01 October 2008

La vremuri grele, băutură ieftinăDesperado - Am cazanul meu!
I:
Tare scumpa-i bautura
Toate cele s-au scumpit
Am familie numeroasa
Sase copii am de hranit
Dar cand am alcool in sange
Si imi trebuie permanent
Nimeni nu ma intelege
Cum sufar ca un dement.

Refren:
Am cazanul meu si sunt fericit
Bautura curge garla si ma simt tara implinit
N-am nici casa, n-am nici masa
Din padure ma hranesc
Dar am cazanul meu
Si care ma mandresc.

II:
Mi-am vandut si camionul
Si cotetzul de gaini
Va-ntrebati cine-a dat banii
Iaca unul din vecini
Si costumul meu de mire
E demult la amanet
Dar nimic nu mai conteaza
Caci am cazan cu robinet.

Refren:..

La început senatul a "trecut" un amendament la articolul 173, alineatul 2 din Legea nr. 571/2003 privind codul fiscal:
(2) Producţia de ţuică şi rachiu de fructe destinată consumului propriu în gospodăriile individuale se exceptează de la plata accizelor.

De ce acest amendament, pentru că este absolut absurd să impozitezi ce-şi face omul în casa lui cu cazanul lui de ţuică. Această aberaţia legislativă a creat numeroase tensiuni între producătorii de ţuică şi autorităţile locale. Pe de altă parte, controlul cazanului era practic imposibil. Este normal ca impozitarea şi accizele să se facă la vânzare şi nu la distilare.

Normal dar nu şi pentru parlametnari, sau nu pentru toţi parlamentarii:

Şedinţa Camerei Deputaţilor din 11 decembrie 2007

20. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal şi Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal (retrimitere la comisie).

consultă fişa PL nr. 608/2007 680/2007


Domnul Bogdan Olteanu:

Pct.20. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal.

Legea are caracter ordinar.

Proiect respins de Senat.

Raport de respingere din partea Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci.

Suntem Cameră decizională.

Dacă iniţiatorul doreşte să-şi susţină proiectul?

Vă rog, domnule deputat Tabără, aveţi cuvântul.

Domnul Valeriu Tabără:

Domnule preşedinte,

Stimaţi colegi,

Iniţiativa legislativă este de fapt semnată de către un grup mai mare de deputaţi, care reprezintă aproape tot spectrul politic al Camerei Deputaţilor, şi se referă la un domeniu de mare importanţă, spun eu, pentru economia rurală şi pentru viaţa rurală şi, de ce nu?, pentru ceea ce înseamnă perspectiva dezvoltării acestuia.

Se pare că România a făcut şi face destul de puţin pentru ca unele dintre elementele economice care caracterizează gospodăria ţărănească şi viaţa rurală să fie stimulate, dezvoltate, astfel încât ele să se constituie la un moment dat nu numai în nişă economică pentru spaţiul economic rural românesc şi spaţiu general naţional, dar şi pentru cel european.

Mă refer aici la ceea ce înseamnă producţia de ţuică, pălincă, unele rachiuri, care sunt în mod obişnuit produse naţionale româneşti, recunoscute de altfel atât în plan naţional, local, regional, cât şi internaţional.

Acesta este obiectul pe care ni l-am propus prin această iniţiativă legislativă, aceea de a merge pe scutirea unei anumite cantităţi de rachiuri şi produse din fructe, produse naturale, care se realizează în gospodăria ţărănească şi care pot constitui elemente esenţiale de dezvoltare a acesteia în viitor.

Am avut la baza, însă, şi tot ceea ce este în domeniu în ţările Uniunii Europene, inclusiv Recomandarea Comisiei Europene. Este vorba aici de Directiva 92/1983, respectiv art.22 din directive, care reglementează o astfel de situaţie. Vreau să vă spun că sunt ţări care pentru anumite zone mai slab dezvoltate, zone de deal, zone de munte, zone cu un grad mare de specificitate, practic merg pe scutirea de accize sau chiar de impozite pentru anumite produse care se realizează în domeniu.

Ceea ce propunem noi prin această iniţiativă legislativă, este scutirea până la o anumită cantitate de accizare a producţiei de rachiuri din fructe, respectiv tescovină în gospodăria ţărănească.

În al doilea rând, se propune prin acest proiect de lege, prin această iniţiativă legislativă, inclusiv modul de autorizare a celor care produc într-un sistem comercial sau cei care produc în sistemul gospodăresc.

Stimaţi colegi, având în vedere aceste argumente, vă rog să susţinem şi să promovăm această iniţiativă legislativă care, repet, este în favoarea a ceea ce înseamnă dezvoltarea economiei rurale şi, de ce nu?, chiar reaşezarea ei într-un parteneriat cu structurile economice europene.

Să nu uităm că multe dintre ţările care ne sunt astăzi partenere, într-o perioadă de aproape 50 de ani, au avut o creştere prin stimularea anumitor sectoare ale lor, inclusiv industria sau producţia primară sau gospodărească din Germania, respectiv Germania Federală.

Repet, încă o dată, stimaţi colegi, ca iniţiator, sau în numele iniţiatorilor, pentru că nu mă pot aroga întregul drept pentru o astfel de iniţiativă, vă rog să promovăm această iniţiativă legislativă. Repet, încă o dată, ea este expresia voinţei aproape tuturor grupurilor parlamentare din Camera Deputaţilor.

Mulţumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Mulţumesc foarte mult, domnule deputat.

Domnul deputat Munteanu.

De asemenea, şi domnul deputat Márton.

Domnul Ioan Munteanu:

Domnule preşedinte,

Stimaţi colegi,

Nu o să mă refer la conţinutul acestui proiect de lege. S-a referit domnul deputat Tabără.

Sigur că este iniţiativa unor colegi din aproape toate grupurile parlamentare, dar având un raport de respingere de la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, atât proiectul de pct.20, cât şi 21 au acelaşi conţinut, vă rog să acceptaţi, domnule preşedinte, să supuneţi la vot retrimiterea la Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci a acestor două proiecte, poate acolo îi vom convinge pe cei de la buget să ne facă un raport de adoptare, un raport favorabil.

Domnul Bogdan Olteanu:

Mulţumesc.

Domnul deputat Marton. Da, acelaşi punct de vedere îl susţineţi.

Comisia? Domnul deputat Baban.

Domnul Ştefan Baban:

Domnule preşedinte,

Noi am ţinut cont de ceea ce este realitate în satul românesc. Suntem de acord cu ceea ce se doreşte prin aceste două proiecte, dar nu le putem vota. Ţinem cont de ele, în schimb, atunci când vom discuta Codul de procedură fiscală şi Codul fiscal.

Mulţumesc pentru atenţie.

Domnul Bogdan Olteanu:

Mulţumesc foarte mult, domnule deputat.

Avem o propunere de retrimitere la comisie a pct.20 şi 21, pe care să se întocmească un raport comun.

Supun votului dumneavoastră această propunere de retrimitere.

Vă rog să votaţi.

Rezultat: Total PSD PNL PRM PD-L UDMR PC Minoritati Indep.
- prezenţi: 75 20 14 7 10 4 3 5 12
- voturi pentru (DA): 66 19 11 7 8 4 2 5 10
- voturi împotrivă (NU): 2 - 2 - - - - - -
- abţineri: 2 - 1 - - - - - 1
- nu au votat: 5 1 - - 2 - 1 - 1

Cu 66 de voturi din 71, s-a adoptat această propunere.

Termen: două săptămâni.

Domnul deputat Tabără, vă rog.

Domnul Valeriu Tabără:

Domnule preşedinte,

Stimaţi colegi,

Noi solicităm, şi solicit în numele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice din Camera Deputaţilor, ca la dezbaterile unor legi care au conexiune cu fenomenul agricol şi dezvoltare rurală să fim invitaţi şi noi chiar dacă este vorba de Comisia de buget-finanţe, pentru că sunt legi care sunt de domeniul nostru, în care nu suntem nici măcar invitaţi sau consultaţi. Nici ca iniţiatori n-am fost chemaţi, şi vă mărturisesc, nici la Senat, nici la Camera Deputaţilor. Or, eu nu cred că putem aduce în Camera Deputaţilor iniţiative legislative şi proiecte, la care iniţiatorii, indiferent cine ar fi ei, indiferent cât de "năstruşnică" ar fi o astfel de iniţiativă, să nu fie chemaţi în faţa comisiilor pentru a discuta şi a-şi expune punctul de vedere.

Mulţumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulţumesc foarte mult, domnule deputat, şi constat cu regret din nou că există genul acesta de proceduri între noi, în ciuda colegialităţii care ar trebui să ne caracterizeze, şi insist din nou la preşedinţii de comisie să se asigure de fiecare dată că sunt invitaţi colegii iniţiatori, chiar preferabil în scris, pentru a nu existat niciun dubiu că se pierde informaţia.


Revenită de la Comisie...

Şedinţa Camerei Deputaţilor din 29 septembrie 2008

7. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal (rămas pentru vot final).

consultă fişa PL nr. 680/2007

Domnul Eugen Nicolicea:
................................................

Pct.6, Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal.

Dacă din partea iniţiatorilor doreşte cineva să ia cuvântul? Nu doreşte.

Din partea comisiei sesizate în fond, vă rog.

Domnul Marcu Tudor (din bancă):

Au plecat profesorii, nu mai vorbesc!

Domnul Aurel Gubandru:

Domnule preşedinte,

Doamnelor şi domnilor deputaţi,

Iniţiatorii sunt colegi de-ai dumneavoastră sau de-ai noştri, deci nu este vorba de iniţiativă guvernamentală.

Sigur, proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr.571/2003 a Codului fiscal cu modificările şi completările ulterioare, astfel încât să fie exceptate de la plata accizelor producţia de ţuică şi rachiu de fructe, destinată consumului propriu în gospodăriile individuale.

Mai concret, comisia noastră a adoptat creşterea de la 100 de litri la 250 de litri de alcool pur neaccizat. Asta echivalează cu 500 de litri de pălincă şi circa 750 de litri de ţuică.

La lucrările comisiei au participat 27 de deputaţi din totalul de 28 de membri ai comisiei, care au votat în unanimitate propunerea prezentată mai sus.

În urma dezbaterii proiectului de Lege pentru modificarea Codului fiscal, în şedinţa din 9 septembrie 2008, comisia propune plenului Camerei Deputaţilor aprobarea acesteia cu amendamentele prevăzute în anexă.

Vă mulţumesc.

Domnul Eugen Nicolicea:

Vă mulţumesc.

Dacă doreşte cineva să ia cuvânt în cadrul dezbaterilor generale? Nu doreşte.

Domnul Valeriu Tabără, mă scuzaţi.

Domnul Valeriu Tabără:

Domnule preşedinte,

Stimaţi colegi,

Este un proiect de lege care a parcurs rapid filiera de la depunerea proiectului şi până, iată, a sosit la noi.

Din păcate, mai sunt încă câteva astfel de iniţiative. Cred că o îmbinare a lor ar fi fost cea mai fericită şi ar fi dat într-adevăr soluţiile cele mai bune pentru un sector, la prima vedere, secundar. Dar el este de mare importanţă pentru multe din zonele ţării.

Şi vreau să fac precizarea, totuşi, domnule preşedinte al comisiei că, aici, cei 250 de litri de alcool se referă la 100 de litri de alcool pur, dacă vă uitaţi la amendament. Însă sunt mai multe probleme care ar fi trebuit să fie rezolvate aici şi care nu sunt rezolvate: chestiunea aprobării cazanelor cu care se lucrează pentru producţia acestui alcool ş.a.m.d.

Însă, stimaţi colegi, eu sper ca cealaltă iniţiativă care vine să completeze această chestiune şi, din păcate sau din fericire, să fie un început pentru ceea ce înseamnă aprobarea altor proceduri de acest tip pentru realizarea produselor tradiţionale.

Aş vrea însă să completez ceva, pentru că a fost, după părerea mea, o afirmaţie absolut nelalocul ei aici. Stimaţi colegi, cei care aţi afirmat că inflaţia vine din Parlament. Nu. Vine din slăbiciunile Guvernului şi din neputinţa de a gestiona un proiect făcut pe proiecte şi care, din păcate, este astăzi anulat de modul cum este gestionat acest proiect.

Nu iniţiativele parlamentarilor vă aduc inflaţie, ci slăbiciunea unui Guvern care nu este în stare să-şi apere propriul program.

Mulţumesc.

Domnul Eugen Nicolicea:

Dacă mai sunt alte intervenţii?

Din partea Partidului Naţional Liberal, domnul Popa.

Domnul Nicolae Popa:

Mulţumesc, domnule preşedinte.

Doamnelor şi domnilor colegi,

Într-adevăr, la reuşita acestui proiect de lege şi noi, Partidul Naţional Liberal, am avut o contribuţie serioasă, în sensul că noi am făcut propunerea, sigur, şi în urma unui amendament venit de la Comisia de agricultură, şi anume 250 de litri alcool pur să nu mai fie accizaţi, pentru ceea ce se produce în gospodăria proprie şi care sunt folosiţi pentru consum propriu.

Eu am spus-o dintotdeauna şi vreau să amintesc aici şi colegilor mei, dacă vreţi, că marea evaziune fiscală sau marea corupţie, dacă vreţi să vorbim, nu se află în această zonă a micilor proprietari, a micilor producători de ţuică, pentru că, de fapt, pentru ei acest produs reprezintă un mijloc de subzistenţă, nişte venituri modeste, cu care ei trăiesc zi de zi, mai ales cei din zona de munte, cum este zona Munţilor Apuseni din jud. Alba sau zona de deal.

Oricum, noi trebuie să valorificăm toate fructele acestea care, datorită unor restricţii şi a unor tratate de aderare care s-au încheiat la vremea respectivă, au trebuit la un moment dat aruncate, pentru că toate cazanele de ţuică, 30.000 de cazane de ţuică pe care le avem la nivelul României, au trebuit sigilate şi funcţionează la ora actuală doar 150 de cazane de ţuică.

Iată că prin acest proiect de lege, iniţiat de PSD, şi prin contribuţia noastră, a tuturor, iată că venim şi înlăturăm aceste restricţii, le dăm posibilitatea acestor oameni să trăiască decent.

Eu, în numele Grupului Partidului Naţional Liberal, vă spun că vom susţine acest proiect de lege, pentru că el este necesar. Trebuia mult mai demult să venim în sprijinul micilor producători, pentru că avem nevoie de ei, cum şi ei au nevoie de noi.

Vă mulţumesc.

Domnul Eugen Nicolicea:

Dacă mai există intervenţii din partea grupurilor parlamentare?

Dacă nu, din partea Guvernului.

Vă rog.

Domnul Cătălin Doică (secretar de stat, Ministerul Finanţelor):

Mulţumesc, domnule preşedinte.

Doar pentru stenogramă. Ministerul Economiei şi Finanţelor, în numele Guvernului, îşi menţine punctul negativ de vedere referitor la acest proiect de act normativ, atrăgând încă o dată atenţia asupra pericolului ca şi Comisia Europeană să declanşeze o procedură de infringement împotriva României, având în vedere că acest proiect de act normativ poate fi considerat ca încălcând directiva europeană în domeniul accizelor.

Mulţumesc.

Domnul Eugen Nicolicea:

Vă mulţumesc.

Cu privire la titlu şi la articolul unic există obiecţii? Nu există.

Se consideră adoptate. Rămâne pentru votul final.

No comments:

© Gheorghe Florescu, 2008 Acest site este un pamflet politic şi, uneori, cultural, trebuie deci tratat ca atare.