25 April 2011

Ansamblul Brâncovenesc de la Potlogi


Precontractare:
Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe din zona Ansamblul Brâncovenesc Potlogi
Solicitant: Consiliul Judeţean Dâmboviţa
Program: Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5, Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul de intervenţie 5.1. "Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, precum si crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe"
Valoare: 44.117.138,94 lei din care contribuţia CJD este de 741.464,52 lei.
Obiectiv general: Valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe din zona Ansamblului Brâncovenesc de la Potlogi, judeţul Dâmbovița.
Obiective specifice:
1.Restaurare, reabilitare, reconstituire şi reconversie funcţională a ansamblului
2.Restaurare, protecţie şi conservare a decorului interior şi exterior al construcţiei centrale 3.Reconstituirea şi funcţionalizarea componentelor ansamblului
4. Amenajări peisagistice prin Reconstituirea parcului renascentist cu amenajarea cursului de apă, a curţii de primire şi a grădinii, ca părţi ale obiectivului turistic unitar
5.Consolidarea zidurilor de incintă, refacerea porţilor şi completarea împrejmuirilor pe latura nordică.

16.11.2007
Preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Gheorghe Ana, i-a transmis ministrului Culturii şi Cultelor, Adrian Iorgulescu, o adresă oficială prin care îi solicită să respecte sentinţa definitivă a Curţii de Apel Ploieşti-Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ, care îl obligă la încheierea protocolului de predare-primire a Ansamblului Brâncovenesc de la Potlogi.

Conducerea Consiliului Judeţean Dâmboviţa a stabilit un termen de 15 zile, de la data primirii adresei sus-amintite de către oficialul de la Ministerul Culturii şi Cultelor, care este aşteptat la sediul administraţiei judeţene pentru perfectarea protocolului.
Totodată, preşedintele Consiliului judeţean Dâmboviţa îi reaminteşte ministrului Culturii şi Cultelor că nerespectarea unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile atrage după sine (conform art. 24 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ) sancţiuni asupra conducătorului instituţiei în cauză, respectiv o amendă de 20% din salariul minim brut pe economie pe zi de întârziere, iar dacă hotărârea în cauză continuă să nu fie executată sau nerespectată şi după aplicarea amenzii, atunci se constituie infracţiune şi se sancţionează cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă de la 2.500 lei la 10.000 lei.
Precizăm că prin Sentinţa nr. 12 din 30 ianuarie 2007, rămasă definitivă şi irevocabilă la data de 6 noiembrie a.c., Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ a Curţii de Apel Ploieşti a dat câştig de cauză Consiliului Judeţean Dâmboviţa în acţiunea formulată împotriva Ministerului Culturii şi Cultelor, ca urmare a refuzului acestei instituţii de a încheia protocolul de predare-primire pentru Ansamblul Brâncovenesc de la Potlogi, încălcând astfel Hotărârea de Guvern nr. 74/2006.
Reamintim că anul trecut, Guvernul României a emis Hotărârea nr. 74, contrasemnată de însuşi ministrul Adrian Iorgulescu, prin care Ansamblul Brâncovenesc Potlogi, revine în patrimoniul cultural al judeţului Dâmboviţa, alături de alte 11 obiective istorice şi culturale. De atunci, Ministerul Culturii şi Cultelor a refuzat permanent să procedeze la încheierea protocolului de predare-primire pentru Ansamblul Brâncovenesc Potlogi, parte integrantă a Complexului Muzeal Curtea Domnească Târgovişte, în ciuda numeroaselor solicitări transmise de către Consiliul Judeţean Dâmboviţa.
Din acest motiv, proiectul cultural judeţean de reabilitare a Palatului de la Potlogi, în vederea reintroducerii în circuitul turistic naţional şi internaţional, a fost blocat nejustificat, şi de aceea Consiliul Judeţean Dâmboviţa a ajuns în situaţia de a acţiona în instanţa de contencios administrativ, Ministerul Culturii şi Cultelor care se face vinovat de nerespectarea legii.

Purtător de cuvânt,
Alexandra Panţu

(sursa: http://www.cjd.ro/consiliul_judetean/comunicate_de_presa/ansamblul_brancovenesc_de_la_potlogi)

14.01.2008
rale au reintrat în patrimoniul judeţului Dâmboviţa. Întrucât de la emiterea hotărârii de guvern, Ministerul Culturii şi Cultelor a refuzat constant să procedeze la predarea efectivă a obiectivelor culturale de la Potlogi, în toamna anului 2006, Consiliul Judeţean Dâmboviţa a acţionat ministerul de resort în instanţă. Procesul s-a finalizat la începutul lunii noiembrie 2007, când Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ a Curţii de Apel Ploieşti a dat câştig de cauză Consiliului judeţean Dâmboviţa, în acţiunea formulată împotriva Ministerului Culturii şi Cultelor, prin Sentinţa nr. 12 din 30 ianuarie 2007, rămasă definitivă şi irevocabilă.
O dată cu semnarea Protocolului de către Consiliul Judeţean Dâmboviţa şi Ministerul Culturii şi Cultelor, obiectivele înscrise în HG nr. 74/2006 au trecut, în mod oficial, în patrimoniul judeţului Dâmboviţa şi în administrarea Consiliului judeţean Dâmboviţa, prin Complexul Naţional Muzeal Curtea Domnească. Aceste obiective sunt următoarele:
- Complexul Curtea Domnească Târgovişte,
- Muzeul Scriitorilor Dâmboviţeni, Târgovişte
- Muzeul Tiparului şi al Cărţii Vechi Româneşti, Târgovişte
- Muzeul de Istorie Târgovişte,
- Muzeul de Artă Târgovişte,
- Galeriile Stelea, Târgovişte,
- Casa Atelier Gheorghe Petraşcu, Târgovişte,
- Casa Atelier Angela Gerogescu şi casa Moldoveanu, Târgovişte,
- Casa Şerb Popescu, Pietroşiţa,
- Casa Dobrescu, Pucioasa,
- Casa Atelier Gabriel Popescu, Vulcana Pandele,
- Ansamblul Brâncovenesc Potlogi,
- Curtea de onoare şi Parcul, Potlogi.
Consiliul judeţean Dâmboviţa va analiza în detaliu, în perioada imediat următoare, situaţia Ansamblului Brâncovenesc de la Potlogi - singurul obiectiv din această listă care nu a fost administrat până acum de Complexul Naţional Muzeal Curtea Domnescă - în vederea identificării celor mai bune soluţii de reintroducere a acestuia în circuitul turistic naţional şi internaţional.

Purtător de cuvânt,
Alexandra Panţu

(sursa: http://195.82.130.4:9080/consiliul_judetean/comunicate_de_presa/revenirea_ansamblului_brancovenesc_potlogi_in_patrimoniul_jud)

http://str.crestin-ortodox.ro/siruta/68477.png
(sursa: http://www.crestinortodox.ro/biserici-manastiri-harta/biserica-sf-dumitru-incinta-ansamblului-brancovenesc-potlogi-potlogi-17080.html)

http://ghidulturistic.ro/imagini/unitati/5048_2609_Ansamblul-Brancovenesc-de-la-Potlogi1.jpg http://ghidulturistic.ro/imagini/unitati/5048_2610_Ansamblul-Brancovenesc-de-la-Potlogi2.jpg
(sursa: http://ghidulturistic.ro/zone.php?z=3&j=15&l=4450&t1=4&t2=14)

Curtea Brancoveneasca de la Potlogi, costruita in 1698, este imprejmuita din trei parti de un zid inalt de caramida cu laturile de 300 pe 118 metri. Intrarea se face printr-o poarta monumentala, arcuita, incadrata de incaperi pentru corpul de garda. De-a lungul zidului de fatada erau insirate locuintele personalului, iar in coltul de sud-est se afla o bucatarie care a fost daramata. Curtea era impartita in trei parti: una pentru personalul domnesc, a doua pentru osteni, iar cea de a treia curte, dinspre lac, era numai pentru familia domneasca.

Ruinele casei vechi boieresti si biserica "Sf. Dumitru" se pot vedea in partea dreapta a intrarii. Au fost construite de Constantin Brancoveanu in 1683.

Biserica are ziduri groase, doua turle octogonale si un pridvor inchis. Peretii exteriori zugraviti in alb, prezinta sub streasina un brau de firide, iar ferestrele sunt incadrate cu profilatura fina, in stil gotic. Vechea fresca din pronaos, reprezentand pe voievodul ctitor cu familia sa, a fost scoasa la iveala cu ocazia reparatiilor facute in 1915.

Palatul ridicat in 1698 intr-o forma dreptunghiulara, avea initial patru scari exterioare, dintre care cea principala urca la foisor. Parterul era format dintr-o mare pivnita boltita, cu o loggie in partea nordica. Pivnita este monumentala, cu o bolta in calota sprijinita pe un stalp masiv de zidarie. Etajul cuprindea dormitoarele si salile de receptie, avand in centru, pe latura nordica, o a doua loggie. Cele trei camere din dreapta, pe latura estica, constituiau apartamentul doamnei, spre vest erau amenajate camera de lucru si dormitorul domnitorului, iar intre ele marele salon de primire a oaspetilor. O loggie mare, cu coloane si capiteluri de piatra sculptata, ocupa partea centrala a fatadei, opusa intrarii principale, ca la Mogosoaia.

In mijlocul cladirii, inconjurata de incaperile descrise, era camera chelarului, unde se pastrau haine, arme, piese de harnasament, covoare, lenjerie si obiecte de pret - argintarie, carti rare, icoane. Stucaturile colorate, alcatuind un foarte interesant sistem decorativ, le gasim partial distruse si decolorate la colturile cladirii si la ancadramentele usilor si ferestrelor.

Pisania din foisor, incastrata in perete, cuprinde o inscriptie si un medalion cu stema Tarii Romanesti, prinse intr-un chenar floral.

Dupa uciderea voievodului, la 15 august 1714, palatul a fost devastat si s-a ruinat. In 1915 s-au facut lucrari de restaurare.


După 1714 ansamblul decade. Deoarece moştenitorii colaterali ai domnitorului şi-au manifestat prea puţin interesul faţă de această proprietate, pe parcursul sec. XIX şi începutul sec. XX, ansamblul şi implicit palatul, suferă o degradare continuă pană la ruinarea aproape totală. Intrat în patrimoniul cultural imobil al statului prin Decret Regal în 1910, ansamblul s-a bucurat alternativ de atenţie sau indiferenţă din partea autorităţilor, ceea ce a determinat starea fizică de degradare preluată de Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, la reînfiinţarea D.M.A.S.I. în anul 1990. Starea actuală a ansamblului este o urmare a lucrărilor de reabilitare, desfăşurate cu întreruperi în anii 1991-2006. Din anul 2007 Ansamblul Palatului a revenit în administrarea autorităţilor locale judeţene, în cadrul COMPLEXULUI NAŢIONAL MUZEAL ,,CURTEA DOMNEASCĂ,, Târgoviste.

Lucrările de restaurare, reconstituire şi reabilitare a ansamblului brâncovenesc au fost reluate în anul 2009, prin contractarea elaborării documentaţiei de proiectare cu ASOCIAŢIA GKSW prin S.C. SYNERGETICS CORPORATION SRL, Bucureşti, Proiectant General fiind S.C. WESTROM DESIGN CONSULTING ENGINEERING IMPEX S.R.L., Bucureşti,

SC 4DIMENSIONS SRL , subproiectant pentru lucrarile de arhitectura si restaurare, a elaborat toate fazele tehnice detaliate şi complete pentru 3 obiective din cadrul ansamblului: Palatul brancovenesc , Poarta principală si Casa veche si a asigurat coordonarea lucrărilor de proiectare.
(vezi şi http://www.4dimensions.ro/4d/restaurare/Pages/potlogi.html#7 pentru fotografii, schiţe, planuri...)

6.10.2009
Licitatie Publica - Realizarea documentatiilor tehnico-economice necesare pentru implementarea proiectului "Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, precum si crearea / modernizarea infrastructurilor conexe, din zona Ansamblul Brancovenesc Potlogi

Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.073.000 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. SYNERGETICS CORPORATION S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 69728/09.10.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Consiliul Judetean Dambovita
Adresa postala: Piata Tricolorului, Nr 1, Localitatea: Targoviste, Cod postal: 130060, Romania, Punct(e) de contact: Directia Achizitii Publice, Tel.0245-207612, In atentia: ing. Traian ICOBET, Email: achizitii@cjd.ro, Fax: 0245-616827, Adresa internet (URL): www.cjd.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Realizarea documentatiilor tehnico-economice necesare pentru implementarea proiectului "Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, precum si crearea / modernizarea infrastructurilor conexe, din zona Ansamblul Brancovenesc Potlogi
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: Comuna Potlogi, judetul Dambovita
Codul NUTS: RO313 - Dambovita
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Realizarea documentatiilor tehnico-economice necesare pentru implementarea proiectului "Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, precum si crearea / modernizarea infrastructurilor conexe, din zona Ansamblul Brancovenesc Potlogi
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71400000-2 - Servicii de urbanism si de arhitectura peisagistica (Rev.2)
71220000-6-Servicii de proiectare arhitecturala (Rev.2)
79311100-8-Servicii de elaborare de studii (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 073, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Contract de servicii adjudecat castigatorului sau unuia dintre castigatorii unui concurs
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 320 Denumirea: CONTRACT DE SERVICII
V.1) Data atribuirii contractului 8/27/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. SYNERGETICS CORPORATION S.R.L.
Adresa postala: str. Smaranda Braescu nr. 41, bloc 11H, scara 3, ap. 38, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 014203, Romania, Tel.021/3143050, Fax: 021/3143050
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2100000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2073000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Se preconizeaza obtinerea finantarii proiectului "Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, precum si crearea / modernizarea infrastructurilor conexe, din zona Ansamblul Brancovenesc Potlogi prin Programul Operational Regional, Axa prioritara 5 Dezvoltarea durabila si promovarea turismului, Domeniul major de interventie 5.1 Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniuluicultural, precum si crearea / modernizarea infrastructurilor conexe.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Strada Stravopoleos nr.6 , Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030081, Romania, Tel.+40-21- 310.46.41, Email: office@cnsc.ro, Fax: +40- 21- 310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Dambovita, Sectia comerciala si de contencios administrativ
Adresa postala: B-dul Independentei nr. 34, Localitatea: Targoviste, Cod postal: 130104, Romania, Tel.+40-245-612344 interior 269, Email: tribunalul-dambovita-brp@just.ro, Fax: +40-245-611893, Adresa internet (URL): http: //portal.just.ro/InstantaPrezentare.aspxidInstitutie=120
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
conform prevederilor legale in vigoare
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Dambovita, Directia Administratie Publica Locala, Serviciul Juridic
Adresa postala: Piata Tricolorului nr. 1, Localitatea: Targoviste, judetul Dambovita, Cod postal: 130060, Romania, Tel.+40-245-207628, Email: achizitii@cjd.ro, Fax: +40-245-616827, Adresa internet (URL): www.cjd.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
06.10.2009 21:34(sursa: http://www.uauim.ro/catedre/istorie_teorie_restaurare/arhive/tzigara-samurcas/arhitectura-asezare/romania/db/)

15 aprilie 2011
Declaraţii de presă susţinute de premierul Emil Boc la semnarea contractului de finanţare pentru proiectul "Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe din zona Ansamblul Brâncovenesc Potlogi"

Sunt aici din două motive, primul motiv este acela de a da un impuls suplimentar absorbţiei fondurilor europene. Sunt aici pentru că la Consiliul Judeţean Dâmboviţa avem exemple pozitive în ceea ce înseamnă absorbţia fondurilor europene. Este un loc de unde vreau să mai spun, încă odată, pentru toate administraţiile locale din România că depinde de ele, în primul rând, absorbţia fondurilor europene de aici înainte. Administraţiile locale au o mare responsabilitate ca România să nu piardă aceşti bani europeni. De ce spun asta? Astăzi, cu semnarea acestui contract depăşim pragul de 12 miliarde de euro contracte semnate şi care intră în implementare. Deci, astăzi în România, există în toată ţara proiecte semnate, în derulare, de 12 miliarde de euro. Plăţi efective de la Uniunea Europeană sunt de 2,3 miliarde de euro. Aici intră atât prefinanţările cât şi rambursările efective. Deci, este o diferenţă încă foarte, foarte mare de la 12 miliarde de euro proiecte în implementare la 2,3 miliarde de euro, bani care practic s-au plătit pe prefinanţări şi pe rambursări efective. Fac precizarea că din cei 2,3 miliarde de euro, două treimi sunt bani pe cofinanţări, şi doar o treime sunt rambursări efective ca urmare a lucrărilor efectuate.
De aceea, de aici dintr-un loc unde se face treabă, trag un semnal pentru toate autorităţile din România să respecte termenele contractuale, să facă plăţi pe proiectele europene, pentru că riscăm ca ţară să pierdem aceşti bani dacă nu se respectă angajamentele asumate la semnarea contractelor.
Şi al doilea motiv pentru care sunt aici, este acela de a saluta un proiect de suflet, cred, pentru români, de reabilitarea unor monumente istorice, de a ne conserva acest patrimoniu extraordinar pe care îl avem, să vedem în formă pură un stil brâncovenesc şi pe care să-l lăsăm şi urmaşilor noştri ca mărturie a istoriei noastre, o istorie cu care ne putem mândri fără discuţie. Şi, dacă aşa cum spunea doamna arhitect, aici - am fost cu întreaga echipă - a fost o curte domnească, sperăm ca la sfârşitul programului la sfârşitul celor 39 de luni să avem din nou o curte domnească, unde şi Guvernul, poate şi Parlamentul să vină să ţină din când în când câte o şedinţă şi să ducă acest obiectiv turistic în România şi în lume, pentru că într-adevăr este unul extrem de valoros.
Noi vă vom asista cu ce trebuie de la Guvern, iar în Consiliul Judeţean am încredere aşa cum au reuşi în câteva proiecte să arate pragmatism, că şi aici se va derula totul la timp şi banii europeni vor fi utilizaţi în interesul României şi al românilor cu maximă transparenţă.

Reporter: /.../Reducerea CAS-ul cu 2% din luna iunie?
Emil Boc: Se va analiza de către Guvern după analiza stadiului încasărilor timp de 6 luni.
Reporter: Este o variantă asta cu 2%?
Emil Boc: Eu nu pronunţ cifre până nu am varianta finală.

Emitent: Guvernul Romaniei – Biroul de presa
(surse: http://www.guv.ro/declaratii-de-presa-sustinute-de-premierul-emil-boc-la-semnarea-contractului-de-finantare-pentru-proiectul-restaurarea-si-valorificarea-durabila-a__l1a112988.html)

Restaurarea patrimoniului cultural din Potlogi va costa 42,8 mil. lei

Ministrul Dezvoltarii Regionale si Turismului, Elena Udrea, a semnat vineri proiectul de restaurare a patrimoniului cultural din zona Ansamblului Brancovenesc Potlogi, in valoare totala de 42,8 milioane lei.

Potrivit unui comunicat transmis de MDRT, proiectul "Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural precum si crearea/modernizarea infrastructurii conexe in zona Ansamblului Brancovenesc Potlogi", care este finantat in cadrul Programului Operational Regional, a fost depus de Consiliul Judetean Dambovita si se va derula pe parcursul a 39 de luni, avand o valoare totala de 42.809.489 lei, din care 31.755.304 lei reprezinta valoarea finantarii nerambursabile alocate.

"Obiectivele proiectului sunt restaurarea, reabilitarea, reconstruirea si reconversia functionala a ansamblului, restaurarea, protejarea si conservarea interiorului si exteriorului constructiei centrale, reconstruirea si functionalizarea componentelor ansamblului, reconstituirea parcului renascentist, consolidarea zidurilor de incinta, refacerea portilor si completarea imprejmuirilor pe latura nordica, precum si asigurarea accesului auto si a parcajelor", se arata in comunicat.

In urma finalizarii proiectului, pe langa reabilitarea obiectivului de patrimoniu, vor fi create 13 noi locuri de munca, se vor amenaja 8 locuri de parcare si se estimeaza o crestere a numarului de vizitatori cu aproximativ 6.000 de persoane.
(sursa: http://www.ziare.com/udrea/ministrul-turismului/restaurarea-patrimoniului-cultural-din-potlogi-va-costa-42-8-mil-lei-1088680)

Sună prea frumos ca să fie adevărat! Eu însă sper, pentru că speranţa moare ultima.

2 comments:

ADRIAN said...

"pretul cel mai mic" :)))
10 milioane de euro pentru ceva ce e o restaurare continua, restaurarea restaurarii! bine ca vor rezulta macar 8 (opt) locuri de parcare. acum pot sa ma duc linistit ...

Bibliotecaru said...

8 locuri de parcare pentru 6000 de persoane în plus. Dacă cele 6000 de persoane find egal repartizate pe tot timpul anului şi tot sunt 16 pe zi... în plus de ce era înainte.

© Gheorghe Florescu, 2008 Acest site este un pamflet politic şi, uneori, cultural, trebuie deci tratat ca atare.