22 April 2011

Adrian Severin este în corzi


Spuneam despre "cazul Severin" că nu văd de ce s-ar fi sesizat DNA. Reacţia mea a fost urmare a ceea ce spunea doamna Monica Macovei, Adrian Severin se supune legii penale romane.

Adrian Severin este ales în România, este adevărat, dar se află în Parlamentul European în calitate de slujbaş european. De asemenea eventuala infracţiune de luare de mită s-a făcut pe teritoriul unei stat străin. Apoi acei bani s-au vehiculat cu factură şi chitanţă, se pare că a existat şi un contract, chiar şi nesemnat.

Mai spuneam că, după câte cunosc eu, NU EXISTĂ UN REGULAMENT românesc al parlamentarilor de naţionalitate română în Parlamentul European. Activitatea unui parlamentar european se desfăşoară după regulamentul Parlamentului European, care are valoare de lege comunitară. Dacă un parlamentar face ceva care contravine regulamentului, el va fi cercetat, judecat şi sancţionat de către Parlamentul European. Dacă citiţi acest regulament, veţi vedea că există şi o rubrică cu sancţiuni care merg până la excludere.

Regulamentul Parlamentului European

Celor care mi-au argumentat cu art. 4 din Codul Penal, le-am explicat că acolo este vorba despre extrădare, adică despre cazul în care România nu extrădează pe cel în cauză... Situaţia s-a încins.

Ce este cert? Avem un comunicat DNA

5 aprilie 2011
Nr. 213/VIII/3

COMUNICAT
Direcţia Naţională Anticorupţie a trimis astăzi, 5 aprilie 2011, ministrului Justiţiei, domnul Cătălin Predoiu, solicitarea de ridicare a imunităţii parlamentare în cauza referitoare la Severin Adrian, Membru al Parlamentului European, faţă de care există suspiciunea de săvârşire a infracţiunilor de luare de mită şi trafic de influenţă, în vederea transmiterii acestei solicitări preşedintelui Parlamentului European, domnul Jerzy Buzek.
Solicitarea a fost făcută în baza art. 9 din capitolul III al Protocolului privind privilegiile şi imunităţile Uniunii Europene şi articolelor 6 şi 7 din Regulamentul de procedură al Parlamentului European, ridicarea imunităţii parlamentare fiind o condiţie prealabilă efectuării investigaţiei penale în cadrul procesual legal.

La data de 21 martie 2011, în urma unor materiale audio video date publicităţii de publicaţia britanică The Sunday Times, procurorii DNA s-au sesizat din oficiu cu privire la posibile fapte de corupţie săvârşite de Adrian Severin, membru în Parlamentul European.
(sursa: http://www.pna.ro/comunicat.jsp?comunicat=2287&limba=1)

De atunci eu nu am mai auzit nimic despre ancheta DNA asupra domnului Severin.

Ce spune însă acel art. 9?

http://www.europeana.ro/comunitar/tratate/protocol%20privilegii%20si%20imunitati.htm

Articolul 9

Pe durata sesiunilor Adunarii, membrii acesteia beneficiaza:

a) pe teritoriul national, de imunitatile recunoscute membrilor parlamentului propriei tari;

b) pe teritoriul oricarui alt stat membru, de exceptare de la orice masura de retinere sau de urmarire penala.

Imunitatea este valabila inclusiv pe perioada deplasarii spre locul de desfasurare a reuniunii Adunarii, cât si la întoarcere.

Imunitatea nu poate fi invocata în caz de flagrant delict si nici nu poate constitui o piedica în calea dreptului Adunarii de a ridica imunitatea unuia dintre membri.


Ce spune Regulamentul de procedură...
http://www.europarl.europa.eu/parliament/expert/staticDisplay.do?id=56&language=RO

Articolul 6 : Ridicarea imunităţii

(1) În exercitarea competenţelor sale în ceea ce priveşte privilegiile şi imunităţile, Parlamentul urmăreşte în special conservarea integrităţii sale ca adunare legislativă democratică şi asigurarea independenţei deputaţilor în îndeplinirea atribuţiilor care le revin.

(2) Orice cerere adresată Preşedintelui de o autoritate competentă a unui stat membru în vederea ridicării imunităţii unui deputat este comunicată în şedinţă plenară şi trimisă comisiei competente.

(3) Orice cerere adresată Preşedintelui de un deputat sau un fost deputat în vederea apărării imunităţii şi privilegiilor este comunicată în şedinţă plenară şi trimisă comisiei competente.

Deputatul sau fostul deputat poate fi reprezentat de un alt deputat. Cererea nu poate fi adresată de către un alt deputat fără acordul deputatului în cauză.

(4) În cazul în care un deputat este arestat sau privat de libertatea de circulaţie prin presupusa încălcare a privilegiilor şi imunităţilor sale, Preşedintele Parlamentului poate lua de urgenţă, după consultarea preşedintelui şi a raportorului comisiei competente, o iniţiativă vizând confirmarea privilegiilor şi imunităţilor deputatului în cauză. Preşedintele Parlamentului comunică această iniţiativă comisiei şi informează Parlamentul cu privire la aceasta.

Articolul 7 : Proceduri privind imunitatea

(1) Comisia competentă examinează fără întârziere şi în ordinea în care i-au fost prezentate cererile de ridicare a imunităţii sau de apărare a imunităţii şi privilegiilor.

(2) Comisia prezintă o propunere de decizie motivată prin care se recomandă adoptarea sau respingerea cererii de ridicare a imunității sau de apărare a imunității și privilegiilor.

(3) Comisia poate solicita autorităţii interesate furnizarea tuturor informaţiilor şi precizărilor pe care le consideră necesare pentru a stabili dacă este cazul să se ridice sau să se apere imunitatea. Deputatul în cauză are posibilitatea să ofere explicaţii, poate prezenta toate documentele şi mijloacele de probă scrise pe care le consideră pertinente şi poate fi reprezentat de un alt deputat.

(4) În cazul în care cererea de ridicare a imunităţii conţine mai multe capete de acuzare, fiecare dintre acestea poate face obiectul unei decizii distincte. În mod excepţional, raportul comisiei poate propune ca ridicarea imunităţii să vizeze exclusiv desfăşurarea unei acţiuni penale, fără ca vreo măsură de arestare, o altă măsură privativă de libertate sau orice altă măsură care să împiedice deputatul în exercitarea funcţiilor inerente mandatului său să poată fi adoptată împotriva sa, până la pronunţarea unei hotărâri definitive.

(5) În cazul în care un deputat este obligat să compară în calitate de martor sau de expert, nu este necesar să se solicite ridicarea imunităţii sale, dacă deputatul:

- nu este obligat să compară la o dată sau într-un moment care împiedică sau afectează exercitarea activităţii sale parlamentare sau poate să prezinte o declaraţie scrisă sau de orice altă natură care nu afectează îndeplinirea funcţiilor sale parlamentare,

- nu este obligat să depună mărturie în legătură cu informaţii obţinute în mod confidenţial în timpul exercitării mandatului său pe care nu consideră oportun să le divulge.

(6) În cazurile de apărare a unui privilegiu sau a unei imunităţi, comisia precizează dacă circumstanţele constituie un obstacol de ordin administrativ sau de altă natură în ceea ce priveşte, pe de o parte, libertatea de circulaţie a deputaţilor care se deplasează către sau dinspre locul de reuniune a Parlamentului sau, pe de altă parte, exprimarea unei opinii sau a unui vot în exercitarea mandatului, sau dacă se încadrează în aspectele prevăzute la articolul 10 din Protocolul privind privilegiile şi imunităţile care nu se află sub incidenţa dreptului intern şi prezintă o propunere prin care invită autoritatea în cauză să tragă concluziile care se impun.

(7) Comisia poate emite un aviz motivat privind competenţa autorităţii în cauză şi admisibilitatea cererii, dar nu se pronunţă în niciun caz asupra vinovăţiei sau nevinovăţiei deputatului sau asupra oportunităţii sau inoportunităţii urmăririi penale a deputatului pentru opiniile sau actele care îi sunt imputate, chiar dacă examinarea solicitării îi permite comisiei să dobândească o cunoaştere aprofundată a cauzei.

(8) Raportul comisiei este înscris din oficiu la primul punct de pe ordinea de zi a primei şedinţe care urmează depunerii acestuia. Nu se admit amendamente la propunerea sau propunerile de decizie.

Dezbaterea are ca subiect doar motivele pro şi contra fiecărei propuneri de ridicare, menţinere sau apărare a unui privilegiu sau a imunităţii.

Fără a aduce atingere dispoziţiilor articolului 151, deputatul ale cărui privilegii sau imunităţi fac obiectul unei examinări nu poate interveni în dezbatere.

Propunerea sau propunerile de decizie conţinute în raport sunt supuse la vot în cursul votării care urmează dezbaterii.

După examinarea de către Parlament, se procedează la vot separat pentru fiecare propunere conţinută în raport. În cazul respingerii unei propuneri, decizia contrară se consideră adoptată.

(9) Preşedintele comunică imediat decizia Parlamentului deputatului în cauză şi autorităţii competente a statului membru interesat şi solicită să fie informat în legătură cu derularea procedurii şi cu hotărârile judecătoreşti care se pronunţă. Imediat după ce a primit aceste informaţii, Preşedintele le comunică Parlamentului în forma pe care o consideră cea mai adecvată, dacă este necesar, după consultarea comisiei competente.

(10) În cazul în care Preşedintele face uz de competenţele care îi sunt conferite prin articolul 6 alineatul (4), comisia competentă ia act de iniţiativa Preşedintelui în cursul reuniunii următoare. Dacă este necesar, comisia poate întocmi un raport care să fie prezentat Parlamentului.

(11) Comisia tratează aceste chestiuni şi examinează toate documentele primite cu cea mai mare confidenţialitate.

(12) După consultarea statelor membre, comisia poate întocmi o listă orientativă a autorităţilor statelor membre abilitate să prezinte o solicitare de ridicare a imunităţii unui deputat.

(13) Orice cerere privind domeniul de aplicare a privilegiilor sau imunităţilor unui deputat, adresată de o autoritate competentă, este examinată în conformitate cu dispoziţiile de mai sus.
Nu ştiu de ce, dar simt nevoia să precizez că nu vorbim despre un flagrant delict.

Ei bine, mai simt nevoia să repet că nu atât persoana domnului Severin, în sensul protejării domniei sale, mă îndemna să scriu aceste rânduri, mi se părea însă absurd ca DNA să urmărească penal un parlamentar român care a luat eventual o şpagă în biroul dela Bruxelles pentru a facilita nu ştiu ce depunere legislativă. Chiar nu văd competenţa DNA în acest caz. Poate nu aş fi făcut "valuri" dacă doamna Macovei nu spunea ce a spus.

Iată însă că doamna Macovei este foarte surescitată pe acest caz, mult prea mult pentru a crede că nu este un război personal. Dacă domnia sa vede că DNA nu prea îl arestează în forţă pe europarlamentarul Severin cu un microbuz de mascaţi şi totul s-a redus la o banală cercetare a ANI (şi ANI are dreptul să se autosesizeze, aici nu e nimic de semnalat) continuă atacuri succesive.

Autosuspendarea lui Severin nu are valoare. Demisia!

Severin face rau tarii si Parlamentului European

Europarlamentarii, fara slujbe multiple

Severin nu are rusine. PE sa-si revizuiasca normele

Dezbatere TV – Lobby in Parlamentul European

Poate că doar mie mi se pare prea mult... nu ştiu. Şi eu mi-aş dori ca euro-parlamentarii să nu aibă slujbe multiple, ba aş vrea ca şi cei români să nu aibă mai multe slujbe... Nu sunt împotriva celor pe care le cere doamna Macovei, ciudată mi se pare surescitare cu care face astfel de cereri.

Iată că doamna parlamentar european Corina Creţu dezvăluie probleme mai vechi, relative la domnul Severin. Prima observaţie este că muşamalizarea problemei şi a semnelor de întrebare nu face cinste PSD.
"Noi am mai avut probleme în delegaţie, le-am ridicat la momentul respectiv în interiorul partidului, în interiorul grupului, în legătură cu gestionarea bugetului nostru. Deci, aveam semnale că (Adrian Severin - n.r.) ar vrea să ia din toate părţile", afirmă europarlamentarul Corina Creţu

"Dar noi eram priviţi ca nişte oameni..., adică cum să te pui cu un om ca Adrian Severin şi să îl suspicionezi. Noi eram văzuţi ca nebuni. Dar nu am nicio satisfacţie legată de faptul că aşa s-a terminat conflictul nostru cu domnul Severin, că nu mi-aş fi dorit să se termine aşa. Şi de aceea nici n-am vrut să ies public, pentru că am fost printre cei care au ridicat încă din mandatul trecut aceste probleme", adaugă Creţu.

"A fost singura delegaţie română care, de pildă, nu a avut trezorier. Pentru trei ani de zile nu a avut trezorier. (...) Oricum, s-a făcut ordine, tocmai pentru că am ridicat această problemă în grupul socialist. Dar noi eram partea blamată din delegaţia română. Din păcate, el a venit acolo cu ideea de a intra într-un război cu noi, ne-a dispreţuit foarte tare, ne-a vorbit şi ne-a făcut foarte mult rău. Dar, aşa cum am spus, n-am nicio satisfacţie că s-a terminat aşa", mai declară Creţu.

"Domnul Ponta a încercat, de când a venit. Domnul Geoană, înainte, nu. A fost clar de partea domnului Severin şi n-am putut ridica această problemă. Dar, de când s-au mai schimbat lucrurile şi la partid, domnul Ponta, domnul Dragnea s-au întâlnit cu noi toţi, au ascultat părerile, lucrurile au început să se limpezească, ne-am ales un trezorier, un nou şef de delegaţie".

(sursa: http://www.romanialibera.ro/actualitate/politica/corina-cretu-cand-severin-era-seful-psd-in-pe-erau-probleme-cu-bugetul-223171.html)
M-aş fi bucurat ca lucrurile să înceapă să se rezolve înainte ca nişte ziarişti să facă această punere în scenă.


http://storage0.dms.mpinteractiv.ro/media/1/186/3928/8180090/1/cretu-mediafax-foto-stefan-micsik.jpg?width=630
(sursa: http://www.stirisidistractie.com/home/politica/82992-corina-cre%C5%A3u-c%C3%A2nd-severin-era-%C5%9Feful-psd-%C3%AEn-pe-erau-probleme-cu-bugetul-nostru-gestionat-de-el)

Problema însă rămâne... are sau nu are dreptul DNA să cerceteze acest caz?

2 comments:

Anonymous said...

De esti ateu sau credincios eu sunt sigura ca Dumnezeu este cu tine .Li

Bibliotecaru said...

Este în mine. :D Aşa este.

© Gheorghe Florescu, 2008 Acest site este un pamflet politic şi, uneori, cultural, trebuie deci tratat ca atare.