03 December 2008

Modificarea legii învăţământului corijentă


M-am obişnuit ca preşedintele Traian Băsescu să preaia rolul consiliului legislativ şi să tot trimite înapoi legi la parlament. De data aceasta este vorba despre o lege legată de învăţământ:

Cererea de reexaminare a Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2008 pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995Preşedintele României, Traian Băsescu, a trimis marţi, 2 decembrie a.c., Parlamentului României, în temeiul articolului 77 alineatul 2 din Constituţia României, cererea de reexaminare a Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2008 pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995.

Vă transmitem textul integral al cererii:

Bucureşti, 2 decembrie 2008


Domnului Bogdan Olteanu
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR


În temeiul articolului 77 alineatul (2) din Constituţia României, formulez următoarea

CERERE DE REEXAMINARE
a
LEGII privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2008 pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995


Motivele cererii sunt următoarele:

1. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 89/2008 prevede dreptul instituţiilor acreditate şi evaluate cu „grad de încredere ridicat” de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior de a decide înfiinţarea, conţinutul şi oportunitatea programelor de masterat cuprinse în domeniile ştiinţifice ale universităţii.

2. De asemenea, Ordonanţa prevede abrogarea alineatului 2 al articolului 80 din Legea învăţământului şi introduce posibilitatea pentru instituţiile de învăţământ superior de a înfiinţa funcţia de preşedinte al universităţii cu atribuţii prevăzute în Carta universităţii.

3. Măsurile prevăzute în Ordonanţă, respinse prin Legea adoptată de Parlament, aveau drept scop introducerea unui proces de evaluare a unităţilor de învăţământ superior unic la nivel naţional, obiectiv şi nediscriminatoriu. Se recunoştea astfel importanţa atestării unor standarde de calitate a unităţilor de învăţământ care dispun de dreptul de a organiza programe de studii postuniversitare.

4. Dată fiind importanţa reformei în educaţie şi cercetare şi creşterea performanţei învăţământului superior, consider că măsurile stipulate de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 89/2008 aveau menirea să introducă o creştere a calităţii la nivelul studiilor postuniversitare şi transformarea acestora în programe competitive pe plan european.

5. De aceea, consider că Legea de respingere a ordonanţei de urgenţă a Guvernului va avea un impact negativ asupra dezvoltării unui învăţământ universitar performant.

Având în vedere competenţa legislativă exclusivă a Parlamentului, vă solicit reexaminarea Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2008 pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
TRAIAN BĂSESCUDepartamentul de Comunicare Publică
02 Decembrie 2008

No comments:

© Gheorghe Florescu, 2008 Acest site este un pamflet politic şi, uneori, cultural, trebuie deci tratat ca atare.