12 December 2008

Sedinta de Guvern din 10.12.2008 - Resursele culturale naţionale, stocate şi digitizate


Un semn al guvernul pe care îl aşteptam de mult.

Executivul a adoptat, în şedinţa de ieri, prin Hotărâre de Guvern, Programul naţional pentru digitizarea resurselor culturale naţionale şi crearea Bibliotecii Digitale a României, componentă a Bibliotecii Digitale Europene (Europeana.eu).

Programul are în vedere digitizarea şi stocarea resurselor culturale corespunzătoare patrimoniului scris, patrimoniului cultural mobil, patrimoniului cultural imobil, patrimoniului audiovizual, patrimoniului arhivistic.

Selecţia documentelor, cu excepţia celor aflate în păstrarea Arhivelor Naţionale, care urmează a fi digitizate, se va realiza pe baza unor criterii cum ar fi valoarea documentară, prezervarea documentelor originale, reprezentativitatea pentru un anumit domeniu, criteriul financiar, etc.

Programul are ca principale obiective:

- Îmbunătăţirea, coordonarea şi eficientizarea proceselor de digitizare a resurselor culturale la nivel naţional

- Sporirea numărului de resurse culturale reprezentative digitizate, diversificarea şi conservarea acestora

- Creşterea gradului de accesibilitate a publicului utilizator de Internet la resursele culturale naţionale

În vederea realizării obiectivelor, va fi constituită o comisie pentru implementarea şi monitorizarea Programului, care va fi formată din câte un reprezentat din partea Ministerului Culturii şi Cultelor (MCC), al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative (MIRA), al Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului (MECT) şi al Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei (MCTI).

În termen de 60 zile de la data intrării în vigoare a prezentului actului normativ, Ministerul Culturii şi Cultelor, împreună cu Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei vor elabora Ghidul operaţional al Programului, care va cuprinde condiţii, modalităţi şi termene de realizare a acţiunilor şi proiectelor din cadrul Programului, modul de organizare şi funcţionare a Comisiei, precum şi alte detalii legate de implementarea şi monitorizarea programului, aprobat prin ordin comun.

În procesul de implementare a programului, Institutul de Memorie Culturală (CIMEC), instituţie publică aflată în subordinea în subordinea MCC, va asigura interfaţa dintre furnizorii de conţinut şi serviciile tehnice care gestionează programul la nivel comunitar.
Până la realizarea portalului special dedicat Programului, stocarea resurselor culturale digitizate se va realiza prin extinderea portalului Cultur@ pe Net al MCC.
Pentru coordonarea achiziţiilor publice din cadrul Programului, în structura MCC se va înfiinţa Unitatea de implementare a Programului, care va funcţiona cu încadrarea în numărul maxim de posturi.
Pentru derularea Programului, Ministerul Culturii şi Cultelor estimează un efort bugetar de circa 2 milioane euro anual. Fondurile necesare în acest sens vor fi asigurate de la Bugetul de stat, precum şi din fonduri externe rambursabile şi nerambursabile.

Emitent: Guvernul Romaniei – Biroul de presa

Data: 11.12.2008

No comments:

© Gheorghe Florescu, 2008 Acest site este un pamflet politic şi, uneori, cultural, trebuie deci tratat ca atare.