24 June 2011

"Şi voi pensionarilor... ce pensia mea mai vreţi?!"


Replica aparţine, dacă nu cumva greşesc, grupului Divertis... dintr-un spectacol de acum mulţi, muţi ani. Iată că ironia a rămas foarte actuală.


(http://videonews.antena3.ro/action/viewvideo/809944/Scandal-la-ParlamentMembri-ai-Sindicatului-Militarilor-Disponibilizati-nu-au-fost-lasati-sa-intre-in-plenul-Camerei-Deputatilor/)


(http://videonews.antena3.ro/action/viewvideo/810044/Ordonanta-privind-reorganizarea-pensiilor-militarilor-a-fost-adoptata-in-mod-fraudulos/)


(http://videonews.antena3.ro/action/viewvideo/810045/De-necrezut-Pensiile-militarilor-au-fost-taiate-prin-frauda/)


Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională (PL-x 158/2011). (rămas pentru votul final)

consultă fişa PL nr. 158/2011

După pauză

Domnul Ioan Oltean:

Stimaţi colegi, vă rog să vă ocupaţi locurile în sala de şedinţă.

Rog liderul Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat să nu întreţină o atmosferă nefavorabilă dezbaterii în Camera Deputaţilor.

Vă rog să vă ocupaţi locurile în sala de şedinţă. Liderii grupurilor parlamentare au ajuns la un consens mai repede decât se aşteptau şi mă aşteptam. Se renunţă la propunerea de modificare a ordinii de zi.

În consecinţă, stimaţi colegi, intrăm în ordinea de zi propriu-zisă. Vă rog să manifestaţi aceeaşi atenţie, aceeaşi disponibilitate spre dezbateri.

Pe poziţia 2 avem Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.

Potrivit prevederilor art. 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, acest proiect urmează să fie dezbătut în procedură de urgenţă.

Dacă iniţiatorul este prezent? Vă rog, domnule secretar de stat, să prezentaţi punctul de vedere al iniţiatorului.

Domnul Mihail Vasile-Ozunu (secretar de stat, Ministerul Apărării Naţionale):

Mulţumesc, domnule preşedinte.

Doamnelor şi domnilor deputaţi,

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.1/2011 a instituit o etapă de revizuire a cuantumului pensiilor, cu respectarea principiului contributivităţii.

Procedura de revizuire a pensiilor recalculate a vizat toate acele pensii, care au fost calculate parţial sau integral pe baza salariului mediu brut pe economie, astfel că pentru identificarea actelor necesare, instituţiile cu atribuţii în domeniu au trebuit să depună toate diligenţele necesare.

Ordonanţa şi-a produs efectele, iar ele sunt pozitive.

Astfel, Ministerul Apărării Naţionale a definitivat la 1 iunie procesul de revizuire a celor 76.885 de pensii ale cadrelor militare, care au ieşit la pensie din armată.

În urma revizuirii nicio pensie militară mai mică de 3.000 de lei, aşa cum s-a angajat ministrul apărării naţionale, în condiţiile unei cariere complete, nu a fost diminuată, mai mult, au crescut.

Chiar şi pentru pensionarii cu carieră incompletă, la 96% dintre ei le-au crescut pensiile, care au avut sub 3.000 de lei. În plus, şi pentru 85% din pensionarii cu carieră completă şi cu pensie peste 3.000 de lei pensiile au crescut. În aceste condiţii, 90,2% din totalul pensiilor revizuite au crescut, fie că e vorba de carieră completă, fie incompletă.

Deciziile de revizuire se vor emite în intervalul 1 noiembrie - 31 decembrie 2011, astfel încât de la 1 ianuarie 2012 toţi pensionarii militari să primească pensiile revizuite.

Totodată, în cadrul acestei activităţi, s-a realizat baza de date informatizată a armatei, astfel că întreaga evidenţă a activităţii militarilor a fost trecută de pe suportul fragil al hârtiei, în sistem digital informatizat.

Faţă de cele prezentate, vă adresăm rugămintea de a acorda votul dumneavoastră favorabil prezentului proiect de lege.

Mulţumesc

Domnul Ioan Oltean:

Mulţumesc, domnule secretar de stat.

Din partea comisiei sesizate în fond, îl rog pe domnul preşedinte Paul Victor Dobre să prezinte raportul comisiei.

Domnul Victor Paul Dobre:

Mulţumesc, domnule preşedinte.

În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată cu dezbaterea pe fond, în procedură de urgenţă, a Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.

La întocmirea prezentului raport comisia a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, avizul favorabil al Comisiei juridice, avizul favorabil al Comisiei pentru apărare, avizul favorabil al Comisiei pentru egalitate de şanse, precum şi punctul de vedere al Ministerului Finanţelor Publice.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, în sensul prelungirii până la data de 31 octombrie 2011 a termenului în care să fie identificate actele necesare recalculării pensiilor.

Proiectul prevede că obligaţia identificării şi transmiterii actelor necesare revine instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.

De asemenea, se prevede ca pentru pensiile pentru care nu au putut identificate veniturile lunare realizate, se va utiliza cuantumul soldei de grad şi al soldei de funcţie minime, corespunzătoare gradului militar deţinut.

Comisia propune plenului Camerei Deputaţilor aprobarea proiectului de lege în forma prezentată, întrucât prin ordonanţa supusă aprobării se instituie o etapă de revizuire a cuantumului pensiilor, cu respectarea principiului contributivităţii, în scopul de a nu sancţiona persoanele care, fără a avea vreo culpă, nu au reuşit în intervalul iniţial pus la dispoziţie de legiuitor să identifice documentele doveditoare ale veniturilor realizate pe parcursul întregii cariere.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, conform prevederilor art. 73 alin.(3) din Constituţia României, republicată.

Raportul comisiei a fost adoptat cu 14 voturi pentru şi 13 voturi împotrivă. Au participat toţi membrii comisiei.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în condiţiile art.115 alin.(5) teza a III-a din Constituţia României, republicată.

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României şi ale art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor.

În cadrul dezbaterilor au fost formulate amendamente, care, supuse votului, au fost respinse.

Amendamentele respinse sunt redate în anexa la prezentul raport.

Domnule preşedinte, legat de amendamentele respinse, îmi permit să îmi rezerv timpul în cadrul dezbaterilor generale, explicând punctul de vedere al Grupului PNL.

Vă mulţumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Mulţumesc, domnule preşedinte.

V-aş ruga să rămâneţi la microfon. Suntem, conform art. 120 din Regulament, în procedură de urgenţă. V-aş ruga să propuneţi timpul alocat pentru dezbaterea raportului, care cuprinde numai amendamente respinse.

Domnul Victor Paul Dobre:

Cred că se poate face pentru fiecare intervenţie cinci minute.

Vă mulţumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Numai puţin, că n-am înţeles. Aici puneţi un timp general, domnule, timpul general pentru dezbaterea raportului.

Domnul Victor Paul Dobre:

Pentru fiecare intervenţie cinci minute. E propunere, domnule preşedinte.

Domnul Ioan Oltean:

Stimaţi colegi, aţi auzit propunerea domnului preşedinte: pentru fiecare intervenţie la raport cinci minute.

Supun votului dumneavoastră această propunere.

Vă rog să vă exprimaţi prin vot.

Cu 90 de voturi pentru, 78 împotrivă şi o abţinere, propunerea a fost adoptată.

Dacă din partea grupurilor parlamentare doreşte cineva să ia cuvântul?

Vă rog. Domnul deputat Eugen Bejinariu din partea Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat.

Domnule coleg, aveţi cuvântul.

Domnul Eugen Bejinariu:

Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă.

Domnule preşedinte Dobre, preşedinte al comisiei, cred că era foarte important şi în mod special pentru stenogramă să consemnăm faptul că în Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională acest raport a primit aviz favorabil, deoarece şi amendamentele au trecut în această şedinţă.

Cred că este foarte important să se ştie acest lucru. Pentru că în momentul în care a ajuns la Comisia pentru muncă, aceste amendamente nu au mai fost adoptate.

Prin urmare, trebuie să spunem tuturor şi colegilor noştri din sală că în toată lumea armata este construită pe grade şi funcţii.

Domnul Boc, ca să îndeplinească un ordin al comandantului suprem, domnul Băsescu, a venit şi a schimbat această ierarhie prin acest proiect de lege şi această ordonanţă. Ordonanţă care, sigur, trebuie să spunem că a venit în urma unor frământări, lungi frământări şi incoerenţă în tot ceea ce s-a făcut în modificarea pensiilor militarilor.

Mai mult de atât, în 1999, pentru interesul naţional, militarii din armata României au fost, mulţi militari din armata României, mulţi oameni cu carieră militară au fost trimişi acasă, tot din interes naţional. Şi la momentul acela a fost aprobată o lege, care le-a dat nişte drepturi. A venit domnul Boc şi a dat la o parte această lege şi a construit altă lege, care este o lege mai bună, pentru că este făcută de domnul Boc, neţinând cont de problemele acelor oameni care la 35 de ani, la 40 de ani au fost trimişi acasă şi sunt în continuare şi stau acasă şi au familii şi nu sunt puţini, sunt foarte mulţi acei oameni. Şi nu sunteţi interesaţi, stimaţi colegi, de acei oameni, ce fac şi unde sunt. Şi veniţi acum şi propuneţi plenului Camerei Deputaţilor o lege strâmbă, exact aşa cum spun: o lege strâmbă care, cum v-am spus, a inversat ierarhiile în armata României!

Trebuie să consemnăm şi trebuie să spunem aceste lucruri, ca să ştie populaţia României ceea ce face acest Guvern al Partidului Democrat Liberal, al domnului Boc şi al domnului Băsescu: îşi bate joc de oameni!

Prin urmare, Partidul Social Democrat va susţine acele amendamente din Comisia pentru apărare care au fost aprobate de comisie şi răsturnate la Comisia pentru muncă, iar dacă nu, vom cere cu totul şi cu totul alte lucruri să facem.

Mai mult de atât, în momentul în care vom veni la guvernare, vom schimba toate legile pe care le-aţi aprobat şi aţi întors totul pe dos în ţara aceasta!

Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Domnul Ioan Oltean:

Mulţumesc, domnule deputat.

Domnul deputat Paul Victor Dobre, din partea Grupului parlamentar al Partidului Naţional Liberal.

Domnule deputat, aveţi cuvântul.

Domnul Victor Paul Dobre:

Mulţumesc, domnule preşedinte.

Doamnelor şi domnilor,

Permiteţi-mi în timpul pe care îl are alocat grupul nostru să vă prezint, în primul rând, punctul de vedere al Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă, un punct de vedere precis şi concret. Este vorba de o structură care reuneşte peste 30.000 de cadre militare în rezervă, atât din apărare, cât şi din poliţie.

Principalele solicitări, care, de altfel, sunt şi în amendamentele despre care vorbea colegul meu mai devreme, amendamente pe care le-am susţinut atât în Comisia pentru apărare, unde au fost adoptate, cât şi în Comisia pentru muncă, unde din păcate au fost respinse.

În cazul pensiilor prevăzute la alin.(1), pentru care cel mai târziu până la data de 31 octombrie 2011 nu pot fi identificate veniturile realizate lunar pentru anumite perioade, la stabilirea punctului mediu anual se utilizează cuantumul soldei de grad şi al soldei de funcţie, deţinute de militar în perioadele respective, conform fişei personale a acestuia.

Modificarea se datorează faptului că un număr semnificativ de ofiţeri şi subofiţeri au deţinut funcţii superioare gradului.

A doua solicitare. Pensiile revizuite pe baza documentelor care atestă veniturile realizate şi ale căror cuantumuri sunt mai mari decât cele aflate în plată în luna decembrie 2010 rămân definitiv în plată conform cuantumurilor stabilite în decizia de revizuire.

Art.6, o completare: "Pensiile revizuite pe baza documentelor care atestă veniturile realizate şi ale căror cuantumuri sunt mai mici decât cele aflate în plată în luna decembrie 2010 rămân în plată în cuantumurile din luna decembrie 2010."

Şi un alineat nou la art.7, art.196 lit.r) din Legea nr.263/2010 se abrogă, menţinându-se în vigoare prevederile referitoare la pensiile militare, cuprinse în Legea nr.80 privind Statutul cadrelor militare.

Subliniez şi eu, aşa cum subliniază şi cei care solicită acest lucru, că ultimele trei propuneri au la bază art.15 alin.(2) din Constituţie. Legea dispune numai pentru viitor, cu excepţia legii penale sau contravenţionale mai favorabile.

Doamnelor şi domnilor,

Punctul de vedere al Grupului PNL este ca această ordonanţă să fie adoptată cu amendamentele propuse de noi, întrucât dacă numai un singur om este lezat în drepturile sale constituţionale, înseamnă că Parlamentul României nu respectă legea. Ce-a făcut Guvernul e răspunderea lui. Noi suntem cei care decidem.

Şi dacă legea sancţionează un singur om, contrar prevederilor constituţionale, nu putem să adoptăm această lege.

Nu mai vorbesc de faptul că este vorba de mii de oameni, nu mai vorbesc de faptul că este vorba de oameni care au fost în serviciul militar, un serviciu care are restricţiile lui, un serviciu care are obligaţiile lui şi un serviciu în care şi-au făcut datoria şi în ţară, şi pe teatre de operaţiuni.

PNL va susţine aceste amendamente şi facem un apel şi către colegii de la putere, cel puţin să aibă înţelepciunea colegilor de la Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.

Vă mulţumesc. (Aplauze de la balcoane.)

Domnul Ioan Oltean:

Mulţumesc foarte mult, domnule deputat.

Dacă mai sunt alte intervenţii?

pe procedură, doamna deputat Aura Vasile, vă rog.

Doamna Aurelia Vasile:

Mulţumesc, domnule preşedinte.

Domnul Ioan Oltean:

Numai puţin, rog domnii deputaţi să lase banca miniştrilor liberă.

Domnilor deputaţi, vă rog să poftiţi în sala de şedinţă. Vă rog foarte mult.

Domnilor secretari, domnilor miniştri, vă rog să nu mai întreţineţi un dialog cu domnii deputaţi în timpul şedinţei.

Doamna Aurelia Vasile:

Domnule secretar, nu vreţi să vedeţi ce am de spus?

Domnul Ioan Oltean:

Domnule secretar de stat Iliescu, suntem în timpul dezbaterilor. Vă rog să fiţi atent la dezbateri.

Doamna Aurelia Vasile:

Domnule Valentin Iliescu!

Mulţumesc, domnule ministru.

Domnul Ioan Oltean:

Aveţi cuvântul, doamnă.

Doamna Aurelia Vasile:

Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă.

Domnule preşedinte de şedinţă,

Trebuie să fac o rectificare. S-a spus că amendamentele care au fost aprobate în unanimitate la Comisia pentru apărare au fost respinse la Comisia pentru muncă.

Trebuie să ştiţi că unul dintre autorii acestor amendamente, domnul deputat Mircovici, a fost prezent în cadrul Comisiei pentru muncă, unde a prezentat şi a susţinut amendamentele Comisiei pentru apărare, unde, în prima fază, reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale, prin secretarul de stat şi doamna general, pe care nu-mi aduc acum aminte cum o cheamă, au susţinut amendamentele respective. Pentru că în acel moment am fi fost majoritari pe vot, în momentul în care noi am propus să facem dezbaterea mai departe, PDL-ul a solicitat amânarea cu o săptămână şi, pentru că au pierdut la vot, au părăsit sala, noi rămânând fără cvorum de lucru.

În următoarea şedinţă, este important să ştiţi că, în prima fază, reprezentanţii Ministerului Apărării au susţinut în continuare amendamentele Comisiei pentru apărare, ca, la un moment dat, secretarul de stat să primească un telefon şi să nu mai susţină amendamentele Comisiei pentru apărare.

Stimaţi colegi,

Trebuie să vă aduc aminte că acest proiect de lege nu-şi are rostul, pentru că, în acest moment, peste 21.763 de procese sunt câştigate de către militarii pensionari.

De asemenea, trebuie să ştiţi că ceea ce se spune în această expunere de motive a proiectului de lege, care spune că se face această ordonanţă pentru că a fost anulată hotărârea Ministerului Apărării de către instanţele judecătoreşti, domnilor, vă readuc aminte că ministrul apărării, de la acest microfon pentru Camera Deputaţilor şi din faţa Senatului, şi-a dat cuvântul de onoare de bărbat de stat că, dacă o singură pensie va scădea sub 3000 de ron, el îşi dă demisia.

Nu înţeleg de ce încearcă să facă o altă aritmetică. Nu înţeleg de ce nu ia să citească ceea ce este un adevăr legislativ.

Domnul Ioan Oltean:

Doamnă deputat...

Doamna Aurelia Vasile:

Domnule preşedinte,

Cu amabilitatea dumneavoastră, două minute.

Vreau să-i aduc aminte domnului ministru...

Domnul Ioan Oltean:

Vă rog, numai puţin, doamnă deputat. Ştiţi că eu vă preţuiesc şi vă respect. Aţi solicitat cuvântul pe procedură. Haideţi, vă rog eu foarte mult, nu e procedură.

Doamna Aurelia Vasile:

Un minut.

Domnul Ioan Oltean:

Aveţi un minut, dar vă rog foarte mult să vă încadraţi într-un minut. Vă rog eu, nu mă puneţi în situaţia neplăcută... Vă rog foarte mult, aveţi un minut, dar vă rog să fiţi corectă cu mine şi cu sala.

Doamna Aurelia Vasile:

Un minut şi finalizez.

Deci domnilor colegi şi domnilor guvernanţi,

Vreau să vă readuc aminte că în Legea nr.138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică, siguranţă naţională, precum şi acordarea altor drepturi salariale personalului din aceste instituţii, reglementa foarte clar că ei nu puteau să plătească contributivitate, pentru că militarii nu puteau să se fi asigurat în sistemul public, neîntrunind niciuna din condiţiile impuse de art.5 din Legea nr.19/2000, deoarece nu şi-au desfăşurat activitatea în baza unui contract de muncă. Iar regimul incompatibilităţilor, impus de legea statutară, Legea nr.80/1985 privind Statutul cadrelor militare, nu le-a permis să aibă vreo altă calitate care să le permită asigurarea în acest sistem.

Deci, domnilor, de la Cuza, atunci când au apărut primele legi care stabileau salarizarea şi condiţiile de pensionare, e prima oară când cineva îndrăzneşte să-şi bată joc de Armata română. Şi cine? Generalul, care, spune el, conduce Armata română. Se învârt în mormânt, în acest moment, eroii armatei.

Domnul Ioan Oltean:

Aţi depăşit minutul...

Doamna Aurelia Vasile:

Vă rog să nu votaţi, şi să fiţi de acord cu amendamentele comisiei pentru apărare.

Vă mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă.

Domnul Ioan Oltean:

Stimaţi colegi,

V-aş ruga să aveţi în vedere că, la dezbateri generale, conform regulamentului, ia cuvântul un singur reprezentant de grup parlamentar.

De asemenea, dacă cereţi pe procedură intervenţiile, vă rog s-o faceţi pe procedură, nu mă puneţi în situaţia neplăcută să vă întrerup sau chiar să vă închid microfonul. Nu-mi face deloc plăcere să am o asemenea atitudine.

Domnul deputat Kerekes, din partea Grupului parlamentar al UDMR.

Domnule coleg, aveţi cuvântul.

Domnul Kerekes Károly:

Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă.

Stimaţi colegi,

Domnul preşedinte Dobre a vorbit despre trei amendamente ale acestei Legi de aprobare a Ordonanţei nr.1. Ultimele două categoric vizează restabilirea situaţiei anterioare recalculării pensiilor, adică anulării prin Legea nr.119/2010 a pensiilor speciale.

Vă rog frumos să nu mă înţelegeţi greşit. Am tot respectul faţă de armată. Am tot respectul faţă de cadrele militare din armată, care şi-au făcut datoria totdeauna faţă de patrie, faţă de popor.

Dar, dacă prin aceste amendamente restabilim situaţia fostelor cadre ale securităţii, ale torţionarilor, atunci facem o mare nedreptate. Dar mai mare nedreptate am făcut prin faptul că, dacă restabilim aceste pensii ale torţionarilor, dar am luat prin aceeaşi Lege nr.119 pensiile reprezentanţilor noului regim, ale parlamentarilor care au militat mai mult sau mai puţin timp pentru democratizarea ţării... Da, am luat! Şi atunci vom vedea ce vom face cu această ordonanţă. Retrimitem? Nu intră în competenţa mea să propun retrimiterea. Liderii de grup pot să facă acest lucru. Dar trebuie să ne gândim la aceste aspecte.

Trebuie să aprofundăm această problemă, pentru că am făcut o mare nedreptate.

Deci nu poate fi aceeaşi situaţie, că unora le dăm înapoi pensiile, iar altora le luăm. Le dăm torţionarilor pensiile înapoi, iar acelora care, totuşi, sunt reprezentanţii noului regim, le luăm. E corect acest lucru, vă întreb? Nu.

Deci, ca atare, putem să retrimitem în comisie, dar trebuie să gândim pentru viitor.

Mulţumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Mulţumesc.

Îl rog pe domnul deputat Marius Rogin să ocupe loc în sala de şedinţe şi-i atenţionez pe domnii secretari de stat că dacă mai au de întreţinut dialog cu colegii din sală să poftească afară.

Domnul deputat Calimente. Pe procedură, înţeleg. Vă rog.

Domnul Mihăiţă Calimente:

Domnule preşedinte,

Aş vrea să spun mai mult decât pe procedură, în calitate de membru al Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, câteva cuvinte. Pentru că, sigur, din partea comisiei nu s-a exprimat nimeni.

Domnul Ioan Oltean:

Domnule deputat, îngăduiţi-mi să vă amintesc că, în această fază, nu există o asemenea procedură. Din partea comisiei vorbeşte preşedintele, care prezintă raportul, şi din partea grupurilor parlamentare vorbeşte câte un reprezentant. Nu suntem în situaţia în care membrii comisiei să vină să aducă explicaţii suplimentare faţă de cele pe care le-a prezentat preşedintele comisiei.

V-aş ruga dacă aveţi pe procedură să interveniţi pe procedură, altfel o să mă obligaţi să vă iau cuvântul.

Domnul Mihăiţă Calimente:

Domnule preşedinte,

Ştiţi foarte bine că domnul Dobre şi-a exprimat părerea din partea Comisiei pentru muncă şi de foarte multe ori foarte mulţi dintre colegii noştri au mai intervenit. Nu vroiam să vă spun că iau cuvântul pe procedură şi să spun altceva.

De aceea, vă cer îngăduinţa să vă spun câteva cuvinte. N-am să vorbesc o jumătate de oră.

Domnul Ioan Oltean:

Aveţi un minut, domnule deputat. V-aş ruga să vă încadraţi în acest timp, v-aş ruga foarte mult.

Domnul Mihăiţă Calimente:

Vă mulţumesc.

La elaborarea acestei legi s-a pornit de la o minciună: că noul sistem de pensii are la bază principiul contributivităţii. Este clar că militarii n-aveau cum să aibă la bază acest sistem al contributivităţii.

A reieşit un haos în urma adoptării acestei ordonanţe. În timpul recalculării pensiilor militare, şi-au dat seama că rezultă un dezastru. Reacţiile celor nedreptăţiţi i-au făcut să corecteze această eroare făcută şi au început să accepte cu ochii închişi adeverinţe şi documente fără acoperire, creând alte nemulţumiri.

Multora le-a crescut pensia, dar nu mai există echitate şi echilibru în ceea ce s-a creat. Subofiţerii au primit pensii mai mari decât ofiţerii. Unele arme sunt mai speciale decât altele. La condiţii egale, unora li s-a dublat sau triplat pensia, altora le-a scăzut cu 10%.

Aţi reuşit să divizaţi şi pensionarii militari.

Cel mai grav este faptul că militarii nu mai au statutul pe care l-au avut. Se vor certa între ei, unii vor fi mulţumiţi, alţii nu vor fi mulţumiţi. Vor fi asmuţiţi unii împotriva celorlalţi. Aceşti oameni trebuie să fie siguri pe poziţia lor, şi nu la mila unui ministru sau al altuia, în aşa fel încât nimeni să nu le poată mâine ceea ce au primit astăzi.

În consecinţă, dacă nu se adoptă amendamentele pe care noi le-am propus, acest haos va fi instituţionalizat şi vom avea pensionarii împărţiţi în două, aşa cum şi-a dorit domnul ministru Oprea. Acolo, cei care-l sprijină pe domnul ministru Oprea, şi aici cei care sprijină drepturile pensionarilor. (Aplauze prelungite de la balcon.)

Domnul Ioan Oltean:

Mulţumesc.

Domnul secretar al Biroului permanent, Mircovici. Aveţi cuvântul, domnule secretar.

Domnul Niculae Mircovici:

Vă mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă,

Doamnelor şi domnilor,

Ca membru al Grupului parlamentar al minorităţilor naţionale, vreau să spun că grupul va vota Ordonanţa de urgenţă nr.1.

Ca membru în Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, ca fost militar şi ca om care s-a zbătut pentru tot ce înseamnă corectitudinea unui astfel de sistem şi a unui angajament pe care un stat îl ia cu structurile sale de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, vă rog să-mi îngăduiţi să fac câteva reflecţii. Şi prima dintre ele este aceea că este inadmisibil să tratăm o lege care se referă la stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate militarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională cu aceeaşi monedă cu care tratăm o lege care se referă la eutanasierea câinilor fără stăpân.

În niciun caz n-avem voie să încercăm să facem un joc politic dintr-o problemă de această natură. Sigur că cel mai puţin vinovaţi în tot ceea ce discutăm noi astăzi sunt militarii.

Prin Legea nr.164/2001, s-a stabilit în mod clar o nevoie, o măsură, o reglementare legală pentru ca Armata română să intre în structurile Alianţei Nord-Atlantice, şi aceasta a fost legea privind pensiile militare, după ce fusese votată o lege prin care s-au recalculat, un sistem de pensii, Legea nr.19/2000.

Deci caracterul special al acestei legi a fost determinat de o obligaţie pe care şi-o asuma România pentru a intra în structurile euroatlantice. Dar deja, aici, asta e istorie şi probabil că va rămâne pentru acest moment ca istorie.

Prin Legea nr.119/2010, lege care - trebuie să ne amintim toţi -, nu a fost votată, nu a fost discutată şi votată în Parlamentul României, ci a fost o lege pentru care Guvernul Boc şi-a asumat răspunderea, răul a fost făcut.

În aceste condiţii, după intrarea în vigoare a Legii nr.119/2010, noi am fost puşi în situaţia de a găsi soluţii pentru ca răul acesta să devină, pentru cei care nu-l meritau, mai mic. Şi aici, cei care doresc să mă contrazică, cu tot respectul, îi invit la tribuna Parlamentului, mai ales dacă sunt profesori universitari.

Vreau să spun că structurile de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, miniştrii, şefii acestor structuri s-au zbătut pentru ca acest rău să fie mai mic. N-are rost să ne ascundem după deget, unii de o culoare politică şi alţii de altă culoare politică. Eu vă prezint exact ce s-a discutat şi în Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. Căderea pensiilor militare ar fi ajuns la până la 70%, în condiţiile în care nu se înscriau în acele pensii nesimţite, cum nu se înscriu nici acum.

Şi atunci, modificările care au fost făcute pe parcurs, prin Legea nr.119 şi după aceea adoptate în Legea nr.263/2010, au oferit posibilitatea ca marea majoritate a pensiilor militare să nu scadă. Şi acest lucru este o realitate. Pe site-ul Ministerului Apărării sunt prezentate peste 90% din pensii, care au crescut.

Da, chiar dacă supăr pe unii dintre dumneavoastră, este şi meritul faptului că întreaga conducere politică a Ministerului Apărării Naţionale din momentul de faţă este formată din foşti ofiţeri activi. Este un adevăr pe care n-avem niciun motiv să nu-l luăm în seamă.

Atât ministrul apărării, cât şi secretarii de stat de la acest minister sunt foşti ofiţeri activi şi s-au zbătut, din acest punct de vedere, pentru ca răul să fie puţin mai mic. Cu tot respectul vă reamintesc acest lucru şi trebuie să-l recunoaştem.

Mai departe, aş vrea să mai fac o precizare. Dacă am ajuns ca aproximativ 10% din pensii să fie scăzute în momentul de faţă, există acel palier al celor care au lucrat după pensionare şi, în care, prin recalculare, se pot socoti veniturile pentru care au contribuit mai departe. Probabil că vom rămâne pe undeva pe la 7-8% din pensii care vor fi scăzute.

Am convingerea, ca om de formaţie juridică şi ca om care a studiat hotărârile instanţelor de judecată începând de la Vaslui până la Craiova, de la Teleorman, de la Vâlcea, de la Cluj, de la Curtea de Apel Timişoara, că toate procesele militarilor cărora le va scădea pensia, chiar dacă noi nu vrem să votăm acest lucru, vor fi recalculate şi oamenii îşi vor câştiga drepturile.

Cine va pierde? Va pierde de două ori Statul român. O dată va pierde prin faptul că va plăti nişte cheltuieli de judecată pe care va trebui să le suporte pentru procesele pierdute, avocaţii părţilor care acţionează în instanţă, iar pe de altă parte va pierde pentru faptul că şi-a târât cei mai demni şi mai devotaţi dintre oameni, care au avut ca regim de lucru 24 de ore din 24 pentru ţară, că-i va duce în faţa barelor de judecată.

Am încredere însă că instanţele vor rezolva o astfel de problemă, pentru că s-a făcut o afirmaţie aici...

Domnul Ioan Oltean:

Vă rog să vă apropiaţi de sfârşitul intervenţiei, domnule secretar.

Domnul Niculae Mircovici:

Mulţumesc, domnule preşedinte.

Mai am zece secunde şi termin cele cinci minute.

Pentru că s-a făcut o afirmaţie aici, legată de torţionari, aş vrea să vă rog să facem diferenţa între ce înseamnă câinii fără stăpân şi ce înseamnă dobermanii adevăraţi, care ne păzesc gospodăriile.

Nu cred că în armată găsim astfel de torţionari la care s-a făcut referire.

Vă mulţumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Mulţumesc, domnule secretar, domnule deputat.

Pe procedură, domnul deputat Bogdan Niculescu Duvăz.

Aveţi cuvântul, domnule deputat.

Domnul Bogdan Nicolae Niculescu Duvăz:

Vă mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă.

Stimaţi colegi şi mai ales stimate coleg,

Aş vrea să atrag atenţia că am avut aici, în faţă, o ocazie nefericită să asist la argumentarea unui vot imperativ.

Dumneavoastră ne-aţi explicat că, deşi nu sunteţi de acord cu această legiferare, deşi nu sunteţi de acord pe fond, şi aţi adus argumente în sensul acesta, votaţi, totuşi, împreună cu Guvernul, un vot imperativ dat, deci nu un vot de conştiinţă.

Să ştiţi că toată disertaţia dumneavoastră este anticonstituţională. Eu sunt de acord să fiu de partea celor care au pierdut şansa de a-şi duce până la capăt serviciul pe care s-au angajat sub jurământ, şi anume militarii români, care au făcut un sacrificiu în momentul în care, datorită obligaţiilor politice pe care statul român şi le-a luat, au ieşit din sistemul militar înainte de termen. Oameni care astăzi sunt acuzaţi de preşedintele ţării şi comandantul suprem al armatei că ar fi cei care nu şi-au îndeplinit în integralitate obligaţiile faţă de armată. Aceşti oameni, nu numai că n-au nicio vină, au meritul de a fi înţeles la timpul respectiv că trebuie, cu compensaţii, cu alte obligaţii asumate de statul român, să renunţe la haina militară şi la cariera militară pentru care juraseră.

Dar dumneavoastră aţi venit aici să ne spuneţi că, deşi lucrurile stau aşa, trebuie să votaţi, mi se pare că, sub această cupolă, este inadmisibil să auzim asemenea argumentaţii.

Iertaţi-mă, stimate coleg!

Vă mulţumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Domnilor colegi,

Aş vrea şi dumneavoastră să mă iertaţi, domnule Bogdan Duvăz, că aţi cerut cuvântul pe procedură şi aţi intrat pe fond.

Îl rog pe domnul secretar, drept la replică un minut.

Şi v-aş ruga, stimaţi colegi, dacă solicitaţi cuvântul pe procedură, vă rog să interveniţi pe procedură. Nu mă puneţi în situaţia neplăcută să vă fac observaţii.

Domnul Niculae Mircovici:

Vă mulţumesc foarte mult.

De fapt, n-aş putea să spun că este un drept la replică. Nu e vorba neapărat de o replică, ci e vorba de o simplă explicare.

Deci, pe de o parte, am exprimat poziţia Grupului parlamentar al minorităţilor naţionale, şi mi se părea corect să fac treaba aceasta, pe de altă parte, am adus o serie de argumente pe care le-am susţinut şi în Comisia pentru apărare.

Conform regulilor democraţiei, dacă nu am câştigat acolo, nu aveam dreptul să exprim alt punct de vedere decât cel pe care l-am exprimat atunci.

Şi, distinse domnule ministru, vreau să vă mai spun un lucru. În momentul de faţă suntem în situaţia de a alege între două variante: dacă din punct de vedere juridic Ordonanţa nr.1, să zicem, nu ar trece, eu aş întreba care este baza legală de plată a pensiilor militare în momentul de faţă, ar fi prima, şi a doua, care-i mult mai complicată, este aceea că, prin această ordonanţă, chiar dacă Guvernul nu a vrut să crească nişte pensii, la 90% dintre oamenii din armată le-a crescut. Probabil că a fost de acord cu importanţa socială a muncii pe care aceştia au desfăşurat-o.

Noi n-avem voie să tăiem un bun care a fost câştigat printr-o reglementare pe care a făcut-o Guvernul României.

Vă mulţumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Domnul deputat Mocanu. Imediat, domnule Popa.

Domnul deputat Mocanu. Pe procedură, domnule deputat.

Domnul Vasile Mocanu:

Domnule preşedinte de şedinţă,

Stimaţi colegi,

Am aşteptat până acum, am crezut că domnul preşedinte de şedinţă vine în faţa microfonului să ne ceară scuze sau să facă justificarea de ce a venit cu o oră mai târziu la şedinţă.

Protestez în faţa Camerei Deputaţilor pentru acest lucru şi cer preşedintelui Camerei Deputaţilor să vină la acest microfon şi să explice pentru ce a venit cu o oră mai târziu.

Am această rugăminte pentru faptul că degeaba crede dânsul că, dacă este şi secretar general al Partidului Democrat Liberal, aici, în Camera Deputaţilor poate să facă ceea ce vrea dânsul... şi mai mult nu vreau să mai spun.

Domnul Ioan Oltean:

Unde dai şi unde crapă, domnule deputat!

Vă rog, domnul deputat Popa, vă rog să poftiţi în sală, domnule deputat.

Domnul Octavian-Marius Popa:

Vă mulţumesc, domnule preşedinte.

Vreau să vă cer ca, la calculul votului, să nu luaţi în considerare votul domnului deputat Mircovici, să-l scutim de această - să zicem - dihotomie între conştiinţa domniei sale şi un vot imperativ, întrucât un vot imperativ nu poate fi luat în considerare.

Şi, dacă-mi permiteţi, încă 30 de secunde, un drept la replică pentru cineva care a invocat faptul că a trebuit să scădem pensiile pentru că trebuie să-i pedepsim, în felul acesta, pe foştii torţionari.

Tatăl meu, fost ofiţer de carieră, a ajuns în puşcărie ca deţinut politic, trădat, dat pe mâna miliţiei de doi foşti colegi (întotdeauna a existat trădare), cărora le-a reproşat faptul că au dat mândria militară şi s-au făcut hingheri de oameni.

Domnul Ioan Oltean:

Domnule deputat...

Domnul Octavian-Marius Popa:

Eu unul cred că tatăl meu, care-i mort, nu ar fi fost bucuros ca o nedreptate să fie reparată prin alte nedreptăţi şi nu cred că vreodată e posibil aşa ceva.

Domnul Ioan Oltean:

Domnule deputat...

Domnul Octavian-Marius Popa:

De aceea, vă rog frumos să nu mai invocaţi argumente de genul: trebuie să lovim în pensiile militarilor, pentru că, în cadrul lor, sunt şi foşti ofiţeri de securitate.

Domnul Ioan Oltean:

Domnule deputat...

Domnul Octavian-Marius Popa:

Fiecare trebuie judecat pentru faptele lui şi... (I se întrerupe microfonul.) ... nu luate decizii economice cu caracter general.

Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Domnul Ioan Oltean:

Domnilor colegi,

Eu vă respect pe toţi, vă rog să mă respectaţi şi dumneavoastră pe mine.

Vă rog foarte mult. Eu cred că suntem într-o instituţie în care, în primul rând, trebuie să ne respectăm şi să respectăm... în măsura în care putem.

Doamna Aura Vasile, vă rog, pe procedură.

Doamna Aurelia Vasile (din bancă):

Drept la replică.

Domnul Ioan Oltean:

Drept la replică cui, doamna deputat?

Doamna Aurelia Vasile:

Domnul secretar general.

Domnul Ioan Oltean:

Domnul secretar general nu v-a pomenit numele. Doamna Aura Vasile, nu mă supăraţi, că nu cred că... 30 de secunde, doamna deputat, vă rog foarte mult.

Doamna Aurelia Vasile:

Am să-i răspund domnului deputat Mircovici că Ordonanţa nr.1 nu este aşa cum dânsul a calificat-o, ci aş putea să spun că este transfer şi manipulare de fonduri fără acte justificative. Acest fapt constituie un fapt penal, pasibil de închisoare atât pentru ordonatorii de credite, cât şi pentru legiuitori câteodată.

De aceea, vreau să vă spun că tot războiul de imagine: poporul contra militari, ofiţeri contra subofiţeri, cei care au stagiul complet sau stagiul incomplet, în acest moment nu a făcut decât să dea peste cap întreg sistemul militar, în condiţiile în care cei cu grade, dintr-o dată, s-au văzut că sunt nişte cetăţeni neutri şi care nu mai au statut de militari.

Domnul Ioan Oltean:

Mulţumesc.

Doamna Aurelia Vasile:

Mă voi întreba, în momentul în care va fi o concentrare, cum vor răspunde aceşti oameni?

Vă mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă.

Domnul Ioan Oltean:

Vă rog să nu mai abuzaţi de bunăvoinţa şi simpatia pe care o am faţă de dumneavoastră.

Stimaţi colegi,

Domnule Solomon, aveţi un nume predestinat spre înţelepciune. Sper că nu ne puneţi în dificultate şi să credem altceva.

Domnul Adrian Solomon:

Mulţumesc, domnule preşedinte.

Eu voiam să fac apel să trecem la dezbaterea pe articole, poate aşa vom tranşa chestiunea amendamentelor Comisiei de apărare...

Domnul Ioan Oltean:

Uite c-aţi confirmat ceea ce spuneam eu.

Domnul Adrian Solomon:

...amendamente care au fost susţinute de reprezentantul Ministerului Apărării, cel puţin la Comisia de muncă, exact zece minute. cam atât ţine onoarea unui general al armatei române, făcut general de domnul Băsescu.

Domnul Ioan Oltean:

Aţi făcut o propunere pe care nu o...

Domnul Adrian Solomon:

Tot la fel, domnule preşedinte, am văzut astăzi cum domnul Mircovici, intrat la guvernare colonel...

Domnul Ioan Oltean:

Domnule deputat...

Domnul Adrian Solomon:

...făcut general tot de domnul Băsescu...

Domnul Ioan Oltean:

Domnule deputat Solomon...

Domnul Adrian Solomon:

...are onoare de exact două săptămâni.

Domnul Ioan Oltean:

Domnule deputat Solomon, vă rog să m-ascultaţi. V-am dat cuvântul pe procedură. Aţi făcut o propunere de a trece la dezbatere. Am reţinut-o. Vă rog să poftiţi în sală.

Domnul Adrian Solomon:

Tocmai, apelul meu către colegii noştri ar fi să fim măcar noi onorabili, dacă generalii făcuţi de preşedintele Băsescu n-au onoare nici cât genunchiul broaştei. (Aplauze.)

Domnul Ioan Oltean:

Domnilor colegi,

S-au spus vrute şi nevrute...

Trecem la dezbaterea raportului.

(Domnul deputat Adrian George Scutaru doreşte să intervină.)

Vă amintesc că acest raport cuprinde doar amendamente respinse. Cred că aceste amendamente sunt...

Doamnă Aura Vasile, vă rog să aveţi puţintică răbdare. Nu sunteţi dumneavoastră cu ordinea aici. vă rog eu foarte mult. Am secretari de şedinţă şi dânşii mă atenţionează ce se întâmplă în sală, şi nu dumneavoastră.

Înţeleg că amendamentele respinse cuprinse în raport se vor susţine. Vom trece la dezbaterea raportului, cu amendamente respinse.

Domnule coleg, dacă nu intraţi pe procedură, vă promit că vă tai microfonul.

Vă rog, pe procedură, strict, pe procedură. Pe regulamentul Camerei Deputaţilor.

Domnul Adrian George Scutaru:

În mod surprinzător, domnule preşedinte de şedinţă, voi face o propunere procedurală.

Domnul Ioan Oltean:

Vă rog.

Domnul Adrian George Scutaru:

Este dreptul opoziţiei de a-şi susţine amendamentele în plen sau în comisii. Aţi impus în Comisia de muncă anularea acelor amendamente votate de Comisia de apărare şi care îndreptau nedreptăţile conţinute în Ordonanţa nr.1.

În consecinţă, vă rugăm să dispuneţi retrimiterea la comisie, fiind convins că cei care în primă instanţă, în Comisia de muncă, au votat împotriva acestor amendamente vor avea un dram de onoare şi-şi vor reconsidera poziţia.

Atunci când aţi procedat la acest proces de recalculare a pensiilor militare ni s-a spus că sunt pensii nesimţite în armată, că se vor facem economii la bugetul de stat. Vreau să vă spun, conform noii recalculări, cheltuielile lunare cresc cu 28.198.827 de lei, cu un plus de 18,86%. Unde sunt economiile la bugetul de stat? Ne-a spus cineva, domnule prim-ministru, domnilor guvernanţi, câte mii de oameni din armată, Interne şi SRI au fost implicaţi în procesul de recalculare şi cât a costat pentru buget această recalculare? Concediem poliţişti, dar pe de o parte bulversăm un sistem cu o lege, cu o ordonanţă de care nu era nevoie.

Le-aţi luat demnitatea de militari...

Domnul Ioan Oltean:

Domnule coleg...

Domnul Adrian George Scutaru:

...le-aţi anulat statutul social... (I se întrerupe microfonul.)

Domnul Ioan Oltean:

Vă rog să poftiţi în sală. Aţi făcut o propunere de retrimitere către comisie...

Domnule deputat, aţi cerut pe procedură, v-am dat cuvântul pe procedură.

Vă rog.

Domnul Adrian George Scutaru:

Domnule preşedinte,

Toate grupurile parlamentare şi-au exprimat punctul de vedere. aş vrea să întreb şi să vă întreb, poate dacă nu o fac colegii din Comisiile de muncă sau de apărare din PDL, o faceţi dumneavoastră, am vrea să auzim şi punctul de vedere al Partidului Democrat Liberal, să explice militarilor şi celor din sindicatul cadrelor militare aflaţi în prezent în plen de ce impun o asemenea ordonanţă. Cred că aveţi bunul-simţ să explicaţi poporului de ce aţi venit cu asemenea ordonanţă. Toate grupurile parlamentare au vorbit, mai puţin PDL-ul.

Domnul Ioan Oltean:

Domnule deputat, aţi epuizat timpul pe care-l aveaţi suplimentar.

Vă rog.

Domnilor colegi,

Domnul deputat Scutaru a propus retrimiterea către comisie a acestui proiect de lege pentru analiză suplimentară.

Supun votului dumneavoastră această propunere. Vă rog să votaţi.

88 de voturi pentru, 119 voturi împotrivă, 8 abţineri. Propunerea nu a trecut.

Intrăm în dezbaterea raportului comisiei sesizate în fond.

Vă rog să urmăriţi cu atenţie amendamentele, şi cei care doresc să intervină să o facă.

La numărul curent 1.

Domnule deputat George Scutaru, vă rog să interveniţi pentru susţinerea amendamentului.

Domnul Adrian George Scutaru:

Stimaţi colegi,

Primul amendament care a fost propus de Comisia de apărare se referă la necesitatea utilizării cuantumului soldei de grad şi al soldei de funcţie îndeplinită în perioada respectivă, şi nu a cuantumului soldei de grad şi al soldei de funcţii minime corespunzătoare gradului militar deţinut.

Considerăm că printr-un asemenea amendament se elimină caracterul abuziv al prevederii actuale care vizează diminuarea pensiei din motive care nu ţin de vinovăţia pensionarului pentru dispariţia datelor referitoare la veniturile realizate de acesta. Iar informaţiile referitoare la grad şi funcţie se găsesc în memoriul personal al fiecărui cadru militar, precum şi în ordinul de zi pe unitate.

Şi aş vrea să vă citesc un mesaj primit de la un general aflat într-o asemenea situaţie, un general care nu a primit stelele la foc automat, ci a lucrat şi la cartierul general al NATO şi căruia nu i se regăsesc 17 ani din activitate. Este vorba de generalul maior în rezervă Iordache Olaru: "Doresc soluţii. De reţinut că soluţia pe care o prevede ordonanţa de urgenţă pentru cei 17 ani negăsiţi în arhive nu poate substitui retribuţiile pe care le-am avut. Nu pot accepta ca jumătate din anii pe care i-am petrecut în armată să fie anulaţi de o ordonanţă de urgenţă samavolnică. Doresc să mi se recalculeze pensia aşa-zis nesimţită doar pe baza veniturilor corecte pe care le-am avut. Menţionez că nu doresc un răspuns de circumstanţă. Este al treilea rând de adeverinţe pe care le primesc de la Ministerul Apărării şi constat cu resemnare că anii pentru care nu se regăsesc veniturile corecte cresc de la 13,5 ani la 196 de luni, deci, la 17 ani. În plus, nu voi accepta pentru anii lucraţi la Cartierul General al NATO să mi se considere solda la funcţia minimă a gradului avut. Pentru cei care nu cunosc ardoarea cu care am lucrat în domeniul integrării în Alianţă, îi rog să ceară detalii şi să afle că am lucrat la maximumul potenţialului meu."

Şi nu numai generalul maior Olaru se află în această situaţie, ci peste 7.000 de ofiţeri ai armatei române.

În consecinţă, vă rog, domnilor colegi, domnule general Bădălan, domnule general Mircovici, dacă mai ţineţi la spiritul de corp şi dacă consideraţi că mai faceţi parte din casta militară, susţineţi aceste amendamente pe care le-aţi votat în Comisia de apărare şi nu mai răspundeţi imperativului de partid. Măcar ca o datorie de onoare faţă de foştii dumneavoastră camarazi. (Aplauze.)

Domnul Ioan Oltean:

Da. Mulţumesc.

Supun votului dumneavoastră acest amendament, domnilor colegi. Vă rog să votaţi.

81 de voturi pentru, două abţineri, 127 de voturi împotrivă. Amendamentul a fost respins.

(Domnul deputat Victor Paul Dobre doreşte să intervină.)

Domnul deputat Bădălan, vă rog, aveţi cuvântul.

Domnul deputat era înainte înscris. Aveţi puţintică răbdare. Vă rog să aveţi puţintică răbdare, domnule deputat.

Domnul Eugen Bădălan:

Mulţumesc, domnule preşedinte.

Înainte de orice, o intervenţie pe procedură, domnule preşedinte. la dezbaterile generale grupul parlamentar din care fac parte nu a participat, şi nu a participat cred că dintr-o eroare a dumneavoastră, domnule preşedinte, pentru că dumneavoastră cred că nu vedeţi mâinile ridicate din sală decât selectiv, pe a mea nevăzând-o. Şi de aceea vă rog, domnule preşedinte, să revenim la momentul dezbaterilor generale, pentru ca Partidul Democrat Liberal să-şi expună punctul de vedere.

Domnul Ioan Oltean:

Da, mulţumesc, domnule deputat.

Eu văd tot ce se ridică în sala aceasta, iar secretarii de şedinţă sunt obligaţi să mă informeze atunci când un deputat solicită o intervenţie, domnule deputat. Nu m-au informat. În consecinţă, vă rog să vă ocupaţi locul în sala de şedinţă.

Continuăm dezbaterile pe marginea raportului.

Îl rog pe domnul deputat Paul Victor Dobre să intervină pe procedură.

Domnul Victor Paul Dobre:

Domnule preşedinte,

Se pare că astăzi nu doriţi să respectaţi regulamentul.

În primul rând, s-a făcut propunerea unui amendament extrem de important. Înainte de a supune la vot trebuia să cereţi punctul de vedere al reprezentantului Guvernului. Asta e regula. Să ştim şi noi de ce Ministerul Apărării nu este de acord. Să ştim şi noi de ce reprezentantul Ministerului Apărării şi-a schimbat opinia numai la un simplu telefon în mijlocul şedinţei. Trebuie să se dea explicaţii.

La fiecare amendament vă rog să respectaţi procedura şi să cereţi punctul de vedere al Guvernului.

Domnul Ioan Oltean:

Mulţumesc, domnule preşedinte.

Continuăm dezbaterea.

La poziţia 2, numărul curent 2 din raport. Dacă acest amendament se susţine? Nu se susţine. Continuăm... cine? Păi, domnilor colegi, cei care doriţi să interveniţi vă rog să ridicaţi mâna şi s-o faceţi.

Domnul Nini Săpunaru. Domnule deputat, vă rog foarte mult să urmăriţi dezbaterile, ca să putem să...

Domnul Nini Săpunaru (din sală):

Dacă aţi comenta mai puţin, le-am urmări...

Domnul Ioan Oltean:

Vă rog să interveniţi, domnule deputat.

Domnul Nini Săpunaru:

Da, vă mulţumesc, domnule preşedinte.

Dacă aţi comenta mai puţin de la microfon, acolo, le-am urmări.

"În cazul pensiilor prevăzute la alin.(1) pentru care până cel mai târziu la data de 31 octombrie 2011 nu pot identificate veniturile, cuantumul soldei de grad şi al soldei de funcţie minime corespunzătoare gradului militar deţinut conform anexei nr.1, dar nu mai puţin de salariul mediu brut net pe economie, iar pentru perioada anterioară anului 1952 se utilizează salariul mediu brut pe economie."

Să ştiţi că aceste amendamente sunt amendamente susţinute şi care au venit de la Asociaţia cadrelor militare şi în rezervă şi noi credem că sunt corecte.

Domnul Ioan Oltean:

Da. Mulţumesc.

Mai sunt alte intervenţii? Dacă nu sunt, supun votului dumneavoastră acest amendament.

Vă rog să vă exprimaţi prin vot.

86 de voturi pentru, două abţineri şi 123 de voturi împotrivă. Amendamentul nu a fost adoptat.

La poziţia 3 avem un alt amendament respins. Dacă se susţine?

Da. Domnul deputat Paul Victor Dobre. Vă rog să vă susţineţi amendamentul, domnule deputat.

Domnul Victor Paul Dobre:

Domnule preşedinte,

Remarc încă o dată că nu doriţi să aflaţi punctul de vedere al Guvernului, care trebuie explicat la fiecare amendament înainte ca domnii deputaţi, doamnele deputate să voteze.

Amendamentul meu este în felul următor: "În cazul pensiilor prevăzute la alin.1 pentru care până cel târziu la data de 31 octombrie 2011 nu pot fi identificate veniturile realizate lunar pentru anumite perioade la stabilirea punctajului mediu anual se utilizează..." şi aici e modificarea "...cuantumul soldei de grad şi al soldei de funcţie real exercitată potrivit clasei de salarizare în care aceasta este încadrată. Iar pentru perioada anterioară a anului 1952 se utilizează salariul mediu brut pe economie, conform textului iniţial."

Acest amendament, v-am prezentat şi în expunerea mea de mai devreme, are în vedere faptul că, pe parcursul carierei militare, deseori cadrele militare au fost încadrate pe funcţii superioare gradului deţinut la un moment dat. Deci oamenii aceştia au avut o responsabilitate, gradul a fost inferior, dar au avut o responsabilitate majoră şi atunci este firesc ca în calculul pensiei să se ţină cont de ceea ce în mod real exercita ca funcţie şi responsabilitate.

Vă mulţumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Mulţumesc.

Domnilor colegi,

Aş vrea să precizez un lucru, pentru că de foarte multe ori se vorbeşte şi se interpretează regulamentul după putinţa fiecăruia.

Am să dau citire art.107 şi în primul rând pentru domnul preşedinte Paul Victor Dobre.

"La discutarea articolelor la care s-au făcut amendamente, deputaţii pot lua cuvântul pentru a-şi exprima punctul de vedere. De asemenea, pot lua cuvântul reprezentantul Guvernului sau al iniţiatorului şi raportorul comisiei sesizate în fond."

Alin.(2), partea finală: "După luările de cuvânt ale deputaţilor asupra unui anumit text, pot lua cuvântul iniţiatorul proiectului şi raportorul comisiei sesizate în fond."

Deci, domnilor colegi, v-aş ruga ca altă dată când intervenţii, citiţi întâi regulamentul şi pe urmă daţi lecţii altora.

Supun votului dumneavoastră acest amendament pe care domnul Paul Victor Dobre l-a susţinut.

Vă rog să vă exprimaţi prin vot.

84 de voturi pentru, 4 abţineri şi 123 de voturi împotrivă.

Amendamentul a fost respins.

La poziţia 4.

Da, vă rog, domnule coleg.

Domnul Radu Eugeniu Coclici:

Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă.

"În cazul pensiilor prevăzute la alin.1 pentru care până cel mai târziu la data de 31 octombrie 2011 nu pot fi identificate veniturile realizate lunar, pentru anumite perioade la stabilirea punctajului mediu anual se utilizează..." şi aici intervine modificarea, "...cuantumul soldei de grad şi al soldei de funcţie deţinute de militar în perioadele respective, conform datelor înregistrate în fişa naţională a pensionarului."

Domnul Ioan Oltean:

Da. Mulţumesc.

A fost domnul deputat Radu Eugeniu Coclici, care a susţinut amendamentul poziţionat la numărul curent 4 din raportul comisiei sesizate în fond.

Supun votului dumneavoastră acest amendament. Vă rog să vă exprimaţi prin vot.

86 de voturi pentru, 3 abţineri şi 120 de voturi împotrivă. Amendamentul a fost respins.

La poziţia 5. Dacă amendamentul se susţine.

Da, vă rog, domnul deputat George Scutaru, vă rog să motivaţi acest amendament.

Domnul Adrian George Scutaru:

Mulţumesc, domnule preşedinte.

Acest amendament aparţine Comisiei de apărare şi a fost propus de domnii deputaţi Niculae Mircovici, Eugen Bădălan, Doru-Claudian Frunzulică, Eugen Bejinariu, Mihăiţă Calimente, Ion Mocioalcă şi subsemnatul.

Deci consider că iniţiatorii îşi vor da votul pentru acest amendament, chiar dacă se află în partidele aflate la putere.

Prin acest amendament propunem: "În cazul în care în urma recalculării rezultă un cuantum mai mic, pensia rămâne la valoarea avută în plată înaintea recalculării, în scopul respectării principiului neretroactivităţii legii prevăzut la art.15 alin.(2) din Constituţia României, care precizează că legea dispune numai pentru viitor, cu excepţia legii penale sau contravenţionale mai favorabile."

Deci, considerăm că această referire este absolut necesară pentru a împiedica declararea ordonanţei drept neconstituţională. Fiindcă, stimaţi colegi, probabil o să vă daţi votul final în jumătate de oră pe această lege. Dar imediat opoziţia va contesta la Curtea Constituţională această ordonanţă pe care o considerăm injustă şi neconstituţională.

Deci se încalcă principiul neretroactivităţii legii. Şi vă citez o decizie a Curţii Constituţionale din 1994, decizia nr.9, publicată în 7 martie 1994: "Consecinţele înscrierii principiului neretroactivităţii se justifică prin faptul că asigură în condiţii mai bune securitatea juridică şi încrederea cetăţenilor în sistemul de drept, precum şi datorită faptului că blochează nesocotirea separaţiei dintre puterea legislativă, pe de o parte, şi puterea judecătorească sau cea executivă, pe de altă parte, contribuind în acest fel la consolidarea statului de drept.

Vreau să vă spun că mai există alte 14 decizii similare ale Curţii Constituţionale care se referă la principiul neretroactivităţii.

În acelaşi timp, considerăm că, fără a se adopta un asemenea amendament, se încalcă art.44 din Constituţie referitor la dreptul de proprietate privată. "Proprietatea privată este garantată şi ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular. Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică, cu dreaptă şi prealabilă despăgubire."

De altfel, stimaţi colegi, jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului a stabilit că noţiunea de bun acoperă şi dreptul unei persoane asupra unei creanţe şi are un înţeles foarte cuprinzător, el înglobând orice interes al unei persoane de drept privat care are o valoare economică.

În România, în situaţia în care măsurile cuprinse în această ordonanţă a Guvernului ar ajunge să fie puse în practică, nivelul de trai al unora dintre cei care primesc pensii de la bugetul de stat ar fi drastic afectat. Avem, în vedere cu titlul de exemplu, peste 7.000 de ofiţeri ai armatei române, fără a ne referi la ceilalţi din celelalte instituţii ale sistemului de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.

Măsura recalculării pentru aceştia pe baza contributivităţii ar putea deveni tragică, mai ales că numărul anilor care s-au luat în calcul este extrem de mic. Şi ţinând cont de efectele pe care le are eventuala respingere a acestui amendament, vă rog, domnule secretar de stat Ozunu, să veniţi la tribună să explicaţi care sunt considerentele instituţiei, fiindcă reprezentaţi Guvernul la această dezbatere, pentru care consideraţi că Guvernul Boc nu poate susţine un asemenea amendament.

Vă rog, stimaţi colegi, autori ai amendamentului, dar şi colegi din celelalte comisii ale Parlamentului să susţineţi acest amendament, fiindcă aveţi o datorie de onoare şi dacă atunci când vă exprimaţi...

Domnul Ioan Oltean:

Aţi depăşit timpul alocat, domnule deputat.

Domnul Adrian George Scutaru:

...consideraţia pentru armată şi când mulţumiţi şi vă aplecaţi în faţa unui militar care vine în sicriu din Afganistan şi spuneţi cât de valoroasă este armata României, aveţi ocazia, prin votarea acestui amendament, să arătaţi că nu sunteţi duplicitari şi pentru dumneavoastră armata într-adevăr reprezintă ceva. (Aplauze.)

Domnul Ioan Oltean:

Da. Mulţumesc.

(Doamna Aura Vasile doreşte să intervină pe procedură.)

Numai puţin. Suntem în timpul dezbaterilor...

Domnul Adrian George Scutaru:

Solicit punctul de vedere al Guvernului măcar un minut.

Domnul Ioan Oltean:

Supun votului acest amendament şi vă dau cuvântul pe procedură.

Dorea cineva să intervină? Domnule preşedinte, parcă cereaţi cuvântul, vă rog, pe acest amendament? (Se referă la domnul deputat Victor Paul Dobre.)

Domnul Adrian George Scutaru (din sală):

Solicit punctul de vedere al Guvernului măcar un minut.

Domnul Victor Paul Dobre:

Înainte de a vota, daţi-mi voie să vă reamintesc ceea ce s-a întâmplat atunci când Guvernul a venit să taie pensiile cu 15%. Este un drept de proprietate pensia. După cum v-aduceţi bine aminte aţi pierdut la Curtea Constituţională deşi, de regulă, plecaţi ca favoriţi acolo, şi vă reamintesc din nou că vom sesiza Curtea Constituţională, vă reamintesc că veţi pierde din nou acolo, vă reamintesc că vom adânci haosul şi vă reamintesc sutele de procese care se pierd în momentul de faţă pentru că aici, în Parlament, uităm de Constituţie.

De aceea, cred şi eu, domnule preşedinte, că este foarte important punctul de vedere al Guvernului vizavi de o prevedere neconstituţională.

Domnul Ioan Oltean:

Aş vrea să precizaţi, aţi vorbit în calitate de preşedinte al comisiei sau de deputat al grupului parlamentar?

Domnul Victor Paul Dobre:

Şi una, şi alta.

Domnul Ioan Oltean:

(Doamna deputat Aurelia Vasile insistă să intervină pe procedură.)

Vă rog să vă exprimaţi prin vot faţă de acest amendament.

Vă rog să votaţi.

92 de voturi pentru, 5 abţineri, 118 voturi împotrivă.

Amendamentul a fost respins.

Pe procedură, domnul Mircea Toader, în ordinea în care aţi ridicat mâinile şi în care m-au anunţat secretarii.

Doamna Aurelia Vasile:

Domnule Toader, puteaţi fi cavaler!

Domnul Mircea-Nicu Toader:

Cavalerismul nu e la regulament. E o chestiune de optică.

Domnule preşedinte de şedinţă,

Totuşi, vă rog să limitaţi dezbaterile şi, fiindcă este o lege foarte importantă, aş dori să fiţi de acord să supuneţi plenului prelungirea programului pe dezbatere până se finalizează proiectul de lege.

Domnul Ioan Oltean:

Da. Mulţumesc.

Doamna Aura Vasile, pe procedură.

Doamna Aurelia Vasile:

Mulţumesc, domnule preşedinte.

Domnule preşedinte,

În conformitate cu art.110 alin.(2) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, care nu a fost schimbat încă de grupul dumneavoastră, se spune aşa: "Supunerea la vot a amendamentelor se face în următoarea ordine: în primul rând, se supun votului amendamentele prin care se propune eliminarea..." şi textul curge, pentru a nu vă omorî timpul.

Iar la alin.(5), domnule preşedinte, se spune aşa: "Dacă toate amendamentele referitoare la un articol sunt respinse, se supune votului textul iniţiatorului sau textul Senatului, în cazul în care Camera Deputaţilor este Cameră decizională."

Cum dumneavoastră nu aţi supus votului textul iniţiatorului la niciunul din punctele acestui proiect de lege, consider, domnule preşedinte, că toată dezbaterea trebuie reluată, pentru că n-am votat nimic. Am votat numai respingerea amendamentelor, dar nu am votat textul legii.

Deci, domnule preşedinte, grupul meu consideră că astăzi am făcut un exerciţiu şi, conform regulamentului, trebuie să reluaţi dezbaterile pentru că nu am votat.

Domnul Ioan Oltean:

Da. Mulţumesc, doamnă deputat.

Domnul deputat Mircovici.

Domnul Niculae Mircovici:

Vă mulţumesc, domnule preşedinte.

Doamnelor şi domnilor colegi, explicarea votului.

Colegul meu Scutaru a făcut apel la onoare, deşi cred că n-a avut ocazia până acum să-şi dea seama că mi-am încălcat vreodată cuvântul. Vreau să-l asigur înainte de a vedea stenograma şedinţei că am votat pentru amendamentul pe care l-am propus, însă pentru că noi vorbim aici de o lege care se adresează militarilor şi avem totuşi şi oameni care au slujit armata română în această aulă, aş vrea să vă spun că regulile democraţiei sunt următoarele: cel care doreşte să-i treacă un amendament participă la şedinţă. Faptul că prezenţa opoziţiei este cea pe care o vedeţi în momentul de faţă în sală dovedeşte că există o mare diferenţă între ceea ce se spune de la tribună şi ceea ce se vrea în realitate. Haideţi măcar în faţa militarilor să fim corecţi, că aici nu-s reprezentanţii animalelor, sunt reprezentanţii militarilor.

Vă mulţumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Vă mulţumesc, domnule deputat.

(Domnul deputat Adrian George Scutaru doreşte să intervină pentru drept la replică.)

Stimaţi colegi,

Domnule deputat, vă rog să vă ocupaţi locul în sala de şedinţă.

Domnule deputat, vă rog să ocupaţi locul în sala de şedinţă. Nu v-a pomenit numele. (Vociferări.)

Domnilor colegi,

Înainte de a răspunde doamnei deputat Aura Vasile, aş vrea să supun votului propunerea domnului Mircea Toader de prelungire a programului până la epuizarea dezbaterilor pe marginea acestui raport.

Vă rog să votaţi, stimaţi colegi.

121 de voturi pentru prelungirea programului, 84 împotrivă, 3 abţineri.

Propunerea domnului Mircea Toader a fost adoptată.

Referitor la intervenţia doamnei deputat Aura Vasile, doamna deputat are dreptate. Eu m-am folosit de o cutumă pe care noi am folosit-o de-a lungul timpului şi am apreciat că, atât timp cât amendamentul aflat în raport la respinse nu s-a adoptat, se consideră adoptate celelalte articole în forma iniţială. Este în regulă.

Ne întoarcem la numărul curent 1 şi supun votului dumneavoastră forma iniţială a fiecărui articol care până acum a constituit obiectul dezbaterii.

Deci, stimaţi colegi, la poziţia numărul 1 din raport, supun votului dumneavoastră forma iniţială a art.1 alin. (4).

Vă rog să vă exprimaţi prin vot.

127 voturi pentru, 79 împotrivă, 4 abţineri.

Articolul a fost votat în forma iniţială.

Doamna Aura Vasile, pe procedură, vă rog.

Doamna Aurelia Vasile:

Mulţumesc, domnule preşedinte.

Deoarece astăzi, pe dezbaterea unui proiect de lege care aprobă o ordonanţă ce va necăji foarte mulţi cetăţeni ai acestei ţări, în condiţiile în care, astăzi, acest proiect de lege a fost făcut "varză", Grupul parlamentar al PSD solicită o oră timp de consultare, pentru a putea să vedem cum vom avea atitudine, în continuare, faţă de proiectul care este în dezbatere.

Domnul Ioan Oltean:

Da, este o cerere procedurală. Nu pot să nu o accept. Aveţi timp de consultare 5 minute.

După pauză

Şedinţa a fost reluată la ora 12,25.

Lucrările au fost conduse în continuare de domnul deputat Ioan Oltean, vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor, asistat de domnii deputaţi Niculae Mircovici şi Dumitru Pardău, secretari ai Camerei Deputaţilor.

Domnul Ioan Oltean:

Doamnelor şi domnilor colegi,

Vă rog să vă ocupaţi locurile în sala de şedinţe.

Continuăm şedinţa noastră. Timpul alocat pentru negocieri s-a epuizat.

Domnilor deputaţi, vă rog să vă ocupaţi locurile în sala de şedinţe.

Rog secretarii de stat să-şi ocupe şi domniile lor locurile.

Vă rog, stimaţi colegi, să vă ocupaţi locurile în sala de şedinţă. Continuăm dezbaterile.

Domnul deputat Doru Leşe este invitat în sala de şedinţe.

Domnul secretar de stat este invitat să-şi ocupe locul la tribună.

Domnilor colegi,

Continuăm dezbaterea la poziţia nr.2, din raport.

Domnul general, domnul deputat Bădălan a cerut cuvântul pe procedură.

Vă cer scuze, domnule deputat, pentru faptul că nu v-am observat prima dată. Aveţi cuvântul acum.

Domnul Eugen Bădălan:

Mulţumesc, domnule preşedinte.

Nu vreau să intervin pe procedură, ci apelez la dreptul la replică, pentru că domnul deputat Scutaru mi-a pomenit de două ori aici numele şi mi-a pomenit numele făcând apel la demnitate, un concept care, în opinia mea, cei care şi-l însuşesc şi-l practică nu-l declamă.

Din nefericire, văd că pe această temă, care este de o importanţă deosebită, ne lăsăm mânaţi de tot felul de emoţii, ne lăsăm mânaţi de tot felul de interese politice, deşi discutăm despre o categorie de oameni care toată viaţa lor au rămas în afara politicii partizane şi au făcut o singură politică, politica ţării, şi nu facem apel la raţionalitate.

Pentru că, în opinia mea, discutăm despre o categorie specială de oameni, o categorie a cărei viaţă este reglată de legi speciale şi, dacă întreaga activitate le este reglată de legi speciale, în opinia mea, şi activitatea, şi viaţa lor postactivitate trebuie reglată tot prin legi speciale.

Iată de ce, atunci când s-a discutat chestiunea pensiilor, am susţinut că pentru militari trebuie să opereze principiul ocupaţional, şi nu principiul contributivităţii.

De fapt, dacă vă aduceţi aminte, doar eu şi domnul deputat Mircovici am fost cei care am votat împotriva acestei legi.

Dar, odată adoptată legea... nu eraţi în sală, îmi pare rău, şi nu mă obligaţi să intru în dialog cu sala.

Domnul Ioan Oltean:

Domnule deputat, vă rog să nu intraţi în dialog cu sala.

Domnul Eugen Bădălan:

Dar, din moment ce legea s-a adoptat, eu cred că ordonanţa de urgenţă îşi are rostul tocmai pentru a găsi soluţii, aşa cum, de altfel, până acum, cel puţin din datele pe care eu le deţin, aceste soluţii s-au găsit. S-au găsit, pentru că, real, în acest moment, cel puţin pe un segment din pensionarii din apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, cel al apărării, la un volum de aproximativ 81.000 de pensionari, pentru 91% dintre ei pensiile au crescut sau au rămas la valoarea anterioară, şi doar pentru 9% pensiile au scăzut. Pentru toţi maiştrii şi subofiţerii pensiile au crescut sau au rămas la valoarea avută anterior.

Plecând de la această situaţie reală şi dacă acceptăm că un principiu, atunci când este aplicat, trebuie aplicat unitar, dacă s-a refuzat acestor oameni pensionarea după principiul ocupaţional, şi i-am împins pe toţi în zona principiului contributivităţii, acest principiu trebuie să opereze pentru toţi la fel.

A se admite amendamente conform cărora pentru unii operează acest principiu, iar pentru ceilalţi nu mai operează acest principiu cred că ar fi o eroare.

Domnul Ioan Oltean:

Domnule deputat, este momentul să încheiaţi.

Domnul Eugen Bădălan:

O secundă, domnule preşedinte, mai ales că nu mi-aţi dat cuvântul la dezbateri generale. Mai acceptaţi o secundă.

Iată de ce, personal apreciez că amendamentele făcute de Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, analizate de către Comisia pentru muncă şi protecţie socială, în înţelepciunea ei, această comisie, condusă de domnul deputat Dobre, le-a respins, cred că este corect să adoptăm ordonanţa de urgenţă în forma ei iniţială, cu aceste amendamente respinse.

Vreau să mai spun un singur lucru: vă rog să nu se mai lanseze teme false, mai ales de la microfonul Parlamentului. Tema falsă cu interzicerea sau luarea dreptului gradului militar şi că gradul militar nu este înscris pe talonul de pensie, doamnelor şi domnilor colegi, este o temă absolut falsă. Este adevărat că unii care au ieşit la pensie sau au trecut în rezervă cu gradul de sergent major şi, între timp, nu ştiu pe ce căi, au ajuns la gradul de colonel în rezervă, doresc ca pe plic să li se scrie "colonel în rezervă".

Cred că este o temă falsă, şi vă rog să nu mai apelăm la această temă.

Vă mulţumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Vă mulţumesc şi eu, domnule deputat.

Domnule preşedinte, vă rog să mă ascultaţi! Aveţi puţintică răbdare, domnule preşedinte, nu vă aruncaţi ca uliul asupra prăzii.

Am rugămintea, ca să putem dezbate procedural, orice fel de intervenţie să fie exact pe Regulamentul Camerei Deputaţilor.

Domnule preşedinte Victor Dobre, drept la replică faţă de afirmaţiile domnului deputat Bădălan. Vă rog.

Domnul Victor Paul Dobre:

Aş vrea să-i precizez domnului deputat că în comisie toţi deputaţii au un vot egal. Eu am votat cu înţelepciune amendamentul domniei sale, pentru. Din păcate, au avut lipsă de înţelepciune colegii domniei sale de partid. Poate domnul general are înţelepciune acum să-şi voteze cel puţin amendamentele.

Vă mulţumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Mulţumesc, domnule preşedinte.

Domnul deputat Bogdan Niculescu Duvăz, strict pe procedură.

Domnul Bogdan Nicolae Niculescu Duvăz:

Strict pe procedură, asistăm, din nou, la o argumentare pe care vreau s-o resping, pentru limpezimea şi pentru onoarea acestei Camere, cel puţin. Faptul că a trecut o lege, care a trecut, aşa-zis, din zona pensiilor ocupaţionale în zona pensiilor pe principiul contributivităţii, militarii, un lucru absolut absurd, pentru că ei nu aveau cum să aibă contribuţii la sistemul de pensii, atât timp cât au avut pensie ocupaţională, nu justifică nimănui faptul că acum spun da acestei ordonanţe.

Deci vreau să se lămurească cei care asistă la aceste dezbateri că faptul că a trecut o lege nu înseamnă să votăm, chipurile, o altă lege în consecinţa ei. Puteam, în continuare, să încercăm s-o respingem.

Aşa că, stimaţi domni generali care aţi condus armata română şi vă puneţi întrebări cu cum au ajuns unii din sergent major la colonel, fiind în rezervă, şi eu mă întreb - dumneavoastră, poate, eraţi mai îndreptăţiţi decât mine să aveţi şi răspunsul - nu este şi nu va fi niciodată o justificare. Îmi pare foarte rău.

Vă mulţumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Mulţumesc.

Domnule deputat George Scutaru, dreptul la replică pe care vi l-am refuzat înainte. Vă rog.

Domnul Adrian George Scutaru:

Mulţumesc, domnule preşedinte.

Vreau să mă refer la intervenţiile colegilor deputaţi din arcul guvernamental.

Domnul Ioan Oltean:

Domnule deputat Scutaru, numai puţin! Haideţi să fim foarte precişi. Înainte v-am refuzat un drept la replică şi mi-aţi motivat că aţi avut dreptate. Am acceptat şi vă rog să vă referiţi la replica precisă adresată domnului secretar Mircovici, şi nu altor colegi de-ai noştri.

Domnul Adrian George Scutaru:

Din câte ştiu, domnul Mircovici face parte din parlamentarii care susţin Guvernul.

Domnul Ioan Oltean:

Domnul Mircovici este la singular, şi nu la plural.

Domnul Adrian George Scutaru:

Mă refeream şi la domnul deputat Bădălan, că şi dânsul se referise tot la acea intervenţie a mea.

Deci ce vreau să vă spun? Dumneavoastră, cei de la putere, mergeţi pe principiul contributivităţii pentru militari, dar omiteţi să spuneţi faptul că în nicio ţară a Alianţei Nord-Atlantice, în nicio ţară NATO, armata, militarii nu sunt trecuţi la acest principiu al contributivităţii. Şi mai vreau să vă spun că, din punctul nostru de vedere, al Partidului Naţional Liberal şi al Uniunii Social-Liberale, este că imediat ce ajungem la putere militarii îşi vor recâştiga statutul şi se va reveni la sistemul ocupaţional pentru cei din apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.

În acelaşi timp, fiindcă noi respectăm principiul neretroactivităţii unei legi, în cazul în care această ordonanţă va fi adoptată, şi Curtea Constituţională îi va da aviz, vom respecta pensiile aflate în plată pentru cei care au pensiile mărite, iar, totodată, angajamentul Uniunii Social Liberale este ca cei care au pensiile diminuate, din armată, peste 7.500 de oameni, şi cei din Ministerul de Interne, şi cei din serviciile de siguranţă, să revină la cuantumul de la 31 decembrie 2010, adică să le dăm posibilitatea să-şi recâştige acest drept.

Asta am vrut să vă spun, sunteţi mai mulţi, sunteţi o majoritate şi probabil că aveţi voturile necesare pentru a susţine această lege.

Dar am vrut ca de la tribuna Parlamentului, cei din armată, din întregul sistem de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională să ştie care este şi angajamentul Uniunii Social-Liberale.

Vă mulţumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Domnule deputat Bădălan, v-aş ruga să nu mai adăugaţi... Vă rog, câteva secunde.

Domnul Eugen Bădălan:

Mulţumesc, domnule preşedinte.

Eu nu voi face propagandă electorală de la acest microfon, îmi interzic acest lucru. O singură chestiune, pe procedură: noi discutăm astăzi Legea de aprobare a Ordonanţei nr.1, nu discutăm legea unică a pensiilor.

Vă rugăm să nu mai revenim la Legea unică a pensiilor.

Mulţumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Mulţumesc, domnule deputat.

Stimaţi colegi,

Supun votului dumneavoastră art.1 alin.(4) în forma iniţială, având în vedere că amendamentul propus, de modificare a acestui articol, a fost respins.

Vă rog să votaţi.

137 de voturi pentru, 102 împotrivă, 8 abţineri.

Articolul a fost adoptat în forma iniţială.

La poziţia 3, art.1 alin.(4) în forma iniţială.

Supun votului dumneavoastră.

Numai puţin, domnul deputat Márton, pe procedură.

Vă rog, domnule deputat.

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Domnule preşedinte,

Poziţiile 1, 2, 3 şi 4 au fost amendamente diferite la acelaşi alineat.

Nu supuneţi de patru ori acelaşi alineat, poate odată pică! A trecut până acum de două ori acelaşi alineat.

Vă rog să observaţi materialul pe care îl aveţi. Toate cele patru poziţii sunt textele identice ale alin. (4). Deci vă rog să treceţi la poziţia 5, la amendamente respinse.

Domnul Ioan Oltean:

Da, mulţumesc. Aveţi dreptate, domnule deputat. V-am simţit lipsa pe procedură. Vă rog să nu ne mai puneţi în situaţia de a vă simţi această lipsă.

Domnilor colegi, pentru a fi pe deplin cu regulamentul, supun votului dumneavoastră atunci art.1 alin.(4), în formele prezentate în raport pentru vot.

Vă rog să votaţi.

138 de voturi pentru, 105 împotrivă, 8 abţineri.

În consecinţă, suntem în deplină legalitate.

La poziţia 5 nu aveam un text iniţial.

La poziţia 6 avem art.5, s-a propus eliminarea articolului şi s-a respins această propunere.

Poziţia 5 a fost supusă votului şi a fost amendament nou, care a fost respins.

La poziţia 6 s-a cerut eliminarea acestui articol. L-am supus votului, a fost respins acest amendament.

Fiindcă este vorba tot de art.5, la poziţia 7 se cere modificarea acestui articol, printr-un amendament respins de către comisie.

Dacă este susţinut? Nu-l susţine nimeni?

Domnule deputat Radu Eugeniu Coclici, vă rog să vă hotărâţi. Vă rog să fiţi mai ferm şi mai hotărât în a vă susţine amendamentul.

Domnul Radu Eugeniu Coclici:

Domnule preşedinte,

M-aţi indus dumneavoastră în eroare.

"Pensiile revizuite pe baza documentelor care atestă veniturile realizate şi a salariului mediu brut pe economie sau exclusiv pe baza salariului mediu brut pe economie pentru perioadele care constituie stagiu de cotizare şi ale căror cuantumuri sunt mai mari decât cele aflate în plată, în luna decembrie 2010, se menţin în plată în cuantumul rezultat în urma recalculării".

Domnul Ioan Oltean:

Mulţumesc, domnule coleg.

Supun votului dumneavoastră amendamentul susţinut de către colegul nostru, domnul deputat Radu Eugeniu Coclici.

Vă rog să votaţi.

147 de voturi împotrivă, 4 abţineri, 109 voturi pentru, insuficiente pentru a fi adoptat.

În situaţia aceasta, supun votului dumneavoastră forma iniţială a art.5, aşa cum l-a prezentat iniţiatorul.

Vă rog să votaţi.

144 de voturi pentru, 107 împotrivă, 4 abţineri.

Articolul iniţial a fost adoptat.

Poziţia 8, din raport este un amendament de eliminare a art.6.

Domnul deputat Mihăiţă Calimente îl va susţine.

Domnule coleg, aveţi cuvântul.

Domnul Mihăiţă Calimente:

Domnule preşedinte,

În calitate de iniţiator, propun eliminarea art.6.

Sigur, era pentru punerea de acord cu prevederile art.4, dar să vedem ce se întâmplă la vot.

Domnul Ioan Oltean:

Mulţumesc.

Supun votului dumneavoastră propunerea de eliminare a art.6.

Vă rog să vă exprimaţi prin vot.

149 de voturi împotrivă, 4 abţineri, 108 voturi pentru.

Insuficiente voturile pentru adoptarea acestui amendament.

La poziţia 9 este un amendament de modificare a art.6 alin. (1).

Domnule deputat Coclici, aveţi cuvântul pentru susţinerea amendamentului dumneavoastră.

Domnul Radu Eugeniu Coclici:

Mulţumesc, domnule preşedinte.

"Pensiile recalculate pe baza documentelor care atestă veniturile realizate şi a salariului mediu brut pe economie sau exclusiv pe baza... pentru perioadele care constituie stagiu de cotizare şi ale căror cuantumuri sunt mai mici decât cele aflate în plată în luna decembrie 2010 rămân în continuare în plată, conform cuantumului din acea lună".

Domnul Ioan Oltean:

Mulţumesc.

Aţi ascultat motivaţia domnului deputat.

Supun votului dumneavoastră acest amendament.

Vă rog să votaţi.

113 voturi pentru, 4 abţineri, 144 de voturi împotrivă, insuficiente pentru a fi adoptat.

La poziţia 10 avem un alt amendament, la acelaşi articol, acelaşi alineat.

Domnul preşedinte Paul Victor Dobre, în calitate de deputat.

Vă rog, domnule deputat, aveţi cuvântul.

Domnul Victor Paul Dobre:

Amendamentul meu prevede reformularea art.6 alin.(1) astfel: "pensiile recalculate pe baza documentelor care atestă veniturile realizate şi a salariului mediu brut pe economie sau exclusiv pe baza salariului mediu brut pe economie, pentru perioadele care constituie stagiu de cotizare şi ale căror cuantumuri sunt mai mici decât cele aflate în plată, în luna decembrie 2010, se menţin în plată, în cuantumurile avute în vedere în luna decembrie 2010, începând cu luna ianuarie 2011, până la data la care, prin aplicarea formulei de calcul prevăzute de lege, se obţine un cuantum al pensiei mai mare", aceasta din considerente de respectare a prevederilor legale privind metodologia de calcul.

Domnul Ioan Oltean:

Mulţumesc, domnule deputat.

Supun votului dumneavoastră acest amendament.

Domnilor colegi, vă rog să vă exprimaţi prin vot.

Vă rog să votaţi.

112 voturi pentru, două abţineri, 148 împotrivă.

Amendamentul nu a fost acceptat.

La poziţia 11 avem un amendament prin care se propune eliminarea art.6 alin. (2).

Domnule deputat Coclici, mai aduceţi elemente sau îl supun votului? Bun.

Supun votului dumneavoastră acest amendament de eliminare a textului art.6 alin. (2).

Vă rog să vă exprimaţi prin vot.

109 voturi pentru, două abţineri, 152 împotrivă.

Amendamentul a fost respins.

Stimaţi colegi,

Acum supun votului dumneavoastră art.6, în forma iniţiatorului, pentru că toate amendamentele au fost eliminate.

Îl rog pe domnul Mircea Toader să ocupe loc în sala de şedinţă pentru a coordona...

Vă rog, stimaţi colegi, să vă exprimaţi prin vot.

119 voturi împotrivă, 4 abţineri şi 151 voturi pentru.

Forma iniţială a fost adoptată.

La poziţia 12, numărul curent 12, avem un amendament care prevede eliminarea art.7 alin.(1).

Domnule Calimente, doriţi să susţineţi?

Domnul deputat Mihăiţă Calimente doreşte să motiveze această solicitare de eliminare a textului.

Aveţi cuvântul, domnule deputat.

Domnul Mihăiţă Calimente:

Propunem eliminarea art.7 din acelaşi motiv, pentru a se pune de acord cu prevederile de la art.4, aşa cum am susţinut noi amendamentele.

Domnul Ioan Oltean:

Mulţumesc, domnule deputat.

Supun votului dumneavoastră acest amendament de eliminare a art.7 alin.(1).

Vă rog să votaţi.

Domnule Toader, vă rog să votaţi.

Vă mulţumesc.

113 voturi pentru eliminare, două abţineri şi 155 împotrivă. amendamentul a fost respins.

La poziţia 13 avem amendament de modificare a art.7 alin. (1).

Dacă este susţinut?

Domnule deputat Victor Paul Dobre, vă rog să aduceţi argumente în favoarea acestui amendament.

Domnule deputat, aveţi cuvântul.

Domnul Victor Paul Dobre:

Mulţumesc, domnule preşedinte.

Propunem reformularea art.7, astfel: alin.(1) - "în cazul pensiilor prevăzute la art.5 şi 6, nu mai târziu de data de 31 martie 2012 se va efectua regularizarea acestora, prin stabilirea sumelor de plată în funcţie de cuantumurile realizate, rezultate după luarea în considerare a tuturor documentelor care atestă veniturile realizate pe întreaga durată a stagiului de cotizare sau după aplicarea grilei prevăzute în Anexa nr.1" şi alin.(2) "sumele de plată se vor achita până cel mai târziu la data de 31 decembrie 2012", iarăşi, pentru a respecta metodologia legală.

Domnul Ioan Oltean:

Vă mulţumesc.

Supun votului dumneavoastră acest amendament, de modificare a art.7 alin.(1).

Cu 113 voturi pentru, 3 abţineri, 151 împotrivă amendamentul a fost respins. Am corectat domnule deputat Bogdan Niculescu Duvăz şi am spus 151. Mulţumesc pentru intervenţia dumneavoastră.

La poziţia 14 este un amendament prin care se solicită introducerea unui alineat nou la art.7.

Domnule deputat Nini Săpunaru, aveţi cuvântul.

Domnul Nini Săpunaru:

Mulţumesc, domnule preşedinte.

Articolul 7 alineat nou, alin.(3): "În cazul în care cuantumul pensiei revizuite este mai mic decât cel aflat în plată, se menţine în plată cuantumul cel mai avantajos". Este o măsură care a existat în toată legislaţia de până acum, este şi o practică a instanţelor. Atunci când am făcut recalcularea pensiilor, în anii din urmă a fost unul din articolele care au fost prezente în toate aceste legi de recalculare a pensiilor. Cred că trebuie să votaţi acest amendament, pentru că altfel vor câştiga în instanţă. În mod cert, toţi cei care pierd acum la pensie, mai devreme sau mai târziu vor câştiga în instanţă şi statul român va plăti mult mai mulţi bani în anii care vin. Dar probabil că dumneavoastră vreţi să facem în aşa fel încât să plătim noi banii din 2012 încolo, când vom ajunge la putere.

Mulţumesc

Domnul Ioan Oltean:

Mulţumesc, domnule deputat. Aţi ascultat argumentele domnului deputat Nini Săpunaru.

Supun votului dumneavoastră acest amendament. Vă rog să vă exprimaţi prin vot.

113 voturi pentru, 5 abţineri şi 151 de voturi împotrivă.

Având în vedere că toate amendamentele referitoare la art.7 au fost respinse, supun votului dumneavoastră forma iniţială a art.7.

Vă rog să vă exprimaţi prin vot.

Cu 151 de voturi pentru, 111 împotrivă şi 4 abţineri articolul a fost adoptat în forma propusă de iniţiator.

La poziţia 15 se propune eliminarea Anexei nr.1. Domnul Paul Victor Dobre nu mai susţine amendamentul.

La poziţia 16 este un amendament al domnului deputat Nini Săpunaru. Îl mai susţineţi, domnule deputat? Vă rog să poftiţi la microfonul Camerei Deputaţilor, pentru a aduce argumente solide în favoarea acestui amendament.

La poziţia 16, Anexa nr.3, art.5 alin.(3).

Domnul Nini Săpunaru:

Propun modificarea alin.(3) al art.5 din Anexa nr.3, după cum urmează: "Valoarea punctului de pensie prevăzută la alin.(1) este de 732,80 lei, stabilită prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 şi se majorează cu procentul de creştere al soldelor de grad şi funcţie al cadrelor militare în activitate".

De ce? Trebuie să existe o permanentă corelare între valoarea punctului de pensie şi soldele militarilor.

De asemenea, nu există nicio prevedere în actuala lege, nicio metodologie de creştere sau de corelare a acestor pensii în viitor.

Domnul Ioan Oltean:

Mulţumesc, domnule deputat.

Supun votului dumneavoastră amendamentul domnului deputat Nini Săpunaru.

Vă rog să vă exprimaţi prin vot.

Vă rog să votaţi, stimaţi colegi.

113 voturi pentru, 153 împotrivă şi 3 abţineri, insuficiente pentru adoptarea amendamentului domnului deputat Nini Săpunaru.

La poziţia 17 avem un alt amendament al domnului deputat Nini Săpunaru.

Vă rog, domnule deputat, să insistaţi, susţinându-vă în continuare amendamentul.

Domnul Nini Săpunaru:

După alin.(4) al art.5 din Anexa nr. 3, un nou alineat, alin.(5), cu următorul cuprins: "La cuantumul pensiei stabilit conform alin. (1) se aplică un spor în puncte pentru gradul militar după cum urmează:

a) subofiţeri şi maiştri militari - 5 puncte;

b) ofiţeri cu grade inferioare - 7 puncte;

c) ofiţeri cu grade superioare - 9 puncte;

d) generali şi amirali - 11 puncte."

Gradul militar este un drept al titularului şi reprezintă recunoaşterea în plan social a calităţii de cadru militar.

Această recunoaştere nu se ia, nu există posibilitatea de a-i lua acest drept, decât dacă a făcut ceva în condiţiile legii, deci nu poate să-şi piardă atributele şi modul cum a ieşit la pensie.

Domnul Ioan Oltean:

Mulţumesc.

Supun votului dumneavoastră propunerea domnului deputat Nini Săpunaru.

Vă rog să vă exprimaţi prin vot.

Cu 112 voturi pentru, 5 abţineri şi 145 împotrivă amendamentul a fost respins.

La poziţia 18 din raport avem un amendament al domnului deputat Paul Victor Dobre.

Domnule deputat, vă rog să îl susţineţi.

Domnul Victor Paul Dobre:

Mulţumesc, domnule preşedinte.

Propun reformularea... numai o secundă. De fapt, un alineat nou la art.5 din Anexa nr. 3: "Cuantumul pensiei stabilit conform alin.(1) se majorează cu suma corespunzătoare contribuţiei pentru asigurări sociale de sănătate, datorată potrivit legii."

Aceasta întrucât avem de-a face cu, iarăşi, o situaţie specială, în fapt o pensie ocupaţională, nu s-a contribuit, era obligaţia statului să asigure aceste cheltuieli şi aceste contribuţii şi de aceea propunerea este să fie acoperite toate.

Domnul Ioan Oltean:

Mulţumesc, domnule deputat.

Aţi ascultat motivaţia domnului deputat. Vă rog să vă exprimaţi prin vot acum la amendamentul prezentat.

Vă rog să votaţi.

107 voturi pentru amendament, 3 abţineri, 153 împotrivă, insuficiente voturile pentru adoptarea amendamentului.

Poziţia 19 din raport. Domnul deputat Nini Săpunaru are un amendament la art.9 alin.(6) din Anexa nr.3.

Domnule deputat, vă rog să vă folosiţi de microfonul Camerei Deputaţilor.

Domnul Nini Săpunaru:

Domnule preşedinte, dau citire amendamentului: "Pentru perioadele de stagiu de cotizare, rezultate ca diferenţă între stagiul de cotizare prevăzut de lege şi vechimea calculată rezultată în urma aplicării sporului de vechime conform condiţiilor de muncă, se acordă pentru fiecare an de diferenţă un spor de 0,5 puncte."

Trebuie corelate cu prevederile art.99 din Legea nr.263/2010, potrivit cărora asiguraţii care au realizat stagiul minim de cotizare şi care contribuie la sistemul public de pensii după împlinirea vârstei de pensionare beneficiază de majorarea punctului lunar realizat în perioada respectivă cu 0,5%.

Domnul Ioan Oltean:

Mulţumesc, domnule deputat.

Supun votului dumneavoastră amendamentul a cărei prezentare aţi auzit-o acum. Vă rog să votaţi.

149 de voturi împotrivă, 4 abţineri şi 110 pentru, insuficiente pentru adoptarea amendamentului.

La poziţia 20, domnul deputat Victor Paul Dobre propune o modificare, art.13 din Anexa nr.3.

Domnule deputat, aveţi cuvântul.

Domnul Victor Paul Dobre:

La art.13 alin.(1) din Anexa nr.3: "Persoanele care au contribuit la Fondul pentru pensia suplimentară cu 2%, 3%, respectiv 5%, beneficiază de o creştere a punctajului determinat prin aplicarea următoarelor procente la punctajele anuale realizate în aceste perioade" şi rămâne mai departe de la a) la i), conform textului iniţiatorului.

De asemenea, se introduce o modificare şi la alin.(2): "Persoanele care au contribuit cu 4% la Fondul pentru pensia suplimentară beneficiază de o creştere a punctajului determinat prin aplicarea următoarelor procente la punctajele anuale realizate în aceste perioade" şi rămân cele de la lit.a), respectiv b) din textul iniţiatorului.

Această propunere are în vedere o egalitate de tratament între persoanele ale căror pensii vor fi revizuite în conformitate cu prezenta ordonanţă de urgenţă şi cele pentru care dreptul la pensie a fost stabilit deja definitiv, potrivit Legii nr.119/2010.

Domnul Ioan Oltean:

Mulţumesc foarte mult, domnule deputat.

Stimaţi colegi, aţi ascultat motivaţia de modificare a art.13 alin.(1) şi (2) din Anexa nr.3.

Vă rog să vă exprimaţi prin vot acum. Vă rog să votaţi.

Cu 109 voturi pentru, 4 abţineri şi 148 împotrivă amendamentul a fost respins.

La poziţia 21 din raport avem un alt amendament, al domnului deputat Victor Paul Dobre.

Vă rog, domnule deputat, să-l susţineţi.

Domnul Victor Paul Dobre:

Domnule preşedinte,

Propun, după alin.(3) al art.16 din Anexa nr.3, introducerea unui nou alineat: "Cuantumul pensiei pentru fiecare urmaş nu va fi mai mic decât indemnizaţia socială minimă garantată." Aceasta pentru a asigura celor aflaţi în această situaţie un nivel minim de subzistenţă, aşa cum este prevăzut prin alte reglementări legale, acest nivel minim social.

Domnul Ioan Oltean:

Mulţumesc, domnule deputat.

Supun votului dumneavoastră acest amendament.

Vă rog să vă pronunţaţi prin vot. Vă rog să votaţi.

Cu 107 voturi pentru, 3 abţineri şi 154 împotrivă amendamentul a fost respins.

La poziţia 22 avem un amendament al domnului deputat Victor Paul Dobre.

Vă rog, domnule deputat, să-l susţineţi.

Domnul Victor Paul Dobre:

Domnule preşedinte, permiteţi-mi să citesc textul iniţiatorului, art.20 Anexa nr.3: "

Pensiile prevăzute la art. 1 lit. a) şi b) din Legea nr. 119/2010, ale căror cuantumuri au fost stabilite prin aplicarea unor hotărâri definitive şi irevocabile ale instanţelor de judecată se revizuiesc, după caz, potrivit prevederilor prezentei metodologii."

Deci, eu propun abrogarea, pentru că este un articol neconstituţional. Nu se poate ca noi, printr-o lege, să ştergem hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile. Despre ce mai discutăm aici?

Domnul Ioan Oltean:

Mulţumesc, domnule deputat.

Vă rog să vă exprimaţi prin vot în legătură cu amendamentul propus de către domnul deputat Dobre.

Vă rog să votaţi.

Cu 100 voturi pentru, 5 abţineri şi 140 împotrivă amendamentul a fost respins.

Şi un ultim amendament, stimaţi colegi, cel de la poziţia 23, al domnului deputat Paul Victor Dobre.

Vă rog, domnule coleg, să vă susţineţi amendamentul.

Domnul Victor Paul Dobre:

La Anexa nr.3 art. 21 se prevede că: "Deciziile de pensie revizuite se comunică beneficiarilor, în termen de 30 de zile de la data emiterii". Aici nu fac decât o simplă completare: "împreună cu buletinul detaliat de calcul, pe luni şi ani, al punctajului mediu anual." Cred că este dreptul pensionarilor să fie în deplină cunoştinţă de cauză atunci când sunt interesaţi să-şi exercite dreptul la contestarea deciziilor de pensii revizuite. Este o situaţie specială aici. Nu au fost cărţi de muncă. Deci, completarea este în a-i ajuta pe oameni atunci când primesc deciziile, să poată analiza în ce măsură sunt corecte sau nu, să aibă posibilitatea ca să le conteste, pornind de la metodologia de calcul, aşa cum a fost ea aplicată. Cred că este o chestiune care ţine de o atenţie sporită faţă de această categorie de pensionari.

Vă mulţumesc.

Domnul Ioan Oltean:

Mulţumesc, domnule preşedinte.

Stimaţi colegi, supun votului dumneavoastră acest amendament. Îl rog şi pe domnul ministru Tabără şi pe domnul Petru Călian să poftească la locurile lor, să voteze. Domnule ministru Tabără Valeriu? Vă rog să poftiţi, domnule ministru. Aici sunteţi în Parlament, şi nu la minister.

Vă rog să votaţi, domnilor colegi. Vă rog să vă exprimaţi prin vot.

Cu 111 voturi pentru, 4 abţineri şi 147 împotrivă amendamentul a fost respins.

Stimaţi colegi, toate amendamentele referitoare la Anexa nr. 3 au fost respinse.

În consecinţă, supun votului dumneavoastră Anexa nr.3 în forma propusă de către iniţiator. Vă rog să vă exprimaţi prin vot.

Cu 103 voturi împotrivă, 2 abţineri, 161 pentru a fost adoptată forma iniţială a acestei anexe din ordonanţa de urgenţă.

Stimaţi colegi, cu aceasta proiectul de lege rămâne pentru votul final. Noi am epuizat timpul afectat dezbaterilor punctelor înscrise pe ordinea de zi pentru astăzi. Ne revedem la ora 13,30 pentru votul final. Rugăm până atunci stafful tehnic să pregătească ordinea de zi, instalaţia de vot, pentru a ne putea pronunţa.

Domnul Mircea-Nicu Toader (din sală):

Procedură!

Domnul Ioan Oltean:

Domnul Mircea Toader.

Domnul Mircea-Nicu Toader:

Domnule preşedinte de şedinţă, sigur că am solicitat până la epuizare. Vă solicit să continuăm programul, 20 de minute pauză, după care intrăm în votul final.

Domnul Ioan Oltean:

Domnul deputat Bogdan Niculescu Duvăz. Vă rog, domnule deputat.

Domnul Bogdan Nicolae Niculescu Duvăz:

Domnule preşedinte de şedinţă, la începutul şedinţei s-au ridicat câteva reproşuri. Faptul că n-aţi răspuns, sigur că a putut să treacă mai mult sau mai puţin neobservat, dar acum, după ce aţi întârziat începerea lucrărilor cu 50 de minute, nu puteţi să cereţi Camerei Deputaţilor, datorită întârzierii dumneavoastră de a începe această şedinţă, să-şi modifice în întregul său programul. Avem comisii, dezbateri importante în comisii fixate la sfârşitul programului de lucru în plen, la ora 13,00.

Deci, vă rog foarte mult să intrăm în regula jocului. Nu trebuia să întârziaţi! Nu e nimeni de vină că dumneavoastră aţi întârziat şi nu pot câteva sute de oameni să-şi schimbe programul din cauză că dumneavoastră n-aţi început şedinţa.

Domnul Ioan Oltean:

Mulţumesc.

Stimaţi colegi,

Am supus votului, la cererea Grupului PDL, prelungirea programului până la epuizarea acestui proiect de lege.

Acum supun votului ca votul final să aibă loc la ora 13,30, conform celor solicitate de către domnul lider Mircea Toader.

Vă rog să votaţi.

Cu 128 de voturi pentru, 103 împotrivă şi 2 abţineri propunerea a fost adoptată. Vot final la ora 13,30.

Da, domnule deputat, mai doriţi să vă pronunţaţi?

Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu:

Domnule preşedinte, maniera în care conduceţi dumneavoastră şedinţa depăşeşte orice limită faţă de ceea ce ne-aţi obişnuit, ceea ce de altfel este cunoscut.

Vroiam să propun să supunem la vot şi posibilitatea de a rămâne în continuare, ceea ce este absolut logic, ca să ne putem continua activitatea în comisii. Avem invitaţi care vin la aceste comisii la o anumită oră, n-am putut să-i anunţăm, este un element minimal de decenţă faţă de lucrările Parlamentului. Pentru ce vă trebuie 20 de minute? Vă spun eu, ca să vă chemaţi oamenii la vot. Dar dacă noi decidem să nu mai venim la vot, nu veţi avea cvorum să faceţi votul. Dumneavoastră sunteţi împotriva ideii de a vă desfăşura activitatea parlamentară în mod corect. O susţineţi dumneavoastră, numai interesul dumneavoastră imediat de a fi la vot toată lumea ne face ca să facem pauze şi să reluăm peste nu ştiu cât timp, să dăm peste cap lucrările Parlamentului? Dintr-o greşeală de conducere care nu ni se poate imputa nimănui!

Domnul Ioan Oltean:

Domnule deputat, vă rog să solicitaţi întotdeauna intervenţiile conform regulamentului. Eram în procedură de vot, domnule deputat, când aţi solicitat şi ştiţi acest lucru, la fel de bine ca şi mine.

Domnul Mircea Toader doreşte să intervină. Vă rog.

Domnul Mircea-Nicu Toader:

Stimaţi colegi, am cerut acele 20 de minute fiindcă tehnic trebuie să ni se dea lista de vot final. Nu putem să votăm, nu ştim ce să votăm. Acesta a fost motivul. Dacă se termină... Am cerut 20 de minute, facem... să putem să avem şi liderii de grup, şi dumneavoastră toată structura votului final.

Domnul Ioan Oltean:

Mulţumesc, ne revedem la ora 13,30 pentru şedinţa de vot final.


(http://www.cdep.ro/pls/steno/steno.stenograma?ids=7014&idm=3&idl=1)

6 comments:

Aura V said...

@Bibliotecaru

Ete o reala problema cu aceste pensii. Dar este sistemul PDL-ist "divide et impera". Se creaza artificial un razboi, incercind fie dezbinati militarii. Cit despre regulamentul Camerei..nu mai exista de foarte mult timp pentru unii.

Bibliotecaru said...

Poate că politica ar trebui să explice că domnul Boc a deplasat o obligaţie de plată a statului român, stabilită prin lege, spre o obligaţie de plată a unui Fond de Asigurări format din contribuţii, Fondul Naţional de Pensii, deşi militarii nu au plătit contribuţii, ceea ce face ca sistemul de pensii să fie disfuncţional astăzi. Este o metodă de a "fenta" deficitul bugetar pe spatele pensionarilor cu contribuţie.

Militarii nu au nici o vină. Atunci când s-au angajat în armată au făcut-o pentru că statul le-a permis o pensie viageră după ce vor înceta activitatea. Astăzi statul nu se ţine de cuvânt şi instituţiile nu pot să restabilească dreptatea.

Iată, preşedintele statului român spune cu tărie... Justiţia nu trebuie să mai intervină în pensii şi salarii... numai că Justiţia intervină nu în stabilirea pensiilor sau salariilor, ci în respectarea legilor. Cineva a spus că România nu este stat de drept. Aşa şi este statul în România este mai presus de lege, or statul de drept asta înseamnă, faptul că statul este egal cu cetăţeanul în faţa legii.

Aura V said...

Am sa va recomand sa cititi articolul lui Mircea Dogaru. Scoate destul de bine la iveala problemele:

http://www.cotidianul.ro/149274-Aritmetica-lui-Gabriel-Oprea-are-nevoie-de-un-audit-serios

- ceea ce am spus si eu: si pensiile sub 3000 lei au scazut.

Noi am scos oamenii la pensie pentru ca era nevoie si le-am promis pensii in cuantum de x. Acum, cum sa mergem pe principiul contributivitatii? Evident ca in multe cazuri ne-am trezi cu x minus 10-20-30%..

Si in declaratia mea din Parlament am sustinut ca se continua o ilegalitate. La fel si in comunicatul dat cu o zi inainte. Problema e acesta incalcare continua a legilor si regulamentelor. As spune chiar si a cutumelor. Dar sigur, aici revenim la o discutie veche si foarte lunga.

Bibliotecaru said...

Şi problemele sunt departe de a se fi epuizat, pentru că problema corelării contribuţiilor militarilor cu pensia lor... abia este la început. "Şmecheria" a mers pentru militarii pensionari în plată, dar aceasta este o acţiune "în primă fază". Acum trebuie să se coreleze contribuţiile militarilor cu pensiile în plată... ceea ce înseamnă nişte contribuţii imense care, nu-i aşa, au acoperire corelate fie scăzând drastic veniturile militarilor, fie acoperind diferenţa de la buget (cu o mărire aparentă a veniturilor). Eu aş paria pe prima variantă... şi asta nu cred că va mulţumi nici militarii activii care îşi vor vedea veniturile scăzute rapid comparativ cu restul societăţii.

La fel şi cu pensiile speciale ale magistraţilor, care sunt cu contribuţie parţială. Aici încă "şocul pensiilor" nu s-a manifestat.

Bibliotecaru said...

@ Aura V
Stimată doamnă,
Guvernanţi trebuiesc provocaţi, prin întrebări şi interpelări, să răspundă la astfel de probleme nu pe la TV ci în faţa parlamentului, în scris şi oral, astfel încât să se activeze apoi, dacă lucrurile se vor dovedi altfel, Legea 115/1999 a responsabilităţii ministeriale, art. 8, alin. 2, lit. b.

În România nu a făcut încă nimeni puşcărie pentru că a minţit. Este cazul ca responsabilitatea să înceapă să devină regulă.

Domnul Oprea a declarat în faţa Parlamentului României că pensiile militarilor sub 3.000 RON nu vor scădea, după cum vă amintiţi. Dacă ele scad, reprezintă o încălcare a legii şi Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie ar trebui sesizat. Ei trebuie să soluţioneze acest aspect, nu se pot eschiva.

Vasile, said...

Eu ma bucur de viziunea lui Traian Boc!
Dupa 47 de ani batuti pe muchie, am primit cam 39% din contributia ultimilor 15 ani!

© Gheorghe Florescu, 2008 Acest site este un pamflet politic şi, uneori, cultural, trebuie deci tratat ca atare.