14 June 2011

De ce cred eu că politicienii PDL ştiu că vor pierde alegerile parlamentare din 2012


De fapt nu neapărat că cei din PDL ştiu că vor pierde alegerile, cu siguranţă însă că domnul Boc rostogoleşte nişte "chestiuni dubioase" apărute în sânul Guvernului într-un mod la fel de "dubios" spre rezolvare în 2012, după alegeri.

Am să dau un exemplu, ca să nu creadă lumea că vorbesc fără să-mi fundamentez impresia pe nimic.

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 50 din 1 iunie 2011 pentru prorogarea unor termene şi pentru modificarea art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2010 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de benzină, motorină şi petrol pentru turboreactoare, care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului Administraţiei şi Internelor, şi stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată şi al accizelor pentru aceste cantităţi
Având în vedere urmările crizei economice, situaţia economică existentă, precum şi insuficienţa resurselor necesare finanţării integrale de la bugetul de stat a Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului Administraţiei şi Internelor,
luând în considerare necesitatea instituirii unor derogări, a căror reglementare nu poate fi amânată, în ceea ce priveşte termenul până la care se va achita contravaloarea taxei pe valoarea adăugată şi a accizelor suportate de instituţiile beneficiare pentru cantităţile de combustibili primite, în scopul funcţionării tehnicii din dotare în vederea îndeplinirii atribuţiilor operative,
având în vedere că bugetele aprobate Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Ministerului Apărării Naţionale pe 2011 nu permit alocarea fondurilor necesare Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale pentru reîntregirea stocurilor rezervă de stat,
ţinând cont de faptul că toate aceste elemente vizează interesul general public şi constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,
În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
Art. I
Termenele prevăzute la art. 8 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 67/2009 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de petrol pentru turboreactoare, care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului Administraţiei şi Internelor, precum şi pentru stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată şi al accizelor pentru unele cantităţi de combustibili, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 420 din 19 iunie 2009, aprobată prin Legea nr. 337/2009, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 30 iunie 2012 inclusiv.
Art. II
Termenele prevăzute la art. 4 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2010 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de benzină, motorină şi petrol pentru turboreactoare, care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului Administraţiei şi Internelor, şi stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată şi al accizelor pentru aceste cantităţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 din 11 iunie 2010, aprobată prin Legea nr. 198/2010, se prorogă până la data de 30 iunie 2012 inclusiv.
Art. III
1.Alineatul (1) al articolului 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2010, aprobată prin Legea nr. 198/2010, se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 6
(1) Fondurile necesare Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale pentru reîntregirea stocurilor rezervă de stat se asigură din bugetele Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului Administraţiei şi Internelor pe anul 2012, direct proporţional cu cantităţile de combustibil alocate acestora potrivit anexei."
-****-

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,
Constantin-Traian Igaş

Preşedintele Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale,
Adrian Gurău

Ministrul apărării naţionale,
Gabriel Oprea

Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Ialomiţianu
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 396 din data de 6 iunie 2011
(sursa: http://freelex.juridic.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=140639)


Să mergem un pic mai departe şi să vedem de ce se face asta?

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50 /2011
pentru prorogarea unor termene şi pentru modificarea art. 6 din Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 49/2010 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de benzină, motorină şi petrol pentru turboreactoare, care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului Administraţiei şi Internelor, şi stabilirea regimului taxei pe valoarea adaugată şi al accizelor pentru aceste cantităţi


Secţiunea 1
Titlul actului normativ
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru prorogarea unor termene şi pentru modificarea art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2010 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de benzină, motorină şi petrol pentru turboreactoare, care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului Administraţiei şi Internelor, şi stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată şi al accizelor pentru aceste cantităţi

Secţiunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ

1. Descrierea situaţiei actuale

Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 67/2009 s-a stabilit că pentru cantităţile de petrol pentru turboreactoare acordate cu titlu gratuit Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului Administraţiei şi Internelor, precum şi pentru combustibilii acordaţi cu titlul gratuit Ministerului Administraţiei şi Internelor în baza H.G. nr. 649/2009, plata contravalorii accizelor şi a taxei pe valoarea adăugată aferente acestora se va realiza până la data de 30 iunie 2010 inclusiv.
Ulterior, prin Ordonanţa Guvernului nr. 10 din 29 ianuarie 2010 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 29 ianuarie 2010 şi aprobată prin Legea nr. 98/2010, aceste termene au fost prorogate până la data de 30 iunie 2011 inclusiv.
Având în vedere urmările crizei economice şi insuficienţa resurselor necesare finanţării integrale de la bugetul de stat a Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului Administraţiei şi Internelor, în scopul funcţionării tehnicii din dotare în vederea îndeplinirii atribuţiilor operative, prin O.U.G. nr. 49/2010, au fost acordate, cu titlu gratuit, de la rezerva de stat, alte cantităţi de combustibili (benzină, motorină, petrol pentru turboreactoare) pentru funcţionarea tehnicii din dotarea Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului Administraţiei şi Internelor. Prin acest act normativ s-a aprobat ca termenul de plată a taxei pe valoarea adăugată şi a accizelor aferente cantităţilor de combustibili care s-au scos din rezervele de stat, să fie până la 30 septembrie 2011, inclusiv, iar fondurile necesare Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale pentru reîntregirea stocurilor rezervã de stat să se asigure din bugetele Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Ministerului Apărării Naţionale pe anul 2011, direct proporţional cu cantităţile de combustibil alocat acestora.
Resursele bugetare insuficiente, alocate în anul 2011 Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Ministerului Apărării Naţionale, nu permit nici reîntregirea stocurilor de combustibili scoşi de la rezerva de stat şi nici plata taxei pe valoarea adăugată şi a accizelor.
2.Schimbări preconizate
Prin adoptarea acestui act normativ se urmăreşte menţinerea în stare de operabilitate a tehnicii din dotarea structurilor de ordine şi siguranţă publică din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi a unităţilor Ministerului Apărării Naţionale, în vederea îndeplinirii atribuţiilor şi responsabilităţilor conferite de lege.
De asemenea se propune ca:
- amânarea plăţii taxei pe valoarea adăugată şi a accizelor aferente cantităţilor de combustibili scoşi din rezervele de stat în baza actelor normative mai sus menţionate, să opereze până la data de 30 iunie 2012, inclusiv.
- reîntregirea stocurilor rezervă de stat, cu cantităţile acordate potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2010, să se realizeze de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, în anul 2012, cu finanţare de la bugetele Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Ministerului Apărării Naţionale.
Aceste măsuri constituie o situaţie extraordinară şi vizează interesul general şi imediat, motivând promovarea unei ordonanţe de urgenţă, în condiţiile art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată.
Caracterul de urgenţă este justificat de necesitatea adoptării unor măsuri, în contextul resurselor bugetare insuficiente, pentru asigurarea funcţionării tehnicii din dotare în vederea îndeplinirii atribuţiilor operative, precum şi pentru reîntregirea stocurilor intangibile din rezerva de stat.
Neadoptarea în regim de urgenţă a acestor măsuri va conduce la pierderea stării de operabilitate a tehnicii din dotare, precum şi la imposibitatea asigurării unui climat de ordine şi siguranţă publică la nivel naţional.
3. Alte informaţii
-
(sursa: http://www.gov.ro/nota-de-fundamentare-oug-nr-50-1-06-2011__l1a113596.html)


Deci domnul Boc spune aşa. Noi nu am avut bani în 2009, nu am avut nici în 2010, în 2011 nu avem bani nici pentru ziua de astăzi, ce să mai vorbim despre plata datoriilor din anii trecuţi. Ce este de făcut? Rostogolim nişte "ciudăţenii bugetare" pentru 2012.

Ce înţeleg eu că spune domnul Boc fără cuvinte?
Spune că cei care vor veni după domnia sa se vor trezi la Interne şi Armată cu nişte datorii rostogolite de vor leşina.

Pentru a încheia gândirea domnului Boc în această "mică deturnare de fonduri" (sigur, exagerez ca să atrag atenţia), trebuie să vedem cum stăm cu această rezervă de stat

LEGE nr.82 din 21 iulie 1992 privind rezervele de stat

Teoretic ar trebui să o citez toată, pentru că este o lectură extrem de interesantă şi acolo se mai găsesc argumente, dar ar însemna să mă lungesc peste putinţă. Vreau să citez ceea ce se spune despre rostul acestor rezerve şi despre finanţare.

Art. 1. - Rezervele de stat se constituie în scopul de a interveni operativ pentru protecţia populaţiei, a economiei şi pentru apărarea ţării, în situaţii excepţionale determinate de calamităţi naturale, epidemii, epizootii, accidente industriale sau nucleare, fenomene sociale sau economice, conjuncturi externe şi în caz de război.

Art. 7. - Finanţarea cheltuielilor necesare acumulării de produse în rezervele de stat, administrării acestora, precum şi pentru dezvoltarea activităţii se asigură integral din bugetul de stat.
Cu aprobarea Guvernului, finanţarea acumulării unor stocuri de urgenţă se poate face şi din credite externe angajate de Guvern.


Şi acum să tragem linie să adunăm.

1. Criza conduce la sub-finanţarea, de la Bugetul de Stat, a ministerelor Apărării şi Internelor.
2. Ca urmare a bugetelor reduse, nu sunt bani de benzină.
3. Domnul Boc ia benzină, motorină şi petrol pentru turboreactoare şi o dă, gratuit ministerelor Apărării şi Internelor.
4. Gaura rămasă în stocurile rezervei de stat trebuie umplută. Umplerea găurii se face prin achiziţionare a combustibilului dat ministerului cu bani de la bugetul de stat.
5. Ministerele rămân datoare cu TVA şi accize pe care ar trebui să le plătească din fondurile ministerului, parte a bugetului de stat, care trebuie să ajungă la bugetul de stat. Datoriile sunt rostogolite spre 2012.

Urmărind logic această furtună într-un pahar de apă, se contată că deşi, de la bun început, se puteau da bani celor două ministere pentru combustibili, prin acest mijloc "simplu" se rostogoleşte datoria aceasta spre 2012. Evident că datoriile către bugetul de stat vor fi plătite tot din sume provenite de bugetul de stat, că altcumva de unde? Evident că dacă cele două ministere ar plăti aceste datorii ar consuma nişte bani de la bugetul de stat pentru a-i duce tot la bugetul de stat.

Înţelege cineva care este miza? Eu o numeam, cu ghilimele, "deturnare de fonduri" spre cele două ministere, o "deturnare" care va fi inversă în momentul când alegerile vor trece, dar cine ştie ce se întâmplă...

Rezultatul este că prin această mişcare subtilă domnul Boc ajunge să opereze o creştere a bugetului celor de ministere, ale Apărării şi Internelor, în aceşti trei ani, 2009, 2010 şi 2011, pe baza scăderii lor în 2012 sau când va veni următoarea guvernare non-PDL.

5 comments:

nimrod said...

Dacă în toată ţara USL e la fel de activă ca la mine-n târg slabă nădejde ca PDL-ul, cu un minim de aliaţi, să piardă următoarele alegeri...

Bibliotecaru said...

Nici speranţa mea nu este în USL ci în schimbarea mentalităţii românilor. Eu sper că românii vor înţelege, în sfârşit, că trebuie să ceară şi nu să primească.

SimP said...

Foarte interesanta descoperirea ta. Da, probabil ca incearca sa faca datorii ce vor face ceva mai imposibila viata guvernelor ce vor urma... au mai facut asta cand au stabilit ca ultima transa de bani de la FMI (care ar fii venit dupa 6 dec 2009) sa fie mult mai mica decat transele ulterioare, probabil nici ei crezand ca betivul mai ia un al 2-lea mandat. Dar eu as vrea sa discut informatia ta din alt unghi.

Daca le trebuie acest petrol pentru cu totul altceva.

"aprobarea scoaterii din rezervele de stat a UNOR cantităţi de petrol pentru turboreactoare" De ce folosesc termenul "UNOR" in loc de exemplu "necesarului de petrol pentru turboreactoare" sau sa mentioneze o anumita cantitate? Cu alte cuvinte, CAT DE MARE ESTE ACEASTA CANTITATE DE PETROL?

Cate turboreactoare poate avea armata? Economiile care le fac cu jongleria asta cat de mari pot fii per ansamblul economiei? Ceva imi spune ca e doar o picatura in "oala cu supa"...

SimP said...

in loc de "ulterioare" trebuia scris "anterioare"

Bibliotecaru said...

Turboreactoarele sunt în aviaţie, Majoritatea avioanelor armatei sunt cu turboreacţie.

Relativ la acel "unor", observaţia este justificată. Totuşi cred că acordarea acestor cantităţi de combustibil se face în urma apariţiei nevoii de combustibili, pe parcursul anului, nu au de unde să ştie dinainte cantitatea exactă.

© Gheorghe Florescu, 2008 Acest site este un pamflet politic şi, uneori, cultural, trebuie deci tratat ca atare.