05 January 2011

Impozit minimal, dar pe dos.


Azi dimineaţă am deschis blogul doamnei Diana Tuşa şi am descoperit un titlu interesant:

IMM-urile mai primesc o lovitură de la guvernul PD

Parcă îmi suna în cap cunoscut refren marca Britney Spears:

Oops!
... I did it again.
I played with your heart.
Got lost in the game.
Oh, baby; baby.
Oops!
... You think I'm in love.
That I'm sent from above...
I'm not that innocent.

Mi-am zis şi eu, alături de doamna Tuşa... Uite, domnule, când să spun şi eu că domnul Boc a gândit "un ceva" anti-criză... am zis hop şi am uitat să săr groapa, căzând şi mai adânc în ea.

Doamna Diana Tuşa spune aşa în articolul domniei sale:
Pentru a bifa totuşi ceva la capitolul măsuri anticriză, chiar dacă a fost luată cu o întârziere de doi ani, guvernul PD a emis în ultimele zile ale anului trecut o ordonanţă de urgenţă care prevedea reintroducerea acestui tip de impozitare. Surpriza a fost însă considerabilă pentru cei care au mers la Finanţe pentru a opta pentru această variantă de impozitare. Astfel, au aflat că nu mai pot opta pentru noul impozit dacă au mai beneficiat de această prevedere în trecut.

Este adevărat, şi eu sesizez o dorinţă diabolică a cuplului de "lăutari urechişti" (cel puţin în arta guvernării, adică politica) Băsescu-Boc de a afunda cât mai adânc România în criză. Aud, tot mai des, că după ce guvernarea se pune pe "baze stabile", creşterea economică va fi sănătoasă. Eu cred că economia românească este atât de apăsată în străfunduri încât, atunci când îşi vor lua mâna după ea domnii Băsescu-Boc, va ţâşni ca din puşcă, că mult s-a întins elasticul răbdării. Nu ştiu însă (sau, mai bine zis, "mă îndoiesc în mod serios că") dacă viitoarea creştere fulminantă va exista şi elasticul nu se va rupe, acesta va fi rodul înţelepciunii guvernării de astăzi. Nu-i aşa?, există şi varianta eliberării de imbecilitate. Tocmai de aceea de la geniu la imbecilitate este un singur pas, tocmai pentru că nu se deosebesc fundamental vis-a-vis de normalitate, decât după efectele lor ulterioare. Eu mi-aş dori normalitatea, că-i mai sigură.

Să mergem însă mai departe. Mai întâi m-am asigurat că ceea ce spune doamna Tuşa nu este o poveste locală care i s-a întâmplat unui singur cetăţean. Am reuşit să găsesc o poveste mai nuanţată.

http://www.money.ro/lovitura-fiscala-sub-centura--daca-ai-mai-platit-impozit-micro-nu-mai-poti-trece-la-3prc-_812236.html

Cei care s-au dus la ghişeul Finanţelor să-şi treacă microîntreprinderea pe noul impozit de 3% pe venit au avut parte de o surpriză.
Prevederea a creat confuzie la ghişeele Administraţiilor Financiare.

"Un prieten îmi spunea că a fost astăzi la Finanţe în ideea de a-şi trece microîntreprinderea în sistemul de impozitare cu 3% a venitului, dar că a avut surprinderea să i se spună că deocamdată lucrurile sunt ambigue", spune un user pe forumul conta.ro.
Un articol creează confuzie

Art. 112^2. – (1) Impozitul reglementat de prezentul titlu este optional.
(2) Microintreprinderile platitoare de impozit pe profit pot opta pentru plata impozitului reglementat de prezentul titlu incepand cu anul fiscal urmator, daca indeplinesc conditiile prevazute la art. 112^1 si daca nu au mai fost platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor, potrivit prevederilor prezentului titlu. - scrie în ordonanţa de urgenţă 117/2010
Money.ro a încercat să ceară o opinie Ministerului Finanţelor, însă instituţia nu a răspuns în timp util.


Nu am aflat încă dacă este peste tot la fel, dar am văzut în detaliu pe unde este problema...

Am mers deci la ordonanţă:
ORDONANTA DE URGENTA nr. 117/2010 din 23 decembrie 2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale

Am căutat pasajul care vorbea de acel 3%. Am găsit ceva pe la paginile 8 şi 9...

Am căutat apoi proiectul şi nota de fundamentare şi am găsit...
http://codfiscal.money.ro/mfp-proiect-oug-de-modificare-si-completare-a-codului-fiscal-noua-reglementare-a-contributiilor-sociale/

şiiii...

- 2010-12-07-nota-fundamentare-proiect-OUG-modif-compl-codul-fiscal-2011-masuri.pdf
- 2010-12-07-proiect-OUG-modificare-completare-codul-fiscal-2011-masuri.pdf
- 2010-12-07-anexa1-proiect-OUG-modif-compl-codul-fiscal-2011-masuri.pdf
- 2010-12-07-anexa2-proiect-OUG-modif-compl-codul-fiscal-2011-masuri.pdf

... dar şi forma veche a Codului Fiscal, actualizată în 2007:

TITLUL IV Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

Definiţia microîntreprinderii

Art. 103. - În sensul prezentului titlu, o microîntreprindere este o persoană juridică română care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent:
a) realizează venituri, altele decât cele din consultanţă şi management, în proporţie de peste 50% din veniturile totale;
b) are de la 1 până la 9 salariaţi inclusiv;
c) a realizat venituri care nu au depăşit echivalentul în lei a 100.000 euro;
d) capitalul social al persoanei juridice este deţinut de persoane, altele decât statul, autorităţile locale şi instituţiile publice.

Opţiunea de a plăti impozit pe veniturile microîntreprinderii

Art. 104. - (1) Impozitul reglementat de prezentul titlu este opţional.
(2) Microîntreprinderile plătitoare de impozit pe profit pot opta pentru plata impozitului reglementat de prezentul titlu începând cu anul fiscal următor, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 103 şi dacă nu au mai fost plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor.
(3) O persoană juridică română care este nou-înfiinţată poate opta să plătească impozit pe venitul microîntreprinderilor, începând cu primul an fiscal, dacă condiţiile prevăzute la art. 103 lit. a) şi d) sunt îndeplinite la data înregistrării la registrul comerţului şi condiţia prevăzută la art. 103 lit. b) este îndeplinită în termen de 60 de zile inclusiv de la data înregistrării.
(4) Microîntreprinderile plătitoare de impozit pe venitul microîntreprinderilor nu mai aplică acest sistem de impunere începând cu anul fiscal următor anului în care nu mai îndeplinesc una dintre condiţiile prevăzute la art. 103.
(5) Nu pot opta pentru sistemul de impunere reglementat de prezentul titlu persoanele juridice române care:
a) desfăşoară activităţi în domeniul bancar;
b) desfăşoară activităţi în domeniile asigurărilor şi reasigurărilor, al pieţei de capital, cu excepţia persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de intermediere în aceste domenii;
c) desfăşoară activităţi în domeniile jocurilor de noroc, pariurilor sportive, cazinourilor;
d) au capitalul social deţinut de un acţionar sau asociat persoană juridică cu peste 250 de angajaţi.
(6) Microîntreprinderile plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor pot opta pentru plata impozitului pe profit începând cu anul fiscal următor. Opţiunea se exercită până la data de 31 ianuarie a anului fiscal următor celui pentru care s-a datorat impozit pe veniturile microîntreprinderilor.

Aria de cuprindere a impozitului

Art. 105. - Impozitul stabilit prin prezentul titlu, denumit impozit pe veniturile microîntreprinderilor, se aplică asupra veniturilor obţinute de microîntreprinderi din orice sursă, cu excepţia celor prevăzute la art. 108.

Anul fiscal

Art. 106. - (1) Anul fiscal al unei microîntreprinderi este anul calendaristic.
(2) În cazul unei persoane juridice care se înfiinţează sau îşi încetează existenţa, anul fiscal este perioada din anul calendaristic în care persoana juridică a existat.

Cota de impozitare

Art. 107. - Cota de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor este: 2% în anul 2007; 2,5% în anul 2008; 3% în anul 2009.

Impunerea microîntreprinderilor care realizează venituri mai mari de 100.000 euro

Art. 1071. - Prin excepţie de la prevederile art. 109 alin. (2) şi (3), dacă în cursul unui an fiscal o microîntreprindere realizează venituri mai mari de 100.000 euro sau ponderea veniturilor realizate din consultanţă şi management în veniturile totale este de peste 50% inclusiv, aceasta va plăti impozit pe profit luând în calcul veniturile şi cheltuielile realizate de la începutul anului fiscal, fără posibilitatea de a mai beneficia pentru perioada următoare de prevederile prezentului titlu. Calculul şi plata impozitului pe profit se efectuează începând cu trimestrul în care s-a depăşit oricare dintre limitele prevăzute în acest articol, fără a se datora majorări de întârziere. La determinarea impozitului pe profit datorat se scad plăţile reprezentând impozitul pe veniturile microîntreprinderilor efectuate în cursul anului fiscal.

Baza impozabilă

Art. 108. - (1) Baza impozabilă a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor o constituie veniturile din orice sursă, din care se scad:
a) veniturile din variaţia stocurilor;
b) veniturile din producţia de imobilizări corporale şi necorporale;
c) veniturile din exploatare, reprezentând cota-parte a subvenţiilor guvernamentale şi a altor resurse pentru finanţarea investiţiilor;
d) veniturile din provizioane;
e) veniturile rezultate din anularea datoriilor şi a majorărilor datorate bugetului statului, care nu au fost cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil, conform reglementărilor legale;
f) veniturile realizate din despăgubiri, de la societăţile de asigurare, pentru pagubele produse la activele corporale proprii.
(2) În cazul în care o microîntreprindere achiziţionează case de marcat, valoarea de achiziţie a acestora se deduce din baza impozabilă, în conformitate cu documentul justificativ, în trimestrul în care au fost puse în funcţiune, potrivit legii.

Procedura de declarare a opţiunii

Art. 109. - (1) Persoanele juridice plătitoare de impozit pe profit comunică opţiunea organelor fiscale teritoriale la începutul anului fiscal, prin depunerea declaraţiei de menţiuni pentru persoanele juridice, asociaţiile familiale şi asociaţiile fără personalitate juridică, până la data de 31 ianuarie inclusiv.
(2) Persoanele juridice care se înfiinţează în cursul unui an fiscal înscriu opţiunea în cererea de înregistrare la registrul comerţului. Opţiunea este definitivă pentru anul fiscal respectiv.
(3) În cazul în care, în cursul anului fiscal, una dintre condiţiile impuse nu mai este îndeplinită, microîntreprinderea are obligaţia de a păstra pentru anul fiscal respectiv regimul de impozitare pentru care a optat, fără posibilitatea de a beneficia pentru perioada următoare de prevederile prezentului titlu, chiar dacă ulterior îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 103.
(4) Pot opta pentru plata impozitului reglementat de prezentul titlu şi microîntreprinderile care desfăşoară activităţi în zonele libere şi/sau în zonele defavorizate.

Plata impozitului şi depunerea declaraţiilor fiscale

Art. 110. - (1) Calculul şi plata impozitului pe venitul microîntreprinderilor se efectuează trimestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se calculează impozitul.
(2) Microîntreprinderile au obligaţia de a depune, până la termenul de plată a impozitului, declaraţia de impozit pe venit.

Impozitarea persoanelor fizice asociate cu o microîntreprindere

Art. 111. - În cazul unei asocieri fără personalitate juridică dintre o microîntreprindere plătitoare de impozit, conform prezentului titlu, şi o persoană fizică, rezidentă sau nerezidentă, microîntreprinderea are obligaţia de a calcula, de a reţine şi de a vărsa la bugetul de stat impozitul datorat de persoana fizică, impozit calculat prin aplicarea cotei de 1,5% la veniturile ce revin acesteia din asociere.

Prevederi fiscale referitoare la amortizare

Art. 112. - Persoanele juridice plătitoare de impozit pe venit sunt obligate să evidenţieze contabil cheltuielile de amortizare, conform art. 24, aplicabil plătitorilor de impozit pe profit.

În sfârşit, am aflat şi punctul de vedere al Ministerului de Finanţe, judeţul Vâlcea...

http://www.finantevalcea.ro/modificri-privind-impozitului-pe-veniturile-microintreprinderilor.html

Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea informează că, prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 117/2010 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 891/2010, au fost aduse o serie de modificări şi completări Titlului IV indice 1 „Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor”.

În articolul de mai jos prezentăm, sintetic, principalele modificări cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2011.

Necesitatea simplificării cadrului legislativ actual şi aplicarea noului cadru de politici al Comisiei Europene în domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii a impus implementarea unui sistem simplificat de impozitare a microîntreprinderilor şi, în consecinţă reintroducerea de la 1 ianuarie 2011 a impozitului pe veniturile realizate de microîntreprinderi.

Definiţie. Condiţii pentru exercitarea opţiunii

O microîntreprindere este o persoană juridică română care îndeplineşte cumulativ, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent următoarele condiţii:

- realizează venituri, altele decât cele din activităţi desfăşurate în domeniul bancar, în domeniile asigurărilor şi reasigurărilor, al pieţei de capital sau în domeniile jocurilor de noroc, consultanţei şi managementului;

- are de la 1 până la 9 salariaţi, inclusiv;

- a realizat venituri care nu au depăşit echivalentul în lei al 100.000 euro;

- capitalul social al acesteia este deţinut de persoane, altele decât statul şi autorităţile locale.

Microîntreprinderile plătitoare de impozit pe profit pot opta pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor începând cu anul fiscal următor, dacă îndeplinesc condiţiile menţionate la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent şi dacă nu au mai fost plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor.

Atenţie! Pentru anul 2011, pot opta pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor persoanele juridice române, care la 31 decembrie 2010 îndeplinesc cumulativ condiţiile de exercitare a opţiunii menţionate mai sus, nefiind condiţionate de faptul că au mai deţinut calitatea de plătitor de impozit pe veniturile microîntreprinderilor.

O persoană juridică română nou-înfiinţată poate opta să plătească impozit pe veniturile microîntreprinderilor începând cu primul an fiscal dacă, la data înregistrării la registrul comerţului capitalul social al acesteia este deţinut de persoane, altele decât statul şi autorităţile locale şi în termen de 60 de zile, inclusiv, de la data înregistrării angajează cel puţin o persoană cu contract individual de muncă.

În situaţia în care una dintre condiţii nu mai este îndeplinită microîntreprinderile nu mai aplică acest sistem de impunere începând cu anul fiscal următor.

Atenţie! Microîntreprinderile care în cursul unui an fiscal realizează venituri mai mari de 100.000 euro vor calcula şi plăti impozit pe profit începând cu trimestrul în care s-a depăşit limita veniturilor, luând în calcul veniturile şi cheltuielile realizate de la începutul anului fiscal, fără posibilitatea de a mai putea reveni la acest mod de impozitare în perioada următoare. Impozitul pe profit datorat reprezintă diferenţa dintre impozitul pe profit calculat de la începutul anului fiscal până la sfârşitul perioadei de raportare şi impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat în cursul anului respectiv.

Restricţii

Nu pot opta pentru acest sistem de impunere persoanele juridice române care:

- desfăşoară activităţi în domeniul bancar;

- desfăşoară activităţi în domeniile asigurărilor şi reasigurărilor, al pieţei de capital, cu excepţia persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de intermediere în aceste domenii;

- desfăşoară activităţi în domeniile jocurilor de noroc, consultanţei şi managementului;

- au capitalul social deţinut de un acţionar sau asociat persoană juridică cu peste 250 de salariaţi.

Aria de cuprindere şi cota de impozitare

Cota de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor este de 3% şi se aplică asupra bazei impozabile constituită din veniturile din orice sursă din care se scad: veniturile aferente costurilor stocurilor produse; veniturile aferente costurilor serviciilor în curs de execuţie, veniturile din producţia de imobilizări corporale şi necorporale; veniturile din subvenţii de exploatare; veniturile din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare; veniturile rezultate din restituirea sau anularea unor dobânzi şi/sau penalităţi de întârziere care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil; veniturile realizate din despăgubiri, de la societăţile de asigurare/reasigurare, pentru pagubele produse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale proprii.

Facilităţi fiscale

Microîntreprinderile care achiziţionează case de marcat beneficiază de deducerea valorii de achiziţie a acestora din baza impozabilă, potrivit documentului justificativ de achiziţie, în trimestrul în care acestea au fost puse în funcţiune.

Declararea opţiunii

Persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit comunică organelor fiscale teritoriale opţiunea pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor prin depunerea Declaraţiei de menţiuni pentru persoanele juridice, asociaţiile familiale şi asociaţiile fără personalitate juridică (formular 010) până la data de 31 ianuarie, inclusiv, a anului pentru care se plăteşte impozitul pe veniturile microîntreprinderilor.

Persoanele juridice care se înfiinţează în cursul unui an fiscal înscriu opţiunea în cererea de înregistrare la registrul comerţului şi este definitivă pentru anul fiscal respectiv.

Atenţie! În situaţia în care, în cursul unui an fiscal, una dintre condiţiile impuse nu mai este îndeplinită, microîntreprinderea are obligaţia de a păstra acest sistem de impozitare pentru anul fiscal respectiv, fără posibilitatea de a mai beneficia în perioada următoare de acest sistem de impozitare chiar dacă ulterior îndeplineşte condiţiile legale pentru exercitarea opţiunii.

Plata impozitului şi depunerea declaraţiilor fiscale

Calculul şi plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor se efectuează trimestrial, până la data de 25, inclusiv, a lunii următoare trimestrului pentru care se calculează impozitul.

Declaraţia de impozit pe veniturile microîntreprinderilor se depune până la data de plată a impozitului.

Impozitarea persoanelor fizice asociate cu o microîntreprindere

În cazul unei asocieri fără personalitate juridică între o microîntreprindere şi o persoană fizică, rezidentă sau nerezidentă, microîntreprinderea calculează şi reţine impozit prin aplicarea cotei de 3% la veniturile ce revin acesteia din asociere. Impozitul datorat se declară şi se plăteşte la bugetul de stat până la data de 25, inclusiv, a lunii următoare trimestrului pentru care se calculează impozitul.

www.finantevalcea.ro

Pe siteul Ministerul Finanţelor Publice informaţia nu numai că este jalnic structurată, încât nu prea poţi să găseşti nimic, dar pare şi neactualizat de foarte mult timp.

Cam atât.

PS.
Nu trag nici o concluzie. Concluzia nepriceperii şi amatorismului neofit am extras-o din realitate de foarte mult timp, nu ar mai fi o noutate.

No comments:

© Gheorghe Florescu, 2008 Acest site este un pamflet politic şi, uneori, cultural, trebuie deci tratat ca atare.