30 October 2008

Băutura rămâne puţină?


Un gest curajos, să iei sticla de băutură din mâna românului şi, mai rău, să o accizezi.
Este vorba despre:
PL-x nr. 680/2007
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal

Nr. înregistrare:
- B.P.I.:148/28-02-2007
919/09-10-2007
- Camera Deputaţilor:680/10.10.2007
- Senat:L378/15.05.2007
Procedura legislativă:cf. Constituţiei revizuita în 2003
Camera decizională:Camera Deputaţilor
Tip initiativa:Proiect de Lege
pentru modificarea L. nr. 571/2003
Caracter: ordinar
Procedura de urgenţă:nu
Stadiu: La Senat în reexaminare solicitată de Preşedintele României
Iniţiator:11 deputaţi
fără grup:Giurgiu Mircia
PSD:Chiş Filonaş, Cindrea Ioan, Nicolicea Eugen, Nosa Iuliu, Pupeză Viorel, Rusu Mihaela Adriana, Tămagă Constantin, Timar Liviu, Todoran Pavel
PNL:Micula Cătălin
Consultaţi:
Format PDF - 40 kb Expunerea de motive
Format PDF - 116 kb Avizul Consiliului Legislativ
Format PDF - 112 kb Punctul de vedere al Guvernului
mai multe documente la caseta electronica a deputatului
fisa de la Senat

Derularea procedurii legislative
Data Actiunea
CD
05.03.2007 prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor
Format PDF - 17 kb Adresa iniţiatorului
SE
05.03.2007 înaintat la Senat
08.10.2007 adoptat de Senat
adoptare cu respectarea prevederilor art.76 alin.(2) din Constituţia României
Format PDF - 25 kb Forma adoptată de Senat
CD
10.10.2007 prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor
Format PDF - 17 kb Adresa iniţiatorului
Format PDF - 45 kb Adresa Senatului
înregistrat la Camera pentru dezbatere
trimis pentru raport la:
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci
termen depunere amendamente: 06-11-2007
termen depunere raport: 13-11-2007
trimis pentru aviz la:
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi
13.11.2007 primire aviz de la:
PDF format Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice
03.12.2007 primire raport (nr.576) de respingere de la:
PDF format Comisia pentru buget, finanţe şi bănci
face parte din categoria legilor ordinare
10.12.2007 înscris pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputaţilor
11.12.2007 trimis pentru raport suplimentar la:
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci
termen depunere raport: 25-12-2007
dezbatere în plenul Camerei Deputaţilor (retrimitere la comisie)
consultaţi stenograma şedinţei sau înregistrarea video Video in format Real Media Video in format Windows Media
11.09.2008 primire raport (nr.576) favorabil de la:
PDF format Comisia pentru buget, finanţe şi bănci
face parte din categoria legilor ordinare
16.09.2008 înscris pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputaţilor
29.09.2008 dezbatere în plenul Camerei Deputaţilor (rămas pentru vot final)
consultaţi stenograma şedinţei sau înregistrarea video Video in format Real Media Video in format Windows Media
30.09.2008 adoptat de Camera Deputaţilor
adoptare cu respectarea prevederilor art.76 alin.(2) din Constituţia României
rezultat vot pentru=210, contra=0, abtineri=0, nu au votat=3 (prezenti=213)
consultaţi stenograma şedinţei sau înregistrarea video Video in format Real Media Video in format Windows Media
Format PDF - 107 kb Forma adoptată de Cameră
PA
06.10.2008 depunere la Secretarul general pentru exercitarea dreptului de sesizare asupra constitutionalitatii legii
Format PDF - 145 kb Forma pentru promulgare
10.10.2008 trimitere la Presedintele României pentru promulgare
SE
23.10.2008 Presedintele României solicita reexaminarea; cererea de reexaminare este înaintata Senatului
Ce spune preşedintele...

COMUNICAT DE PRESĂ
(23 octombrie 2008)

REF: Cererea de reexaminare a Legii pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal

Preşedintele României, Traian Băsescu, a trimis joi, 23 octombrie a.c., Parlamentului României, în temeiul articolului 77 alineatul 2 din Constituţia României, cererea de reexaminare a Legii pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.

Vă transmitem textul integral al cererii:

Bucureşti, 23 octombrie 2008


Domnului Doru Ioan TĂRĂCILĂ
PREŞEDINTELE SENATULUI


În temeiul articolului 77 alineatul (2) din Constituţia României, formulez următoarea

CERERE DE REEXAMINARE
a
LEGII pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal


Motivele cererii sunt următoarele:

1. Legea modifică art. 173 alin. (2) al Codului Fiscal, în sensul exceptării de la plata accizelor, a producţiei de ţuică şi rachiuri de fructe destinate consumului propriu al gospodăriilor individuale, în limita a maxim 250 litri pe an pentru fiecare gospodărie individuală.

2. Directiva CE nr. 92/83/CEE prevede, prin derogare, obţinută în urma negocierii, pentru România, cel mult reducerea la 50% a nivelului accizelor şi doar pentru o limită de 50 litri pe an pentru fiecare gospodărie individuală, pentru producţia de ţuică şi rachiuri de fructe destinată consumului individual, reducere deja prevăzută de actuala formă a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.

3. Modificarea regimului accizelor în sensul dorit de prezenta lege nu este conformă cu legislaţia comunitară în domeniu şi cu prevederile Tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană. Conform art. 148 alin. (4) din Constituţia României, „Parlamentul, Preşedintele României şi autoritatea judecătorească garantează aducerea la îndeplinire a obligaţiilor rezultate din actul aderării şi din prevederile alineatului (2)” – prevederile alin. (2) dispunând că „urmare a aderării, prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum şi celelalte reglementări comunitare cu caracter obligatoriu, au prioritate faţă de dispoziţiile contrare din legile interne, cu respectarea prevederilor actului de aderare.”

4. Ţinând cont de motivele expuse mai sus, considerăm că este necesară eliminarea pct. 1 al Articolului unic al Legii.

5. Având în vedere competenţa legislativă exclusivă a Parlamentului, vă solicităm reexaminarea Legii pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

Departamentul de Comunicare Publică

23 Octombrie 2008

Ce spune Directiva CE nr. 92/83/CEE?

Directiva 92/83/CEE a Consiliului

din 19 octombrie 1992

privind armonizarea structurilor accizelor la alcool și băuturi alcoolice

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special articolul 99,

având în vedere propunerea Comisiei [1],

având în vedere avizul Parlamentului European [2],

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social [3],

întrucât Directiva 92/12/CEE prevede dispoziții privind măsuri generale pentru produsele supuse accizelor [4];

întrucât Directiva 92/84/CEE [5] prevede aplicarea unei accize minime pentru alcool și băuturi alcoolice în statele membre;

întrucât, pentru buna funcționare a pieței interne, trebuie stabilite definiții comune pentru toate produsele în cauză;

întrucât este util ca aceste definiții să se bazeze pe cele stabilite în nomenclatura combinată în vigoare la data adoptării prezentei directive;

întrucât, în cazul berii, există posibilitatea de a permite metode alternative ale accizei la produsul finit;

întrucât, în cazul berii, este posibil să se permită, în anumite limite, ca statele membre să aplice acciza pe tranșe de densitate care acoperă mai mult de un grad Plato, cu condiția ca nivelul accizei să nu fie inferior nivelului comunitar minim;

întrucât, în cazul berii produse în mici fabrici de bere independente și al alcoolului etilic produs în distilerii mici, sunt necesare soluții comune care să permită statelor membre să aplice cote reduse ale accizelor la aceste produse;

întrucât este posibil să se permită variații ale tăriei alcoolice de la care statele membre încep să aplice acciza la bere, cu condiția ca acestea să nu dea naștere la probleme inacceptabile în interiorul pieței interne;

întrucât, în cazul berii, al vinului și al altor băuturi fermentate, statelor membre trebuie să li se permită scutirea de accize a produselor fabricate în gospodării și care nu au o destinație comercială;

întrucât, în principiu, este necesar ca statele membre să aplice o cotă unică pe hectolitru de produs finit la toate tipurile de vin necarbonatat și la alte băuturi necarbonatate fermentate și o acciză separată pe hectolitru de produs finit la toate tipurile de vin spumos și la alte băuturi spumoase fermentate;

întrucât statelor membre trebuie să li se permită aplicarea unei accize reduse la toate tipurile de vin și la alte băuturi fermentate, cu condiția ca tăria alcoolică a produselor să nu depășească 8,5 % vol.;

întrucât statelor membre care aplică o acciză mai mare la anumite vinuri la 1 ianuarie 1992 trebuie să li se permită menținerea acestei accize;

întrucât, în principiu, statele membre trebuie să aplice o acciză separată pe hectolitru de produs finit la toate produsele intermediare;

întrucât statelor membre trebuie să li se permită aplicarea unei accize reduse la produsele intermediare: la produsele a căror tărie alcoolică nu depășește 15 % vol., pe de o parte, și la vinurile naturale dulci, pe de altă parte;

întrucât, în principiu, statele membre trebuie să aplice aceeași acciză pe hectolitru de alcool pur la toate tipurile de alcool etilic, așa cum sunt ele definite în prezenta directivă;

întrucât statelor membre trebuie să li se permită aplicarea unor accize reduse sau scutirea de accize pentru unele produse cu caracter regional sau tradițional;

întrucât, în cazul în care statelor membre li se permite aplicarea unor accize reduse, acestea nu trebuie să aibă drept efect denaturarea concurenței în interiorul pieței interne;

întrucât statelor membre trebuie să li se permită rambursarea accizelor aplicate băuturilor alcoolice care au devenit necorespunzătoare din punctul de vedere al consumului;

întrucât trebuie prevăzute scutiri ce se aplică bunurilor care circulă între statele membre la nivelul Comunității;

întrucât, totuși, statelor membre trebuie să li se permită aplicarea opțională a scutirilor legate de utilizările finale pe teritoriul lor;

întrucât trebuie asigurat un sistem de notificare cu privire la cerințele de denaturare ale fiecărui stat membru, pentru alcoolul complet denaturat, și de acceptare a respectivelor cerințe de către alte state membre;

întrucât statele membre nu trebuie private de mijloacele de combatere a oricărei evaziuni, eludări sau abuz ce poate apărea în domeniul scutirii de accize;

întrucât statelor membre trebuie să li se permită valorificarea scutirilor de accize prevăzute de prezenta directivă prin rambursare;

întrucât, devreme ce unele state membre aplică o acciză mai mare la "alte băuturi spumoase fermentate" decât la produsele intermediare, trebuie să li se permită aplicarea acestei accize mai mari la produsele intermediare care au caracteristicile acestor "alte băuturi spumoase fermentate",

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

SECȚIUNEA I

BERE

Domeniu de aplicare

Articolul 1

(1) Statele membre aplică accize la bere în conformitate cu prezenta directivă.

(2) Statele membre își stabilesc ratele în conformitate cu Directiva 92/84/CEE.

Articolul 2

În sensul prezentei directive, termenul "bere" se referă la orice produs sub codul NC 2203, sau la orice produs care conține un amestec de bere cu băuturi nealcoolice sub codul NC 2206, în ambele cazuri concentrația reală alcoolică pe volum depășind 0,5 % vol.

Stabilirea accizei

Articolul 3

(1) Accizele aplicate la bere de către statele membre sunt stabilite în funcție de:

- numărul de hectolitri/grade Plato

sau

- numărul de hectolitri/grad real de tărie la volum

pe produs finit.

(2) În evaluarea accizei aplicate la bere în conformitate cu cerințele Directivei 92/84/CEE, statele membre pot să nu țină seama de fracții în gradele Plato sau în gradele concentrației alcoolice reale la volum.

În plus, statele membre care aplică acciza în funcție de numărul de hectolitri/grade Plato pot împărți berea în categorii ce constau în cel mult patru grade Plato pe categorie și să aplice aceeași acciză pe hectolitru la toate tipurile de bere care intră în fiecare categorie. Aceste accize sunt invariabil egale sau peste rata minimă prevăzută la articolul 6 din Directiva 92/84/CEE, denumită în continuare "rată minimă".

Articolul 4

(1) Statele membre pot aplica accize reduse, care pot fi diferențiate în funcție de producția anuală a fabricilor de bere în cauză, la berea produsă de fabricile mici independente, între limitele:

- accizele reduse nu se aplică întreprinderilor producătoare de mai mult de 200000 hl de bere pe an;

- accizele reduse, care pot fi sub acciza minimă, nu se stabilesc la mai mult de 50 % sub acciza națională standard.

(2) În sensul accizelor reduse, termenul "mici fabrici de bere independente" se referă la o fabrică de bere independentă din punct de vedere legal și economic de orice altă fabrică de bere și care folosește clădiri separate din punct de vedere fizic de orice altă fabrică de bere și care nu lucrează sub licență. Totuși, atunci când două sau mai multe fabrici de bere mici cooperează, iar producția lor anuală totală nu depășește 200000 hl, aceste fabrici de bere pot fi considerate o mică fabrică de bere independentă separată.

(3) Statele membre se asigură că orice cotă redusă pe care o stabilesc se aplică, de asemenea, berii livrate pe teritoriul lor de către mici fabrici de bere situate în alte state membre. Se mai asigură, în special, că nici unei livrări individuale din alt stat membru nu i se aplică o acciză mai mare decât echivalentul său național.

Articolul 5

(1) Statele membre pot aplica rate reduse, care pot fi sub rata minimă, la berea cu o tărie alcoolică reală la volum de până la 2,8 % vol.

(2) Statele membre pot limita aplicarea prezentului articol la produsele care conțin un amestec de bere cu alte băuturi nealcoolice sub codul NC 2206.

Articolul 6

Sub rezerva acestor condiții, care trebuie stabilite pentru a asigura aplicarea directă a scutirii de accize, statele membre trebuie să scutească de accize berea produsă de persoane particulare și consumată de către producător, de către membrii familiei acestuia sau de către musafiri, cu condiția ca nici un fel de vânzare să nu aibă loc.

SECȚIUNEA II

VIN

Domeniu de aplicare

Articolul 7

(1) Statele membre aplică o acciză la vin în conformitate cu prezenta directivă.

(2) Statele membre își stabilesc ratele în concordanță cu Directiva 92/84/CEE.

Articolul 8

În sensul prezentei directive:

1. Termenul "vin necarbonatat" se referă la toate produsele sub codurile NC 2204 și 2205, cu excepția vinurilor spumoase prevăzute la punctul 2 din prezentul articol:

- cu o tărie alcoolică reală la volum de peste 1,2 % vol., dar nu mai mult de 15 % vol, cu condiția ca alcoolul conținut de produsul finit să fie în totalitate un ferment;

- cu o tărie alcoolică reală la volum de peste 15 % vol., dar nu mai mult de 18 % vol., cu condiția ca ele să fi fost produse fără nici un alt adaos și ca alcoolul conținut de produsul finit să fie în totalitate un ferment.

2. Termenul "vin spumos" se referă la toate produsele sub codurile NC 220410, 22042110, 22042910 și 2205:

- care se află în sticle prevăzute cu "dop împotriva ciupercilor" având un mecanism de rezistență sau au o presiune în exces datorată dioxodului de carbon în soluție de trei sau mai mulți bari;

- au o tărie alcoolică reală pe volum de peste 1,2 % vol., dar nu peste 15 % vol., cu condiția ca alcoolul conținut de produsul finit să fie în totalitate un ferment.

Stabilirea accizei

Articolul 9

(1) Acciza aplicată de statele membre la vin se stabilește în funcție de numărul de hectolitri pe produs finit.

(2) Cu excepția prevederilor alineatelor (3) și (4), statele membre aplică aceeași acciză la toate produsele la care se poate aplica acciza pe vin necarbonatat. De asemenea, ele aplică aceeași acciză la produsele la care se poate aplica acciza pe vin spumos. Ele pot aplica aceeași acciză atât la vinul necarbonatat, cât și la cel spumos.

(3) Statele membre pot aplica accize reduse la oricare tip de vin, necarbonatat sau spumos, cu o tărie alcoolică reală pe volum de până 8,5 % vol.

(4) Statele membre care la 1 ianuarie 1992 aplicau o acciză mai mare la vinurile necarbonatate conform articolului 8 alineatul (1) a doua liniuță pot continua să aplice această acciză, dar ea nu trebuie să depășească acciza națională standard aplicată produselor intermediare.

Articolul 10

Sub rezerva acestor condiții, care trebuie stabilite pentru a asigura aplicarea directă a prezentului articol, statele membre pot să scutească de accize vinul produs de persoane particulare și consumat de către producător, de către membrii familiei acestuia sau de către musafiri, cu condiția ca nici un fel de vânzare să nu aibă loc.

SECȚIUNEA III

BĂUTURI FERMENTATE ALTELE DECÂT VIN ȘI BERE

Domeniu de aplicare

Articolul 11

(1) Statele membre aplică accize băuturilor fermentate, altele decât vin și bere (alte băuturi fermentate) în conformitate cu prezenta directivă.

(2) Statele membre își stabilesc ratele în conformitate cu Directiva 92/84/CEE.

Articolul 12

În sensul prezentei directive și fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 17:

1. Termenul "alte băuturi necarbonatate fermentate" se referă la produsele sub codurile NC 2204 și 2205, dar care nu sunt menționate la articolul 8, și produsele sub codul NC 2206, cu excepția altor băuturi spumoase fermentate menționate la punctul 2 din prezentul articol, și la orice produs menționat la articolul 2:

- cu o tărie alcoolică reală pe volum de peste 1,2 % vol., dar nu peste 10 % vol.;

- cu o tărie alcoolică reală pe volum de peste 10 % vol., dar nu peste 15 % vol., cu condiția ca alcoolul conținut de produs să fie în totalitate un ferment.

2. Termenul "alte băuturi spumoase fermentate" se referă la produsele sub codul CN 22060091, precum și la toate produsele sub codurile NC 220410, 22042110, 22042910 și 2205 care nu au fost menționate la articolul 8 și care:

- se află în sticle prevăzute cu "dop împotriva ciupercilor" având un mecanism de rezistență sau care au o presiune în exces datorată dioxidului de carbon în soluție de trei sau mai mulți bari;

- au o tărie alcoolică reală pe volum de peste 1,2 % vol., dar nu peste 13 % vol.;

- au o tărie alcoolică reală pe volum de peste 13 % vol., dar nu peste 15 % vol., cu condiția ca alcoolul conținut de produs să fie în totalitate un ferment.

Stabilirea accizei

Articolul 13

(1) Acciza aplicată de statele membre altor băuturi fermentate se stabilește în funcție de numărul de hectolitri pe produs finit.

(2) Cu excepția dispozițiilor alineatului (3), statele membre aplică aceeași acciză la toate produsele la care se poate aplica acciza pe alte băuturi necarbonatate fermentate. De asemenea, ele aplică aceeași acciză la toate produsele la care se poate aplica acciza pe alte băuturi spumoase fermentate. Pot aplica aceeași acciză atât la alte băuturi necarbonatate fermentate, cât și la alte băuturi spumoase fermentate.

(3) Statele membre pot aplica accize reduse la orice tip de alte băuturi fermentate, necarbonatate sau spumoase, cu o tărie alcoolică reală pe volum de sub 8,5 % vol.

Articolul 14

Sub rezerva acestor condiții, care trebuie stabilite pentru a asigura aplicarea directă a prezentului articol, statele membre pot să scutească de accize alte băuturi fermentate, necarbonatate sau spumoase, produse de persoane particulare și consumat de către producător, de către membrii familiei acestuia sau de către musafiri, cu condiția ca nici un fel de vânzare să nu aibă loc.

Articolul 15

În sensul Directivei 92/84/CEE și al Directivei 92/12/CEE trimiterile "vin" trebuie să se aplice de asemenea la alte băuturi fermentate, conform prevederilor din prezenta secțiune.

SECȚIUNEA IV

PRODUSE INTERMEDIARE

Domeniu de aplicare

Articolul 16

(1) Statele membre aplică accize produselor intermediare în conformitate cu prezenta directivă.

(2) Statele membre stabilesc accizele în conformitate cu Directiva 92/84/CEE. Aceste accize nu sunt niciodată inferioare accizelor pe care statele membre le aplică produselor menționate la articolul 8 alineatul (1) și articolul 12 alineatul (1) din prezenta directivă.

Articolul 17

(1) În sensul prezentei directive, termenul "produse intermediare" se referă la toate produsele cu o tărie alcoolică reală pe volum de peste 1,2 % vol., dar nu peste 22 % vol., și sub codurile NC 2204, 2205 și 2206, dar care nu au fost menționate la articolele 2, 8 și 12.

(2) Fără a aduce atingere prevederilor articolului 12, statele membre consideră un produs intermediar orice băutură necarbonatată fermentată prevăzută la articolul 12 alineatul (1) și care are o tărie alcoolică de peste 5,5 % vol., dar nu este în totalitate un ferment, precum și orice băutură spumoasă fermentată prevăzută la articolul 12 alineatul (2) și care are o tărie alcoolică reală de peste 8,5 % vol., dar nu este în totalitate un ferment.

Stabilirea accizei

Articolul 18

(1) Acciza aplicată de statele membre la produsele intermediare se stabilește în funcție de numărul de hectolitri pe produs finit.

(2) Fără a aduce atingere dispozițiilor alineatelor (3), (4) și (5), statele membre aplică aceeași acciză la toate produsele la care se poate aplica acciza pe produse intermediare.

(3) Un stat membru poate aplica o acciză redusă separată la produsele intermediare cu o tărie alcoolică reală pe volum de până la 15 % vol., dar nu peste 15 % vol., în următoarele condiții:

- acciza redusă să nu fie stabilită la mai mult de 40 % sub acciza națională standard;

- acciza redusă poate fi mai mică decât acciza națională standard aplicată produselor care intră sub incidența articolului 8 alineatul (1) și articolul 12 alineatul (1) din prezenta directivă.

(4) Statele membre pot aplica o acciză unică redusă separată la produsele intermediare prevăzute la articolul 13 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (CEE) nr. 4252/88.

Rata redusă:

- poate fi inferioară ratei minime, dar nu poate fi stabilită la mai mult de 50 % sub rata accizei naționale standard,

sau

- nu poate fi stabilită sub acciza minimă aplicată produselor intermediare.

(5) Pentru produsele intermediare ținute în sticle prevăzute cu "dop împotriva ciupercilor" având un mecanism de rezistență sau cu presiune în exces datorată dioxidului de carbon în soluție de trei sau mai mulți bari, statele membre pot aplica aceeași acciză ca cea stabilită pentru produsele prevăzute la articolul 12 alineatul (2), cu condiția ca această acciză să fie mai mare decât acciza națională stabilită pentru produsele intermediare.

SECȚIUNEA V

ALCOOL ETILIC

Domeniu de aplicare

Articolul 19

(1) Statele membre aplică o acciză la alcoolul etilic în conformitate cu prezenta directivă.

(2) Statele membre își stabilesc ratele în conformitate cu Directiva 92/84/CEE.

Articolul 20

În sensul prezentei directive, termenul "alcool etilic" se referă la:

- toate produsele cu o tărie alcoolică reală pe volum de peste 1,2 % vol. și sub codurile NC 2207 și 2208, chiar dacă aceste produse sunt conținute în alt produs sub alt capitol din NC;

- produse sub codurile NC 2204, 2205 și 2206 și care au o tărie alcoolică reală pe volum de peste 22 % vol.;

- spirtoase potabile care conțin produse, fie în soluție sau nu.

Stabilirea accizei

Articolul 21

Acciza la alcoolul etilic este stabilită la hectolitru de alcool pur la 20 °C și este calculată în funcție de numărul de hectolitri de alcool pur. Sub rezerva dispozițiilor articolului 22, statele membre aplică aceeași acciză la toate produsele la care se poate aplica acciza pe alcool etilic.

Articolul 22

(1) Statele membre aplică accize reduse la alcoolul etilic produs de distilerii mici în următoarele limite:

- accizele reduse, care pot fi mai mici decât acciza minimă, nu pot fi aplicate întreprinderilor producătoare de mai mult de 10 hectolitri de alcool pur pe an. Totuși, statele membre care aplicau accize reduse la 1 ianuarie 1992 pentru întreprinderile producătoare de 10-20 de hectolitri de alcool pur pe an pot continua să le aplice;

- accizele reduse nu se stabilesc la mai mult de 50 % sub acciza națională standard.

(2) În sensul accizelor reduse, termenul "distilerie mică" se referă la o distilerie care este independentă din punct de vedere legal și economic de altă distilerie și care nu funcționează sub licență.

(3) Statele membre se asigură că orice acciză redusă pe care o pot aplica se aplică de asemenea la alcoolul etilic livrat pe teritoriul lor de către alți mici producători independenți situați în alte state membre.

(4) Statele membre pot stabili dispoziții prin care alcoolul produs de micii producători să fie introdus în liberă circulație imediat după obținere (cu condiția ca producătorii să nu se ocupe ei înșiși de tranzacții în interiorul Comunității) fără a fi supuși acordurilor de accizare pentru depozitare, ci să fie accizați definitiv pe baza unui preț global.

(5) Statele membre pot aplica accize reduse la produsele sub codul NC 2208 și care au o tărie alcoolică reală pe volum de până la 10 % vol.

Articolul 23

Următoarele state membre pot aplica o rată redusă, care poate fi inferioară ratei minime, dar nu poate fi stabilită la mai mult de 50 % din acciza națională standard pe alcool etilic, la următoarele produse:

1. Republica Franceză, în ceea ce privește romul prevăzut la articolul 1 alineatul (4) litera (a) din Regulamentul (CEE) nr. 1576/89, produs din trestie de zahăr recoltată la locul prelucrării, conform articolului 1 alineatul (3) punctul 1 din regulamentul menționat anterior, având un conținut de substanțe volatile, altele decât alcoolul etilic și metilic, egal sau mai mare de 225 grame pe hectolitru de alcool pur și o tărie alcoolică reală pe volum egală sau mai mare de 40 % vol.;

2. Republica Elenă, în ceea ce privește băuturile spirtoase cu aromă de anason menționate în Regulamentul (CEE) nr. 1576/89, care sunt incolore și au un conținut de zahăr de 50 grame sau mai puțin pe litru și în care cel puțin 20 % din concentrația alcoolică a produsului final este compusă din alcool aromatizat prin distilare în aparate tradiționale de necarbonatat din aramă cu o capacitate de 1000 litri sau mai puțin.

SECȚIUNEA VI

DIVERSE

Articolul 24

(1) Statele membre nu trebuie să solicite ca produsele menționate în prezenta directivă să fie prelucrate într-un depozit supus accizelor din produse alcoolice componente și care beneficiază de suspendarea accizelor în cauză, cu condiția ca acciza pe componente să fi fost deja plătită în avans și ca totalul accizei care trebuie plătită pe produsele alcoolice componente să nu fie mai mică decât acciza de plătit pe produsul care rezultă din amestecul lor.

(2) Regatul Spaniei nu trebuie să considere ca prelucrare a produselor intermediare prepararea vinurilor produse în regiunile Moriles-Montilla, Tarragona, Priorato și Terra Alta, la care alcoolul a fost adăugat astfel încât concentrația lor alcoolică să nu crească cu mai mult de 1 % vol.

Articolul 25

Statele membre pot rambursa acciza pe băuturile alcoolice retrase de pe piață dacă starea sau vechimea acestora le fac nepotrivite pentru consum.

Articolul 26

Trimiterile la codurile NC în prezenta directivă sunt considerate trimiteri la codurile din versiunea Nomenclaturii Combinate în vigoare la adoptarea prezentei directive.

SECȚIUNEA VII

SCUTIRI

Articolul 27

(1) Statele membre scutesc de accize produsele care intră sub incidența prezentei directive după îndeplinirea condițiilor stabilite de acestea în scopul asigurării aplicării corecte a respectivelor scutiri și al prevenirii oricărei evaziuni, evitări sau abuz:

(a) atunci când sunt distribuite sub formă de alcool complet denaturat în conformitate cu cerințele oricărui stat membru, aceste cerințe fiind notificate și acceptate în conformitate cu alineatele (3) și (4) din prezentul articol. Această scutire trebuie condiționată de aplicarea dispozițiilor Directivei 92/12/CEE privind circulația comercială a alcoolului complet denaturat;

(b) dacă sunt atât denaturate, în conformitate cu cerințele oricărui stat membru, cât și utilizate în prelucrarea oricărui produs cu excepția celor destinate consumului uman;

(c) atunci când sunt folosite pentru producerea oțetului sub codul NC 2009;

(d) atunci când sunt folosite pentru producerea medicamentelor prevăzute în Directiva 65/65/CEE;

(e) atunci când sunt folosite pentru producerea aromelor folosite în producția produselor alimentare și a băuturilor nealcoolice cu o tărie alcoolică de sub 1,2 vol.;

(f) atunci când sunt folosite direct sau ca și componente ale produselor semifabricate în vederea realizării de produse alimentare, cu condiția ca în fiecare caz conținutul de alcool să nu depășească 8,5 litri de alcool pur pe 100 kg la producția de ciocolată și 5 litri de alcool pur pe 100 kg la producția de alte produse.

(2) Statele membre pot aplica scutiri de accize armonizate la produsele care intră sub incidența prezentei directive, în condițiile pe care le stabilesc în scopul asigurării aplicării corecte a respectivelor scutiri și al preveniri oricărei evaziuni, evitări sau abuz când sunt utilizate:

(a) ca mostre pentru analize, pentru teste necesare de producție, sau în scopuri științifice;

(b) în cercetările științifice;

(c) în scopuri medicale, în spitale sau farmacii;

(d) în procesele de prelucrare, cu condiția ca produsul final să nu conțină alcool;

(e) în prelucrarea produselor componente care nu pot fi supuse accizelor conform prezentei directive.

(3) Înainte de 1 ianuarie 1993 și cu trei luni înainte de intenția de modificare ulterioară a legislației naționale, statul membru comunică Comisiei, împreună cu toate informațiile corespunzătoare, modificările pe care intenționează să le aducă alineatului (1) litera (a). Comisia transmite comunicările celorlalte state membre în termen de o lună de la primire.

(4) Dacă, la două luni de la informarea celorlalte state membre, nici Comisia, nici alt stat membru nu a solicitat ca problema să fie discutată în Consiliu, se cere ca Consiliul să autorizeze modificările făcute și comunicate. Dacă apare o obiecție în termenul limită, se ia o decizie în conformitate cu procedura stabilită la articolul 24 din Directiva 92/12/CEE.

(5) Dacă un stat membru consideră că un produs care a fost scutit în baza alineatului (1) litera (a) sau (b) duce la evaziune, evitare sau abuz, el poate refuza să acorde o scutire sau poate retrage scutirea deja acordată. Statul membru informează Comisia cu privire la aceasta. Comisia transmite informațiile celorlalte state membre în termen de o lună de la primire. Se ia o decizie în conformitate cu procedura stabilită la articolul 24 din Directiva 92/12/CEE. Statele membre nu sunt obligate să aplice retroactiv o asemenea decizie.

(6) Statele membre sunt libere să aplice scutirile menționate anterior printr-o rambursare a accizei plătite.

Articolul 28

Regatul Unit poate continua să aplice scutirile pe care le-a aplicat la 1 ianuarie 1992 la următoarele produse:

- băuturile din malț concentrat al căror must în prealabil fermentat a avut 47° Plato sau mai mult;

- berile amare aromate cu o tărie alcoolică reală între 44,2 și 49,2 % vol., cu un conținut între 1,5 % și 6 % de gențiană, mirodenii și alte ingrediente aromatice și un conținut de zahăr între 4 și 10 %, livrate în recipiente de 0,2 litri sau mai puțin.

SECȚIUNEA VIII

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 29

(1) Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege, și a actelor administrative necesare aducerii la îndeplinire a prezentei directive, până la 31 decembrie 1992 cel târziu. Ele informează imediat Comisia cu privire la aceasta.

Când statele membre adoptă aceste măsuri, ele trebuie să conțină o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere în momentul publicării. Statele membre stabilesc metodele de efectuare a acestor trimiteri.

(2) Comisiei îi sunt comunicate de statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 30

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Luxemburg, 19 octombrie 1992.

Pentru Consiliu

Președintele

J. Cope


Va bea ruralul cu accize?

No comments:

© Gheorghe Florescu, 2008 Acest site este un pamflet politic şi, uneori, cultural, trebuie deci tratat ca atare.