15 July 2009

Epopeea continuă


"Epopeea continuă"... un titlu prea pompos? Să vă reamintesc începutul:

to: dl. Emil Boc, drp@gov.ro

Domnule prim-ministru,

Subsemnatul Gheorghe Florescu vă face cunoscut faptul că Ministerul de Finanţe aflat în subordinea domniei voastre nu mi-a răspuns în termen legal la o întrebare legitimă (pe care o puteţi găsi mai jos). Sunt convins că este o scăpare şi nu s-a dorit încălcarea legii. De aceea vă supun atenţiei acest caz şi vă rog să dispuneţi pentru remedierea situaţiei.
Cu stimă,
Gheorghe Florescu
(http://bibliotecarul.blogspot.com/2009/06/domnuleui-prim-ministru-cu-dragoste.html)--- On Sun, 5/10/09, GHEORGHE FLORESCU wrote:

From: GHEORGHE FLORESCU
Subject: Calculul impozitului minim
To: publicinfo@mfinante.ro, Legea52@mfinante.ro
Date: Sunday, May 10, 2009, 12:54 AM

to: publicinfo@mfinante.ro, Legea52@mfinante.ro

Bună ziua domnule Ministru de Finanţe Gheorghe Pogea.

Mă numesc Gheorghe Florescu şi aş dori să aflu, dacă se poate, câteva date despre decizia impozitului minim. Mai exact aş dori să aflu procesul de calcul care a dus la concluzia că aplicarea acestui impozit minim va duce la o balanţă „venituri suplimentare vs. pierderi” pozitivă pentru Bugetul de Stat. Eu am încercat să fac un astfel de calcul, desigur estimativ, pentru că nu am datele exacte, şi mi-a dat întotdeauna cu minus.

Ca cetăţean preocupat de fenomenul politic, sunt îngrijorat de posibilitatea scăderii veniturilor bugetare, mai ales în aceste timpuri dominate de criză. De acea vă rog să-mi comunicaţi cum se leagă informaţiile financiare între ele, pe de o parte veniturile suplimentare prin achitarea acestor impozite minime plătite de firmele care altfel nu plăteau nici un fel de impozit, pe de altă parte pierderile care se scad de la Buget prin desfiinţarea sau conservarea unor firme de tip microîntreprinderi şi IMM-uri, şomaj, neîncasarea drepturilor virate de firme şi angajaţii la Bugetul de Stat, plata şomajului şi a ajutoarelor sociale, neîncasarea TVA-ului din banii pe care i-ar fi cheltuit patronii şi angajaţii, scăderea PIB-ului, scăderea derulării financiare prin sectorul bancar... şi alte dezavantaje care nu-mi vin acum în minte (dar care sunt convins că sunt luate în calcul de Ministerul de Finanţe, ca profesionişti în domeniu, şi nu amatori ca mine, pentru a realiza o simulare exactă a efectelor financiare). În caz că aceste date nu sunt publice (deşi nu prea văd de unde ar putea fi caracterul secret), aş dori să-mi oferiţi măcar o pondere a plusurilor şi minusurilor.

Aştept cu nerăbdare răspunsul domniei voastre.

Vă mulţumesc anticipat,

Gheorghe Florescu (http://bibliotecarul.blogspot.com/2009/05/domnule-gheorghe-pogea-risipiti-mi.html)

Tocmai când vroiam să scriu preşedintelui pentru a-l informa că instituţiile statului încalcă legea, am primit un răspuns de la Guvern.

GUVERNUL ROMÂNIEI
Secretariatul General al Guvernului

NR. 15D/922/ 07.07.2009

Domnului Florescu Gheorghe

Referitor la memoriul dumneavoastră, vă facem cunoscut faptul că a fost transmis, spre competenta soluţionare, MINISTERULUI FINANŢELOR PUBLICE, solicitând luarea măsurilor legale ce se impun.
Urmează ca, în termenul legal, instituţia sesizată să comunice Secretariatului General al Guvernului şi dumneavoastră soluţia adoptată.

Cu stimă,
Director
Direcţia Relaţii Publice
Semnătură indescifrabilă

Iată că am ajuns de unde am plecat.

2 comments:

Darius said...

Asta e un raspuns de la un robot din cate vad eu. :P

Bibliotecaru said...

Nu de la un robot, dar este un răspuns standard, care nu implică nimic. Cu toate asta, teoretic, a fost trimisă o adresă şi ministerului. Dacă în 30 de zile nu primesc nici un răspuns, voi reveni cu o sesizare atât la minister cât şi la guvern, de data aceasta însă am un număr de înregistrare cu valoare juridică în instanţă. :D

© Gheorghe Florescu, 2008 Acest site este un pamflet politic şi, uneori, cultural, trebuie deci tratat ca atare.