibliotecaru said...

@ ioana
Deşi mesajul dumneavoastră mi-a parvenit pe email, nu-l găsesc pe nicăieri, nici măcar în moderare. Probabil motivul este faptul că mesajele care sunt pur şi simplu link-uri sunt, automat, şterse. Recunosc că nu ştiu de ce serverul nu a acceptat mesajul.

Bibliotecaru said...

@ Amanta ta
Grozav nick... hihihi...

© Gheorghe Florescu, 2008 Acest site este un pamflet politic şi, uneori, cultural, trebuie deci tratat ca atare.