21 September 2009

Dacă-i ordin, cu plăcere


Am stat un pic ca să văd şi eu ordinul despre care se discută de atâta timp, anume Ordinul MECI nr. 5139/16.09.2009 care se spune că itnră în conflict cu LEGE nr.128 din 12 iulie 1997 privind Statutul personalului didactic şi domnul premier Boc în persoană.

Mai întâi legea...
Fişa legii şi a modificărilor ulterioare
Urmărirea procesului legislativ pentru lege PL nr. L70/1997 Proiect de Lege privind Statutul personalului didactic, pe site-ul Camerei Deputaţilor
Urmărirea procesului legislativ pentru lege L70/1997 Proiect de lege privind Statutul personalului didactic, pe site-ul Senatului

Legea spune, în punctele ei de interes pentru Ordin:
LEGE nr.128 din 12 iulie 1997 privind Statutul personalului didactic
Art. 21.
(2) Ocuparea funcţiilor de director şi de director adjunct în învăţământul de stat se face prin concurs organizat de inspectoratul şcolar, diferenţiat după nivelul unităţii, care constă în:
a) curriculum vitae, analiza şi evaluarea acestuia;
b) interviu, prin care se testează şi cunoştinţele de legislaţie şcolară şi de management educaţional.
(3) Numirea într-o funcţie de conducere în unităţile de învăţământ de stat, după concurs, se face pe bază de contract de management educaţional, în condiţiile legii, de către:
b) ministrul învăţământului, pentru directorii din învăţământul de stat liceal şi postliceal, precum şi pentru directorii şi directorii adjuncţi din unităţile direct subordonate Ministerului Învăţământului.
(5) În cazul neocupării funcţiilor de director sau de director adjunct, conform prevederilor prezentului articol, inspectorul şcolar general are dreptul de a face numiri cu delegaţie sau prin detaşare, pe o perioadă de cel mult un an şcolar, cu posibilitate de revenire după fiecare scoatere la concurs.

Eu înţeleg că această lege spune că inspectoratul şcolar general poate face numiri de interimat până la ocuparea locului prin concurs.

Ce spune Ordinul?
[OMECI_5139_09_09.jpg]
(sursa: https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg1S-7FQ5YlrMJX1Lv6BgJAX_oPZdbONTOlQiaEleKA-bxGuB5NtbGkXHPcftXKsnusvl1kWHBaw-6KawBR9XqnzGMpCNA44eqsgAEJsUywu1OUr3pCGg9-Z9k31YuPr051aq-jAcQzeSU/s1600-h/OMECI_5139_09_09.jpg)

Ordinul face referire la următoarele paragrafe din lege:

LEGE nr.84 din 24 iulie 1995 Legea învăţământului

Art. 141. - Ministerul Educaţiei Naţionale elaborează, coordonează şi aplică politica naţională în domeniul educaţiei. În acest scop exercită următoarele atribuţii:


a) coordonează şi controlează sistemul naţional de învăţământ;
b) organizează reţeaua învăţământului de stat şi propune Guvernului cifrele de şcolarizare, pe baza studiilor de prognoză, cu consultarea unităţilor de învăţământ, a autorităţilor locale şi a agenţilor economici interesaţi;
c) aprobă Curriculumul naţional şi sistemul naţional de evaluare, asigură şi supraveghează respectarea acestora;
d) coordonează activitatea de cercetare ştiinţifică din învăţământ;
e) asigură cadrul pentru producţia manualelor şcolare; asigură finanţarea şcolilor pentru achiziţionarea de manuale, conform legii;
f) elaborează criteriile generale de admitere în învăţământul superior;
g) aprobă înfiinţarea liceelor şi a şcolilor postliceale;
h) aprobă, conform legii, regulamentele de organizare şi funcţionare a unităţilor subordonate, cu excepţia instituţiilor de învăţământ superior;
i) elaborează studii de diagnoză şi prognoză în domeniul restructurării şi modernizării învăţământului şi contribuie la perfecţionarea cadrului legislativ;
j) asigură cadrul pentru proiectarea, omologarea şi producţia mijloacelor de învăţământ;
k) asigură cadrul organizatoric pentru selecţionarea şi pregătirea adecvată a elevilor cu aptitudini deosebite;
l) asigură şcolarizarea specializată şi asistenţa psihopedagogică adecvată a copiilor şi a tinerilor cu deficienţe fizice, senzoriale, mentale sau asociate;
m) analizează modul în care se asigură protecţia socială în învăţământ şi propune măsuri corespunzătoare Guvernului şi autorităţilor publice locale abilitate;
n) coordonează activitatea bibliotecilor universitare din subordine;
o) răspunde de formarea şi perfecţionarea personalului didactic;
p) coordonează, potrivit legii, numirea, transferarea, eliberarea şi evidenţa personalului didactic, de conducere, de îndrumare şi control şi a celui auxiliar din unităţile subordonate;
q) asigură repartizarea Fondului naţional al formării profesionale, cu consultarea factorilor interesaţi;
r) răspunde de evaluarea sistemului naţional de învăţământ pe baza standardelor naţionale;
s) elaborează şi aplică strategiile de reformă, pe termen mediu şi lung, ale învăţământului şi educaţiei;
t) elaborează împreună cu alte ministere strategia colaborării cu alte state şi cu organismele internaţionale specializate în domeniul învăţământului şi cercetării ştiinţifice;
u) colaborează, pe bază de protocoale, cu statele în care trăieşte populaţie de naţionalitate sau de origine română, pentru promovarea şi desfăşurarea învăţământului în limba maternă;
v) elaborează norme specifice pentru construcţiile şcolare şi pentru dotarea acestora;
w) stabileşte modalităţile de recunoaştere şi de echivalare a diplomelor, a certificatelor şi a titlurilor ştiinţifice, eliberate în străinătate, pe baza unor norme interne, ţinând seama şi de înţelegerile şi convenţiile internaţionale;
x) stabileşte pentru învăţământul preuniversitar de stat structura anului şcolar, sesiunile de examene, perioadele de desfăşurare a concursurilor, precum şi vacanţele şcolare;
y) controlează modul de respectare a normelor financiarcontabile, de execuţie bugetară şi de administrare a patrimoniului din sistemul naţional al învăţământului de stat; încasează taxe, în lei şi în valută, pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de vizarea şi recunoaşterea actelor de studii, conform legii.LEGE nr.128 din 12 iulie 1997 privind Statutul personalului didactic

Art. 14. - (1) Detaşarea în interesul învăţământului, prevăzută la art. 10 alin. (1) lit. c), se face cu acordul persoanelor solicitate, pentru ocuparea unor posturi din unităţi de învăţământ: grădiniţe, şcoli sau clase constituite din elevi capabili de performanţe, la grupe, inclusiv de preşcolari, sau clase alcătuite din copii cu cerinţe speciale de educaţie, unităţi-pilot, unităţi de aplicaţie, unităţi deficitare în personal didactic şi pentru asigurarea conducerii unităţilor de învăţământ, precum şi în funcţiile de îndrumare şi de control.

(2) Detaşarea personalului titular în învăţământ, în posturile menţionate la alin. (1), se poate efectua conform legii şi cu acordarea drepturilor prevăzute în contractul individual de muncă, supus revizuirii anuale.

(3) Detaşarea în posturile didactice prevăzute la alin. (1) poate fi efectuată pe o durată de 1-4 ani, corespunzătoare unui ciclu de învăţământ, iar pentru funcţiile de conducere, de îndrumare şi de control, până la organizarea concursului, dar nu mai mult de sfârşitul anului şcolar respectiv.

(4) Persoana detaşată îşi păstrează calitatea de titular pe postul din unitatea de unde a fost detaşată.

(5) Detaşarea pe postul didactic rezervat încetează la revenirea titularului pe post.


Hotarare nr. 51 din 29/01/2009 (Hotarare 51/2009) privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii


Poate că abilitatea inspectoratului şcolar general poate fi logic suprascrisă de organismul care îl conduce, Ministerul Educaţiei, poate că acel "are dreptul" nu înseamnă că-i şi musai, poate că are dreptate doamna Andronescu, poate că au dreptate ceilalţi... Întrebarea mea este...


DE CE NU SE ORGANIZEAZĂ CONCURS?


3 comments:

Darius said...

Exact, de ce?

Bibliotecaru said...

@ Darius
Inteligenţia care se perindă pe la TV invocă noua lege. Chiar şi doamna Andronescu a spus ceva de noua lege. Totuşi noua lege nu se va aplica decât de la noul an şcolar încolo, fie că se va promulga, fie că nu se va promulga, conform legii, adică tocmai din septembrie, ori ţara trebuie guvernată şi până la anul, ordinul în acest sens nu are nici o treabă cu noua lege, ci cu vechea lege.

Deci ordinul trebuie să fie privit în funcţie de vechea lege şi vechea lege stabileşte, cum am şi spus, dreptul inspectoratului de a numi interimari, adică în cazul în care neocupării funcţiilor prin concurs şi până la concurs, nu mai mult de un an. Numirea de către inspector a celor interimari este deci un caz de avarie, cazul de normalitate este organizarea unui concurs şi numirea în funcţii pe bază de contract de management de către ministru.

Mă întreb, ca un om prost, cât de greu este să organizezi un concurs care implică analiza unui CV şi un interviu în care se testează cunoaşterea câtorva legi şi management educaţional? Nu este firesc să suspectez "o manevră"?

Este anormal ca atâtea locuri să fie ocupate în funcţionare de avarie, adică fără concurs şi interimar.

Doamna Andronescu spune şi mai mult:
"Într-adevăr, în Legea educaţiei e cu totul altceva. Consiliul de administraţie al şcolii numeşte directorul. Dar, în momentul de faţă, noi funcţionăm pe legislaţia în vigoare şi nu puteam să las lucrurile aşa. Mulţi inspectori din ţară au schimbat din funcţii nu numai pe directorii care erau numiţi cu delegaţie, ci şi pe cei care erau cu concurs. Iar eu le-am luat această putere, dar nu îi aleg eu. Consiliul de administraţie al inspectoratului propune directorul şi îmi trimite şi dosarul profesional.
Pentru că am avut cazuri în care erau numiţi unii fără a fi titulari"
(http://www.cotidianul.ro/ecaterina_andronescu_ordinul_nu_urmareste_politizarea_scolilor_ci_tocmai_depolitizarea-98591.html)

Şi mai spune doamna Andronescu:
"Pot să plec asta azi sau mâine (de la conducerea ministerului Educaţiei - n.r.) nu mă interersează. Mă interesează problema şcolii. Suntem responsabili pentru lucrurile pe care le avem în ordine. Dacă avem o lege a educaţiei asumată şi se promulgă săptămâna aceasta, atunci trimitem directorii la concurs. Ordinul meu s-a îndreptat către cei numiţi prin delegaţie, avea drept ţintă depolitizare, stoparea politizării. Din informaţiile pe care le avem primite de la 30 de inspectorate şcolare, 2.720 de directori din 7.300 sunt numiţi cu delegaţie. Mai avem de primit răspunsuri de la 12 inspectorate, deci numărul lor va fi mai mare"
(http://stiri.rol.ro/content/view/428629/2/)

Când vorbim despre cam 35%-40% din directori fără concurs, situaţia nu este tocmai roză, ceva se întâmplă, ministerul este în zona de avarie...

Desigur, părerea mea...

Bibliotecaru said...

(continuare)
Eu aş fi interesat de explicaţia unui jurist relativ la faptul că dacă inspectoratul are dreptul de a numi aceşti directori interimari, dispare dreptul ministrului de a-i demite şi a numi alţii? Îmi aduc aminte, de exemplu, la alegerile parlamentare când era un oarecare conflict între organizaţia de Bucureşti a PSD, adică domnul Vanghelie, şi organizaţia de la centru a PSD... Legea spunea că organizaţiile locale depun candidaţii şi PSD a cerut Biroului Electoral Central să primească candidatul de la centru pe motiv că hotărârea lor este peste cea de Bucureşti... Judecătorii au acceptat. Personal eu înţeleg dreptul inspectoratului de a numi directori nu ca o uzurpare a puterii ministrului, ci ca pe o derogare de la acesta, cu alte cuvinte, dacă este interimar, îl poate numi şi inspectoratul... Nu cred însă că asta înseamnă că ministrul, care ca putere este peste inspectorat, nu poate numi interimar pe cineva în funcţie.

Eu unul am fost deranjat că nimeni nu s-a obosit să gândească, nimeni nu s-a deranjat să urmărească, nimeni nu s-a complicat să vorbească măcar cu doamna Andronescu, nimeni nu a analizat juridic ce se întâmplă. Poate că doamna Andronescu nu are dreptate, poate că însă are dreptate... nu ar fi normal ca toţii (chiar şi mulţi membri PSD, nu numai opinia publică şi celelalte partide) să nu sărim ca arşi de pe scaun şi să stăm o secundă să judecăm?

Doamna Andornescu a mai fost atacată şi cu Spiru Haret şi s-a dovedit, până la urmă, că avea dreptate. Este trist mai ales din partea PSD care nu-şi susţine omul pe care l-a propulsat ca ministru doar pentru că "nu dă bine în alegeri".

© Gheorghe Florescu, 2008 Acest site este un pamflet politic şi, uneori, cultural, trebuie deci tratat ca atare.