28 April 2011

Lista candidaţilor pentru funcţia de membru al Consiliului Superior al Magistraturii reprezentant al societăţii civile

NR. CRT. Numele şi prenumele Documentele prevăzute la art. 7 alin. (4) din Legea nr. 317/2004, republicată

Propus de:

1. MELNIC Virgil

Curriculum Vitae

Proiect

Declaraţie pe proprie răspundere

Declaraţie de interese

Cazier judiciar

Cazier fiscal

Asociația Victimelor Accidentelor de Circulație
2. IORGULESCU Georgiana

Curriculum Vitae

Proiect

Declaraţie pe proprie răspundere

Declaraţie de interese

Cazier judiciar

Cazier fiscal

Asociația Magistraților din România

Centru de resurse Juridice

Asociația Pro Democrația

3.

DINUICĂ Doinel

Curriculum Vitae

Proiect

Declaraţie pe proprie răspundere

Declaraţie de interese

Cazier judiciar

Cazier fiscal

Universitatea Spiru Haret

4. ANDREICA Radu Cornel

Curriculum Vitae

Proiect

Declaraţie pe proprie răspundere

Declaraţie de interese

Cazier judiciar

Cazier fiscal

Fundația Română pentru Copii Comunitate și Familie

Liga Apărării Dreptului Omului

5. MAICAN Ovidiu Horia

Curriculum Vitae

Proiect

Declaraţie pe proprie răspundere

Declaraţie de interese

Cazier judiciar

Cazier fiscal

Fundația "Freedom House" Inc.

6. DUSCAS Ioan

Curriculum Vitae

Proiect

Declaraţie pe proprie răspundere

Declaraţie de interese

Cazier judiciar

Cazier fiscal


(sursa: https://www.senat.ro/pagini/csm/Martie_2011/Tabel_candidati_martie_2011.htm)

17 comments:

Anonymous said...

Comunicat de Presa Privitor la Hotărârea Consiliului Civic Local Cluj-Napoca adoptata in şedinţa din data de 20 apr. 2011, ora 17, Sala Mare a Primăriei Cluj Napoca

Consiliul Civic Local Cluj web. http://www.clc-cluj.org/, email. consiliu_civic_cluj@yahoo.com, reprezentant al societăţii civile clujene, fondat la data de 17 iunie 2004 de către Cluburile Lions şi de către 38 de ONG-uri care au semnat Protocolul de Colaborare, în prezent aceasta iniţiativă fiind susţinută de peste 45 de ONG-uri, având secretariatul asigurat la biroul de relaţii cu publicul al Ligii Apărării Drepturilor Omului Filiala Cluj situat în Cluj Napoca, Bld. 21 Decembrie 1989, nr. 108, jud. Cluj, tel./fax 0264-450095, mobil 0742-133249, întrunit în şedinţa ordinară din data de 20 apr. 2011, ora 17, raportat la tendinţa de politizare si actuala situaţie de blocare a votului privind alegerea de către Senatul României a reprezentanţilor societăţii civile in Consiliul Superior al Magistraturii, a hotărât cu unanimitate de voturi a membrilor prezenţi următoarele:
1. Redactarea unei scrisori deschise adresate Preşedintelui României cu solicitarea Societăţii civile, ca în temeiul art. 80 al. 2 din Constituţie preşedintele să exercite funcţia de mediere intre puterile statului precum şi între stat şi societate şi totodată in temeiul art. 88 din Constituţie să adreseze un mesaj Senatului României în ceea ce priveşte alegerea in cel mai scurt timp posibil de către Plenul Senatului României a celor doi reprezentanţi ai societăţii civile in Consiliul Superior al Magistraturii, în felul acesta funcţionarea legala a C.S.M. nemaifiind împiedicata de lipsa cvorumului legal impus.
2. Redactarea unei scrisori deschise adresate Preşedintelui Senatului, Biroului Permanent al Senatului, Liderilor Grupurilor Parlamentare, Senatorilor si Guvernului României prin care Consiliul Civic Local Cluj solicita depolitizarea procedurii de alegere a reprezentanţilor societăţii civile în Consiliul Superior al Magistraturii si totodată deblocarea votului în Plenul Senatului României, vot care a fost blocat din lipsa de cvorum la şedinţa de Plen din data de 11 apr. 2011, în condiţiile in care la şedinţa de Plen din data de 6 apr. 2011 s-a hotărât amânarea votului final pentru data de 11 apr. 2011, dată la care votul final nici măcar nu a fost trecut pe ordinea de zi a Plenului Senatului iar dupa adoptarea hotărârii de introducere pe ordinea de zi, senatorii prezenţi au părăsit sala în felul acesta nemaifiind întrunit cvorumul minim necesar în condiţiile în care numărul senatorilor rămaşi în sala de plen a fost de 64, inferior cvorumului legal.

Cluj Napoca
25 apr. 2011

Iosif POP
preşedinte


Secretariat asigurat al C.C.L. Cluj
de Liga Apărării Drepturilor Omului Filiala Cluj
Lect. Univ. dr. Ana LUDUŞAN
preşedinte


MAI JOS URMEAZA CELE DOUA SCRISORI DESCHISE care au fost transmise atat pe fax si la adresele de email ale Presedintelui Senatului, Grupurilor parlamentare, Guvernului, Presedintiei cat si CEEA CE ESTE SI MAI GRAV MAI ALES CATRE PRINCIPALELE AGENTII DE PRESA SI PUBLICATII
SCRISE & ONLINE (INCLUSIV HOTNEWS SI Lumea juridica) DIN ROMANIA, DAR CEEA ESTE INADMISIBIL INTR-UN STAT DEMOCRATIC NIMENI NU A PUBLICAT UN CUVAND !?!

Cand te gandesti ca massmedia trebuie sa se adreseze societatii civile, pentru ea si in numele ei,
dar ei tac malc ca doar nu s-a intamplat absolut nimic .....
DOMNILOR ZIARISTI UNDE SUNTETI ? cand societatea civila trebuie sa se faca auzita ?
RUSINE papagalilor !!! care doar faceti zgomot inutil, asta atat timp cat caini ai democratie nu sunteti ........

Anonymous said...

Scrisoare deschisă adresată Preşedintelui României Traian BĂSESCU de către Consiliului Civic Local Cluj, urmare hotărârii adoptate în şedinţa din data de 20 apr. 2011, ora 17, Sala Mare a Primăriei Cluj Napoca

Consiliul Civic Local Cluj, reprezentant al societăţii civile clujene, fondat la data de 17 iunie 2004 de către Cluburile Lions si 38 de ONG-uri care au semnat Protocolul de Colaborare, in prezent aceasta iniţiativă fiind susţinută de peste 45 de ONG-uri, având secretariatul asigurat la biroul de relaţii cu publicul al Ligii Apărării Drepturilor Omului Filiala Cluj situat în Cluj Napoca, Bld. 21 Decembrie 1989, nr. 108, jud. Cluj, tel./fax 0264-450095, mobil 0742-133249,web. http://www.clc-cluj.org/,email. consiliu_civic_cluj@yahoo.com, întrunit în şedinţa ordinară din data de 20 apr. 2011, ora 17, urmare hotărârii Consiliului Civic Local Cluj adoptate cu unanimintate de voturi a mebriilor prezenţi, cu respect vă adresează prezenta:

SCRISOARE DESCHISĂ
prin care raportat la tendinţa de politizare şi actuala situaţie de blocare a votului privind alegerea de către Plenul Senatului României a reprezentanţilor societăţii civile in Consiliul Superior al Magistraturii, în temeiul art. 80 al. 2 din Constituţia României vă adresăm rugămintea de a exercita funcţia de mediere intre puterile statului precum si intre stat si societate si totodată in temeiul art. 88 din Constituţie vă rugăm să adresaţi un mesaj Plenului Senatului României prin care să solicitaţi camerei superioare a Parlamentului României alegerea in cel mai scurt timp posibil, a celor doi membrii in Consiliul Superior al Magistraturii, în acest fel deblocând activitatea acestei intituţii vitale în funcţionarea justiţiei din România.
Consiliul Civic Local Cluj ca şi reprezentant al societăţii civile consideră ca inacceptabilă actuala stare de fapt, mai ales în condiţiile monitorizării României pe tema justiţiei de către Comisia Europeana şi în plus raportat la numărul total de 719 cauze în care Statul Român a fost condamnat de Curtea Europeană a Drepturilor Omului din care într-un număr de 334 de dosare condamnarea a fost pronunţată pentru nerespectarea de către instanţele de judecată, profesionişti ai dreptului de la cele mai înalte instanţe de judecată (instanţele de recurs), a dreptului părţilor la un proces echitabil, sens în care se impune reformarea cât mai urgentă a sistemului de justiţie precum şi responsabilizarea magistraţilor în exercitarea actului de justiţie.

Cluj Napoca
25 apr. 2011

Iosif POP
preşedinte


Secretariat asigurat al C.C.L. Cluj
de Liga Apărării Drepturilor Omului Filiala Cluj
Lect. Univ. dr. Ana LUDUŞAN
preşedinte

Anonymous said...

Scrisoare deschisă adresată:
1. Preşedintelui Senatului României Mircea GEOANĂ;
2. Liderului Grupului Parlamentar al P.D.L. Cristian RĂDULESCU;
3. Liderului Grupului Parlamentar al P.S.D. Ilie SÂRBU;
4. Liderului Grupului Parlamentar al P.N.L. Puiu S. HAŞOTTI;
5. Liderului Grupului Parlamentar U.D.M.R. András-Levente FEKETE-SZABÓ;
6. Liderului Grupului Parlamentar Mixt Petru Şerban MIHĂILESCU;
7. Distinşilor membrii ai Plenului Senatului României;
8. Biroului Permanent al Senatului României;
9. Guvernului României

Consiliul Civic Local Cluj, reprezentant al societăţii civile clujene fondat la data de 17 iunie 2004 de către Cluburile Lions si 38 de ONG-uri care au semnat Protocolul de Colaborare, in prezent aceasta iniţiativă fiind susţinută de peste 45 de ONG-uri, având secretariatul desemnat la biroul de relaţii cu publicul al Ligii Apărării Drepturilor Omului Filiala Cluj situat în Cluj Napoca, Bld. 21 Decembrie 1989, nr. 108, tel. / fax 0264 450095, mobil 0742 133249, web.http://www.clc-cluj.org/, email. consiliu_civic_cluj@yahoo.com, întrunit în şedinţa ordinară din data de 20 apr. 2011, ora 17 urmare hotărârii adoptate cu unanimitate de voturi, cu respect vă adresează prezenta:

SCRISOARE DESCHISĂ
prin care raportat la tendinţa de politizare si actuala situaţie de blocare a votului privind alegerea de către Plenul Senatului României a reprezentanţilor societăţii civile in Consiliul Superior al Magistraturii, vă adresăm rugămintea de a lăsa la o parte jocurile politice, a da dovadă de spiritul civic, curajul şi seriozitatea necesară în vederea alegerii în cel mai scurt timp posibil a reprezentanţilor societăţii civile în Consiliul Superior al Magistraturii, în acest fel deblocând funcţionarea acestei intituţii vitale în funcţionarea justiţiei din România.
Totodată vă solicităm audierea în Plenul Senatului a tuturor candidaţilor propuşi pentru această poziţie importantă în stat.
Vă solicităm aceasta având în vedere faptul că Plenul Senatului României din lipsă de cvorum la data de 11 apr. 2011 nu a ales aceşti reprezentanţi ai societăţii civile cu toate că au fost validate de Comisia Juridică la data de 4 apr. 2011 un număr de 5 candidaturi, iar în şedinţa de plen anterioară din data de 6 apr. 2011 s-a hotărât amânarea votului final în această problema pentru luni 11 apr. 2011.
Consiliul Civic Local Cluj ca şi reprezentant al societăţii civile consideră ca inacceptabilă actuala stare de fapt, mai ales în condiţiile monitorizării României pe tema justiţiei de către Comisia Europeana şi în plus raportat la numărul total de 719 cauze în care Statul Român a fost condamnat de Curtea Europeană a Drepturilor Omului din care într-un număr de 334 de dosare condamnarea a fost pronunţată pentru nerespectarea de către instanţele de judecată, profesionişti ai dreptului de la cele mai înalte instanţe de judecată (instanţele de recurs), a dreptului părţilor la un proces echitabil, sens în care se impune reformarea cât mai urgentă a sistemului de justiţie precum şi responsabilizarea magistraţilor în exercitarea actului de justiţie.

Cluj Napoca
25 apr. 2011

Iosif POP
preşedinte

Secretariat asigurat al C.C.L. Cluj
de Liga Apărării Drepturilor Omului Filiala Cluj
Lect. Univ. dr. Ana LUDUŞAN
preşedinte

Bibliotecaru said...

Cine mai citeşte în ziua de astăzi...?

Cred că vremea protestelor scrise a cam trecut, este nevoie de trezit cetăţenii adormiţi. Avem nevoie de profesori care să înveţe tinerii României ce înseamnă de fapt democraţia. Dar pentru asta avem nevoie de profesori de profesori care să înveţe profesorii ce este aceea democraţia.

ARC said...

Perfect de acord cu Dvs., dar cum sa formam si incurajam asemenea profesori daca pana si votul privind reprezentantul societatii civile in Consiliul Superior al Magistraturii este tot un vot politic, in loc sa incurajam reprezentatii societatii civile sa-si asume public aceasta candidatura si mai ales sa reprezinte societatea civila in toate raporturile cu statul .....
Iar asta chiar daca este doar repezentant al societatii civile in C.S.M., dar in opinia mea din aceasta pozitie poate si trebuie sa intervina in tot ceea ce priveste societatea civila inclusiv in formarea si educarea tinerilor Romaniei.
ARC

Bibliotecaru said...

Păi cine a spus că este simplu.

Primul pas ar trebui făcut de filosofii României care trebuie să definească, foarte corect, ce este democraţia. Cel de al doilea pas este al Academiei şi al spaţiul universitar care trebui să definească exact cum ar trebui să funcţioneze societatea românească, conform Constituţiei, şi rolul şi atribuţiile fiecărei instituţii.

După ce societatea identifică exact normalitatea, ar trebui ca societatea română să-şi cristalizeze valorile. De exemplu, foarte multă lume îl consideră pe domnul Pleşu un vârf al intelectualităţii societăţii româneşti. În concluzie domnul Andrei Pleşu trebuie să facă parte din elita societăţii civile. Alţii îl consideră drept o valoare intelectuală incontestabilă pe dl. Eugen Simion, alţii pe dl. Răzvan Teodorescu, pe dl. Neagu Djuvara, pe dl. Horia-Roman Patapievici, pe dl. Alexandru George, pe dl. Devis Grebu, pe dl. Gabriel Liiceanu... şi aşa mai departe. În momentul în care vârfurile societăţii româneşti se vor grupa într-o mişcare de iniţiativă intelectuală (cu riscul ca unii dintre ei să fie implicaţi politic), se vor putea naşte şi acei profesori de profesori, pentru că discuţia intelectuală şi chiar controversa intelectuală va constitui un curent intelectual cu răspuns în rândul profesorilor.

Până acolo este cale lungă, primul pas este legat de implicarea filosofilor (atenţie, am spus "filosofilor" şi nu "profesorilor de filosofie", cei cu diplomă).

ARC said...

Adevarat, nimic nu este simplu,iar acest demers cu atat mai mult ....
In opinia mea primul lucru pe care trebuie sa-l facem ca persoane / cetateni este sa strangem randurile, sa luam pozitie si sa nu mai permitem nimanui, in special clasei politice sa ne manipuleze ...
Pe de alta parte fara sa minimalizez influenta pozitiva pe care personalitati ale spatiului public o poate avea asupra societatii civile, consider ca in primul rand trebuie sa te ajuti singur, pentru a te ajuta si altii, pentru ca Dumnezeu da, dar nu-ti baga in traista.
In acelasi timp trebuie sa ne pese unul de altul, pentru ca doar impreuna vom reusi sa schimbam ceva, iar in timp vor apare si liderii autentici si carismatici cu o inteligenta emotionala remarcabila, care sa directioneze acest demers in folosul natiunii romane si nu in folosul unei clici de potentati.
Sunt absolut sigur ca acest demers este extraordinar de dificil, raportat la inertia sistemelor din societatea romaneasca, la fel cum tot absolut sigur sunt ca sta in puterea noastra a tuturor, ca actionand impreuna sa putem schimba ceva, trebuie doar sa ne grupam in jurul unui scop comun, sau mai multor scopuri apropiate ca rezultat, eventual si a unui lider autentic, sa urmarim indeaproape pas cu pas scopul stabilit si / sau viziunea liderului si sa-l / le infaptuim, cu sau fara acei profesori de profesori, care din nefericire inca nu prea sunt lasati sa iasa la suprafata de actualul sistem ...
Andreica Radu Cornel

ARC said...

Adevarat, nimic nu este simplu,iar acest demers cu atat mai mult ....
In opinia mea primul lucru pe care trebuie sa-l facem ca persoane / cetateni este sa strangem randurile, sa luam pozitie si sa nu mai permitem nimanui, in special clasei politice sa ne manipuleze ...
Pe de alta parte fara sa minimalizez influenta pozitiva pe care personalitati ale spatiului public o poate avea asupra societatii civile, consider ca in primul rand trebuie sa te ajuti singur, pentru a te ajuta si altii, pentru ca Dumnezeu da, dar nu-ti baga in traista.
In acelasi timp trebuie sa ne pese unul de altul, pentru ca doar impreuna vom reusi sa schimbam ceva, iar in timp vor apare si liderii autentici si carismatici cu o inteligenta emotionala remarcabila, care sa directioneze acest demers in folosul natiunii romane si nu in folosul unei clici de potentati.
Sunt absolut sigur ca acest demers este extraordinar de dificil, raportat la inertia sistemelor din societatea romaneasca, la fel cum tot absolut sigur sunt ca sta in puterea noastra a tuturor, ca actionand impreuna sa putem schimba ceva, trebuie doar sa ne grupam in jurul unui scop comun, sau mai multor scopuri apropiate ca rezultat, eventual si a unui lider autentic, sa urmarim indeaproape pas cu pas scopul stabilit si / sau viziunea liderului si sa-l / le infaptuim, cu sau fara acei profesori de profesori, care din nefericire inca nu prea sunt lasati sa iasa la suprafata de actualul sistem ...
Andreica Radu Cornel

Bibliotecaru said...

Oamenii nu mai au încredere în acest "sa strângem rândurile". În momentul în care am militat pentru ca cetăţenii să renunţe la impasibilitate şi să aibă o opinie politică, cu toţii au crezut că vreau să-i păcălesc să facă ceva pentru mine.

Nimeni nu mai crede astăzi în gestul dezinteresat şi nici în interesul public.

ARC said...

Oare .... ? Eu nu as fi atat de pesimist ....

Bibliotecaru said...

@ ARC
Stimate domn, organizaţi dumneavoastră un pol de opinie civică, apolitic, care să conducă la iniţiative civice de orice fel... şi eu vă susţin cu orice pot din punct de vedere logistic (lege, statut, doctrină, soluţii, formulare iniţiative legislative...). Încercaţi să coalizaţi măcar o mie de oameni, o sută de oameni, zece oameni... ca să vedeţi cât este de greu şi să vă imaginaţi cum ar fi o organizaţie naţională de 500 de mii de oameni.

ARC said...

Stiu ca este extraordinar de greu sa aduni oamenii in jurul unei idei si/sau unui lider oricat de caismatic, ori pentru acest pol de opinie pentru o initiativa civica ... dar in ceea ce ma priveste intentionez si o voi face mai ales din pozitia de reprezentant al societatii civile in C.S.M., cand o alta treaba nu voi avea, decat chiar sa reprezint societatea civila in raport cu sistemul judiciar si nu numai. Mai mult se poate ajunge pana la a institui la nivel national initiative civice precum Consiliul Civic Local Cluj, Alianta pentru o Romanie Curata si / sau Centrul de Excelenta in Mediere pentru Comunitate organizat la nivel de LADO Cluj in cooperare cu Consiliul Local Cluj. Dar acestea sunt proiecte pe care le vom discuta la momentul potrivit, oricum va spun de pe acum ca ma bazez pe promisiunea si sprijinul Dvs. exprimat in postarea anterioara, asa ca daca ati spus ... spus ramane.

Bibliotecaru said...

@ ARC

Dacă chiar vorbiţi serios, eu unul, dacă aş putea, v-aş vota. Din păcate cetăţenii nu pot vota cine să meargă în CSM şi cine nu.

Dacă vă pot ajuta să ajutaţi poporul român, desigur, în limitele legii, cu dragă inimă, fac tot ce pot (motive să fie de filosofie, că eu filosofez). Totul este să ajungeţi domnia voastră într-o poziţie în care să puteţi ajuta cetăţenii României şi, mai mult, să şi doriţi să faceţi acest lucru.

ARC said...

De regula eu pe tema oamenilor si / sau ajutorului acordat semenilor mei nu pot decat SA VORBESC FOARTE SERIOS SI CU DEPLINA RESPONSABILITATE!!!
Va multumesc mult pentru votul de incredere acordat, tot ceea ce sper eu pentru Sistemul de justitie din Romania este ca Plenul Senatului sa fie suficient de responsabil si sa lase la o parte jocurile si numirile politice, pentru ca intr-un final glorios sa aleaga doi adevarati reprezentanti ai societatii civile, tocmai pentru a reprezenta in aceasta instituie vitala a justitiei romane, cetateanul si societatea civila.
Dar din nefericire se pare ca in continuare Plenul Senatului este interesat de masinatiunile politice si absolut nimeni nu baga de seama ca un marunt candidat al societatii civile se agita tocmai pentru ca sociatatea civila sa fie in sfarsit bagata in seama.
Va fac o promisiune acum: dupa ce voi fi ales sunteti prima persoana din spatiul public caruia-i voi cere concursul si sprijinul pentru a incerca sa schimb ceva in societatea romaneasca, tocmai pentu a realiza un parteneriat pe aceasta tema.

Bibliotecaru said...

Sunt un om obişnuit... să nu vă faceţi prea mari iluzii.

ARC said...

Eu de prea multa vreme nu-mi mai fac nici un fel de iluzii ... dar va spun un secret: si eu sunt un om la fel de cat se poate de obisnuit, un om care nu mai crede in miracole, dar care mai nou prefera sa incerce sa le infaptuiasca, in pofida greutatilor care-i apar in cale.
MAI MULT DECAT ATAT SUNT UN OM CARE ARE DEPLINA INCREDERE IN FAPTUL CA O MANA DE OAMENI DEDICATI POT SCHIMBA LUMEA !!!!
poate un pic prea idealist / naiv dar cu o incredere deplina in oameni, in special in cei obisnuiti / simplii .... pe principiul "simply ... the best"

Bibliotecaru said...

Păi numai din acest motiv şi deveniţi neobişnuit.

© Gheorghe Florescu, 2008 Acest site este un pamflet politic şi, uneori, cultural, trebuie deci tratat ca atare.